NỘI DUNG

Hosting tốc độ cao Vietnix - tốc độ tải trang trung bình dưới 1 giây
VPS siêu tốc Vietnix - trải nghiệm mượt mà, ổn định
24/05/2023
Lượt xem

Hướng dẫn cài đặt và cấu hình LEMP Stack bằng Software Collections trên CentOS 7

24/05/2023
15 phút đọc
Lượt xem

Đánh giá

5/5 - (152 bình chọn)

LEMP Stack là một nhóm các phần mềm mã nguồn mở thường được cài đặt chung với nhau trên server để host các website động và ứng dụng web. Bài viết này sẽ hướng dẫn chi tiết các bước cài đặt và cấu hình LEMP Stack trên CentOS 7.

Bước 1 – Enable repo Software Collections

LEMP gồm các thành phần sau: Hệ điều hành Linux, web server ENginx (thay cho Apache trong LAMP Stack), database MySQL để lưu trữ dữ liệu bằng MariaDB, và PHP để xử lý dữ liệu động. Các thành phần của LEMP Stack thường được cài đặt bằng repo EPEL của CentOS 7. Tuy nhiên repo này chỉ chứa một số phiên bản lỗi thời của các package, chẳng hạn như PHP chỉ hỗ trợ đến phiên bản 5.4.16. Vì vậy bài viết này sẽ sử dụng Software Collections (SCLs) – một bộ tài nguyên dành cho các developer được cung cấp bởi RedHat để hỗ trợ cài đặt LEMP Stack.

Để bắt đầu, bạn cần có sẵn một server CentOS 7 với một user non-root. Nếu bạn chưa có server hoặc đang tìm kiếm giải pháp lưu trữ với chi phí tiết kiệm thì có thể tham khảo sử dụng dịch vụ VPS tại Vietnix. Vietnix là một trong những nhà cung cấp dịch vụ VPS hàng đầu tại Việt Nam, với nhiều lựa chọn về cấu hình và giá cả phải chăng như VPS Giá Rẻ, Cloud Server, VPS Cao Cấp, VPS NVMe, VPS GPU.

Bạn sẽ được toàn quyền quản trị VPS và có thể thoải mái cài đặt phần mềm, ứng dụng theo nhu cầu sử dụng. Ngoài ra, bạn cũng sẽ được hỗ trợ 24/7 bởi đội ngũ kỹ thuật giàu chuyên môn nếu gặp vấn đề trong quá trình sử dụng. Liên hệ để được tư vấn chi tiết hơn và trải nghiệm VPS Vietnix ngay hôm nay.

Trước tiên, để truy cập được SCLs cho CentOS thì bạn cần cài đặt file phát hành CentOS Linux Software Collections:

sudo yum install centos-release-scl

Sau đó bạn có thể xem danh sách các package SCL hiện có bằng lệnh sau:

yum --disablerepo='*' --enablerepo='centos-sclo-rh' --enablerepo='centos-sclo-sclo' list available

Để tránh bất kỳ xung đột nào trên hệ thống thì các package SCL sẽ được cài đặt trong thư mục /opt/rh.

Mọi file cấu hình cho package SCL đều được lưu trữ ở thư mục tương ứng, bên trong /etc/opt/rh. Các package SCL cung cấp các shell script định nghĩa những biến môi trường cần thiết cho các ứng dụng đi kèm như PATH, LD_LIBRARY_PATH, hay MANPATH. Các script này được lưu trữ trong file system dưới dạng /opt/rh/package-name/enable.

Bước 2 – Cài đặt Nginx Web Server

Để hiển thị các trang web cho khách truy cập thì bạn cần cài đặt Nginx – một web server hiện đại và được sử dụng rất phổ biến hiện này.

