NỘI DUNG

Hosting tốc độ cao Vietnix - tốc độ tải trang trung bình dưới 1 giây
VPS siêu tốc Vietnix - trải nghiệm mượt mà, ổn định
12/05/2023
Lượt xem

Hướng dẫn cài đặt Elasticsearch trên Ubuntu 20.04 đơn giản và chi tiết

12/05/2023
12 phút đọc
Lượt xem

Đánh giá

5/5 - (102 bình chọn)

Elasticsearch là một nền tảng phục vụ tìm kiếm và phân tích dữ liệu phân tán trong thời gian thực. Nền tảng này nổi tiếng với hiệu năng, nhiều tính năng mạnh mẽ và khả năng mở rộng tốt. Bài viết này sẽ hướng dẫn cài đặt Elasticsearch trên Ubuntu 20.04 chi tiết.

Điều kiện cài đặt Elasticsearch trên Ubuntu 20.04

Trước khi bắt đầu, hãy đảm bảo bạn đáp ứng đủ các yêu cầu sau:

Điều kiện cài đặt Elasticsearch trên Ubuntu 20.04
Điều kiện cài đặt Elasticsearch trên Ubuntu 20.04
 • Có server Ubuntu 20.04, tối thiểu 4GB RAM và 2 CPU, ngoài ra cần có một user non-root trên hệ thống. Lượng CPU, RAM và dung lượng sẽ tùy thuộc vào lượng log cần đáp ứng trên server Elasticsearch.
 • Cài đặt sẵn OpenJDK 11.

Các bước cài đặt và cấu hình Elasticsearch trên Ubuntu 20.04

Bước 1 – Cài đặt Elasticsearch

Các thành phần của Elasticsearch chưa có sẵn trong repo mặc định của Ubuntu. Mọi package đều được ký bằng key của Elasticsearch để bảo vệ hệ thống không download nhầm gói độc hại. Do đó bước này sẽ import public key GPG của Elasticsearch rồi thêm danh sách nguồn của package Elastic để cài đặt.

Trước tiên, sử dụng curl – công cụ command-line dùng để truyền dữ liệu qua URL – để import public key GPG của Elasticsearch vào APT. Bạn sẽ sử dụng thêm đối số -fsSL để ẩn tiến trình và lỗi, đồng thời cho phép curl tạo request trên vị trí mới nếu được điều hướng. Sau đó output của lệnh sẽ được pipe vào chương trình apt-key để thêm public key GPG vào APT.

curl -fsSL https://artifacts.elastic.co/GPG-KEY-elasticsearch | sudo apt-key add -

Tiếp theo, thêm danh sách nguồn Elastic vào thư mục sources.list.d để APT tìm được các nguồn mới:

echo "deb https://artifacts.elastic.co/packages/7.x/apt stable main" | sudo tee -a /etc/apt/sources.list.d/elastic-7.x.list

Sau đó cập nhật danh sách package để APT đọc được nguồn Elastic mới:

sudo apt update

Bây giờ bạn có thể cài đặt Elasticsearch:

sudo apt install elasticsearch

Bước 2 – Cấu hình Elasticsearch

Elasticsearch có thể được cấu hình bằng cách chỉnh sửa trực tiếp file config elasticsearch.yml nằm trong thư mục /etc/elasticsearch.

Trước tiên, mở file cấu hình bằng một text editor bất kỳ, ở đây sử dụng nano:

sudo nano /etc/elasticsearch/elasticsearch.yml

Lưu ý rằng file config của Elasticsearch nằm ở định dạng YAML. Vì vậy bạn phải giữ nguyên định dạng thụt lề, không được thêm bất kỳ khoảng trắng nào khi chỉnh sửa file.

