NỘI DUNG

Hosting tốc độ cao Vietnix - tốc độ tải trang trung bình dưới 1 giây
VPS siêu tốc Vietnix - trải nghiệm mượt mà, ổn định
16/05/2023
Lượt xem

Hướng dẫn cách xử lý Sandbox với Systemd trên Ubuntu 20.04

16/05/2023
21 phút đọc
Lượt xem

Đánh giá

5/5 - (111 bình chọn)

Sandbox là một kĩ thuật bảo mật giúp tách biệt các ứng dụng, phần mềm với các phần khác của hệ thống nhằm bảo vệ và không cho các phần mềm độc hại xâm nhập vào máy tính, điện thoại để hạn chế hỏng hệ thống máy tính hoặc rò rỉ thông tin cá nhân. Cùng Vietnix theo dõi bài viết này để nắm được cách xử lý Sandbox với Systemd trên Ubuntu 20.04.

Giới thiệu về Sandbox

Trong máy tính, việc các ứng dụng đều dùng chung tài nguyên sẽ dẫn đến những sự cố không mong muốn, ví dụ nếu một chương trình hay ứng dụng bị lỗi thì các chương trình và ứng dụng khác cũng bị lỗi theo. Hoặc một ứng dụng độc hại lợi dụng việc dùng chung tài nguyên với các ứng dụng khác để truy cập trái phép đến các khu vực riêng tư hay sử dụng trái phép tài nguyên máy tính, gây ảnh hưởng xấu đến người dùng.

Vì vậy, sandbox là một kĩ thuật rất quan trọng nhằm tăng tính bảo mật cho bất kì chương trình hay ứng dụng nào trong máy tính, xác định rõ ràng những khả năng, quyền, tài nguyên cần cho ứng dụng được chỉ định chạy sandbox và khóa các phần còn lại

Bộ công cụ quản lí hệ thống systemd được sử dụng trên hầu hết các bản phân phối chính của Linux nhằm quản lí các chương trình và ứng dụng. Systemd có nhiều tùy chọn sandbox giúp hạn chế việc ứng dụng trái phép truy cập vào hệ thống máy chủ, làm cho hệ thống máy chủ an toàn hơn.

Trong hướng dẫn này, bạn sẽ sử dụng các kĩ thuật sandbox của systemd trên Ubuntu 20.04 để bảo mật các chương trình và ứng dụng chạy trên hệ điều hành Linux, nhằm giúp các ứng dụng làm việc hiệu quả hơn.

Yêu cầu để có thể thực hiện cách xử lý Sandbox với Systemd trên Ubuntu 20.04

Để thực hiện theo hướng dẫn này, bạn cần một hệ thống Ubuntu 20.04, user non-root được cấp quyền sudo. Ngoài ra bạn cần có hiểu biết nhất định về quản lí các process với systemd và các tệp đơn vị system cũng như hiểu biết cơ bản về systemd unit file.

Sandbox là giải pháp hoàn hảo để đảm bảo tính riêng tư, bảo mật và ổn định của hệ thống. Tuy nhiên, để VPS vận hành ổn định, mượt mà và đạt hiệu quả tối đa thì tốc độ cũng là một yếu tố quan trọng cần được chú trọng.

Hiện tại Vietnix đang cung cấp các gói dịch vụ thuê máy chủ ảo (VPS) tốc độ cao, đa dạng cấu hình, tính năng hiện đại, bảo mật cao gồm: VPS NVMe, VPS Giá Rẻ, VPS Phổ Thông, VPS Cao Cấp và VPS GPU với nhiều mức giá khác nhau.

Nhanh tay liên hệ Vietnix để được tư vấn gói VPS tốc độ cao phù hợp với nhu cầu ngay hôm nay.

Bước 1 : Cài đặt lighttpd

Trong hướng dẫn này, bạn sẽ sử dụng web server lighttpd, một chương trình nhỏ với một chức năng duy nhất để thực hiện kĩ thuật sandbox.

Cập nhật hệ thống để bắt đầu:

$ sudo apt update

Kiểm tra các package được nâng cấp trên hệ thống của bạn trước khi nhập y:

$ sudo apt upgrade

Sau đó cài đặt lighttpd:

$ sudo apt install lighttpd

Lệnh trên sẽ tự động cài đặt và kích hoạt service file systemd cho lighttpd, tiếp đến lighttpd sẽ bắt đầu khởi động lại hệ thống.

Khi đã cài đặt và chạy lighttpd trên hệ thống của mình, bạn sẽ làm quen với các công cụ systemd khi bắt đầu thực hiện kĩ thuật sandbox.

Bước 2 : Chuẩn bị cho hệ thống

Trong bước này, bạn sẽ sử dụng các lệnh systemd để thực hiện kĩ thuật sandbox một cách hiệu quả.

Systemd là tên chung cho một bộ công cụ mà mỗi công cụ có một tên khác nhau. Hai công cụ mà bạn sẽ sử dụng là systemctljournalctl. systemctl quản lí các process và service file, đồng thời journalctl tương tác với system log.

