NỘI DUNG

Hosting tốc độ cao Vietnix - tốc độ tải trang trung bình dưới 1 giây
VPS siêu tốc Vietnix - trải nghiệm mượt mà, ổn định
17/05/2023
Lượt xem

Sử dụng Ansible để cài đặt và thiết lập Docker trên Ubuntu 20.04

17/05/2023
20 phút đọc
Lượt xem

Đánh giá

5/5 - (67 bình chọn)

Docker hiện đang là một thành phần quan trọng và rất phổ biến trong quá trình phát triển, vận hành ứng dụng. Thêm vào đó là quá trình quản trị các server cũng đang ngày càng phức tạp hơn khi có nhiều các nền tảng, môi trường cho các ứng dụng. Do đó, yêu cầu phải có một phương pháp để có thể tự động hóa được quá trình quản trị cấu hình server và kết hợp sử dụng với Docker một cách hiệu quả, chính xác và nhanh chóng. Tìm hiểu ngay sau đây qua bài viết cách sử dụng Ansible để cài đặt Docker trên Ubuntu 20.04 nhé.

Giới thiệu về sử dụng Ansible để cài đặt và thiết lập Docker trên Ubuntu 20.04

Tự động hóa server hiện đang đóng một vai trò trọng yếu trong việc quản trị các hệ thống do sự gia tăng các môi trường hoạt động của các ứng dụng ngày nay. Những công cụ quản trị cấu hình như Ansible đang thường xuyên được dùng để giúp hợp lí hóa quá trình tự động setup server bằng việc thiết lập các tiêu chuẩn về thủ tục thực hiện cho các server mới. Ngoài ra còn giúp giảm thiểu được lỗi liên quan đến thiết lập thủ công do con người hay người quản trị gây ra.

Giới thiệu về sử dụng Ansible
Giới thiệu về sử dụng Ansible

Ansible cung cấp một kiến trúc đơn giản, không cần phải có các phần mềm chuyên dụng được cài đặt trên các node. Ngoài ra, còn mang lại những tính năng và các modules được dựng sẵn rất mạnh mẽ giúp tạo điều kiện thuận lợi cho việc viết các scripts tự động hóa.

Docker là một ứng dụng giúp đơn giản hóa quy trình quản lí các vùng chứa hay các quy trình quản lí tài nguyên và hoạt động tương tự như các máy ảo nhưng có tính portable hơn, thân thiện với tài nguyên hơn và phụ thuộc nhiều vào hệ điều hành của máy chủ. Bài viết này sẽ hướng dẫn cách sử dụng Ansible để tự động hóa các bước cài đặt và set up Docker trên hệ điều hành Ubuntu 20.04.

Yêu cầu tiên quyết để sử dụng Ansible để cài đặt Docker trên Ubuntu 20.04

Để theo dõi các bước set up của playbook trong bài này, các bạn cần có:

 • Một Ansible control node: máy chủ Ubuntu 20.04 của các bạn phải cài đặt trước Ansible và đã được cấu hình để kết nối đến các hosts của Ansible bằng SSH key. Control node phải có một user thông thường có đặc quyền sudo và tường lửa được bật. (Bài viết hướng dẫn cách cấu hình và cài đặt Ansible trên Ubuntu 20.04 tại đây)
 • Một hoặc nhiều Hosts của Ansible: một hoặc nhiều Ubuntu 20.04 remote Server.

Chú ý: Trước khi bắt đầu, các bạn cần đảm bảo rằng Ansible control node của mình có thể kết nối được và thực thi được các lệnh trên host đó.

Vai trò của Playbook

Playbook trong bài viết này sẽ giúp cài đặt và set up Docker một cách tự động. Sau khi viết playbook, ta có thể tái sử dụng lại cho các lần cài đặt sau.

Để chạy được playbook, các bạn cần phải thực hiện các lệnh sau lần lượt theo thứ tự trên Ansible hosts:

 1. Cài đặt aptitude – là một package manager được dùng bởi Ansible thay thế cho apt.
 2. Cài đặt các packages mà hệ thống cần.
 3. Cài đặt Docker GPG APT key.
 4. Thêm repository chính thức của Docker vào nguồn của apt.
 5. Cài đặt Docker.
 6. Cài đặt Python Docker module bằng pip.
 7. Tải về image mặc định được chỉ định bởi default_container_image từ Docker Hub.
 8. Tạo số containers được chỉ định bởi biến container_count, mỗi container sử dụng image được chỉ định bởi default_container_image và thực thi lệnh định nghĩa bởi default_container_command.