File elasticsearch.yml cung cấp các tùy chọn cấu hình cho cluster, node, đường dẫn, bộ nhớ, mạng, discovery và gateway. Hầu hết các tùy chọn này đều được cấu hình trước trong file, nhưng vẫn có thể được thay đổi tùy theo nhu cầu. Trong hướng dẫn này, Vietnix sẽ chỉ thay đổi cài đặt cho host mạng.

Elasticsearch nghe lưu lượng trên port 9200. Bạn cần phải giới hạn các truy cập từ bên ngoài vào instance Elasticsearch để bảo vệ hệ thống và dữ liệu, đồng thời ngăn không cho hacker ngắt cluster Elasticsearch thông qua REST API của nó.

Để hạn chế truy cập và tăng tính bảo mật, tìm và uncomment dòng chỉ định network.host trong file, sau đó đổi giá trị thành localhost như sau:

. . .
# ---------------------------------- Network -----------------------------------
#
# Set the bind address to a specific IP (IPv4 or IPv6):
#
network.host: localhost
. . .

Bây giờ Elasticsearch sẽ nghe trên mọi interface và các IP được ràng buộc. Nếu bạn muốn Elasticsearch chỉ nghe trên một interface cụ thể thì có thể chỉ định IP đó vào phần giá trị localhost.

Sau khi hoàn tắt, lưu rồi đóng file lại. Nếu sử dụng nano, hãy nhấn CTRL+X, nhấn Y ENTER.

Bây giờ bạn có thể khởi động dịch vụ Elasticsearch bằng lệnh sau:

sudo systemctl start elasticsearch

Sau đó chạy lệnh dưới đây cho cho phép Elasticsearch tự khởi động sau mỗi lần server boot:

sudo systemctl enable elasticsearch

Để quá trình cài đặt và cấu hình Elasticsearch diễn ra thuận lợi, không gặp trở ngại nào thì bạn cần tới một một máy chủ có khả năng mở rộng linh hoạt và toàn quyền quản trị. Trong đó, VPS Vietnix là một lựa chọn tuyệt vời cho việc này. Được thiết kế với công nghệ tiên tiến nhất, VPS Vietnix đem lại cho người dùng một trải nghiệm tuyệt vời:

 • Toàn quyền quản trị trong việc cài đặt, quản lý và sử dụng máy chủ. Nếu bạn gặp khó khăn trong việc cài đặt hệ thống hay các ứng dụng thì có thể gửi yêu cầu hỗ trợ tới đội ngũ Vietnix.
 • Khả năng mở rộng, tùy chỉnh tài nguyên dễ dàng, linh hoạt giúp bạn có thể thiết lập hệ thống máy chủ theo nhu cầu của mình.
 • Tiết kiệm chi phí với nhiều gói dịch vụ theo nhiều cấu hình khác nhau, từ VPS Giá Rẻ, VPS Cao Cấp, VPS Phổ Thông, VPS NVMe cho tới VPS GPU.

Liên hệ Vietnix để được tư vấn chi tiết các gói cấu hình tối ưu theo nhu cầu sử dụng của bạn.

Bước 3 – Bảo mật Elasticsearch

Theo mặc định thì Elasticsearch chỉ có thể được kiểm soát bởi những người dùng có quyền truy cập vào HTTP API. Đây thường không được gọi là lỗ hổng bảo mật vì Elasticsearch chỉ nghe trên interface loopback (127.0.0.1) và interface này chỉ có thể được truy cập cục bộ. Vì vậy miễn là không có bất kì khả năng truy cập từ bên ngoài thì mọi server đều đảm bảo tin cậy và vấn đề bảo mật sẽ không còn quá quan trọng.

Nếu bạn muốn cho phép các truy cập từ xa vào API HTTP thì có thể giới hạn mạng bằng tường lửa UFW của Ubuntu được bật theo mặc định.

