NỘI DUNG

Hosting tốc độ cao Vietnix - tốc độ tải trang trung bình dưới 1 giây
VPS siêu tốc Vietnix - trải nghiệm mượt mà, ổn định
19/03/2022
Lượt xem

OpenSSL là gì? Hướng dẫn cài đặt OpenSSL trên Windows 10

19/03/2022
10 phút đọc
Lượt xem

Đánh giá

5/5 - (133 bình chọn)

OpenSSL có nhiều lợi ích rất lớn và được áp dụng nhiều trong công việc. Chính vì vậy, ở bài viết này Vietnix sẽ giới thiệu đến bạn OpenSSL là gìcách cài đặt OpenSSL trên Windows 10 nhanh chóng nhất. Hãy cùng Vietnix đọc tiếp bài viết nhế!

OpenSSL là gì?

OpenSSL là một thư viện mã nguồn mở được sử dụng để mã hóa dữ liệu và triển khai các giao thức mạng.

OpenSSL được phát hành lần đầu tiên vào năm 1998, có sẵn trong các hệ thống Linux, Windows, macOS và BSD. OpenSSL cho phép người dùng thực hiện các tác vụ liên quan đến SSL khác nhau, bao gồm CSR (Yêu cầu ký chứng chỉ), tạo khóa riêng và cài đặt chứng chỉ SSL.

Trang chủ chính thức của OpenSSL: https://www.openssl.org/

OpenSSL là gì?
OpenSSL là gì?

Tại sao nên cài đặt OpenSSL trên Windows?

Như Vietnix đã nói ở trên thì OpenSSL là bộ công cụ SSL/TLS mật mã cung cấp nhiều giải pháp cho những người làm việc về Digital Certificate, kiểm tra SSL/TLS, phát triển hoặc triển khai ứng dụng, kiểm tra ứng dụng và kiểm tra bảo mật,…

>> Xem thêm:

Dưới đây là một vài lý do mà bạn nên cài đặt OpenSSL trên Windows:

 1. Tạo Certificate Authority của riêng mình và cấp chứng chỉ trên mạng.
 2. Chuyển đổi Digital Certificate từ định dạng này sang định dạng khác.
 3. Export hoặc Import khóa riêng từ chứng chỉ.
 4. Xác thực các kết nối HTTPS đến website.
 5. Xác minh chứng chỉ của website.
 6. Chạy benchmark test của server và website.
 7. Tạo CSR.
 8. Giải mã CSR và Certificate để xác minh nội dung.

Sau khi tìm hiểu về OpenSSL, Vietnix sẽ hướng dẫn bạn cách cài đặt OpenSSL trên Windows 10 trong phần dưới.

Hướng dẫn cài đặt OpenSSL trên Windows 10

Việc cài đặt rất đơn giản và dễ dàng, bạn chỉ cần tải xuống OpenSSL, chạy cài đặt và cấu hình các biến Environment là xong.

Thời gian cài đặt: 10 phút.

Các bước cài đặt OpenSSL trên Windows 10:

1. Download OpenSSL

Tải OpenSSL từ link chính thức: https://slproweb.com/products/Win32OpenSSL.html.

1. Download OpenSSL
OpenSSL là gì? Hướng dẫn cài đặt OpenSSL trên Windows 10 24

2. Chạy cài đặt OpenSSL

Khởi chạy cài đặt OpenSSL trên Windows 10:

 1. Đồng ý thỏa thuận cấp phép.
 2. Chỉ định vị trí cài đặt.
2. Chạy cài đặt OpenSSL
OpenSSL là gì? Hướng dẫn cài đặt OpenSSL trên Windows 10 25

3. Bắt đầu cài đặt OpenSSL

Đặt vị trí Start Menu và tác vụ bổ sung, click vào nút Install để bắt đầu cài đặt OpenSSL trên Windows 10.

