Firewall Anti DDoS
SSL
5
5

Cách sửa lỗi “Are You Sure You Want To Do This” trong WordPress

14
Lượt xem
Home WordPress Cách sửa lỗi “Are You Sure You Want To Do This” trong WordPress

Bạn gặp thông báo lỗi Are you sure you want to do this trong WordPress của mình? Có nhiều yếu tố có thể gây ra lỗi này. Đó là lý do tại sao WordPress không thể cung cấp bất kỳ thông tin nào về cách sửa lỗi này. Trong bài viết này, Vietnix sẽ hướng dẫn bạn cách điều tra và khắc phục lỗi Are you sure you want to do this trong WordPress.

Lý do xuất hiện lỗi Are You Sure You Want To Do This?

Đôi khi, bạn có thể gặp phải lỗi WordPress như “error establishing database connection” hoặc “memory exhausted error”. Những lỗi này có ích một phần nào đó vì chúng cho bạn biết chính xác vấn đề đang gặp phải.

Tuy nhiên, cũng có những lỗi không xác định như Are you sure you want to do this?.

Lỗi Are you sure you want to do this trong WordPress thường xuất hiện khi xác minh nonce (một mã xác thực duy nhất) không thành công, và những thành phần có khả năng gây ra lỗi này nhất là các plugin và theme không sử dụng tính năng này đúng cách.

Nonce là các khóa duy nhất giúp thêm một lớp bảo mật để bảo vệ các URL, biểu mẫu và cuộc gọi Ajax trong WordPress khỏi việc lạm dụng. Chúng đảm bảo rằng một đoạn mã đang đến từ trang web của bạn và không phải từ một nguồn bên ngoài như một hacker cố gắng xâm nhập vào trang web hoặc blog WordPress của bạn.

Lỗi Are You Sure You Want to Do This trong WordPress
Lỗi Are You Sure You Want to Do This trong WordPress

Cách để sửa lỗi Are You Sure You Want To Do This?

Thường thì, lỗi này thường do một plugin hoặc theme được cài đặt trên trang web của bạn gây ra. Hãy xem cách khắc phục lỗi Are you sure you want to do this trong WordPress.

Kiểm tra các plugin WordPress của bạn

Trước tiên, bạn cần tắt tất cả các plugin và đảm bảo rằng WordPress không thể tìm thấy bất kỳ plugin nào được cài đặt trên trang web của bạn.

Đơn giản là kết nối với trang web của bạn bằng một ứng dụng FTP hoặc ứng dụng File Manager trong tài khoản WordPress hosting của bạn.

Sau khi kết nối, điều hướng đến folder wp-content và đổi tên folder plugins thành “plugins.deactivated’.

Đổi tên thư mục plugins để tắt tất cả các plugin
Đổi tên folder plugins để tắt tất cả các plugin

Sau đó, bạn cần quay lại trang Plugins trong khu vực quản trị WordPress của bạn.

Bạn sẽ thấy thông báo cho tất cả các plugin của bạn, hiện đang bị tắt.

Plugins WordPress đã bị tắt
Plugins WordPress đã bị tắt

Bây giờ, khi tất cả các plugin của bạn đã được gỡ cài đặt và tắt đúng cách, bạn có thể thử tái hiện lỗi.

Nếu lỗi không xuất hiện lại, điều này có nghĩa là một trong số các plugin trên trang web của bạn đã gây ra vấn đề.

Để tìm hiểu plugin nào gây ra vấn đề, quay lại các file trang web của bạn bằng ứng dụng FTP hoặc File Manager và đổi tên folder “plugins.deactivated” trở lại thành “plugins”.

Sau đó, truy cập trang Plugins trong khu vực quản trị WordPress và kích hoạt từng plugin một cách tuần tự. Bạn cần thử tái hiện lỗi sau khi kích hoạt mỗi plugin cho đến khi tìm được plugin gây ra vấn đề.

Điều này có thể nghe có vẻ tốn thời gian, nhưng đây là cách dễ nhất cho người mới để tìm ra plugin gây ra sự cố.

Kiểm tra theme WordPress của bạn

Nếu các plugin của bạn không gây ra vấn đề này, thì theme của bạn có thể là nguyên nhân gây ra lỗi Are you sure you want to do this?.

Bạn có thể điều tra theme của mình bằng cách lặp lại quy trình giống như với các plugin. Trước tiên, bạn cần kết nối với trang web của bạn bằng một ứng dụng FTP hoặc File Manager và tải theme đang hoạt động của bạn xuống máy tính làm bản sao lưu.