Bây giờ bạn sẽ cấu hình tường lửa để cho phép các remote host được tin cậy truy cập đến port API HTTP mặc định của Elasticsearch (TCP 9200). Đây thường là server bạn đang sử dụng trong thiết lập server đơn, ví dụ như 192.51.100.0. Bạn có thể cho phép truy cập bằng lệnh sau:

sudo ufw allow from 198.51.100.0 to any port 9200

Sau đó enable UFW bằng lệnh:

sudo ufw enable

Bây giờ bạn có thể kiểm tra trạng thái của UFW:

sudo ufw status

Nếu đã chỉ định các quy tắc tường lửa chính xác thì output sẽ như dưới đây:

Output
Status: active

To             Action   From
--             ------     ----
9200          ALLOW   198.51.100.0
22            ALLOW   Anywhere
22 (v6)         ALLOW   Anywhere (v6)

Bây giờ UFW đã được enable và bảo vệ Elasticsearch trên cổng 9200.

Bước 4 – Kiểm tra Elasticsearch

Đến bước này, Elasticsearch đã bắt đầu chạy trên cổng 9200. Bạn có thể kiểm tra bằng curl và request GET như sau:

curl -X GET 'http://localhost:9200'
Output
{
 "name" : "elasticsearch-ubuntu20-04",
 "cluster_name" : "elasticsearch",
 "cluster_uuid" : "qqhFHPigQ9e2lk-a7AvLNQ",
 "version" : {
  "number" : "7.6.2",
  "build_flavor" : "default",
  "build_type" : "deb",
  "build_hash" : "ef48eb35cf30adf4db14086e8aabd07ef6fb113f",
  "build_date" : "2020-03-26T06:34:37.794943Z",
  "build_snapshot" : false,
  "lucene_version" : "8.4.0",
  "minimum_wire_compatibility_version" : "6.8.0",
  "minimum_index_compatibility_version" : "6.0.0-beta1"
 },
 "tagline" : "You Know, for Search"
}

Nếu output hiển thị tương tự như ở trên thì Elasticsearch đang hoạt động bình thường.

Để xác thực mọi thiết lập hiện tại thì bạn có thể chạy lệnh sau:

curl -XGET 'http://localhost:9200/_nodes?pretty'

Sau khi có kết quả đầu ra thì người dùng có thể xác nhận các thông tin cài đặt gần nhất như về node, cluster, đường dẫn ứng dụng, các modules và nhiều mục khác.

Bước 5 – Bắt đầu sử dụng Elasticsearch

Để sử dụng Elasticsearch, trước tiên hãy bổ sung một số dữ liệu cho server. Elasticsearch sử dụng API RESTful phản hồi lại các lệnh CRUD thông thường, gồm có: create, read, update, và delete.

Bạn có thể thêm một entry ngẫu nhiên như sau:

curl -XPOST -H "Content-Type: application/json" 'http://localhost:9200/tutorial/helloworld/1' '{ "message": "Hello World!" }'
Output
{"_index":"tutorial","_type":"helloworld","_id":"1","_version":2,"result":"updated","_shards":{"total":2,"successful":1,"failed":0},"_seq_no":1,"_primary_term":1}

Thông qua curl, bạn vừa gửi một request HTTP POST đến server Elasticsearch. URI của request này là /tutorial/helloworld/1 với một số tham số như sau:

 • tutorial là chỉ mục của dữ liệu trong Elasticsearch.
 • helloworld là loại dữ liệu.
 • 1 là ID của entry.

Bạn có thể lấy entry đầu tiên bằng request HTTP GET như sau:

curl -X GET -H "Content-Type: application/json" 'http://localhost:9200/tutorial/helloworld/1' '{ "message": "Hello World!" }'
Output
{"_index":"tutorial","_type":"helloworld","_id":"1","_version":1,"found":true,"_source":{ "message": "Hello, World!" }}

Nếu muốn chỉnh sửa một entry có sẵn thì bạn có thể dùng request HTTP PUT:

curl -X PUT -H "Content-Type: application/json" 'localhost:9200/tutorial/helloworld/1?pretty' '
{
 "message": "Hello, People!"
}'

Thông báo cho biết chỉnh sửa thành công:

Output
{
 "_index" : "tutorial",
 "_type" : "helloworld",
 "_id" : "1",
 "_version" : 2,
 "result" : "updated",
 "_shards" : {
  "total" : 2,
  "successful" : 1,
  "failed" : 0
 },
 "_seq_no" : 1,
 "_primary_term" : 1
}

Ở ví dụ trên, bạn đã đổi message của entry đầu tiên thành “Hello, People!”, khi đó số phiên bản cũng sẽ được tự động tăng thành 2.