Systemd sử dụng các service file để xác định cách quản lí một process. Systemd tải các tệp trên bằng lệnh sau:

$ sudo systemctl cat process.service

Bạn cần thay thế process bằng tiến trình mà bạn đang thực hiện. Trong hướng dẫn này sử dụng lighttpd:

Output của lệnh trên như sau:

Output
# /lib/systemd/system/lighttpd.service
[Unit]
Description=Lighttpd Daemon
After=network-online.target

[Service]
Type=simple
PIDFile=/run/lighttpd.pid
ExecStartPre=/usr/sbin/lighttpd -tt -f /etc/lighttpd/lighttpd.conf
ExecStart=/usr/sbin/lighttpd -D -f /etc/lighttpd/lighttpd.conf
ExecReload=/bin/kill -USR1 $MAINPID
Restart=on-failure

[Install]
WantedBy=multi-user.target

Output này cho biết rằng service file được đặt tại /lib/systemd/system/lighttpd.service và không có tùy chọn override nào đang được sử dụng. Các tùy chọn override được thêm vào hoặc sửa đổi service file cơ bản. Bạn sẽ sử dụng các phần ghi đè lên sandbox lighttpd bằng một file override chuyên dụng.

Các file override sẽ được đặt ở etc/systemd/system/process.service.d/override.conf

systemd có dòng lệnh chuyên dùng để chỉnh sửa, qua đó sẽ tạo một file override ở chính vị trí đó, chạy systemctl daemon-reload sau khi lưu chỉnh sửa và đóng file. Tiến trình này sẽ hướng dẫn systemd dùng cấu hình mới từ người dùng tạo ra.

Dạng lệnh systemd edit như sau:

$ sudo systemctl edit process.service

systemd thường sẽ chọn trình soạn thảo CLI mặc định, nhưng không phải trường hợp nào cũng vậy, người dùng sẽ phải tự thực hiện bằng vi editor hoặc thậm chí là ed editor. Bạn có thể cấu hình trình soạn thảo systemd bằng cách sử dụng biến shell SYSTEMD_EDITOR.

Mở tệp ~/.bashrc bằng trình soạn thảo văn bản để thêm biến shell:

$ nano ~/.bashrc

Và thêm dòng sau:

export SYSTEMD_EDITOR=editor

Thay đổi editor, ở đây thay trình chỉnh sửa CLI bằng nano:

export SYSTEMD_EDITOR=nano

Xác nhận thay đổi trình chỉnh sửa sau khi bạn đăng xuất và đăng nhập lại bằng lệnh:

$ echo $SYSTEMD_EDITOR

Lệnh trên sẽ in tên của trình soạn thảo mà bạn đã đặt.

Biến shell SYSTEMD_EDITOR chỉ được đặt trong shell của user chứ không phải shell root được mở bởi sudo. Để chuyển biến shell tới root shell, hãy sử dụng lệnh sau:

$ sudo -E systemctl edit process.service

Thao tác cuối cùng sẽ giúp sandbox debugging dễ dàng hơn bằng cách hiển thị các lỗi khi thực hiện. Những lỗi này sẽ được ghi lại bằng system log, được truy cập bằng lệnh journalctl.

Trong quá trình sandboxing, bạn nên mở thêm một terminal thứ hai và sử dụng terminal đó để theo dõi system log. Điều này sẽ tiết kiệm thời gian mở lại system log.

Theo dõi system log trong terminal thứ hai bằng lệnh sau:

$ sudo journalctl -f -u process.service
 • -f : theo dõi system log để hiển thị lỗi mới ngay lập tức.
 • -u process.service : chỉ hiển thị các lỗi cho process sandboxing mà bạn đang sử dụng.

Nếu bạn chỉ in các lỗi của lighttpd, chạy lệnh sau:

$ sudo journalctl -f -u lighttpd.service

Tiếp theo, bạn sẽ chỉnh sửa tệp override.conf và bắt đầu tiến hành sandboxing lighttpd.

Bước 3 : Thực thi user và group

Trong bước này, bạn sẽ cài đặt user non-root cho lighttpd.

Trong cấu hình mặc định, lighttpd bắt đầu chạy với tư cách là user root và sau đó thay đổi thành user và group www-data. Đây là một vấn đề vì khi lighttpd đang chạy với root, lighttpd có thể làm bất cứ điều gì và gây ra sự cố đến hệ thống của bạn.

Systemd giúp các process chạy với tư cách user non-root, do đó tránh được sự cố trên.

Quay lại terminal session đầu tiên và chỉnh sửa file override bằng lệnh sau:

$ sudo -E systemctl edit lighttpd.service

Sau đó thêm các dòng:

                lighttpd override file
[Service]
User=www-data
Group=www-data
 • [Service] : cho systemd biết các tùy chọn được áp dụng cho phần [Service].
 • User=www-data : xác định user để bắt đầu quá trình.
 • Group=www-data : xác định group để bắt đầu quá trình.

