Quản lý và Cách tạo User trong VestaCP cơ bản

Quản lý và Cách tạo User trong VestaCP

07/04/2021
13 Lượt xem

Tiếp tục chuỗi seri VestaCP bài viết sẽ hướng dẫn tạo user trong VestaCP.

Trước tiên, mình cần nhấn mạnh. Các user trong vesta là duy nhất và độc lập nhau, user này không được can thiệp vào user khác, ngoại trừ user quản trị cao nhất admin. Vì thế để tránh rủi ro khi user bị lỗi làm hỏng dữ liệu, ta nên lưu trữ các website, database, mail, … phân tán sang từng user riêng biệt

Cần login vào link quản trị VestaCP https://ip:8083 dưới quyền admin để thực hiện

1. Hướng dẫn tạo user trong VestaCp

Mô tả: Chức năng cho tạo user mới chứa web, database, mail, cron,…

Cách thực hiện:

a. Qua giao diện

Minh họa bên dưới sẽ tạo user: example

 • Sau khi login vào vesta, ở trang mặc định, click chuột vào dấu cộng để thêm user
create_v_user1.png
 • Điền các thông tin liên quan tới user và click chọn Add
create_v_user2.png
 • User sau khi tạo thành công, sẽ nhận được thông báo
create_v_user3.png
 • Và trở về trang chủ bạn sẽ nhận thấy user vừa tạo đứng vị trí đầu tiên
create_v_user4.png

Lưu ý:

 • Không chỉ riêng bạn, khi tiến hành đặc mật khẩu cho bất kỳ tài khoản nào, đa phần chúng ta thường đặt password gần gũi và đơn giản để dễ dàng ghi nhớ và đồng bộ với tất cả tài khoản. Nhưng chúng tôi không khuyến khích khách hàng làm điều đó, thủ đoạn scan, brute force, hacking,… ngày càng tinh vi, chính vì vậy hãy bảo vệ tài khoản của mình bằng những mật khẩu phức tạp và không chia sẻ với bất kỳ ai.
 • Riêng ví dụ này, để dễ hình dung độ phức tạp password, mình sẽ mở full hd nên đừng nhầm lẫn mình không bảo mật nhé!
b. Qua command line: v-add-user
Cú pháp: v-add-user USER PASSWORD EMAIL [PACKAGE] [FNAME] [LNAME]
[root@lab ~]# v-add-user example lskfak@232lfhgjkl example@gmail.com

Xem lại danh sách user và trạng thái: v-list-users

[root@lab ~]# v-list-users
USER   PKG   WEB DNS MAIL DB DISK BW SPND DATE
----   ---   --- --- ---  -- ---- -- ---- ----
admin  default 1  1  1   1  2   1  no  2020-12-19
ahihi  default 2  2  2   2  5   0  no  2021-03-26
example default 0  0  0   0  0   0  no  2021-03-27

2. Edit (điều chỉnh) user

Mô tả: Chức năng cho phép thay đổi thông tin user được chọn.

Cách thực hiện:

 • Kéo chuột vào user cần điều chỉnh và chọn vào Edit
create_v_user5.png
 • Điền các thông tin cần thay đổi, sau đó Save lại
create_v_user6.png
 • Khi nhận thấy thông báo Changes have been saved. thì quá trình thay đổi thông tin user đã thành công
create_v_user7.png

3. Suspend user

Mô tả: Chức năng cho phép dừng mọi hoạt động của user và toàn bộ việc trao đổi dữ liệu của user đó.

Cách thực hiện:

a. Qua giao diện
 • Kéo chuột vào user cần suspend và chọn Suspend
create_v_user8.png
 • Xác nhận OK nếu muốn suspend user
create_v_user9.png
 • Sau khi được suspend, VestaCP sẽ làm mờ user trên trang hiển thị và client không thể dùng được user hay không thể kết nối tới bất kỳ website hay database thuộc quyền sở hữu của user trong thời gian suspend
create_v_user10.png
b. Qua command line

Cú pháp: v-suspend-user USER [RESTART].
[root@lab ~]# v-suspend-user example

Xem lại danh sách user và trạng thái: v-list-users

[root@lab ~]# v-list-users
USER   PKG   WEB DNS MAIL DB DISK BW SPND DATE
----   ---   --- --- ---  -- ---- -- ---- ----
admin  default 1  1  1   1  2   1  no  2020-12-19
ahihi  default 2  2  2   2  5   0  no  2021-03-26
example default 0  0  0   0  0   0  yes  2021-03-27

3. Delete user

a. Qua giao diện

Mô tả: Chức năng sẽ xóa vĩnh viễn user và toàn bộ dữ liệu về database, source web, cron, mail, … mà user sở hữu nên hãy cân nhắc thật kỹ trước khi thực hiện.

Nếu có backup, có thể khôi phục lại. Xem thêm về bài viết backup VestaCP tại link:

https://vietnix.vn/backup-sao-luu-va-restore-khoi-phuc-du-lieu)

Cách thực hiện:

 • Kéo chuột vào user cần delete và chọn Delete
create_v_user14.png
 • Xác nhận OK nếu muốn Delete user
create_v_user15.png
 • User và toàn bộ dữ liệu của user đã bị xóa
create_v_user16.png
b. Qua command line: v-delete-user

Cú pháp: v-delete-user [USER]
[root@lab ~]# v-list-users
USER PKG WEB DNS MAIL DB DISK BW SPND DATE
---- --- --- --- --- -- ---- -- ---- ----
admin default 1 1 1 1 2 1 no 2020-12-19
ahihi default 2 2 2 2 5 0 no 2021-03-26
example default 0 0 0 0 1 0 no 2021-03-27
[root@lab ~]# v-delete-user example

Xem lại danh sách user và trạng thái: v-list-users

[root@lab ~]# v-list-users
USER PKG WEB DNS MAIL DB DISK BW SPND DATE
---- --- --- --- --- -- ---- -- ---- ----
admin default 1 1 1 1 2 1 no 2020-12-19
ahihi default 2 2 2 2 5 0 no 2021-03-26

4. Unsuspend user

Mô tả: Chức năng chỉ áp dụng được với user đang ở trạng thái Suspend và cho phép user và toàn bộ việc trao đổi của user trở về trạng thái hoạt động bình thường.

Cách thực hiện:

a. Qua giao diện
 • Kéo chuột vào user cần Unsuspend
create_v_user11.png
 • Xác nhận OK nếu muốn Unsuspend user
create_v_user12.png
 • User và toàn bộ việc trao đổi của user đã trở về trạng thái hoạt động bình thường.
sup_v_user1.png
b. Qua command line: v-unsuspend-user

Cú pháp: v-unsuspend-user USER.
[root@lab ~]# v-unsuspend-user example

Xem lại danh sách user và trạng thái: v-list-users

[root@lab ~]# v-list-users
USER   PKG   WEB DNS MAIL DB DISK BW SPND DATE
----   ---   --- --- ---  -- ---- -- ---- ----
admin  default 1  1  1   1  2   1  no  2020-12-19
ahihi  default 2  2  2   2  5   0  no  2021-03-26
example default 0  0  0   0  0   0  no  2021-03-27
sup_v_user2.png

Chúc các bạn thành công.

Tìm hiểu thêm:
>>> Hướng dẫn cài đặt VestaCP lên VPS
>>> Hướng dẫn sử dụng Vesta Control Panel tạo một WordPress website
>>> Cài đặt WordPress trên VestaCP