NỘI DUNG

Hosting tốc độ cao Vietnix - tốc độ tải trang trung bình dưới 1 giây
VPS siêu tốc Vietnix - trải nghiệm mượt mà, ổn định
08/06/2023
Lượt xem

Hướng dẫn chi tiết cách cài đặt Minecraft Server trên Ubuntu 20.04

08/06/2023
11 phút đọc
Lượt xem

Đánh giá

5/5 - (109 bình chọn)

Minecraft là một game sandbox đã quá nổi tiếng với bất kỳ game thủ nào. Bài viết này sẽ hướng dẫn chi tiết cách cài đặt Minecraft Server trên Ubuntu 20.04 giúp tạo một server Minecraft riêng, cài đặt các gói phần mềm cần thiết, cấu hình server và deploy game.

Yêu cầu để cách cài đặt Minecraft Server trên Ubuntu 20.04

Để bắt đầu thực hiện hướng dẫn, bạn cần có sẵn một server Ubuntu 20.04, user non-root có quyền sudo và bật sẵn SSH. Bên cạnh đó bạn cũng cần cài đặt sẵn một bản Minecraft Java Edition trên máy Mac, Windows hoặc Linux (không áp dụng với các nền tảng khác như Microsoft Store hay Play Station,…).

Cài đặt Minecraft Server trên Ubuntu 20.04

Nếu bạn muốn chạy Minecraft trên Ubuntu 20.04 thì VPS cần đáp ứng các tiêu chí như tài nguyên, quản lý và giám sát, cấu hình,… thì hệ thống mới có thể hoạt động ổn định.

Nếu bạn đang tìm kiếm một nhà cung cấp VPS tốc độ cao để chạy Minecraft Server, có thể tham khảo Vietnix. Vietnix hiện đang cung cấp các gói VPS có độ tin cậy cao, tài nguyên mạnh mẽ, khả năng mở rộng linh hoạt,…. phù hợp với nhu cầu của người dùng gồm: VPS NVMe, VPS Giá Rẻ, VPS Phổ Thông, VPS Cao Cấp, VPS GPU.

Liên hệ Vietnix để được tư vấn trực tiếp gói VPS phù hợp!

Bước 1: Cài đặt các gói phần mềm cần thiết và cấu hình tường lửa

Trước tiên bạn cần cài đặt Java để máy có thể chạy Minecraft.

Cập nhật chỉ mục gói cho apt rồi cài đặt OpenJDK 16, phiên bản headless (bản tối giản không hỗ trợ ứng dụng GUI):

sudo apt update
sudo apt install openjdk-16-jre-headless

Sau đó bạn cần sử dụng phần mềm screen để tạo các phiên server có thể detach được. Phần mềm này cho phép tạo một phiên terminal rồi detach mà vẫn cho phép tiến trình tiếp tục chạy.

sudo apt install screen

Tiếp theo bạn cần cấu hình tường lửa để cho phép lưu lượng truy cập vào server Minecraft. Cấu hình mặc định chỉ cho phép lưu lượng từ SSH, bây giờ ta cần mở thêm port 25565 – port mặc định của Minecraft (có thể đổi port khác tùy chọn).

Thêm quy tắc vào tường lửa bằng lệnh sau:

sudo ufw allow 25565

Tiếp theo bạn có thể download server Minecraft từ website của Minecraft.

Bước 2: Download phiên bản mới nhất của Minecraft

Bây giờ hãy truy cập vào website Minecraft (https://www.minecraft.net/en-us/download/server) rồi copy link có dòng Download minecraft_server.X.X.X.jar, trong đó X là phiên bản mới nhất của server.

Dùng lệnh wget để download bằng link vừa copy:

wget https://launcher.mojang.com/v1/objects/bb2b6b1aefcd70dfd1892149ac3a215f6c636b07/server.jar

Nếu muốn nâng cấp server Minecraft hoặc muốn chạy phiên bản khác thì có thể đổi file server.jar download về thành minecraft_server_1.15.2.jar, trong đó 1.15.2 là phiên bản vừa download:

mv server.jar minecraft_server_1.15.2.jar

Mặt khác, nếu muốn download phiên bản cũ hơn thì bạn có thể xem phần được lưu trữ tại https://mcversions.net/.

