NỘI DUNG

Hosting tốc độ cao Vietnix - tốc độ tải trang trung bình dưới 1 giây
VPS siêu tốc Vietnix - trải nghiệm mượt mà, ổn định
11/06/2023
Lượt xem

Hướng dẫn cài đặt và cấu hình Sphinx trên CentOS 7

11/06/2023
14 phút đọc
Lượt xem

Đánh giá

5/5 - (109 bình chọn)

Sphinx là một công cụ tìm kiếm mã nguồn mở, cho phép tìm kiếm full-text. Sphinx rất hiệu quả cho quá trình tìm kiếm trên cơ sở dữ liệu lớn. Dữ liệu được index có thể đến từ nhiều nguồn khác nhau như cơ sở dữ liệu SQL, file văn bản thuần túy, file HTML, hộp thư,… Trong bài viết này, bạn sẽ được hướng dẫn cài đặt và cấu hình Sphinx trên CentOS 7.

Bước 1: Cài đặt Sphinx

Để làm theo hướng dẫn này, bạn cần một máy chủ CentOS 7 đã cài đặt MySQL và non-root user được cấp quyền sudo. Tìm hiểu bài viết cách cài đặt MySQL trên CentOS 7 để biết cách cài đặt hiệu quả.

Hướng dẫn này cài đặt phiên bản Sphinx 2.2.11. Bạn có thể truy cập vào website của Sphinx để cập nhật phiên bản mới nhất.

Trước khi cài đặt Sphinx, bạn nên cài đặt các thành phần liên quan bằng lệnh sau:

sudo yum install -y postgresql-libs unixODBC

Di chuyển đến thư mục tmp để tải xuống các file của Sphinx:

cd /tmp

Tải xuống phiên bản mới nhất của Sphinx bằng cách sử dụng tiện ích wget.

wget http://sphinxsearch.com/files/sphinx-2.2.11-1.rhel7.x86_64.rpm

Cuối cùng, cài đặt Sphinx bằng lệnh sau:

sudo yum install -y sphinx-2.2.11-1.rhel7.x86_64.rpm

Bây giờ bạn đã cài đặt thành công Sphinx trên máy chủ của mình. Bạn cần cấu hình Sphinx trước khi chạy Sphinx daemon.

Bước 2: Tạo cơ sở dữ liệu thử nghiệm

Trong bước này, bạn sẽ thiết lập cơ sở dữ liệu bằng cách sử dụng dữ liệu mẫu trong file SQL được cung cấp cùng với package. Điều này cho phép kiểm tra tìm kiếm Sphinx có hoạt động hay không.

Nhập file SQL mẫu vào cơ sở dữ liệu. Đầu tiên, đăng nhập vào server shell MySQL:

$ mysql -u root -p

Nhập mật khẩu cho root user MySQL khi có thông báo. Prompt của bạn sẽ thay đổi thành MariaDB>.

Tạo một cơ sở dữ liệu giả, ở đây sử dụng test. Bạn có thể thay test bằng một tên tùy ý:

CREATE DATABASE test;

Nhập file SQL mẫu:

SOURCE /usr/share/doc/sphinx-2.2.11/example.sql;

Sau đó thoát khỏi MySQL shell.

quit

Khi đã có một cơ sở dữ liệu chứa toàn dữ liệu mẫu, bạn sẽ tùy chỉnh cấu hình của Sphinx.

Để có thể lưu trữ cơ sở dữ liệu theo thời gian sử dụng lâu dài, bạn cần có một máy chủ với khả năng nâng cấp, mở rộng tài nguyên linh hoạt. VPS NVMe là giải pháp tối ưu nhất trong trường hợp này. Các gói dịch vụ VPS của Vietnix bao gồm VPS NVMe, VPS Giá Rẻ, VPS Phổ Thông, VPS Cao Cấp, VPS GPU với cấu hình và mức giá linh hoạt để phù hợp với những nhu cầu khác nhau của cá nhân, doanh nghiệp.
Một số ưu điểm của VPS của Vietnix bao gồm độ ổn định cao, tốc độ truy cập nhanh, chất lượng dịch vụ tốt, hỗ trợ nhanh chóng và chuyên nghiệp. Liên hệ với Vietnix để được tư vấn chi tiết về các gói dịch vụ mà bạn quan tâm.

