NỘI DUNG

Hosting tốc độ cao Vietnix - tốc độ tải trang trung bình dưới 1 giây
VPS siêu tốc Vietnix - trải nghiệm mượt mà, ổn định
12/07/2023
Lượt xem

Cách sửa lỗi “Are You Sure You Want To Do This” trong WordPress

12/07/2023
8 phút đọc
Lượt xem

Đánh giá

5/5 - (117 bình chọn)

Bạn gặp thông báo lỗi Are you sure you want to do this trong WordPress của mình? Có nhiều yếu tố có thể gây ra lỗi này. Đó là lý do tại sao WordPress không thể cung cấp bất kỳ thông tin nào về cách sửa lỗi này. Trong bài viết này, Vietnix sẽ hướng dẫn bạn cách điều tra và khắc phục lỗi Are you sure you want to do this trong WordPress.

Lý do xuất hiện lỗi Are You Sure You Want To Do This?

Đôi khi, bạn có thể gặp phải lỗi WordPress như “error establishing database connection” hoặc “memory exhausted error”. Những lỗi này có ích một phần nào đó vì chúng cho bạn biết chính xác vấn đề đang gặp phải.

Tuy nhiên, cũng có những lỗi không xác định như Are you sure you want to do this?.

Lỗi Are you sure you want to do this trong WordPress thường xuất hiện khi xác minh nonce (một mã xác thực duy nhất) không thành công, và những thành phần có khả năng gây ra lỗi này nhất là các plugin và theme không sử dụng tính năng này đúng cách.

Nonce là các khóa duy nhất giúp thêm một lớp bảo mật để bảo vệ các URL, biểu mẫu và cuộc gọi Ajax trong WordPress khỏi việc lạm dụng. Chúng đảm bảo rằng một đoạn mã đang đến từ trang web của bạn và không phải từ một nguồn bên ngoài như một hacker cố gắng xâm nhập vào trang web hoặc blog WordPress của bạn.

Lỗi Are You Sure You Want to Do This trong WordPress
Lỗi Are You Sure You Want to Do This trong WordPress

Cách để sửa lỗi Are You Sure You Want To Do This?

Thường thì, lỗi này thường do một plugin hoặc theme được cài đặt trên trang web của bạn gây ra. Hãy xem cách khắc phục lỗi Are you sure you want to do this trong WordPress.

Kiểm tra các plugin WordPress của bạn

Trước tiên, bạn cần tắt tất cả các plugin và đảm bảo rằng WordPress không thể tìm thấy bất kỳ plugin nào được cài đặt trên trang web của bạn.

Đơn giản là kết nối với trang web của bạn bằng một ứng dụng FTP hoặc ứng dụng File Manager trong tài khoản WordPress hosting của bạn.

Sau khi kết nối, điều hướng đến folder wp-content và đổi tên folder plugins thành “plugins.deactivated’.

Đổi tên thư mục plugins để tắt tất cả các plugin
Đổi tên folder plugins để tắt tất cả các plugin

Sau đó, bạn cần quay lại trang Plugins trong khu vực quản trị WordPress của bạn.

Bạn sẽ thấy thông báo cho tất cả các plugin của bạn, hiện đang bị tắt.

Plugins WordPress đã bị tắt
Plugins WordPress đã bị tắt

Bây giờ, khi tất cả các plugin của bạn đã được gỡ cài đặt và tắt đúng cách, bạn có thể thử tái hiện lỗi.

Nếu lỗi không xuất hiện lại, điều này có nghĩa là một trong số các plugin trên trang web của bạn đã gây ra vấn đề.

Để tìm hiểu plugin nào gây ra vấn đề, quay lại các file trang web của bạn bằng ứng dụng FTP hoặc File Manager và đổi tên folder “plugins.deactivated” trở lại thành “plugins”.

Sau đó, truy cập trang Plugins trong khu vực quản trị WordPress và kích hoạt từng plugin một cách tuần tự. Bạn cần thử tái hiện lỗi sau khi kích hoạt mỗi plugin cho đến khi tìm được plugin gây ra vấn đề.

Điều này có thể nghe có vẻ tốn thời gian, nhưng đây là cách dễ nhất cho người mới để tìm ra plugin gây ra sự cố.

Kiểm tra theme WordPress của bạn

Nếu các plugin của bạn không gây ra vấn đề này, thì theme của bạn có thể là nguyên nhân gây ra lỗi Are you sure you want to do this?.