Khi playbook đã chạy xong, các bạn sẽ có được số container được tạo ra tương ứng với những options đã được định nghĩa bên trong các biến cấu hình.

Để bắt đầu, hãy đăng nhập vào máy chủ Ansible control node bằng user với quyền sudo.

Các bước thực hiện

Trường hợp bạn đang dùng VPS thì bên cạnh việc sử dụng Ansible để cài đặt và thiết lập Docker, việc này còn giúp quản lý VPS một cách hiệu quả, tiết kiệm thời gian và đảm bảo tính nhất quán trong môi trường triển khai Docker.

Bạn cũng cần đảm bảo VPS có đủ tài nguyên, chạy trên hệ điều hành tương thích, sử dụng phiên bản Docker phù hợp, băng thông ổn định, kèm nhiều biện pháp bảo mật chặt chẽ là những yếu tố quan trọng để đảm bảo hiệu suất và độ ổn định của môi trường triển khai Docker trên VPS.

Hiện tại Vietnix đang cung cấp nhiều gói dịch vụ Cloud Server tốc độ cao có thể đáp ứng được những tiêu chí băng thông, tài nguyên, đa dạng hệ điều hành và hỗ trợ kỹ thuật 24/24 giúp bạn có thể an tâm xây dựng, triển khai và chạy các ứng dụng gồm: VPS Giá Rẻ, VPS Phổ Thông, VPS Cao Cấp, VPS GPU và VPS NVMe.

Nhanh tay liên hệ Vietnix để được tư vấn gói VPS phù hợp với nhu cầu ngay hôm nay.

Bước 1: Tạo Playbook

Tất cả các tác vụ của người dùng nhận biết sẽ được đặt vào trong file playbook.yml. Một tác vụ là đơn vị hành động nhỏ nhất mà ta có thể tự động hóa được bằng Ansible playbook.

Đầu tiên cần tạo playbook trước bằng editor tùy ý, ở đây sử dụng nano:

nano playbook.yml

Lệnh trên sẽ mở môt file YAML trống. Trước khi bước vào định nghĩa các tác vụ, ta cần thêm các dòng sau vào file:

---
- hosts: all
 become: true
 vars:
  container_count: 4
  default_container_name: docker
  default_container_image: ubuntu
  default_container_command: sleep 1

Hầu hết mỗi playbook đều sẽ có cách khai báo ban đầu tương tự như trên. hosts khai báo các servers mà Ansible control node để playbook chạy trên đó. become nêu ra tất cả các lệnh đều được thực hiện dưới quyền root.

vars cho phép lưu dữ liệu vào các biến. Nếu trong tương lai, các bạn muốn thay đổi thì chỉ cần chỉnh sửa những dòng này trong file là được. Dưới đây là giải thích ngắn gọn về các biến trên:

 • container_count: Số lượng container sẽ tạo.
 • default_container_name: Tên mặc định của container.
 • default_container_image: Image mặc định của Docker sẽ đươc dùng khi tạo các containers.
 • default_container_command: Lệnh mặc định sẽ chạy trên các containers mới.

Chú ý: Nếu các bạn muốn xem file hoàn chỉnh của playbook, hãy tham khảo ở bước 5. Các files định dạng YAML rất nhạy cảm với việc thụt đầu dòng trong cấu trúc file, vì vậy các bạn hãy kiểm tra lại file của mình sau khi hoàn thành thêm các tác vụ.

Bước 2: Thêm những tác vụ cài đặt các Packages vào Playbook

Mặc định, các tác vụ sẽ được thực thi đồng bộ bởi Ansible lần lượt từ trên xuống dưới trong playbook. Điều này dẫn đến việc thứ tự định nghĩa các tác vụ là rất quan trọng, và các bạn có thể ngầm giả sử rằng mỗi tác vụ sẽ được thực thi sau khi tác vụ trước đã thực thi xong.

Tất cả các tác vụ trong playbook của bài hướng dẫn đều có thể chạy độc lập và có thể tái sử dụng được cho các playbooks khác.

