NỘI DUNG

Hosting tốc độ cao Vietnix - tốc độ tải trang trung bình dưới 1 giây
VPS siêu tốc Vietnix - trải nghiệm mượt mà, ổn định
18/05/2023
Lượt xem

Hướng dẫn tạo Kubernetes Cluster bằng Kubeadm trên Ubuntu 20.04

18/05/2023
31 phút đọc
Lượt xem

Đánh giá

5/5 - (96 bình chọn)

Kubernetes là một hệ thống điều phối các containers (vùng chứa) và quản lý chúng ở một quy mô lớn. Để hiểu rõ hơn về hệ thống này, hãy cùng Vietnix tìm hiểu về cách thiết lập và tạo Kubernetes Cluster bằng Kubeadm trên Ubuntu 20.04. Cùng tìm hiểu qua bài chia sẻ dưới đây.

Giới thiệu về Kubernetes Cluster

Lưu ý: Hướng dẫn này sử dụng phiên bản 1.22 của Kubernetes, phiên bản được hỗ trợ chính thức tại thời điểm thực hiện bài viết này. Bạn có thể xem thông tin của phiên bản này hoặc những phiên bản mới nhất trong trang document chính thức của Kubernetes.

Kubernetes là một hệ thống điều phối các containers (vùng chứa) và quản lý chúng theo quy mô. Hệ thống này được phát triển ban đầu bởi Google dựa trên kinh nghiệm vận hành các containers trong quá trình phát triển sản phẩm. Tới thời điểm hiện tại, Kubernetes có mã nguồn mở và được phát triển rất tích cực bởi cộng đồng công nghệ trên toàn thế giới.

Giới thiệu về Kubernetes
Giới thiệu về Kubernetes

Kubeadm tự động cài đặt và cấu hình các thành phần Kubernetes như là máy chủ API, Controller Manager và Kube DNS. Tuy nhiên, Kubeadm không tạo users hoặc xử lý việc cài đặt và cấu hình các dependencies ở cấp độ hệ điều hành.

Đối với các tác vụ sơ bộ này, bạn có thể sử dụng công cụ quản lý cấu hình như Ansible hoặc SaltStack. Việc sử dụng các công cụ trên giúp tạo mới các Cluster (cụm) bổ sung hoặc tạo lại các Cluster hiện có nhưng đơn giản và ít xảy ra lỗi hơn.

Trong hướng dẫn này, Vietnix sẽ hướng dẫn cách thiết lập một Cluster Kubernetes từ đầu bằng cách sử dụng Ansible và Kubeadm, sau đó là triển khai một ứng dụng Nginx bên trong hệ thống này.

Mục tiêu

Cluster của bạn sẽ bao gồm các tài nguyên như sau:

 • Một Control Plane Node: Mỗi node trong Kubernetes sẽ chỉ một server chịu trách nhiệm quản lý trạng thái của Cluster. Nhiệm vụ của Contol Plane Node là chạy Etcd – nơi lưu trữ dữ liệu của Cluster giữa các thành phần đảm nhận quá trình lên lịch công việc cho các Worker Nodes.
 • Hai Worker Nodes: Là các server nơi lượng công việc của bạn (tức là các ứng dụng và dịch vụ được chứa trong container) sẽ được chạy. Một Worker sẽ tiếp tục chạy lượng công việc đó sau khi đã được giao, ngay cả khi Control Plane ngừng hoạt động do quá trình thiết lập lịch trình đã hoàn tất. Công suất của một Cluster có thể được tăng lên nhờ vào việc tăng thêm các Workers.

Sau khi hoàn thành bài hướng dẫn này, bạn sẽ có một Cluster sẵn sàng để chạy các ứng dụng được chứa trong container, miễn là các server có đủ tài nguyên CPURAM để chạy chúng. Và hầu hết các ứng dụng Unix truyền thống như ứng dụng web, cơ sở dữ liệu, daemon và command line đều có thể được chứa bởi container và chạy trên Cluster. Bản thân mỗi Cluster chỉ tiêu thụ khoảng 300 – 500 MB bộ nhớ và 10% CPU trên mỗi node.

Khi Cluster được thiết lập, các bạn sẽ triển khai Nginx web server cho Cluster đó để đảm bảo rằng nó đang chạy chính xác lượng công việc được giao.

Yêu cầu tiên quyết

 • Cặp khóa SSH trên máy local Linux/ macOS/ BSD của bạn.
 • Ba server chạy Ubuntu 20.04 với ít nhất 2GB RAM và 2 vCPU trên mỗi server. Và có thể kết nối đến ba servers đó bằng SSH với tư cách là root user bằng cặp khóa SSH trên.
 • Ansible được cài đặt trên máy local.
 • Đã làm quen, sử dụng qua playbook trong Ansible.
 • Biết cách cách khởi chạy container từ image của Docker.

Lưu ý: Nếu chưa bao giờ đăng nhập bằng SSH vào những server trên thì bạn có thể bị nhắc chấp nhận vân tay server ở các bước thực hiện. Để hạn chế sự bất tiện này thì bạn nên làm điều này ngay bây giờ hoặc tắt tính năng kiểm tra host key trên server.

Các bước tiến hành

Sau đây là hướng dẫn chi tiết các bước tiến hành tạo Kubernetes Cluster bằng Kubeadm trên Ubuntu 20.04. Mời bạn cùng theo dõi và thực hiện theo những bước này:

Hướng dẫn tạo Kubernetes Cluster bằng Kubeadm trên Ubuntu 20.04
Hướng dẫn tạo Kubernetes Cluster bằng Kubeadm trên Ubuntu 20.04

Bước 1: Thiết lập Workspace Directory và file Inventory của Ansible

Trong bước này, bạn sẽ tạo một thư mục trên máy local để dùng làm workspace. Bạn cũng tiến hành cấu hình Ansible để có thể giao tiếp và thực thi các lệnh trên remote server. Sau đó, tiếp tục tạo một file hosts chứa các thông tin như địa chỉ IP và các group của mỗi server.

Trong số ba máy chủ bạn đang sở hữu, một máy chủ sẽ là Control Plane với IP control_plane_ip. Hai máy chủ còn lại sẽ là Worker và sẽ có IP worker_1_ipworker_2_ip.

