Hướng dẫn cách tạo Rules cùng Timelines bằng ứng dụng SIEM của Kibana

Lượt xem
Home

Trong bài hướng dẫn này, Vietnix sẽ hướng dẫn cách tạo rules cùng Timelines bằng ứng dụng SIEM của Kibana, cũng như tùy chỉnh để tạo cảnh báo trên bảng điều khiển SIEM cũng như cách tạo và quản lý cases bằng các công cụ phân tích timeline của Kibana. Sau khi đọc hết bài hướng dẫn này, bạn sẽ có thể kiểm soát một hệ thống SIEM để theo dõi và điều tra các sự kiện bảo mật trên mạng của riêng mình.

Điều kiện tiên quyết để tạo Rules cùng Timelines bằng ứng dụng SIEM của Kibana

Trước khi bước vào bài hướng dẫn này, bạn cần phải đáp ứng được các yêu cầu sau đây để có thể thực hiện được theo hướng dẫn:

  • Một máy chủ (Ubuntu 20.04, Debian 11 hoặc Rocky Linux 8) với ít nhất 4GB RAM và 2 CPU và tài khoản người dùng non-root trên máy chủ. Với cấu hình này bạn có thể tham khảo các gói VPS Giá Rẻ cho sinh viên 4, VPS BASIC 4, VPS PREMIUM 4, VPS NVME 4 của Vietnix đều có cấu hình tương đương.
  • Đã cài đặt và chạy Suricata trên máy chủ.
  • Cần một máy chủ chạy Elastic Stack đã được định cấu hình để Filebeat có thể gửi nhật ký từ máy chủ Suricata của bạn đến Elaticsearch.
  • Đã có thể đăng nhập vào Kibana trên máy chủ Elasticsearch và có các sự kiện trong các bảng điều khiển Suricata.

Khi bạn đã đáp ứng đầy đủ các điều kiện tiên quyết ở trên, hãy tiến hành mở SSH tunnel đến máy chủ Kibana của bạn và đăng nhập vào bằng trình duyệt web. Sau đó, bắt đầu theo dõi các bước hướng dẫn bên dưới nhé.

Bước 1: Kích hoạt khóa API trong Elaticsearch

Để tạo ra các rules, cảnh báo và timeline trong Kibana, trước hết bạn cần kích hoạt một thiết lập mô-đun bảo mật xpack.
Mở tệp /etc/elasticsearch/elasticsearch.yml bằng trình soạn thảo như nano :

sudo nano /etc/elasticsearch/elasticsearch.yml

Sau đó, thêm dòng lệnh xpack.security.authc.api_key.enabled: true vào cuối tệp như bên dưới:

. . .
discovery.type: single-node
xpack.security.enabled: true
xpack.security.authc.api_key.enabled: true

Lưu và đóng tệp khi bạn đã hoàn tất chỉnh sửa. Nếu bạn đang sử dụng nano, bạn có thể thực hiện điều này bằng cách nhấn tổ hợp phím CTRL + X, sau đó YENTER để xác nhận.

Tiến hành khởi động lại Elasticsearch để cài đặt vừa thiết lập ở bên trên có hiệu lực bằng lệnh:

sudo systemctl restart elasticsearch.service

Bây giờ bạn đã sẵn sàng để cấu hình các rules, kiểm tra cảnh báo và tạo timeline và các case trong Kibana.

Bước 2: Thêm Rules vào Kibana

Để sử dụng tính năng SIEM của Kibana với dữ liệu sự kiện Suricata, bạn cần tạo ra các rules để cảnh báo về các sự kiện sắp xảy ra. Đầu tiên, truy cập vào Rules Dashboard trên trang ứng dụng bảo mật của Kibana để tạo hoặc nhập các rules.