Thêm các tác vụ đầu tiên bao gồm: cài đặt aptitue – là một công cụ để giao tiếp với package manager của Linux và cài đặt các package cần thiết khác cho hệ thống. Ansible sẽ đảm bảo rằng các package này luôn được cài đặt trên server của các bạn:

tasks:
  - name: Install aptitude
   apt:
    name: aptitude
    state: latest
    update_cache: true

  - name: Install required system packages
   apt:
    pkg:
     - apt-transport-https
     - ca-certificates
     - curl
     - software-properties-common
     - python3-pip
     - virtualenv
     - python3-setuptools
    state: latest
    update_cache: true

Ở đây, các bạn đang sử dụng module apt được dựng sẵn của Ansible để ra lệnh cho Ansible cài đặt các packages. Các modules trong Ansible là các lối tắt để thực thi thay cho những thao tác mà các bạn cần phải chạy bằng các lệnh như trên bash. Để an toàn, Ansible sẽ chọn apt để cài đặt các packages trong trường hợp aptitude có vấn đề không thể dùng được.

Các bạn có thể thêm hoặc xóa các packages tùy ý. Điều này sẽ không những đảm bảo rằng các packages được cài đặt mà còn là với phiên bản mới nhất và được hoàn thành sau khi lệnh update của apt được gọi.

Bước 3: Thêm những tác vụ cài đặt Docker vào Playbook

Các tác vụ sẽ cài đặt phiên bản mới nhất của Docker từ repository chính thức. Docker GPG key được thêm vào để xác nhận tài về, repository chính thức được thêm vào như là một nguồn package mới và sau đó Docker sẽ được cài đặt. Thêm vào đó, module của Docker cho Python cũng được cài đặt theo:

- name: Add Docker GPG apt Key
   apt_key:
    url: https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg
    state: present

  - name: Add Docker Repository
   apt_repository:
    repo: deb https://download.docker.com/linux/ubuntu focal stable
    state: present

  - name: Update apt and install docker-ce
   apt:
    name: docker-ce
    state: latest
    update_cache: true

  - name: Install Docker Module for Python
   pip:
    name: docker

Như đã thấy những modules được dựng sẵn như apt_keyapt_repository trỏ vào những URLs, và được giao nhiệm vụ để đảm bảo có mặt. Điều này cho phép cài đặt phiên bản mới nhất của Docker cùng với sử dụng pip để cài đặt module cho Python.

Bước 4: Thêm Docker Image và các tác vụ Container vào Playbook

Sau khi đã có được Docker qua Bước 3, các bạn bắt đầu tạo ra các containers ở đây và kéo về các Docker images mong muốn. Theo mặc định, các images đến từ Docker Hub chính thức của Docker. Với những images này, các containers sẽ được tạo ra theo các đặc tả đã được đặt ra bởi các biến khai báo ở đầu của playbook:

- name: Pull default Docker image
   community.docker.docker_image:
    name: "{{ default_container_image }}"
    source: pull

  - name: Create default containers
   community.docker.docker_container:
    name: "{{ default_container_name }}{{ item }}"
    image: "{{ default_container_image }}"
    command: "{{ default_container_command }}"
    state: present
   with_sequence: count={{ container_count }}

docker_image được sử dụng để kéo về Docker image mà ta mong muốn sử dụng làm nền cho các containers. docker_container cho phép bạn đặc tả những chi tiết các containers được tạo cùng với những lệnh kèm theo.

with_sequence là cách để Ansible tạo vòng lặp, trong trường hợp này Ansible sẽ lặp cho việc tạo các containers với số lần count được chỉ định. Đây là một vòng lặp đơn giản, do đó biến item dùng để chỉ số của lần lặp hiện tại. Số này ở đây được dùng để đặt tên cho các containers.

Bước 5: Kiểm tra lại Playbook

Playbook của các bạn đến bây giờ sẽ trông tương tự như sau, các bạn có thể tùy chỉnh theo ý thích của mình.