Bắt đầu với việc tạo một thư mục có tên ~/kube-cluster trong thư mục home trên máy local của bạn và cd vào đó:

mkdir ~/kube-cluster
cd ~/kube-cluster

Thư mục này sẽ là nơi làm việc của bạn trong những phần còn lại của hướng dẫn và sẽ chứa tất cả các playbook của Ansible. Đây cũng sẽ là thư mục dùng để chạy tất cả các lệnh local.

Tiếp theo tạo một file có tên ~/kube-cluster/hosts bằng nano hoặc text editor tùy ý:

nano ~/kube-cluster/hosts

Thêm đoạn sau vào file, để chỉ định thông tin về cấu trúc logic của Cluster:

[control_plane]
control1 ansible_host=control_plane_ip ansible_user=root 

[workers]
worker1 ansible_host=worker_1_ip ansible_user=root
worker2 ansible_host=worker_2_ip ansible_user=root

[all:vars]
ansible_python_interpreter=/usr/bin/python3

Trong đó:

 • Các inventory file trong Ansible được sử dụng để chỉ định thông tin server như địa chỉ IP, remote user và sau đó nhóm các server này thành một đơn vị để thực thi lệnh trên đó.
 • ~/kube-cluster/hosts sẽ là file inventory và bạn đã thêm hai nhóm Ansible (Control PlaneWorker) vào đó để chỉ định cấu trúc logic cho Cluster.
 • Trong nhóm Control Plane, có một mục nhập server có tên “control1” để liệt kê IP của Control Plane (control_plane_ip) và chỉ định rằng Ansible sẽ chạy các lệnh từ xa với tư cách là root user. Tương tự, trong nhóm Worker, có hai mục dành nhập server cho worker (worker_1_ipworker_2_ip) và chỉ định ansible_user có quyền root.
 • Dòng cuối cùng của file yêu cầu Ansible sử dụng trình thông dịch Python 3 của remote server cho các hoạt động quản lý.

Lưu và đóng file sau khi hoàn tất. Nếu các bạn đang sử dụng nano, hãy nhấn Ctrl + X, sau đó khi được nhắc, hãy nhấn YEnter.

Sau khi thiết lập inventory của server, bây giờ các bạn sẽ chuyển sang cài đặt các dependencies cấp hệ điều hành và cài đặt cho cấu hình.

Bước 2: Tạo một non-root user trên tất cả các remote servers

Trong phần này, bạn sẽ tạo non-root user với đặc quyền sudo trên tất cả các máy chủ để sau này có thể SSH vào chúng theo cách thủ công với tư cách là người dùng không có quyền sudo. Điều này thực sự hữu ích trong nhiều trường hợp.

Ví dụ như bạn muốn xem thông tin hệ thống bằng các lệnh như top/htop, xem danh sách các containers đang chạy hoặc thay đổi các files cấu hình do root sở hữu. Các thao tác này được thực hiện thường xuyên trong quá trình bảo trì một Cluster. Việc sử dụng non-root user cho những tác vụ đó sẽ giảm thiểu rủi ro sửa đổi hoặc xóa các files quan trọng hoặc vô tình thực hiện các thao tác nguy hiểm khác.

Bắt đầu bằng cách tạo một tệp có tên ~/kube-cluster/initial.yml trong workspace của bạn:

nano ~/kube-cluster/initial.yml

Tiếp theo, thêm các play sau vào file để tạo non-root user với đặc quyền sudo trên tất cả các máy chủ. Mỗi play trong Ansible là tập hợp các bước nhắm đến máy chủ và nhóm cụ thể. Với play dưới đây sẽ tạo một non-root user được cấp đặc quyền sudo:

---
- hosts: all
 become: yes
 tasks:
  - name: create the 'ubuntu' user
   user: name=ubuntu append=yes state=present createhome=yes shell=/bin/bash

  - name: allow 'ubuntu' to have passwordless sudo
   lineinfile:
    dest: /etc/sudoers
    line: 'ubuntu ALL=(ALL) NOPASSWD: ALL'
    validate: 'visudo -cf %s'

  - name: set up authorized keys for the ubuntu user
   authorized_key: user=ubuntu key="{{item}}"
   with_file:
    - ~/.ssh/id_rsa.pub

Dưới đây là những gì playbook này thực hiện:

 • Tạo user non-root tên ubuntu.
 • Cấu hình file sudoers để cho phép người dùng ubuntu chạy các lệnh sudo mà không cần mật khẩu.
 • Thêm public key trong máy local của bạn (thường là ~/.ssh/id_rsa.pub) vào danh sách các khóa được ủy quyền của người dùng ubuntu từ xa. Điều này sẽ cho phép truy cập bằng SSH vào từng máy chủ với tư cách là người dùng ubuntu.

Lưu và đóng tệp sau khi bạn đã hoàn thành.

Tiếp theo, chạy playbook local trên máy:

ansible-playbook -i hosts ~/kube-cluster/initial.yml

Lệnh trên sẽ hoàn thành trong vòng hai đến năm phút. Sau khi hoàn thành, bạn sẽ thấy output tương tự như sau:

Output
PLAY [all] ****

TASK [Gathering Facts] ****
ok: [control1]
ok: [worker1]
ok: [worker2]

TASK [create the 'ubuntu' user] ****
changed: [control1]
changed: [worker1]
changed: [worker2]

TASK [allow 'ubuntu' user to have passwordless sudo] ****
changed: [control1]
changed: [worker1]
changed: [worker2]

TASK [set up authorized keys for the ubuntu user] ****
changed: [worker1] => (item=ssh-rsa AAAAB3...)
changed: [worker2] => (item=ssh-rsa AAAAB3...)
changed: [control1] => (item=ssh-rsa AAAAB3...)

PLAY RECAP ****
control1           : ok=4  changed=3  unreachable=0  failed=0  
worker1          : ok=4  changed=3  unreachable=0  failed=0  
worker2          : ok=4  changed=3  unreachable=0  failed=0  

Bây giờ, quá trình thiết lập sơ bộ ban đầu đã hoàn tất, bạn có thể chuyển sang cài đặt các dependencies dành riêng cho Kubernetes.