Trong bài hướng dẫn này, bạn sẽ biếtc cách sử dụng các chữ ký để phát hiện lưu lượng được điều hướng đến một máy chủ trên các cổng sai lệch (lưu lượng SSH, HTTP TLS) như bên dưới đây:

alert ssh any any -> 203.0.113.5 !22 (msg:"SSH TRAFFIC on non-SSH port"; classtype: misc-attack; target: dest_ip; sid:1000000;)
alert ssh any any -> 2001:DB8::1/32 !22 (msg:"SSH TRAFFIC on non-SSH port"; classtype: misc-attack; target: dest_ip; sid:1000001;)

alert http any any -> 203.0.113.5 !80 (msg:"HTTP REQUEST on non-HTTP port"; classtype:misc-activity; sid:1000002;)
alert http any any -> 2001:DB8::1/32 !80 (msg:"HTTP REQUEST on non-HTTP port"; classtype:misc-activity; sid:1000003;)

alert tls any any -> 203.0.113.5 !443 (msg:"TLS TRAFFIC on non-TLS HTTP port"; classtype:misc-activity; sid:1000004;)
alert tls any any -> 2001:DB8::1/32 !443 (msg:"TLS TRAFFIC on non-TLS HTTP port"; classtype:misc-activity; sid:1000005;)

Nếu bạn tạo các chữ ký hoặc bộ rules riêng của mình, hãy chắc chắn rằng bạn có thể tạo ra các cảnh báo và có thể truy cập vào các sự kiện liên quan trong bảng điều khiển Suricata mặc định ở trong Kibana.

Tiếp theo, truy cập trang Rules trong ứng dụng Kibana’s Security theo liên kết:

http://localhost:5601/app/security/rules/

Sau đó nhấp vào nút Create New Rule ở góc trên bên phải của trang. Tích chọn vào thẻ Custom Query nếu thẻ này chưa được chọn. Sau đó tìm và nhập vào Custom Query đoạn mã sau:

rule.id: "1000000" or rule.id :"1000001"

Đảm bảo rằng giá trị rule.id của bạn khớp với giá trị sid của Suricata dành cho các cuộc tấn công mà bạn muốn được cảnh báo.

Thay đổi mục Query Quick Preview thành Last Month và sau đó nhấp vào Preview Results để xem kết quả. Giả sử bạn có các sự kiện phù hợp trong nhật ký Suricata của mình, trang sẽ được cập nhật ngay tại chỗ và hiển thị một biểu đồ thể hiện các cảnh báo trong tháng trước. Trang của bạn sẽ gần giống như ảnh dưới đây:

Xem kết quả Preview Results
Nhấp vào Preview Results để xem kết quả

Sau đó, nhấn vào Continue để tiến hành thêm tên vào trường Rule Name, điều này là bắt buộc cho mỗi rule. Trong hướng dẫn này, chúng ta sẽ sử dụng mô tả tin nhắn từ rule Suricata SSH TRAFFIC on non-SSH port. Chúng ta cũng cần thêm mô tả cho rule này và sử dụng Check for SSH connection attempts on non-standard ports.

Bạn cũng có thể chọn vào phần Advanced Settings và thêm thông tin chi tiết về rules. Ví dụ, bạn có thể thêm một lời giải thích về cách xử lý cảnh báo được tạo ra bởi rule hoặc liên kết đến các bài báo của các nhà nghiên cứu bảo mật về các loại hình thức tấn công.

Khi bạn đã hoàn thành việc đó, hãy nhấp vào Continue để tiếp tục đến bước tiếp theo. Giữ nguyên cài đặt mặc định của phần Schedule rule, bạn chỉ việc bấm Next.

Cuối cùng, ở phần Rule Actions, nhấp chọn Create & Activate rule để tạo và kích hoạt rule. Trang của bạn sẽ được chuyển hướng tới trang giống như dưới đây:

Tạo và khởi chạy rule
Tạo và khởi chạy rule

Từ đó, nếu bạn muốn tạo thêm những rule Suricata khác mà bạn muốn nhận cảnh báo, hãy lặp lại các bước trên và thay thế sid ở phần custom query rule.id của Kibana.