Nginx có thể được cài đặt bằng lệnh yum như bên dưới đây. Lưu ý rằng bạn cần đổi giá trị 112 thành phiên bản Nginx muốn cài đặt:

sudo yum install rh-nginx112

Sau khi quá trình cài đặt hoàn tất thì bạn có thể chạy Nginx bằng lệnh sau:

sudo systemctl start rh-nginx112-nginx

Xác nhận xem Nginx có đang chạy không:

sudo systemctl status rh-nginx112-nginx
Output
● rh-nginx112-nginx.service - The nginx HTTP and reverse proxy server
  Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/rh-nginx112-nginx.service; disabled; vendor preset: disabled)
  Active: active (running) since Fri 2018-03-19 15:15:43 UTC; 1min 17s ago
 Main PID: 10556 (nginx)
  CGroup: /system.slice/rh-nginx112-nginx.service
      ├─10556 nginx: master process /opt/rh/rh-nginx112/root/usr/sbin/nginx
      ├─10557 nginx: worker process
      └─10558 nginx: worker process

Mar 19 15:15:43 lemp-centos-222 systemd[1]: Starting The nginx HTTP and reverse proxy server...
Mar 19 15:15:43 lemp-centos-222 nginx-scl-helper[10541]: nginx: the configuration file /etc/opt/rh/rh-nginx... ok
Mar 19 15:15:43 lemp-centos-222 nginx-scl-helper[10541]: nginx: configuration file /etc/opt/rh/rh-nginx112/...ful
Mar 19 15:15:43 lemp-centos-222 systemd[1]: Started The nginx HTTP and reverse proxy server.
Hint: Some lines were ellipsized, use -l to show in full.

Ở bước này, server vẫn chưa được bảo vệ khỏi các truy cập trái phép từ những user chưa được ủy quyền. Do đó bạn cần thiết lập một tường lửa bằng firewalld như sau:

sudo yum install firewalld

Sau đó khởi động dịch vụ tường lửa:

sudo systemctl start firewalld

Tiếp đến, thêm một số quy tắc tường lửa để cho phép truy cập SSH đến server, đồng thời cho phép kết nối HTTPHTTPS đến Nginx:

sudo firewall-cmd --permanent --add-service=ssh
sudo firewall-cmd --zone=public --permanent --add-service=http
sudo firewall-cmd --zone=public --permanent --add-service=https

Bây giờ hãy reload lại firewalld để áp dụng các quy tắc mới:

sudo firewall-cmd --reload

Sau khi thiết lập tường lửa xong, bạn có thể kiểm tra xem server đã bắt đầu hoạt động chưa bằng cách truy cập vào tên miền hoặc địa chỉ IP public của server từ trình duyệt web.

Nếu bạn không có tên miền nào trỏ đến server hoặc không biết địa chỉ IP public của server thì có thể dùng lệnh sau để tìm:

curl -4 icanhazip.com

Nhập địa chỉ IP có được từ lệnh trên vào thanh địa chỉ của trình duyệt web:

http://server_domain_or_IP

Bây giờ bạn sẽ thấy được trang Landing Page mặc định của Nginx:

Trang Landing Page của Nginx
Trang Landing Page của Nginx

Như vậy là bạn đã hoàn tất việc cài đặt Nginx. Trước khi bắt đầu, hãy cho phép Nginx khởi động mỗi khi server boot bằng lệnh sau:

sudo systemctl enable rh-nginx112-nginx

Bước 3 – Cài đặt MariaDB để quản lý dữ liệu

Sau khi cài đặt xong web server thì bạn cần cài đặt MariadB (Cách cài đặt MariaDB trên CentOS 7 chi tiết tại đây) để lưu trữ và quản lý dữ liệu của trang. Sử dụng lệnh dưới đây để cài đặt MariaDB (Lưu ý thay 102 thành phiên bản tương ứng bạn muốn cài đặt):

sudo yum install rh-mariadb102

Sau đó khởi động dịch vụ bằng lệnh:

sudo systemctl start rh-mariadb102-mariadb

Tiếp theo bạn cần bảo mật MariaDB. MariaDB được cài đặt kèm với một số script bảo mật có sẵn để người dùng chỉnh sửa các thiết lập chưa an toàn. Bạn có thể script bằng lệnh dưới đây:

source /opt/rh/rh-mariadb102/enable
mysql_secure_installation

Sau đó hệ thống sẽ hỏi người dùng về mật khẩu root. Vì đã cài đặt MySQL nên bạn có thể không có mật khẩu root, do đó hãy bỏ qua bằng cách nhấn ENTER. Bây giờ hệ thống tiếp tục hỏi xem bạn có muốn tạo mật khẩu root hay không. Nhấn Y để tiếp tục rồi làm theo các hướng dẫn:

. . .
Enter current password for root (enter for none):
OK, successfully used password, moving on...

