NỘI DUNG

Hosting tốc độ cao Vietnix - tốc độ tải trang trung bình dưới 1 giây
VPS siêu tốc Vietnix - trải nghiệm mượt mà, ổn định
10/05/2023
Lượt xem

Hướng dẫn cài đặt Anaconda trên Ubuntu 20.04 đầy đủ và chi tiết

10/05/2023
14 phút đọc
Lượt xem

Đánh giá

5/5 - (125 bình chọn)

Anaconda là trình quản lý gói nguồn mở, trình quản lý môi trường và phân phối của ngôn ngữ lập trình Python và R. Công cụ này cung cấp bộ sưu tập hơn 1.000 data science package ở cả phiên bản miễn phí và phiên bản trả phí. Trong bài viết này, Vietnix sẽ hướng dẫn bạn cách cài đặt Anaconda trên Ubuntu 20.04.

Điều kiện

Trước khi đi vào cài đặt, hãy chắc rằng bạn có một tài khoản user non-root có quyền sudo đã được thiết lập trên máy chủ.

Hướng dẫn cài đặt Anaconda trên Ubuntu 20.04
Hướng dẫn cài đặt Anaconda trên Ubuntu 20.04

Cài đặt Anaconda trên Ubuntu 20.04

Tải xuống bản script bash Anaconda mới nhất, sau đó xác minh rồi chạy tập lệnh đó. Bạn có thể tìm phiên bản mới nhất của Anaconda cho Python 3 tại trang chủ. Tại thời điểm viết bài, phiên bản mới nhất là 2020.02, nhưng bạn nên sử dụng phiên bản ổn định mới hơn nếu có.

Nếu bạn chưa biết cách cài đặt Python 3 trên Ubuntu 20.04 thì có thể xem thêm thông tin để được cài đặt đúng cách và an toàn cho máy tính.

Tìm tới thư mục /tmp trên server. Đây là một thư mục hợp lý để tải xuống các file tạm thời, chẳng hạn như Anaconda bash script.

cd /tmp

Sử dụng curl để tải xuống link mà bạn đã sao chép từ trang web Anaconda. Bạn nên xuất tệp này thành tệp có tên anaconda.sh để sử dụng nhanh hơn.

curl https://repo.anaconda.com/archive/Anaconda3-2020.02-Linux-x86_64.sh --output anaconda.sh

Giờ đây, bạn có thể xác minh tính toàn vẹn dữ liệu của trình cài đặt bằng cách dùng checksum SHA-256. Sử dụng lệnh sha256sum cùng với tên file của cript:

sha256sum anaconda.sh

Bạn sẽ nhận được output tương tự như sau:

Output
2b9f088b2022edb474915d9f69a803d6449d5fdb4c303041f60ac4aefcc208bb anaconda.sh

Với output này, bạn nên kiểm tra với các giá trị hash có sẵn tại trang chủ để biết phiên bản Anaconda phù hợp của bạn. Miễn là output của bạn khớp với phần hash được hiển thị trong hàng sha2561 thì nghĩa là hệ thống đã sẵn sàng.

Bây giờ bạn có thể chạy lệnh:

bash anaconda.sh

Kết quả trả về như sau:

Output

Welcome to Anaconda3 2020.02

In order to continue the installation process, please review the license
agreement.
Please, press ENTER to continue
>>> 

Nhấn ENTER để tiếp tục rồi nhấn ENTER để đọc qua phần license. Sau khi đọc xong, người dùng sẽ được nhắc phê duyệt các điều khoản của giấy phép:

Output
Do you approve the license terms? [yes|no]

Nếu bạn đồng ý hãy gõ yes để xác nhận.

Tại thời điểm này, bạn sẽ được nhắc chọn vị trí cài đặt. Hãy nhấn ENTER để chấp nhận vị trí mặc định hoặc chỉ định một vị trí khác để sửa đổi vị trí đó.