Sau khi đã tạo xong các rules mà bạn muốn, hãy sẵn sàng để chuyển đến bước tiếp theo. Bạn sẽ được học cách xem xét các cảnh báo và tạo một hoặc nhiều case để quản lý chúng.

Bước 3: Tạo timeline để theo dõi các cảnh báo liên quan đến lưu lượng SSH

Sau khi bạn đã cấu hình một hoặc nhiều luật để tạo ra cảnh báo trong ứng dụng SIEM của Kibana, bạn sẽ cần một cách để nhóm chúng lại và quản lý các cảnh báo một cách hiệu quả hơn. Đầu tiên, hãy truy cập bảng điều khiển cảnh báo của Kibana thông qua liên kết:

http://127.0.0.1:5601/app/security/alerts

Để đảm bảo rằng hệ thống cảnh báo của bạn hoạt động đúng, bạn cần tạo ra một số lưu lượng mạng không hợp lệ phù hợp với chữ ký Suricata hoặc các chữ ký mà bạn đang sử dụng. Ví dụ, bạn có thể kích hoạt một luật bảo mật Suricata với sid:1000000 bằng cách thực hiện một lệnh như sau từ máy tính cá nhân của bạn:

ssh -p 80 your_server_ip

Lệnh này sẽ thử kết nối đến máy chủ của bạn bằng SSH trên cổng 80 thay vì cổng mặc định 22. Việc này sẽ gây ra một số lưu lượng không hợp lệ và kích hoạt một cảnh báo. Tuy nhiên, có thể mất vài phút để cảnh báo xuất hiện trên Kibana, vì nó phải được xử lý bởi Elasticsearch và luật mà bạn đã tạo trong Kibana.

Cảnh báo SSH
Cảnh báo SSH

Tiếp theo, bạn sẽ thêm trường community_id vào danh sách bảng cảnh báo được hiển thị ở cuối trang. Trường này được tạo ra bởi Suricata và dùng để đại diện cho các địa chỉ IP và cổng duy nhất được chứa trong luồng mạng. Nhấp vào nút Fields và nhập network.community_id vào hộp thoại, sau đó đánh dấu vào ô bên cạnh mục này:

Thêm community_id
Thêm community_id

Sau đó, nhấp nút Close để đóng hộp thoại và mục bạn mới nhập sẽ được thêm vào bảng cảnh báo. Tiếp theo, hãy di chuột qua bất kỳ cảnh báo nào có cùng giá trị community_id và nhấp vào biểu tượng Add to timeline investigation. Thao tác này đảm bảo rằng tất cả các cảnh báo dùng chung community_id mà Suricata đã thêm vào sự kiện sẽ được thêm vào timeline để tiếp tục điều tra.

thêm timeline
Hướng dẫn cách tạo Rules cùng Timelines bằng ứng dụng SIEM của Kibana 20

Tiếp đó, nhấp vào Untitled Timeline ở dưới cùng bên trái của trình duyệt. Liên kết này sẽ đưa bạn đến một trang hiển thị các cảnh báo với trường community_id của Suricata mà bạn muốn điều tra.

Trang timeline này cho bạn thấy thêm chi tiết về các gói tin riêng lẻ liên quan đến cảnh báo hoặc luồng mạng. Bạn có thể sử dụng timeline để có thể kiểm soát và nâng cấp các ý tưởng để xác định luồng mạng khả nghi, nơi luồng mạng đó bắt đầu và sẽ kéo dài bao lâu.

Nhấp vào nút All Data Sources ở bên phải của trang và chọn nút Dectection Alerts, sau đó nhấp vào Save. Tùy chọn này sẽ giới hạn timeline để chỉ hiển thị các cảnh báo mà Kibana tạo ra. Nếu không chọn tùy chọn này thì các cảnh báo của Suricata cũng sẽ được hiển thị trong timeline.

