Hotline : 07 088 44444
Thích
Chia sẻ

[cPanel] Sử dụng tính năng Zone Editor cPanel

22/09/2021

Thông thường, DNS Zone cho domain được tạo tự động khi Tài khoản cPanel Web Hosting được tạo. Điều này có nghĩa là bạn có thể quản lý đầy đủ các DNS Record cho bất kỳ domain nào đã được thêm vào tài khoản cPanel của mình và trong hướng dẫn sử dụng Zone Editor cPanel này, Vietnix sẽ cho bạn thấy việc này dễ dàng như thế nào.

Truy cập tính năng Zone Editor cPanel

Giả sử rằng bạn đã đăng nhập vào dịch vụ cPanel, bạn sẽ cần sử dụng tìm kiếm ở đầu trang hoặc tìm kiếm tính năng “Zone Editor”. Nếu bạn quyết định tìm kiếm nó, trước tiên hãy tìm phần tính năng “Domains” và trong phần đó, bạn sẽ có thể thấy tính năng “Zone Editor”.

Zone Editor cPanel

Nhấp vào tính năng này sẽ đưa bạn được chuyển hướng đến một trang hoàn toàn mới, nơi bạn có thể quản lý đầy đủ tất cả các DNS Zone cho các domain bạn đã thêm vào Tài khoản Web Hosting của mình

Thêm DNS Zone Records

Hãy bắt đầu bằng cách thêm DNS Zone Record mới. Có một số loại DNS Record có thể tồn tại trong một DNS Zone điển hình. Tuy nhiên, cPanel chỉ cho phép bạn chỉnh sửa 3 loại trong số đó:

  • Loại record “A” – Loại DNS Record này được sử dụng để hiển thị địa chỉ IP của máy chủ nơi website cho tên domain của bạn đang được lưu trữ. Việc chỉnh sửa record này sẽ chuyển độ phân giải tên domain của bạn sang Web Hosting server hoàn toàn mới.
  • Loại record “CNAME” – Loại DNS Record này hiển thị cho dịch vụ DNS rằng một domain hoặc một subdomain sẽ phân giải trên Web Hosting server nơi một domain khác phân giải. Ví dụ: subdomain www luôn có loại DNS Record CNAME trỏ đến tên domain thực. Những gì DNS sẽ đọc từ record đó là subdomain www sẽ mở cùng một website với tên domain.com. Bằng cách này, bất kể bạn truy cập www.domain.com hay domain.com, bạn sẽ luôn đến cùng một website.
  • Loại record “MX” – Loại DNS Record này được sử dụng để hiển thị vị trí đặt server mà email sẽ đến của một domain. Lưu ý rằng loại record này chỉ có thể chấp nhận domain hoặc subdomain làm giá trị của nó. Một điều khác bạn sẽ cần phải định cấu hình cho loại bản ghi đó là cài đặt Priority được sử dụng nếu nhiều record MX được tìm thấy trong một DNS zone duy nhất. Dịch vụ DNS sẽ luôn chọn loại record MX ưu tiên thấp nhất khi gửi email.

Giao diện của tính năng “Zone Editor” tương đối đơn giản. Bạn sẽ thấy một bảng duy nhất, các hàng trong số đó sẽ đại diện cho domain của bạn và các hành động khả dụng mà bạn có thể thực hiện với những record đó. Đối với mỗi loại DNS Record mà cPanel hỗ trợ, bạn sẽ được cung cấp một nút chuyên dụng để sử dụng khi thêm record.

giao diện Zone Editor cPanel

Thêm một loại DNS Record

Để thêm một loại DNS Record mới cho bất kỳ domain nào của bạn, nhấp vào nút đầu tiên có tên “A RECORD” bên cạnh domain mà bạn muốn thêm record.

thêm DNS Record

Bạn sẽ được nhắc với một hộp thoại mới, trong đó bạn sẽ cần phải định cấu hình các tùy chọn sau:

Name – Tại đây bạn nhập tên domain hoặc tên subdomain cho record này. Thông thường, đối với mỗi domain, bạn có thể có bao nhiêu subdomain tùy ý muốn. Tuy nhiên, để mỗi subdomain tồn tại, bạn sẽ cần thêm một loại “A” type of record riêng biệt. Nếu subdomain được tạo từ tính năng cPanel của Subdomains, cPanel sẽ tự động tạo DNS Record subdomain cho bạn. Tuy nhiên, nếu bạn quyết định subdomain của mình được lưu trữ ở nơi khác, thì bạn sẽ chỉ cần tạo DNS Record của nó và trỏ nó đến địa chỉ chính xác.