Output
Anaconda3 will now be installed into this location:
/home/sammy/anaconda3

 - Press ENTER to confirm the location
 - Press CTRL-C to abort the installation
 - Or specify a different location below

[/home/sammy/anaconda3] >>> 

Quá trình cài đặt sẽ tiếp tục. Bạn có thể mất một khoảng thời gian để đợi cài đặt hoàn tất. Output cuối cùng sẽ xuất hiện như sau:

Output
...
Preparing transaction: done
Executing transaction: done
installation finished.
Do you wish the installer to initialize Anaconda3
by running conda init? [yes|no]
[no] >>> 

Nhập yes để tiến hành khởi tạo Anaconda3. Bạn sẽ nhận được một số output cho biết các thay đổi được thực hiện trong các thư mục khác nhau. Đồng thời, sẽ xuất hiện 1 dòng cảm ơn bạn đã cài đặt Anaconda.

Output
...
Thank you for installing Anaconda3!
...

Bây giờ, tiến hành kích hoạt cài đặt bằng cách tìm source của file ~/.bashrc:

source ~/.bashrc

Khi đã hoàn thành việc đó, bạn sẽ được đưa vào môi trường lập trình mặc định của Anaconda là base. Dấu nhắc lệnh cũng sẽ thay đổi thành như sau:

(base) user@ubuntu:~$

Mặc dù Anaconda đi kèm với môi trường lập trình mặc định base, nhưng bạn nên tạo môi trường riêng biệt cho các chương trình của mình và giữ chúng cách ly với nhau.

Xác minh cài đặt bằng cách sử dụng lệnh conda, chẳng hạn như với list:

conda list

Bạn sẽ nhận được output của tất cả các gói có sẵn thông qua quá trình cài đặt Anaconda:

Output
# packages in environment at /home/sammy/anaconda3:
#
# Name          Version          Build Channel
_ipyw_jlab_nb_ext_conf  0.1.0          py37_0 
_libgcc_mutex       0.1            main 
alabaster         0.7.12          py37_0 
anaconda         2020.02         py37_0 
...

Hiện tại quá trình cài đặt Anaconda đã xong, tiếp theo hãy tới với phần cài đặt các môi trường Anaconda.

Cài đặt và thiết lập Anaconda trên VPS sẽ là sự lựa chọn tối ưu hơn so với việc sử dụng máy tính thông thường. Vietnix đang cung cấp các gói VPS cấu hình đa dạng, đáp ứng nhiều nhu cầu với giá cả hợp lý chỉ từ 89.000 VND/Tháng như VPS Giá Rẻ, VPS Phổ Thông, VPS Cao Cấp và VPS NVMe. Để biết thêm thông tin và đăng ký sử dụng dịch vụ VPS của Vietnix, bạn có thể liên hệ trực tiếp để được hỗ trợ.

Thiết lập các môi trường Anaconda

Môi trường ảo Anaconda cho phép bạn giữ các project được sắp xếp theo các phiên bản Python và các package cần thiết. Đối với mỗi môi trường Anaconda mà bạn thiết lập, bạn có thể chỉ định phiên bản Python nào sẽ sử dụng và có thể giữ tất cả các file lập trình liên quan tới nhau trong thư mục đó.

Đầu tiên, thực hiện kiểm tra xem phiên bản Python nào đã sẵn sàng để sử dụng:

conda search "^python$"

Bạn sẽ nhận được output với các phiên bản Python khác nhau, bao gồm cả phiên bản Python 3 và Python 2. Bài viết này đang sử dụng Anaconda với Python 3, do đó hướng dẫn tiếp theo sẽ tiếp tục với quyền truy cập vào Python 3.

Bắt đầu khởi tạo môi trường với bản Python 3 bằng cách gán phiên bản 3 cho đối số python. Sau đó gọi môi trường dưới tên my_env. Bạn cũng có thể dùng một cái tên khác, đặc biệt nếu sử dụng môi trường để truy cập nhiều phiên bản Python.

conda create --name my_env python=3

Output với thông tin về những gì được tải xuống và package nào sẽ được cài đặt sẽ xuất hiện. Sau đó bạn sẽ được nhắc tiếp tục với y hoặc n. Nếu đồng ý, hãy nhập y để tiếp tục thiết lập.

Giờ đây, tiện ích conda sẽ tìm nạp các package cho môi trường và thông báo cho bạn biết khi hoàn tất. Bạn có thể kích hoạt môi trường mới của mình bằng cách nhập lệnh sau:

conda activate my_env

Khi môi trường của bạn được kích hoạt, phần prefix nhắc lệnh sẽ thể hiện rằng người dùng đã chuyển từ môi trường base sang môi trường mới vừa tạo, ở đây là my_env.

 (my-env) user@ubuntu:~$

Trong môi trường này, bạn có thể xác minh phiên bản Python dự định sử dụng:

python --version
Output
Python 3.8.2

Nếu muốn hủy kích hoạt môi trường Anaconda, bạn có thể chạy lệnh:

conda deactivate

Lưu ý rằng bạn có thể thay thế từ source bằng . để đạt được kết quả tương tự.

Để chọn phiên bản Python cụ thể hơn, bạn có thể truyền một phiên bản cụ thể cho đối số python, chẳng hạn như 3.5:

conda create -n my_env35 python=3.5

Kiểm tra tất cả các môi trường mà đã thiết lập bằng lệnh:

conda info --envs
Output
# conda environments:
#
base         * /home/sammy/anaconda3
my_env          /home/sammy/anaconda3/envs/my_env
my_env35         /home/sammy/anaconda3/envs/my_env35

Dấu hoa thị * cho biết môi trường đang hoạt động hiện tại.

Mỗi môi trường bạn tạo bằng conda create sẽ đi kèm với một số package mặc định:

 • _libgcc_mutex
 • ca-certificates
 • certifi
 • libedit
 • libffi
 • libgcc-ng
 • libstdcxx-ng
 • ncurses
 • openssl
 • pip
 • python
 • readline
 • setuptools
 • sqlite
 • tk
 • wheel
 • xz
 • zlib

Bạn có thể thêm các package bổ sung, chẳng hạn như numpy bằng lệnh sau:

conda install --name my_env35 numpy

Nếu muốn có môi trường numpy khi tạo, bạn có thể thực hiện trong lệnh conda create của mình:

conda create --name my_env python=3 numpy

Trường hợp không còn làm việc trên một dự án cụ thể và không cần thêm môi trường liên quan, bạn có thể xóa dự án đó, sử dụng lệnh sau:

conda remove --name my_env35 --all

Bây giờ, khi nhập lệnh conda info --envs, môi trường mà bạn đã xóa sẽ không còn được liệt kê nữa.

Cập nhật Anaconda

Bạn hãy đảm bảo rằng Anaconda được cập nhật thường xuyên để có thể làm việc với tất cả các package mới nhất.

Bắt đầu cập nhật tiện ích conda bằng lệnh:

conda update conda

Hãy nhập y để tiếp tục cập nhật khi được hỏi. Sau khi cập nhật conda hoàn tất, bạn có thể cập nhật Anaconda:

conda update anaconda

Tiếp tục nhập y và chờ đợi quá trình cập nhật hoàn tất. Điều này đảm bảo rằng hệ thống sẽ sử dụng các bản phát hành mới nhất của conda và Anaconda.

Gỡ cài đặt Anaconda

Nếu không còn nhu cầu sử dụng Anaconda và cần gỡ cài đặt nó, bạn có thể bắt đầu với module anaconda-clean. Module này sẽ xóa các file cấu hình khi trong quá trình gỡ cài đặt Anaconda.

conda install anaconda-clean

Nhập y để tiến hành cài đặt.