3. Bắt đầu cài đặt OpenSSL
OpenSSL là gì? Hướng dẫn cài đặt OpenSSL trên Windows 10 26

4. Đang cài đặt ……

4. Đang cài đặt ……
OpenSSL là gì? Hướng dẫn cài đặt OpenSSL trên Windows 10 27

5. Hoàn tất cài đặt OpenSSL

Quá trình cài đặt sẽ mất từ ​​5 đến 10 giây. Click Finish để hoàn tất quá trình cài đặt.

5. Hoàn tất cài đặt OpenSSL
OpenSSL là gì? Hướng dẫn cài đặt OpenSSL trên Windows 10 28

6. Đặt biến Environment

Nếu bạn chỉ muốn đặt các biến đổi environment cho một phiên đăng nhập, thì hãy chạy các lệnh sau:

>set OPENSSL_CONF=C:\Program Files\OpenSSL-Win64\bin\openssl.cfg
>set Path= C:\Program Files\OpenSSL-Win64\bin

Nếu bạn muốn đặt biến vĩnh viễn, hãy thêm OPENSSL_CONFPath trên System Properties.

Mở Run bằng cách sử dụng “Windows” + “R” rồi nhập ‘sysdm.cpl‘. Đi tới Advanced > Environment Variable.

Đặt các biến OPENSSL_CONF và đường dẫn Path.

6. Đặt biến Environment
OpenSSL là gì? Hướng dẫn cài đặt OpenSSL trên Windows 10 29

7. Chạy OpenSSL

Mở dấu nhắc lệnh bằng cách sử dụng “Windows” + “R” sau đó gõ “cmd” để mở dấu nhắc lệnh.

Nhập lệnh openssl version trên CLI để đảm bảo OpenSSL được cài đặt và cấu hình trên Windows. Bạn sẽ thấy thông tin phiên bản nếu OpenSSL được cấu hình đúng.

7. Chạy OpenSSL
OpenSSL là gì? Hướng dẫn cài đặt OpenSSL trên Windows 10 30

Một số mã lệnh OpenSSL phổ biến nhất

Dưới đây, Vietnix xin giới thiệu đến bạn một số mã lệnh OpenSSL phổ biến nhất hiện nay.

Lệnh OpenSSL để tạo khóa riêng

openssl genrsa -out yourdomain.key 2048

OpenSSL Command để kiểm tra khóa riêng của bạn

openssl rsa -in privateKey.key -check

Lệnh OpenSSL để tạo CSR

Nếu bạn đã tạo Khóa cá nhân:

openssl req -new -key yourdomain.key -out yourdomain.csr

Khi bạn thực hiện lệnh này, bạn sẽ được hỏi thêm chi tiết. Nhập chúng như sau:

 • Tên quốc gia: Mã quốc gia gồm 2 chữ số trong đó tổ chức của bạn được định vị hợp pháp.
 • Tiểu bang / Tỉnh: Viết tên đầy đủ của tiểu bang nơi tổ chức của bạn được định vị hợp pháp.
 • Thành phố: Viết tên đầy đủ của thành phố nơi tổ chức của bạn được định vị hợp pháp.
 • Tên tổ chức: Viết tên pháp lý của tổ chức của bạn.
 • Đơn vị tổ chức: Tên của bộ phận (Không bắt buộc. Nhấn Enter để bỏ qua).
 • Tên thường gặp: Tên miền đầy đủ của bạn (ví dụ: www.yourdomainname.com.).
 • Email: ID email qua đó chứng nhận sẽ diễn ra (Không bắt buộc. Nhấn Enter để bỏ qua).

Nếu bạn chưa tạo Khóa cá nhân:

Lệnh này sẽ tạo CSR và khóa riêng trong một lần.

openssl req -new \

-newkey rsa:2048 -nodes -keyout yourdomain.key \

-out yourdomain.csr \

-subj "/C=US/ST=Florida/L=Saint Petersburg/O=Your Company, Inc./OU=IT/CN=yourdomain.com"
 • Tên quốc gia: Mã quốc gia gồm 2 chữ số trong đó tổ chức của bạn được định vị hợp pháp.
 • Tiểu bang / Tỉnh: Viết tên đầy đủ của tiểu bang nơi tổ chức của bạn được định vị hợp pháp.
 • Thành phố: Viết tên đầy đủ của thành phố nơi tổ chức của bạn được định vị hợp pháp.
 • Tên tổ chức: Viết tên pháp lý của tổ chức của bạn.
 • Đơn vị tổ chức: Tên của bộ phận.
 • Tên thường gặp: Tên miền hoàn toàn đủ điều kiện của bạn.