Ngoài ra, để lưu timeline của bạn, nhấp vào biểu tượng bút chì ở góc trái bên trên của trang như hình bên dưới đây. Hình bên dưới là nơi bạn có thể tìm thấy biểu tượng bút chì và nút All data sources:

All Data Source
All Data Source

Bạn cũng có thể thêm văn bản vào trường mô tả nếu có thông tin bổ sung mà bạn muốn thêm vào timeline. Sau khi hoàn thành việc chỉnh sửa tên và mô tả của timeline, nhấp vào nút Save ở góc dưới bên phải để lưu lại. Từ đó, lặp lại các bước trên để tạo các timeline cho các cảnh báo khác mà bạn muốn xem xét kỹ hơn sau này.

Trong bước tiếp theo, bạn sẽ sử dụng chế độ xem timeline của mình để gán cảnh báo cho ứng dụng Cases của Kibana trong bộ công cụ SIEM.

Bước 4: Tạo và quản lý các cases trong SIEM

Trong bước trước, bạn đã tạo một timeline để nhóm các cảnh báo và gói tin cùng nhau dựa trên trường community_id của Suricata. Trong bước cuối này, bạn sẽ tạo một hồ sơ để theo dõi và quản lý các cảnh báo trong timeline của bạn.

Để tạo một case mới từ timeline của bạn, đảm bảo rằng bạn đang ở trang timeline trên trình duyệt của mình. Sau đó nhấp vào nút Attach To Case ở góc trên bên phải của trang timeline, sau đó nhấp vào nút Attach To New Case từ danh sách vừa xuất hiện.

Bạn sẽ được chuyển hướng đến trang mà bạn có thể nhập thông tin về sự cố mà bạn đang điều tra. Trong ảnh chụp màn hình sau đây, các case là cảnh báo lưu lượng SSH trên một cổng không phải SSH (SSH Traffic on a non-SSH port):

Tạo case
Tạo case

Điền nội dung vào phần Description để mô tả case này, sau đó điền tên case vào trường Name. Trong ví dụ này, case của chúng ta tên là SSH TRAFFIC on non-SSH port from 203.0.113.5 và chọn vào các thẻ liên quan.

Trong hệ thống SIEM, có rất nhiều sự kiện để điều tra, việc đặt tên theo một kế hoạch sẽ giúp bạn dễ dàng theo dõi các case, timeline và cảnh báo, bởi vì tên của case sẽ tương ứng với cảnh báo Kibana với mục chữ ký Suricata.

Cuộn xuống cuối trang và nhấp vào nút Create Case. Trình duyệt của bạn sẽ hiển thị các case đã được lưu. Sau đó, bạn có thể thêm bình luận và thông tin bổ sung theo định dạng Markdown, cũng như chỉnh sửa case từ trang này.

Tiếp theo, nhấp vào liên kết trong Description để chuyển đến case timeline mà bạn đã thêm ở bước trước.

Đối với mỗi cảnh báo mà bạn muốn thêm trong case, nhấp vào biểu tượng More Actions và chọn Add To Existing Case.

Thêm cảnh báo vào case
Thêm cảnh báo vào case

Nhấp vào tên case trong cửa sổ vừa hiện lên để thêm cảnh báo vào case. Hãy chắc chắn chọn case tương ứng với timeline và các cảnh báo mà bạn đang điều tra. Lặp lại để thêm từng cảnh báo trong danh sách vào case hiện có.

Bây giờ hãy truy cập lại ứng dụng Cases trong Kibana bằng cách sử dụng menu điều hướng ở phía bên trái của trang hoặc dùng liên kết:

http://localhost:5601/app/security/cases

Nhấp vào case của bạn và lưu ý là các cảnh báo mà bạn đã thêm được liệt kê trong case details:

Chi tiết case
Chi tiết case

Ở đây bạn có thể cuộn xuống cuối trang và thêm bất kỳ thông tin bổ sung nào mà bạn muốn. Ví dụ, bất kỳ bước nào mà bạn đã thực hiện để điều tra cảnh báo hoặc thêm các cảnh báo, thay đổi cấu hình cho Suricata như một quy tắc mới hoặc chỉnh sửa lại, chuyển tiếp cho một thành viên khác trong nhóm hoặc bất cứ điều gì khác liên quan đến các case.