Bước 3: Cấu hình và chạy server Minecraft

Sau khi download xong file jar của Minecraft, bạn có thể bắt đầu việc cấu hình và khởi chạy server.

Trước tiên, chạy một phiên screen bằng lệnh dưới đây:

screen

Sau khi thấy banner hiện lên màn hình, nhấn SPACEscreen sẽ hiển thị một phiên terminal như bình thường. Bây giờ bạn có thể detach phiên này để chạy một lệnh rồi thoát mà không gián đoạn lệnh.

Chạy lệnh dưới đây để thiết lập bước đầu cho Minecraft:

java -Xms1024M -Xmx1024M -jar minecraft_server_1.15.2.jar nogui

Trong đó:

 • Xms1024M: Cấu hình server bắt đầu chạy với 1024MB (1GB) RAM. Bạn có thể tăng giới hạn này nếu muốn chạy với nhiều RAM hơn. Lệnh này hỗ trợ cả đơn vị M (Megabyte) và G (Gigabyte). Ví dụ option Xms2G sẽ khởi động server với 2GB RAM.
 • Xmx1024M: Cấu hình cho server chỉ được phép sử dụng nhiều nhất là 1024M RAM. Tương tự bạn cũng có thể tăng giới hạn này nếu muốn chơi nhiều người chơi hơn hoặc muốn cải thiện trải nghiệm và tốc độ chơi game.
 • jar: Chỉ định file jar cần chạy.
 • nogui: Yêu cầu server không khởi chạy GUI, người dùng truy cập sẽ không có giao diện.

Output sau khi chạy lệnh sẽ có lỗi như dưới đây:

Output
[22:05:31] [environment second]
[22:05:31] [main/ERROR]: Failed to load properties from file: server.properties
[22:05:31] [main/WARN]: Failed to load eula.txt
[22:05:31] [main/INFO]: You need to agree to the EULA in order to run the server. Go to eula.txt for more info.

Đây là một lỗi bình thường, cho biết server không thể tìm thấy các file cần cho quá trình thực thi: Gồm EULA (End User License Agreement – Thỏa thuận cấp phép người dùng cuối) trong eula.txt và file cấu hình server.properties. Vì không tìm thấy hai file này nên server đã tự động tạo trong thư mục đang làm việc hiện tại.

Hãy thử mở file eula.txt bằng lệnh sau:

nano eula.txt

Trong file này sẽ chứa một link dẫn đến EULA của Minecraft:

#By changing the setting below to TRUE you are indicating your agreement to our EULA (https://account.mojang.com/documents/minecraft_eula).
#Tue Mar 24 22:05:31 UTC 2020
eula=false

Copy URL này rồi paste vào trình duyệt web để đọc thỏa thuận. Sau đó quay trở lại, xuống dòng cuối cùng của file eula.txt rồi đổi eula=false thành eula=true. Sau đó lưu rồi đóng lại file để chấp nhận EULA và bắt đầu việc cấu hình.

Trong thư mục hiện tại, bạn cũng sẽ thấy có file server.properties vừa được tạo. Đây là file chưa mọi option cấu hình cho server Minecraft. Bạn có thể xem danh sách chi tiết các cấu hình của server tại trên trang Wiki của Minecraft (https://minecraft.fandom.com/wiki/Server.properties). Bây giờ bạn cần chỉnh sửa file này theo cấu hình mong muốn trước khi khởi động server.

Mở file bằng text editor bất kỳ:

nano server.properties

Nội dung file:

#Minecraft server properties
#Thu Apr 30 23:42:29 UTC 2020
spawn-protection=16
max-tick-time=60000
query.port=25565
generator-settings=
force-gamemode=false
allow-nether=true
enforce-whitelist=false
gamemode=survival
broadcast-console-to-ops=true
enable-query=false
player-idle-timeout=0
difficulty=easy
spawn-monsters=true
broadcast-rcon-to-ops=true
op-permission-level=4
pvp=true
snooper-enabled=true
level-type=default
hardcore=false
enable-command-block=false
max-players=20
network-compression-threshold=256
resource-pack-sha1=
max-world-size=29999984
function-permission-level=2
rcon.port=25575
server-port=25565
server-ip=
spawn-npcs=true
allow-flight=false
level-name=world
view-distance=10
resource-pack=
spawn-animals=true
white-list=false
rcon.password=
generate-structures=true
online-mode=true
max-build-height=256
level-seed=
prevent-proxy-connections=false
use-native-transport=true
motd=A Minecraft Server
enable-rcon=false

Trong đó:

 • difficulty (mặc định là easy): Độ khó của game, chẳng hạn như lượng sát thương và ảnh hưởng của các yếu tố đến nhân vật. Các option gồm có peaceful, easy, normalhard.
 • gamemode (mặc định: survival): Thiết lập chế độ chơi game, gồm có các option: survival, creative, adventurespectator.
 • level-name (mặc định: world): Thiết lập tên của server hiển thị ở phía client. Các ký tự như dấu nháy đơn cần sử dụng thêm ký tự thoát như dấu \.
 • pvp (mặc đinh: true): Cho phép đấu Player vs. Player nếu được đặt thành true.

Thay đổi các option theo thiết lập mà bạn muốn, sau đó lưu rồi đóng file lại. Bây giờ bạn có thể khởi động server:

java -Xms1024M -Xmx4G -jar minecraft_server_1.15.2.jar nogui

Đợi một lúc cho đến khi server trả về output như dưới đây:

Output
[21:08:14] [Server thread/INFO]: Starting minecraft server version 1.15.2
[21:08:14] [Server thread/INFO]: Loading properties
[21:08:14] [Server thread/INFO]: Default game type: SURVIVAL
[21:08:14] [Server thread/INFO]: Generating keypair
[21:08:15] [Server thread/INFO]: Starting minecraft server on *:25565

Sau khi server khởi động thành công, terminal sẽ hiển thị output như dưới đây:

Output
[21:15:37] [Server thread/INFO]: Done (30.762s)! For help, type "help"

Bây giờ bạn sẽ được chuyển đến control panel quản trị của server. Nhập help:

help

Output:

Output
[21:15:37] [Server thread/INFO]: /advancement (grant|revoke)
[21:15:37] [Server thread/INFO]: /ban <targets> [<reason>]
[21:15:37] [Server thread/INFO]: /ban-ip <target> [<reason>]
[21:15:37] [Server thread/INFO]: /banlist [ips|players]
...

Từ terminal này, bạn có thể thực thi các lệnh admin và kiểm soát server Minecraft. Bạn có thể dùng screen để giữ server chạy kể cả khi đã log out.

Bước 4: Giữ cho server chạy

Bây giờ bạn muốn đảm bảo server vẫn hoạt động kể cả khi đã ngắt kết nối khỏi phiên SSH. Detach khỏi phiên screen bằng tổ hợp Ctrl+A+D để quay về shell ban đầu.

Sau đó chạy lệnh dưới đây để kiểm tra các phiên screen hiện có:

screen -list

Output bao gồm ID của phiên, cho phép bạn dùng để tiếp tục mở lại phiên đó:

Output
There is a screen on:
    26653.pts-0.minecraft  (03/25/20 21:18:31)   (Detached)
1 Socket in /run/screen/S-root.

Để mở lại phiên, truyền flag -r vào lệnh screen kèm theo ID của phiên như sau:

screen -r 26653

Khi muốn log out khỏi server, hãy đảm bảo detach phiên bằng tổ hợp Ctrl+A+D trước rồi mới log out.

Bước 5: Kết nối đến server từ Minecraft Client

Sau khi hoàn tất việc cài đặt và cấu hình server Minecraft, bạn có thể kết nối và bắt đầu chuyến phiêu lưu của mình rồi.

Trước tiên, chạy bản Minecraft Java Edition trên máy rồi chọn Multiplayer trong menu.

Chọn Multiplayer để kết nối server
Chọn Multiplayer để kết nối server

Sau đó thêm một server cần kết nối bằng cách click vào Add Server.

Thêm server vào Minecraft Client
Thêm server vào Minecraft Client

Trong màn hình Edit Server Info, đặt tên server và nhập địa chỉ IP, đây chính là địa chỉ IP dùng để kết nối qua SSH.

Đặt tên server
Đặt tên server

Bây giờ bạn sẽ được đưa đến màn hình Multiplayer. Chọn server rồi click Join Server.

Màn hình Multiplayer khi cài đặt xong server
Màn hình Multiplayer khi cài đặt xong server

Vậy là đã kết nối thành công, bây giờ chỉ việc chơi game thôi.