Lệnh OpenSSL để kiểm tra CSR

openssl req -text -noout -verify -in CSR.csr

OpenSSL lệnh để chuyển đổi chứng chỉ và tập tin quan trọng

Các lệnh OpenSSL để chuyển đổi tệp PEM:

Chuyển đổi PEM sang DER

openssl x509 -outform der -in certificate.pem -out certificate.der

Chuyển đổi PEM sang P7B

openssl crl2pkcs7 -nocrl -certfile certificate.cer -out certificate.p7b -certfile CACert.cert

Chuyển đổi PEM sang PFX

openssl pkcs12 -export -out certificate.pfx -inkey privateKey.key -in certificate.crt -certfile CACert.crt

Các lệnh OpenSSL để chuyển đổi tệp DER

Chuyển đổi DER sang PEM

Để chuyển đổi tệp chứng chỉ:

openssl x509 -inform DER -in yourdomain.der -outform PEM -out yourdomain.crt

Để chuyển đổi tệp khóa cá nhân:

openssl rsa -inform DER -in yourdomain_key.der -outform PEM -out yourdomain.key

OpenSSL lệnh để chuyển đổi tập tin P7B

Chuyển đổi P7B sang PEM

openssl pkcs7 -print_certs -in certificate.p7b -out certificate.cer

Chuyển đổi P7B sang PFX

openssl pkcs7 -print_certs -in certificate.p7b -out certificate.cer

openssl pkcs12 -export -in certificate.cer -inkey privateKey.key -out certificate.pfx -certfile CACert.cer

Các lệnh OpenSSL để chuyển đổi tệp PKCS # 12 (.pfx)

Chuyển đổi PFX sang PEM

Để chuyển đổi tệp chứng chỉ:

openssl pkcs12 -in certificate.pfx -out certificate.cer -nodes

Để chuyển đổi tệp khóa cá nhân:

openssl pkcs12 -in yourdomain.pfx -nocerts -out yourdomain.key -nodes

OpenSSL Command để kiểm tra chứng chỉ

openssl x509 -in certificate.crt -text -noout

OpenSSL Command để Kiểm tra tệp PKCS # 12 (tệp .pfx)

openssl pkcs12 -info -in keyStore.p12

Câu hỏi thường gặp

Sự khác nhau giữa SSL và OpenSSL là gì?

OpenSSL là thư viện lập trình được sử dụng để triển khai TLS, tức là mã hóa và xác thực thực tế. Trong khi ” bảo mật SSL” của bạn chỉ là chứng chỉ bạn cài đặt tại máy chủ.

OpenSSL có miễn phí không?

OpenSSL được cấp phép theo giấy phép kiểu Apache, về cơ bản có nghĩa là bạn có thể tự do lấy và sử dụng nó cho các mục đích thương mại và phi thương mại với một số điều kiện cấp phép đơn giản.

OpenSSL được sử dụng để làm gì?

OpenSSL là một công cụ dòng lệnh mã nguồn mở thường được sử dụng để tạo khóa cá nhân, tạo CSR, cài đặt chứng chỉ SSL/TLS và xác định thông tin chứng chỉ.

Lời kết

Hy vọng bài viết trên Vietnix đã giải thích về OpenSSl là gì và cách cài đặt OpenSSL trên Windows 10 và bạn có thể làm được. Nếu có thắc mắc hay đóng góp ý kiến, mời bạn để lại bình luận phía dưới này hoặc liên hệ với Vienix.