Tiếp theo, lưu và thoát khỏi trình chỉnh sửa, sau đó khởi động lại lighttpd bằng lệnh sau:

$ sudo systemctl restart lighttpd.service

Lighttpd sẽ không thể tự động khởi động vì đang sử dụng root để ghi tệp PID vào một vị trí do root sở hữu. User www-data không thể ghi vào các thư mục do root sở hữu. Sự cố được chỉ ra trong system log sẽ xuất hiện trong terminal session thứ hai của bạn:

journalctl error message
Aug 29 11:37:35 systemd lighttpd[7097]: 2020-08-29 11:37:35: (server.c.1233) opening pid-file failed: /run/lighttpd.pid Permission denied

Việc giải quyết sự cố trên tuân theo process sandboxing, đó là:

 1. Thực hiện hạn chế sandbox.
 2. Khởi động lại quá trình và kiểm tra lỗi.
 3. Sửa tất cả các lỗi.

Tiếp theo, bạn sẽ giải quyết vấn đề về file PID trong khi vẫn thực hiện hạn chế đối với user và group mà bạn đã thực hiện trong bước này.

Bước 4 : Quản lí tệp PID

File PID là nơi chứa PID hoặc Mã số nhận dạng quá trình của một process đang chạy. Các chương trình chạy lâu dài như lighttpd sử dụng file PID để quản lí các process. Vấn đề mà bạn gặp phải trong phần trước là lighttpd không thể ghi file PID vào mục /run/lighttpd.pid vì thư mục /run/ được sở hữu bởi root.

Systemd có tùy chọn RuntimeDirectory để giải quyết vấn đề trên. Bạn có thể sử dụng tùy chọn này để cung cấp cho lighttpd một vị trí để ghi file PID vào.

Tùy chọn RuntimeDirectory cho phép bạn chỉ định thư mục /run/ được tạo với user và group mà bạn đã đặt ở bước 3 khi systemd khởi động lighttpd. Lighttpd ghi PID vào thư mục /run/ mà không cần root.

Đầu tiên, mở và chỉnh sửa file override bằng lệnh:

$ sudo -E systemctl edit lighttpd.service

Tiếp theo, thêm dòng sau vào dưới hai dòng bạn đã thêm vào file override:

lighttpd override file
RuntimeDirectory=lighttpd

Lưu và thoát khỏi trình chỉnh sửa.

Nếu bạn không thêm đường dẫn đầy đủ vào thư mục có phần RuntimeDirectory mà chỉ thêm tên của thư mục có phần /run/, thì thư mục mà systemd sẽ tạo là /run/lighttpd/.

Tiếp theo bạn cần cấu hình lighttpd để ghi tệp PID vào thư mục /run/lighttpd/ thay vì /run/.

Mở tệp cấu hình của lighttpd bằng trình soạn thảo văn bản:

$ sudo nano /etc/lighttpd/lighttpd.conf

Thay đổi dòng sau:

               /etc/lighttpd/lighttpd.conf
server.pid-file       = "/run/lighttpd.pid"

Thành:

               /etc/lighttpd/lighttpd.conf
server.pid-file       = "/run/lighttpd/lighttpd.pid"

Lưu và thoát khỏi trình chỉnh sửa.

Bây giờ, hãy khởi động lại lighttpd:

$ sudo systemctl restart lighttpd.service

Lighttpd không thể khởi động vì cần một trong những capability của root. Bạn sẽ giải quyết vấn đề này trong bước tiếp theo.

Bước 5 : Cung cấp đặc quyền root cho process lighttpd

Dòng sau trong system log giải thích sự cố khiến lighttpd dừng khởi động:

journalctl error message
Aug 29 12:07:22 systemd lighttpd[7220]: 2020-08-29 12:07:22: (network.c.311) can't bind to socket: 0.0.0.0:80 Permission denied

Chỉ root mới có thể mở port nhỏ hơn port 1024. Lighttpd bị từ chối khi mở cổng HTTP 80 vì user www-data không thể làm điều đó.

Vấn đề trên được giải quyết bằng cách cung cấp cho process lighttpd một phần quyền root, sử dụng để mở các port nhỏ hơn port 1024.

Đặc quyền của root được chia thành các capability, user root có mọi capability và do đó mà user root có thể thực hiện bất kì điều gì. Việc chia nhỏ đặc quyền của root cho phép các non-root process có thể sở hữu một số capability của root và thực hiện các tiến trình yêu cầu quyền root mà user bình thường sẽ bị từ chối.

Tùy chọn systemd cung cấp một hoặc nhiều capability của root cho một process là AmbientCapabilites.

Mở file override:

$ sudo -E systemctl edit lighttpd.service

Sau đó thêm dòng sau:

lighttpd override file
AmbientCapabilities=CAP_NET_BIND_SERVICE

Capability CAP_NET_BIND_SERVICE cho phép một process mở các port dưới 1024.