Bước 3: Cấu hình Sphinx

Các cấu hình của Sphinx sẽ nằm trong file sphinx.cnf ở thu mục /etc/sphinx. Cấu hình bao gồm 3 block chính là index, searchdsource. Ban đầu khi cài đặt hệ thống sẽ cung cấp cho người dùng cấu hình đơn giản, nhưng trong bài này bạn sẽ tuỳ chỉnh một file cấu hình mới để sử dụng cũng như hiểu được từng bước thực hiện.

Đầu tiên, đổi tên file cấu hình hiện có bằng lệnh sau:

$ sudo mv /etc/sphinx/sphinx.conf /etc/sphinx/sphinx.conf2

Tạo một file sphinx.conf mới bằng vi hoặc trình soạn thảo khác tùy ý:

$ sudo vi /etc/sphinx/sphinx.conf

Mỗi block index, searchd source được mô tả bên dưới, và bạn sẽ sao chép toàn bộ cấu hình của ba block để dán vào file cấu hình.

Block source chứa nguồn, username và password cho server SQL. Cột đầu tiên của sql_query phải là một id duy nhất. Truy vấn SQL sẽ chạy trên mọi index và kết xuất dữ liệu vào file index Sphinx. Dưới đây là mô tả từng trường của block source:

 • type: Nguồn dữ liệu để lập index, bài viết này sử dụng mysql. Ngoài ra bạn có thể sử dụng pssql, mssql, xmlpipe2, odbc,…
 • sql_host: Hostname cho host MySQL, bài viết này sử dụng localhost. sql_host có thể là domain hoặc địa chỉ IP.
 • sql_user: Username để đăng nhập MySQL, bài viết này sử dụng username là root.
 • sql_pass: Mật khẩu cho user MySQL. Bài viết này sử dụng password của root user MySQL.
 • sql_db: Tên của database lưu trữ dữ liệu, ở đây database là test.
 • sql_query: Truy vấn chuyển dữ liệu từ cơ sở dữ liệu sang index.

Đây là block source:

source src1
{
 type			= mysql

 #SQL settings (for ‘mysql’ and ‘pgsql’ types)
 
 sql_host		= localhost
 sql_user		= root
 sql_pass		= password
 sql_db	  = test
 sql_port		= 3306 # optional, default is 3306

 sql_query		= \
 SELECT id, group_id, UNIX_TIMESTAMP(date_added) AS date_added, title, content \
 FROM documents

 sql_attr_uint			= group_id
 sql_attr_timestamp	= date_added
}

Thành phần index chứa source và đường dẫn để lưu trữ dữ liệu:

 • source: Tên của block source, bài viết này sử dụng tên src1.
 • path: Đường dẫn lưu index.
index test1
{
 source		= src1
 path			= /var/lib/sphinx/test1
 docinfo		= extern
}

Thành phần searchd chứa port và các biến khác để chạy daemon Sphinx:

 • listen: Port mà Sphinx daemon sẽ chạy. Tiếp theo là giao thức, ở đây listen là 9306:mysql41. Các giao thức đã biết là :sphinx (SphinxAPI) và :mysql41 (SphinxQL).
 • query_log: Đường dẫn lưu query log.
 • pid_file: Đường dẫn đến file PID của Sphinx daemon.
 • seamless_rotate: Ngăn chặn các searchd stall trong khi xoay các index có dữ liệu khổng lồ vào precache.
 • preopen_indexes: Các index có bắt buộc phải mở trước khi khởi động hay không.
 • unlink_old: Các bản sao index cũ có cần xóa khi xoay vòng thành công hay không.
searchd
{
 listen			= 9312:sphinx		#SphinxAPI port
 listen			= 9306:mysql41		#SphinxQL port
 log				= /var/log/sphinx/searchd.log
 query_log			= /var/log/sphinx/query.log
 read_timeout		= 5
 max_children		= 30
 pid_file			= /var/run/sphinx/searchd.pid
 seamless_rotate	= 1
 preopen_indexes	= 1
 unlink_old		= 1
 binlog_path		= /var/lib/sphinx/
}

Cấu hình đầy đủ để sao chép và dán ở bên dưới. Biến duy nhất cần được thay đổi là sql_pass trong block source.

source src1
{
 type			= mysql

 sql_host		= localhost
 sql_user		= root
 sql_pass		= your_root_mysql_password
 sql_db		= test
 sql_port		= 3306

 sql_query		= \
 SELECT id, group_id, UNIX_TIMESTAMP(date_added) AS date_added, title, content \
 FROM documents

 sql_attr_uint			= group_id
 sql_attr_timestamp	= date_added
}
index test1
{
 source			= src1
 path				= /var/lib/sphinx/test1
 docinfo			= extern
}
searchd
{
 listen			= 9306:mysql41
 log				= /var/log/sphinx/searchd.log
 query_log			= /var/log/sphinx/query.log
 read_timeout		= 5
 max_children		= 30
 pid_file			= /var/run/sphinx/searchd.pid
 seamless_rotate	= 1
 preopen_indexes	= 1
 unlink_old		= 1
 binlog_path		= /var/lib/sphinx/
}

Để xem thêm các cấu hình, bạn có thể truy cập vào file /usr/share/doc/sphinx-2.2.11/sphinx.conf.dist, file này chứa tất cả các biến được giải thích chi tiết.

Bước 4: Quản lý index

Trong bước này, bạn sẽ thêm dữ liệu vào index Sphinx và đảm bảo index luôn được cập nhật bằng cách sử dụng cron.

Đầu tiên, thêm dữ liệu vào index bằng cách sử dụng cấu hình mà bạn đã tạo trước đó:

sudo indexer --all

Bạn sẽ nhận được output sau:

Output
Sphinx 2.2.11-id64-release (95ae9a6)
Copyright (c) 2001-2016, Andrew Aksyonoff
Copyright (c) 2008-2016, Sphinx Technologies Inc (http://sphinxsearch.com)

using config file '/etc/sphinx/sphinx.conf'...
indexing index 'test1'...
collected 4 docs, 0.0 MB
sorted 0.0 Mhits, 100.0% done
total 4 docs, 193 bytes
total 0.006 sec, 29765 bytes/sec, 616.90 docs/sec
total 4 reads, 0.000 sec, 0.1 kb/call avg, 0.0 msec/call avg
total 12 writes, 0.000 sec, 0.1 kb/call avg, 0.0 msec/call avg

Trong môi trường triển khai, cần phải cập nhật index. Để làm điều này, hãy tạo một Cron job. Đầu tiên, mở crontab:

crontab -e

Cron job sẽ chạy định kì mỗi giờ và thêm dữ liệu mới vào index bằng cách sử dụng file cấu hình mà bạn đã tạo trước đó. Sao chép và dán crontab vào cuối file, sau đó lưu và đóng file.

@hourly /usr/bin/indexer --rotate --config /etc/sphinx/sphinx.conf --all

Khi Sphinx đã được thiết lập và cấu hình đầy đủ, bạn có thể bắt đầu dùng thử.

Bước 5: Khởi động Sphinx

Sử dụng systemctl để khởi động daemon Sphinx:

$ sudo systemctl start searchd

Để kiểm tra Sphinx daemon có chạy đúng không, hãy sử dụng lệnh:

$ sudo systemctl status searchd

Bạn sẽ nhận được output sau:

Output
● searchd.service - SphinxSearch Search Engine
  Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/searchd.service; disabled; vendor preset: disabled)
  Active: active (running) since Fri 2016-08-19 17:48:39 UTC; 5s ago
  . . .

Sphinx đã được cấu hình và đang hoạt động, tiếp theo bạn sẽ kiểm tra xem Sphinx có hoạt động bình thường hay không.

Bước 6: Kiểm tra chức năng tìm kiếm

Khi đã thiết lập cấu hình, hãy kiểm tra chức năng tìm kiếm. Kết nối với Sphinx bằng MySQL interface. Prompt của bạn sẽ thay đổi thành MySQL>:

mysql -h0 -P9306

Hãy tìm kiếm một câu:

SELECT * FROM test1 WHERE MATCH('test document'); SHOW META;

Bạn sẽ nhận được kết quả sau:

Output
+------+----------+------------+
| id  | group_id | date_added |
+------+----------+------------+
|  1 |    1 | 1465979047 |
|  2 |    1 | 1465979047 |
+------+----------+------------+
2 rows in set (0.00 sec)

+---------------+----------+
| Variable_name | Value  |
+---------------+----------+
| total     | 2    |
| total_found  | 2    |
| time     | 0.000  |
| keyword[0]  | test   |
| docs[0]    | 3    |
| hits[0]    | 5    |
| keyword[1]  | document |
| docs[1]    | 2    |
| hits[1]    | 2    |
+---------------+----------+
9 rows in set (0.00 sec)

Trong output trên, bạn có thể thấy Sphinx đã tìm thấy 2 kết quả phù hợp từ index test1 cho câu kiểm tra. Lệnh SHOW META cũng hiển thị số lần truy cập của mỗi từ khóa trong câu.

Hãy tìm kiếm một số từ khóa:

CALL KEYWORDS ('test one three', 'test1', 1);

Bạn sẽ nhận được kết quả sau:

Output
+------+-----------+------------+------+------+
| qpos | tokenized | normalized | docs | hits |
+------+-----------+------------+------+------+
| 1  | test   | test    | 3  | 5  |
| 2  | one    | one    | 1  | 2  |
| 3  | three   | three   | 0  | 0  |
+------+-----------+------------+------+------+
3 rows in set (0.00 sec)

Từ output trên, bạn có thể thấy trong index test1, Sphinx đã tìm thấy:

 • 5 kết quả phù hợp trong 3 tài liệu cho từ khóa “test”.
 • 2 kết quả phù hợp trong 1 tài liệu cho từ khóa “one”.
 • Không có kết quả phù hợp cho từ khóa “three”.

Khi đã hoàn tất thử nghiệm Sphinx, bạn có thể xóa cơ sở dữ liệu thử nghiệm DROP DATABASE test ; nếu muốn. Sau đó thoát khỏi MySQL shell bằng lệnh:

quit

Nếu bạn đang gặp phải các vấn đề khi thực hiện các thao tác trên hoặc cảm thấy chúng quá phức tạp, đừng lo lắng. Bạn có thể sử dụng dịch vụ VPS của Vietnix để được hỗ trợ cài đặt một cách nhanh chóng và dễ dàng hơn. Với hơn 11 năm kinh nghiệm và hơn 50.000 khách hàng cá nhân và doanh nghiệp đã tin tưởng sử dụng dịch vụ, Vietnix là một trong những nhà cung cấp giải pháp lưu trữ hàng đầu tại Việt Nam.

Ngoài ra, Vietnix còn là đối tác tin cậy của nhiều khách hàng lớn như GTV, UB Group, iVIVU, Vietnamworks, SEOSONA, SAGO Media,… với hơn 100.000 dịch vụ được kích hoạt. Vietnix luôn cam kết mang lại cho khách hàng sự hài lòng tuyệt đối với các dịch vụ chất lượng cao và tiện ích đa dạng. Còn chần chờ gì mà không đăng ký trải nghiệm dịch vụ của Vietnix ngay hôm nay.

Mọi vấn đề thắc mắc cần tư vấn, quý khách vui lòng liên hệ:

 • Địa chỉ: 265 Hồng Lạc, Phường 10, Quận Tân Bình, Thành Phố Hồ Chí Minh.
 • Hotline: 1800 1093.
 • Email: sales@vietnix.com.vn.

Trong hướng dẫn này, bạn đã hoàn tất cài đặt Sphinx và thực hiện tìm kiếm đơn giản bằng SphinxQL và MySQL. Chúc các bạn cài đặt thành công và có thể ứng dụng Sphinx để tìm kiếm tùy chỉnh trên trang web của mình. Ngoài ra, đừng quên theo dõi các bài viết tiếp theo của Vietnix để cập nhật thêm các mẹo sử dụng công cụ này.

THEO DÕI VÀ CẬP NHẬT CHỦ ĐỀ BẠN QUAN TÂM

Đăng ký ngay để nhận những thông tin mới nhất từ blog của chúng tôi. Đừng bỏ lỡ cơ hội truy cập kiến thức và tin tức hàng ngày

Chọn chủ đề :

Hưng Nguyễn

Kết nối với mình qua

Kết nối với mình qua

Tăng tốc độ website - Nâng tầm giá trị thương hiệu

Tăng tốc tải trang

95 điểm

Nâng cao trải nghiệm người dùng

Tăng 8% tỷ lệ chuyển đổi

Thúc đẩy SEO, Google Ads hiệu quả

Tăng tốc ngay

SẢN PHẨM NỔI BẬT

7 NGÀY DÙNG THỬ HOSTING

NẮM BẮT CƠ HỘI, THÀNH CÔNG DẪN LỐI

Cùng trải nghiệm dịch vụ hosting tốc độ cao được hơn 100,000 khách hàng sử dụng

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

100 (+39)

Điểm Mobile

100 (+67)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

Ecommerce

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

99 (+28)

Điểm Mobile

100 (+50)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

SEO

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

99 (+26)

Điểm Mobile

98 (+59)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

Ecommerce

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

100 (+8)

Điểm Mobile

98 (+35)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

Giáo Dục

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

100 (+61)

Điểm Mobile

100 (+61)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

Giáo Dục

Võ Thiên Tòng

25 Tháng 2 lúc 21:09

·

Mình muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến Team Vietnix, anh Hưng Nguyễn, anh Vietnix Trung, em Quốc Huy đã hỗ trợ tối ưu Page Speed Insight (PSI) cho website vanvoiminhhoa.vn của mình.
Biết đến anh Hưng đã lâu nhưng chưa có duyên sử dụng dịch vụ bên anh. Tình cờ thấy được bài Post của anh về việc hỗ trợ tối ưu PSI miễn phí chỉ với vài Slot, thấy AE cmt khá nhiều nên cũng không nghĩ tới lượt mình. Hôm sau đánh liều inbox 1 phen xem sao thì may mắn được đưa vào danh sách. Vài ngày sau được Team Vietnix liên hệ và hỗ trợ.
Kết quả đạt được:
• Điểm xanh lè xanh lét
• Tốc độ tải trang nhanh hơn hẳn
• Các chỉ số cũng được cải thiện đáng kể
• Và mình tin rằng với việc PSI được cải thiện cũng thúc đẩy những thứ khác đi lên theo!
Mình thực sự hài lòng với dịch vụ của Vietnix và muốn giới thiệu đến tất cả mọi người:
• Dịch vụ Wordpress Hosting: Tốc độ nhanh, ổn định, bảo mật cao, hỗ trợ kỹ thuật 24/7. (https://vietnix.vn/wordpress-hosting/)
• Dịch vụ Business Hosting: Dung lượng lớn, phù hợp cho website có lượng truy cập cao, tích hợp nhiều tính năng cao cấp. (https://vietnix.vn/business-hosting/)
Đặc biệt, Vietnix đang có chương trình ưu đãi:
• Giảm giá 20% trọn đời khi nhập code THIENTONG_PAGESPEED tại trang thanh toán (Chu kỳ 12 tháng trở lên)
• Tặng 1 lần tối ưu điểm Page Speed Insight cho 1 website
Cám ơn Vietnix một lần nữa!
#Vietnix #Vanvoiminhhoa #Pagespeedinsight
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu
Thiện Nguyễn - CEO SEO Dạo

5 Tháng 3 lúc 16:21

·

CORE WEB VITAL YẾU TỐ XẾP HẠNG TÌM KIẾM SEO
Core Web Vitals là một tập hợp các chỉ số đo lường hiệu suất của trang web từ góc độ người dùng, được Google sử dụng để đánh giá trải nghiệm người dùng trên các trang web. Các chỉ số chính bao gồm:
– Largest contentful paint (LCP): Tốc độ render của page. Mục tiêu là dưới 2,5 giây.
– First input delay (FID): Tốc độ phản hồi của website với tương tác của người dùng. Mục tiêu là dưới 100ms.
– Cumulative Layout Shift (CLS): Độ ổn định của bố cục trang. Mục tiêu là dưới 0.1.
Tất cả các chỉ số này đo lường các khía cạnh quan trọng của trải nghiệm người dùng trên trang web. Google đã công bố rằng từ tháng 5 năm 2021, các Core Web Vitals sẽ được sử dụng làm một trong các yếu tố đánh giá trong việc xếp hạng trang web trên kết quả tìm kiếm. Do đó, hiểu và cải thiện các Core Web Vitals là rất quan trọng đối với SEO.
Tóm lại, Core Web Vitals không chỉ giúp cải thiện hiệu suất và xếp hạng trang web trên công cụ tìm kiếm, mà còn cải thiện trải nghiệm của người dùng khi họ truy cập và tương tác với trang website.
P/s: mình đang có gói hỗ trợ đặc biệt cho anh em tối ưu tốc độ bên VIETNIX:
– Giảm 20% lifetime dịch vụ Hosting Business và Hosting Wordpress chu kỳ 12 tháng trở lên.
– Tặng 1 lần tối ưu điểm Page Speed Insight cho 1 website.
Anh em có nhu cầu đăng ký qua bạn Vietnix Trung này nhé và nhập mã SEODAO_PAGESPEED để được ưu đãi nhé.😁
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu SEO Dạo
Icharm review

5 Tháng 3 lúc 15:43

·

[Mình vừa được hỗ trợ tối ưu page speed website]
Trước khi được tối ưu, web của mình điểm rất thấp, đặc biệt là mobile chỉ có 39. Cơ duyên thế nào lúc lướt face lại va phải chương trình tối ưu pagespeed bên Vietnix.
Sau khi được Trần Hoàng Phúc và team Vietnix hỗ trợ nhiệt tình, điểm web vọt lên 98 99 (như hình bên dưới). Dùng thử web thì thấy quá là mượt, 10 điểm cho team Vietnix.
Nói thật thì mình thật sự ấn tượng về sự nhiệt huyết, tận tâm và rất chuyên nghiệp bên Vietnix.
Anh em có nhu cầu về hosting hay có vấn đề về website như:
1. Web load chậm
2. Khách rời web vì đợi tải nội dung, hình ảnh lâu
3. Hay tất tần tật mọi thứ về website
THÌ LIÊN HỆ NGAY VIETNIX NHÉ!
Và đừng quên dùng pass “ICHARM_PAGESPEED” để được giảm 20% trọn đời hosting business và wp hosting. Quả code này còn được tặng 1 lần tối ưu pagespeed nữa nhé, ưu đãi chắc cũng phải nhất nhì thị trường luôn.
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu
Hoàng Nguyễn

29 Tháng 2 lúc 17:04

·

Xin chào mọi người! Vừa rồi mình có sử dụng dịch vụ tối ưu website, tăng tốc độ tải trang pagespeed của Vietnix kết quả trên cả tuyệt vời nên mình viết bài này để chia sẻ thông tin với các bạn.
Lý do mình chọn dịch vụ tối ưu tốc độ website của Vietnix:
✅ Đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm: Đã tối ưu thành công cho hàng nghìn website trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Các bạn nhân viên rất thân thiện, nhiệt tình và chủ động trong quá trình làm việc để cập nhật tiến độ.
✅ Quy trình chuyên nghiệp:
– Kiểm tra và phân tích: Vietnix sử dụng các công cụ tiên tiến để kiểm tra và phân tích tốc độ website của bạn.
– Xác định nguyên nhân: Vietnix xác định nguyên nhân khiến website tải chậm và đưa ra giải pháp tối ưu phù hợp.
– Tối ưu hóa website: Vietnix áp dụng các kỹ thuật tối ưu tiên tiến nhất để tăng tốc độ tải trang.
– Báo cáo kết quả: Vietnix cung cấp báo cáo chi tiết về kết quả tối ưu hóa website.
Công nghệ tiên tiến: Vietnix sử dụng các công nghệ tối ưu mới nhất như LiteSpeed, LSCache, Memcached, Redis, v.v.
✅ Cam kết kết quả: Vietnix cam kết tăng tốc độ website của bạn lên tối thiểu 90%.
✅ Giá cả cạnh tranh: Vietnix cung cấp dịch vụ tối ưu tốc độ website với mức giá cạnh tranh nhất trên thị trường.
📣 Để đăng ký sử dụng dịch vụ tối ưu tốc độ website và các dịch vụ khác như hosting, vps, domain… các bạn có thể đăng ký tại https://portal.vietnix.vn/aff.php?aff=57 hoặc Inbox cho sếp Vietnix Trung nhé.
Các bạn có thể kiểm tra tốc độ trang của mình https://lasan.edu.vn hoặc một vài trang khác đã sử dụng dịch vụ của Vietnix như sau:
https://pagespeed.web.dev/…/https…/v8beqewyt2…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/etiohjvtl4…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/yczuqpw6d1…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/xf9y65kuzk…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/fdrsms15en…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/s7p9cgzeri…
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu
Dũng cá xinh

30 Tháng 1 lúc 19:09

·

[Đỉnh]
Em có dùng hosting, vps, cloud vps, cloud server, dedicated server của rất nhiều bên từ trong nước đến nước ngoài để hosting khoảng 2,000+ domain. Mỗi bên đều có ưu nhược khác nhau, nhưng có 1 số bên đặc biệt “bá đạo”, trong đó có: Vietnix!!!!

Lần đầu tiên em được cả CEO Hưng Nguyễn lẫn Master về dev Vietnix Trung của 1 đơn vị hàng đầu liên quan đến Hosting, Server support từ A – Z (từ Zalo, Tele, đến FB và cả Phone)

Em có khá nhiều web dạng Big Data (bài, ảnh, database, data) lên đến hàng trăm Gb. Càng to thì nó càng có nhiều vấn đề về phần phản hồi ban đầu (nhược điểm cố hữu của php wordpress so với nativejs, reactjs, html, headless,…), và anh em Vietnix có nhã ý hỗ trợ xử lý phần Speed Insight này.

Kết quả thực sự kinh ngạc, từ cách trao đổi đến xử lý vấn đề, cut off những cái cần cut off, xử lý rất sâu vấn đề và gợi ý rất nhiều ý tưởng optimize hệ thống!!!! Thực sự quá hài lòng về kết quả cũng như cách tương tác của các đầu tầu bên Vietnix ^^!!!

Nhân cơ duyên được kết nối với những cao thủ của Vietnix, em xin chia sẻ và lan tỏa để nhiều anh em có cơ hội được sử dụng những dịch vụ tốt nhất với giá vô cùng hợp lý!!!!

1 – Với anh em chưa có hosting, em đặc biệt recommend sử dụng hosting bên Vietnix:
– Sử dụng mã DUNGCAXINH_PAGESPEED sẽ được giảm 20% trọn đời (lifetime luôn)
– Áp dụng các gói Hosting Business, Hosting wordpress và reg 1 năm trở lên
– Anh em chưa biết cách reg thì còm men hoặc ib để em hướng dẫn hoặc nhờ các bạn bên Vietnix support từ A – Z

2 – Anh em có hosting rồi và muốn build blog hoặc web = wordpress mà chưa có giao diện thì nhân tiện em đang có tài khoản Premium bên Envato, em sẽ tặng bất kỳ giao diện nào có trên Envato Themes (Link em để dưới còm men) ạ. Cả nhà còm hoặc ib em Themes mà mọi người “chim ưng”, em sẽ cho anh em tải về, up drive và gửi ạ!!! (Chương trình này kéo dài đến ngày 29 tết âm lịch ạ)