Với 11 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực cung cấp giải pháp lưu trữ VPS, Vietnix đã có 100.000 dịch vụ đã được kích hoạt và đồng hành với hơn 50.000 khách hàng trong đó có thể kể đến: SAGO Media, GTV, Vietnamworks, SEOSONA,… Năm 2022, Vietnix tự hào đã khẳng định vị thế của mình trên thị trường với giải thưởng Thương hiệu Việt Nam xuất sắc 2022.

Đã có 97% khách hàng đã sử dụng dịch vụ của Vietnix sẽ giới thiệu dịch vụ đến người khác sau khi sử dụng. Nếu bạn đang có ý định phát triển kinh doanh trên internet, hãy để Vietnix đồng hành cùng bạn.

Liên hệ trực tiếp với Vietnix thông qua thông tin sau:

 • Địa chỉ: 265 Hồng Lạc, Phường 10, Quận Tân Bình, Thành Phố Hồ Chí Minh.
 • Hotline: 1800 1093.
 • Email: sales@vietnix.com.vn.

Lời kết

Bài viết này đã hướng dẫn các bước thiết lập, cấu hình và kết nối đến server Minecraft trên Ubuntu 20.04. Bây giờ bạn đọc có thể thoải mái khám phá thế giới game hoặc thêm bất kỳ người chơi nào khác vào server. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào khác, hãy để lại ở phần bình luận bên dưới để được Vietnix hỗ trợ nhanh nhất nhé.

THEO DÕI VÀ CẬP NHẬT CHỦ ĐỀ BẠN QUAN TÂM

Đăng ký ngay để nhận những thông tin mới nhất từ blog của chúng tôi. Đừng bỏ lỡ cơ hội truy cập kiến thức và tin tức hàng ngày

Chọn chủ đề :

Hưng Nguyễn

Kết nối với mình qua

Kết nối với mình qua

Tăng tốc độ website - Nâng tầm giá trị thương hiệu

Tăng tốc tải trang

95 điểm

Nâng cao trải nghiệm người dùng

Tăng 8% tỷ lệ chuyển đổi

Thúc đẩy SEO, Google Ads hiệu quả

Tăng tốc ngay

SẢN PHẨM NỔI BẬT

7 NGÀY DÙNG THỬ HOSTING

NẮM BẮT CƠ HỘI, THÀNH CÔNG DẪN LỐI

Cùng trải nghiệm dịch vụ hosting tốc độ cao được hơn 100,000 khách hàng sử dụng

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

100 (+39)

Điểm Mobile

100 (+67)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

Ecommerce

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

99 (+28)

Điểm Mobile

100 (+50)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

SEO

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

99 (+26)

Điểm Mobile

98 (+59)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

Ecommerce

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

100 (+8)

Điểm Mobile

98 (+35)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

Giáo Dục

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

100 (+61)

Điểm Mobile

100 (+61)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

Giáo Dục

Võ Thiên Tòng

25 Tháng 2 lúc 21:09

·

Mình muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến Team Vietnix, anh Hưng Nguyễn, anh Vietnix Trung, em Quốc Huy đã hỗ trợ tối ưu Page Speed Insight (PSI) cho website vanvoiminhhoa.vn của mình.
Biết đến anh Hưng đã lâu nhưng chưa có duyên sử dụng dịch vụ bên anh. Tình cờ thấy được bài Post của anh về việc hỗ trợ tối ưu PSI miễn phí chỉ với vài Slot, thấy AE cmt khá nhiều nên cũng không nghĩ tới lượt mình. Hôm sau đánh liều inbox 1 phen xem sao thì may mắn được đưa vào danh sách. Vài ngày sau được Team Vietnix liên hệ và hỗ trợ.
Kết quả đạt được:
• Điểm xanh lè xanh lét
• Tốc độ tải trang nhanh hơn hẳn
• Các chỉ số cũng được cải thiện đáng kể
• Và mình tin rằng với việc PSI được cải thiện cũng thúc đẩy những thứ khác đi lên theo!
Mình thực sự hài lòng với dịch vụ của Vietnix và muốn giới thiệu đến tất cả mọi người:
• Dịch vụ Wordpress Hosting: Tốc độ nhanh, ổn định, bảo mật cao, hỗ trợ kỹ thuật 24/7. (https://vietnix.vn/wordpress-hosting/)
• Dịch vụ Business Hosting: Dung lượng lớn, phù hợp cho website có lượng truy cập cao, tích hợp nhiều tính năng cao cấp. (https://vietnix.vn/business-hosting/)
Đặc biệt, Vietnix đang có chương trình ưu đãi:
• Giảm giá 20% trọn đời khi nhập code THIENTONG_PAGESPEED tại trang thanh toán (Chu kỳ 12 tháng trở lên)
• Tặng 1 lần tối ưu điểm Page Speed Insight cho 1 website
Cám ơn Vietnix một lần nữa!
#Vietnix #Vanvoiminhhoa #Pagespeedinsight
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu
Thiện Nguyễn - CEO SEO Dạo

