NỘI DUNG

Hosting tốc độ cao Vietnix - tốc độ tải trang trung bình dưới 1 giây
VPS siêu tốc Vietnix - trải nghiệm mượt mà, ổn định
22/04/2023
Lượt xem

Cách sử dụng PostgreSQL với ứng dụng Django trên Ubuntu 20.04

22/04/2023
14 phút đọc
Lượt xem

Đánh giá

5/5 - (94 bình chọn)

Django là một framework linh hoạt giúp phát triển nhanh chóng các ứng dụng web bằng Python. Bài viết về cách sử dụng PostgreSQL với Django trên Ubuntu 20.04 này sẽ hướng dẫn bạn làm quen, cài đặt và cấu hình PostgreSQL để sử dụng với các ứng dụng Django từ việc cài đặt phần mềm cần thiết, tạo thông tin đăng nhập cơ sở dữ liệu cho ứng dụng, bắt đầu và cấu hình một dự án Django mới.

Điều kiện để sử dụng PostgreSQL với Django trên Ubuntu 20.04

Một máy chủ Ubuntu 20.04 cấu hình đúng cách với người dùng có quyền sudo mà không phải tài khoản root.

Nếu bạn muốn phát triển ứng dụng web dựa trên framework như Django bạn cần phải có một máy chủ linh hoạt, cấu hình mạnh mẽ, phù hợp với nhiều ngôn ngữ và hỗ trợ đa dạng hệ điều hành. Giải pháp tốt nhất là lựa chọn sử dụng VPS.

Vietnix hiện đang cung cấp dịch vụ VPS tốc độ cao tại Vietnix có cấu hình đa dạng, dễ dàng mở rộng theo nhu cầu sử dụng và hỗ trợ đa dạng hệ điều hành có thể giúp bạn triển khai ứng dụng Django hiệu quả. Liên hệ Vietnix ngay bây giờ để được tư vấn gói VPS phù hợp nhé.

Bước 1: Cài đặt các thành phần từ kho lưu trữ Ubuntu

Đầu tiên bạn sẽ cài đặt các thành phần thiết yếu bao gồm pip, trình quản lý gói, quản lý các thành phần Python và cả phần mềm cơ sở dữ liệu PostgreSQL với các thư viện liên quan.

Bạn sẽ cài đặt Python 3 trên Ubuntu 20.04 bằng cách gõ câu lệnh sau trên terminal hoặc có thể tham khảo bài viết trên website Vietnix ( Link: https://vietnix.vn/cai-dat-python-3-tren-ubuntu-20-04/ ):

sudo apt update
sudo apt install python3-pip python3-dev libpq-dev postgresql postgresql-contrib

Bước 2: Tạo người dùng cơ sở dữ liệu và cơ sở dữ liệu

Mặc định Postgres sử dụng cơ chế xác thực gọi là “xác thực ngang hàng” cho các kết nối cục bộ. Về cơ bản có nghĩa là nếu tên người dùng mà bạn đăng nhập vào máy chủ Ubuntu 20.04 khớp với tên người dùng Postgres hợp lệ, người dùng Ubuntu đó có thể đăng nhập vào Postgres mà không cần xác thực thêm.

Trong quá trình cài đặt Postgres, người dùng hệ điều hành có tên Postgres đã được tạo để tương ứng với người dùng quản trị Postgres của PostgreSQL. Bạn sẽ sử dụng người dùng này khi thực hiện các tác vụ quản trị. Bạn có thể sử dụng sudo và chuyển tên người dùng với tùy chọn -u.

Đăng nhập bằng tài khoản Postgres mặc định bằng cách nhập:

sudo -u postgres psql

Sau khi vào cơ sở dữ liệu thành công, bạn cần tạo một cơ sở dữ liệu cho dự án Django. Mỗi dự án nên có cơ sở dữ liệu riêng biệt vì lý do bảo mật. Trong bài hướng dẫn này, database sẽ được đặt tên là myproject. Đối với các dự án khác, tốt hơn hết là bạn nên chọn một cái tên nào đó mô tả chính xác hơn về dự án của bạn:

CREATE DATABASE myproject;

Một lưu ý quan trọng rằng khi thao tác với Postgres rằng luôn kết thúc câu lệnh của bạn bằng dấu chấm phẩy ";".