Bạn sẽ được hỏi và trả lời bằng y trước khi xóa từng mục. Nếu bạn không muốn nhận thêm nhiều thông báo, hãy thêm -yes vào cuối lệnh:

anaconda-clean

Thao tác này cũng sẽ tạo một thư mục sao lưu có tên .anaconda_backup trong thư mục chính của bạn:

Output
Backup directory: /home/sammy/.anaconda_backup/2020-05-06T024432

Bây giờ bạn có thể xóa toàn bộ thư mục Anaconda của mình bằng lệnh:

rm -rf ~/anaconda3

Cuối cùng, bạn có thể xóa dòng PATH khỏi file .bashrc mà Anaconda đã thêm. Để làm như vậy, trước tiên hãy mở text editor, chẳng hạn như nano:

nano ~/.bashrc

Sau đó cuộn xuống cuối file (nếu đây là bản cài đặt gần đây) hoặc nhập CTRL + W để tìm kiếm Anaconda. Xóa hoặc comment khối Anaconda này:

...
# >>> conda initialize >>>
# !! Contents within this block are managed by 'conda init' !!
__conda_setup="$('/home/sammy/anaconda3/bin/conda' 'shell.bash' 'hook' 2> /dev/null)"
if [ $? -eq 0 ]; then
  eval "$__conda_setup"
else
  if [ -f "/home/sammy/anaconda3/etc/profile.d/conda.sh" ]; then
    . "/home/sammy/anaconda3/etc/profile.d/conda.sh"
  else
    export PATH="/home/sammy/anaconda3/bin:$PATH"
  fi
fi
unset __conda_setup
# <<< conda initialize <<<

Khi bạn chỉnh sửa file xong, hãy nhập CTRL + X để thoát và y để lưu các thay đổi.

Anaconda hiện đã bị xóa khỏi server của bạn. Nếu chưa tắt môi trường lập trình base, bạn có thể thoát ra và vào lại máy chủ để xóa.

Vietnix là nhà cung cấp dịch vụ VPS tốc độ cao, đáng tin cậy hàng đầu tại Việt Nam với hơn 10 năm kinh nghiệm. Hiện tại, Vietnix đã và đang đồng hành cùng hơn 50.000 khách hàng trong và ngoài nước, bao gồm iVIVU.com, Vietnamwork, UBGroup, KINGFOOD, GTV,…

Năm 2022, Vietnix đã được vinh danh với giải thưởng “Thương hiệu Việt Nam xuất sắc 2022” trong hạng mục “Sản phẩm dịch vụ xuất sắc” nhờ cung cấp nhiều dịch vụ chất lượng cao. Nếu bạn đang tìm kiếm dịch vụ VPS tốc độ cao, giá cả hợp lý và đáng tin cậy, hãy liên hệ với Vietnix để được tư vấn hỗ trợ tốt nhất.

 • Địa chỉ: 265 Hồng Lạc, Phường 10, Quận Tân Bình, Thành Phố Hồ Chí Minh
 • Hotline: 1800 1093 – 07 088 44444
 • Email: sales@vietnix.com.vn

Lời kết

Trên đây là toàn bộ hướng dẫn về cách cài đặt Anaconda trên Ubuntu 20/04, bao gồm làm việc với tiện ích dòng lệnh conda, thiết lập môi trường, cập nhật và xóa Anaconda nếu không sử dụng nữa. Mong rằng qua bài viết, bạn đã có thể sử dụng Anaconda hỗ trợ quá trình quản lý khối lượng công việc trong các lĩnh vực data science, scientific computing, phân tích và xử lý dữ liệu quy mô lớn.

THEO DÕI VÀ CẬP NHẬT CHỦ ĐỀ BẠN QUAN TÂM

Đăng ký ngay để nhận những thông tin mới nhất từ blog của chúng tôi. Đừng bỏ lỡ cơ hội truy cập kiến thức và tin tức hàng ngày

Chọn chủ đề :

Hưng Nguyễn

Kết nối với mình qua

Kết nối với mình qua

Tăng tốc độ website - Nâng tầm giá trị thương hiệu

Tăng tốc tải trang

95 điểm

Nâng cao trải nghiệm người dùng

Tăng 8% tỷ lệ chuyển đổi

Thúc đẩy SEO, Google Ads hiệu quả

Tăng tốc ngay

SẢN PHẨM NỔI BẬT

7 NGÀY DÙNG THỬ HOSTING

NẮM BẮT CƠ HỘI, THÀNH CÔNG DẪN LỐI

Cùng trải nghiệm dịch vụ hosting tốc độ cao được hơn 100,000 khách hàng sử dụng

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

100 (+39)

Điểm Mobile

100 (+67)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

Ecommerce

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

99 (+28)

Điểm Mobile

100 (+50)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

SEO

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

99 (+26)

Điểm Mobile

98 (+59)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

Ecommerce

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

100 (+8)

Điểm Mobile

98 (+35)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

Giáo Dục

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

100 (+61)

Điểm Mobile

100 (+61)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

Giáo Dục

Võ Thiên Tòng

25 Tháng 2 lúc 21:09

·

Mình muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến Team Vietnix, anh Hưng Nguyễn, anh Vietnix Trung, em Quốc Huy đã hỗ trợ tối ưu Page Speed Insight (PSI) cho website vanvoiminhhoa.vn của mình.
Biết đến anh Hưng đã lâu nhưng chưa có duyên sử dụng dịch vụ bên anh. Tình cờ thấy được bài Post của anh về việc hỗ trợ tối ưu PSI miễn phí chỉ với vài Slot, thấy AE cmt khá nhiều nên cũng không nghĩ tới lượt mình. Hôm sau đánh liều inbox 1 phen xem sao thì may mắn được đưa vào danh sách. Vài ngày sau được Team Vietnix liên hệ và hỗ trợ.
Kết quả đạt được:
• Điểm xanh lè xanh lét
• Tốc độ tải trang nhanh hơn hẳn
• Các chỉ số cũng được cải thiện đáng kể
• Và mình tin rằng với việc PSI được cải thiện cũng thúc đẩy những thứ khác đi lên theo!
Mình thực sự hài lòng với dịch vụ của Vietnix và muốn giới thiệu đến tất cả mọi người:
• Dịch vụ Wordpress Hosting: Tốc độ nhanh, ổn định, bảo mật cao, hỗ trợ kỹ thuật 24/7. (https://vietnix.vn/wordpress-hosting/)
• Dịch vụ Business Hosting: Dung lượng lớn, phù hợp cho website có lượng truy cập cao, tích hợp nhiều tính năng cao cấp. (https://vietnix.vn/business-hosting/)
Đặc biệt, Vietnix đang có chương trình ưu đãi:
• Giảm giá 20% trọn đời khi nhập code THIENTONG_PAGESPEED tại trang thanh toán (Chu kỳ 12 tháng trở lên)
• Tặng 1 lần tối ưu điểm Page Speed Insight cho 1 website
Cám ơn Vietnix một lần nữa!
#Vietnix #Vanvoiminhhoa #Pagespeedinsight
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu
Thiện Nguyễn - CEO SEO Dạo

5 Tháng 3 lúc 16:21

·

CORE WEB VITAL YẾU TỐ XẾP HẠNG TÌM KIẾM SEO
Core Web Vitals là một tập hợp các chỉ số đo lường hiệu suất của trang web từ góc độ người dùng, được Google sử dụng để đánh giá trải nghiệm người dùng trên các trang web. Các chỉ số chính bao gồm:
– Largest contentful paint (LCP): Tốc độ render của page. Mục tiêu là dưới 2,5 giây.
– First input delay (FID): Tốc độ phản hồi của website với tương tác của người dùng. Mục tiêu là dưới 100ms.
– Cumulative Layout Shift (CLS): Độ ổn định của bố cục trang. Mục tiêu là dưới 0.1.
Tất cả các chỉ số này đo lường các khía cạnh quan trọng của trải nghiệm người dùng trên trang web. Google đã công bố rằng từ tháng 5 năm 2021, các Core Web Vitals sẽ được sử dụng làm một trong các yếu tố đánh giá trong việc xếp hạng trang web trên kết quả tìm kiếm. Do đó, hiểu và cải thiện các Core Web Vitals là rất quan trọng đối với SEO.
Tóm lại, Core Web Vitals không chỉ giúp cải thiện hiệu suất và xếp hạng trang web trên công cụ tìm kiếm, mà còn cải thiện trải nghiệm của người dùng khi họ truy cập và tương tác với trang website.
P/s: mình đang có gói hỗ trợ đặc biệt cho anh em tối ưu tốc độ bên VIETNIX:
– Giảm 20% lifetime dịch vụ Hosting Business và Hosting Wordpress chu kỳ 12 tháng trở lên.
– Tặng 1 lần tối ưu điểm Page Speed Insight cho 1 website.
Anh em có nhu cầu đăng ký qua bạn Vietnix Trung này nhé và nhập mã SEODAO_PAGESPEED để được ưu đãi nhé.😁
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu SEO Dạo
Icharm review

5 Tháng 3 lúc 15:43

·

[Mình vừa được hỗ trợ tối ưu page speed website]
Trước khi được tối ưu, web của mình điểm rất thấp, đặc biệt là mobile chỉ có 39. Cơ duyên thế nào lúc lướt face lại va phải chương trình tối ưu pagespeed bên Vietnix.
Sau khi được Trần Hoàng Phúc và team Vietnix hỗ trợ nhiệt tình, điểm web vọt lên 98 99 (như hình bên dưới). Dùng thử web thì thấy quá là mượt, 10 điểm cho team Vietnix.
Nói thật thì mình thật sự ấn tượng về sự nhiệt huyết, tận tâm và rất chuyên nghiệp bên Vietnix.
Anh em có nhu cầu về hosting hay có vấn đề về website như:
1. Web load chậm
2. Khách rời web vì đợi tải nội dung, hình ảnh lâu
3. Hay tất tần tật mọi thứ về website
THÌ LIÊN HỆ NGAY VIETNIX NHÉ!
Và đừng quên dùng pass “ICHARM_PAGESPEED” để được giảm 20% trọn đời hosting business và wp hosting. Quả code này còn được tặng 1 lần tối ưu pagespeed nữa nhé, ưu đãi chắc cũng phải nhất nhì thị trường luôn.
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu
Hoàng Nguyễn

29 Tháng 2 lúc 17:04

·

Xin chào mọi người! Vừa rồi mình có sử dụng dịch vụ tối ưu website, tăng tốc độ tải trang pagespeed của Vietnix kết quả trên cả tuyệt vời nên mình viết bài này để chia sẻ thông tin với các bạn.
Lý do mình chọn dịch vụ tối ưu tốc độ website của Vietnix:
✅ Đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm: Đã tối ưu thành công cho hàng nghìn website trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Các bạn nhân viên rất thân thiện, nhiệt tình và chủ động trong quá trình làm việc để cập nhật tiến độ.
✅ Quy trình chuyên nghiệp:
– Kiểm tra và phân tích: Vietnix sử dụng các công cụ tiên tiến để kiểm tra và phân tích tốc độ website của bạn.
– Xác định nguyên nhân: Vietnix xác định nguyên nhân khiến website tải chậm và đưa ra giải pháp tối ưu phù hợp.
– Tối ưu hóa website: Vietnix áp dụng các kỹ thuật tối ưu tiên tiến nhất để tăng tốc độ tải trang.
– Báo cáo kết quả: Vietnix cung cấp báo cáo chi tiết về kết quả tối ưu hóa website.
Công nghệ tiên tiến: Vietnix sử dụng các công nghệ tối ưu mới nhất như LiteSpeed, LSCache, Memcached, Redis, v.v.
✅ Cam kết kết quả: Vietnix cam kết tăng tốc độ website của bạn lên tối thiểu 90%.
✅ Giá cả cạnh tranh: Vietnix cung cấp dịch vụ tối ưu tốc độ website với mức giá cạnh tranh nhất trên thị trường.
📣 Để đăng ký sử dụng dịch vụ tối ưu tốc độ website và các dịch vụ khác như hosting, vps, domain… các bạn có thể đăng ký tại https://portal.vietnix.vn/aff.php?aff=57 hoặc Inbox cho sếp Vietnix Trung nhé.
Các bạn có thể kiểm tra tốc độ trang của mình https://lasan.edu.vn hoặc một vài trang khác đã sử dụng dịch vụ của Vietnix như sau:
https://pagespeed.web.dev/…/https…/v8beqewyt2…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/etiohjvtl4…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/yczuqpw6d1…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/xf9y65kuzk…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/fdrsms15en…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/s7p9cgzeri…
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu
Dũng cá xinh

30 Tháng 1 lúc 19:09

·

[Đỉnh]
Em có dùng hosting, vps, cloud vps, cloud server, dedicated server của rất nhiều bên từ trong nước đến nước ngoài để hosting khoảng 2,000+ domain. Mỗi bên đều có ưu nhược khác nhau, nhưng có 1 số bên đặc biệt “bá đạo”, trong đó có: Vietnix!!!!

Lần đầu tiên em được cả CEO Hưng Nguyễn lẫn Master về dev Vietnix Trung của 1 đơn vị hàng đầu liên quan đến Hosting, Server support từ A – Z (từ Zalo, Tele, đến FB và cả Phone)

Em có khá nhiều web dạng Big Data (bài, ảnh, database, data) lên đến hàng trăm Gb. Càng to thì nó càng có nhiều vấn đề về phần phản hồi ban đầu (nhược điểm cố hữu của php wordpress so với nativejs, reactjs, html, headless,…), và anh em Vietnix có nhã ý hỗ trợ xử lý phần Speed Insight này.

Kết quả thực sự kinh ngạc, từ cách trao đổi đến xử lý vấn đề, cut off những cái cần cut off, xử lý rất sâu vấn đề và gợi ý rất nhiều ý tưởng optimize hệ thống!!!! Thực sự quá hài lòng về kết quả cũng như cách tương tác của các đầu tầu bên Vietnix ^^!!!

Nhân cơ duyên được kết nối với những cao thủ của Vietnix, em xin chia sẻ và lan tỏa để nhiều anh em có cơ hội được sử dụng những dịch vụ tốt nhất với giá vô cùng hợp lý!!!!

1 – Với anh em chưa có hosting, em đặc biệt recommend sử dụng hosting bên Vietnix:
– Sử dụng mã DUNGCAXINH_PAGESPEED sẽ được giảm 20% trọn đời (lifetime luôn)
– Áp dụng các gói Hosting Business, Hosting wordpress và reg 1 năm trở lên
– Anh em chưa biết cách reg thì còm men hoặc ib để em hướng dẫn hoặc nhờ các bạn bên Vietnix support từ A – Z

2 – Anh em có hosting rồi và muốn build blog hoặc web = wordpress mà chưa có giao diện thì nhân tiện em đang có tài khoản Premium bên Envato, em sẽ tặng bất kỳ giao diện nào có trên Envato Themes (Link em để dưới còm men) ạ. Cả nhà còm hoặc ib em Themes mà mọi người “chim ưng”, em sẽ cho anh em tải về, up drive và gửi ạ!!! (Chương trình này kéo dài đến ngày 29 tết âm lịch ạ)

3 – BEST NHẤT luôn!!!! Anh em nào mua hosting dùng mã DUNGCAXINH_PAGESPEED sẽ được tối ưu 100 điểm tốc độ cho 1 web (đây là ưu đãi riêng của CEO Hưng Nguyễn dành cho bạn bè của #dungcaxinh ^^) (Giá trị nhất là cái vụ số 3 này anh chị em nhé ^^), cơ hội vàng để move về đơn vị hosting uy tín là đây ^^!!!!