Address – Trong trường này, bạn nên nhập địa chỉ IP mà domain/subdomain của bạn sẽ trỏ đến.

Cuối cùng, vui lòng nhấp vào nút  “ADD AN A RECORD” để record có thể được tạo thành công.

Lưu ý rằng nếu bạn chỉ nhập subdomain và di chuyển để điền địa chỉ của record, cPanel sẽ tự động thêm domain mà bạn đã chọn vào tên của record.

Thêm loại CNAME vào DNS Record

Để thêm loại record CNAME mới, nhấp vào nút “CNAME RECORD” bên cạnh domain mà bạn muốn thêm record.

Thêm loại CNAME vào DNS Record

cPanel sau đó sẽ nhắc một hộp thoại mới trong đó bạn sẽ phải định cấu hình record CNAME hoàn toàn mới của mình. Các giá trị bạn sẽ phải nhập là:

Name – Tên của record. Lưu ý rằng thông thường giá trị này sẽ là subdomain thực tế vì không có nhiều ý nghĩa để định cấu hình loại record này cho domain của bạn, ngoại trừ nếu bạn muốn hiển thị một website khác. Ví dụ: nếu muốn miền phụ shop.domain.com hiển thị cửa hàng Shopify của bạn, bạn nên nhập miền phụ shop.domain.com vào trường Name. 

CNAME – Domain/subdomain mà record của bạn sẽ trỏ tới. Xem qua ví dụ dưới đây, domain Shopify của bạn giả sử là hosting.myshopify.com

Sau khi hoàn tất, hãy nhấp vào nút “ADD A CNAME RECORD” để có thể tạo loại DNS Record CNAME hoàn toàn mới.

sử dụng CNAME Record

Xem xét ví dụ, việc thêm loại record này sẽ khiến bất cứ khi nào bạn truy cập shop.hostarmadaarticles.com để cửa hàng Shopify của bạn được hiển thị trong trình duyệt.

Thêm loại MX vào DNS Record

Để thêm loại bản ghi MX mới, bạn sẽ phải nhấp vào nút “MX RECORD” hiển thị bên cạnh tên miền mà bạn muốn thêm record.

thêm loại MX Record

Khi bạn nhấp vào nút, một hộp thoại sẽ xuất hiện yêu cầu bạn điền các thông tin cần thiết để tạo MX Record. Nó yêu cầu phải điền vào các trường sau đây:

Priority – Trong trường này, bạn sẽ phải nhập kiểu số nguyên (chẳng hạn như 1,2,5,10,100,200). Vì domain của bạn đã được thêm vào cPanel nên sẽ có một bản ghi mặc định đã được thiết lập. Do đó, việc thêm một loại record MX mới sẽ tự động có nghĩa là bạn sẽ thêm một record thứ hai. Vì record được thêm bởi cPanel luôn có mức ưu tiên 0 nên nó sẽ được dịch vụ DNS đọc trước. Nếu đích của record đó không phản hồi thì record tiếp theo được ưu tiên sẽ được xem xét.

Destination – Đây là địa chỉ mà record sẽ được trỏ tới. Trong trường này, bạn chỉ có thể nhập domain hoặc subdomain chứ không thể nhập địa chỉ IP.

Khi bạn đã sẵn sàng với cấu hình, hãy nhấp vào nút “ADD AN MX RECORD” để record được lưu.

ADD AN MX RECORD

Đây là những loại DNS Record phổ biến nhất được người dùng thêm vào.

Chỉnh sửa và xóa DNS Record

Bây giờ bạn đã biết cách sử dụng DNS Record trong cPanel, hãy xem cách quản lý DNS Record hiện có cho domain của mình. Trên trang “Zone Editor” chính, bạn sẽ thấy một bảng chứa tất cả các domain của bạn cùng với một số tùy chọn liên quan đến các bản DNS Record mà chúng có. Để có thể Chỉnh sửa hoặc Xóa các DNS Record, hãy nhấp vào nút  “MANAGE” cho domain mà bạn muốn xem DNS Zone.