Bước 3: Cài đặt các Dependencies của Kubernetes

Trong phần này, bạn sẽ cài đặt các packages ở cấp hệ điều hành theo yêu cầu của Kubernetes với package manager của Ubuntu. Các packages này bao gồm:

 • Docker – một runtime container: Đây là thành phần chạy các containers của bạn. Tuy Kubernetes cũng hỗ trợ các loại runtime khác, nhưng Docker vẫn là một lựa chọn phổ biến và đơn giản.
 • kubeadm – một công cụ CLI hỗ trợ cài đặt và cấu hình các thành phần khác nhau của Cluster theo một cách tiêu chuẩn.
 • kubelet – một dịch vụ/chương trình hệ thống chạy trên tất cả các node và hỗ trợ xử lý các hoạt động ở cấp độ node.
 • kubectl – một công cụ CLI được sử dụng để đưa ra các lệnh cho Cluster thông qua máy chủ API.

Bắt đầu bằng việc tạo một file có tên ~/kube-cluster/kube-dependencies.yml trong workspace như sau:

nano ~/kube-cluster/kube-dependencies.yml

Thêm các play sau vào file để cài đặt các packages vào servers:

---
- hosts: all
 become: yes
 tasks:
  - name: create Docker config directory
   file: path=/etc/docker state=directory

  - name: changing Docker to systemd driver
   copy:
   dest: "/etc/docker/daemon.json"
   content: |
    {
    "exec-opts": ["native.cgroupdriver=systemd"]
    }

  - name: install Docker
   apt:
    name: docker.io
    state: present
    update_cache: true

  - name: install APT Transport HTTPS
   apt:
    name: apt-transport-https
    state: present

  - name: add Kubernetes apt-key
   apt_key:
    url: https://packages.cloud.google.com/apt/doc/apt-key.gpg
    state: present

  - name: add Kubernetes' APT repository
   apt_repository:
   repo: deb http://apt.kubernetes.io/ kubernetes-xenial main
   state: present
   filename: 'kubernetes'

  - name: install kubelet
   apt:
    name: kubelet=1.22.4-00
    state: present
    update_cache: true

  - name: install kubeadm
   apt:
    name: kubeadm=1.22.4-00
    state: present

- hosts: control_plane
 become: yes
 tasks:
  - name: install kubectl
   apt:
    name: kubectl=1.22.4-00
    state: present
    force: yes

Lần play đầu tiên trong playbook thực hiện như sau:

 • Cài đặt Docker, một runtime container và cấu hình các cài đặt tương thích.
 • Cài đặt apt-transport-https, cho phép thêm các nguồn HTTPS bên ngoài vào danh sách nguồn APT của mình.
 • Thêm khóa apt trong repository của Kubernetes APT để xác minh khóa.
 • Thêm repository của Kubernetes APT vào danh sách nguồn APT của máy chủ từ xa.
 • Cài đặt kubeletkubeadm.

Lần play thứ hai bao gồm một tác vụ duy nhất là cài đặt kubectl trên Control Plane Node. Lưu và đóng file khi hoàn tất.

Lưu ý: Mặc dù document của Kubernetes khuyên bạn nên sử dụng phiên bản mới nhất cho môi trường của mình, nhưng bài hướng dẫn này sử dụng một phiên bản cụ thể (1.22). Nếu thực hiện đúng theo hướng dẫn này thì bạn chắc chắn sẽ thao tác thành công. Tuy nhiên vì Kubernetes thay đổi nhanh chóng nên phiên bản mới nhất có thể không hoạt động với bài hướng dẫn này. Ngoài ra, mặc dù “xenial” là tên của Ubuntu 16.04 và bài hướng dẫn này dành cho Ubuntu 20.04 nhưng Kubernetes vẫn phù hợp các nguồn gói Ubuntu 16.04 theo mặc định và vẫn được hỗ trợ trên 20.04 trong trường hợp này.

Tiếp theo, chạy playbook bằng lệnh:

ansible-playbook -i hosts ~/kube-cluster/kube-dependencies.yml

Sau khi hoàn thành, bạn sẽ nhận được output tương tự như sau:

Output
PLAY [all] ****

TASK [Gathering Facts] ****
ok: [worker1]
ok: [worker2]
ok: [control1]

TASK [create Docker config directory] ****
changed: [control1]
changed: [worker1]
changed: [worker2]

TASK [changing Docker to systemd driver] ****
changed: [control1]
changed: [worker1]
changed: [worker2]

TASK [install Docker] ****
changed: [control1]
changed: [worker1]
changed: [worker2]

TASK [install APT Transport HTTPS] *****
ok: [control1]
ok: [worker1]
changed: [worker2]

TASK [add Kubernetes apt-key] *****
changed: [control1]
changed: [worker1]
changed: [worker2]

TASK [add Kubernetes' APT repository] *****
changed: [control1]
changed: [worker1]
changed: [worker2]

TASK [install kubelet] *****
changed: [control1]
changed: [worker1]
changed: [worker2]

TASK [install kubeadm] *****
changed: [control1]
changed: [worker1]
changed: [worker2]

PLAY [control1] *****

TASK [Gathering Facts] *****
ok: [control1]

TASK [install kubectl] ******
changed: [control1]

PLAY RECAP ****
control1           : ok=11  changed=9  unreachable=0  failed=0  
worker1          : ok=9  changed=8  unreachable=0  failed=0 
worker2          : ok=9  changed=8  unreachable=0  failed=0 

Sau khi chạy playbook này, Docker, kubeadmkubelet sẽ được cài đặt trên tất cả các máy chủ từ xa. kubectl không phải là một thành phần bắt buộc và chỉ cần thiết cho việc thực thi các lệnh Cluster. Việc chỉ cài đặt kubectl trên Control Plane Node là hợp lí trong hoàn cảnh này vì bạn sẽ chỉ chạy các lệnh kubectl từ Control Plane Node. Tuy nhiên, hãy lưu ý rằng các lệnh kubectl có thể được chạy từ bất kỳ Worker Node nào hoặc từ bất kỳ máy tính nào mà kubectl có thể được cài đặt và cấu hình để trỏ đến một Cluster.

Như vậy, tất cả các dependencies của hệ thống hiện đã được cài đặt. Ở bước tiếp theo, bạn sẽ tiến hành thiết lập Control Plane Node và khởi tạo Cluster.

Để triển khai và quản lý Kubernetes Cluster một cách hiệu quả, không lo lắng về vấn đề hiệu suất và độ ổn định, bạn có thể tham khảo dịch vụ VPS tại Vietnix. Đối với yêu cầu cấu hình tối thiểu 2GB RAM và 2 vCPU bạn có thể lựa chọn các gói VPS CHEAP 3, VPS BASIC 3, VPS PREMIUM 3, VPS NVME 3 trở lên.