Sau đó, bạn sẽ tạo một Postgres user mà bạn sẽ sử dụng để kết nối và tương tác với cơ sở dữ liệu. Đặt một mật khẩu mạnh để đảm bảo sự an toàn cho cơ sở dữ liệu của bạn:

CREATE USER myprojectuser WITH PASSWORD 'password';

Sau đó, thực hiện sửa đổi một vài quyền trên cơ sở dữ liệu cho người dùng bạn vừa tạo. Việc này sẽ tăng tốc các hoạt động cơ sở dữ liệu để đảm bảo các sự chính xác trong lưu trữ, đảm bảo không có truy vấn từ một người dùng không hợp lệ.

ALTER ROLE myprojectuser SET client_encoding TO 'utf8';
ALTER ROLE myprojectuser SET default_transaction_isolation TO 'read committed';
ALTER ROLE myprojectuser SET timezone TO 'UTC';

Trong câu lệnh trên, bạn đặt mã hóa mặc định thành UTF-8 để phù hợp định dạng với Django. Thiết lập cơ chế cho các transactions mặc định thành “read commited”, chặn đọc dữ liệu từ các transactions không xác định. Cuối cùng là câu lệnh thiết lập múi giờ dạng UTC, phù hợp với dạng mặc định của các dự án Django. Đây là tất cả các khuyến nghị từ chính dự án Django.

Bây giờ, việc bạn cần làm là cung cấp cho người dùng myprojectuser quyền truy cập vào cơ sở dữ liệu bạn đã tạo:

GRANT ALL PRIVILEGES ON DATABASE myproject TO myprojectuser;

Thoát khỏi SQL prompt để quay lại giao diện dòng lệnh của người dùng Postgres bằng câu lệnh:

\q

Bước 3: Cài đặt Django trong môi trường ảo

Bây giờ cơ sở dữ liệu của bạn đã được thiết lập, tiếp theo bạn cần cài đặt Django. Để linh hoạt hơn, bạn sẽ cài đặt Django và tất cả các phần phụ thuộc trong môi trường ảo Python. Package virtualenv cho phép bạn tạo môi trường ảo Python này một cách dễ dàng.

Để tải xuống virtualenv, bạn thực hiện câu lệnh sau:

sudo pip3 install virtualenv

Tạo và chuyển sang một thư mục để lưu trữ dự án Django của bạn:

mkdir ~/myproject
cd ~/myproject

Bạn có thể tạo một môi trường ảo để lưu trữ các yêu cầu Python của dự án Django bằng cách nhập:

python3 -m virtualenv myprojectenv

Câu lệnh này sẽ cài đặt một bản sao cục bộ của Python và lệnh pip cục bộ vào một thư mục gọi là myprojectenv trong thư mục dự án của bạn.

Trước khi bạn cài đặt các ứng dụng trong môi trường ảo, bạn cần kích hoạt nó. Bạn có thể làm như vậy bằng cách gõ:

source myprojectenv/bin/activate

Prompt của bạn sẽ thay đổi để cho biết rằng bạn hiện đang hoạt động trong môi trường ảo. Giao diện dòng lệnh sẽ trông giống như thế này (myprojectenv) user@host: ~/myproject $.

Khi môi trường ảo của bạn hoạt động, bạn có thể cài đặt bản phát hành chính thức của Django bằng pip. Bạn cũng cần cài đặt gói psycopg2 , gói này được sử dụng để thao tác với cơ sở dữ liệu Postgres mà bạn đã cấu hình:

pip install Django psycopg2

Lưu ý: Bất kể bạn đang sử dụng phiên bản Python nào, khi môi trường ảo được kích hoạt, bạn nên ưu tiên sử dụng lệnh pip thay vì pip3.

