Firewall Anti DDoS
SSL
5
5

Hướng dẫn cách thiết lập đồng bộ hóa thời gian trên Ubuntu 20.04

231
Lượt xem
Home System Hướng dẫn cách thiết lập đồng bộ hóa thời gian trên Ubuntu 20.04

Đồng bộ hóa thời gian là một yếu tố quan trọng trong việc triển khai phần mềm, hiện Ubuntu 20.04 đã được tích hợp sẵn tính năng này. Để có thể cài đặt đồng bộ hóa thời gian, mời bạn theo dõi bài viết về hướng dẫn thiết lập đồng bộ hóa thời gian trên Ubuntu 20.04 dưới đây của Vietnix.

Giới thiệu về thiết lập đồng bộ hóa thời gian trên Ubuntu 20.04

Đồng bộ hóa thời gian một cách chính xác là yếu tố không thể thiếu trong việc cài đặt các phần mềm hiện đại. Nếu không có nó, bạn có thể gặp phải các tình trạng như dữ liệu không chính xác, xuất hiện lỗi và các vấn đề khác rất khó để giải quyết. Đồng bộ hóa thời gian giúp đảm bảo rằng nhật ký của bạn đang được ghi lại theo đúng thứ tự và các bản cập nhật cơ sở dữ liệu được áp dụng một cách thích hợp.

Hiện nay, Ubuntu 20.04 được tích hợp sẵn tính năng đồng bộ hóa thời gian và kích hoạt theo mặc định bằng cách sử dụng systemd’s timesyncd. Trong bài viết này, bạn sẽ được hướng dẫn về một số lệnh liên quan đến thời gian, xác minh rằng timesyncd đang hoạt động và cài đặt dịch vụ đồng bộ thời gian mạng khác.

Yêu cầu về hướng dẫn thiết lập đồng bộ hóa thời gian trên Ubuntu 20.04

Trước khi bắt đầu hướng dẫn này, bạn cần có Ubuntu 20.04 server với người dùng non-root có quyền sudo và tường lửa.

Banner WordPress Hosting Singlepost

Chương trình ra mắt dịch vụ WordPress Hosting miễn phí 500 mẫu website

Các lệnh thời gian cơ bản

Để có thể xem thời gian trên server của bạn, hãy sử dụng lệnh date. Bất kỳ người dùng nào cũng có thể chạy lệnh này để hiển thị ngày và giờ:

date

Thông thường, server sẽ hiển thị mặc định là múi giờ UTC.

Output
Thu Aug 5 15:55:20 UTC 2021

UTC được viết tắt của từ Coordinated Universal Time, giờ tại kinh độ là 0. Mặc dù có thể không phản ánh đúng múi giờ hiện tại của bạn, nhưng việc sử dụng Universal Time ( giờ quốc tế ) làm mốc sẽ tránh nhầm lẫn khi cơ sở hạ tầng của bạn trải dài qua nhiều múi giờ khác nhau.

Tuy nhiên, nếu bạn muốn thay đổi múi giờ của mình, thì bạn có thể sử dụng lệnh timedatectl.

Đầu tiên, hãy chạy câu lệnh dưới để hiển thị danh sách các múi giờ có sẵn:

timedatectl list-timezones

Đến đây, các múi giờ sẽ xuất hiện trên màn hình của bạn. Nhấn SPACE để cuộn trang xuống và b để cuộn lên. Khi bạn tìm thấy múi giờ khớp với khu vực của mình, hãy nhớ hoặc ghi lại múi giờ đó, sau đó nhập q để thoát khỏi danh sách.

Tiếp theo, sử dụng lệnh timedatectl set-timezone để có thể cài đặt múi giờ bằng cách thay thế ví dụ dưới đây (America/New_York) bằng múi giờ mà bạn đã ghi chú trong danh sách trước đó. Bạn cần sử dụng sudo với timedatectl để thực hiện:

sudo timedatectl set-timezone America/New_York

Xác minh các thay đổi của mình bằng cách chạy lại lệnh date:

date
Output
Thu Aug 5 11:56:01 EDT 2021

Nếu xuất hiện một cụm kí tự viết tắt khác UTC đồng nghĩa với việc bạn đã thực hiện thành công.