Bên cạnh đó, request trên cũng có thêm đối số pretty cho phép hiển thị định dạng dễ đọc cho người dùng và giúp bạn có thể viết từng trường dữ liệu trên một hàng mới. Bạn cũng có thể dùng đối số prettify trong kết quả để có output dễ đọc hơn:

curl -X GET -H "Content-Type: application/json" 'http://localhost:9200/tutorial/helloworld/1?pretty'
Output
{
 "_index" : "tutorial",
 "_type" : "helloworld",
 "_id" : "1",
 "_version" : 2,
 "_seq_no" : 1,
 "_primary_term" : 1,
 "found" : true,
 "_source" : {
  "message" : "Hello, People!"
 }
}

}

Với kinh nghiệm hơn 10 năm trong lĩnh vực cung cấp giải pháp VPS tốc độ cao, Vietnix đã vinh dự cùng đồng hành với sự thành công của hơn 50.000 khách hàng cá nhân và doanh nghiệp. Vietnix đã kích hoạt hơn 100.000 dịch vụ và nhận được sự giới thiệu của 97% khách hàng sau khi trải nghiệm.

Vietnix luôn nỗ lực để cung cấp các giải pháp VPS tối ưu cho khách hàng của mình, đảm bảo rằng họ sẽ nhận được dịch vụ tốt nhất và chất lượng nhất. Ngoài ra, Vietnix còn hỗ trợ khách hàng hệ sinh thái các dịch vụ chuyên nghiệp khác như lưu trữ web hosting, tên miền, máy chủ, Firewall Anti DDoS,… Hãy liên hệ với Vietnix ngay hôm nay để biết thêm thông tin về các dịch vụ mà bạn đang có nhu cầu sử dụng.

Mọi vấn đề thắc mắc cần tư vấn, quý khách vui lòng liên hệ:

 • Địa chỉ: 265 Hồng Lạc, Phường 10, Quận Tân Bình, Thành Phố Hồ Chí Minh
 • Hotline: 1800 1093 – 07 088 44444
 • Email: sales@vietnix.com.vn

Lời kết

Trên đây là những hướng dẫn cài đặt Elasticsearch trên Ubuntu 20.04. Mong rằng bạn có thể thực hiện thành công theo quy trình cài đặt này trên hệ thống của mình. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào khác, hãy để lại ở phần comment bên dưới để được Vietnix hỗ trợ nhanh nhất nhé.

THEO DÕI VÀ CẬP NHẬT CHỦ ĐỀ BẠN QUAN TÂM

Đăng ký ngay để nhận những thông tin mới nhất từ blog của chúng tôi. Đừng bỏ lỡ cơ hội truy cập kiến thức và tin tức hàng ngày

Chọn chủ đề :

Kết nối với mình qua

Kết nối với mình qua

Tăng tốc độ website - Nâng tầm giá trị thương hiệu

Tăng tốc tải trang

95 điểm

Nâng cao trải nghiệm người dùng

Tăng 8% tỷ lệ chuyển đổi

Thúc đẩy SEO, Google Ads hiệu quả

Tăng tốc ngay

SẢN PHẨM NỔI BẬT

7 NGÀY DÙNG THỬ HOSTING

NẮM BẮT CƠ HỘI, THÀNH CÔNG DẪN LỐI

Cùng trải nghiệm dịch vụ hosting tốc độ cao được hơn 100,000 khách hàng sử dụng

ĐĂNG KÝ NHẬN TÀI LIỆU THÀNH CÔNG
Cảm ơn bạn đã đăng ký nhận tài liệu mới nhất từ Vietnix!
ĐÓNG