Một lần nữa xin chân thành cám ơn 2 đồng chí em: Hưng Nguyễn và Vietnix Trung đã giải được một bài toán khó cho các trang WP Big data mà anh loay hoay bao lâu nay chưa tìm ra đáp án!!! Chúc Vietnix ngày càng phát triển và có một năm 2024 đại đại thắng nhé ^^ !!!!!
#SEO #Vietnix #dungcaxinh

Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu
Hiếu AI

2 Tháng 2 lúc 21:06

·

UY TÍN – TẬN TÂM – TỐC ĐỘ

3 từ trên là vẫn chưa đủ để nói về quy trình làm việc cực chuyên nghiệp của team Vietnix.Chuyện là mình có con website chính đang có lượt truy cập organic hàng ngày cũng tương đối (hình 1)

Vấn đề là, con site này đang nằm trên hosting dùng chung nên tốc độ load chưa nhanh, tốc độ load chưa nhanh thì trải nghiệm visitor chưa tốt, trải nghiệm visitor chưa tốt thì tỷ lệ chuyển đổi ra đơn hàng kiểu gì thì kiểu cũng sẽ bị ảnh hưởng.

Biết rõ là đang mất tiền nhưng không biết xử lý như lào, nghĩ mà cay.

Đang loay hoay thì vận may nó tới, hôm qua đang lướt phở bò thấy a Nguyễn Việt Dũng đăng bài, rảnh nên thả cái comment hóng hớt, ai ngờ ngoằng phát thấy ông Dũng tạo nhóm với Vietnix Trung luôn.

Ae Vietnix thì siêu tốc độ, lập tức lấy thông tin vào việc, không hỏi han lằng nhằng, không kỳ kèo chốt đơn dù lúc đấy cũng đang đêm muộn.
Sáng hôm sau dậy vẫn còn đang lơ ngơ mở điện thoại check tin nhắn thì đã thấy ae Vietnix báo xong việc, trong khi mình vẫn chưa biết có chuyện gì xảy ra @@.

Được cái bấm thử website thì thấy load siêu nhanh, chưa tới một giây là thông tin các thứ hiện hết. Quá phê, thả con ảnh trước sau (hình 2,3) để ace tiện đối chiếu nhé. Thế này thì mình gửi gắm nốt 15 em website còn lại cho team Vietnix thôi chứ không cần nghĩ ngợi gì nữa. 10/10.

Nên là:

 1. Anh chị em muốn có một con website tốc độ load nhanh như tốc độ trở mặt của nyc – Dùng ngay dịch vụ hosting của Vietnix
 2. Anh chị em có website rồi muốn tìm bên hosting uy tín, chuyên nghiệp hỗ trợ không quản ngày đêm – Liên hệ ngay Vietnix Trung
 3. Anh chị em quan tâm đến trải nghiệm khách hàng, từ những cái nhỏ nhất như tăng tốc độ website – Better call Vietnix Trung

Và đừng quên dùng pass “HIEUAI_PAGESPEED” để được giảm 20% trọn đời hosting business và wp hosting, quả code này còn được tặng 1 lần tối ưu pagespeed nữa nhé, ưu đãi chắc cũng phải nhất nhì thị trường luôn.
#SEO #Vietnix #hieuai

Website
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

100 (+43)

Điểm Mobile

100 (+74)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

AI