Setting the root password ensures that nobody can log into the MariaDB
root user without the proper authorization.

Set root password? [Y/n] Y
New password: password
Re-enter new password: password
Password updated successfully!
Reloading privilege tables..
 ... Success!
. . .

Ở các phần sau, bạn chỉ cần nhấn ENTER để sử dụng các thiết lập mặc định, gồm có: Xóa các user ẩn danh và database kiểm thử, disable đăng nhập root từ xa, đồng thời áp dụng các thay đổi.

Cuối cùng là thiết lập để cho phép MariaDb khởi động khi server boot:

sudo systemctl enable rh-mariadb102-mariadb

Bước 4 – Cài đặt và cấu hình PHP

Đến đây thì bạn đã cài đặt xong Nginx và MariaDB, tuy nhiên vẫn chưa thể tạo nội dung động. Do đó bạn cần có thêm một công cụ nữa là PHP.

Nginx không có bộ xử lý PHP native như các web server khác, do đó bạn cần cài đặt thêm php-fpm (fastCGI process manager). Sau đó bạn sẽ cấu hình để Nginx có thể truyền các request PHP đến cho phần mềm này xử lý.

Trước tiên, bạn cài đặt module kèm theo một package hỗ trợ để PHP giao tiếp với backend database:

sudo yum install rh-php71-php-fpm rh-php71-php-mysqlnd

Sau đó bạn cần thay đổi một số thiết lập để tăng cường bảo mật cho hệ thống. Mở file cấu hình php.ini bằng quyền root như sau:

sudo vi /etc/opt/rh/rh-php71/php.ini

Tìm tham số cgi.fix_pathinfo trong file này, dòng này đang được comment bằng dấu ; và giá trị mặc định là 1.

Đây là một thiết lập rất kém bảo mật, vì nó sẽ chỉ dẫn PHP thực thi file gần nhất có thể tìm được nếu không tìm thấy file PHP được yêu cầu. Điều này sẽ giúp user có thể tạo ra các PHP request cho phép thực thi được các script trái phép.

Do đó, hãy uncomment dòng này rồi đặt giá trị thành 0 như sau:

cgi.fix_pathinfo=0

Sau đó lưu rồi đóng file (nhấn ESC, nhập :wq rồi nhấn ENTER).

Tiếp theo, mở file cấu hình của php-fpm:

sudo vi /etc/opt/rh/rh-php71/php-fpm.d/www.conf

Theo mặc định thì file này được cấu hình để hoạt động với server Apache. Vì bạn đã cài đặt Nginx trên server nên hãy tìm dòng usergroup, sau đó đổi giá trị thành nginx như sau:

user = nginx
group = nginx

Cuối cùng lưu rồi đóng file.

Bây giờ bạn có thể khởi động bộ xử lý PHP với lệnh sau:

sudo systemctl start rh-php71-php-fpm

Sau đó cho phép php-fpm khởi động khi server boot:

sudo systemctl enable rh-php71-php-fpm

Ở bước tiếp theo, bạn cần cấu hình để PHP có thể hoạt động được cả với những phần mềm khác và giúp server có thể phân phối chính xác các nội dung cần thiết của trang.

Bước 5 – Cấu hình cho Nginx sử dụng PHP Processor

Đến bước này thì bạn đã cài đặt xong các thành phần cần thiết cho LEMP Stack. Bây giờ bạn cần yêu cầu Nginx sử dụng PHP processor cho nội dung động. Cấu hình này có thể thay đổi ở mức độ server block (các server block ở đây có vai trò tương tự như virtual host của Apache).

Trước tiên, mở file cấu hình server block của Nginx:

sudo vi /etc/opt/rh/rh-nginx112/nginx/nginx.conf

Sau đó uncomment block location ~ \.php$ (là đoạn file xử lý các PHP request, bên trong block server) và các nội dung của nó. Bạn có thể uncomment bằng cách bỏ ký tự # ở đầu dòng. Bên cạnh đó bạn cũng cần cập nhật option fastcgi_param thành SCRIPT FILENAME $document_root$fastcgi_script_name giúp PHP biết vị trí của tài liệu root để tìm kiếm các file cần xử lý.

Bây giờ block server sẽ có dạng như dưới đây:

...
server {
  listen    80 default_server;
  listen    [::]:80 default_server;
  server_name _;
  root     /opt/rh/rh-nginx112/root/usr/share/nginx/html;

  # Load configuration files for the default server block.
  include   /etc/opt/rh/rh-nginx112/nginx/default.d/*.conf;

  location / {
  }

  error_page 404 /404.html;
  location = /40x.html {
  }

  error_page 500 502 503 504 /50x.html;
  location = /50x.html {
  }

  # proxy the PHP scripts to Apache listening on 127.0.0.1:80
  #
  #location ~ \.php$ {
  #  proxy_pass  http://127.0.0.1;
  #}

  # pass the PHP scripts to FastCGI server listening on 127.0.0.1:9000
  #
  location ~ \.php$ {
    root      html;
    fastcgi_pass  127.0.0.1:9000;
    fastcgi_index index.php;
    fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name;
    include    fastcgi_params;
  }

  # deny access to .htaccess files, if Apache's document root
  # concurs with nginx's one
  #
  #location ~ /\.ht {
  #  deny all;
  #}
}
...

Sau đó lưu rồi đóng file.

Bây giờ bạn có thể kiểm tra file cấu hình có lỗi cú pháp nào không bằng lệnh sau:

source /opt/rh/rh-nginx112/enable
sudo nginx -t

Nếu có bất kỳ lỗi nào thì hãy mở lại file để kiểm tra.

Sau khi hoàn tất, reload lại Nginx để áp dụng các thay đổi mới:

sudo systemctl reload rh-nginx112-nginx

Bước 6 – Tạo file PHP để kiểm tra cấu hình

Ở bước cuối cùng, bạn sẽ kiểm tra xem Nginx có thể chuyển các file .php đến bộ xử lý PHP một cách chính xác hay không. Điều này được thực hiện bằng cách tạo một file test PHP trong tài liệu root.

Mở file info.php trong tài liệu root:

sudo vi /opt/rh/rh-nginx112/root/usr/share/nginx/html/info.php

Sau đó thêm dòng code PHP dưới đây để nhận thông tin về server:

<?php phpinfo(); ?>

Sau đó lưu rồi đóng lại file. Bây giờ hãy thử truy cập vào trang bằng cách nhập tên miền hoặc địa chỉ IP public của server, sau đó thêm /info.php vào thành địa chỉ:

http://server_domain_or_IP/info.php

Bây giờ bạn sẽ thấy một trang được tạo bởi PHP, chứa thông tin về server:

Trang thông tin về server
Trang thông tin về server

Như vậy là bạn đã thiết lập PHP thành công. Sau đó bạn nên xóa file vừa tạo ở trên vì những người dùng trái phép có thể lấy thông tin về cấu hình từ những file này để xâm nhập vào hệ thống:

sudo rm /opt/rh/rh-nginx112/root/usr/share/nginx/html/info.php

Với hơn 10 năm kinh nghiệm làm việc và đồng hành cùng hơn 50.000 khách hàng cá nhân và doanh nghiệp, Vietnix đã trở thành một trong những nhà cung cấp giải pháp VPS hàng đầu tại Việt Nam. Trong đó, một số thương hiệu đã tin chọn Vietnix có thể kể tới như UB Group, iVIVU, SEOSONA, Vietnamworks, SAGO Media,

Với hơn 100.000 dịch vụ được kích hoạt, Vietnix tự hào về tỷ lệ khách hàng giới thiệu dịch vụ sau khi sử dụng lên tới 97%. Năm 2022, Vietnix đã được trao giải thưởng Thương hiệu Việt Nam xuất sắc, càng khẳng định vị trí là một trong những nhà cung cấp dịch vụ uy tín, chất lượng hàng đầu. Hãy để Vietnix trở thành người đồng hành cùng bạn trong hành trình kinh doanh trực tuyến trên internet.

Mọi vấn đề thắc mắc cần tư vấn, quý khách vui lòng liên hệ:

 • Địa chỉ: 265 Hồng Lạc, Phường 10, Quận Tân Bình, Thành Phố Hồ Chí Minh
 • Hotline: 1800 1093
 • Email: sales@vietnix.com.vn

Qua bài viết về cách cài đặt và cấu hình LEMP Stack trên CentOS 7 này, bạn đã cài đặt thành công bộ phần mềm LEMP Stack bằng Software Collections trên CentOS 7. Ngoài ra, SCL còn có một số bản cài đặt phần mềm và chuyển đổi qua lại giữa chúng. Người dùng có thể tham khảo danh sách chọn lọc cài đặt phù hợp cho hệ thống mình. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào khác, hãy để lại ở phần comment bên dưới để được Vietnix hỗ trợ nhanh nhất nhé!

THEO DÕI VÀ CẬP NHẬT CHỦ ĐỀ BẠN QUAN TÂM

Đăng ký ngay để nhận những thông tin mới nhất từ blog của chúng tôi. Đừng bỏ lỡ cơ hội truy cập kiến thức và tin tức hàng ngày

Chọn chủ đề :

Hưng Nguyễn

Kết nối với mình qua

Kết nối với mình qua

Tăng tốc độ website - Nâng tầm giá trị thương hiệu

Tăng tốc tải trang

95 điểm

Nâng cao trải nghiệm người dùng

Tăng 8% tỷ lệ chuyển đổi

Thúc đẩy SEO, Google Ads hiệu quả

Tăng tốc ngay

SẢN PHẨM NỔI BẬT

7 NGÀY DÙNG THỬ HOSTING

NẮM BẮT CƠ HỘI, THÀNH CÔNG DẪN LỐI

Cùng trải nghiệm dịch vụ hosting tốc độ cao được hơn 100,000 khách hàng sử dụng

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

100 (+39)

Điểm Mobile

100 (+67)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

Ecommerce

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

99 (+28)

Điểm Mobile

100 (+50)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

SEO

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

99 (+26)

Điểm Mobile

98 (+59)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

Ecommerce

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

100 (+8)

Điểm Mobile

98 (+35)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

Giáo Dục

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

100 (+61)

Điểm Mobile

100 (+61)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

Giáo Dục

Võ Thiên Tòng

25 Tháng 2 lúc 21:09

·

Mình muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến Team Vietnix, anh Hưng Nguyễn, anh Vietnix Trung, em Quốc Huy đã hỗ trợ tối ưu Page Speed Insight (PSI) cho website vanvoiminhhoa.vn của mình.
Biết đến anh Hưng đã lâu nhưng chưa có duyên sử dụng dịch vụ bên anh. Tình cờ thấy được bài Post của anh về việc hỗ trợ tối ưu PSI miễn phí chỉ với vài Slot, thấy AE cmt khá nhiều nên cũng không nghĩ tới lượt mình. Hôm sau đánh liều inbox 1 phen xem sao thì may mắn được đưa vào danh sách. Vài ngày sau được Team Vietnix liên hệ và hỗ trợ.
Kết quả đạt được:
• Điểm xanh lè xanh lét
• Tốc độ tải trang nhanh hơn hẳn
• Các chỉ số cũng được cải thiện đáng kể
• Và mình tin rằng với việc PSI được cải thiện cũng thúc đẩy những thứ khác đi lên theo!
Mình thực sự hài lòng với dịch vụ của Vietnix và muốn giới thiệu đến tất cả mọi người:
• Dịch vụ Wordpress Hosting: Tốc độ nhanh, ổn định, bảo mật cao, hỗ trợ kỹ thuật 24/7. (https://vietnix.vn/wordpress-hosting/)
• Dịch vụ Business Hosting: Dung lượng lớn, phù hợp cho website có lượng truy cập cao, tích hợp nhiều tính năng cao cấp. (https://vietnix.vn/business-hosting/)
Đặc biệt, Vietnix đang có chương trình ưu đãi:
• Giảm giá 20% trọn đời khi nhập code THIENTONG_PAGESPEED tại trang thanh toán (Chu kỳ 12 tháng trở lên)
• Tặng 1 lần tối ưu điểm Page Speed Insight cho 1 website
Cám ơn Vietnix một lần nữa!
#Vietnix #Vanvoiminhhoa #Pagespeedinsight
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu
Thiện Nguyễn - CEO SEO Dạo