Chỉnh sửa và xóa DNS Record

cPanel sau đó sẽ chuyển hướng bạn đến một trang khác, nơi bạn sẽ thấy một bảng, bảng này sẽ chứa tất cả các DNS Record trong DNS Zone cho domain đã chọn. Đối với mỗi DNS Record, bạn nên tìm thông tin sau:

Name – tên của record. Các giá trị ở đây là bất kỳ domain/subdomain hợp lệ nào.

TTL -Time to Live. Giá trị này cho biết thời gian DNS Record của bạn sẽ được lưu trong bộ đệm bởi máy chủ Authoritative Recursive.

Class – đây là namespace nơi DNS Record của bạn tồn tại. Thông thường ở đây, bạn sẽ chỉ thấy giá trị IN là một chỉ báo cho không gian tên Internet.

Type – loại DNS Record.

Record – giá trị của DNS Record. Tùy thuộc vào loại record, giá trị có thể là domain và địa chỉ IP, giá trị văn bản hoặc giá trị số nguyên.

Cuối cùng, đối với mỗi record, sẽ có một tập hợp các hành động bạn có thể thực hiện – các hành động “EDIT” và “DELETE” sẽ được giải thích trong phía dưới. 

Zone Records

Để chỉnh sửa bất kỳ bản ghi nào trong DNS Zone, hãy nhấp vào nút “EDIT” vào DNS Record bạn muốn chỉnh sửa.

sử dụng Zone Records

Tùy thuộc vào loại DNS Record, cPanel sẽ hiển thị các tùy chọn chỉnh sửa khác nhau. Bạn sẽ có thể chỉnh sửa tên, loại và giá trị của record. Khi bạn đã chỉnh sửa xong, hãy nhấp vào nút “SAVE RECORD“.

save Record

Hành động cuối cùng bạn có thể thực hiện với DNS Record là xóa nó. Lưu ý rằng xóa DNS Record sẽ xóa vĩnh viễn record đó khỏi DNS Zone trong domain của bạn. DNS Record không thể được khôi phục và tùy chọn duy nhất để khôi phục DNS Record đã bị xóa sẽ là thêm bản ghi mới.

Để xóa DNS Record, hãy nhấp vào nút “DELETE” bên cạnh DNS Record mà bạn muốn hủy.

xóa DNS Record

cPanel sau đó sẽ yêu cầu bạn xác nhận việc xóa và khi bạn nhấp vào nút “CONTINUE“, record sẽ bị xóa khỏi DNS Zone của domain đã chọn.

Vietnix vừa chia sẻ về cách sử dụng tính năng Zone Editor cPanel, hy vọng qua bài viết này bạn có thêm nhiều kiến thức bổ ích mới, chúc bạn thành công!

Nếu bạn có thắc mắc hay có vấn đề cần hỗ trợ, bạn có thể liên hệ trực tiếp với Vietnix thông qua các kênh sau:
  • Hotline: 1800 1093 - 07 088 44444
  • Email: support@vietnix.vn
  • Hoặc chat trực tiếp với Vietnix thông qua biểu tượng Livechat ở góc phải màn hình. Đội ngũ chuyên viên của chúng tôi luôn sẵn sàng tư vấn và hỗ trợ bạn 24/7.
Vietnix hiện đang có chương trình khuyến mãi lớn nhất trong năm, giảm giá TRỌN ĐỜI: Đăng ký dùng thử ngay và Vietnix sẽ hoàn tiền 100% nếu quý khách không hài lòng với chất lượng sản phẩm, dịch vụ!
Mình là Bo - admin của Quản Trị Linux. Mình đã có 10 năm làm việc trong mảng System, Network, Security và đã trải nghiệm qua các chứng chỉ như CCNP, CISSP, CISA, đặc biệt là chống tấn công DDoS. Gần đây mình trải nghiệm thêm Digital Marketing và đã hòan thành chứng chỉ CDMP của PersonVUE. Mình rất thích được chia sẻ và hỗ trợ cho mọi người, nhất là các bạn sinh viên. Hãy kết nối với mình nhé!
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments