NỘI DUNG

Hosting tốc độ cao Vietnix - tốc độ tải trang trung bình dưới 1 giây
VPS siêu tốc Vietnix - trải nghiệm mượt mà, ổn định
14/06/2023
Lượt xem

Cách cài đặt và cập nhật WordPress với Version Control trên CentOS 7

14/06/2023
14 phút đọc
Lượt xem

Đánh giá

5/5 - (76 bình chọn)

Có nhiều cách để cài đặt hệ thống quản lý nội dung WordPress. Trong bài viết này, Vietnix sẽ hướng dẫn cách cài đặt và cập nhật WordPress với Version Control trên CentOS 7 từ repository công cộng: SVN hoặc Git. Với SVN hoặc Git, bạn có thể dễ dàng khôi phục các thay đổi của file bằng một lệnh. Trong khi trình cập nhật FTP không thể làm điều này.

Tìm hiểu SVN và Git

SVN là viết tắt của Apache Subversion. Kho lưu trữ chính thức của WordPress sử dụng SVN:

http://core.svn.wordpress.org/.

Lợi ích của việc sử dụng SVN là bạn đang lấy file trực tiếp từ WordPress.

Tìm hiểu SVN và Git
Tìm hiểu SVN và Git

Git là một giao thức repository hiện đại hơn một chút. Repository GitHub WordPress được duy trì bởi một bên thứ ba và hiện đang lấy các file của repository này từ repository SVN của WordPress:

https://github.com/WordPress/WordPress.

Lợi ích của việc sử dụng Git là khả năng kiểm soát phiên bản tường tận hơn. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng điều này được điều hành bởi đơn vị vận hành repository bên thứ ba.

Bạn có thể lựa chọn hệ thống hoạt động tốt nhất cho mình.

Yêu cầu để cài đặt và cập nhật WordPress với Version Control trên CentOS 7

 • Một server dung lượng RAM 1 GB chạy CentOS 7.
 • Truy cập SSH bằng root vào server, bạn có thể dùng quyền sudo thay cho root.

Hướng dẫn cài đặt SVN

Bước 1: Cài đặt LAMP

Cài đặt Apache, MySQLPHP làm thành LAMP stack trên server của bạn.

Bạn có thể dừng lại sau Bước 3: Cài đặt PHP.

Bước 2: Cài đặt SVN

Cài đặt SVN bằng lệnh sau:

yum install svn

Bạn sẽ cần trả lời yes để cài đặt và để quá trình hoàn tất.

Bây giờ hãy kiểm tra nó. Nhập lệnh sau:

svn

Bạn sẽ thấy thông báo sau:

Type 'svn help' for usage.

Bước 3: Kiểm tra WordPress

Khi thiết lập cài đặt mới WordPress, bạn cần lưu ý phiên bản ổn định mới nhất. Bạn có thể xem trên trang chủ của WordPress. (https://wordpress.org/).

Tại thời điểm viết bài này là WordPress 4.0.

Chọn nơi bạn muốn cài đặt WordPress. Trong ví dụ này, Vietnix sẽ sử dụng gốc tài liệu mặc định của Apache, /var/www/html. Thay vào đó, bạn có thể muốn thiết lập một máy chủ ảo.

Kiểm tra WordPress 4.0 hoặc phiên bản mới nhất ngay từ repository của WordPress:

svn co http://core.svn.wordpress.org/tags/4.0/ /var/www/html/

Dạng tổng quát của lệnh như sau:

svn co http://core.svn.wordpress.org/tags/[VERSION]/ [INSTALL IN THIS DIRECTORY]/

Lúc này bạn sẽ thấy các tên file được sáng màu lên trong khi server của bạn đang kết nối server SVN và lấy các file trong lúc vẫn ghi chú số phiên bản. Tiến trình kết thúc với dòng thông báo Check out revision [some number].

Checked out revision 29726.

Bước 4: Cấu hình WordPress

Trên phần yêu cầu bạn đã cài sẵn LAMP stack, bạn hãy cài tiếp WordPress lên đó.

Bạn nên thiết lập cơ sở dữ liệu, thay đổi chi tiết trong wp-config.php và chạy lệnh chown:

chown -R apache:apache /var/www/html/*

Tại thời điểm này, WordPress đã sẵn sàng để sử dụng. Truy cập địa chỉ IP hoặc tên miền của bạn trong trình duyệt và đặt trang web cũng như chi tiết đăng nhập của bạn như được nhắc. Thiết lập themeplugin tùy ý.

Bước 5: Bảo vệ thư mục .svn

SVN sử dụng một thư mục đặc biệt có tên .svn chứa thông tin quan trọng. Vì lý do bảo mật, tốt nhất bạn nên chặn quyền truy cập vào dữ liệu này để thế giới bên ngoài không thể xem dữ liệu đó bằng server web của bạn.

Nếu bạn muốn xem nó, hãy truy cập http://vietnixtest.com/.svn/ trong trình duyệt của bạn, sử dụng tên miền của riêng bạn. Nó hiển thị tất cả các file quản trị cho repository. Nếu không tốt, bạn sẽ tiến hành khắc phục điều này.

Đầu tiên, hãy mở file cấu hình Apache của bạn để chỉnh sửa:

nano /etc/httpd/conf/httpd.conf

Tìm dòng AllowOverride trong phần <Directory “/var/www/html”>. Nó phải là dòng AllowOverride thứ ba trong file cấu hình mặc định. Cập nhật cài đặt từ None thành All. Điều này sẽ cho phép file .htaccess của bạn hoạt động.

...
<Directory "/var/www/html">

...

  Options Indexes FollowSymLinks

...

  AllowOverride ALL

  #
  # Controls who can get stuff from this server.
  #
  Require all granted
</Directory>
...

Hãy tạo một file .htaccess mới trong thư mục /var/www/html/.svn/.htaccess:

nano /var/www/html/.svn/.htaccess

Thêm các nội dung sau vào file:

order deny, allow
deny from all

Khởi động lại Apache:

service httpd restart

Giờ đây, ai cố ý truy cập trái phép vào server của bạn, ví dụ http://vietnixtest.com/.svn/ sẽ gặp lỗi Internal Server Error.

Bước 6: Upgrade hoặc Roll back

WordPress phát hành các phiên bản mới thường xuyên, bạn cần cập nhật và cài đặt để giải quyết các bản vá bảo mật, sửa lỗi và thêm các tính năng mới. Cùng tìm hiểu cách nâng cấp và khôi phục bằng SVN trong bước này.

Đầu tiên bạn cần tạo một bản sao lưu.

Kết nối với máy chủ của bạn bằng SSH và chuyển đến thư mục cài đặt WordPress của bạn:

cd /var/www/html/

Thực thi lệnh này để chuyển sang phiên bản mới:

svn sw http://core.svn.wordpress.org/tags/[VERSION]/ .

[VERSION] là nơi chứa số bản phát hành thực tế.

Dấu chấm (.) cho SVN biết nơi kiểm tra và cài đặt các file. Vì bạn đã thay đổi thư mục chứa các file WordPress, bạn chỉ cần sử dụng dấu chấm để yêu cầu SVN tìm trong thư mục hiện tại. Bạn có thể chỉ định đường dẫn nếu bạn không ở trong thư mục.

Nếu phiên bản mới được cài đặt là 4.0.1, lệnh sẽ là:

svn sw http://core.svn.wordpress.org/tags/4.0.1/ .

Đây cũng là phương pháp hạ cấp. Vì vậy, giả sử bạn muốn quay lại phiên bản 3.9.2, bạn dùng lệnh:

svn sw http://core.svn.wordpress.org/tags/3.9.2/ .

Để xem tất cả các tùy chọn có sẵn, hãy kiểm tra trang WordPress SVN tags (http://core.svn.wordpress.org/tags/).

Đó là cách dễ dàng để nâng cấp và hạ cấp các file core WordPress bằng hệ thống SVN. Các cài đặt tùy chỉnh của bạn, chẳng hạn như file wp-config.php cũng như các theme và plugin của bạn, tất cả sẽ được giữ nguyên. Tuy nhiên, nếu bạn đã sửa đổi bất kỳ file cốt lõi nào, bạn có thể gặp lỗi. Vì vậy, bạn cần tạo một bản sao lưu.

Khi bạn có các file, bạn cần để WordPress thực hiện các thay đổi cần thiết trong cơ sở dữ liệu.

Truy cập http://vietnixtest.com/wp-admin/.

Nhấp vào nút Update WordPress Database.

Hướng dẫn cài đặt Git

Bước 1: Cài đặt LAMP

Cài đặt Apache, MySQL và PHP trên server của bạn.

Bạn có thể dừng lại sau Bước 3: Cài đặt PHP.