THEO DÕI VÀ CẬP NHẬT CHỦ ĐỀ BẠN QUAN TÂM

Đăng ký ngay để nhận những thông tin mới nhất từ blog của chúng tôi. Đừng bỏ lỡ cơ hội truy cập kiến thức và tin tức hàng ngày

Chọn chủ đề :

Kết nối với mình qua

Kết nối với mình qua

Tăng tốc độ website - Nâng tầm giá trị thương hiệu

Tăng tốc tải trang

95 điểm

Nâng cao trải nghiệm người dùng

Tăng 8% tỷ lệ chuyển đổi

Thúc đẩy SEO, Google Ads hiệu quả

Tăng tốc ngay

SẢN PHẨM NỔI BẬT

7 NGÀY DÙNG THỬ HOSTING

NẮM BẮT CƠ HỘI, THÀNH CÔNG DẪN LỐI

Cùng trải nghiệm dịch vụ hosting tốc độ cao được hơn 100,000 khách hàng sử dụng

ĐĂNG KÝ NHẬN TÀI LIỆU THÀNH CÔNG
Cảm ơn bạn đã đăng ký nhận tài liệu mới nhất từ Vietnix!
ĐÓNG

ĐĂNG KÝ DÙNG THỬ HOSTING

7 NGÀY MIỄN PHÍ

ĐĂNG KÝ DÙNG THỬ HOSTING

7 NGÀY MIỄN PHÍ

XÁC NHẬN ĐĂNG KÝ DÙNG THỬ THÀNH CÔNG
Cảm ơn bạn đã đăng ký thông tin thành công. Đội ngũ CSKH sẽ liên hệ trực tiếp để kích hoạt dịch vụ cho bạn nhanh nhất!
ĐÓNG

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

100 (+39)

Điểm Mobile

100 (+67)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

Ecommerce

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

99 (+28)

Điểm Mobile

100 (+50)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

SEO

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

99 (+26)

Điểm Mobile

98 (+59)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

Ecommerce

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

100 (+8)

Điểm Mobile

98 (+35)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

Giáo Dục

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

100 (+61)

Điểm Mobile

100 (+61)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

Giáo Dục

Võ Thiên Tòng

25 Tháng 2 lúc 21:09

·

Mình muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến Team Vietnix, anh Hưng Nguyễn, anh Vietnix Trung, em Quốc Huy đã hỗ trợ tối ưu Page Speed Insight (PSI) cho website vanvoiminhhoa.vn của mình.
Biết đến anh Hưng đã lâu nhưng chưa có duyên sử dụng dịch vụ bên anh. Tình cờ thấy được bài Post của anh về việc hỗ trợ tối ưu PSI miễn phí chỉ với vài Slot, thấy AE cmt khá nhiều nên cũng không nghĩ tới lượt mình. Hôm sau đánh liều inbox 1 phen xem sao thì may mắn được đưa vào danh sách. Vài ngày sau được Team Vietnix liên hệ và hỗ trợ.
Kết quả đạt được:
• Điểm xanh lè xanh lét
• Tốc độ tải trang nhanh hơn hẳn
• Các chỉ số cũng được cải thiện đáng kể
• Và mình tin rằng với việc PSI được cải thiện cũng thúc đẩy những thứ khác đi lên theo!
Mình thực sự hài lòng với dịch vụ của Vietnix và muốn giới thiệu đến tất cả mọi người:
• Dịch vụ Wordpress Hosting: Tốc độ nhanh, ổn định, bảo mật cao, hỗ trợ kỹ thuật 24/7. (https://vietnix.vn/wordpress-hosting/)
• Dịch vụ Business Hosting: Dung lượng lớn, phù hợp cho website có lượng truy cập cao, tích hợp nhiều tính năng cao cấp. (https://vietnix.vn/business-hosting/)
Đặc biệt, Vietnix đang có chương trình ưu đãi:
• Giảm giá 20% trọn đời khi nhập code THIENTONG_PAGESPEED tại trang thanh toán (Chu kỳ 12 tháng trở lên)
• Tặng 1 lần tối ưu điểm Page Speed Insight cho 1 website
Cám ơn Vietnix một lần nữa!
#Vietnix #Vanvoiminhhoa #Pagespeedinsight
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu
Thiện Nguyễn - CEO SEO Dạo

5 Tháng 3 lúc 16:21

·

CORE WEB VITAL YẾU TỐ XẾP HẠNG TÌM KIẾM SEO
Core Web Vitals là một tập hợp các chỉ số đo lường hiệu suất của trang web từ góc độ người dùng, được Google sử dụng để đánh giá trải nghiệm người dùng trên các trang web. Các chỉ số chính bao gồm:
– Largest contentful paint (LCP): Tốc độ render của page. Mục tiêu là dưới 2,5 giây.
– First input delay (FID): Tốc độ phản hồi của website với tương tác của người dùng. Mục tiêu là dưới 100ms.
– Cumulative Layout Shift (CLS): Độ ổn định của bố cục trang. Mục tiêu là dưới 0.1.
Tất cả các chỉ số này đo lường các khía cạnh quan trọng của trải nghiệm người dùng trên trang web. Google đã công bố rằng từ tháng 5 năm 2021, các Core Web Vitals sẽ được sử dụng làm một trong các yếu tố đánh giá trong việc xếp hạng trang web trên kết quả tìm kiếm. Do đó, hiểu và cải thiện các Core Web Vitals là rất quan trọng đối với SEO.
Tóm lại, Core Web Vitals không chỉ giúp cải thiện hiệu suất và xếp hạng trang web trên công cụ tìm kiếm, mà còn cải thiện trải nghiệm của người dùng khi họ truy cập và tương tác với trang website.
P/s: mình đang có gói hỗ trợ đặc biệt cho anh em tối ưu tốc độ bên VIETNIX:
– Giảm 20% lifetime dịch vụ Hosting Business và Hosting Wordpress chu kỳ 12 tháng trở lên.
– Tặng 1 lần tối ưu điểm Page Speed Insight cho 1 website.
Anh em có nhu cầu đăng ký qua bạn Vietnix Trung này nhé và nhập mã SEODAO_PAGESPEED để được ưu đãi nhé.😁
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu SEO Dạo
Icharm review

5 Tháng 3 lúc 15:43

·

[Mình vừa được hỗ trợ tối ưu page speed website]
Trước khi được tối ưu, web của mình điểm rất thấp, đặc biệt là mobile chỉ có 39. Cơ duyên thế nào lúc lướt face lại va phải chương trình tối ưu pagespeed bên Vietnix.
Sau khi được Trần Hoàng Phúc và team Vietnix hỗ trợ nhiệt tình, điểm web vọt lên 98 99 (như hình bên dưới). Dùng thử web thì thấy quá là mượt, 10 điểm cho team Vietnix.
Nói thật thì mình thật sự ấn tượng về sự nhiệt huyết, tận tâm và rất chuyên nghiệp bên Vietnix.
Anh em có nhu cầu về hosting hay có vấn đề về website như:
1. Web load chậm
2. Khách rời web vì đợi tải nội dung, hình ảnh lâu
3. Hay tất tần tật mọi thứ về website
THÌ LIÊN HỆ NGAY VIETNIX NHÉ!
Và đừng quên dùng pass “ICHARM_PAGESPEED” để được giảm 20% trọn đời hosting business và wp hosting. Quả code này còn được tặng 1 lần tối ưu pagespeed nữa nhé, ưu đãi chắc cũng phải nhất nhì thị trường luôn.
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu
Hoàng Nguyễn