Lưu và thoát tệp. lighttpd đã có thể khởi động.

Khi đã có web server lighttpd đang hoạt động với cấu hình an toàn, bạn sẽ hạn chế khả năng truy cập của lighttpd trong hệ thống tệp.

Bước 6 : Khóa File system

Process lighttpd chạy với tư cách là www-data user, do đó lighttpd có thể truy cập bất kì tệp nào trên hệ thống mà www-data có quyền đọc và ghi vào. Dù www-data không có nhiều file có quyền truy cập, nhưng vẫn nhiều hơn cần thiết cho lighttpd.

Cài đặt sanbox dễ dàng nhất là sử dụng tùy chọn ProtectHome. Tùy chọn này dừng tiến trình đọc hoặc ghi vào bất kì nội dung nào trong thư mục /home/ . lighttpd không cần quyền truy cập vào bất cứ thành phần nào bên dưới tệp /home/ nên sử dụng tùy chọn ProtectHome giúp bảo vệ các tệp riêng tư của bạn mà không ảnh hưởng đến lighttpd.

Mở file override:

$ sudo -E systemctl edit lighttpd.service

Sau đó thêm dòng sau vào cuối file:

ProtectHome=true

Lưu và thoát khỏi trình chỉnh sửa, sau đó khởi động lại lighttpd để kiểm tra xem lighttpd có hoạt động chính xác hay không bằng lệnh sau:

$ sudo systemctl restart lighttpd.service

Bạn đã bảo vệ thư mục /home/, tuy nhiên phần còn lại trong file hệ thống thì chưa. Với tùy chọn ProtectSystem, các phần còn lại sẽ được an toàn, dừng các tiến trình ghi lên file system.

Tùy chọn ProtectSystem có ba mức độ bảo vệ, tăng dần theo thứ tự như sau:

 • true: đặt các thư mục /usr/, /boot/, /efi/ thành thư mục chỉ có thể đọc.
 • full: đặt các thư mục /usr/, /boot/, /efi/, /ect/ thành thư mục chỉ có thể đọc.
 • strict: đặt toàn bộ hệ thống tập tin thành các thư mục chỉ có thể đọc.

Mức bảo vệ cao nhất và an toàn nhất là strict, vì vậy đặt tùy chọn ProtectSystem thành strict bằng cách thêm dòng sau vào file override:

ProtectSystem=strict

Lưu và thoát khỏi trình chỉnh sửa và khởi động lại lighttpd bằng lệnh sau:

$ sudo systemctl restart lighttpd.service

lighttpd sẽ không thể khởi động vì lighttpd cần ghi các file log vào mục /var/log/lighttpd nhưng cài đặt strict chặn hành động này. Dòng sau trong system log cho biết sự cố:

journalctl error message
Aug 29 12:44:41 systemd lighttpd[7417]: 2020-08-29 12:44:41: (server.c.752) opening errorlog '/var/log/lighttpd/error.log' failed: Read-only file system

Sự cố này được systemd dự liệu với tùy chọn LogsDirectory. Tùy chọn này lấy tên của một thư mục mà process được phép ghi file log vào.

Mở lại file override trong terminal session đầu tiên của bạn:

$ sudo -E systemctl edit lighttpd.service

Thêm các dòng sau vào cuối file override của lighttpd:

LogsDirectory=lighttpd

Lưu và thoát khỏi trình chỉnh sửa, sau đó khởi động lại lighttpd:

$ sudo systemctl restart lighttpd.service

lighttpd đã có thể khởi động. Trong bước tiếp theo, bạn sẽ giới hạn các process mà lighttpd có thể tương tác với các phần còn lại của hệ thống bằng cách hạn chế các cuộc gọi hệ thống mà lighttpd được phép thực hiện.

Bước 7 : Hạn chế System call

System call là cách một chương trình yêu cầu từ kernel. Số lượng lệnh gọi hệ thống khá lớn, vì vậy systemd đã tạo các nhóm lệnh gọi hệ thống mà các process, như lighttpd, thường sử dụng và loại bỏ những lệnh gọi mà process không cần đến. Các lần gọi nếu bị chặn là vì các thao tác như mount file system và khởi động lại hệ thống, điều mà lighttpd không cần thực hiện.

Đầu tiên, mở file override:

$ sudo -E systemctl edit lighttpd.service

Thêm dòng sau vào cuối file:

SystemCallFilter=@system-service

Lưu và thoát trình chỉnh sửa, sau đó khởi động lại lighttpd:

$ sudo systemctl restart lighttpd.service

Trong phần cuối cùng của hướng dẫn, bạn sẽ áp dụng các tùy chọn sandbox được đề xuất

Bước 8 : Thực hiện các tùy chọn khác

Tài liệu systemd đề xuất các tùy chọn cho các process được nối mạng, chạy lâu dài như lighttpd. Bạn nên sử dụng các tùy chọn để làm cho quy trình sandbox an toàn hơn, ngoài ra bạn nên bật từng tùy chọn này và khởi động lại process sau mỗi tùy chọn. Nếu bạn thêm tất cả tùy chọn cùng một lúc, việc gỡ lỗi sẽ khó khăn hơn nhiều.