5 Tháng 3 lúc 16:21

·

CORE WEB VITAL YẾU TỐ XẾP HẠNG TÌM KIẾM SEO
Core Web Vitals là một tập hợp các chỉ số đo lường hiệu suất của trang web từ góc độ người dùng, được Google sử dụng để đánh giá trải nghiệm người dùng trên các trang web. Các chỉ số chính bao gồm:
– Largest contentful paint (LCP): Tốc độ render của page. Mục tiêu là dưới 2,5 giây.
– First input delay (FID): Tốc độ phản hồi của website với tương tác của người dùng. Mục tiêu là dưới 100ms.
– Cumulative Layout Shift (CLS): Độ ổn định của bố cục trang. Mục tiêu là dưới 0.1.
Tất cả các chỉ số này đo lường các khía cạnh quan trọng của trải nghiệm người dùng trên trang web. Google đã công bố rằng từ tháng 5 năm 2021, các Core Web Vitals sẽ được sử dụng làm một trong các yếu tố đánh giá trong việc xếp hạng trang web trên kết quả tìm kiếm. Do đó, hiểu và cải thiện các Core Web Vitals là rất quan trọng đối với SEO.
Tóm lại, Core Web Vitals không chỉ giúp cải thiện hiệu suất và xếp hạng trang web trên công cụ tìm kiếm, mà còn cải thiện trải nghiệm của người dùng khi họ truy cập và tương tác với trang website.
P/s: mình đang có gói hỗ trợ đặc biệt cho anh em tối ưu tốc độ bên VIETNIX:
– Giảm 20% lifetime dịch vụ Hosting Business và Hosting Wordpress chu kỳ 12 tháng trở lên.
– Tặng 1 lần tối ưu điểm Page Speed Insight cho 1 website.
Anh em có nhu cầu đăng ký qua bạn Vietnix Trung này nhé và nhập mã SEODAO_PAGESPEED để được ưu đãi nhé.😁
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu SEO Dạo
Icharm review

5 Tháng 3 lúc 15:43

·

[Mình vừa được hỗ trợ tối ưu page speed website]
Trước khi được tối ưu, web của mình điểm rất thấp, đặc biệt là mobile chỉ có 39. Cơ duyên thế nào lúc lướt face lại va phải chương trình tối ưu pagespeed bên Vietnix.
Sau khi được Trần Hoàng Phúc và team Vietnix hỗ trợ nhiệt tình, điểm web vọt lên 98 99 (như hình bên dưới). Dùng thử web thì thấy quá là mượt, 10 điểm cho team Vietnix.
Nói thật thì mình thật sự ấn tượng về sự nhiệt huyết, tận tâm và rất chuyên nghiệp bên Vietnix.
Anh em có nhu cầu về hosting hay có vấn đề về website như:
1. Web load chậm
2. Khách rời web vì đợi tải nội dung, hình ảnh lâu
3. Hay tất tần tật mọi thứ về website
THÌ LIÊN HỆ NGAY VIETNIX NHÉ!
Và đừng quên dùng pass “ICHARM_PAGESPEED” để được giảm 20% trọn đời hosting business và wp hosting. Quả code này còn được tặng 1 lần tối ưu pagespeed nữa nhé, ưu đãi chắc cũng phải nhất nhì thị trường luôn.
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu
Hoàng Nguyễn