Bạn có thể điều tra theme của mình bằng cách lặp lại quy trình giống như với các plugin. Trước tiên, bạn cần kết nối với trang web của bạn bằng một ứng dụng FTP hoặc File Manager và tải theme đang hoạt động của bạn xuống máy tính làm bản sao lưu.

Sau khi đã sao lưu theme của bạn, bạn có thể an toàn xóa nó khỏi máy chủ web của bạn.

Bây giờ, truy cập trang Appearance > Themes trong khu vực quản trị WordPress của bạn, và bạn sẽ thấy thông báo: “The active theme is broken. Reverting to the default theme”.

Giao diện bị tắt
Giao diện bị tắt

WordPress bây giờ sẽ bắt đầu sử dụng theme mặc định như Twenty Twenty-Two cho trang web của bạn.

Nếu sau khi kích hoạt theme mặc định, bạn không thể tái hiện lỗi, điều này có nghĩa là theme của bạn là nguyên nhân gây ra lỗi Are you sure you want to do this trong WordPress.

Không thể tìm được nguồn gốc của lỗi

Hãy đảm bảo rằng bạn đã thử nghiệm kỹ lưỡng để tái tạo lỗi này sau khi tắt và kích hoạt lại các plugin và theme của bạn. Nếu không có plugin hoặc theme trên trang web của bạn gây ra lỗi, thì bạn có thể thực hiện một số bước bổ sung.

Những bước này sẽ thay thế tất cả các file cốt lõi của WordPress bằng các bản sao mới tải xuống từ nguồn.

Trước tiên, bạn cần tạo một bản sao lưu đầy đủ của WordPress cho trang web của bạn, bạn có thể xem hướng dẫn backup WordPress website của Vietnix để thực hiện điều này. Bước này quan trọng vì nó sẽ giúp bạn dễ dàng khôi phục lại trang web nếu có sự cố xảy ra.

Tiếp theo, kết nối với trang web của bạn bằng một ứng dụng FTP hoặc File Manager và tải file wp-config.php xuống máy tính của bạn. File này chứa các cài đặt cơ sở dữ liệu WordPress của bạn, mà bạn sẽ cần sau này.

Tải tập tin wp-config.php về máy tính của bạn
Tải tập tin wp-config.php về máy tính của bạn

Sau đó, bạn cần xóa cẩn thận tất cả các file WordPress khỏi máy chủ của mình.

Tuy nhiên, KHÔNG xóa folder wp-content và tất cả nội dung của nó.

Xóa tất cả các tệp WordPress ngoại trừ thư mục nội dung wp
Xóa tất cả các file WordPress ngoại trừ folder nội dung wp

Sau đó, bạn cần tải xuống một bản sao mới của WordPress về máy tính của mình. Bạn có thể tải xuống từ trang web WordPress.org dưới dạng file zip.

Hãy tiếp tục và giải nén file zip vào máy tính của bạn và tải các file bên trong folder ‘wordpress’ lên máy chủ web của bạn bằng FTP.

Khi bạn đã tải lên tất cả các file, bạn có thể đổi tên file wp-config-sample
.php thành “wp-config.php”.

Bây giờ, bạn cần chỉnh sửa file wp-config mới và nhập thông tin bảng và cơ sở dữ liệu WordPress của bạn. Bạn có thể xem file wp-config.php cũ mà bạn đã tải xuống trước đó để tìm thông tin này.

Bạn cần thêm tất cả các phần ngoại trừ “Authentication Unique Keys and Salts”. Xóa tất cả các dòng bắt đầu bằng định nghĩa trong phần này.