3 – BEST NHẤT luôn!!!! Anh em nào mua hosting dùng mã DUNGCAXINH_PAGESPEED sẽ được tối ưu 100 điểm tốc độ cho 1 web (đây là ưu đãi riêng của CEO Hưng Nguyễn dành cho bạn bè của #dungcaxinh ^^) (Giá trị nhất là cái vụ số 3 này anh chị em nhé ^^), cơ hội vàng để move về đơn vị hosting uy tín là đây ^^!!!!

Một lần nữa xin chân thành cám ơn 2 đồng chí em: Hưng Nguyễn và Vietnix Trung đã giải được một bài toán khó cho các trang WP Big data mà anh loay hoay bao lâu nay chưa tìm ra đáp án!!! Chúc Vietnix ngày càng phát triển và có một năm 2024 đại đại thắng nhé ^^ !!!!!
#SEO #Vietnix #dungcaxinh

Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu
Hiếu AI

2 Tháng 2 lúc 21:06

·

UY TÍN – TẬN TÂM – TỐC ĐỘ

3 từ trên là vẫn chưa đủ để nói về quy trình làm việc cực chuyên nghiệp của team Vietnix.Chuyện là mình có con website chính đang có lượt truy cập organic hàng ngày cũng tương đối (hình 1)

Vấn đề là, con site này đang nằm trên hosting dùng chung nên tốc độ load chưa nhanh, tốc độ load chưa nhanh thì trải nghiệm visitor chưa tốt, trải nghiệm visitor chưa tốt thì tỷ lệ chuyển đổi ra đơn hàng kiểu gì thì kiểu cũng sẽ bị ảnh hưởng.

Biết rõ là đang mất tiền nhưng không biết xử lý như lào, nghĩ mà cay.

Đang loay hoay thì vận may nó tới, hôm qua đang lướt phở bò thấy a Nguyễn Việt Dũng đăng bài, rảnh nên thả cái comment hóng hớt, ai ngờ ngoằng phát thấy ông Dũng tạo nhóm với Vietnix Trung luôn.

Ae Vietnix thì siêu tốc độ, lập tức lấy thông tin vào việc, không hỏi han lằng nhằng, không kỳ kèo chốt đơn dù lúc đấy cũng đang đêm muộn.
Sáng hôm sau dậy vẫn còn đang lơ ngơ mở điện thoại check tin nhắn thì đã thấy ae Vietnix báo xong việc, trong khi mình vẫn chưa biết có chuyện gì xảy ra @@.

Được cái bấm thử website thì thấy load siêu nhanh, chưa tới một giây là thông tin các thứ hiện hết. Quá phê, thả con ảnh trước sau (hình 2,3) để ace tiện đối chiếu nhé. Thế này thì mình gửi gắm nốt 15 em website còn lại cho team Vietnix thôi chứ không cần nghĩ ngợi gì nữa. 10/10.

Nên là:

 1. Anh chị em muốn có một con website tốc độ load nhanh như tốc độ trở mặt của nyc – Dùng ngay dịch vụ hosting của Vietnix
 2. Anh chị em có website rồi muốn tìm bên hosting uy tín, chuyên nghiệp hỗ trợ không quản ngày đêm – Liên hệ ngay Vietnix Trung
 3. Anh chị em quan tâm đến trải nghiệm khách hàng, từ những cái nhỏ nhất như tăng tốc độ website – Better call Vietnix Trung

Và đừng quên dùng pass “HIEUAI_PAGESPEED” để được giảm 20% trọn đời hosting business và wp hosting, quả code này còn được tặng 1 lần tối ưu pagespeed nữa nhé, ưu đãi chắc cũng phải nhất nhì thị trường luôn.
#SEO #Vietnix #hieuai

Website
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

100 (+43)

Điểm Mobile

100 (+74)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

AI