29 Tháng 2 lúc 17:04

·

Xin chào mọi người! Vừa rồi mình có sử dụng dịch vụ tối ưu website, tăng tốc độ tải trang pagespeed của Vietnix kết quả trên cả tuyệt vời nên mình viết bài này để chia sẻ thông tin với các bạn.
Lý do mình chọn dịch vụ tối ưu tốc độ website của Vietnix:
✅ Đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm: Đã tối ưu thành công cho hàng nghìn website trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Các bạn nhân viên rất thân thiện, nhiệt tình và chủ động trong quá trình làm việc để cập nhật tiến độ.
✅ Quy trình chuyên nghiệp:
– Kiểm tra và phân tích: Vietnix sử dụng các công cụ tiên tiến để kiểm tra và phân tích tốc độ website của bạn.
– Xác định nguyên nhân: Vietnix xác định nguyên nhân khiến website tải chậm và đưa ra giải pháp tối ưu phù hợp.
– Tối ưu hóa website: Vietnix áp dụng các kỹ thuật tối ưu tiên tiến nhất để tăng tốc độ tải trang.
– Báo cáo kết quả: Vietnix cung cấp báo cáo chi tiết về kết quả tối ưu hóa website.
Công nghệ tiên tiến: Vietnix sử dụng các công nghệ tối ưu mới nhất như LiteSpeed, LSCache, Memcached, Redis, v.v.
✅ Cam kết kết quả: Vietnix cam kết tăng tốc độ website của bạn lên tối thiểu 90%.
✅ Giá cả cạnh tranh: Vietnix cung cấp dịch vụ tối ưu tốc độ website với mức giá cạnh tranh nhất trên thị trường.
📣 Để đăng ký sử dụng dịch vụ tối ưu tốc độ website và các dịch vụ khác như hosting, vps, domain… các bạn có thể đăng ký tại https://portal.vietnix.vn/aff.php?aff=57 hoặc Inbox cho sếp Vietnix Trung nhé.
Các bạn có thể kiểm tra tốc độ trang của mình https://lasan.edu.vn hoặc một vài trang khác đã sử dụng dịch vụ của Vietnix như sau:
https://pagespeed.web.dev/…/https…/v8beqewyt2…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/etiohjvtl4…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/yczuqpw6d1…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/xf9y65kuzk…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/fdrsms15en…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/s7p9cgzeri…
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu
Dũng cá xinh

30 Tháng 1 lúc 19:09

·

[Đỉnh]
Em có dùng hosting, vps, cloud vps, cloud server, dedicated server của rất nhiều bên từ trong nước đến nước ngoài để hosting khoảng 2,000+ domain. Mỗi bên đều có ưu nhược khác nhau, nhưng có 1 số bên đặc biệt “bá đạo”, trong đó có: Vietnix!!!!

Lần đầu tiên em được cả CEO Hưng Nguyễn lẫn Master về dev Vietnix Trung của 1 đơn vị hàng đầu liên quan đến Hosting, Server support từ A – Z (từ Zalo, Tele, đến FB và cả Phone)

Em có khá nhiều web dạng Big Data (bài, ảnh, database, data) lên đến hàng trăm Gb. Càng to thì nó càng có nhiều vấn đề về phần phản hồi ban đầu (nhược điểm cố hữu của php wordpress so với nativejs, reactjs, html, headless,…), và anh em Vietnix có nhã ý hỗ trợ xử lý phần Speed Insight này.

Kết quả thực sự kinh ngạc, từ cách trao đổi đến xử lý vấn đề, cut off những cái cần cut off, xử lý rất sâu vấn đề và gợi ý rất nhiều ý tưởng optimize hệ thống!!!! Thực sự quá hài lòng về kết quả cũng như cách tương tác của các đầu tầu bên Vietnix ^^!!!

Nhân cơ duyên được kết nối với những cao thủ của Vietnix, em xin chia sẻ và lan tỏa để nhiều anh em có cơ hội được sử dụng những dịch vụ tốt nhất với giá vô cùng hợp lý!!!!

1 – Với anh em chưa có hosting, em đặc biệt recommend sử dụng hosting bên Vietnix:
– Sử dụng mã DUNGCAXINH_PAGESPEED sẽ được giảm 20% trọn đời (lifetime luôn)
– Áp dụng các gói Hosting Business, Hosting wordpress và reg 1 năm trở lên
– Anh em chưa biết cách reg thì còm men hoặc ib để em hướng dẫn hoặc nhờ các bạn bên Vietnix support từ A – Z

2 – Anh em có hosting rồi và muốn build blog hoặc web = wordpress mà chưa có giao diện thì nhân tiện em đang có tài khoản Premium bên Envato, em sẽ tặng bất kỳ giao diện nào có trên Envato Themes (Link em để dưới còm men) ạ. Cả nhà còm hoặc ib em Themes mà mọi người “chim ưng”, em sẽ cho anh em tải về, up drive và gửi ạ!!! (Chương trình này kéo dài đến ngày 29 tết âm lịch ạ)

3 – BEST NHẤT luôn!!!! Anh em nào mua hosting dùng mã DUNGCAXINH_PAGESPEED sẽ được tối ưu 100 điểm tốc độ cho 1 web (đây là ưu đãi riêng của CEO Hưng Nguyễn dành cho bạn bè của #dungcaxinh ^^) (Giá trị nhất là cái vụ số 3 này anh chị em nhé ^^), cơ hội vàng để move về đơn vị hosting uy tín là đây ^^!!!!

Một lần nữa xin chân thành cám ơn 2 đồng chí em: Hưng Nguyễn và Vietnix Trung đã giải được một bài toán khó cho các trang WP Big data mà anh loay hoay bao lâu nay chưa tìm ra đáp án!!! Chúc Vietnix ngày càng phát triển và có một năm 2024 đại đại thắng nhé ^^ !!!!!
#SEO #Vietnix #dungcaxinh

Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu
Hiếu AI

2 Tháng 2 lúc 21:06

·

UY TÍN – TẬN TÂM – TỐC ĐỘ

3 từ trên là vẫn chưa đủ để nói về quy trình làm việc cực chuyên nghiệp của team Vietnix.Chuyện là mình có con website chính đang có lượt truy cập organic hàng ngày cũng tương đối (hình 1)

Vấn đề là, con site này đang nằm trên hosting dùng chung nên tốc độ load chưa nhanh, tốc độ load chưa nhanh thì trải nghiệm visitor chưa tốt, trải nghiệm visitor chưa tốt thì tỷ lệ chuyển đổi ra đơn hàng kiểu gì thì kiểu cũng sẽ bị ảnh hưởng.

Biết rõ là đang mất tiền nhưng không biết xử lý như lào, nghĩ mà cay.

Đang loay hoay thì vận may nó tới, hôm qua đang lướt phở bò thấy a Nguyễn Việt Dũng đăng bài, rảnh nên thả cái comment hóng hớt, ai ngờ ngoằng phát thấy ông Dũng tạo nhóm với Vietnix Trung luôn.

Ae Vietnix thì siêu tốc độ, lập tức lấy thông tin vào việc, không hỏi han lằng nhằng, không kỳ kèo chốt đơn dù lúc đấy cũng đang đêm muộn.
Sáng hôm sau dậy vẫn còn đang lơ ngơ mở điện thoại check tin nhắn thì đã thấy ae Vietnix báo xong việc, trong khi mình vẫn chưa biết có chuyện gì xảy ra @@.

Được cái bấm thử website thì thấy load siêu nhanh, chưa tới một giây là thông tin các thứ hiện hết. Quá phê, thả con ảnh trước sau (hình 2,3) để ace tiện đối chiếu nhé. Thế này thì mình gửi gắm nốt 15 em website còn lại cho team Vietnix thôi chứ không cần nghĩ ngợi gì nữa. 10/10.

Nên là:

 1. Anh chị em muốn có một con website tốc độ load nhanh như tốc độ trở mặt của nyc – Dùng ngay dịch vụ hosting của Vietnix
 2. Anh chị em có website rồi muốn tìm bên hosting uy tín, chuyên nghiệp hỗ trợ không quản ngày đêm – Liên hệ ngay Vietnix Trung
 3. Anh chị em quan tâm đến trải nghiệm khách hàng, từ những cái nhỏ nhất như tăng tốc độ website – Better call Vietnix Trung

Và đừng quên dùng pass “HIEUAI_PAGESPEED” để được giảm 20% trọn đời hosting business và wp hosting, quả code này còn được tặng 1 lần tối ưu pagespeed nữa nhé, ưu đãi chắc cũng phải nhất nhì thị trường luôn.
#SEO #Vietnix #hieuai

Website
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

100 (+43)

Điểm Mobile

100 (+74)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

AI