29 Tháng 2 lúc 17:04

·

Xin chào mọi người! Vừa rồi mình có sử dụng dịch vụ tối ưu website, tăng tốc độ tải trang pagespeed của Vietnix kết quả trên cả tuyệt vời nên mình viết bài này để chia sẻ thông tin với các bạn.
Lý do mình chọn dịch vụ tối ưu tốc độ website của Vietnix:
✅ Đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm: Đã tối ưu thành công cho hàng nghìn website trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Các bạn nhân viên rất thân thiện, nhiệt tình và chủ động trong quá trình làm việc để cập nhật tiến độ.
✅ Quy trình chuyên nghiệp:
– Kiểm tra và phân tích: Vietnix sử dụng các công cụ tiên tiến để kiểm tra và phân tích tốc độ website của bạn.
– Xác định nguyên nhân: Vietnix xác định nguyên nhân khiến website tải chậm và đưa ra giải pháp tối ưu phù hợp.
– Tối ưu hóa website: Vietnix áp dụng các kỹ thuật tối ưu tiên tiến nhất để tăng tốc độ tải trang.
– Báo cáo kết quả: Vietnix cung cấp báo cáo chi tiết về kết quả tối ưu hóa website.
Công nghệ tiên tiến: Vietnix sử dụng các công nghệ tối ưu mới nhất như LiteSpeed, LSCache, Memcached, Redis, v.v.
✅ Cam kết kết quả: Vietnix cam kết tăng tốc độ website của bạn lên tối thiểu 90%.
✅ Giá cả cạnh tranh: Vietnix cung cấp dịch vụ tối ưu tốc độ website với mức giá cạnh tranh nhất trên thị trường.
📣 Để đăng ký sử dụng dịch vụ tối ưu tốc độ website và các dịch vụ khác như hosting, vps, domain… các bạn có thể đăng ký tại https://portal.vietnix.vn/aff.php?aff=57 hoặc Inbox cho sếp Vietnix Trung nhé.
Các bạn có thể kiểm tra tốc độ trang của mình https://lasan.edu.vn hoặc một vài trang khác đã sử dụng dịch vụ của Vietnix như sau:
https://pagespeed.web.dev/…/https…/v8beqewyt2…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/etiohjvtl4…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/yczuqpw6d1…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/xf9y65kuzk…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/fdrsms15en…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/s7p9cgzeri…
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu
Dũng cá xinh

30 Tháng 1 lúc 19:09

·

[Đỉnh]
Em có dùng hosting, vps, cloud vps, cloud server, dedicated server của rất nhiều bên từ trong nước đến nước ngoài để hosting khoảng 2,000+ domain. Mỗi bên đều có ưu nhược khác nhau, nhưng có 1 số bên đặc biệt “bá đạo”, trong đó có: Vietnix!!!!

Lần đầu tiên em được cả CEO Hưng Nguyễn lẫn Master về dev Vietnix Trung của 1 đơn vị hàng đầu liên quan đến Hosting, Server support từ A – Z (từ Zalo, Tele, đến FB và cả Phone)

Em có khá nhiều web dạng Big Data (bài, ảnh, database, data) lên đến hàng trăm Gb. Càng to thì nó càng có nhiều vấn đề về phần phản hồi ban đầu (nhược điểm cố hữu của php wordpress so với nativejs, reactjs, html, headless,…), và anh em Vietnix có nhã ý hỗ trợ xử lý phần Speed Insight này.

Kết quả thực sự kinh ngạc, từ cách trao đổi đến xử lý vấn đề, cut off những cái cần cut off, xử lý rất sâu vấn đề và gợi ý rất nhiều ý tưởng optimize hệ thống!!!! Thực sự quá hài lòng về kết quả cũng như cách tương tác của các đầu tầu bên Vietnix ^^!!!

Nhân cơ duyên được kết nối với những cao thủ của Vietnix, em xin chia sẻ và lan tỏa để nhiều anh em có cơ hội được sử dụng những dịch vụ tốt nhất với giá vô cùng hợp lý!!!!

1 – Với anh em chưa có hosting, em đặc biệt recommend sử dụng hosting bên Vietnix:
– Sử dụng mã DUNGCAXINH_PAGESPEED sẽ được giảm 20% trọn đời (lifetime luôn)
– Áp dụng các gói Hosting Business, Hosting wordpress và reg 1 năm trở lên
– Anh em chưa biết cách reg thì còm men hoặc ib để em hướng dẫn hoặc nhờ các bạn bên Vietnix support từ A – Z

2 – Anh em có hosting rồi và muốn build blog hoặc web = wordpress mà chưa có giao diện thì nhân tiện em đang có tài khoản Premium bên Envato, em sẽ tặng bất kỳ giao diện nào có trên Envato Themes (Link em để dưới còm men) ạ. Cả nhà còm hoặc ib em Themes mà mọi người “chim ưng”, em sẽ cho anh em tải về, up drive và gửi ạ!!! (Chương trình này kéo dài đến ngày 29 tết âm lịch ạ)