5 Tháng 3 lúc 16:21

·

CORE WEB VITAL YẾU TỐ XẾP HẠNG TÌM KIẾM SEO
Core Web Vitals là một tập hợp các chỉ số đo lường hiệu suất của trang web từ góc độ người dùng, được Google sử dụng để đánh giá trải nghiệm người dùng trên các trang web. Các chỉ số chính bao gồm:
– Largest contentful paint (LCP): Tốc độ render của page. Mục tiêu là dưới 2,5 giây.
– First input delay (FID): Tốc độ phản hồi của website với tương tác của người dùng. Mục tiêu là dưới 100ms.
– Cumulative Layout Shift (CLS): Độ ổn định của bố cục trang. Mục tiêu là dưới 0.1.
Tất cả các chỉ số này đo lường các khía cạnh quan trọng của trải nghiệm người dùng trên trang web. Google đã công bố rằng từ tháng 5 năm 2021, các Core Web Vitals sẽ được sử dụng làm một trong các yếu tố đánh giá trong việc xếp hạng trang web trên kết quả tìm kiếm. Do đó, hiểu và cải thiện các Core Web Vitals là rất quan trọng đối với SEO.
Tóm lại, Core Web Vitals không chỉ giúp cải thiện hiệu suất và xếp hạng trang web trên công cụ tìm kiếm, mà còn cải thiện trải nghiệm của người dùng khi họ truy cập và tương tác với trang website.
P/s: mình đang có gói hỗ trợ đặc biệt cho anh em tối ưu tốc độ bên VIETNIX:
– Giảm 20% lifetime dịch vụ Hosting Business và Hosting Wordpress chu kỳ 12 tháng trở lên.
– Tặng 1 lần tối ưu điểm Page Speed Insight cho 1 website.
Anh em có nhu cầu đăng ký qua bạn Vietnix Trung này nhé và nhập mã SEODAO_PAGESPEED để được ưu đãi nhé.😁
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu SEO Dạo
Icharm review

5 Tháng 3 lúc 15:43

·

[Mình vừa được hỗ trợ tối ưu page speed website]
Trước khi được tối ưu, web của mình điểm rất thấp, đặc biệt là mobile chỉ có 39. Cơ duyên thế nào lúc lướt face lại va phải chương trình tối ưu pagespeed bên Vietnix.
Sau khi được Trần Hoàng Phúc và team Vietnix hỗ trợ nhiệt tình, điểm web vọt lên 98 99 (như hình bên dưới). Dùng thử web thì thấy quá là mượt, 10 điểm cho team Vietnix.
Nói thật thì mình thật sự ấn tượng về sự nhiệt huyết, tận tâm và rất chuyên nghiệp bên Vietnix.
Anh em có nhu cầu về hosting hay có vấn đề về website như:
1. Web load chậm
2. Khách rời web vì đợi tải nội dung, hình ảnh lâu
3. Hay tất tần tật mọi thứ về website
THÌ LIÊN HỆ NGAY VIETNIX NHÉ!
Và đừng quên dùng pass “ICHARM_PAGESPEED” để được giảm 20% trọn đời hosting business và wp hosting. Quả code này còn được tặng 1 lần tối ưu pagespeed nữa nhé, ưu đãi chắc cũng phải nhất nhì thị trường luôn.
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu
Hoàng Nguyễn