Bảng giá thuê VPS tốc độ cao tại Vietnix
Bảng giá thuê VPS tốc độ cao tại Vietnix

Các gói dịch vụ VPS tại Vietnix được đánh giá cao về tốc độ, sự ổn định và bảo mật. Ngoài ra, đội ngũ kỹ thuật Vietnix luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn 24/7, giúp bạn vận hành và quản lý VPS dễ dàng, triển khai dự án hiệu quả nhất.

Liên hệ Vietnix để biết thêm thông tin về các gói VPS tốc độ cao.

Bước 4: Thiết lập Control Plane Node

Trong phần này, bạn sẽ thiết lập Control Plane Node. Tuy nhiên, trước khi tạo bất kỳ playbook nào, bạn nên hiểu rõ một số khái niệm như Pod và Plugin Network Pod, vì Cluster của bạn sẽ bao gồm cả hai yếu tố này.

Pod là một đơn vị nhỏ nhất chạy một hoặc nhiều container. Các container này chia sẻ các tài nguyên như khối lượng file và network interface chung. Các Pods là đơn vị thiết lập lịch trình cơ bản trong Kubernetes, trong đó tất cả các containers trong một Pod sẽ được đảm bảo chạy trên cùng một Node nơi mà Pod được thiết lập trên đó.

Mỗi Pod có địa chỉ IP riêng. Địa chỉ này cho phép các Pod tren node truy cập lẫn nhau. Còn các containers trên một node có thể giao tiếp dễ dàng với nhau thông qua local interface. Tuy nhiên, giao tiếp giữa các Pods phức tạp hơn và yêu cầu phải có một network riêng biệt có thể định tuyến lưu lượng traffic rõ ràng từ một Pod trên node này sang Pod trên node khác.

Chức năng này được cung cấp bởi các network plugins của Pod. Đối với Cluster, bạn sẽ sử dụng Flannel – một lựa chọn ổn định và hiệu quả hơn.

Tạo một playbook Ansible có tên control-plane.yml trên máy:

nano ~/kube-cluster/control-plane.yml

Thêm play sau vào file để khởi tạo Cluster và cài đặt Flannel:

---
- hosts: control_plane
 become: yes
 tasks:
  - name: initialize the cluster
   shell: kubeadm init --pod-network-cidr=10.244.0.0/16 >> cluster_initialized.txt
   args:
    chdir: $HOME
    creates: cluster_initialized.txt

  - name: create .kube directory
   become: yes
   become_user: ubuntu
   file:
    path: $HOME/.kube
    state: directory
    mode: 0755

  - name: copy admin.conf to user's kube config
   copy:
    src: /etc/kubernetes/admin.conf
    dest: /home/ubuntu/.kube/config
    remote_src: yes
    owner: ubuntu

  - name: install Pod network
   become: yes
   become_user: ubuntu
   shell: kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/coreos/flannel/master/Documentation/kube-flannel.yml >> pod_network_setup.txt
   args:
    chdir: $HOME
    creates: pod_network_setup.txt

Đây là bảng phân tích của lần play này:

 • Tác vụ đầu tiên khởi tạo Pod bằng cách chạy kubeadm init. Truyền đối số --pod-network-cidr=10.244.0.0/16 chỉ định subnet riêng tư mà IP của Pod sẽ được giao từ đó. Theo mặc đinh, Flannel sử dụng subnet trên; và bạn đang yêu cầu kubeadm sử dụng subnet đó.
 • Tác vụ thứ hai tạo một thư mục .kube tại /home/ubuntu. Thư mục này sẽ chứa thông tin cấu hình, chẳng hạn như các file lưu admin keys – nơi được yêu cầu để kết nối với Cluster và địa chỉ API của Cluster.
 • Tác vụ thứ ba sao chép file /etc/kubernetes/admin.conf được tạo từ kubeadm init vào thư mục chính của người dùng không phải root. Điều này sẽ cho phép các bạn sử dụng kubectl để truy cập Pod mới được tạo.
 • Tác vụ cuối cùng chạy kubectl apply để cài đặt Flannel. kubectl apply -f descriptor.[yml|json] là cú pháp để yêu cầu kubectl tạo các đối tượng được mô tả trong file descriptor.[yml|json]. Tệp kube-flannel.yml chứa mô tả về các đối tượng cần thiết để thiết lập Flannel trong cụm.

Lưu và đóng file khi hoàn tất.

Chạy playbook cục bộ bằng lệnh sau:

ansible-playbook -i hosts ~/kube-cluster/control-plane.yml

Sau khi hoàn thành, các bạn sẽ thấy output tương tự như sau:

Output

PLAY [control1] ****

TASK [Gathering Facts] ****
ok: [control1]

TASK [initialize the cluster] ****
changed: [control1]

TASK [create .kube directory] ****
changed: [control1]

TASK [copy admin.conf to user's kube config] *****
changed: [control1]

TASK [install Pod network] *****
changed: [control1]

PLAY RECAP ****
control1           : ok=5  changed=4  unreachable=0  failed=0 

Để kiểm tra trạng thái của Control Plane Node, hãy SSH vào node đó bằng lệnh sau:

ssh ubuntu@control_plane_ip

Khi đã ở trong Control Plane Node, hãy thực hiện:

kubectl get nodes

Bây giờ các bạn sẽ thấy output tương tự như dưới đây:

Output
NAME   STATUS  ROLES         AGE  VERSION
control1  Ready  control-plane,master  51s  v1.22.4

Lưu ý: Kể từ Ubuntu 20.04, kubernetes đang trong quá trình cập nhật lại thuật ngữ cũ. Control Plane Node trong suốt hướng dẫn này từng được gọi là master node và đôi khi bạn sẽ thấy kubernetes gán hay dùng đồng thời cả hai thuật ngữ trên vì lý do tương thích.

Output cho biết rằng Control Plane Node đã hoàn thành tất cả các tác vụ khởi tạo và ở trạng thái sẵn sàng để bắt đầu chấp nhận các Worker Node cũng như thực hiện tác vụ được gửi đến máy chủ API. Ở bước tiếp theo, bạn có thể bắt đầu thêm worker từ máy của mình.

Bước 5: Thiết lập các Worker Nodes

Thêm các workers vào Cluster bao gồm việc thực hiện một lệnh duy nhất trên mỗi Worker. Lệnh này bao gồm thông tin Pod cần thiết, chẳng hạn như địa chỉ IP, Port của máy chủ Control Plane Node và token bảo mật. Chỉ các node vượt token bảo mật mới có thể tham gia Cluster.