ĐĂNG KÝ DÙNG THỬ HOSTING

7 NGÀY MIỄN PHÍ

ĐĂNG KÝ DÙNG THỬ HOSTING

7 NGÀY MIỄN PHÍ

XÁC NHẬN ĐĂNG KÝ DÙNG THỬ THÀNH CÔNG
Cảm ơn bạn đã đăng ký thông tin thành công. Đội ngũ CSKH sẽ liên hệ trực tiếp để kích hoạt dịch vụ cho bạn nhanh nhất!
ĐÓNG

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

100 (+39)

Điểm Mobile

100 (+67)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

Ecommerce

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

99 (+28)

Điểm Mobile

100 (+50)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

SEO

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

99 (+26)

Điểm Mobile

98 (+59)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

Ecommerce

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

100 (+8)

Điểm Mobile

98 (+35)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

Giáo Dục

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

100 (+61)

Điểm Mobile

100 (+61)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

Giáo Dục

Võ Thiên Tòng

25 Tháng 2 lúc 21:09

·

Mình muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến Team Vietnix, anh Hưng Nguyễn, anh Vietnix Trung, em Quốc Huy đã hỗ trợ tối ưu Page Speed Insight (PSI) cho website vanvoiminhhoa.vn của mình.
Biết đến anh Hưng đã lâu nhưng chưa có duyên sử dụng dịch vụ bên anh. Tình cờ thấy được bài Post của anh về việc hỗ trợ tối ưu PSI miễn phí chỉ với vài Slot, thấy AE cmt khá nhiều nên cũng không nghĩ tới lượt mình. Hôm sau đánh liều inbox 1 phen xem sao thì may mắn được đưa vào danh sách. Vài ngày sau được Team Vietnix liên hệ và hỗ trợ.
Kết quả đạt được:
• Điểm xanh lè xanh lét
• Tốc độ tải trang nhanh hơn hẳn
• Các chỉ số cũng được cải thiện đáng kể
• Và mình tin rằng với việc PSI được cải thiện cũng thúc đẩy những thứ khác đi lên theo!
Mình thực sự hài lòng với dịch vụ của Vietnix và muốn giới thiệu đến tất cả mọi người:
• Dịch vụ Wordpress Hosting: Tốc độ nhanh, ổn định, bảo mật cao, hỗ trợ kỹ thuật 24/7. (https://vietnix.vn/wordpress-hosting/)
• Dịch vụ Business Hosting: Dung lượng lớn, phù hợp cho website có lượng truy cập cao, tích hợp nhiều tính năng cao cấp. (https://vietnix.vn/business-hosting/)
Đặc biệt, Vietnix đang có chương trình ưu đãi:
• Giảm giá 20% trọn đời khi nhập code THIENTONG_PAGESPEED tại trang thanh toán (Chu kỳ 12 tháng trở lên)
• Tặng 1 lần tối ưu điểm Page Speed Insight cho 1 website
Cám ơn Vietnix một lần nữa!
#Vietnix #Vanvoiminhhoa #Pagespeedinsight
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu
Thiện Nguyễn - CEO SEO Dạo