Bước 2: Cài đặt Git

Cài đặt Git bằng lệnh sau đây:

yum install git

Bạn sẽ cần trả lời yes để chấp nhận tải xuống. Bây giờ hãy kiểm tra bằng lệnh sau đây:

git

Bạn sẽ thấy thông báo sau:

usage: git ...

Bước 3: Clone WordPress

Trước tiên, chọn phiên WordPress bạn muốn cài đặt. Có thể xem trên trang chủ của WordPress (https://wordpress.org/).

Tại thời điểm viết bài là WordPress 4.0.

Chọn nơi bạn muốn cài đặt WordPress. Trong ví dụ này sẽ sử dụng gốc tài liệu mặc định của Apache, /var/www/html. Nếu bạn muốn thiết lập một server ảo, bạn có thể làm điều đó.

Clone phiên bản mới nhất của WordPress từ repository GitHub:

git clone git://github.com/WordPress/WordPress /var/www/html/

Hình thức lệnh chung như sau:

git clone git://github.com/WordPress/WordPress [INSTALL IN THIS DIRECTORY]/

Bạn sẽ thấy rất nhiều thông báo khác nhau hiện lên bao gồm Cloning in, Receiving object cũng như Receiving details với một số thông tin liên quan trong suốt quá trình clone từ Git.

Để có phiên bản production (ổn định) mới nhất thì đầu tiên di chuyển đến thư mục WordPress trên máy chủ của bạn:

cd /var/www/html/

Kiểm tra WordPress 4.0 hoặc phiên bản ổn định mới nhất bằng lệnh sau:

git checkout 4.0

Hình thức lệnh chung như sau:

git checkout [VERSION]

Git sẽ hiển thị một số thông tin kèm theo nội dung nào đó như HEAD is now at 8422210... Tag 4.0, cho biết phiên bản file đã được thay đổi thành công. Ở trường hợp này là 4.0.

Như vậy là bạn đã cài đặt WordPress bằng Git.

Bước 4: Cấu hình WordPress

Thực hiện tương tự như phần SVN.

Thiết lập cơ sở dữ liệu, thay đổi chi tiết wp-config.php và chạy lệnh chown:

chown -R apache:apache /var/www/html/*

Lúc này, WordPress đã sẵn sàng để sử dụng. Truy cập địa chỉ IP hoặc tên miền của bạn trong trình duyệt và tiến hành đăng nhập. Bạn có thể thêm theme, plugin và nội dung tùy ý.

Bước 5: Bảo vệ thư mục .git

Git sử dụng một thư mục đặc biệt có tên .git chứa thông tin quan trọng. Bạn nên chặn truy cập web vào thư mục này vì lý do bảo mật.

Nếu bạn muốn xem nó, hãy truy cập http://vietnixtest.com/.git/ trong trình duyệt của bạn, sử dụng tên miền của riêng bạn. Nó sẽ liệt kê các file trong thư mục cần được bảo mật.

Đầu tiên, hãy mở file cấu hình Apache của bạn để chỉnh sửa:

nano /etc/httpd/conf/httpd.conf

Tìm dòng AllowOverride trong phần <Directory “/var/www/html”>. Nó phải là dòng AllowOverride thứ ba trong file cấu hình mặc định. Cập nhật cài đặt từ None thành ALL. Điều này sẽ cho phép file .htaccess của bạn hoạt động.

...
<Directory "/var/www/html">

...

  Options Indexes FollowSymLinks

...

  AllowOverride ALL

  #
  # Controls who can get stuff from this server.
  #
  Require all granted
</Directory>
...

Tạo một file .htaccess mới trong thư mục /var/www/html/.git/.htaccess:

nano /var/www/html/.git/.htaccess

Thêm các nội dung sau vào file:

order deny, allow
deny from all

Khởi động lại Apache:

service httpd restart

Giờ đây, bạn hoặc bất kỳ ai đang cố theo dõi server của bạn sẽ gặp lỗi Internal Server Error nếu họ truy cập http://vietnixtest.com/.git/.

Bước 6: Upgrade hoặc Roll back

Đầu tiên cũng cần tạo một bản sao lưu.

Kết nối với server của bạn bằng SSH và chuyển đến thư mục cài đặt WordPress của bạn:

cd /var/www/html/

Tải về các file mới nhất từ repository WordPress của bên thứ ba:

git fetch -p git://github.com/WordPress/WordPress

Cờ tùy chọn -p yêu cầu Git xóa mọi phiên bản cũ không còn trong repository. Điều này giúp giữ cho các file của bạn được đồng bộ hóa với server từ xa.

Thực hiện lệnh này để kiểm tra phiên bản mới:

git checkout [VERSION]

[VERSION] là nơi chứa số bản phát hành thực tế. Nếu phiên bản mới được cài đặt là 4.0.1, lệnh sẽ là:

git checkout 4.0.1

Đây cũng là phương pháp hạ cấp. Nếu bạn muốn quay lại phiên bản 3.9.2, bạn thực hiện lệnh:

git checkout 3.9.2

Để xem tất cả các tùy chọn có sẵn, hãy kiểm tra danh sách branch và thẻ Tabs trên trang repository (https://github.com/WordPress/WordPress).

Với Git, các cài đặt tùy chỉnh của bạn như file wp-config.php cũng như các theme và plugin sẽ giữ nguyên. Tuy nhiên, nếu bạn đã sửa đổi bất kỳ file cốt lõi nào, bạn có thể gặp sự cố, do đó cần phải có một bản sao lưu.

Khi bạn có các file, bạn cần để WordPress thực hiện các thay đổi cần thiết trong cơ sở dữ liệu.

Truy cập http://vietnixtest.com/wp-admin/.

Nhấp vào nút Update WordPress Database.

Bây giờ bạn sẽ có phiên bản WordPress mong muốn của mình. Nếu trang web của bạn không hoạt động sau khi thay đổi, chỉ cần kiểm tra phiên bản bạn có trước đó.

Lời kết

Trên đây là hướng dẫn cách cài đặt và cập nhật WordPress với Version Control trên CentOS 7 với SVN và Git. Trong quá trình thao tác, nếu gặp khó khăn hãy để lại bình luận bên dưới, Vietnix sẽ hỗ trợ bạn nhanh chóng.

THEO DÕI VÀ CẬP NHẬT CHỦ ĐỀ BẠN QUAN TÂM

Đăng ký ngay để nhận những thông tin mới nhất từ blog của chúng tôi. Đừng bỏ lỡ cơ hội truy cập kiến thức và tin tức hàng ngày

Chọn chủ đề :

Hưng Nguyễn

Kết nối với mình qua

Kết nối với mình qua

Tăng tốc độ website - Nâng tầm giá trị thương hiệu

Tăng tốc tải trang

95 điểm

Nâng cao trải nghiệm người dùng

Tăng 8% tỷ lệ chuyển đổi

Thúc đẩy SEO, Google Ads hiệu quả

Tăng tốc ngay

SẢN PHẨM NỔI BẬT

7 NGÀY DÙNG THỬ HOSTING

NẮM BẮT CƠ HỘI, THÀNH CÔNG DẪN LỐI

Cùng trải nghiệm dịch vụ hosting tốc độ cao được hơn 100,000 khách hàng sử dụng

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

100 (+39)

Điểm Mobile

100 (+67)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

Ecommerce

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

99 (+28)

Điểm Mobile

100 (+50)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

SEO

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

99 (+26)

Điểm Mobile

98 (+59)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

Ecommerce

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

100 (+8)

Điểm Mobile

98 (+35)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

Giáo Dục

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

100 (+61)

Điểm Mobile

100 (+61)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

Giáo Dục

Võ Thiên Tòng

25 Tháng 2 lúc 21:09

·

Mình muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến Team Vietnix, anh Hưng Nguyễn, anh Vietnix Trung, em Quốc Huy đã hỗ trợ tối ưu Page Speed Insight (PSI) cho website vanvoiminhhoa.vn của mình.
Biết đến anh Hưng đã lâu nhưng chưa có duyên sử dụng dịch vụ bên anh. Tình cờ thấy được bài Post của anh về việc hỗ trợ tối ưu PSI miễn phí chỉ với vài Slot, thấy AE cmt khá nhiều nên cũng không nghĩ tới lượt mình. Hôm sau đánh liều inbox 1 phen xem sao thì may mắn được đưa vào danh sách. Vài ngày sau được Team Vietnix liên hệ và hỗ trợ.
Kết quả đạt được:
• Điểm xanh lè xanh lét
• Tốc độ tải trang nhanh hơn hẳn
• Các chỉ số cũng được cải thiện đáng kể
• Và mình tin rằng với việc PSI được cải thiện cũng thúc đẩy những thứ khác đi lên theo!
Mình thực sự hài lòng với dịch vụ của Vietnix và muốn giới thiệu đến tất cả mọi người:
• Dịch vụ Wordpress Hosting: Tốc độ nhanh, ổn định, bảo mật cao, hỗ trợ kỹ thuật 24/7. (https://vietnix.vn/wordpress-hosting/)
• Dịch vụ Business Hosting: Dung lượng lớn, phù hợp cho website có lượng truy cập cao, tích hợp nhiều tính năng cao cấp. (https://vietnix.vn/business-hosting/)
Đặc biệt, Vietnix đang có chương trình ưu đãi:
• Giảm giá 20% trọn đời khi nhập code THIENTONG_PAGESPEED tại trang thanh toán (Chu kỳ 12 tháng trở lên)
• Tặng 1 lần tối ưu điểm Page Speed Insight cho 1 website
Cám ơn Vietnix một lần nữa!
#Vietnix #Vanvoiminhhoa #Pagespeedinsight
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu
Thiện Nguyễn - CEO SEO Dạo

5 Tháng 3 lúc 16:21

·

CORE WEB VITAL YẾU TỐ XẾP HẠNG TÌM KIẾM SEO
Core Web Vitals là một tập hợp các chỉ số đo lường hiệu suất của trang web từ góc độ người dùng, được Google sử dụng để đánh giá trải nghiệm người dùng trên các trang web. Các chỉ số chính bao gồm:
– Largest contentful paint (LCP): Tốc độ render của page. Mục tiêu là dưới 2,5 giây.
– First input delay (FID): Tốc độ phản hồi của website với tương tác của người dùng. Mục tiêu là dưới 100ms.
– Cumulative Layout Shift (CLS): Độ ổn định của bố cục trang. Mục tiêu là dưới 0.1.
Tất cả các chỉ số này đo lường các khía cạnh quan trọng của trải nghiệm người dùng trên trang web. Google đã công bố rằng từ tháng 5 năm 2021, các Core Web Vitals sẽ được sử dụng làm một trong các yếu tố đánh giá trong việc xếp hạng trang web trên kết quả tìm kiếm. Do đó, hiểu và cải thiện các Core Web Vitals là rất quan trọng đối với SEO.
Tóm lại, Core Web Vitals không chỉ giúp cải thiện hiệu suất và xếp hạng trang web trên công cụ tìm kiếm, mà còn cải thiện trải nghiệm của người dùng khi họ truy cập và tương tác với trang website.
P/s: mình đang có gói hỗ trợ đặc biệt cho anh em tối ưu tốc độ bên VIETNIX:
– Giảm 20% lifetime dịch vụ Hosting Business và Hosting Wordpress chu kỳ 12 tháng trở lên.
– Tặng 1 lần tối ưu điểm Page Speed Insight cho 1 website.
Anh em có nhu cầu đăng ký qua bạn Vietnix Trung này nhé và nhập mã SEODAO_PAGESPEED để được ưu đãi nhé.😁
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu SEO Dạo
Icharm review

5 Tháng 3 lúc 15:43

·

[Mình vừa được hỗ trợ tối ưu page speed website]
Trước khi được tối ưu, web của mình điểm rất thấp, đặc biệt là mobile chỉ có 39. Cơ duyên thế nào lúc lướt face lại va phải chương trình tối ưu pagespeed bên Vietnix.
Sau khi được Trần Hoàng Phúc và team Vietnix hỗ trợ nhiệt tình, điểm web vọt lên 98 99 (như hình bên dưới). Dùng thử web thì thấy quá là mượt, 10 điểm cho team Vietnix.
Nói thật thì mình thật sự ấn tượng về sự nhiệt huyết, tận tâm và rất chuyên nghiệp bên Vietnix.
Anh em có nhu cầu về hosting hay có vấn đề về website như:
1. Web load chậm
2. Khách rời web vì đợi tải nội dung, hình ảnh lâu
3. Hay tất tần tật mọi thứ về website
THÌ LIÊN HỆ NGAY VIETNIX NHÉ!
Và đừng quên dùng pass “ICHARM_PAGESPEED” để được giảm 20% trọn đời hosting business và wp hosting. Quả code này còn được tặng 1 lần tối ưu pagespeed nữa nhé, ưu đãi chắc cũng phải nhất nhì thị trường luôn.
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu
Hoàng Nguyễn

29 Tháng 2 lúc 17:04

·

Xin chào mọi người! Vừa rồi mình có sử dụng dịch vụ tối ưu website, tăng tốc độ tải trang pagespeed của Vietnix kết quả trên cả tuyệt vời nên mình viết bài này để chia sẻ thông tin với các bạn.
Lý do mình chọn dịch vụ tối ưu tốc độ website của Vietnix:
✅ Đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm: Đã tối ưu thành công cho hàng nghìn website trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Các bạn nhân viên rất thân thiện, nhiệt tình và chủ động trong quá trình làm việc để cập nhật tiến độ.
✅ Quy trình chuyên nghiệp:
– Kiểm tra và phân tích: Vietnix sử dụng các công cụ tiên tiến để kiểm tra và phân tích tốc độ website của bạn.
– Xác định nguyên nhân: Vietnix xác định nguyên nhân khiến website tải chậm và đưa ra giải pháp tối ưu phù hợp.
– Tối ưu hóa website: Vietnix áp dụng các kỹ thuật tối ưu tiên tiến nhất để tăng tốc độ tải trang.
– Báo cáo kết quả: Vietnix cung cấp báo cáo chi tiết về kết quả tối ưu hóa website.
Công nghệ tiên tiến: Vietnix sử dụng các công nghệ tối ưu mới nhất như LiteSpeed, LSCache, Memcached, Redis, v.v.
✅ Cam kết kết quả: Vietnix cam kết tăng tốc độ website của bạn lên tối thiểu 90%.
✅ Giá cả cạnh tranh: Vietnix cung cấp dịch vụ tối ưu tốc độ website với mức giá cạnh tranh nhất trên thị trường.
📣 Để đăng ký sử dụng dịch vụ tối ưu tốc độ website và các dịch vụ khác như hosting, vps, domain… các bạn có thể đăng ký tại https://portal.vietnix.vn/aff.php?aff=57 hoặc Inbox cho sếp Vietnix Trung nhé.
Các bạn có thể kiểm tra tốc độ trang của mình https://lasan.edu.vn hoặc một vài trang khác đã sử dụng dịch vụ của Vietnix như sau:
https://pagespeed.web.dev/…/https…/v8beqewyt2…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/etiohjvtl4…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/yczuqpw6d1…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/xf9y65kuzk…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/fdrsms15en…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/s7p9cgzeri…
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu
Dũng cá xinh

30 Tháng 1 lúc 19:09

·

[Đỉnh]
Em có dùng hosting, vps, cloud vps, cloud server, dedicated server của rất nhiều bên từ trong nước đến nước ngoài để hosting khoảng 2,000+ domain. Mỗi bên đều có ưu nhược khác nhau, nhưng có 1 số bên đặc biệt “bá đạo”, trong đó có: Vietnix!!!!

Lần đầu tiên em được cả CEO Hưng Nguyễn lẫn Master về dev Vietnix Trung của 1 đơn vị hàng đầu liên quan đến Hosting, Server support từ A – Z (từ Zalo, Tele, đến FB và cả Phone)

Em có khá nhiều web dạng Big Data (bài, ảnh, database, data) lên đến hàng trăm Gb. Càng to thì nó càng có nhiều vấn đề về phần phản hồi ban đầu (nhược điểm cố hữu của php wordpress so với nativejs, reactjs, html, headless,…), và anh em Vietnix có nhã ý hỗ trợ xử lý phần Speed Insight này.

Kết quả thực sự kinh ngạc, từ cách trao đổi đến xử lý vấn đề, cut off những cái cần cut off, xử lý rất sâu vấn đề và gợi ý rất nhiều ý tưởng optimize hệ thống!!!! Thực sự quá hài lòng về kết quả cũng như cách tương tác của các đầu tầu bên Vietnix ^^!!!

Nhân cơ duyên được kết nối với những cao thủ của Vietnix, em xin chia sẻ và lan tỏa để nhiều anh em có cơ hội được sử dụng những dịch vụ tốt nhất với giá vô cùng hợp lý!!!!

1 – Với anh em chưa có hosting, em đặc biệt recommend sử dụng hosting bên Vietnix:
– Sử dụng mã DUNGCAXINH_PAGESPEED sẽ được giảm 20% trọn đời (lifetime luôn)
– Áp dụng các gói Hosting Business, Hosting wordpress và reg 1 năm trở lên
– Anh em chưa biết cách reg thì còm men hoặc ib để em hướng dẫn hoặc nhờ các bạn bên Vietnix support từ A – Z

2 – Anh em có hosting rồi và muốn build blog hoặc web = wordpress mà chưa có giao diện thì nhân tiện em đang có tài khoản Premium bên Envato, em sẽ tặng bất kỳ giao diện nào có trên Envato Themes (Link em để dưới còm men) ạ. Cả nhà còm hoặc ib em Themes mà mọi người “chim ưng”, em sẽ cho anh em tải về, up drive và gửi ạ!!! (Chương trình này kéo dài đến ngày 29 tết âm lịch ạ)

3 – BEST NHẤT luôn!!!! Anh em nào mua hosting dùng mã DUNGCAXINH_PAGESPEED sẽ được tối ưu 100 điểm tốc độ cho 1 web (đây là ưu đãi riêng của CEO Hưng Nguyễn dành cho bạn bè của #dungcaxinh ^^) (Giá trị nhất là cái vụ số 3 này anh chị em nhé ^^), cơ hội vàng để move về đơn vị hosting uy tín là đây ^^!!!!

Một lần nữa xin chân thành cám ơn 2 đồng chí em: Hưng Nguyễn và Vietnix Trung đã giải được một bài toán khó cho các trang WP Big data mà anh loay hoay bao lâu nay chưa tìm ra đáp án!!! Chúc Vietnix ngày càng phát triển và có một năm 2024 đại đại thắng nhé ^^ !!!!!
#SEO #Vietnix #dungcaxinh

Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu
Hiếu AI

2 Tháng 2 lúc 21:06

·

UY TÍN – TẬN TÂM – TỐC ĐỘ

3 từ trên là vẫn chưa đủ để nói về quy trình làm việc cực chuyên nghiệp của team Vietnix.Chuyện là mình có con website chính đang có lượt truy cập organic hàng ngày cũng tương đối (hình 1)

Vấn đề là, con site này đang nằm trên hosting dùng chung nên tốc độ load chưa nhanh, tốc độ load chưa nhanh thì trải nghiệm visitor chưa tốt, trải nghiệm visitor chưa tốt thì tỷ lệ chuyển đổi ra đơn hàng kiểu gì thì kiểu cũng sẽ bị ảnh hưởng.

Biết rõ là đang mất tiền nhưng không biết xử lý như lào, nghĩ mà cay.

Đang loay hoay thì vận may nó tới, hôm qua đang lướt phở bò thấy a Nguyễn Việt Dũng đăng bài, rảnh nên thả cái comment hóng hớt, ai ngờ ngoằng phát thấy ông Dũng tạo nhóm với Vietnix Trung luôn.

Ae Vietnix thì siêu tốc độ, lập tức lấy thông tin vào việc, không hỏi han lằng nhằng, không kỳ kèo chốt đơn dù lúc đấy cũng đang đêm muộn.
Sáng hôm sau dậy vẫn còn đang lơ ngơ mở điện thoại check tin nhắn thì đã thấy ae Vietnix báo xong việc, trong khi mình vẫn chưa biết có chuyện gì xảy ra @@.

Được cái bấm thử website thì thấy load siêu nhanh, chưa tới một giây là thông tin các thứ hiện hết. Quá phê, thả con ảnh trước sau (hình 2,3) để ace tiện đối chiếu nhé. Thế này thì mình gửi gắm nốt 15 em website còn lại cho team Vietnix thôi chứ không cần nghĩ ngợi gì nữa. 10/10.

Nên là:

 1. Anh chị em muốn có một con website tốc độ load nhanh như tốc độ trở mặt của nyc – Dùng ngay dịch vụ hosting của Vietnix
 2. Anh chị em có website rồi muốn tìm bên hosting uy tín, chuyên nghiệp hỗ trợ không quản ngày đêm – Liên hệ ngay Vietnix Trung
 3. Anh chị em quan tâm đến trải nghiệm khách hàng, từ những cái nhỏ nhất như tăng tốc độ website – Better call Vietnix Trung

Và đừng quên dùng pass “HIEUAI_PAGESPEED” để được giảm 20% trọn đời hosting business và wp hosting, quả code này còn được tặng 1 lần tối ưu pagespeed nữa nhé, ưu đãi chắc cũng phải nhất nhì thị trường luôn.
#SEO #Vietnix #hieuai

Website
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

100 (+43)

Điểm Mobile

100 (+74)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

AI