Điều hướng trở lại nơi làm việc của các bạn và tạo một playbook có tên là worker.yml:

nano ~/kube-cluster/workers.yml

Thêm các dòng sau vào file để thêm workers vào Cluster:

---
- hosts: control_plane
 become: yes
 gather_facts: false
 tasks:
  - name: get join command
   shell: kubeadm token create --print-join-command
   register: join_command_raw

  - name: set join command
   set_fact:
    join_command: "{{ join_command_raw.stdout_lines[0] }}"


- hosts: workers
 become: yes
 tasks:
  - name: join cluster
   shell: "{{ hostvars['control1'].join_command }} >> node_joined.txt"
   args:
    chdir: $HOME
    creates: node_joined.txt

Đây là những gì playbook làm:

 • Lần play đầu tiên giúp lấy những lệnh cần được chạy trên các Worker nodes. Lệnh này sẽ có định dạng sau: kubeadm join --token <token> <control-plane-ip>:<control-plane-port> --Discovery-token-ca-cert-hash sha256:<hash>. Sau khi nhận được lệnh với tokenhash values, tác vụ sẽ thiết lập lệnh đps thành fact để lần play kế tiếp có thể truy cập thông tin đó.
 • Lần play thứ hai có một nhiệm vụ duy nhất là chạy lệnh tham gia trên tất cả các Workder nodes. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ này, hai Worker nodes sẽ là trở thành một phần của Cluster.

Lưu và đóng file khi bạn hoàn tất.

Chạy playbook cục bộ bằng lệnh sau:

ansible-playbook -i hosts ~/kube-cluster/workers.yml

Sau khi hoàn thành, bạn sẽ thấy output tương tự như sau:

Output
PLAY [control1] ****

TASK [get join command] ****
changed: [control1]

TASK [set join command] *****
ok: [control1]

PLAY [workers] *****

TASK [Gathering Facts] *****
ok: [worker1]
ok: [worker2]

TASK [join cluster] *****
changed: [worker1]
changed: [worker2]

PLAY RECAP *****
control1           : ok=2  changed=1  unreachable=0  failed=0  
worker1          : ok=2  changed=1  unreachable=0  failed=0 
worker2          : ok=2  changed=1  unreachable=0  failed=0 

Với việc bổ sung các Worker nodes, Cluster của bạn hiện đã được thiết lập và hoạt động đầy đủ, với các Workers sẵn sàng hoạt động. Trước khi lên lịch cho các ứng dụng, bạn cần xác minh rằng Cluster đang hoạt động như dự tính.

Bước 6: Xác minh Cluster

Một Cluster đôi khi có thể bị lỗi trong quá trình thiết lập do một Node bị hỏng hoặc kết nối mạng giữa Control Plane Node và các Worker Nodes không hoạt động chính xác. Do đó, bạn cần kiểm tra lại Cluster và đảm bảo rằng các Node đã và đang hoạt động chính xác.

Bạn sẽ cần kiểm tra trạng thái hiện tại của Cluster từ Control Plane Node để đảm bảo rằng các Nodes đã sẵn sàng. Nếu đã ngắt kết nối khỏi Control Plane Node, bạn có thể SSH trở lại đó bằng lệnh sau:

ssh ubuntu@control_plane_ip

Sau đó thực hiện lệnh sau để lấy trạng thái của Cluster:

kubectl get nodes

Bạn sẽ thấy output tương tự như sau:

Output
NAME   STATUS  ROLES         AGE   VERSION
control1  Ready  control-plane,master  3m21s  v1.22.0
worker1 Ready  <none>         32s   v1.22.0
worker2 Ready  <none>         32s   v1.22.0

Nếu tất cả các Nodes của bạn có giá trị Ready ở phần STATUS, điều đó có nghĩa chúng là đã một phần của Cluster và sẵn sàng để hoạt động.

Tuy nhiên, nếu một số Nodes có STATUSNotReady, điều đó có thể là các Worker Nodes chưa hoàn thành quá trình thiết lập. Hãy đợi khoảng 5 đến 10 phút trước khi chạy lại nút kubectl get và kiểm tra ouput mới. Nếu vẫn có trạng thái NotReady, bạn có thể phải xác minh và chạy lại các lệnh ở những bước trước đó.

Bây giờ, Cluster đã được kiểm tra thành công. Tiếp theo bạn hãy lên lịch cho một ứng dụng Nginx mẫu trên Cluster này.

Bước 7: Chạy ứng dụng trên Cluster

Giờ đây, bạn có thể triển khai bất kỳ ứng dụng được đóng gói nào vào Cluster của mình. Để làm quen, hãy triển khai Nginx bằng Deployments và Services để tìm hiểu cách ứng dụng này có thể được triển khai cho Cluster. Ngoài ra, bạn cũng có thể sử dụng các lệnh bên dưới cho ứng dụng được chứa trong container khác, miễn là thay đổi tên image của Docker và bất kỳ flag có liên quan khác (chẳng hạn như portsvolumes).

Đảm bảo rằng bạn đã đăng nhập vào Control Plane Node, sau đó chạy lệnh sau để tạo một deployment có tên nginx:

kubectl create deployment nginx --image=nginx

Mỗi deployment là một đối tượng trong Kubernetes giúp đảm bảo luôn có một lượng Pod cụ thể đang chạy dựa trên mẫu đã xác định, ngay cả khi các Pods gặp sự cố trong suốt khoảng thời gian tồn tại của Cluster. Việc triển khai ở trên sẽ tạo một Pod với một container từ image của Docker có tên Nginx Docker.

Tiếp theo, hãy chạy lệnh sau để tạo một ứng dụng công khai có tên nginx. Lệnh này dựa trên NodePort, một sơ đồ giúp Pod có thể truy cập được thông qua một cổng tùy ý được mở trên mỗi Node của Cluster:

kubectl expose deploy nginx --port 80 --target-port 80 --type NodePort

Dịch vụ là một loại đối tượng khác của Kubernetes giúp hiển thị các dịch vụ nội bộ của Cluster cho client, bao gồm cả bên trong và bên ngoài. Chúng cũng có khả năng giúp cân bằng yêu cầu tải cho nhiều Pods và là thành phần không thể thiếu trong Kubernetes.

Chạy lệnh sau:

kubectl get services

Lệnh này sẽ xuất các thông tin tương tự như sau:

Output
NAME     TYPE    CLUSTER-IP    EXTERNAL-IP      PORT(S)       AGE
kubernetes  ClusterIP  10.96.0.1    <none>        443/TCP       1d
nginx    NodePort  10.109.228.209  <none>        80:nginx_port/TCP  40m

Từ dòng nginxnginx_port của output trên có thể truy xuất Port mà Nginx đang chạy. Kubernetes sẽ tự động chỉ định một Port ngẫu nhiên lớn hơn 30000, đồng thời đảm bảo rằng Port đó chưa bị ràng buộc hay bị sử dụng bởi một dịch vụ khác.

Để kiểm tra xem mọi thứ có đang hoạt động hay không, hãy truy cập http://worker_1_ip:nginx_port hoặc http://worker_2_ip:nginx_port thông qua trình duyệt trên máy của bạn. Bạn sẽ thấy trang chào mừng quen thuộc của Nginx.

Nếu muốn xóa ứng dụng Nginx, trước tiên hãy xóa dịch vụ nginx khỏi Control Plane Node:

kubectl delete service nginx

Chạy lệnh sau để đảm bảo rằng dịch vụ đã bị xóa:

kubectl get services

Bạn sẽ thấy output như sau:

Output
NAME     TYPE    CLUSTER-IP    EXTERNAL-IP      PORT(S)    AGE
kubernetes  ClusterIP  10.96.0.1    <none>        443/TCP    1d

Sau đó xóa deployment:

kubectl delete deployment nginx

Chạy lệnh sau để xác nhận rằng thao tác xóa deployment đã thực hiện thành công:

kubectl get deployments
Output
No resources found.

Vietnix là nhà cung cấp dịch vụ VPS hàng đầu tại Việt Nam với hơn 10 năm kinh nghiệm và hơn 50.000 khách hàng tin tưởng sử dụng. Nếu bạn đang có nhu cầu thuê VPS để tạo Kubernetes Cluster bằng Kubeadm trên Ubuntu 20.04, hãy liên hệ với Vietnix để được tư vấn lựa chọn gói dịch vụ phù hợp.

Vietnix không chỉ nổi tiếng về chất lượng sản phẩm mà còn đặc biệt chú trọng đến dịch vụ hỗ trợ khách hàng. Điều này được minh chứng bởi 97% khách hàng đã sử dụng dịch vụ Vietnix đánh giá cao với 5 sao, 89% khách hàng duy trì sử dụng dịch vụ đến thời điểm hiện tại.

Với sự nỗ lực không ngừng nghỉ để nâng cao chất lượng và mang lại sự hài lòng cho khách hàng, Vietnix đã được vinh danh với giải thưởng “Thương hiệu Việt Nam xuất sắc năm 2022“.

Liên hệ ngay với Vietnix để trải nghiệm dịch vụ VPS tốc độ cao ngay hôm nay.

 • Địa chỉ: 265 Hồng Lạc, Phường 10, Quận Tân Bình, Thành Phố Hồ Chí Minh
 • Hotline: 1800 1093
 • Email: sales@vietnix.com.vn

Lời kết

Trong bài viết này, bạn đã thiết lập thành công cụm Kubernetes trên Ubuntu 20.04 một cách tự động hóa bằng Kubeadm và Ansible. Tiếp theo, bạn có thể thoải mái triển khai các ứng dụng và dịch vụ của riêng mình trên đó. Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết và đừng quên chia sẻ bài viết nếu cảm thấy nó hữu ích nhé.

THEO DÕI VÀ CẬP NHẬT CHỦ ĐỀ BẠN QUAN TÂM

Đăng ký ngay để nhận những thông tin mới nhất từ blog của chúng tôi. Đừng bỏ lỡ cơ hội truy cập kiến thức và tin tức hàng ngày

Chọn chủ đề :

Hưng Nguyễn

Kết nối với mình qua

Kết nối với mình qua

Tăng tốc độ website - Nâng tầm giá trị thương hiệu

Tăng tốc tải trang

95 điểm

Nâng cao trải nghiệm người dùng

Tăng 8% tỷ lệ chuyển đổi

Thúc đẩy SEO, Google Ads hiệu quả

Tăng tốc ngay

SẢN PHẨM NỔI BẬT

7 NGÀY DÙNG THỬ HOSTING

NẮM BẮT CƠ HỘI, THÀNH CÔNG DẪN LỐI

Cùng trải nghiệm dịch vụ hosting tốc độ cao được hơn 100,000 khách hàng sử dụng

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

100 (+39)

Điểm Mobile

100 (+67)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

Ecommerce

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

99 (+28)

Điểm Mobile

100 (+50)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

SEO

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

99 (+26)

Điểm Mobile

98 (+59)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

Ecommerce

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

100 (+8)

Điểm Mobile

98 (+35)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

Giáo Dục

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

100 (+61)

Điểm Mobile

100 (+61)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

Giáo Dục

Võ Thiên Tòng

25 Tháng 2 lúc 21:09

·

Mình muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến Team Vietnix, anh Hưng Nguyễn, anh Vietnix Trung, em Quốc Huy đã hỗ trợ tối ưu Page Speed Insight (PSI) cho website vanvoiminhhoa.vn của mình.
Biết đến anh Hưng đã lâu nhưng chưa có duyên sử dụng dịch vụ bên anh. Tình cờ thấy được bài Post của anh về việc hỗ trợ tối ưu PSI miễn phí chỉ với vài Slot, thấy AE cmt khá nhiều nên cũng không nghĩ tới lượt mình. Hôm sau đánh liều inbox 1 phen xem sao thì may mắn được đưa vào danh sách. Vài ngày sau được Team Vietnix liên hệ và hỗ trợ.
Kết quả đạt được:
• Điểm xanh lè xanh lét
• Tốc độ tải trang nhanh hơn hẳn
• Các chỉ số cũng được cải thiện đáng kể
• Và mình tin rằng với việc PSI được cải thiện cũng thúc đẩy những thứ khác đi lên theo!
Mình thực sự hài lòng với dịch vụ của Vietnix và muốn giới thiệu đến tất cả mọi người:
• Dịch vụ Wordpress Hosting: Tốc độ nhanh, ổn định, bảo mật cao, hỗ trợ kỹ thuật 24/7. (https://vietnix.vn/wordpress-hosting/)
• Dịch vụ Business Hosting: Dung lượng lớn, phù hợp cho website có lượng truy cập cao, tích hợp nhiều tính năng cao cấp. (https://vietnix.vn/business-hosting/)
Đặc biệt, Vietnix đang có chương trình ưu đãi:
• Giảm giá 20% trọn đời khi nhập code THIENTONG_PAGESPEED tại trang thanh toán (Chu kỳ 12 tháng trở lên)
• Tặng 1 lần tối ưu điểm Page Speed Insight cho 1 website
Cám ơn Vietnix một lần nữa!
#Vietnix #Vanvoiminhhoa #Pagespeedinsight
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu
Thiện Nguyễn - CEO SEO Dạo