Khi bạn đã quen với việc tạo các case cho các loại cảnh báo khác nhau mà bạn muốn theo dõi, bây giờ bạn có thể sử dụng các công cụ SIEM của Kibana để tổ chức và điều phối việc điều tra bất kỳ cảnh báo nào mà bạn quan tâm.

Lời kết

Trên đây là những bước hướng dẫn tạo Rules, Timelines và các Cases từ sự kiện Suricata bằng ứng dụng SIEM của Kibana. Ngoài ra, bạn cũng có thể thử EveBox, một công cụ cung cấp tất cả dữ liệu sự kiện Suricata và chức năng SIEM trên một trang duy nhất. Nếu thấy bài viết hữu ích, hãy bình luận và chia sẻ cho Vietnix nhé.

Chia sẻ lên

Theo dõi trên

Logo Google new

Đánh giá

5/5 - (188 bình chọn)

Hưng Nguyễn

Kết nối với mình qua

Icon Quote
Icon Quote
Đăng ký nhận tin
Để không bỏ sót bất kỳ tin tức hoặc chương trình khuyến mãi từ Vietnix

Bình luận

Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

100 (+39)

Điểm Mobile

100 (+67)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

Ecommerce

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

99 (+28)

Điểm Mobile

100 (+50)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

SEO

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

99 (+26)

Điểm Mobile

98 (+59)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

Ecommerce

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

100 (+8)

Điểm Mobile

98 (+35)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

Giáo Dục

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

100 (+61)

Điểm Mobile

100 (+61)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

Giáo Dục

Võ Thiên Tòng

25 Tháng 2 lúc 21:09

·

Mình muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến Team Vietnix, anh Hưng Nguyễn, anh Vietnix Trung, em Quốc Huy đã hỗ trợ tối ưu Page Speed Insight (PSI) cho website vanvoiminhhoa.vn của mình.
Biết đến anh Hưng đã lâu nhưng chưa có duyên sử dụng dịch vụ bên anh. Tình cờ thấy được bài Post của anh về việc hỗ trợ tối ưu PSI miễn phí chỉ với vài Slot, thấy AE cmt khá nhiều nên cũng không nghĩ tới lượt mình. Hôm sau đánh liều inbox 1 phen xem sao thì may mắn được đưa vào danh sách. Vài ngày sau được Team Vietnix liên hệ và hỗ trợ.
Kết quả đạt được:
• Điểm xanh lè xanh lét
• Tốc độ tải trang nhanh hơn hẳn
• Các chỉ số cũng được cải thiện đáng kể
• Và mình tin rằng với việc PSI được cải thiện cũng thúc đẩy những thứ khác đi lên theo!
Mình thực sự hài lòng với dịch vụ của Vietnix và muốn giới thiệu đến tất cả mọi người:
• Dịch vụ Wordpress Hosting: Tốc độ nhanh, ổn định, bảo mật cao, hỗ trợ kỹ thuật 24/7. (https://vietnix.vn/wordpress-hosting/)
• Dịch vụ Business Hosting: Dung lượng lớn, phù hợp cho website có lượng truy cập cao, tích hợp nhiều tính năng cao cấp. (https://vietnix.vn/business-hosting/)
Đặc biệt, Vietnix đang có chương trình ưu đãi:
• Giảm giá 20% trọn đời khi nhập code THIENTONG_PAGESPEED tại trang thanh toán (Chu kỳ 12 tháng trở lên)
• Tặng 1 lần tối ưu điểm Page Speed Insight cho 1 website
Cám ơn Vietnix một lần nữa!
#Vietnix #Vanvoiminhhoa #Pagespeedinsight
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu
Thiện Nguyễn - CEO SEO Dạo

5 Tháng 3 lúc 16:21

·

CORE WEB VITAL YẾU TỐ XẾP HẠNG TÌM KIẾM SEO
Core Web Vitals là một tập hợp các chỉ số đo lường hiệu suất của trang web từ góc độ người dùng, được Google sử dụng để đánh giá trải nghiệm người dùng trên các trang web. Các chỉ số chính bao gồm:
– Largest contentful paint (LCP): Tốc độ render của page. Mục tiêu là dưới 2,5 giây.
– First input delay (FID): Tốc độ phản hồi của website với tương tác của người dùng. Mục tiêu là dưới 100ms.
– Cumulative Layout Shift (CLS): Độ ổn định của bố cục trang. Mục tiêu là dưới 0.1.
Tất cả các chỉ số này đo lường các khía cạnh quan trọng của trải nghiệm người dùng trên trang web. Google đã công bố rằng từ tháng 5 năm 2021, các Core Web Vitals sẽ được sử dụng làm một trong các yếu tố đánh giá trong việc xếp hạng trang web trên kết quả tìm kiếm. Do đó, hiểu và cải thiện các Core Web Vitals là rất quan trọng đối với SEO.
Tóm lại, Core Web Vitals không chỉ giúp cải thiện hiệu suất và xếp hạng trang web trên công cụ tìm kiếm, mà còn cải thiện trải nghiệm của người dùng khi họ truy cập và tương tác với trang website.
P/s: mình đang có gói hỗ trợ đặc biệt cho anh em tối ưu tốc độ bên VIETNIX:
– Giảm 20% lifetime dịch vụ Hosting Business và Hosting Wordpress chu kỳ 12 tháng trở lên.
– Tặng 1 lần tối ưu điểm Page Speed Insight cho 1 website.
Anh em có nhu cầu đăng ký qua bạn Vietnix Trung này nhé và nhập mã SEODAO_PAGESPEED để được ưu đãi nhé.😁
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu SEO Dạo
Icharm review

5 Tháng 3 lúc 15:43

·

[Mình vừa được hỗ trợ tối ưu page speed website]
Trước khi được tối ưu, web của mình điểm rất thấp, đặc biệt là mobile chỉ có 39. Cơ duyên thế nào lúc lướt face lại va phải chương trình tối ưu pagespeed bên Vietnix.
Sau khi được Trần Hoàng Phúc và team Vietnix hỗ trợ nhiệt tình, điểm web vọt lên 98 99 (như hình bên dưới). Dùng thử web thì thấy quá là mượt, 10 điểm cho team Vietnix.
Nói thật thì mình thật sự ấn tượng về sự nhiệt huyết, tận tâm và rất chuyên nghiệp bên Vietnix.
Anh em có nhu cầu về hosting hay có vấn đề về website như:
1. Web load chậm
2. Khách rời web vì đợi tải nội dung, hình ảnh lâu
3. Hay tất tần tật mọi thứ về website
THÌ LIÊN HỆ NGAY VIETNIX NHÉ!
Và đừng quên dùng pass “ICHARM_PAGESPEED” để được giảm 20% trọn đời hosting business và wp hosting. Quả code này còn được tặng 1 lần tối ưu pagespeed nữa nhé, ưu đãi chắc cũng phải nhất nhì thị trường luôn.
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu
Hoàng Nguyễn