/**#@+
 * Authentication Unique Keys and Salts.
 *
 * Change these to different unique phrases!
 * You can generate these using the {@link https://api.wordpress.org/secret-key/1.1/salt/ WordPress.org secret-key service}
 * You can change these at any point in time to invalidate all existing cookies. This will force all users to have to log in again.
 *
 * @since 2.6.0
 */
define('AUTH_KEY',     '`+7nTNb<AwtbLA$L-Q7amn;~|wH)ljXv2~TpbP?mLA+M`8H|n1`/Lz-GmAQL{4fB');
define('SECURE_AUTH_KEY', '/gkAjhhJe`iwO)V-p=J<cN_ +6D{YhrM|=E#C7gD}]c2w~OJ} y}eY^,HWn&-j:a');
define('LOGGED_IN_KEY',  'PtDl2V|01oIXDpq^K,IH-8|rhT +T(ZMpuLq>UD?|W)b3gMfG~g[zr8N6}m%MZ|L');
define('NONCE_KEY',    ']Zj5i*hHlsUWKg2|>YF,X+xpd-_`I[nFmA6ZLw~;EW7g0.s5EaZCAJ=j]./5z^X~');
define('AUTH_SALT',    'e*l:hUsddFIxm1E7y-n#<a0|u- #+SsS@-#$vNz}EY4rY~-x|0_6=Q!TR=MMxUL?');
define('SECURE_AUTH_SALT', 'n]^c9nY>_}3,4)J]S sM6-MI3aB#Qk<Re^j#Lu_|x^*BhO.54aZQTtzJeCo5DWAg');
define('LOGGED_IN_SALT',  'Ba3kd1&J$~~`(|uJ0:v;w+DJ3xW}.B#R9J*r|.+V}*sTuK &8db-Mn+[boHW3{[/');
define('NONCE_SALT',    'nBv-U1qfkCZxS|13%hYdHz*s1^){.KSZWm1A^${`r!d5;EqrH:>1Xx`pwt6?**i}');

Bây giờ, bạn phải lưu và tải file wp-config.php lên lại trang web của mình.

Vậy là xong, bạn đã làm mới thành công cài đặt WordPress của mình. Bây giờ bạn có thể tiếp tục và thử tạo lại lỗi trên trang web của mình.

Lời kết

Vietnix hy vọng bài viết này đã giúp bạn khắc phục lỗi Are You Sure You Want to Do This trong WordPress. Bạn cũng có thể muốn xem hướng dẫn bảo mật WordPress hoàn chỉnh của Vietnix để bảo vệ trang web của bạn khỏi bị hack và phần mềm độc hại, đồng thời xem các lựa chọn hàng đầu của Vietnix về dịch vụ lưu trữ WordPress được quản lý tốt nhất.

THEO DÕI VÀ CẬP NHẬT CHỦ ĐỀ BẠN QUAN TÂM

Đăng ký ngay để nhận những thông tin mới nhất từ blog của chúng tôi. Đừng bỏ lỡ cơ hội truy cập kiến thức và tin tức hàng ngày

Chọn chủ đề :

Hoàng Vui

Kết nối với mình qua

Kết nối với mình qua

Tăng tốc độ website - Nâng tầm giá trị thương hiệu

Tăng tốc tải trang

95 điểm

Nâng cao trải nghiệm người dùng

Tăng 8% tỷ lệ chuyển đổi

Thúc đẩy SEO, Google Ads hiệu quả

Tăng tốc ngay

SẢN PHẨM NỔI BẬT

7 NGÀY DÙNG THỬ HOSTING

NẮM BẮT CƠ HỘI, THÀNH CÔNG DẪN LỐI

Cùng trải nghiệm dịch vụ hosting tốc độ cao được hơn 100,000 khách hàng sử dụng

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

100 (+39)

Điểm Mobile

100 (+67)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

Ecommerce

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

99 (+28)

Điểm Mobile

100 (+50)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

SEO

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

99 (+26)

Điểm Mobile

98 (+59)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

Ecommerce

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

100 (+8)

Điểm Mobile

98 (+35)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

Giáo Dục

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

100 (+61)