---
- hosts: all
 become: true
 vars:
  container_count: 4
  default_container_name: docker
  default_container_image: ubuntu
  default_container_command: sleep 1d

 tasks:
  - name: Install aptitude
   apt:
    name: aptitude
    state: latest
    update_cache: true

  - name: Install required system packages
   apt:
    pkg:
     - apt-transport-https
     - ca-certificates
     - curl
     - software-properties-common
     - python3-pip
     - virtualenv
     - python3-setuptools
    state: latest
    update_cache: true

  - name: Add Docker GPG apt Key
   apt_key:
    url: https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg
    state: present

  - name: Add Docker Repository
   apt_repository:
    repo: deb https://download.docker.com/linux/ubuntu focal stable
    state: present

  - name: Update apt and install docker-ce
   apt:
    name: docker-ce
    state: latest
    update_cache: true

  - name: Install Docker Module for Python
   pip:
    name: docker

  - name: Pull default Docker image
   community.docker.docker_image:
    name: "{{ default_container_image }}"
    source: pull

  - name: Create default containers
   community.docker.docker_container:
    name: "{{ default_container_name }}{{ item }}"
    image: "{{ default_container_image }}"
    command: "{{ default_container_command }}"
    state: present
   with_sequence: count={{ container_count }}

Theo nhu cầu, các bạn hãy chỉnh sửa playbook cho phù hợp với workflow của mình. Ví dụ, các bạn có thể dùng module docker_image dể để những images lên Docker Hub or module docker_container để cài đặt networks cho container.

Chú ý: Hãy để ý đến các thụt đầu dòng trong file YAML của mình. Nếu có lỗi xảy ra, thì rất có thể là do chúng. YAML khuyến khích nên sử dụng 2 khoảng trắng để thụt đầu dòng – giống như trong playbook của bài này.

Bước 6: Khởi chạy Playbook

Bây giờ, các bạn đã có thể chạy playbook trên các server khác nhau. Hầu hết các playbooks mặc định được cấu hình để thực thi trên mỗi server bên trong inventory của các bạn, do đó ở đây các bạn nên chỉ định server cần chạy.

Để thực thi playbook trên chỉ server1, hãy kết nối như là sammy, bằng lệnh dưới đây:

ansible-playbook playbook.yml -l server1 -u sammy

Flag -l chỉ định server và flag -u chỉ định user để đăng nhập vào remote server. Các bạn sẽ nhận được output tương tự như dưới đây:

Output
. . .
changed: [server1]

TASK [Create default containers] *****************************************************************************************************************
changed: [server1] => (item=1)
changed: [server1] => (item=2)
changed: [server1] => (item=3)
changed: [server1] => (item=4)

PLAY RECAP ***************************************************************************************************************************************
server1         : ok=9  changed=8  unreachable=0  failed=0  skipped=0  rescued=0  ignored=0  

Theo output trên, server đã được set up thành công. Output của các bạn không cần phải hoàn toàn giống như trên, chỉ cần là không có lỗi hiện ra.

Khi playbook đã chạy xong, hãy đăng nhập vào server được cung cấp bởi Ansible bằng SSH để kiểm tra các containers đã được tạo thành công hay chưa.

Đăng nhập từ xa vào server với lệnh sau:

ssh sammy@your_remote_server_ip

Xem các containers hiện có trên remote server bằng lệnh:

sudo docker ps -a

Các bạn nên nhận được output tương tự như dưới đây:

Output
CONTAINER ID    IMAGE        COMMAND       CREATED       STATUS     PORTS       NAMES
a3fe9bfb89cf     ubuntu       "sleep 1d"      5 minutes ago    Created                 docker4
8799c16cde1e    ubuntu       "sleep 1d"     5 minutes ago    Created                 docker3
ad0c2123b183    ubuntu       "sleep 1d"     5 minutes ago    Created                 docker2
b9350916ffd8     ubuntu       "sleep 1d"      5 minutes ago    Created                 docker1

Như vậy là các containers đã được tạo thành công thông qua việc định nghĩa trong playbook. Và vì đây là tác vụ cuối cùng trong playbook, nên cũng đã khẳng định rằng playbook của các bạn đã thực thi thành công trên server này

Như các bạn đã thấy, việc tự động hóa bằng playbook thật sự đã tiết kiệm được rất nhiều thời gian và đồng thời cũng cho phép server các bạn tuân theo một cấu hình tiêu chuẩn mà có thể được tùy chỉnh theo nhu cầu. Do đó, đây là một thành phần rất thiết yếu mà bất kì một team phát triển nào cũng cần phải có.

Qua 10 năm hoạt động, Vietnix hiện đang là một trong những nhà cung cấp dịch vụ VPS tốc độ cao chất lượng, uy tín hàng đầu Việt Nam. Với sự đầu tư liên tục về hạ tầng và nhân sự để có thể nhanh chóng đáp ứng được các tiêu chuẩn khắt khe của thị trường hosting, VPS,… quốc tế, Vietnix hiện đã được hơn 50.000+ khách hàng trong lẫn ngoài nước tin tưởng trong đó có thể kể đến như: iVIVU.com, GTV, Vietnamwork, UBGroup, KINGFOOD,…

Năm 2022 vừa qua, Vietnix vinh dự nhận được giải thưởng “Thương hiệu Việt Nam xuất sắc 2022”, hạng mục “Sản phẩm dịch vụ xuất sắc”.

Nhanh tay liên hệ Vietnix để được tư vấn chi tiết về dịch vụ VPS tốc độ cao ngay hôm nay!

 • Địa chỉ: 265 Hồng Lạc, Phường 10, Quận Tân Bình, Thành Phố Hồ Chí Minh.
 • Hotline: 1800 1093 – 07 088 44444
 • Email: sales@vietnix.com.vn

Lời kết

Trong bài hướng dẫn về cách sử dụng Ansible để cài đặt Docker trên Ubuntu 20.04 này, các bạn đã tìm hiểu về cách sử dụng Ansible để tự động hóa quá trình cài đặt và set up Docker trên các remote Server. Điều đã giúp việc quản lí và cấu hình các server được thuận tiện hơn rất nhiều. Hy vọng những thông tin này sẽ hữu ích với bạn và có thể giúp bạn áp dụng vào công việc của mình. Nếu có gì thắc mắc hãy bình luận bên dưới. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.

THEO DÕI VÀ CẬP NHẬT CHỦ ĐỀ BẠN QUAN TÂM

Đăng ký ngay để nhận những thông tin mới nhất từ blog của chúng tôi. Đừng bỏ lỡ cơ hội truy cập kiến thức và tin tức hàng ngày

Chọn chủ đề :

Hưng Nguyễn

Kết nối với mình qua

Kết nối với mình qua

Tăng tốc độ website - Nâng tầm giá trị thương hiệu

Tăng tốc tải trang

95 điểm

Nâng cao trải nghiệm người dùng

Tăng 8% tỷ lệ chuyển đổi

Thúc đẩy SEO, Google Ads hiệu quả

Tăng tốc ngay

SẢN PHẨM NỔI BẬT

7 NGÀY DÙNG THỬ HOSTING

NẮM BẮT CƠ HỘI, THÀNH CÔNG DẪN LỐI

Cùng trải nghiệm dịch vụ hosting tốc độ cao được hơn 100,000 khách hàng sử dụng

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

100 (+39)

Điểm Mobile

100 (+67)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

Ecommerce

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

99 (+28)

Điểm Mobile

100 (+50)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

SEO

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

99 (+26)

Điểm Mobile

98 (+59)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

Ecommerce

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

100 (+8)

Điểm Mobile

98 (+35)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

Giáo Dục

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

100 (+61)

Điểm Mobile

100 (+61)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

Giáo Dục

Võ Thiên Tòng

25 Tháng 2 lúc 21:09

·

Mình muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến Team Vietnix, anh Hưng Nguyễn, anh Vietnix Trung, em Quốc Huy đã hỗ trợ tối ưu Page Speed Insight (PSI) cho website vanvoiminhhoa.vn của mình.
Biết đến anh Hưng đã lâu nhưng chưa có duyên sử dụng dịch vụ bên anh. Tình cờ thấy được bài Post của anh về việc hỗ trợ tối ưu PSI miễn phí chỉ với vài Slot, thấy AE cmt khá nhiều nên cũng không nghĩ tới lượt mình. Hôm sau đánh liều inbox 1 phen xem sao thì may mắn được đưa vào danh sách. Vài ngày sau được Team Vietnix liên hệ và hỗ trợ.
Kết quả đạt được:
• Điểm xanh lè xanh lét
• Tốc độ tải trang nhanh hơn hẳn
• Các chỉ số cũng được cải thiện đáng kể
• Và mình tin rằng với việc PSI được cải thiện cũng thúc đẩy những thứ khác đi lên theo!
Mình thực sự hài lòng với dịch vụ của Vietnix và muốn giới thiệu đến tất cả mọi người:
• Dịch vụ Wordpress Hosting: Tốc độ nhanh, ổn định, bảo mật cao, hỗ trợ kỹ thuật 24/7. (https://vietnix.vn/wordpress-hosting/)
• Dịch vụ Business Hosting: Dung lượng lớn, phù hợp cho website có lượng truy cập cao, tích hợp nhiều tính năng cao cấp. (https://vietnix.vn/business-hosting/)
Đặc biệt, Vietnix đang có chương trình ưu đãi:
• Giảm giá 20% trọn đời khi nhập code THIENTONG_PAGESPEED tại trang thanh toán (Chu kỳ 12 tháng trở lên)
• Tặng 1 lần tối ưu điểm Page Speed Insight cho 1 website
Cám ơn Vietnix một lần nữa!
#Vietnix #Vanvoiminhhoa #Pagespeedinsight
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu
Thiện Nguyễn - CEO SEO Dạo