5 Tháng 3 lúc 16:21

·

CORE WEB VITAL YẾU TỐ XẾP HẠNG TÌM KIẾM SEO
Core Web Vitals là một tập hợp các chỉ số đo lường hiệu suất của trang web từ góc độ người dùng, được Google sử dụng để đánh giá trải nghiệm người dùng trên các trang web. Các chỉ số chính bao gồm:
– Largest contentful paint (LCP): Tốc độ render của page. Mục tiêu là dưới 2,5 giây.
– First input delay (FID): Tốc độ phản hồi của website với tương tác của người dùng. Mục tiêu là dưới 100ms.
– Cumulative Layout Shift (CLS): Độ ổn định của bố cục trang. Mục tiêu là dưới 0.1.
Tất cả các chỉ số này đo lường các khía cạnh quan trọng của trải nghiệm người dùng trên trang web. Google đã công bố rằng từ tháng 5 năm 2021, các Core Web Vitals sẽ được sử dụng làm một trong các yếu tố đánh giá trong việc xếp hạng trang web trên kết quả tìm kiếm. Do đó, hiểu và cải thiện các Core Web Vitals là rất quan trọng đối với SEO.
Tóm lại, Core Web Vitals không chỉ giúp cải thiện hiệu suất và xếp hạng trang web trên công cụ tìm kiếm, mà còn cải thiện trải nghiệm của người dùng khi họ truy cập và tương tác với trang website.
P/s: mình đang có gói hỗ trợ đặc biệt cho anh em tối ưu tốc độ bên VIETNIX:
– Giảm 20% lifetime dịch vụ Hosting Business và Hosting Wordpress chu kỳ 12 tháng trở lên.
– Tặng 1 lần tối ưu điểm Page Speed Insight cho 1 website.
Anh em có nhu cầu đăng ký qua bạn Vietnix Trung này nhé và nhập mã SEODAO_PAGESPEED để được ưu đãi nhé.😁
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu SEO Dạo
Icharm review

5 Tháng 3 lúc 15:43

·

[Mình vừa được hỗ trợ tối ưu page speed website]
Trước khi được tối ưu, web của mình điểm rất thấp, đặc biệt là mobile chỉ có 39. Cơ duyên thế nào lúc lướt face lại va phải chương trình tối ưu pagespeed bên Vietnix.
Sau khi được Trần Hoàng Phúc và team Vietnix hỗ trợ nhiệt tình, điểm web vọt lên 98 99 (như hình bên dưới). Dùng thử web thì thấy quá là mượt, 10 điểm cho team Vietnix.
Nói thật thì mình thật sự ấn tượng về sự nhiệt huyết, tận tâm và rất chuyên nghiệp bên Vietnix.
Anh em có nhu cầu về hosting hay có vấn đề về website như:
1. Web load chậm
2. Khách rời web vì đợi tải nội dung, hình ảnh lâu
3. Hay tất tần tật mọi thứ về website
THÌ LIÊN HỆ NGAY VIETNIX NHÉ!
Và đừng quên dùng pass “ICHARM_PAGESPEED” để được giảm 20% trọn đời hosting business và wp hosting. Quả code này còn được tặng 1 lần tối ưu pagespeed nữa nhé, ưu đãi chắc cũng phải nhất nhì thị trường luôn.
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu
Hoàng Nguyễn

29 Tháng 2 lúc 17:04

·

Xin chào mọi người! Vừa rồi mình có sử dụng dịch vụ tối ưu website, tăng tốc độ tải trang pagespeed của Vietnix kết quả trên cả tuyệt vời nên mình viết bài này để chia sẻ thông tin với các bạn.
Lý do mình chọn dịch vụ tối ưu tốc độ website của Vietnix:
✅ Đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm: Đã tối ưu thành công cho hàng nghìn website trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Các bạn nhân viên rất thân thiện, nhiệt tình và chủ động trong quá trình làm việc để cập nhật tiến độ.
✅ Quy trình chuyên nghiệp:
– Kiểm tra và phân tích: Vietnix sử dụng các công cụ tiên tiến để kiểm tra và phân tích tốc độ website của bạn.
– Xác định nguyên nhân: Vietnix xác định nguyên nhân khiến website tải chậm và đưa ra giải pháp tối ưu phù hợp.
– Tối ưu hóa website: Vietnix áp dụng các kỹ thuật tối ưu tiên tiến nhất để tăng tốc độ tải trang.
– Báo cáo kết quả: Vietnix cung cấp báo cáo chi tiết về kết quả tối ưu hóa website.
Công nghệ tiên tiến: Vietnix sử dụng các công nghệ tối ưu mới nhất như LiteSpeed, LSCache, Memcached, Redis, v.v.
✅ Cam kết kết quả: Vietnix cam kết tăng tốc độ website của bạn lên tối thiểu 90%.
✅ Giá cả cạnh tranh: Vietnix cung cấp dịch vụ tối ưu tốc độ website với mức giá cạnh tranh nhất trên thị trường.
📣 Để đăng ký sử dụng dịch vụ tối ưu tốc độ website và các dịch vụ khác như hosting, vps, domain… các bạn có thể đăng ký tại https://portal.vietnix.vn/aff.php?aff=57 hoặc Inbox cho sếp Vietnix Trung nhé.
Các bạn có thể kiểm tra tốc độ trang của mình https://lasan.edu.vn hoặc một vài trang khác đã sử dụng dịch vụ của Vietnix như sau:
https://pagespeed.web.dev/…/https…/v8beqewyt2…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/etiohjvtl4…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/yczuqpw6d1…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/xf9y65kuzk…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/fdrsms15en…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/s7p9cgzeri…
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu
Dũng cá xinh

30 Tháng 1 lúc 19:09

·

[Đỉnh]
Em có dùng hosting, vps, cloud vps, cloud server, dedicated server của rất nhiều bên từ trong nước đến nước ngoài để hosting khoảng 2,000+ domain. Mỗi bên đều có ưu nhược khác nhau, nhưng có 1 số bên đặc biệt “bá đạo”, trong đó có: Vietnix!!!!