Điểm Mobile

100 (+61)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

Giáo Dục

Võ Thiên Tòng

25 Tháng 2 lúc 21:09

·

Mình muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến Team Vietnix, anh Hưng Nguyễn, anh Vietnix Trung, em Quốc Huy đã hỗ trợ tối ưu Page Speed Insight (PSI) cho website vanvoiminhhoa.vn của mình.
Biết đến anh Hưng đã lâu nhưng chưa có duyên sử dụng dịch vụ bên anh. Tình cờ thấy được bài Post của anh về việc hỗ trợ tối ưu PSI miễn phí chỉ với vài Slot, thấy AE cmt khá nhiều nên cũng không nghĩ tới lượt mình. Hôm sau đánh liều inbox 1 phen xem sao thì may mắn được đưa vào danh sách. Vài ngày sau được Team Vietnix liên hệ và hỗ trợ.
Kết quả đạt được:
• Điểm xanh lè xanh lét
• Tốc độ tải trang nhanh hơn hẳn
• Các chỉ số cũng được cải thiện đáng kể
• Và mình tin rằng với việc PSI được cải thiện cũng thúc đẩy những thứ khác đi lên theo!
Mình thực sự hài lòng với dịch vụ của Vietnix và muốn giới thiệu đến tất cả mọi người:
• Dịch vụ Wordpress Hosting: Tốc độ nhanh, ổn định, bảo mật cao, hỗ trợ kỹ thuật 24/7. (https://vietnix.vn/wordpress-hosting/)
• Dịch vụ Business Hosting: Dung lượng lớn, phù hợp cho website có lượng truy cập cao, tích hợp nhiều tính năng cao cấp. (https://vietnix.vn/business-hosting/)
Đặc biệt, Vietnix đang có chương trình ưu đãi:
• Giảm giá 20% trọn đời khi nhập code THIENTONG_PAGESPEED tại trang thanh toán (Chu kỳ 12 tháng trở lên)
• Tặng 1 lần tối ưu điểm Page Speed Insight cho 1 website
Cám ơn Vietnix một lần nữa!
#Vietnix #Vanvoiminhhoa #Pagespeedinsight
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu
Thiện Nguyễn - CEO SEO Dạo

5 Tháng 3 lúc 16:21

·

CORE WEB VITAL YẾU TỐ XẾP HẠNG TÌM KIẾM SEO
Core Web Vitals là một tập hợp các chỉ số đo lường hiệu suất của trang web từ góc độ người dùng, được Google sử dụng để đánh giá trải nghiệm người dùng trên các trang web. Các chỉ số chính bao gồm:
– Largest contentful paint (LCP): Tốc độ render của page. Mục tiêu là dưới 2,5 giây.
– First input delay (FID): Tốc độ phản hồi của website với tương tác của người dùng. Mục tiêu là dưới 100ms.
– Cumulative Layout Shift (CLS): Độ ổn định của bố cục trang. Mục tiêu là dưới 0.1.
Tất cả các chỉ số này đo lường các khía cạnh quan trọng của trải nghiệm người dùng trên trang web. Google đã công bố rằng từ tháng 5 năm 2021, các Core Web Vitals sẽ được sử dụng làm một trong các yếu tố đánh giá trong việc xếp hạng trang web trên kết quả tìm kiếm. Do đó, hiểu và cải thiện các Core Web Vitals là rất quan trọng đối với SEO.
Tóm lại, Core Web Vitals không chỉ giúp cải thiện hiệu suất và xếp hạng trang web trên công cụ tìm kiếm, mà còn cải thiện trải nghiệm của người dùng khi họ truy cập và tương tác với trang website.
P/s: mình đang có gói hỗ trợ đặc biệt cho anh em tối ưu tốc độ bên VIETNIX:
– Giảm 20% lifetime dịch vụ Hosting Business và Hosting Wordpress chu kỳ 12 tháng trở lên.
– Tặng 1 lần tối ưu điểm Page Speed Insight cho 1 website.
Anh em có nhu cầu đăng ký qua bạn Vietnix Trung này nhé và nhập mã SEODAO_PAGESPEED để được ưu đãi nhé.😁
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu SEO Dạo
Icharm review

5 Tháng 3 lúc 15:43

·

[Mình vừa được hỗ trợ tối ưu page speed website]
Trước khi được tối ưu, web của mình điểm rất thấp, đặc biệt là mobile chỉ có 39. Cơ duyên thế nào lúc lướt face lại va phải chương trình tối ưu pagespeed bên Vietnix.
Sau khi được Trần Hoàng Phúc và team Vietnix hỗ trợ nhiệt tình, điểm web vọt lên 98 99 (như hình bên dưới). Dùng thử web thì thấy quá là mượt, 10 điểm cho team Vietnix.
Nói thật thì mình thật sự ấn tượng về sự nhiệt huyết, tận tâm và rất chuyên nghiệp bên Vietnix.
Anh em có nhu cầu về hosting hay có vấn đề về website như:
1. Web load chậm
2. Khách rời web vì đợi tải nội dung, hình ảnh lâu
3. Hay tất tần tật mọi thứ về website
THÌ LIÊN HỆ NGAY VIETNIX NHÉ!
Và đừng quên dùng pass “ICHARM_PAGESPEED” để được giảm 20% trọn đời hosting business và wp hosting. Quả code này còn được tặng 1 lần tối ưu pagespeed nữa nhé, ưu đãi chắc cũng phải nhất nhì thị trường luôn.
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu
Hoàng Nguyễn

