Vòng đời tên miền Việt Nam và Quốc tế

Vòng đời tên miền Việt Nam và Quốc tế

12/03/2021

Vòng đời tên miền là gì? Hầu hết các tên miền có thể được đăng ký trong khoảng thời gian từ 1-10 năm và tuân theo một vòng đời được xác định trước. Bài viết này sẽ giải thích vòng đời của tên miền từ khi đăng ký đến khi xóa.

CÁC TRẠNG THÁI CỦA TÊN MIỀN:

 • Tên miền ở trạng thái tự do: là trạng thái tên miền có sẵn. Các tổ chức,cá nhân có thể đăng ký tên miền thông qua các công ty cung cấp.
 • Tên miền ở trạng thái được đăng ký: là trạng thái đã được đăng ký bởi tổ chức, cá nhân. Thông thường, thời gian đăng ký tên miền từ 1 đến 10 năm. Ở trạng thái này, chủ sở hữu có thể bắt đầu sử dụng tên miền cho mục đích của họ như website, mail…
 • Tên miền ở trạng thái hết hạn: là trạng thái tên miền đến thời gian mà bạn đã đăng ký hay gia hạn tên miền trước đó. Thông thường các nhà cung cấp sẽ thông báo cho bạn trước thời gian đến hạn của tên miền để bạn chủ động gia hạn.
 • Tên miền ở trạng thái ngừng hoạt động: là trạng thái tên miền không thể sử dụng được sau khi quá thời hạn đăng ký hay gia hạn.
 • Tên miền ở trang thái bị thu hồi/xoá: là trạng thái tên miền được nhà cung cấp thu hồi sau khi hết thời gian chủ sở hữu cũ có thể gia hạn tên miền. Ở trạng thái này, tên miền bị thu hồi và rơi vào trạng thái tự do có thể đăng ký mới. 

VÒNG ĐỜI TÊN MIỀN VIỆT NAM

 • Tên miền ở trạng thái tự do
 • Tên miền ở trạng thái được đăng ký
 • Tên miền ở trạng thái hết hạn: Trong vòng 5 ngày kể từ khi hết hạn, tên miền vẫn hoạt động bình thường nhưng chủ sở hữu cần gia hạn ngay trong khoảng thời gian này.
 • Tên miền ở trạng thái ngừng hoạt động: Sau 5 ngày khi hết hạn, bắt đầu từ ngày thứ 6 đến ngày thứ 35, tên miền rơi vào trạng thái ngừng hoạt động.
 • Tên miền ở trang thái bị thu hồi/xoá: Sau ngày 35 kể từ khi hết hạn tên miền, tên miền sẽ chuyển sang trạng thái bị thu hồi. Ở trạng thái này thì chủ sở hữu cũ không thể gia hạn tên miền. Thời gian thu hồi tên miền không quá 10 ngày. Sau khi xử lý thu hồi thì tên miền rơi vào trạng thái tự do, lúc này các cá nhân,tổ chức có nhu cầu có thể đăng ký tên miền này. 

VÒNG ĐỜI TÊN MIỀN QUỐC TẾ

 • Tên miền ở trạng thái tự do
 • Tên miền ở trạng thái được đăng ký
 • Tên miền ở trạng thái hết hạn: Khi quá thời gian đăng ký hay gia hạn thì tên miền sẽ ngừng hoạt động ngay. Nó khác với tên miền Việt Nam.
 • Tên miền ở trạng thái ngừng hoạt động: Chủ sở hữu có 30 ngày để gia hạn tên miền quốc tế. Trong thời gian gia hạn, chủ sở hữu có thể gia hạn tên miền của họ bất kỳ lúc nào với mức giá thông thường. Tuy nhiên không thể chuyển tên miền sang nhà cung cấp khác, trừ khi tên miền được gia hạn trước.  
  Sau 30 ngày này đến 35 ngày tiếp theo, tên miền sẽ được chuyển sang trạng thái gia hạn với giá cao. Điều này khác với tên miền Việt Nam, các bạn nên lưu ý.
 • Tên miền ở trang thái bị thu hồi/xoá: Sau 35 ngày kể từ ngày rơi vào trạng thái gia hạn với giá cao (sau 65 ngày tên miền đến hạn) thì tên miền rơi vào trạng thái bị thu hồi. 
  Sau 5 ngày tên miền ở trạng thái bị thu hồi, tên miền sẽ bị xoá và từ lúc này các tổ chức,cá nhân khác có thể đăng ký mới. 

Hy vọng bài viết này giúp các bạn hiểu rõ hơn về vòng đời của tên miền Việt Nam và Quốc tế để chủ động hơn trong việc đăng ký, gia hạn tên miền cho mục đích cá nhân hay kinh doanh.

Các bạn có thể kiểm tra và đăng ký tên miền mới tại Vietnix

Xem thêm:  Tên miền là gì? Hoạt động như thế nào?

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments