NỘI DUNG

Hosting tốc độ cao Vietnix - tốc độ tải trang trung bình dưới 1 giây
VPS siêu tốc Vietnix - trải nghiệm mượt mà, ổn định
05/05/2023
Lượt xem

Hướng dẫn lưu trữ website bằng Cloudflare và Nginx trên Ubuntu 20.04

05/05/2023
16 phút đọc
Lượt xem

Đánh giá

5/5 - (78 bình chọn)

Bảo mật website là nhiệm vụ vô cùng thiết yếu đảm bảo tính an toàn cho website trong quá trình vận hành và sử dụng. Vậy nên, hướng dẫn này sẽ giúp bảo mật trang web sử dụng Nginx làm Reverse Proxy, thực hiện cấu hình chứng chỉ CA từ Cloudflare. Thiết lập này sẽ giúp ngăn mọi yêu cầu độc hại đến máy chủ của bạn.

Điều kiện để lưu trữ web bằng Cloudflare và Nginx trên Ubuntu 20.04

Để hoàn thành hướng dẫn này, bạn sẽ cần có:

 • Một máy chủ Ubuntu 20.04 đã cấu hình tường lửa, user non-root với quyền sudo và được cài đặt sẵn Nginx.
 • Một tài khoản Cloudflare.
 • Một tên miền đã đăng ký và được thêm vào tài khoản Cloudflare, tên miền đó trỏ đến máy chủ Nginx của bạn.
 • Máy chủ Nginx cần được cấu hình với tên miền bạn đã đăng ký.
Cloudflare
Cloudflare

Bước 1: Tạo chứng chỉ TLS CA

TLS (Transport Layer Security) là giao thức đảm bảo mọi thao tác với dữ liệu của người trên trang web sẽ luôn được mã hóa và an toàn trong quá trình truyền tin. Giao thức này có thể được các tổ chức uy tín, đã được cấp phép và công nhận rộng rãi trên thế giới xác thực và cung cấp cho những người dùng dưới dạng chứng chỉ – certificate. Lúc này, các tổ chức đó sẽ được gọi là CA (Certificate Authority).

Tương tự như các CA khác, Cloudflare cho phép bạn tạo chứng chỉ TLS miễn phí do Cloudflare ký để cài đặt trên máy chủ Nginx. Khi sử dụng chứng chỉ TLS do Cloudflare tạo, bạn có thể bảo mật kết nối giữa máy chủ của Cloudflare và máy chủ Nginx của bạn.

Để tạo chứng chỉ với Origin CA, đầu tiên bạn thực hiện đăng nhập vào tài khoản Cloudflare trong trình duyệt web. Chọn miền mà bạn muốn bảo mật và điều hướng đến phần SSL/TLS trên bảng điều khiển Cloudflare. Từ đó, điều hướng đến mục Origin Server và nhấp vào nút Create Certificate:

Create Certificate
Create Certificate

Bạn lựa chọn mặc định Generate private key and CSR with Cloudflare.

Bạn lựa chọn mặc định Generate private key and CSR with Cloudflare
Bạn lựa chọn mặc định Generate private key and CSR with Cloudflare

Nhấp vào Next và bạn sẽ thấy hộp thoại bao gồm 2 mục Origin CertificatePrivate Key. Bạn cần tải xuống cả Origin CertificatePrivate Key từ Cloudflare sang máy chủ của mình. Nhớ sao chép sang máy chủ của bạn trước khi nhấp vào OK và không được chia sẻ chúng với bất kỳ ai.

Tải xuống cả Origin Certificate và Private Key từ Cloudflare sang máy chủ của mình
Tải xuống cả Origin CertificatePrivate Key từ Cloudflare sang máy chủ của mình

Bạn sẽ sử dụng thư mục /etc/ssl trên máy chủ để lưu trữ Origin CertificatePrivate Key vừa rồi. Thư mục này đã tồn tại sẵn trên máy chủ nên bạn chỉ việc sử dụng mà không cần phải tạo mới.

Thực hiện sao chép nội dung của Origin Certificate được hiển thị trong hộp thoại trên trình duyệt của bạn. Tiếp theo, hãy mở file /etc/ssl/cert.pem bằng trình soạn thảo văn bản ưa thích của bạn. Hướng dẫn này sẽ sử dụng nano với câu lệnh như sau:

sudo nano /etc/ssl/cert.pem

Dán nội dung chứng chỉ vào file. Sau đó lưu và thoát khỏi trình chỉnh sửa bằng cách tổ hợp nhấn Ctrl+X, khi được nhắc xác nhận thao tác, bạn nhấn phím Y rồi Enter.

Trở lại trình duyệt web, sao chép nội dung của Private key. Sau đó mở file /etc/ssl/key.pem để chỉnh sửa:

sudo nano /etc/ssl/key.pem

Dán private key vào file, lưu file và thoát khỏi trình chỉnh sửa.

Lưu ý: Khi bạn sao chép chứng chỉ và khóa từ bảng điều khiển Cloudflare để dán vào các file có liên quan trên máy chủ, các dòng trống sẽ được chèn vào một cách không xác định. Nginx sẽ coi các chứng chỉ và khóa đó là không hợp lệ. Vì vậy bạn hãy dò lại và chắc chắn rằng không có dòng trống nào trong file.

Cảnh báo: Chứng chỉ Origin CA của Cloudflare chỉ được Cloudflare tin cậy và do đó chỉ nên được sử dụng bởi các máy chủ được kết nối dịch vụ với Cloudflare. Nếu tại bất kỳ thời điểm nào bạn tạm dừng hoặc tắt Cloudflare, web sẽ không nhận chứng chỉ và có thể gây ra lỗi chứng chỉ không đáng tin cậy.

Ngoài chứng chỉ Origin CA Cloudflare, bạn có thể cài đặt chứng chỉ SSL certificate thay thế. Giao thức SSL cũng có phương thức hoạt động tương tự như TLS khi giúp mã hóa dữ liệu truyền từ máy chủ đến người dùng và ngược lại. Từ đó đảm bảo thông tin luôn được bảo mật và tránh khỏi các cuộc nghe lén hay đánh cắp thông tin từ hacker. Bạn có thể tham khảo ngay các gói SSL hiện có tại Vietnix với mức giá chỉ từ 160.000 VND/Năm.

Bước tiếp theo, bạn cần cập nhật cấu hình Nginx để có thể sử dụng chứng chỉ.

Bước 2: Cài đặt Chứng chỉ Origin CA trong Nginx

Lúc này, bạn đã tạo origin certificate và private key của Cloudflare và lưu các file vào máy chủ của mình. Bây giờ, bạn sẽ cập nhật cấu hình Nginx cho trang web để sử dụng chúng nhằm bảo mật kết nối giữa các máy chủ của Cloudflare và máy chủ của bạn.

Trước tiên, hãy đảm bảo rằng tường lửa UFW cho phép lưu lượng HTTPS được thông qua bằng cách bật thiết lập Nginx Full để mở cả cổng 80 (HTTP) và cổng 443 (HTTPS):

sudo ufw allow 'Nginx Full'

Thực hiện khởi tạo lại dịch vụ UFW để áp dụng các cấu hình mới:

sudo ufw reload

Cuối cùng, hãy kiểm tra xem các quy tắc mới của bạn có được cho phép không và UFW có đang hoạt động không:

sudo ufw status

Bạn sẽ thấy output như thế này:

Output
Status: active

To              Action   From
--               ------     ----
OpenSSH        ALLOW   Anywhere
Nginx Full       ALLOW   Anywhere
OpenSSH (v6)    ALLOW   Anywhere (v6)
Nginx Full (v6)    ALLOW   Anywhere (v6)

Tiếp theo, bạn cần điều chỉnh lại server block Nginx. Ban đầu khi cài đặt, Nginx tạo một server block mặc định. Thực hiện xóa block đó đi vì bạn sẽ cấu hình một server block mới với tùy chỉnh theo tên miền sẵn có bằng câu lệnh:

sudo rm /etc/nginx/sites-enabled/default

Tiếp theo, mở file cấu hình Nginx cho miền của bạn:

sudo nano /etc/nginx/sites-available/your_domain

Các file sẽ trông giống như sau:

server {
    listen 80;
    listen [::]:80;

    root /var/www/vietnix.com/html;
    index index.html index.htm index.nginx-debian.html;

    server_name vietnix.com www.vietnix.com;

    location / {
        try_files $uri $uri/ =404;
    }
}

Bạn sẽ phải sửa đổi file cấu hình Nginx để thực hiện các thao tác sau:

 • Nghe trên cổng 80 và chuyển hướng tất cả các yêu cầu sử dụng https.
 • Nghe trên cổng 443 và sử dụng origin certificate và private key đã được thêm vào trong phần trước.

File cấu hình cuối cùng sẽ trông giống như sau:

server {
  listen 80;
  listen [::]:80;
  server_name vietnix.com www.vietnix.com;
  return 302 https://$server_name$request_uri;
}

server {

  # SSL configuration

  listen 443 ssl http2;
  listen [::]:443 ssl http2;
  ssl_certificate     /etc/ssl/cert.pem;
  ssl_certificate_key   /etc/ssl/key.pem;

  server_name vietnix.com www.vietnix.com;

  root /var/www/vietnix.com/html;
  index index.html index.htm index.nginx-debian.html;


  location / {
      try_files $uri $uri/ =404;
  }
}

Lưu file và thoát khỏi trình chỉnh sửa.

Tiếp theo, hãy kiểm tra để đảm bảo rằng không có lỗi cú pháp trong bất kỳ file cấu hình Nginx nào bằng câu lệnh:

sudo nginx -t

Nếu không có vấn đề gì, Nginx sẽ thông báo mọi thứ chính xác, sau đó hãy khởi động lại Nginx để kích hoạt các thay đổi cấu hình mới:

sudo systemctl restart nginx

Bây giờ, hãy chuyển đến phần SSL/TLS của bảng điều khiển Cloudflare, chọn Overview và thay đổi chế độ mã hóa từ SSL/TLS encryption mode thành Full (strict). Lựa chọn này thông báo cho Cloudflare luôn mã hóa kết nối giữa Cloudflare và máy chủ Nginx của bạn.

Encryption Mode
Encryption Mode

Bây giờ, truy cập trang web của bạn tại địa chỉ https://vietnix.com để xác minh rằng trang web được thiết lập đúng cách. Bạn sẽ thấy trang chủ được hiển thị và trình duyệt sẽ báo cáo rằng trang web này an toàn.

sitehavecert
Hướng dẫn lưu trữ website bằng Cloudflare và Nginx trên Ubuntu 20.04 18

Phần tiếp theo sẽ thiết lập Authenticated Origin Pulls để xác minh rằng máy chủ gốc của bạn thực sự đang giao tiếp với Cloudflare chứ không phải một số máy chủ giả mạo, nặc danh nào khác. Bằng cách đó, Nginx sẽ được cấu hình để chỉ chấp thuận các yêu cầu sử dụng chứng chỉ ứng dụng khách hợp lệ từ Cloudflare. Tất cả các yêu cầu chưa được chuyển qua Cloudflare sẽ bị hủy.

Bước 3: Thiết lập nguồn gốc được xác thực

Chứng chỉ Origin CA sẽ giúp Cloudflare xác minh rằng kết nối với đúng máy chủ gốc. Bước này sẽ sử dụng Xác thực ứng dụng khách TLS (TLS Client Authentication) để xác minh rằng máy chủ Nginx gốc của bạn đang kết nối với Cloudflare.

Trong quá trình bắt tay TLS do ứng dụng khách xác thực, cả hai bên đều phải được cung cấp chứng chỉ để xác minh. Máy chủ Nginx gốc đã được cấu hình để chỉ chấp thuận các yêu cầu sử dụng chứng chỉ ứng dụng khách hợp lệ từ Cloudflare. Các yêu cầu chưa được chuyển qua Cloudflare sẽ bị loại bỏ. Điều này có nghĩa là những kẻ tấn công không thể phá vỡ các biện pháp bảo mật của Cloudflare và kết nối trực tiếp với máy chủ Nginx của bạn. Qua đó, đảm bảo cho máy chủ luôn an toàn khỏi các cuộc tấn công không rõ nguồn gốc.

Cloudflare xuất trình các chứng chỉ được CA ký với chứng chỉ sau:

-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIGCjCCA/KgAwIBAgIIV5G6lVbCLmEwDQYJKoZIhvcNAQENBQAwgZAxCzAJBgNV
BAYTAlVTMRkwFwYDVQQKExBDbG91ZEZsYXJlLCBJbmMuMRQwEgYDVQQLEwtPcmln
aW4gUHVsbDEWMBQGA1UEBxMNU2FuIEZyYW5jaXNjbzETMBEGA1UECBMKQ2FsaWZv
cm5pYTEjMCEGA1UEAxMab3JpZ2luLXB1bGwuY2xvdWRmbGFyZS5uZXQwHhcNMTkx
MDEwMTg0NTAwWhcNMjkxMTAxMTcwMDAwWjCBkDELMAkGA1UEBhMCVVMxGTAXBgNV
BAoTEENsb3VkRmxhcmUsIEluYy4xFDASBgNVBAsTC09yaWdpbiBQdWxsMRYwFAYD
VQQHEw1TYW4gRnJhbmNpc2NvMRMwEQYDVQQIEwpDYWxpZm9ybmlhMSMwIQYDVQQD
ExpvcmlnaW4tcHVsbC5jbG91ZGZsYXJlLm5ldDCCAiIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQAD
ggIPADCCAgoCggIBAN2y2zojYfl0bKfhp0AJBFeV+jQqbCw3sHmvEPwLmqDLqynI
42tZXR5y914ZB9ZrwbL/K5O46exd/LujJnV2b3dzcx5rtiQzso0xzljqbnbQT20e
ihx/WrF4OkZKydZzsdaJsWAPuplDH5P7J82q3re88jQdgE5hqjqFZ3clCG7lxoBw
hLaazm3NJJlUfzdk97ouRvnFGAuXd5cQVx8jYOOeU60sWqmMe4QHdOvpqB91bJoY
QSKVFjUgHeTpN8tNpKJfb9LIn3pun3bC9NKNHtRKMNX3Kl/sAPq7q/AlndvA2Kw3
Dkum2mHQUGdzVHqcOgea9BGjLK2h7SuX93zTWL02u799dr6Xkrad/WShHchfjjRn
aL35niJUDr02YJtPgxWObsrfOU63B8juLUphW/4BOjjJyAG5l9j1//aUGEi/sEe5
lqVv0P78QrxoxR+MMXiJwQab5FB8TG/ac6mRHgF9CmkX90uaRh+OC07XjTdfSKGR
PpM9hB2ZhLol/nf8qmoLdoD5HvODZuKu2+muKeVHXgw2/A6wM7OwrinxZiyBk5Hh
CvaADH7PZpU6z/zv5NU5HSvXiKtCzFuDu4/Zfi34RfHXeCUfHAb4KfNRXJwMsxUa
+4ZpSAX2G6RnGU5meuXpU5/V+DQJp/e69XyyY6RXDoMywaEFlIlXBqjRRA2pAgMB
AAGjZjBkMA4GA1UdDwEB/wQEAwIBBjASBgNVHRMBAf8ECDAGAQH/AgECMB0GA1Ud
DgQWBBRDWUsraYuA4REzalfNVzjann3F6zAfBgNVHSMEGDAWgBRDWUsraYuA4REz
alfNVzjann3F6zANBgkqhkiG9w0BAQ0FAAOCAgEAkQ+T9nqcSlAuW/90DeYmQOW1
QhqOor5psBEGvxbNGV2hdLJY8h6QUq48BCevcMChg/L1CkznBNI40i3/6heDn3IS
zVEwXKf34pPFCACWVMZxbQjkNRTiH8iRur9EsaNQ5oXCPJkhwg2+IFyoPAAYURoX
VcI9SCDUa45clmYHJ/XYwV1icGVI8/9b2JUqklnOTa5tugwIUi5sTfipNcJXHhgz
6BKYDl0/UP0lLKbsUETXeTGDiDpxZYIgbcFrRDDkHC6BSvdWVEiH5b9mH2BON60z
0O0j8EEKTwi9jnafVtZQXP/D8yoVowdFDjXcKkOPF/1gIh9qrFR6GdoPVgB3SkLc
5ulBqZaCHm563jsvWb/kXJnlFxW+1bsO9BDD6DweBcGdNurgmH625wBXksSdD7y/
fakk8DagjbjKShYlPEFOAqEcliwjF45eabL0t27MJV61O/jHzHL3dknXeE4BDa2j
bA+JbyJeUMtU7KMsxvx82RmhqBEJJDBCJ3scVptvhDMRrtqDBW5JShxoAOcpFQGm
iYWicn46nPDjgTU0bX1ZPpTpryXbvciVL5RkVBuyX2ntcOLDPlZWgxZCBp96x07F
AnOzKgZk4RzZPNAxCXERVxajn/FLcOhglVAKo5H0ac+AitlQ0ip55D2/mf8o72tM
fVQ6VpyjEXdiIXWUq/o=
-----END CERTIFICATE-----

Bạn cũng có thể tải xuống chứng chỉ trực tiếp từ tài liệu của Cloudflare.

Sau đó tạo file /etc/ssl/cloudflare.crt để lưu trữ chứng chỉ của Cloudflare:

sudo nano /etc/ssl/cloudflare.crt

Thêm chứng chỉ vào file. Sau đó, lưu file và thoát khỏi trình chỉnh sửa.

Bây giờ hãy cập nhật cấu hình Nginx của bạn để sử dụng TLS Authenticated Origin Pulls và thực hiện mở file cấu hình cho miền của bạn:

sudo nano /etc/nginx/sites-available/your_domain

Thêm các chỉ thị ssl_client_certificatessl_verify_client như sau:

. . .

server {

  # SSL configuration

  listen 443 ssl http2;
  listen [::]:443 ssl http2;
  ssl_certificate     /etc/ssl/cert.pem;
  ssl_certificate_key   /etc/ssl/key.pem;
  ssl_client_certificate /etc/ssl/cloudflare.crt;
  ssl_verify_client on;

  . . .

Lưu file và thoát khỏi trình chỉnh sửa.

Tiếp theo, hãy kiểm tra Nginx để đảm bảo rằng không có lỗi cú pháp nào trong cấu hình Nginx của bạn một lần nữa:

sudo nginx -t

Nếu không tìm thấy vấn đề gì, hãy khởi động lại Nginx để kích hoạt các thay đổi cấu hình:

sudo systemctl restart nginx

Cuối cùng, để bật Authenticated Pulls, hãy mở phần SSL/TLS trong bảng điều khiển Cloudflare, điều hướng đến phần Origin Server và bật tùy chọn Authenticated Origin Pulls.

Bật tùy chọn Authenticated Origin Pulls
Bật tùy chọn Authenticated Origin Pulls

Bây giờ, truy cập trang web https://vietnix.com để xác minh rằng trang web đã được thiết lập đúng cách. Bạn sẽ thấy trang chủ hiển thị một cách bình thường.

Để xác minh rằng máy chủ của bạn sẽ chỉ chấp nhận các yêu cầu được ký bởi CA của Cloudflare, hãy tắt tùy chọn Authenticated Origin Pulls và sau đó tải lại trang web của bạn. Bạn sẽ nhận được thông báo lỗi sau:

Lỗi 400 Bad Request
Lỗi 400 Bad Request

Máy chủ gốc của bạn phát sinh lỗi nếu CA của Cloudflare không ký yêu cầu.

Lưu ý: Hầu hết các trình duyệt sẽ lưu các yêu cầu vào bộ đệm, vì vậy để xem thay đổi ở trên, bạn có thể sử dụng chế độ Duyệt web ẩn danh. Bây giờ trang web đã hoạt động bình thường. Bạn quay lại phần SSL/TLS trong bảng điều khiển Cloudflare, chọn phần Origin Server và bật lại tùy chọn Authenticated Origin Pulls để trở lại cài đặt ban đầu.

Nếu bạn cảm thấy những bước thiết lập cấu hình trên quá phức tạp, không thể thực hiện hoặc thao tác không thành công thì có thể lựa chọn lưu trữ website trên hosting, VPS tốc độ cao của Vietnix. Giải pháp này sẽ giúp bạn có thể dễ dàng lưu trữ và quản lý website của mình một cách thuận tiện, hiệu quả.

Hosting và VPS của Vietnix được thiết kế để đáp ứng các yêu cầu của các website hiện đại. Với tốc độ truy cập nhanh và độ tin cậy cao, bạn có thể yên tâm rằng website của mình sẽ luôn hoạt động một cách ổn định và mượt mà. Vietnix cũng cung cấp các công cụ quản lý website tiện lợi để bạn có thể dễ dàng cập nhật và tùy chỉnh website của mình.

Hơn 10 năm hoạt động, 100.000 dịch vụ được kích hoạt và đồng hành cùng thành công của hơn 50.000 khách hàng cá nhân, doanh nghiệp trên toàn quốc là những minh chứng cho chất lượng dịch vụ tại Vietnix. Liên hệ với Vietnix ngay hôm nay để biết thêm thông tin chi tiết về dịch vụ lưu trữ web và nhận được tư vấn miễn phí về giải pháp phù hợp nhất cho website của bạn.

Mọi vấn đề thắc mắc cần tư vấn, quý khách vui lòng liên hệ:

 • Địa chỉ: 265 Hồng Lạc, Phường 10, Quận Tân Bình, Thành Phố Hồ Chí Minh
 • Hotline: 1800 1093 – 07 088 44444
 • Email: sales@vietnix.com.vn

Lời kết

Thông qua hướng dẫn về điều kiện để lưu trữ web bằng Cloudflare và Nginx trên Ubuntu 20.04 này, bạn sẽ thực hiện được việc bảo mật trang web do Nginx cung cấp bằng cách mã hóa lưu lượng giữa Cloudflare và máy chủ Nginx bằng chứng chỉ CA gốc từ Cloudflare một cách dễ dàng. Bạn cũng có thể sử dụng Authenticated Origin Pulls để đảm bảo rằng chỉ chấp nhận các yêu cầu của máy chủ Cloudflare, ngăn chặn bất kỳ ai khác kết nối trực tiếp với máy chủ Nginx.

THEO DÕI VÀ CẬP NHẬT CHỦ ĐỀ BẠN QUAN TÂM

Đăng ký ngay để nhận những thông tin mới nhất từ blog của chúng tôi. Đừng bỏ lỡ cơ hội truy cập kiến thức và tin tức hàng ngày

Chọn chủ đề :

Hưng Nguyễn

Kết nối với mình qua

Kết nối với mình qua

Tăng tốc độ website - Nâng tầm giá trị thương hiệu

Tăng tốc tải trang

95 điểm

Nâng cao trải nghiệm người dùng

Tăng 8% tỷ lệ chuyển đổi

Thúc đẩy SEO, Google Ads hiệu quả

Tăng tốc ngay

SẢN PHẨM NỔI BẬT

7 NGÀY DÙNG THỬ HOSTING

NẮM BẮT CƠ HỘI, THÀNH CÔNG DẪN LỐI

Cùng trải nghiệm dịch vụ hosting tốc độ cao được hơn 100,000 khách hàng sử dụng

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

100 (+39)

Điểm Mobile

100 (+67)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

Ecommerce

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

99 (+28)

Điểm Mobile

100 (+50)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

SEO

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

99 (+26)

Điểm Mobile

98 (+59)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

Ecommerce

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

100 (+8)

Điểm Mobile

98 (+35)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

Giáo Dục

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

100 (+61)

Điểm Mobile

100 (+61)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

Giáo Dục

Võ Thiên Tòng

25 Tháng 2 lúc 21:09

·

Mình muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến Team Vietnix, anh Hưng Nguyễn, anh Vietnix Trung, em Quốc Huy đã hỗ trợ tối ưu Page Speed Insight (PSI) cho website vanvoiminhhoa.vn của mình.
Biết đến anh Hưng đã lâu nhưng chưa có duyên sử dụng dịch vụ bên anh. Tình cờ thấy được bài Post của anh về việc hỗ trợ tối ưu PSI miễn phí chỉ với vài Slot, thấy AE cmt khá nhiều nên cũng không nghĩ tới lượt mình. Hôm sau đánh liều inbox 1 phen xem sao thì may mắn được đưa vào danh sách. Vài ngày sau được Team Vietnix liên hệ và hỗ trợ.
Kết quả đạt được:
• Điểm xanh lè xanh lét
• Tốc độ tải trang nhanh hơn hẳn
• Các chỉ số cũng được cải thiện đáng kể
• Và mình tin rằng với việc PSI được cải thiện cũng thúc đẩy những thứ khác đi lên theo!
Mình thực sự hài lòng với dịch vụ của Vietnix và muốn giới thiệu đến tất cả mọi người:
• Dịch vụ Wordpress Hosting: Tốc độ nhanh, ổn định, bảo mật cao, hỗ trợ kỹ thuật 24/7. (https://vietnix.vn/wordpress-hosting/)
• Dịch vụ Business Hosting: Dung lượng lớn, phù hợp cho website có lượng truy cập cao, tích hợp nhiều tính năng cao cấp. (https://vietnix.vn/business-hosting/)
Đặc biệt, Vietnix đang có chương trình ưu đãi:
• Giảm giá 20% trọn đời khi nhập code THIENTONG_PAGESPEED tại trang thanh toán (Chu kỳ 12 tháng trở lên)
• Tặng 1 lần tối ưu điểm Page Speed Insight cho 1 website
Cám ơn Vietnix một lần nữa!
#Vietnix #Vanvoiminhhoa #Pagespeedinsight
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu
Thiện Nguyễn - CEO SEO Dạo

5 Tháng 3 lúc 16:21

·

CORE WEB VITAL YẾU TỐ XẾP HẠNG TÌM KIẾM SEO
Core Web Vitals là một tập hợp các chỉ số đo lường hiệu suất của trang web từ góc độ người dùng, được Google sử dụng để đánh giá trải nghiệm người dùng trên các trang web. Các chỉ số chính bao gồm:
– Largest contentful paint (LCP): Tốc độ render của page. Mục tiêu là dưới 2,5 giây.
– First input delay (FID): Tốc độ phản hồi của website với tương tác của người dùng. Mục tiêu là dưới 100ms.
– Cumulative Layout Shift (CLS): Độ ổn định của bố cục trang. Mục tiêu là dưới 0.1.
Tất cả các chỉ số này đo lường các khía cạnh quan trọng của trải nghiệm người dùng trên trang web. Google đã công bố rằng từ tháng 5 năm 2021, các Core Web Vitals sẽ được sử dụng làm một trong các yếu tố đánh giá trong việc xếp hạng trang web trên kết quả tìm kiếm. Do đó, hiểu và cải thiện các Core Web Vitals là rất quan trọng đối với SEO.
Tóm lại, Core Web Vitals không chỉ giúp cải thiện hiệu suất và xếp hạng trang web trên công cụ tìm kiếm, mà còn cải thiện trải nghiệm của người dùng khi họ truy cập và tương tác với trang website.
P/s: mình đang có gói hỗ trợ đặc biệt cho anh em tối ưu tốc độ bên VIETNIX:
– Giảm 20% lifetime dịch vụ Hosting Business và Hosting Wordpress chu kỳ 12 tháng trở lên.
– Tặng 1 lần tối ưu điểm Page Speed Insight cho 1 website.
Anh em có nhu cầu đăng ký qua bạn Vietnix Trung này nhé và nhập mã SEODAO_PAGESPEED để được ưu đãi nhé.😁
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu SEO Dạo
Icharm review