29 Tháng 2 lúc 17:04

·

Xin chào mọi người! Vừa rồi mình có sử dụng dịch vụ tối ưu website, tăng tốc độ tải trang pagespeed của Vietnix kết quả trên cả tuyệt vời nên mình viết bài này để chia sẻ thông tin với các bạn.
Lý do mình chọn dịch vụ tối ưu tốc độ website của Vietnix:
✅ Đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm: Đã tối ưu thành công cho hàng nghìn website trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Các bạn nhân viên rất thân thiện, nhiệt tình và chủ động trong quá trình làm việc để cập nhật tiến độ.
✅ Quy trình chuyên nghiệp:
– Kiểm tra và phân tích: Vietnix sử dụng các công cụ tiên tiến để kiểm tra và phân tích tốc độ website của bạn.
– Xác định nguyên nhân: Vietnix xác định nguyên nhân khiến website tải chậm và đưa ra giải pháp tối ưu phù hợp.
– Tối ưu hóa website: Vietnix áp dụng các kỹ thuật tối ưu tiên tiến nhất để tăng tốc độ tải trang.
– Báo cáo kết quả: Vietnix cung cấp báo cáo chi tiết về kết quả tối ưu hóa website.
Công nghệ tiên tiến: Vietnix sử dụng các công nghệ tối ưu mới nhất như LiteSpeed, LSCache, Memcached, Redis, v.v.
✅ Cam kết kết quả: Vietnix cam kết tăng tốc độ website của bạn lên tối thiểu 90%.
✅ Giá cả cạnh tranh: Vietnix cung cấp dịch vụ tối ưu tốc độ website với mức giá cạnh tranh nhất trên thị trường.
📣 Để đăng ký sử dụng dịch vụ tối ưu tốc độ website và các dịch vụ khác như hosting, vps, domain… các bạn có thể đăng ký tại https://portal.vietnix.vn/aff.php?aff=57 hoặc Inbox cho sếp Vietnix Trung nhé.
Các bạn có thể kiểm tra tốc độ trang của mình https://lasan.edu.vn hoặc một vài trang khác đã sử dụng dịch vụ của Vietnix như sau:
https://pagespeed.web.dev/…/https…/v8beqewyt2…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/etiohjvtl4…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/yczuqpw6d1…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/xf9y65kuzk…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/fdrsms15en…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/s7p9cgzeri…
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu
Dũng cá xinh

30 Tháng 1 lúc 19:09

·

[Đỉnh]
Em có dùng hosting, vps, cloud vps, cloud server, dedicated server của rất nhiều bên từ trong nước đến nước ngoài để hosting khoảng 2,000+ domain. Mỗi bên đều có ưu nhược khác nhau, nhưng có 1 số bên đặc biệt “bá đạo”, trong đó có: Vietnix!!!!

Lần đầu tiên em được cả CEO Hưng Nguyễn lẫn Master về dev Vietnix Trung của 1 đơn vị hàng đầu liên quan đến Hosting, Server support từ A – Z (từ Zalo, Tele, đến FB và cả Phone)

Em có khá nhiều web dạng Big Data (bài, ảnh, database, data) lên đến hàng trăm Gb. Càng to thì nó càng có nhiều vấn đề về phần phản hồi ban đầu (nhược điểm cố hữu của php wordpress so với nativejs, reactjs, html, headless,…), và anh em Vietnix có nhã ý hỗ trợ xử lý phần Speed Insight này.

Kết quả thực sự kinh ngạc, từ cách trao đổi đến xử lý vấn đề, cut off những cái cần cut off, xử lý rất sâu vấn đề và gợi ý rất nhiều ý tưởng optimize hệ thống!!!! Thực sự quá hài lòng về kết quả cũng như cách tương tác của các đầu tầu bên Vietnix ^^!!!

Nhân cơ duyên được kết nối với những cao thủ của Vietnix, em xin chia sẻ và lan tỏa để nhiều anh em có cơ hội được sử dụng những dịch vụ tốt nhất với giá vô cùng hợp lý!!!!

1 – Với anh em chưa có hosting, em đặc biệt recommend sử dụng hosting bên Vietnix:
– Sử dụng mã DUNGCAXINH_PAGESPEED sẽ được giảm 20% trọn đời (lifetime luôn)
– Áp dụng các gói Hosting Business, Hosting wordpress và reg 1 năm trở lên
– Anh em chưa biết cách reg thì còm men hoặc ib để em hướng dẫn hoặc nhờ các bạn bên Vietnix support từ A – Z

2 – Anh em có hosting rồi và muốn build blog hoặc web = wordpress mà chưa có giao diện thì nhân tiện em đang có tài khoản Premium bên Envato, em sẽ tặng bất kỳ giao diện nào có trên Envato Themes (Link em để dưới còm men) ạ. Cả nhà còm hoặc ib em Themes mà mọi người “chim ưng”, em sẽ cho anh em tải về, up drive và gửi ạ!!! (Chương trình này kéo dài đến ngày 29 tết âm lịch ạ)

3 – BEST NHẤT luôn!!!! Anh em nào mua hosting dùng mã DUNGCAXINH_PAGESPEED sẽ được tối ưu 100 điểm tốc độ cho 1 web (đây là ưu đãi riêng của CEO Hưng Nguyễn dành cho bạn bè của #dungcaxinh ^^) (Giá trị nhất là cái vụ số 3 này anh chị em nhé ^^), cơ hội vàng để move về đơn vị hosting uy tín là đây ^^!!!!

Một lần nữa xin chân thành cám ơn 2 đồng chí em: Hưng Nguyễn và Vietnix Trung đã giải được một bài toán khó cho các trang WP Big data mà anh loay hoay bao lâu nay chưa tìm ra đáp án!!! Chúc Vietnix ngày càng phát triển và có một năm 2024 đại đại thắng nhé ^^ !!!!!
#SEO #Vietnix #dungcaxinh

Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu
Hiếu AI

2 Tháng 2 lúc 21:06

·

UY TÍN – TẬN TÂM – TỐC ĐỘ

3 từ trên là vẫn chưa đủ để nói về quy trình làm việc cực chuyên nghiệp của team Vietnix.Chuyện là mình có con website chính đang có lượt truy cập organic hàng ngày cũng tương đối (hình 1)

Vấn đề là, con site này đang nằm trên hosting dùng chung nên tốc độ load chưa nhanh, tốc độ load chưa nhanh thì trải nghiệm visitor chưa tốt, trải nghiệm visitor chưa tốt thì tỷ lệ chuyển đổi ra đơn hàng kiểu gì thì kiểu cũng sẽ bị ảnh hưởng.

Biết rõ là đang mất tiền nhưng không biết xử lý như lào, nghĩ mà cay.

Đang loay hoay thì vận may nó tới, hôm qua đang lướt phở bò thấy a Nguyễn Việt Dũng đăng bài, rảnh nên thả cái comment hóng hớt, ai ngờ ngoằng phát thấy ông Dũng tạo nhóm với Vietnix Trung luôn.

Ae Vietnix thì siêu tốc độ, lập tức lấy thông tin vào việc, không hỏi han lằng nhằng, không kỳ kèo chốt đơn dù lúc đấy cũng đang đêm muộn.
Sáng hôm sau dậy vẫn còn đang lơ ngơ mở điện thoại check tin nhắn thì đã thấy ae Vietnix báo xong việc, trong khi mình vẫn chưa biết có chuyện gì xảy ra @@.

Được cái bấm thử website thì thấy load siêu nhanh, chưa tới một giây là thông tin các thứ hiện hết. Quá phê, thả con ảnh trước sau (hình 2,3) để ace tiện đối chiếu nhé. Thế này thì mình gửi gắm nốt 15 em website còn lại cho team Vietnix thôi chứ không cần nghĩ ngợi gì nữa. 10/10.

Nên là:

 1. Anh chị em muốn có một con website tốc độ load nhanh như tốc độ trở mặt của nyc – Dùng ngay dịch vụ hosting của Vietnix
 2. Anh chị em có website rồi muốn tìm bên hosting uy tín, chuyên nghiệp hỗ trợ không quản ngày đêm – Liên hệ ngay Vietnix Trung
 3. Anh chị em quan tâm đến trải nghiệm khách hàng, từ những cái nhỏ nhất như tăng tốc độ website – Better call Vietnix Trung

Và đừng quên dùng pass “HIEUAI_PAGESPEED” để được giảm 20% trọn đời hosting business và wp hosting, quả code này còn được tặng 1 lần tối ưu pagespeed nữa nhé, ưu đãi chắc cũng phải nhất nhì thị trường luôn.
#SEO #Vietnix #hieuai

Website
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

100 (+43)

Điểm Mobile

100 (+74)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

AI