29 Tháng 2 lúc 17:04

·

Xin chào mọi người! Vừa rồi mình có sử dụng dịch vụ tối ưu website, tăng tốc độ tải trang pagespeed của Vietnix kết quả trên cả tuyệt vời nên mình viết bài này để chia sẻ thông tin với các bạn.
Lý do mình chọn dịch vụ tối ưu tốc độ website của Vietnix:
✅ Đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm: Đã tối ưu thành công cho hàng nghìn website trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Các bạn nhân viên rất thân thiện, nhiệt tình và chủ động trong quá trình làm việc để cập nhật tiến độ.
✅ Quy trình chuyên nghiệp:
– Kiểm tra và phân tích: Vietnix sử dụng các công cụ tiên tiến để kiểm tra và phân tích tốc độ website của bạn.
– Xác định nguyên nhân: Vietnix xác định nguyên nhân khiến website tải chậm và đưa ra giải pháp tối ưu phù hợp.
– Tối ưu hóa website: Vietnix áp dụng các kỹ thuật tối ưu tiên tiến nhất để tăng tốc độ tải trang.
– Báo cáo kết quả: Vietnix cung cấp báo cáo chi tiết về kết quả tối ưu hóa website.
Công nghệ tiên tiến: Vietnix sử dụng các công nghệ tối ưu mới nhất như LiteSpeed, LSCache, Memcached, Redis, v.v.
✅ Cam kết kết quả: Vietnix cam kết tăng tốc độ website của bạn lên tối thiểu 90%.
✅ Giá cả cạnh tranh: Vietnix cung cấp dịch vụ tối ưu tốc độ website với mức giá cạnh tranh nhất trên thị trường.
📣 Để đăng ký sử dụng dịch vụ tối ưu tốc độ website và các dịch vụ khác như hosting, vps, domain… các bạn có thể đăng ký tại https://portal.vietnix.vn/aff.php?aff=57 hoặc Inbox cho sếp Vietnix Trung nhé.
Các bạn có thể kiểm tra tốc độ trang của mình https://lasan.edu.vn hoặc một vài trang khác đã sử dụng dịch vụ của Vietnix như sau:
https://pagespeed.web.dev/…/https…/v8beqewyt2…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/etiohjvtl4…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/yczuqpw6d1…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/xf9y65kuzk…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/fdrsms15en…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/s7p9cgzeri…
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu
Dũng cá xinh

30 Tháng 1 lúc 19:09

·

[Đỉnh]
Em có dùng hosting, vps, cloud vps, cloud server, dedicated server của rất nhiều bên từ trong nước đến nước ngoài để hosting khoảng 2,000+ domain. Mỗi bên đều có ưu nhược khác nhau, nhưng có 1 số bên đặc biệt “bá đạo”, trong đó có: Vietnix!!!!

Lần đầu tiên em được cả CEO Hưng Nguyễn lẫn Master về dev Vietnix Trung của 1 đơn vị hàng đầu liên quan đến Hosting, Server support từ A – Z (từ Zalo, Tele, đến FB và cả Phone)

Em có khá nhiều web dạng Big Data (bài, ảnh, database, data) lên đến hàng trăm Gb. Càng to thì nó càng có nhiều vấn đề về phần phản hồi ban đầu (nhược điểm cố hữu của php wordpress so với nativejs, reactjs, html, headless,…), và anh em Vietnix có nhã ý hỗ trợ xử lý phần Speed Insight này.

Kết quả thực sự kinh ngạc, từ cách trao đổi đến xử lý vấn đề, cut off những cái cần cut off, xử lý rất sâu vấn đề và gợi ý rất nhiều ý tưởng optimize hệ thống!!!! Thực sự quá hài lòng về kết quả cũng như cách tương tác của các đầu tầu bên Vietnix ^^!!!

Nhân cơ duyên được kết nối với những cao thủ của Vietnix, em xin chia sẻ và lan tỏa để nhiều anh em có cơ hội được sử dụng những dịch vụ tốt nhất với giá vô cùng hợp lý!!!!

1 – Với anh em chưa có hosting, em đặc biệt recommend sử dụng hosting bên Vietnix:
– Sử dụng mã DUNGCAXINH_PAGESPEED sẽ được giảm 20% trọn đời (lifetime luôn)
– Áp dụng các gói Hosting Business, Hosting wordpress và reg 1 năm trở lên
– Anh em chưa biết cách reg thì còm men hoặc ib để em hướng dẫn hoặc nhờ các bạn bên Vietnix support từ A – Z

2 – Anh em có hosting rồi và muốn build blog hoặc web = wordpress mà chưa có giao diện thì nhân tiện em đang có tài khoản Premium bên Envato, em sẽ tặng bất kỳ giao diện nào có trên Envato Themes (Link em để dưới còm men) ạ. Cả nhà còm hoặc ib em Themes mà mọi người “chim ưng”, em sẽ cho anh em tải về, up drive và gửi ạ!!! (Chương trình này kéo dài đến ngày 29 tết âm lịch ạ)

3 – BEST NHẤT luôn!!!! Anh em nào mua hosting dùng mã DUNGCAXINH_PAGESPEED sẽ được tối ưu 100 điểm tốc độ cho 1 web (đây là ưu đãi riêng của CEO Hưng Nguyễn dành cho bạn bè của #dungcaxinh ^^) (Giá trị nhất là cái vụ số 3 này anh chị em nhé ^^), cơ hội vàng để move về đơn vị hosting uy tín là đây ^^!!!!

Một lần nữa xin chân thành cám ơn 2 đồng chí em: Hưng Nguyễn và Vietnix Trung đã giải được một bài toán khó cho các trang WP Big data mà anh loay hoay bao lâu nay chưa tìm ra đáp án!!! Chúc Vietnix ngày càng phát triển và có một năm 2024 đại đại thắng nhé ^^ !!!!!
#SEO #Vietnix #dungcaxinh

Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu
Hiếu AI

2 Tháng 2 lúc 21:06

·

UY TÍN – TẬN TÂM – TỐC ĐỘ

3 từ trên là vẫn chưa đủ để nói về quy trình làm việc cực chuyên nghiệp của team Vietnix.Chuyện là mình có con website chính đang có lượt truy cập organic hàng ngày cũng tương đối (hình 1)

Vấn đề là, con site này đang nằm trên hosting dùng chung nên tốc độ load chưa nhanh, tốc độ load chưa nhanh thì trải nghiệm visitor chưa tốt, trải nghiệm visitor chưa tốt thì tỷ lệ chuyển đổi ra đơn hàng kiểu gì thì kiểu cũng sẽ bị ảnh hưởng.

Biết rõ là đang mất tiền nhưng không biết xử lý như lào, nghĩ mà cay.

Đang loay hoay thì vận may nó tới, hôm qua đang lướt phở bò thấy a Nguyễn Việt Dũng đăng bài, rảnh nên thả cái comment hóng hớt, ai ngờ ngoằng phát thấy ông Dũng tạo nhóm với Vietnix Trung luôn.

Ae Vietnix thì siêu tốc độ, lập tức lấy thông tin vào việc, không hỏi han lằng nhằng, không kỳ kèo chốt đơn dù lúc đấy cũng đang đêm muộn.
Sáng hôm sau dậy vẫn còn đang lơ ngơ mở điện thoại check tin nhắn thì đã thấy ae Vietnix báo xong việc, trong khi mình vẫn chưa biết có chuyện gì xảy ra @@.

Được cái bấm thử website thì thấy load siêu nhanh, chưa tới một giây là thông tin các thứ hiện hết. Quá phê, thả con ảnh trước sau (hình 2,3) để ace tiện đối chiếu nhé. Thế này thì mình gửi gắm nốt 15 em website còn lại cho team Vietnix thôi chứ không cần nghĩ ngợi gì nữa. 10/10.

Nên là:

  1. Anh chị em muốn có một con website tốc độ load nhanh như tốc độ trở mặt của nyc – Dùng ngay dịch vụ hosting của Vietnix
  2. Anh chị em có website rồi muốn tìm bên hosting uy tín, chuyên nghiệp hỗ trợ không quản ngày đêm – Liên hệ ngay Vietnix Trung
  3. Anh chị em quan tâm đến trải nghiệm khách hàng, từ những cái nhỏ nhất như tăng tốc độ website – Better call Vietnix Trung

Và đừng quên dùng pass “HIEUAI_PAGESPEED” để được giảm 20% trọn đời hosting business và wp hosting, quả code này còn được tặng 1 lần tối ưu pagespeed nữa nhé, ưu đãi chắc cũng phải nhất nhì thị trường luôn.
#SEO #Vietnix #hieuai

Website
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

100 (+43)

Điểm Mobile

100 (+74)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

AI