29 Tháng 2 lúc 17:04

·

Xin chào mọi người! Vừa rồi mình có sử dụng dịch vụ tối ưu website, tăng tốc độ tải trang pagespeed của Vietnix kết quả trên cả tuyệt vời nên mình viết bài này để chia sẻ thông tin với các bạn.
Lý do mình chọn dịch vụ tối ưu tốc độ website của Vietnix:
✅ Đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm: Đã tối ưu thành công cho hàng nghìn website trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Các bạn nhân viên rất thân thiện, nhiệt tình và chủ động trong quá trình làm việc để cập nhật tiến độ.
✅ Quy trình chuyên nghiệp:
– Kiểm tra và phân tích: Vietnix sử dụng các công cụ tiên tiến để kiểm tra và phân tích tốc độ website của bạn.
– Xác định nguyên nhân: Vietnix xác định nguyên nhân khiến website tải chậm và đưa ra giải pháp tối ưu phù hợp.
– Tối ưu hóa website: Vietnix áp dụng các kỹ thuật tối ưu tiên tiến nhất để tăng tốc độ tải trang.
– Báo cáo kết quả: Vietnix cung cấp báo cáo chi tiết về kết quả tối ưu hóa website.
Công nghệ tiên tiến: Vietnix sử dụng các công nghệ tối ưu mới nhất như LiteSpeed, LSCache, Memcached, Redis, v.v.
✅ Cam kết kết quả: Vietnix cam kết tăng tốc độ website của bạn lên tối thiểu 90%.
✅ Giá cả cạnh tranh: Vietnix cung cấp dịch vụ tối ưu tốc độ website với mức giá cạnh tranh nhất trên thị trường.
📣 Để đăng ký sử dụng dịch vụ tối ưu tốc độ website và các dịch vụ khác như hosting, vps, domain… các bạn có thể đăng ký tại https://portal.vietnix.vn/aff.php?aff=57 hoặc Inbox cho sếp Vietnix Trung nhé.
Các bạn có thể kiểm tra tốc độ trang của mình https://lasan.edu.vn hoặc một vài trang khác đã sử dụng dịch vụ của Vietnix như sau:
https://pagespeed.web.dev/…/https…/v8beqewyt2…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/etiohjvtl4…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/yczuqpw6d1…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/xf9y65kuzk…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/fdrsms15en…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/s7p9cgzeri…
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu
Dũng cá xinh

30 Tháng 1 lúc 19:09

·

[Đỉnh]
Em có dùng hosting, vps, cloud vps, cloud server, dedicated server của rất nhiều bên từ trong nước đến nước ngoài để hosting khoảng 2,000+ domain. Mỗi bên đều có ưu nhược khác nhau, nhưng có 1 số bên đặc biệt “bá đạo”, trong đó có: Vietnix!!!!

Lần đầu tiên em được cả CEO Hưng Nguyễn lẫn Master về dev Vietnix Trung của 1 đơn vị hàng đầu liên quan đến Hosting, Server support từ A – Z (từ Zalo, Tele, đến FB và cả Phone)

Em có khá nhiều web dạng Big Data (bài, ảnh, database, data) lên đến hàng trăm Gb. Càng to thì nó càng có nhiều vấn đề về phần phản hồi ban đầu (nhược điểm cố hữu của php wordpress so với nativejs, reactjs, html, headless,…), và anh em Vietnix có nhã ý hỗ trợ xử lý phần Speed Insight này.

Kết quả thực sự kinh ngạc, từ cách trao đổi đến xử lý vấn đề, cut off những cái cần cut off, xử lý rất sâu vấn đề và gợi ý rất nhiều ý tưởng optimize hệ thống!!!! Thực sự quá hài lòng về kết quả cũng như cách tương tác của các đầu tầu bên Vietnix ^^!!!

Nhân cơ duyên được kết nối với những cao thủ của Vietnix, em xin chia sẻ và lan tỏa để nhiều anh em có cơ hội được sử dụng những dịch vụ tốt nhất với giá vô cùng hợp lý!!!!

1 – Với anh em chưa có hosting, em đặc biệt recommend sử dụng hosting bên Vietnix:
– Sử dụng mã DUNGCAXINH_PAGESPEED sẽ được giảm 20% trọn đời (lifetime luôn)
– Áp dụng các gói Hosting Business, Hosting wordpress và reg 1 năm trở lên
– Anh em chưa biết cách reg thì còm men hoặc ib để em hướng dẫn hoặc nhờ các bạn bên Vietnix support từ A – Z