Các tùy chọn được đề xuất sau cùng với mô tả ngắn về chức năng đi kèm, người dùng có thể thêm các dòng lệnh này vào dưới cùng của file override:

NoNewPrivileges=true

Tùy chọn này dừng tiến trình sandboxing và những tiến trình con nhận được các đặc quyền mới.

ProtectKernelTunables=true

Tùy chọn này ngăn quá trình thay đổi biến kernel.

ProtectKernelModules=true

Tùy chọn này dừng quá trình tải và ngắt tải các kernel module.

ProtectKernelLogs=true

Tùy chọn này dừng quá trình đọc và ghi trực tiếp vào kernel log.

ProtectControlGroups=true

Tùy chọn này dừng quá trình sửa đổi các nhóm điều khiển hệ thống.

MemoryDenyWriteExecute=true

Tùy chọn này ngăn quá trình sửa đổi code đang chạy trong bộ nhớ hệ thống.

RestrictSUIDSGID=true

Tùy chọn này dừng quá trình thiết lập set-user-ID (SUID) hoặc set-group-ID (SGID) trên các tệp hoặc thư mục.

KeyringMode=private

Tùy chọn này ngăn việc truy cập kernel keyring của các process khác đang chạy với cùng một user.

ProtectClock=true

Tùy chọn này ngăn quá trình thay đổi phần cứng và phần mềm của system clocks (đồng hồ đồng bộ của hệ thống).

RestrictRealtime=true

Tùy chọn này ngăn quá trình kích hoạt lập lịch thời gian thực, có thể gây quá tải CPU.

PrivateDevices=true

Tùy chọn này dừng quá trình truy cập các thiết bị vật lí được gắn vào hệ thống, chẳng hạn như các thiết bị lưu trữ hay USB.

PrivateTmp=true

Tùy chọn này dừng quá trình thay đổi hostname của hệ thống.

ProtectHostname=true

Quy trình sandbox của bạn hiện an toàn hơn nhiều so với quy trình trong cấu hình mặc định. Giờ đây, bạn có thể sử dụng kĩ thuật sandbox để bảo mật cho bất kì process nào trên hệ thống Linux của bạn.

Vietnix với hơn 10 năm hoạt động đã đồng hành với hơn 50.000 khách hàng cá nhân và doanh nghiệp. Đến năm 2022 Vietnix vinh dự được nhận giải Thương hiệu Việt Nam xuất sắc nhất. Đồng thời, với tỷ lệ 97% khách hàng sau khi sử dụng dịch vụ tại Vietnix đã giới thiệu đến bạn bè, đồng nghiệp cũng là một minh chứng cho chất lượng dịch vụ luôn đáp ứng được mọi nhu cầu của khách hàng.

Nhanh tay đăng ký Vietnix VPS ngay và trải nghiệm dịch vụ ổn định, tốc độ cao, hỗ trợ nhanh chóng với nhiều ưu đãi hấp dẫn nhất.

 • Địa chỉ: 265 Hồng Lạc, Phường 10, Quận Tân Bình, Thành Phố Hồ Chí Minh.
 • Hotline: 1800 1093 – 07 088 44444
 • Email: sales@vietnix.com.vn

Lời kết

Trong bài viết về hướng dẫn cách xử lý Sandbox với Systemd trên Ubuntu 20.04 này, bạn đã thực hiện bảo mật cho chương trình lighttpd bằng cách sử dụng các tùy chọn sandbox của bộ công cụ systemd. Hi vọng bạn có thể sử dụng kĩ thuật sandbox để cải thiện tính bảo mật cho hệ thống của mình. Chúc các bạn cài đặt thành công và đừng quên theo dõi các bài viết tiếp theo của Vietnix.

THEO DÕI VÀ CẬP NHẬT CHỦ ĐỀ BẠN QUAN TÂM

Đăng ký ngay để nhận những thông tin mới nhất từ blog của chúng tôi. Đừng bỏ lỡ cơ hội truy cập kiến thức và tin tức hàng ngày

Chọn chủ đề :

Hưng Nguyễn

Kết nối với mình qua

Kết nối với mình qua

Tăng tốc độ website - Nâng tầm giá trị thương hiệu

Tăng tốc tải trang

95 điểm

Nâng cao trải nghiệm người dùng

Tăng 8% tỷ lệ chuyển đổi

Thúc đẩy SEO, Google Ads hiệu quả

Tăng tốc ngay

SẢN PHẨM NỔI BẬT

7 NGÀY DÙNG THỬ HOSTING

NẮM BẮT CƠ HỘI, THÀNH CÔNG DẪN LỐI

Cùng trải nghiệm dịch vụ hosting tốc độ cao được hơn 100,000 khách hàng sử dụng

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

100 (+39)