Lần đầu tiên em được cả CEO Hưng Nguyễn lẫn Master về dev Vietnix Trung của 1 đơn vị hàng đầu liên quan đến Hosting, Server support từ A – Z (từ Zalo, Tele, đến FB và cả Phone)

Em có khá nhiều web dạng Big Data (bài, ảnh, database, data) lên đến hàng trăm Gb. Càng to thì nó càng có nhiều vấn đề về phần phản hồi ban đầu (nhược điểm cố hữu của php wordpress so với nativejs, reactjs, html, headless,…), và anh em Vietnix có nhã ý hỗ trợ xử lý phần Speed Insight này.

Kết quả thực sự kinh ngạc, từ cách trao đổi đến xử lý vấn đề, cut off những cái cần cut off, xử lý rất sâu vấn đề và gợi ý rất nhiều ý tưởng optimize hệ thống!!!! Thực sự quá hài lòng về kết quả cũng như cách tương tác của các đầu tầu bên Vietnix ^^!!!

Nhân cơ duyên được kết nối với những cao thủ của Vietnix, em xin chia sẻ và lan tỏa để nhiều anh em có cơ hội được sử dụng những dịch vụ tốt nhất với giá vô cùng hợp lý!!!!

1 – Với anh em chưa có hosting, em đặc biệt recommend sử dụng hosting bên Vietnix:
– Sử dụng mã DUNGCAXINH_PAGESPEED sẽ được giảm 20% trọn đời (lifetime luôn)
– Áp dụng các gói Hosting Business, Hosting wordpress và reg 1 năm trở lên
– Anh em chưa biết cách reg thì còm men hoặc ib để em hướng dẫn hoặc nhờ các bạn bên Vietnix support từ A – Z

2 – Anh em có hosting rồi và muốn build blog hoặc web = wordpress mà chưa có giao diện thì nhân tiện em đang có tài khoản Premium bên Envato, em sẽ tặng bất kỳ giao diện nào có trên Envato Themes (Link em để dưới còm men) ạ. Cả nhà còm hoặc ib em Themes mà mọi người “chim ưng”, em sẽ cho anh em tải về, up drive và gửi ạ!!! (Chương trình này kéo dài đến ngày 29 tết âm lịch ạ)

3 – BEST NHẤT luôn!!!! Anh em nào mua hosting dùng mã DUNGCAXINH_PAGESPEED sẽ được tối ưu 100 điểm tốc độ cho 1 web (đây là ưu đãi riêng của CEO Hưng Nguyễn dành cho bạn bè của #dungcaxinh ^^) (Giá trị nhất là cái vụ số 3 này anh chị em nhé ^^), cơ hội vàng để move về đơn vị hosting uy tín là đây ^^!!!!

Một lần nữa xin chân thành cám ơn 2 đồng chí em: Hưng Nguyễn và Vietnix Trung đã giải được một bài toán khó cho các trang WP Big data mà anh loay hoay bao lâu nay chưa tìm ra đáp án!!! Chúc Vietnix ngày càng phát triển và có một năm 2024 đại đại thắng nhé ^^ !!!!!
#SEO #Vietnix #dungcaxinh

Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu
Hiếu AI

2 Tháng 2 lúc 21:06

·

UY TÍN – TẬN TÂM – TỐC ĐỘ

3 từ trên là vẫn chưa đủ để nói về quy trình làm việc cực chuyên nghiệp của team Vietnix.Chuyện là mình có con website chính đang có lượt truy cập organic hàng ngày cũng tương đối (hình 1)

Vấn đề là, con site này đang nằm trên hosting dùng chung nên tốc độ load chưa nhanh, tốc độ load chưa nhanh thì trải nghiệm visitor chưa tốt, trải nghiệm visitor chưa tốt thì tỷ lệ chuyển đổi ra đơn hàng kiểu gì thì kiểu cũng sẽ bị ảnh hưởng.

Biết rõ là đang mất tiền nhưng không biết xử lý như lào, nghĩ mà cay.

Đang loay hoay thì vận may nó tới, hôm qua đang lướt phở bò thấy a Nguyễn Việt Dũng đăng bài, rảnh nên thả cái comment hóng hớt, ai ngờ ngoằng phát thấy ông Dũng tạo nhóm với Vietnix Trung luôn.

Ae Vietnix thì siêu tốc độ, lập tức lấy thông tin vào việc, không hỏi han lằng nhằng, không kỳ kèo chốt đơn dù lúc đấy cũng đang đêm muộn.
Sáng hôm sau dậy vẫn còn đang lơ ngơ mở điện thoại check tin nhắn thì đã thấy ae Vietnix báo xong việc, trong khi mình vẫn chưa biết có chuyện gì xảy ra @@.

Được cái bấm thử website thì thấy load siêu nhanh, chưa tới một giây là thông tin các thứ hiện hết. Quá phê, thả con ảnh trước sau (hình 2,3) để ace tiện đối chiếu nhé. Thế này thì mình gửi gắm nốt 15 em website còn lại cho team Vietnix thôi chứ không cần nghĩ ngợi gì nữa. 10/10.

Nên là:

 1. Anh chị em muốn có một con website tốc độ load nhanh như tốc độ trở mặt của nyc – Dùng ngay dịch vụ hosting của Vietnix
 2. Anh chị em có website rồi muốn tìm bên hosting uy tín, chuyên nghiệp hỗ trợ không quản ngày đêm – Liên hệ ngay Vietnix Trung
 3. Anh chị em quan tâm đến trải nghiệm khách hàng, từ những cái nhỏ nhất như tăng tốc độ website – Better call Vietnix Trung

Và đừng quên dùng pass “HIEUAI_PAGESPEED” để được giảm 20% trọn đời hosting business và wp hosting, quả code này còn được tặng 1 lần tối ưu pagespeed nữa nhé, ưu đãi chắc cũng phải nhất nhì thị trường luôn.
#SEO #Vietnix #hieuai

Website
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

100 (+43)

Điểm Mobile

100 (+74)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

AI