2 – Anh em có hosting rồi và muốn build blog hoặc web = wordpress mà chưa có giao diện thì nhân tiện em đang có tài khoản Premium bên Envato, em sẽ tặng bất kỳ giao diện nào có trên Envato Themes (Link em để dưới còm men) ạ. Cả nhà còm hoặc ib em Themes mà mọi người “chim ưng”, em sẽ cho anh em tải về, up drive và gửi ạ!!! (Chương trình này kéo dài đến ngày 29 tết âm lịch ạ)

3 – BEST NHẤT luôn!!!! Anh em nào mua hosting dùng mã DUNGCAXINH_PAGESPEED sẽ được tối ưu 100 điểm tốc độ cho 1 web (đây là ưu đãi riêng của CEO Hưng Nguyễn dành cho bạn bè của #dungcaxinh ^^) (Giá trị nhất là cái vụ số 3 này anh chị em nhé ^^), cơ hội vàng để move về đơn vị hosting uy tín là đây ^^!!!!

Một lần nữa xin chân thành cám ơn 2 đồng chí em: Hưng Nguyễn và Vietnix Trung đã giải được một bài toán khó cho các trang WP Big data mà anh loay hoay bao lâu nay chưa tìm ra đáp án!!! Chúc Vietnix ngày càng phát triển và có một năm 2024 đại đại thắng nhé ^^ !!!!!
#SEO #Vietnix #dungcaxinh

Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu
Hiếu AI

2 Tháng 2 lúc 21:06

·

UY TÍN – TẬN TÂM – TỐC ĐỘ

3 từ trên là vẫn chưa đủ để nói về quy trình làm việc cực chuyên nghiệp của team Vietnix.Chuyện là mình có con website chính đang có lượt truy cập organic hàng ngày cũng tương đối (hình 1)

Vấn đề là, con site này đang nằm trên hosting dùng chung nên tốc độ load chưa nhanh, tốc độ load chưa nhanh thì trải nghiệm visitor chưa tốt, trải nghiệm visitor chưa tốt thì tỷ lệ chuyển đổi ra đơn hàng kiểu gì thì kiểu cũng sẽ bị ảnh hưởng.

Biết rõ là đang mất tiền nhưng không biết xử lý như lào, nghĩ mà cay.

Đang loay hoay thì vận may nó tới, hôm qua đang lướt phở bò thấy a Nguyễn Việt Dũng đăng bài, rảnh nên thả cái comment hóng hớt, ai ngờ ngoằng phát thấy ông Dũng tạo nhóm với Vietnix Trung luôn.

Ae Vietnix thì siêu tốc độ, lập tức lấy thông tin vào việc, không hỏi han lằng nhằng, không kỳ kèo chốt đơn dù lúc đấy cũng đang đêm muộn.
Sáng hôm sau dậy vẫn còn đang lơ ngơ mở điện thoại check tin nhắn thì đã thấy ae Vietnix báo xong việc, trong khi mình vẫn chưa biết có chuyện gì xảy ra @@.

Được cái bấm thử website thì thấy load siêu nhanh, chưa tới một giây là thông tin các thứ hiện hết. Quá phê, thả con ảnh trước sau (hình 2,3) để ace tiện đối chiếu nhé. Thế này thì mình gửi gắm nốt 15 em website còn lại cho team Vietnix thôi chứ không cần nghĩ ngợi gì nữa. 10/10.

Nên là:

 1. Anh chị em muốn có một con website tốc độ load nhanh như tốc độ trở mặt của nyc – Dùng ngay dịch vụ hosting của Vietnix
 2. Anh chị em có website rồi muốn tìm bên hosting uy tín, chuyên nghiệp hỗ trợ không quản ngày đêm – Liên hệ ngay Vietnix Trung
 3. Anh chị em quan tâm đến trải nghiệm khách hàng, từ những cái nhỏ nhất như tăng tốc độ website – Better call Vietnix Trung

Và đừng quên dùng pass “HIEUAI_PAGESPEED” để được giảm 20% trọn đời hosting business và wp hosting, quả code này còn được tặng 1 lần tối ưu pagespeed nữa nhé, ưu đãi chắc cũng phải nhất nhì thị trường luôn.
#SEO #Vietnix #hieuai

Website
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

100 (+43)

Điểm Mobile

100 (+74)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

AI