Điểm Mobile

100 (+67)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

Ecommerce

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

99 (+28)

Điểm Mobile

100 (+50)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

SEO

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

99 (+26)

Điểm Mobile

98 (+59)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

Ecommerce

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

100 (+8)

Điểm Mobile

98 (+35)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

Giáo Dục

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

100 (+61)

Điểm Mobile

100 (+61)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

Giáo Dục

Võ Thiên Tòng

25 Tháng 2 lúc 21:09

·

Mình muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến Team Vietnix, anh Hưng Nguyễn, anh Vietnix Trung, em Quốc Huy đã hỗ trợ tối ưu Page Speed Insight (PSI) cho website vanvoiminhhoa.vn của mình.
Biết đến anh Hưng đã lâu nhưng chưa có duyên sử dụng dịch vụ bên anh. Tình cờ thấy được bài Post của anh về việc hỗ trợ tối ưu PSI miễn phí chỉ với vài Slot, thấy AE cmt khá nhiều nên cũng không nghĩ tới lượt mình. Hôm sau đánh liều inbox 1 phen xem sao thì may mắn được đưa vào danh sách. Vài ngày sau được Team Vietnix liên hệ và hỗ trợ.
Kết quả đạt được:
• Điểm xanh lè xanh lét
• Tốc độ tải trang nhanh hơn hẳn
• Các chỉ số cũng được cải thiện đáng kể
• Và mình tin rằng với việc PSI được cải thiện cũng thúc đẩy những thứ khác đi lên theo!
Mình thực sự hài lòng với dịch vụ của Vietnix và muốn giới thiệu đến tất cả mọi người:
• Dịch vụ Wordpress Hosting: Tốc độ nhanh, ổn định, bảo mật cao, hỗ trợ kỹ thuật 24/7. (https://vietnix.vn/wordpress-hosting/)
• Dịch vụ Business Hosting: Dung lượng lớn, phù hợp cho website có lượng truy cập cao, tích hợp nhiều tính năng cao cấp. (https://vietnix.vn/business-hosting/)
Đặc biệt, Vietnix đang có chương trình ưu đãi:
• Giảm giá 20% trọn đời khi nhập code THIENTONG_PAGESPEED tại trang thanh toán (Chu kỳ 12 tháng trở lên)
• Tặng 1 lần tối ưu điểm Page Speed Insight cho 1 website
Cám ơn Vietnix một lần nữa!
#Vietnix #Vanvoiminhhoa #Pagespeedinsight
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu
Thiện Nguyễn - CEO SEO Dạo

5 Tháng 3 lúc 16:21

·

CORE WEB VITAL YẾU TỐ XẾP HẠNG TÌM KIẾM SEO
Core Web Vitals là một tập hợp các chỉ số đo lường hiệu suất của trang web từ góc độ người dùng, được Google sử dụng để đánh giá trải nghiệm người dùng trên các trang web. Các chỉ số chính bao gồm:
– Largest contentful paint (LCP): Tốc độ render của page. Mục tiêu là dưới 2,5 giây.
– First input delay (FID): Tốc độ phản hồi của website với tương tác của người dùng. Mục tiêu là dưới 100ms.
– Cumulative Layout Shift (CLS): Độ ổn định của bố cục trang. Mục tiêu là dưới 0.1.
Tất cả các chỉ số này đo lường các khía cạnh quan trọng của trải nghiệm người dùng trên trang web. Google đã công bố rằng từ tháng 5 năm 2021, các Core Web Vitals sẽ được sử dụng làm một trong các yếu tố đánh giá trong việc xếp hạng trang web trên kết quả tìm kiếm. Do đó, hiểu và cải thiện các Core Web Vitals là rất quan trọng đối với SEO.
Tóm lại, Core Web Vitals không chỉ giúp cải thiện hiệu suất và xếp hạng trang web trên công cụ tìm kiếm, mà còn cải thiện trải nghiệm của người dùng khi họ truy cập và tương tác với trang website.
P/s: mình đang có gói hỗ trợ đặc biệt cho anh em tối ưu tốc độ bên VIETNIX:
– Giảm 20% lifetime dịch vụ Hosting Business và Hosting Wordpress chu kỳ 12 tháng trở lên.
– Tặng 1 lần tối ưu điểm Page Speed Insight cho 1 website.
Anh em có nhu cầu đăng ký qua bạn Vietnix Trung này nhé và nhập mã SEODAO_PAGESPEED để được ưu đãi nhé.😁
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu SEO Dạo
Icharm review

5 Tháng 3 lúc 15:43

·

[Mình vừa được hỗ trợ tối ưu page speed website]
Trước khi được tối ưu, web của mình điểm rất thấp, đặc biệt là mobile chỉ có 39. Cơ duyên thế nào lúc lướt face lại va phải chương trình tối ưu pagespeed bên Vietnix.
Sau khi được Trần Hoàng Phúc và team Vietnix hỗ trợ nhiệt tình, điểm web vọt lên 98 99 (như hình bên dưới). Dùng thử web thì thấy quá là mượt, 10 điểm cho team Vietnix.
Nói thật thì mình thật sự ấn tượng về sự nhiệt huyết, tận tâm và rất chuyên nghiệp bên Vietnix.
Anh em có nhu cầu về hosting hay có vấn đề về website như:
1. Web load chậm
2. Khách rời web vì đợi tải nội dung, hình ảnh lâu
3. Hay tất tần tật mọi thứ về website
THÌ LIÊN HỆ NGAY VIETNIX NHÉ!
Và đừng quên dùng pass “ICHARM_PAGESPEED” để được giảm 20% trọn đời hosting business và wp hosting. Quả code này còn được tặng 1 lần tối ưu pagespeed nữa nhé, ưu đãi chắc cũng phải nhất nhì thị trường luôn.
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu
Hoàng Nguyễn

29 Tháng 2 lúc 17:04

·

Xin chào mọi người! Vừa rồi mình có sử dụng dịch vụ tối ưu website, tăng tốc độ tải trang pagespeed của Vietnix kết quả trên cả tuyệt vời nên mình viết bài này để chia sẻ thông tin với các bạn.
Lý do mình chọn dịch vụ tối ưu tốc độ website của Vietnix:
✅ Đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm: Đã tối ưu thành công cho hàng nghìn website trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Các bạn nhân viên rất thân thiện, nhiệt tình và chủ động trong quá trình làm việc để cập nhật tiến độ.
✅ Quy trình chuyên nghiệp:
– Kiểm tra và phân tích: Vietnix sử dụng các công cụ tiên tiến để kiểm tra và phân tích tốc độ website của bạn.
– Xác định nguyên nhân: Vietnix xác định nguyên nhân khiến website tải chậm và đưa ra giải pháp tối ưu phù hợp.
– Tối ưu hóa website: Vietnix áp dụng các kỹ thuật tối ưu tiên tiến nhất để tăng tốc độ tải trang.
– Báo cáo kết quả: Vietnix cung cấp báo cáo chi tiết về kết quả tối ưu hóa website.
Công nghệ tiên tiến: Vietnix sử dụng các công nghệ tối ưu mới nhất như LiteSpeed, LSCache, Memcached, Redis, v.v.
✅ Cam kết kết quả: Vietnix cam kết tăng tốc độ website của bạn lên tối thiểu 90%.
✅ Giá cả cạnh tranh: Vietnix cung cấp dịch vụ tối ưu tốc độ website với mức giá cạnh tranh nhất trên thị trường.
📣 Để đăng ký sử dụng dịch vụ tối ưu tốc độ website và các dịch vụ khác như hosting, vps, domain… các bạn có thể đăng ký tại https://portal.vietnix.vn/aff.php?aff=57 hoặc Inbox cho sếp Vietnix Trung nhé.
Các bạn có thể kiểm tra tốc độ trang của mình https://lasan.edu.vn hoặc một vài trang khác đã sử dụng dịch vụ của Vietnix như sau:
https://pagespeed.web.dev/…/https…/v8beqewyt2…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/etiohjvtl4…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/yczuqpw6d1…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/xf9y65kuzk…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/fdrsms15en…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/s7p9cgzeri…
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu
Dũng cá xinh

30 Tháng 1 lúc 19:09

·

[Đỉnh]
Em có dùng hosting, vps, cloud vps, cloud server, dedicated server của rất nhiều bên từ trong nước đến nước ngoài để hosting khoảng 2,000+ domain. Mỗi bên đều có ưu nhược khác nhau, nhưng có 1 số bên đặc biệt “bá đạo”, trong đó có: Vietnix!!!!

Lần đầu tiên em được cả CEO Hưng Nguyễn lẫn Master về dev Vietnix Trung của 1 đơn vị hàng đầu liên quan đến Hosting, Server support từ A – Z (từ Zalo, Tele, đến FB và cả Phone)

Em có khá nhiều web dạng Big Data (bài, ảnh, database, data) lên đến hàng trăm Gb. Càng to thì nó càng có nhiều vấn đề về phần phản hồi ban đầu (nhược điểm cố hữu của php wordpress so với nativejs, reactjs, html, headless,…), và anh em Vietnix có nhã ý hỗ trợ xử lý phần Speed Insight này.

Kết quả thực sự kinh ngạc, từ cách trao đổi đến xử lý vấn đề, cut off những cái cần cut off, xử lý rất sâu vấn đề và gợi ý rất nhiều ý tưởng optimize hệ thống!!!! Thực sự quá hài lòng về kết quả cũng như cách tương tác của các đầu tầu bên Vietnix ^^!!!