5 Tháng 3 lúc 16:21

·

CORE WEB VITAL YẾU TỐ XẾP HẠNG TÌM KIẾM SEO
Core Web Vitals là một tập hợp các chỉ số đo lường hiệu suất của trang web từ góc độ người dùng, được Google sử dụng để đánh giá trải nghiệm người dùng trên các trang web. Các chỉ số chính bao gồm:
– Largest contentful paint (LCP): Tốc độ render của page. Mục tiêu là dưới 2,5 giây.
– First input delay (FID): Tốc độ phản hồi của website với tương tác của người dùng. Mục tiêu là dưới 100ms.
– Cumulative Layout Shift (CLS): Độ ổn định của bố cục trang. Mục tiêu là dưới 0.1.
Tất cả các chỉ số này đo lường các khía cạnh quan trọng của trải nghiệm người dùng trên trang web. Google đã công bố rằng từ tháng 5 năm 2021, các Core Web Vitals sẽ được sử dụng làm một trong các yếu tố đánh giá trong việc xếp hạng trang web trên kết quả tìm kiếm. Do đó, hiểu và cải thiện các Core Web Vitals là rất quan trọng đối với SEO.
Tóm lại, Core Web Vitals không chỉ giúp cải thiện hiệu suất và xếp hạng trang web trên công cụ tìm kiếm, mà còn cải thiện trải nghiệm của người dùng khi họ truy cập và tương tác với trang website.
P/s: mình đang có gói hỗ trợ đặc biệt cho anh em tối ưu tốc độ bên VIETNIX:
– Giảm 20% lifetime dịch vụ Hosting Business và Hosting Wordpress chu kỳ 12 tháng trở lên.
– Tặng 1 lần tối ưu điểm Page Speed Insight cho 1 website.
Anh em có nhu cầu đăng ký qua bạn Vietnix Trung này nhé và nhập mã SEODAO_PAGESPEED để được ưu đãi nhé.😁
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu SEO Dạo
Icharm review

5 Tháng 3 lúc 15:43

·

[Mình vừa được hỗ trợ tối ưu page speed website]
Trước khi được tối ưu, web của mình điểm rất thấp, đặc biệt là mobile chỉ có 39. Cơ duyên thế nào lúc lướt face lại va phải chương trình tối ưu pagespeed bên Vietnix.
Sau khi được Trần Hoàng Phúc và team Vietnix hỗ trợ nhiệt tình, điểm web vọt lên 98 99 (như hình bên dưới). Dùng thử web thì thấy quá là mượt, 10 điểm cho team Vietnix.
Nói thật thì mình thật sự ấn tượng về sự nhiệt huyết, tận tâm và rất chuyên nghiệp bên Vietnix.
Anh em có nhu cầu về hosting hay có vấn đề về website như:
1. Web load chậm
2. Khách rời web vì đợi tải nội dung, hình ảnh lâu
3. Hay tất tần tật mọi thứ về website
THÌ LIÊN HỆ NGAY VIETNIX NHÉ!
Và đừng quên dùng pass “ICHARM_PAGESPEED” để được giảm 20% trọn đời hosting business và wp hosting. Quả code này còn được tặng 1 lần tối ưu pagespeed nữa nhé, ưu đãi chắc cũng phải nhất nhì thị trường luôn.
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu
Hoàng Nguyễn