3 – BEST NHẤT luôn!!!! Anh em nào mua hosting dùng mã DUNGCAXINH_PAGESPEED sẽ được tối ưu 100 điểm tốc độ cho 1 web (đây là ưu đãi riêng của CEO Hưng Nguyễn dành cho bạn bè của #dungcaxinh ^^) (Giá trị nhất là cái vụ số 3 này anh chị em nhé ^^), cơ hội vàng để move về đơn vị hosting uy tín là đây ^^!!!!

Một lần nữa xin chân thành cám ơn 2 đồng chí em: Hưng Nguyễn và Vietnix Trung đã giải được một bài toán khó cho các trang WP Big data mà anh loay hoay bao lâu nay chưa tìm ra đáp án!!! Chúc Vietnix ngày càng phát triển và có một năm 2024 đại đại thắng nhé ^^ !!!!!
#SEO #Vietnix #dungcaxinh

Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu
Hiếu AI

2 Tháng 2 lúc 21:06

·

UY TÍN – TẬN TÂM – TỐC ĐỘ

3 từ trên là vẫn chưa đủ để nói về quy trình làm việc cực chuyên nghiệp của team Vietnix.Chuyện là mình có con website chính đang có lượt truy cập organic hàng ngày cũng tương đối (hình 1)

Vấn đề là, con site này đang nằm trên hosting dùng chung nên tốc độ load chưa nhanh, tốc độ load chưa nhanh thì trải nghiệm visitor chưa tốt, trải nghiệm visitor chưa tốt thì tỷ lệ chuyển đổi ra đơn hàng kiểu gì thì kiểu cũng sẽ bị ảnh hưởng.

Biết rõ là đang mất tiền nhưng không biết xử lý như lào, nghĩ mà cay.

Đang loay hoay thì vận may nó tới, hôm qua đang lướt phở bò thấy a Nguyễn Việt Dũng đăng bài, rảnh nên thả cái comment hóng hớt, ai ngờ ngoằng phát thấy ông Dũng tạo nhóm với Vietnix Trung luôn.

Ae Vietnix thì siêu tốc độ, lập tức lấy thông tin vào việc, không hỏi han lằng nhằng, không kỳ kèo chốt đơn dù lúc đấy cũng đang đêm muộn.
Sáng hôm sau dậy vẫn còn đang lơ ngơ mở điện thoại check tin nhắn thì đã thấy ae Vietnix báo xong việc, trong khi mình vẫn chưa biết có chuyện gì xảy ra @@.

Được cái bấm thử website thì thấy load siêu nhanh, chưa tới một giây là thông tin các thứ hiện hết. Quá phê, thả con ảnh trước sau (hình 2,3) để ace tiện đối chiếu nhé. Thế này thì mình gửi gắm nốt 15 em website còn lại cho team Vietnix thôi chứ không cần nghĩ ngợi gì nữa. 10/10.

Nên là:

 1. Anh chị em muốn có một con website tốc độ load nhanh như tốc độ trở mặt của nyc – Dùng ngay dịch vụ hosting của Vietnix
 2. Anh chị em có website rồi muốn tìm bên hosting uy tín, chuyên nghiệp hỗ trợ không quản ngày đêm – Liên hệ ngay Vietnix Trung
 3. Anh chị em quan tâm đến trải nghiệm khách hàng, từ những cái nhỏ nhất như tăng tốc độ website – Better call Vietnix Trung

Và đừng quên dùng pass “HIEUAI_PAGESPEED” để được giảm 20% trọn đời hosting business và wp hosting, quả code này còn được tặng 1 lần tối ưu pagespeed nữa nhé, ưu đãi chắc cũng phải nhất nhì thị trường luôn.
#SEO #Vietnix #hieuai

Website
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

100 (+43)

Điểm Mobile

100 (+74)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

AI