Nhân cơ duyên được kết nối với những cao thủ của Vietnix, em xin chia sẻ và lan tỏa để nhiều anh em có cơ hội được sử dụng những dịch vụ tốt nhất với giá vô cùng hợp lý!!!!

1 – Với anh em chưa có hosting, em đặc biệt recommend sử dụng hosting bên Vietnix:
– Sử dụng mã DUNGCAXINH_PAGESPEED sẽ được giảm 20% trọn đời (lifetime luôn)
– Áp dụng các gói Hosting Business, Hosting wordpress và reg 1 năm trở lên
– Anh em chưa biết cách reg thì còm men hoặc ib để em hướng dẫn hoặc nhờ các bạn bên Vietnix support từ A – Z

2 – Anh em có hosting rồi và muốn build blog hoặc web = wordpress mà chưa có giao diện thì nhân tiện em đang có tài khoản Premium bên Envato, em sẽ tặng bất kỳ giao diện nào có trên Envato Themes (Link em để dưới còm men) ạ. Cả nhà còm hoặc ib em Themes mà mọi người “chim ưng”, em sẽ cho anh em tải về, up drive và gửi ạ!!! (Chương trình này kéo dài đến ngày 29 tết âm lịch ạ)

3 – BEST NHẤT luôn!!!! Anh em nào mua hosting dùng mã DUNGCAXINH_PAGESPEED sẽ được tối ưu 100 điểm tốc độ cho 1 web (đây là ưu đãi riêng của CEO Hưng Nguyễn dành cho bạn bè của #dungcaxinh ^^) (Giá trị nhất là cái vụ số 3 này anh chị em nhé ^^), cơ hội vàng để move về đơn vị hosting uy tín là đây ^^!!!!

Một lần nữa xin chân thành cám ơn 2 đồng chí em: Hưng Nguyễn và Vietnix Trung đã giải được một bài toán khó cho các trang WP Big data mà anh loay hoay bao lâu nay chưa tìm ra đáp án!!! Chúc Vietnix ngày càng phát triển và có một năm 2024 đại đại thắng nhé ^^ !!!!!
#SEO #Vietnix #dungcaxinh

Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu
Hiếu AI

2 Tháng 2 lúc 21:06

·

UY TÍN – TẬN TÂM – TỐC ĐỘ

3 từ trên là vẫn chưa đủ để nói về quy trình làm việc cực chuyên nghiệp của team Vietnix.Chuyện là mình có con website chính đang có lượt truy cập organic hàng ngày cũng tương đối (hình 1)

Vấn đề là, con site này đang nằm trên hosting dùng chung nên tốc độ load chưa nhanh, tốc độ load chưa nhanh thì trải nghiệm visitor chưa tốt, trải nghiệm visitor chưa tốt thì tỷ lệ chuyển đổi ra đơn hàng kiểu gì thì kiểu cũng sẽ bị ảnh hưởng.

Biết rõ là đang mất tiền nhưng không biết xử lý như lào, nghĩ mà cay.

Đang loay hoay thì vận may nó tới, hôm qua đang lướt phở bò thấy a Nguyễn Việt Dũng đăng bài, rảnh nên thả cái comment hóng hớt, ai ngờ ngoằng phát thấy ông Dũng tạo nhóm với Vietnix Trung luôn.

Ae Vietnix thì siêu tốc độ, lập tức lấy thông tin vào việc, không hỏi han lằng nhằng, không kỳ kèo chốt đơn dù lúc đấy cũng đang đêm muộn.
Sáng hôm sau dậy vẫn còn đang lơ ngơ mở điện thoại check tin nhắn thì đã thấy ae Vietnix báo xong việc, trong khi mình vẫn chưa biết có chuyện gì xảy ra @@.

Được cái bấm thử website thì thấy load siêu nhanh, chưa tới một giây là thông tin các thứ hiện hết. Quá phê, thả con ảnh trước sau (hình 2,3) để ace tiện đối chiếu nhé. Thế này thì mình gửi gắm nốt 15 em website còn lại cho team Vietnix thôi chứ không cần nghĩ ngợi gì nữa. 10/10.

Nên là:

 1. Anh chị em muốn có một con website tốc độ load nhanh như tốc độ trở mặt của nyc – Dùng ngay dịch vụ hosting của Vietnix
 2. Anh chị em có website rồi muốn tìm bên hosting uy tín, chuyên nghiệp hỗ trợ không quản ngày đêm – Liên hệ ngay Vietnix Trung
 3. Anh chị em quan tâm đến trải nghiệm khách hàng, từ những cái nhỏ nhất như tăng tốc độ website – Better call Vietnix Trung

Và đừng quên dùng pass “HIEUAI_PAGESPEED” để được giảm 20% trọn đời hosting business và wp hosting, quả code này còn được tặng 1 lần tối ưu pagespeed nữa nhé, ưu đãi chắc cũng phải nhất nhì thị trường luôn.
#SEO #Vietnix #hieuai

Website
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

100 (+43)

Điểm Mobile

100 (+74)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

AI