5 Tháng 3 lúc 16:21

·

CORE WEB VITAL YẾU TỐ XẾP HẠNG TÌM KIẾM SEO
Core Web Vitals là một tập hợp các chỉ số đo lường hiệu suất của trang web từ góc độ người dùng, được Google sử dụng để đánh giá trải nghiệm người dùng trên các trang web. Các chỉ số chính bao gồm:
– Largest contentful paint (LCP): Tốc độ render của page. Mục tiêu là dưới 2,5 giây.
– First input delay (FID): Tốc độ phản hồi của website với tương tác của người dùng. Mục tiêu là dưới 100ms.
– Cumulative Layout Shift (CLS): Độ ổn định của bố cục trang. Mục tiêu là dưới 0.1.
Tất cả các chỉ số này đo lường các khía cạnh quan trọng của trải nghiệm người dùng trên trang web. Google đã công bố rằng từ tháng 5 năm 2021, các Core Web Vitals sẽ được sử dụng làm một trong các yếu tố đánh giá trong việc xếp hạng trang web trên kết quả tìm kiếm. Do đó, hiểu và cải thiện các Core Web Vitals là rất quan trọng đối với SEO.
Tóm lại, Core Web Vitals không chỉ giúp cải thiện hiệu suất và xếp hạng trang web trên công cụ tìm kiếm, mà còn cải thiện trải nghiệm của người dùng khi họ truy cập và tương tác với trang website.
P/s: mình đang có gói hỗ trợ đặc biệt cho anh em tối ưu tốc độ bên VIETNIX:
– Giảm 20% lifetime dịch vụ Hosting Business và Hosting Wordpress chu kỳ 12 tháng trở lên.
– Tặng 1 lần tối ưu điểm Page Speed Insight cho 1 website.
Anh em có nhu cầu đăng ký qua bạn Vietnix Trung này nhé và nhập mã SEODAO_PAGESPEED để được ưu đãi nhé.😁
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu SEO Dạo
Icharm review

5 Tháng 3 lúc 15:43

·

[Mình vừa được hỗ trợ tối ưu page speed website]
Trước khi được tối ưu, web của mình điểm rất thấp, đặc biệt là mobile chỉ có 39. Cơ duyên thế nào lúc lướt face lại va phải chương trình tối ưu pagespeed bên Vietnix.
Sau khi được Trần Hoàng Phúc và team Vietnix hỗ trợ nhiệt tình, điểm web vọt lên 98 99 (như hình bên dưới). Dùng thử web thì thấy quá là mượt, 10 điểm cho team Vietnix.
Nói thật thì mình thật sự ấn tượng về sự nhiệt huyết, tận tâm và rất chuyên nghiệp bên Vietnix.
Anh em có nhu cầu về hosting hay có vấn đề về website như:
1. Web load chậm
2. Khách rời web vì đợi tải nội dung, hình ảnh lâu
3. Hay tất tần tật mọi thứ về website
THÌ LIÊN HỆ NGAY VIETNIX NHÉ!
Và đừng quên dùng pass “ICHARM_PAGESPEED” để được giảm 20% trọn đời hosting business và wp hosting. Quả code này còn được tặng 1 lần tối ưu pagespeed nữa nhé, ưu đãi chắc cũng phải nhất nhì thị trường luôn.
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu
Hoàng Nguyễn

29 Tháng 2 lúc 17:04

·

Xin chào mọi người! Vừa rồi mình có sử dụng dịch vụ tối ưu website, tăng tốc độ tải trang pagespeed của Vietnix kết quả trên cả tuyệt vời nên mình viết bài này để chia sẻ thông tin với các bạn.
Lý do mình chọn dịch vụ tối ưu tốc độ website của Vietnix:
✅ Đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm: Đã tối ưu thành công cho hàng nghìn website trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Các bạn nhân viên rất thân thiện, nhiệt tình và chủ động trong quá trình làm việc để cập nhật tiến độ.
✅ Quy trình chuyên nghiệp:
– Kiểm tra và phân tích: Vietnix sử dụng các công cụ tiên tiến để kiểm tra và phân tích tốc độ website của bạn.
– Xác định nguyên nhân: Vietnix xác định nguyên nhân khiến website tải chậm và đưa ra giải pháp tối ưu phù hợp.
– Tối ưu hóa website: Vietnix áp dụng các kỹ thuật tối ưu tiên tiến nhất để tăng tốc độ tải trang.
– Báo cáo kết quả: Vietnix cung cấp báo cáo chi tiết về kết quả tối ưu hóa website.
Công nghệ tiên tiến: Vietnix sử dụng các công nghệ tối ưu mới nhất như LiteSpeed, LSCache, Memcached, Redis, v.v.
✅ Cam kết kết quả: Vietnix cam kết tăng tốc độ website của bạn lên tối thiểu 90%.
✅ Giá cả cạnh tranh: Vietnix cung cấp dịch vụ tối ưu tốc độ website với mức giá cạnh tranh nhất trên thị trường.
📣 Để đăng ký sử dụng dịch vụ tối ưu tốc độ website và các dịch vụ khác như hosting, vps, domain… các bạn có thể đăng ký tại https://portal.vietnix.vn/aff.php?aff=57 hoặc Inbox cho sếp Vietnix Trung nhé.
Các bạn có thể kiểm tra tốc độ trang của mình https://lasan.edu.vn hoặc một vài trang khác đã sử dụng dịch vụ của Vietnix như sau:
https://pagespeed.web.dev/…/https…/v8beqewyt2…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/etiohjvtl4…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/yczuqpw6d1…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/xf9y65kuzk…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/fdrsms15en…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/s7p9cgzeri…
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu
Dũng cá xinh

30 Tháng 1 lúc 19:09

·

[Đỉnh]
Em có dùng hosting, vps, cloud vps, cloud server, dedicated server của rất nhiều bên từ trong nước đến nước ngoài để hosting khoảng 2,000+ domain. Mỗi bên đều có ưu nhược khác nhau, nhưng có 1 số bên đặc biệt “bá đạo”, trong đó có: Vietnix!!!!

Lần đầu tiên em được cả CEO Hưng Nguyễn lẫn Master về dev Vietnix Trung của 1 đơn vị hàng đầu liên quan đến Hosting, Server support từ A – Z (từ Zalo, Tele, đến FB và cả Phone)

Em có khá nhiều web dạng Big Data (bài, ảnh, database, data) lên đến hàng trăm Gb. Càng to thì nó càng có nhiều vấn đề về phần phản hồi ban đầu (nhược điểm cố hữu của php wordpress so với nativejs, reactjs, html, headless,…), và anh em Vietnix có nhã ý hỗ trợ xử lý phần Speed Insight này.

Kết quả thực sự kinh ngạc, từ cách trao đổi đến xử lý vấn đề, cut off những cái cần cut off, xử lý rất sâu vấn đề và gợi ý rất nhiều ý tưởng optimize hệ thống!!!! Thực sự quá hài lòng về kết quả cũng như cách tương tác của các đầu tầu bên Vietnix ^^!!!

Nhân cơ duyên được kết nối với những cao thủ của Vietnix, em xin chia sẻ và lan tỏa để nhiều anh em có cơ hội được sử dụng những dịch vụ tốt nhất với giá vô cùng hợp lý!!!!

1 – Với anh em chưa có hosting, em đặc biệt recommend sử dụng hosting bên Vietnix:
– Sử dụng mã DUNGCAXINH_PAGESPEED sẽ được giảm 20% trọn đời (lifetime luôn)
– Áp dụng các gói Hosting Business, Hosting wordpress và reg 1 năm trở lên
– Anh em chưa biết cách reg thì còm men hoặc ib để em hướng dẫn hoặc nhờ các bạn bên Vietnix support từ A – Z

2 – Anh em có hosting rồi và muốn build blog hoặc web = wordpress mà chưa có giao diện thì nhân tiện em đang có tài khoản Premium bên Envato, em sẽ tặng bất kỳ giao diện nào có trên Envato Themes (Link em để dưới còm men) ạ. Cả nhà còm hoặc ib em Themes mà mọi người “chim ưng”, em sẽ cho anh em tải về, up drive và gửi ạ!!! (Chương trình này kéo dài đến ngày 29 tết âm lịch ạ)

3 – BEST NHẤT luôn!!!! Anh em nào mua hosting dùng mã DUNGCAXINH_PAGESPEED sẽ được tối ưu 100 điểm tốc độ cho 1 web (đây là ưu đãi riêng của CEO Hưng Nguyễn dành cho bạn bè của #dungcaxinh ^^) (Giá trị nhất là cái vụ số 3 này anh chị em nhé ^^), cơ hội vàng để move về đơn vị hosting uy tín là đây ^^!!!!