29 Tháng 2 lúc 17:04

·

Xin chào mọi người! Vừa rồi mình có sử dụng dịch vụ tối ưu website, tăng tốc độ tải trang pagespeed của Vietnix kết quả trên cả tuyệt vời nên mình viết bài này để chia sẻ thông tin với các bạn.
Lý do mình chọn dịch vụ tối ưu tốc độ website của Vietnix:
✅ Đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm: Đã tối ưu thành công cho hàng nghìn website trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Các bạn nhân viên rất thân thiện, nhiệt tình và chủ động trong quá trình làm việc để cập nhật tiến độ.
✅ Quy trình chuyên nghiệp:
– Kiểm tra và phân tích: Vietnix sử dụng các công cụ tiên tiến để kiểm tra và phân tích tốc độ website của bạn.
– Xác định nguyên nhân: Vietnix xác định nguyên nhân khiến website tải chậm và đưa ra giải pháp tối ưu phù hợp.
– Tối ưu hóa website: Vietnix áp dụng các kỹ thuật tối ưu tiên tiến nhất để tăng tốc độ tải trang.
– Báo cáo kết quả: Vietnix cung cấp báo cáo chi tiết về kết quả tối ưu hóa website.
Công nghệ tiên tiến: Vietnix sử dụng các công nghệ tối ưu mới nhất như LiteSpeed, LSCache, Memcached, Redis, v.v.
✅ Cam kết kết quả: Vietnix cam kết tăng tốc độ website của bạn lên tối thiểu 90%.
✅ Giá cả cạnh tranh: Vietnix cung cấp dịch vụ tối ưu tốc độ website với mức giá cạnh tranh nhất trên thị trường.
📣 Để đăng ký sử dụng dịch vụ tối ưu tốc độ website và các dịch vụ khác như hosting, vps, domain… các bạn có thể đăng ký tại https://portal.vietnix.vn/aff.php?aff=57 hoặc Inbox cho sếp Vietnix Trung nhé.
Các bạn có thể kiểm tra tốc độ trang của mình https://lasan.edu.vn hoặc một vài trang khác đã sử dụng dịch vụ của Vietnix như sau:
https://pagespeed.web.dev/…/https…/v8beqewyt2…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/etiohjvtl4…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/yczuqpw6d1…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/xf9y65kuzk…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/fdrsms15en…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/s7p9cgzeri…
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu
Dũng cá xinh

30 Tháng 1 lúc 19:09

·

[Đỉnh]
Em có dùng hosting, vps, cloud vps, cloud server, dedicated server của rất nhiều bên từ trong nước đến nước ngoài để hosting khoảng 2,000+ domain. Mỗi bên đều có ưu nhược khác nhau, nhưng có 1 số bên đặc biệt “bá đạo”, trong đó có: Vietnix!!!!

Lần đầu tiên em được cả CEO Hưng Nguyễn lẫn Master về dev Vietnix Trung của 1 đơn vị hàng đầu liên quan đến Hosting, Server support từ A – Z (từ Zalo, Tele, đến FB và cả Phone)

Em có khá nhiều web dạng Big Data (bài, ảnh, database, data) lên đến hàng trăm Gb. Càng to thì nó càng có nhiều vấn đề về phần phản hồi ban đầu (nhược điểm cố hữu của php wordpress so với nativejs, reactjs, html, headless,…), và anh em Vietnix có nhã ý hỗ trợ xử lý phần Speed Insight này.

Kết quả thực sự kinh ngạc, từ cách trao đổi đến xử lý vấn đề, cut off những cái cần cut off, xử lý rất sâu vấn đề và gợi ý rất nhiều ý tưởng optimize hệ thống!!!! Thực sự quá hài lòng về kết quả cũng như cách tương tác của các đầu tầu bên Vietnix ^^!!!

Nhân cơ duyên được kết nối với những cao thủ của Vietnix, em xin chia sẻ và lan tỏa để nhiều anh em có cơ hội được sử dụng những dịch vụ tốt nhất với giá vô cùng hợp lý!!!!