Sau khi đã sao lưu theme của bạn, bạn có thể an toàn xóa nó khỏi máy chủ web của bạn.

Bây giờ, truy cập trang Appearance > Themes trong khu vực quản trị WordPress của bạn, và bạn sẽ thấy thông báo: “The active theme is broken. Reverting to the default theme”.

Giao diện bị tắt
Giao diện bị tắt

WordPress bây giờ sẽ bắt đầu sử dụng theme mặc định như Twenty Twenty-Two cho trang web của bạn.

Nếu sau khi kích hoạt theme mặc định, bạn không thể tái hiện lỗi, điều này có nghĩa là theme của bạn là nguyên nhân gây ra lỗi Are you sure you want to do this trong WordPress.

Ngoài ra, để đảm bảo an toàn, hiệu suất và tính bảo mật cho website bạn nên sử dụng các theme và plugin có bản quyền từ các nguồn tin cậy. Chi phí để mua theme và plugin bản quyền sẽ khá cao, nếu bạn mới bắt đầu tạo website thì đây có thể là một vấn đề cản trở việc bạn xây dựng một website chuyên nghiệp và thẩm mỹ.

cd 21

Lúc này, bạn có thể tham khảo đăng ký sử dụng WordPress Hosting Vietnix để được nhận bộ quà tặng tặng miễn phí chứng chỉ SSL và bộ theme và plugin giúp tối ưu quá trình xây dựng website WordPress có giá trị lên đến 26.000.000 VND/Năm.

Không thể tìm được nguồn gốc của lỗi

Hãy đảm bảo rằng bạn đã thử nghiệm kỹ lưỡng để tái tạo lỗi này sau khi tắt và kích hoạt lại các plugin và theme của bạn. Nếu không có plugin hoặc theme trên trang web của bạn gây ra lỗi, thì bạn có thể thực hiện một số bước bổ sung.

Những bước này sẽ thay thế tất cả các file cốt lõi của WordPress bằng các bản sao mới tải xuống từ nguồn.

Trước tiên, bạn cần tạo một bản sao lưu đầy đủ của WordPress cho trang web của bạn, bạn có thể xem hướng dẫn backup WordPress website của Vietnix để thực hiện điều này. Bước này quan trọng vì nó sẽ giúp bạn dễ dàng khôi phục lại trang web nếu có sự cố xảy ra.

Tiếp theo, kết nối với trang web của bạn bằng một ứng dụng FTP hoặc File Manager và tải file wp-config.php xuống máy tính của bạn. File này chứa các cài đặt cơ sở dữ liệu WordPress của bạn, mà bạn sẽ cần sau này.

Tải tập tin wp-config.php về máy tính của bạn
Tải tập tin wp-config.php về máy tính của bạn

Sau đó, bạn cần xóa cẩn thận tất cả các file WordPress khỏi máy chủ của mình.

Tuy nhiên, KHÔNG xóa folder wp-content và tất cả nội dung của nó.

Xóa tất cả các tệp WordPress ngoại trừ thư mục nội dung wp
Xóa tất cả các file WordPress ngoại trừ folder nội dung wp

Sau đó, bạn cần tải xuống một bản sao mới của WordPress về máy tính của mình. Bạn có thể tải xuống từ trang web WordPress.org dưới dạng file zip.

Hãy tiếp tục và giải nén file zip vào máy tính của bạn và tải các file bên trong folder ‘wordpress’ lên máy chủ web của bạn bằng FTP.

Khi bạn đã tải lên tất cả các file, bạn có thể đổi tên file wp-config-sample
.php thành “wp-config.php”.

Bây giờ, bạn cần chỉnh sửa file wp-config mới và nhập thông tin bảng và cơ sở dữ liệu WordPress của bạn. Bạn có thể xem file wp-config.php cũ mà bạn đã tải xuống trước đó để tìm thông tin này.

Bạn cần thêm tất cả các phần ngoại trừ “Authentication Unique Keys and Salts”. Xóa tất cả các dòng bắt đầu bằng định nghĩa trong phần này.

/**#@+
 * Authentication Unique Keys and Salts.
 *
 * Change these to different unique phrases!
 * You can generate these using the {@link https://api.wordpress.org/secret-key/1.1/salt/ WordPress.org secret-key service}
 * You can change these at any point in time to invalidate all existing cookies. This will force all users to have to log in again.
 *
 * @since 2.6.0
 */
define('AUTH_KEY',     '`+7nTNb<AwtbLA$L-Q7amn;~|wH)ljXv2~TpbP?mLA+M`8H|n1`/Lz-GmAQL{4fB');
define('SECURE_AUTH_KEY', '/gkAjhhJe`iwO)V-p=J<cN_ +6D{YhrM|=E#C7gD}]c2w~OJ} y}eY^,HWn&-j:a');
define('LOGGED_IN_KEY',  'PtDl2V|01oIXDpq^K,IH-8|rhT +T(ZMpuLq>UD?|W)b3gMfG~g[zr8N6}m%MZ|L');
define('NONCE_KEY',    ']Zj5i*hHlsUWKg2|>YF,X+xpd-_`I[nFmA6ZLw~;EW7g0.s5EaZCAJ=j]./5z^X~');
define('AUTH_SALT',    'e*l:hUsddFIxm1E7y-n#<a0|u- #+SsS@-#$vNz}EY4rY~-x|0_6=Q!TR=MMxUL?');
define('SECURE_AUTH_SALT', 'n]^c9nY>_}3,4)J]S sM6-MI3aB#Qk<Re^j#Lu_|x^*BhO.54aZQTtzJeCo5DWAg');
define('LOGGED_IN_SALT',  'Ba3kd1&J$~~`(|uJ0:v;w+DJ3xW}.B#R9J*r|.+V}*sTuK &8db-Mn+[boHW3{[/');
define('NONCE_SALT',    'nBv-U1qfkCZxS|13%hYdHz*s1^){.KSZWm1A^${`r!d5;EqrH:>1Xx`pwt6?**i}');

Bây giờ, bạn phải lưu và tải file wp-config.php lên lại trang web của mình.

Vậy là xong, bạn đã làm mới thành công cài đặt WordPress của mình. Bây giờ bạn có thể tiếp tục và thử tạo lại lỗi trên trang web của mình.

Nếu bạn muốn tạo website để phát triển kinh doanh online, hãy lựa chọn Vietnix – nhà cung cấp dịch vụ hosting, VPS, máy chủ, tên miền,… uy tín. Với hơn 11 năm kinh nghiệm hoạt động, Vietnix đã đồng hành cùng hơn 50.000 khách hàng cá nhân và doanh nghiệp. Năm 2022, Vietnix tự hào nhận giải thưởng Thương hiệu Việt Nam xuất sắc nhất. Điều này là minh chứng cho chất lượng dịch vụ và uy tín mà Vietnix đã xây dựng được trong lòng khách hàng.

Tại Vietnix, bạn sẽ nhận được sự hỗ trợ và phục vụ tận tâm từ đội ngũ chuyên nghiệp. Dịch vụ của Vietnix được thiết kế để đáp ứng mọi yêu cầu và nhu cầu của khách hàng, đồng thời đảm bảo hiệu suất cao và độ ổn định tối ưu cho website của bạn.

cd branding 44

Với đội ngũ kỹ thuật chất lượng cao và hệ sinh thái dịch vụ đa dạng, Vietnix cam kết mang đến cho bạn trải nghiệm tuyệt vời và giúp kinh doanh của bạn phát triển mạnh mẽ trên nền tảng online.

Liên hệ Vietnix để được tư vấn gói dịch vụ phù hợp:

 • Địa chỉ: 265 Hồng Lạc, Phường 10, Quận Tân Bình, Thành Phố Hồ Chí Minh.
 • Hotline: 1800 1093.
 • Email: sales@vietnix.com.vn
Banner WordPress Hosting Singlepost

Chương trình ra mắt dịch vụ WordPress Hosting miễn phí 500 mẫu website

Lời kết

Vietnix hy vọng bài viết này đã giúp bạn khắc phục lỗi Are You Sure You Want to Do This trong WordPress. Bạn cũng có thể muốn xem hướng dẫn bảo mật WordPress hoàn chỉnh của Vietnix để bảo vệ trang web của bạn khỏi bị hack và phần mềm độc hại, đồng thời xem các lựa chọn hàng đầu của Vietnix về dịch vụ lưu trữ WordPress được quản lý tốt nhất.

Chia sẻ lên
Theo dõi trên
Đánh giá
5/5 - (104 bình chọn)
Kết nối với mình qua
Mình là Trường - hiện đang phụ trách một số mảng trong chiến lược Marketing của Vietnix và đặc biệt là SEO. Ngoài ra, mình còn thích sử dụng WordPress để xây dựng website trong nhiều năm qua. Mình mong muốn có thể dùng trải nghiệm thực tế khi làm việc tại Vietnix để đem lại những chia sẻ hữu ích cho các bạn.
Đăng ký nhận tin
Để không bỏ sót bất kỳ tin tức hoặc chương trình khuyến mãi từ Vietnix
Bài viết liên quan
Bình luận