5 Tháng 3 lúc 15:43

·

[Mình vừa được hỗ trợ tối ưu page speed website]
Trước khi được tối ưu, web của mình điểm rất thấp, đặc biệt là mobile chỉ có 39. Cơ duyên thế nào lúc lướt face lại va phải chương trình tối ưu pagespeed bên Vietnix.
Sau khi được Trần Hoàng Phúc và team Vietnix hỗ trợ nhiệt tình, điểm web vọt lên 98 99 (như hình bên dưới). Dùng thử web thì thấy quá là mượt, 10 điểm cho team Vietnix.
Nói thật thì mình thật sự ấn tượng về sự nhiệt huyết, tận tâm và rất chuyên nghiệp bên Vietnix.
Anh em có nhu cầu về hosting hay có vấn đề về website như:
1. Web load chậm
2. Khách rời web vì đợi tải nội dung, hình ảnh lâu
3. Hay tất tần tật mọi thứ về website
THÌ LIÊN HỆ NGAY VIETNIX NHÉ!
Và đừng quên dùng pass “ICHARM_PAGESPEED” để được giảm 20% trọn đời hosting business và wp hosting. Quả code này còn được tặng 1 lần tối ưu pagespeed nữa nhé, ưu đãi chắc cũng phải nhất nhì thị trường luôn.
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu
Hoàng Nguyễn

29 Tháng 2 lúc 17:04

·

Xin chào mọi người! Vừa rồi mình có sử dụng dịch vụ tối ưu website, tăng tốc độ tải trang pagespeed của Vietnix kết quả trên cả tuyệt vời nên mình viết bài này để chia sẻ thông tin với các bạn.
Lý do mình chọn dịch vụ tối ưu tốc độ website của Vietnix:
✅ Đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm: Đã tối ưu thành công cho hàng nghìn website trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Các bạn nhân viên rất thân thiện, nhiệt tình và chủ động trong quá trình làm việc để cập nhật tiến độ.
✅ Quy trình chuyên nghiệp:
– Kiểm tra và phân tích: Vietnix sử dụng các công cụ tiên tiến để kiểm tra và phân tích tốc độ website của bạn.
– Xác định nguyên nhân: Vietnix xác định nguyên nhân khiến website tải chậm và đưa ra giải pháp tối ưu phù hợp.
– Tối ưu hóa website: Vietnix áp dụng các kỹ thuật tối ưu tiên tiến nhất để tăng tốc độ tải trang.
– Báo cáo kết quả: Vietnix cung cấp báo cáo chi tiết về kết quả tối ưu hóa website.
Công nghệ tiên tiến: Vietnix sử dụng các công nghệ tối ưu mới nhất như LiteSpeed, LSCache, Memcached, Redis, v.v.
✅ Cam kết kết quả: Vietnix cam kết tăng tốc độ website của bạn lên tối thiểu 90%.
✅ Giá cả cạnh tranh: Vietnix cung cấp dịch vụ tối ưu tốc độ website với mức giá cạnh tranh nhất trên thị trường.
📣 Để đăng ký sử dụng dịch vụ tối ưu tốc độ website và các dịch vụ khác như hosting, vps, domain… các bạn có thể đăng ký tại https://portal.vietnix.vn/aff.php?aff=57 hoặc Inbox cho sếp Vietnix Trung nhé.
Các bạn có thể kiểm tra tốc độ trang của mình https://lasan.edu.vn hoặc một vài trang khác đã sử dụng dịch vụ của Vietnix như sau:
https://pagespeed.web.dev/…/https…/v8beqewyt2…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/etiohjvtl4…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/yczuqpw6d1…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/xf9y65kuzk…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/fdrsms15en…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/s7p9cgzeri…
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu
Dũng cá xinh

30 Tháng 1 lúc 19:09

·

[Đỉnh]
Em có dùng hosting, vps, cloud vps, cloud server, dedicated server của rất nhiều bên từ trong nước đến nước ngoài để hosting khoảng 2,000+ domain. Mỗi bên đều có ưu nhược khác nhau, nhưng có 1 số bên đặc biệt “bá đạo”, trong đó có: Vietnix!!!!

Lần đầu tiên em được cả CEO Hưng Nguyễn lẫn Master về dev Vietnix Trung của 1 đơn vị hàng đầu liên quan đến Hosting, Server support từ A – Z (từ Zalo, Tele, đến FB và cả Phone)

Em có khá nhiều web dạng Big Data (bài, ảnh, database, data) lên đến hàng trăm Gb. Càng to thì nó càng có nhiều vấn đề về phần phản hồi ban đầu (nhược điểm cố hữu của php wordpress so với nativejs, reactjs, html, headless,…), và anh em Vietnix có nhã ý hỗ trợ xử lý phần Speed Insight này.

Kết quả thực sự kinh ngạc, từ cách trao đổi đến xử lý vấn đề, cut off những cái cần cut off, xử lý rất sâu vấn đề và gợi ý rất nhiều ý tưởng optimize hệ thống!!!! Thực sự quá hài lòng về kết quả cũng như cách tương tác của các đầu tầu bên Vietnix ^^!!!

Nhân cơ duyên được kết nối với những cao thủ của Vietnix, em xin chia sẻ và lan tỏa để nhiều anh em có cơ hội được sử dụng những dịch vụ tốt nhất với giá vô cùng hợp lý!!!!

1 – Với anh em chưa có hosting, em đặc biệt recommend sử dụng hosting bên Vietnix:
– Sử dụng mã DUNGCAXINH_PAGESPEED sẽ được giảm 20% trọn đời (lifetime luôn)
– Áp dụng các gói Hosting Business, Hosting wordpress và reg 1 năm trở lên
– Anh em chưa biết cách reg thì còm men hoặc ib để em hướng dẫn hoặc nhờ các bạn bên Vietnix support từ A – Z

2 – Anh em có hosting rồi và muốn build blog hoặc web = wordpress mà chưa có giao diện thì nhân tiện em đang có tài khoản Premium bên Envato, em sẽ tặng bất kỳ giao diện nào có trên Envato Themes (Link em để dưới còm men) ạ. Cả nhà còm hoặc ib em Themes mà mọi người “chim ưng”, em sẽ cho anh em tải về, up drive và gửi ạ!!! (Chương trình này kéo dài đến ngày 29 tết âm lịch ạ)

3 – BEST NHẤT luôn!!!! Anh em nào mua hosting dùng mã DUNGCAXINH_PAGESPEED sẽ được tối ưu 100 điểm tốc độ cho 1 web (đây là ưu đãi riêng của CEO Hưng Nguyễn dành cho bạn bè của #dungcaxinh ^^) (Giá trị nhất là cái vụ số 3 này anh chị em nhé ^^), cơ hội vàng để move về đơn vị hosting uy tín là đây ^^!!!!

Một lần nữa xin chân thành cám ơn 2 đồng chí em: Hưng Nguyễn và Vietnix Trung đã giải được một bài toán khó cho các trang WP Big data mà anh loay hoay bao lâu nay chưa tìm ra đáp án!!! Chúc Vietnix ngày càng phát triển và có một năm 2024 đại đại thắng nhé ^^ !!!!!
#SEO #Vietnix #dungcaxinh

Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu
Hiếu AI

2 Tháng 2 lúc 21:06

·

UY TÍN – TẬN TÂM – TỐC ĐỘ

3 từ trên là vẫn chưa đủ để nói về quy trình làm việc cực chuyên nghiệp của team Vietnix.Chuyện là mình có con website chính đang có lượt truy cập organic hàng ngày cũng tương đối (hình 1)

Vấn đề là, con site này đang nằm trên hosting dùng chung nên tốc độ load chưa nhanh, tốc độ load chưa nhanh thì trải nghiệm visitor chưa tốt, trải nghiệm visitor chưa tốt thì tỷ lệ chuyển đổi ra đơn hàng kiểu gì thì kiểu cũng sẽ bị ảnh hưởng.

Biết rõ là đang mất tiền nhưng không biết xử lý như lào, nghĩ mà cay.

Đang loay hoay thì vận may nó tới, hôm qua đang lướt phở bò thấy a Nguyễn Việt Dũng đăng bài, rảnh nên thả cái comment hóng hớt, ai ngờ ngoằng phát thấy ông Dũng tạo nhóm với Vietnix Trung luôn.

Ae Vietnix thì siêu tốc độ, lập tức lấy thông tin vào việc, không hỏi han lằng nhằng, không kỳ kèo chốt đơn dù lúc đấy cũng đang đêm muộn.
Sáng hôm sau dậy vẫn còn đang lơ ngơ mở điện thoại check tin nhắn thì đã thấy ae Vietnix báo xong việc, trong khi mình vẫn chưa biết có chuyện gì xảy ra @@.

Được cái bấm thử website thì thấy load siêu nhanh, chưa tới một giây là thông tin các thứ hiện hết. Quá phê, thả con ảnh trước sau (hình 2,3) để ace tiện đối chiếu nhé. Thế này thì mình gửi gắm nốt 15 em website còn lại cho team Vietnix thôi chứ không cần nghĩ ngợi gì nữa. 10/10.

Nên là:

 1. Anh chị em muốn có một con website tốc độ load nhanh như tốc độ trở mặt của nyc – Dùng ngay dịch vụ hosting của Vietnix
 2. Anh chị em có website rồi muốn tìm bên hosting uy tín, chuyên nghiệp hỗ trợ không quản ngày đêm – Liên hệ ngay Vietnix Trung
 3. Anh chị em quan tâm đến trải nghiệm khách hàng, từ những cái nhỏ nhất như tăng tốc độ website – Better call Vietnix Trung

Và đừng quên dùng pass “HIEUAI_PAGESPEED” để được giảm 20% trọn đời hosting business và wp hosting, quả code này còn được tặng 1 lần tối ưu pagespeed nữa nhé, ưu đãi chắc cũng phải nhất nhì thị trường luôn.
#SEO #Vietnix #hieuai

Website
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

100 (+43)

Điểm Mobile

100 (+74)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

AI