Bây giờ bạn có thể bắt đầu một dự án Django trong thư mục myproject. Điều này sẽ tạo ra một thư mục con có cùng tên để lưu trữ code và sẽ tạo một tập lệnh quản lý trong thư mục hiện tại. Bạn chú ý thêm dấu chấm ở cuối lệnh để thiết lập không bị lỗi nhé:

django-admin startproject myproject .

Bước 4: Cấu hình cơ sở dữ liệu Django

Trước đó bạn đã tạo thành công thư mục code và cấu hình Django thành công, bay giờ bạn cần cấu hình để sử dụng cơ sở dữ liệu mà bạn đã tạo.

Mở tệp cài đặt dự án Django chính nằm trong thư mục dự án con, bạn dùng trình soạn thảo nano để cấu hình bằng câu lệnh sau:

nano ~/myproject/myproject/settings.py

Ở cuối tệp, bạn sẽ thấy phần DATABASES giống như sau:

. . .

DATABASES = {
  'default': {
      'ENGINE': 'django.db.backends.sqlite3',
      'NAME': os.path.join(BASE_DIR, 'db.sqlite3'),
  }
}

. . .

Mặc định Django được cấu hình để sử dụng SQLite làm cơ sở dữ liệu. Bạn có thể giữ nguyên cấu hình này khi bạn thao tác với cơ sở dữ liệu SQLite. Tuy nhiên, trong hướng dẫn này Vietnix hướng dẫn bạn thao tác với PostgreSQL. Vì vậy, bạn cần thay đổi cấu hình này để thao tác với cơ sở dữ liệu PostgreSQL.

Đầu tiên, thay đổi engine sang postgresql thay vì sqlite3. Đối với NAME, bạn sử dụng tên của cơ sở dữ liệu của bạn là myproject trong ví dụ này. Bạn cũng cần cấu hình các thông tin đăng nhập để đảm bảo rằng bạn có quyền thao tác với cơ sở dữ liệu đó. Bạn cần thêm các trường như username, password, host, port. Bạn sẽ điền giá trị cho các trường đó và để trống port nếu cấu hình Postgres với port mặc định hoặc nếu bạn thay đổi port của dịch vụ Postgres trong khi cấu hình thì giá trị port cần thay đổi theo, bạn thực hiện thêm các dòng lệnh sau:

. . .

DATABASES = {
  'default': {
    'ENGINE': 'django.db.backends.postgresql',
    'NAME': 'myproject',
    'USER': 'myprojectuser',
    'PASSWORD': 'password',
    'HOST': 'localhost',
    'PORT': '',
  }
}

. . .

Trong tệp cấu hình này, bạn cũng sẽ cần điều giá trị ALLOWED_HOSTS. Điều này xác định whitelist, tức danh sách cho phép các địa chỉ IP hoặc tên miền được phép kết nối với Django. Khi đó bất kỳ yêu cầu đến với máy chủ mà có địa chỉ IP hoặc tên miền không có trong danh sách này sẽ tạo ra một ngoại lệ và không cho phép kết nối với Django. Việc này được Django yêu cầu để đảm bảo ngăn chặn một nhóm lỗ hổng bảo mật nhất định.

Ví dụ cấu hình cho phép địa chỉ và tên miền được phép kết nối như sau:

. . .
# The simplest case: just add the domain name(s) and IP addresses of your Django server
# ALLOWED_HOSTS = [ 'example.com', '203.0.113.5']
# To respond to 'example.com' and any subdomains, start the domain with a dot
# ALLOWED_HOSTS = ['.example.com', '203.0.113.5']
ALLOWED_HOSTS = ['your_server_domain_or_IP']

Trong dấu ngoặc vuông, bạn liệt kê các địa chỉ IP hoặc tên miền được liên kết với máy chủ Django của bạn. Các IP hoặc tên miền phân tách bằng dấu phẩy. Khi bạn xác định hết các địa chỉ, tên miền cho phép thì thực hiện kết thúc, lưu và đóng tệp.

Bước 5: Migrate cơ sở dữ liệu và kiểm thử dự án

Migrate (hay migration) là một quá trình chuyển đổi dữ liệu từ một hệ thống này sang một hệ thống khác. Nói một cách ngắn gọn là chuyển đổi hệ thống lưu trữ dữ liệu.

Trong ví dụ này, khi các cài đặt Django đã hoàn tất, bạn thực hiện migrate để chuyển các cấu trúc dữ liệu sang cơ sở dữ liệu và thực hiện kiểm thử máy chủ.

Vì cơ sở dữ liệu chưa có bất kỳ bản ghi thực tế nào, cho nên quá trình migrate này sẽ chỉ cần thiết lập cấu trúc cơ sở dữ liệu ban đầu, bạn thực hiện bằng các câu lệnh sau:

cd ~/myproject
python manage.py makemigrations
python manage.py migrate

Sau khi tạo cấu trúc cơ sở dữ liệu, bạn có thể tạo tài khoản quản trị bằng cách nhập:

python manage.py createsuperuser

Bạn sẽ được yêu cầu chọn tên người dùng, cung cấp địa chỉ email, mật khẩu và xác nhận mật khẩu cho tài khoản.

Nếu bạn làm theo hướng dẫn thiết lập máy chủ ban đầu, bạn nên có tường lửa UFW. Trước khi bạn có thể truy cập máy chủ phát triển Django để kiểm tra cơ sở dữ liệu của mình, bạn cần cấu hình tường lửa cho phép port hoạt động.

Cho phép các kết nối bên ngoài đến cổng được thiết lập bằng cách nhập:

sudo ufw allow 8000

Khi bạn mở port, bạn có thể kiểm tra xem cơ sở dữ liệu của bạn có hoạt động chính xác bằng cách khởi động máy chủ phát triển Django:

python manage.py runserver 0.0.0.0:8000

Trong trình duyệt web của bạn, hãy truy cập tên miền hoặc địa chỉ IP của máy chủ của bạn với cổng dịch vụ 8000 bằng tên miền như sau:

http://server_domain_or_IP:8000

Trong đó: server_domain_or_IP là tên miền bạn cấu hình cho dịch vụ hoặc IP của máy chủ dịch vụ.

Khi đó bạn sẽ thấy trang chủ mặc định như sau:

Thông báo cài đặt thành công
Thông báo cài đặt thành công

Thêm /admin vào cuối URL bạn sẽ có thể truy cập màn hình đăng nhập vào giao diện quản trị viên:

Giao diện quản trị viên
Giao diện quản trị viên

Nhập tên người dùng và mật khẩu bạn vừa tạo bằng lệnh createsuperuser. Sau đó, bạn sẽ thấy giao diện quản trị như sau:

Giao diện Django administration
Giao diện Django administration

Bạn có thể dừng máy chủ phát triển bằng cách nhấn Ctrl-C trong cửa sổ terminal của bạn.

Bằng cách truy cập giao diện quản trị viên thành công đã xác nhận rằng cơ sở dữ liệu của bạn đã lưu trữ thông tin tài khoản người dùng và có thể được truy cập một cách chính xác.

Lời kết

Với bài hướng dẫn về cách sử dụng PostgreSQL với Django trên Ubuntu 20.04 trên, bạn có thể cài đặt và cấu hình PostgreSQL làm cơ sở dữ liệu phục vụ cho các dự án với Django một cách dễ dàng. Mặc dù SQLite có thể dễ dàng xử lý trong quá trình phát triển và sử dụng để phát triển các ứng dụng web nhanh chóng, nhưng bạn cũng nên cân nhắc sử dụng PostgresSQL để thực hiện một hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu đầy đủ tính năng hơn. Chúc bạn thành công.

THEO DÕI VÀ CẬP NHẬT CHỦ ĐỀ BẠN QUAN TÂM

Đăng ký ngay để nhận những thông tin mới nhất từ blog của chúng tôi. Đừng bỏ lỡ cơ hội truy cập kiến thức và tin tức hàng ngày

Chọn chủ đề :

Hưng Nguyễn

Co-Founder
tại

Kết nối với mình qua

Kết nối với mình qua

Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Tăng tốc độ website - Nâng tầm giá trị thương hiệu

Tăng tốc tải trang

95 điểm

Nâng cao trải nghiệm người dùng

Tăng 8% tỷ lệ chuyển đổi

Thúc đẩy SEO, Google Ads hiệu quả

Tăng tốc ngay

SẢN PHẨM NỔI BẬT

7 NGÀY DÙNG THỬ HOSTING

NẮM BẮT CƠ HỘI, THÀNH CÔNG DẪN LỐI

Cùng trải nghiệm dịch vụ hosting tốc độ cao được hơn 100,000 khách hàng sử dụng

ĐĂNG KÝ NHẬN TÀI LIỆU THÀNH CÔNG
Cảm ơn bạn đã đăng ký nhận tài liệu mới nhất từ Vietnix!
ĐÓNG

ĐĂNG KÝ DÙNG THỬ HOSTING

7 NGÀY MIỄN PHÍ

ĐĂNG KÝ DÙNG THỬ HOSTING

7 NGÀY MIỄN PHÍ

XÁC NHẬN ĐĂNG KÝ DÙNG THỬ THÀNH CÔNG
Cảm ơn bạn đã đăng ký thông tin thành công. Đội ngũ CSKH sẽ liên hệ trực tiếp để kích hoạt dịch vụ cho bạn nhanh nhất!
ĐÓNG

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

100 (+39)

Điểm Mobile

100 (+67)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

Ecommerce

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

99 (+28)

Điểm Mobile

100 (+50)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

SEO

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

99 (+26)

Điểm Mobile

98 (+59)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

Ecommerce

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

100 (+8)

Điểm Mobile

98 (+35)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

Giáo Dục

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

100 (+61)

Điểm Mobile

100 (+61)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

Giáo Dục

Võ Thiên Tòng

25 Tháng 2 lúc 21:09

·

Mình muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến Team Vietnix, anh Hưng Nguyễn, anh Vietnix Trung, em Quốc Huy đã hỗ trợ tối ưu Page Speed Insight (PSI) cho website vanvoiminhhoa.vn của mình.
Biết đến anh Hưng đã lâu nhưng chưa có duyên sử dụng dịch vụ bên anh. Tình cờ thấy được bài Post của anh về việc hỗ trợ tối ưu PSI miễn phí chỉ với vài Slot, thấy AE cmt khá nhiều nên cũng không nghĩ tới lượt mình. Hôm sau đánh liều inbox 1 phen xem sao thì may mắn được đưa vào danh sách. Vài ngày sau được Team Vietnix liên hệ và hỗ trợ.
Kết quả đạt được:
• Điểm xanh lè xanh lét
• Tốc độ tải trang nhanh hơn hẳn
• Các chỉ số cũng được cải thiện đáng kể
• Và mình tin rằng với việc PSI được cải thiện cũng thúc đẩy những thứ khác đi lên theo!
Mình thực sự hài lòng với dịch vụ của Vietnix và muốn giới thiệu đến tất cả mọi người:
• Dịch vụ Wordpress Hosting: Tốc độ nhanh, ổn định, bảo mật cao, hỗ trợ kỹ thuật 24/7. (https://vietnix.vn/wordpress-hosting/)
• Dịch vụ Business Hosting: Dung lượng lớn, phù hợp cho website có lượng truy cập cao, tích hợp nhiều tính năng cao cấp. (https://vietnix.vn/business-hosting/)
Đặc biệt, Vietnix đang có chương trình ưu đãi:
• Giảm giá 20% trọn đời khi nhập code THIENTONG_PAGESPEED tại trang thanh toán (Chu kỳ 12 tháng trở lên)
• Tặng 1 lần tối ưu điểm Page Speed Insight cho 1 website
Cám ơn Vietnix một lần nữa!
#Vietnix #Vanvoiminhhoa #Pagespeedinsight
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu
Thiện Nguyễn - CEO SEO Dạo

5 Tháng 3 lúc 16:21

·

CORE WEB VITAL YẾU TỐ XẾP HẠNG TÌM KIẾM SEO
Core Web Vitals là một tập hợp các chỉ số đo lường hiệu suất của trang web từ góc độ người dùng, được Google sử dụng để đánh giá trải nghiệm người dùng trên các trang web. Các chỉ số chính bao gồm:
– Largest contentful paint (LCP): Tốc độ render của page. Mục tiêu là dưới 2,5 giây.
– First input delay (FID): Tốc độ phản hồi của website với tương tác của người dùng. Mục tiêu là dưới 100ms.
– Cumulative Layout Shift (CLS): Độ ổn định của bố cục trang. Mục tiêu là dưới 0.1.
Tất cả các chỉ số này đo lường các khía cạnh quan trọng của trải nghiệm người dùng trên trang web. Google đã công bố rằng từ tháng 5 năm 2021, các Core Web Vitals sẽ được sử dụng làm một trong các yếu tố đánh giá trong việc xếp hạng trang web trên kết quả tìm kiếm. Do đó, hiểu và cải thiện các Core Web Vitals là rất quan trọng đối với SEO.
Tóm lại, Core Web Vitals không chỉ giúp cải thiện hiệu suất và xếp hạng trang web trên công cụ tìm kiếm, mà còn cải thiện trải nghiệm của người dùng khi họ truy cập và tương tác với trang website.
P/s: mình đang có gói hỗ trợ đặc biệt cho anh em tối ưu tốc độ bên VIETNIX:
– Giảm 20% lifetime dịch vụ Hosting Business và Hosting Wordpress chu kỳ 12 tháng trở lên.
– Tặng 1 lần tối ưu điểm Page Speed Insight cho 1 website.
Anh em có nhu cầu đăng ký qua bạn Vietnix Trung này nhé và nhập mã SEODAO_PAGESPEED để được ưu đãi nhé.😁
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu SEO Dạo
Icharm review

5 Tháng 3 lúc 15:43

·

[Mình vừa được hỗ trợ tối ưu page speed website]
Trước khi được tối ưu, web của mình điểm rất thấp, đặc biệt là mobile chỉ có 39. Cơ duyên thế nào lúc lướt face lại va phải chương trình tối ưu pagespeed bên Vietnix.
Sau khi được Trần Hoàng Phúc và team Vietnix hỗ trợ nhiệt tình, điểm web vọt lên 98 99 (như hình bên dưới). Dùng thử web thì thấy quá là mượt, 10 điểm cho team Vietnix.
Nói thật thì mình thật sự ấn tượng về sự nhiệt huyết, tận tâm và rất chuyên nghiệp bên Vietnix.
Anh em có nhu cầu về hosting hay có vấn đề về website như:
1. Web load chậm
2. Khách rời web vì đợi tải nội dung, hình ảnh lâu
3. Hay tất tần tật mọi thứ về website
THÌ LIÊN HỆ NGAY VIETNIX NHÉ!
Và đừng quên dùng pass “ICHARM_PAGESPEED” để được giảm 20% trọn đời hosting business và wp hosting. Quả code này còn được tặng 1 lần tối ưu pagespeed nữa nhé, ưu đãi chắc cũng phải nhất nhì thị trường luôn.
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu
Hoàng Nguyễn

29 Tháng 2 lúc 17:04

·

Xin chào mọi người! Vừa rồi mình có sử dụng dịch vụ tối ưu website, tăng tốc độ tải trang pagespeed của Vietnix kết quả trên cả tuyệt vời nên mình viết bài này để chia sẻ thông tin với các bạn.
Lý do mình chọn dịch vụ tối ưu tốc độ website của Vietnix:
✅ Đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm: Đã tối ưu thành công cho hàng nghìn website trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Các bạn nhân viên rất thân thiện, nhiệt tình và chủ động trong quá trình làm việc để cập nhật tiến độ.
✅ Quy trình chuyên nghiệp:
– Kiểm tra và phân tích: Vietnix sử dụng các công cụ tiên tiến để kiểm tra và phân tích tốc độ website của bạn.
– Xác định nguyên nhân: Vietnix xác định nguyên nhân khiến website tải chậm và đưa ra giải pháp tối ưu phù hợp.
– Tối ưu hóa website: Vietnix áp dụng các kỹ thuật tối ưu tiên tiến nhất để tăng tốc độ tải trang.
– Báo cáo kết quả: Vietnix cung cấp báo cáo chi tiết về kết quả tối ưu hóa website.
Công nghệ tiên tiến: Vietnix sử dụng các công nghệ tối ưu mới nhất như LiteSpeed, LSCache, Memcached, Redis, v.v.
✅ Cam kết kết quả: Vietnix cam kết tăng tốc độ website của bạn lên tối thiểu 90%.
✅ Giá cả cạnh tranh: Vietnix cung cấp dịch vụ tối ưu tốc độ website với mức giá cạnh tranh nhất trên thị trường.
📣 Để đăng ký sử dụng dịch vụ tối ưu tốc độ website và các dịch vụ khác như hosting, vps, domain… các bạn có thể đăng ký tại https://portal.vietnix.vn/aff.php?aff=57 hoặc Inbox cho sếp Vietnix Trung nhé.
Các bạn có thể kiểm tra tốc độ trang của mình https://lasan.edu.vn hoặc một vài trang khác đã sử dụng dịch vụ của Vietnix như sau:
https://pagespeed.web.dev/…/https…/v8beqewyt2…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/etiohjvtl4…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/yczuqpw6d1…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/xf9y65kuzk…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/fdrsms15en…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/s7p9cgzeri…
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu
Dũng cá xinh

30 Tháng 1 lúc 19:09

·

[Đỉnh]
Em có dùng hosting, vps, cloud vps, cloud server, dedicated server của rất nhiều bên từ trong nước đến nước ngoài để hosting khoảng 2,000+ domain. Mỗi bên đều có ưu nhược khác nhau, nhưng có 1 số bên đặc biệt “bá đạo”, trong đó có: Vietnix!!!!

Lần đầu tiên em được cả CEO Hưng Nguyễn lẫn Master về dev Vietnix Trung của 1 đơn vị hàng đầu liên quan đến Hosting, Server support từ A – Z (từ Zalo, Tele, đến FB và cả Phone)

Em có khá nhiều web dạng Big Data (bài, ảnh, database, data) lên đến hàng trăm Gb. Càng to thì nó càng có nhiều vấn đề về phần phản hồi ban đầu (nhược điểm cố hữu của php wordpress so với nativejs, reactjs, html, headless,…), và anh em Vietnix có nhã ý hỗ trợ xử lý phần Speed Insight này.

Kết quả thực sự kinh ngạc, từ cách trao đổi đến xử lý vấn đề, cut off những cái cần cut off, xử lý rất sâu vấn đề và gợi ý rất nhiều ý tưởng optimize hệ thống!!!! Thực sự quá hài lòng về kết quả cũng như cách tương tác của các đầu tầu bên Vietnix ^^!!!

Nhân cơ duyên được kết nối với những cao thủ của Vietnix, em xin chia sẻ và lan tỏa để nhiều anh em có cơ hội được sử dụng những dịch vụ tốt nhất với giá vô cùng hợp lý!!!!

1 – Với anh em chưa có hosting, em đặc biệt recommend sử dụng hosting bên Vietnix:
– Sử dụng mã DUNGCAXINH_PAGESPEED sẽ được giảm 20% trọn đời (lifetime luôn)
– Áp dụng các gói Hosting Business, Hosting wordpress và reg 1 năm trở lên
– Anh em chưa biết cách reg thì còm men hoặc ib để em hướng dẫn hoặc nhờ các bạn bên Vietnix support từ A – Z

2 – Anh em có hosting rồi và muốn build blog hoặc web = wordpress mà chưa có giao diện thì nhân tiện em đang có tài khoản Premium bên Envato, em sẽ tặng bất kỳ giao diện nào có trên Envato Themes (Link em để dưới còm men) ạ. Cả nhà còm hoặc ib em Themes mà mọi người “chim ưng”, em sẽ cho anh em tải về, up drive và gửi ạ!!! (Chương trình này kéo dài đến ngày 29 tết âm lịch ạ)