Một lần nữa xin chân thành cám ơn 2 đồng chí em: Hưng Nguyễn và Vietnix Trung đã giải được một bài toán khó cho các trang WP Big data mà anh loay hoay bao lâu nay chưa tìm ra đáp án!!! Chúc Vietnix ngày càng phát triển và có một năm 2024 đại đại thắng nhé ^^ !!!!!
#SEO #Vietnix #dungcaxinh

Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu
Hiếu AI

2 Tháng 2 lúc 21:06

·

UY TÍN – TẬN TÂM – TỐC ĐỘ

3 từ trên là vẫn chưa đủ để nói về quy trình làm việc cực chuyên nghiệp của team Vietnix.Chuyện là mình có con website chính đang có lượt truy cập organic hàng ngày cũng tương đối (hình 1)

Vấn đề là, con site này đang nằm trên hosting dùng chung nên tốc độ load chưa nhanh, tốc độ load chưa nhanh thì trải nghiệm visitor chưa tốt, trải nghiệm visitor chưa tốt thì tỷ lệ chuyển đổi ra đơn hàng kiểu gì thì kiểu cũng sẽ bị ảnh hưởng.

Biết rõ là đang mất tiền nhưng không biết xử lý như lào, nghĩ mà cay.

Đang loay hoay thì vận may nó tới, hôm qua đang lướt phở bò thấy a Nguyễn Việt Dũng đăng bài, rảnh nên thả cái comment hóng hớt, ai ngờ ngoằng phát thấy ông Dũng tạo nhóm với Vietnix Trung luôn.

Ae Vietnix thì siêu tốc độ, lập tức lấy thông tin vào việc, không hỏi han lằng nhằng, không kỳ kèo chốt đơn dù lúc đấy cũng đang đêm muộn.
Sáng hôm sau dậy vẫn còn đang lơ ngơ mở điện thoại check tin nhắn thì đã thấy ae Vietnix báo xong việc, trong khi mình vẫn chưa biết có chuyện gì xảy ra @@.

Được cái bấm thử website thì thấy load siêu nhanh, chưa tới một giây là thông tin các thứ hiện hết. Quá phê, thả con ảnh trước sau (hình 2,3) để ace tiện đối chiếu nhé. Thế này thì mình gửi gắm nốt 15 em website còn lại cho team Vietnix thôi chứ không cần nghĩ ngợi gì nữa. 10/10.

Nên là:

 1. Anh chị em muốn có một con website tốc độ load nhanh như tốc độ trở mặt của nyc – Dùng ngay dịch vụ hosting của Vietnix
 2. Anh chị em có website rồi muốn tìm bên hosting uy tín, chuyên nghiệp hỗ trợ không quản ngày đêm – Liên hệ ngay Vietnix Trung
 3. Anh chị em quan tâm đến trải nghiệm khách hàng, từ những cái nhỏ nhất như tăng tốc độ website – Better call Vietnix Trung

Và đừng quên dùng pass “HIEUAI_PAGESPEED” để được giảm 20% trọn đời hosting business và wp hosting, quả code này còn được tặng 1 lần tối ưu pagespeed nữa nhé, ưu đãi chắc cũng phải nhất nhì thị trường luôn.
#SEO #Vietnix #hieuai

Website
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

100 (+43)

Điểm Mobile

100 (+74)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

AI