1 – Với anh em chưa có hosting, em đặc biệt recommend sử dụng hosting bên Vietnix:
– Sử dụng mã DUNGCAXINH_PAGESPEED sẽ được giảm 20% trọn đời (lifetime luôn)
– Áp dụng các gói Hosting Business, Hosting wordpress và reg 1 năm trở lên
– Anh em chưa biết cách reg thì còm men hoặc ib để em hướng dẫn hoặc nhờ các bạn bên Vietnix support từ A – Z

2 – Anh em có hosting rồi và muốn build blog hoặc web = wordpress mà chưa có giao diện thì nhân tiện em đang có tài khoản Premium bên Envato, em sẽ tặng bất kỳ giao diện nào có trên Envato Themes (Link em để dưới còm men) ạ. Cả nhà còm hoặc ib em Themes mà mọi người “chim ưng”, em sẽ cho anh em tải về, up drive và gửi ạ!!! (Chương trình này kéo dài đến ngày 29 tết âm lịch ạ)

3 – BEST NHẤT luôn!!!! Anh em nào mua hosting dùng mã DUNGCAXINH_PAGESPEED sẽ được tối ưu 100 điểm tốc độ cho 1 web (đây là ưu đãi riêng của CEO Hưng Nguyễn dành cho bạn bè của #dungcaxinh ^^) (Giá trị nhất là cái vụ số 3 này anh chị em nhé ^^), cơ hội vàng để move về đơn vị hosting uy tín là đây ^^!!!!

Một lần nữa xin chân thành cám ơn 2 đồng chí em: Hưng Nguyễn và Vietnix Trung đã giải được một bài toán khó cho các trang WP Big data mà anh loay hoay bao lâu nay chưa tìm ra đáp án!!! Chúc Vietnix ngày càng phát triển và có một năm 2024 đại đại thắng nhé ^^ !!!!!
#SEO #Vietnix #dungcaxinh

Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu
Hiếu AI

2 Tháng 2 lúc 21:06

·

UY TÍN – TẬN TÂM – TỐC ĐỘ

3 từ trên là vẫn chưa đủ để nói về quy trình làm việc cực chuyên nghiệp của team Vietnix.Chuyện là mình có con website chính đang có lượt truy cập organic hàng ngày cũng tương đối (hình 1)

Vấn đề là, con site này đang nằm trên hosting dùng chung nên tốc độ load chưa nhanh, tốc độ load chưa nhanh thì trải nghiệm visitor chưa tốt, trải nghiệm visitor chưa tốt thì tỷ lệ chuyển đổi ra đơn hàng kiểu gì thì kiểu cũng sẽ bị ảnh hưởng.

Biết rõ là đang mất tiền nhưng không biết xử lý như lào, nghĩ mà cay.

Đang loay hoay thì vận may nó tới, hôm qua đang lướt phở bò thấy a Nguyễn Việt Dũng đăng bài, rảnh nên thả cái comment hóng hớt, ai ngờ ngoằng phát thấy ông Dũng tạo nhóm với Vietnix Trung luôn.

Ae Vietnix thì siêu tốc độ, lập tức lấy thông tin vào việc, không hỏi han lằng nhằng, không kỳ kèo chốt đơn dù lúc đấy cũng đang đêm muộn.
Sáng hôm sau dậy vẫn còn đang lơ ngơ mở điện thoại check tin nhắn thì đã thấy ae Vietnix báo xong việc, trong khi mình vẫn chưa biết có chuyện gì xảy ra @@.

Được cái bấm thử website thì thấy load siêu nhanh, chưa tới một giây là thông tin các thứ hiện hết. Quá phê, thả con ảnh trước sau (hình 2,3) để ace tiện đối chiếu nhé. Thế này thì mình gửi gắm nốt 15 em website còn lại cho team Vietnix thôi chứ không cần nghĩ ngợi gì nữa. 10/10.

Nên là:

 1. Anh chị em muốn có một con website tốc độ load nhanh như tốc độ trở mặt của nyc – Dùng ngay dịch vụ hosting của Vietnix
 2. Anh chị em có website rồi muốn tìm bên hosting uy tín, chuyên nghiệp hỗ trợ không quản ngày đêm – Liên hệ ngay Vietnix Trung
 3. Anh chị em quan tâm đến trải nghiệm khách hàng, từ những cái nhỏ nhất như tăng tốc độ website – Better call Vietnix Trung

Và đừng quên dùng pass “HIEUAI_PAGESPEED” để được giảm 20% trọn đời hosting business và wp hosting, quả code này còn được tặng 1 lần tối ưu pagespeed nữa nhé, ưu đãi chắc cũng phải nhất nhì thị trường luôn.
#SEO #Vietnix #hieuai

Website
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

100 (+43)

Điểm Mobile

100 (+74)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

AI