3 – BEST NHẤT luôn!!!! Anh em nào mua hosting dùng mã DUNGCAXINH_PAGESPEED sẽ được tối ưu 100 điểm tốc độ cho 1 web (đây là ưu đãi riêng của CEO Hưng Nguyễn dành cho bạn bè của #dungcaxinh ^^) (Giá trị nhất là cái vụ số 3 này anh chị em nhé ^^), cơ hội vàng để move về đơn vị hosting uy tín là đây ^^!!!!

Một lần nữa xin chân thành cám ơn 2 đồng chí em: Hưng Nguyễn và Vietnix Trung đã giải được một bài toán khó cho các trang WP Big data mà anh loay hoay bao lâu nay chưa tìm ra đáp án!!! Chúc Vietnix ngày càng phát triển và có một năm 2024 đại đại thắng nhé ^^ !!!!!
#SEO #Vietnix #dungcaxinh

Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu
Hiếu AI

2 Tháng 2 lúc 21:06

·

UY TÍN – TẬN TÂM – TỐC ĐỘ

3 từ trên là vẫn chưa đủ để nói về quy trình làm việc cực chuyên nghiệp của team Vietnix.Chuyện là mình có con website chính đang có lượt truy cập organic hàng ngày cũng tương đối (hình 1)

Vấn đề là, con site này đang nằm trên hosting dùng chung nên tốc độ load chưa nhanh, tốc độ load chưa nhanh thì trải nghiệm visitor chưa tốt, trải nghiệm visitor chưa tốt thì tỷ lệ chuyển đổi ra đơn hàng kiểu gì thì kiểu cũng sẽ bị ảnh hưởng.

Biết rõ là đang mất tiền nhưng không biết xử lý như lào, nghĩ mà cay.

Đang loay hoay thì vận may nó tới, hôm qua đang lướt phở bò thấy a Nguyễn Việt Dũng đăng bài, rảnh nên thả cái comment hóng hớt, ai ngờ ngoằng phát thấy ông Dũng tạo nhóm với Vietnix Trung luôn.

Ae Vietnix thì siêu tốc độ, lập tức lấy thông tin vào việc, không hỏi han lằng nhằng, không kỳ kèo chốt đơn dù lúc đấy cũng đang đêm muộn.
Sáng hôm sau dậy vẫn còn đang lơ ngơ mở điện thoại check tin nhắn thì đã thấy ae Vietnix báo xong việc, trong khi mình vẫn chưa biết có chuyện gì xảy ra @@.

Được cái bấm thử website thì thấy load siêu nhanh, chưa tới một giây là thông tin các thứ hiện hết. Quá phê, thả con ảnh trước sau (hình 2,3) để ace tiện đối chiếu nhé. Thế này thì mình gửi gắm nốt 15 em website còn lại cho team Vietnix thôi chứ không cần nghĩ ngợi gì nữa. 10/10.

Nên là:

 1. Anh chị em muốn có một con website tốc độ load nhanh như tốc độ trở mặt của nyc – Dùng ngay dịch vụ hosting của Vietnix
 2. Anh chị em có website rồi muốn tìm bên hosting uy tín, chuyên nghiệp hỗ trợ không quản ngày đêm – Liên hệ ngay Vietnix Trung
 3. Anh chị em quan tâm đến trải nghiệm khách hàng, từ những cái nhỏ nhất như tăng tốc độ website – Better call Vietnix Trung

Và đừng quên dùng pass “HIEUAI_PAGESPEED” để được giảm 20% trọn đời hosting business và wp hosting, quả code này còn được tặng 1 lần tối ưu pagespeed nữa nhé, ưu đãi chắc cũng phải nhất nhì thị trường luôn.
#SEO #Vietnix #hieuai

Website
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

100 (+43)

Điểm Mobile

100 (+74)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

AI