Bây giờ bạn đã kiểm tra đồng hồ và đặt múi giờ, để xác nhận việc thời gian được đồng bộ hóa đúng cách, hãy cùng bước sang phần tiếp theo.

Điều khiển timesyncd với timedatectl

Trước đây, hầu hết đồng bộ hóa thời gian mạng được xử lý bởi Network Time Protocol daemon hoặc ntpd. Dịch vụ này kết nối với một nhóm các NTP server khác cung cấp các bản cập nhật thời gian liên tục và chính xác.

Nhưng bây giờ, với thiết lập mặc định của Ubuntu, bạn có thể sử dụng timesyncd thay vì ntpdtimesyncd hoạt động bằng cách kết nối với các server có cùng thời gian, nhưng nhẹ và tích hợp chặt chẽ hơn với systemd trên Ubuntu.

Bạn có thể truy vấn trạng thái của timesyncd bằng cách chạy timedatectl mà không cần đối số. Bạn cũng không cần sử dụng sudo trong trường hợp này:

timedatectl
Output

           Local time: Thu 2021-08-05 11:56:40 EDT
      Universal time: Thu 2021-08-05 15:56:40 UTC
         RTC time: Thu 2021-08-05 15:56:41
        Time zone: America/New_York (EDT, -0400)
System clock synchronized: yes
       NTP service: active
     RTC in local TZ: no

Lệnh này sẽ in ra giờ địa phương, giờ quốc tế (có thể giống với giờ địa phương, nếu bạn không chuyển từ múi giờ UTC) và một số thông tin trạng thái thời gian mạng. System clock synchronized: yes phản ánh rằng thời gian được đồng bộ hóa thành công và NTP service: active có nghĩa là timesyncd đang hoạt động.

Nếu kết quả của bạn cho biết NTP không hoạt động, hãy kích hoạt bằng timedatectl:

sudo timedatectl set-ntp on

Sau đó, chạy timedatectl một lần nữa để xác nhận trạng thái thời gian mạng. Có thể mất ít phút cho việc đồng bộ hóa, nhưng cuối cùng System clock synchronized sẽ hiển thị yesNTP service: sẽ hiển thị là active.

Chuyển sang ntpd

timesyncd sẽ hoạt động trong hầu hết các trường hợp. Tuy nhiên, có những trường hợp, khi một ứng dụng có thể xảy ra sự cố với bất kỳ sự thay đổi nào theo thời gian. Trong trường hợp này, ntpd là một dịch vụ thời gian mạng thay thế mà bạn có thể sử dụng. ntpd sử dụng các kỹ thuật tinh vi để liên tục và dần dần giữ cho thời gian hệ thống đi đúng hướng.

Trước khi cài đặt ntpd, bạn cần tắt timesyncd để ngăn hai tính năng xung đột với nhau. Bạn có thể thực hiện bằng cách tắt đồng bộ hóa thời gian mạng bằng lệnh sau:

sudo timedatectl set-ntp no

Xác minh rằng đồng bộ hóa thời gian bị tắt:

timedatectl

Kiểm tra NTP service có ở trạng thái inactive hay không. Điều này có nghĩa là timesyncd đã được tắt. Bây giờ bạn đã sẵn sàng để cài đặt gói ntp với apt.

Trước tiên, chạy apt update để làm mới chỉ mục gói cục bộ:

sudo apt update

Sau đó, chạy apt install ntp để cài đặt gói này:

sudo apt install ntp

ntpd sẽ tự động bắt đầu sau khi quá trình cài đặt của bạn hoàn tất. Bạn có thể xác minh rằng mọi thứ đang hoạt động đúng cách bằng việc truy vấn ntpd để hiển thị thông tin trạng thái:

ntpq -p
Output
      remote      refid   st t when poll reach  delay  offset jitter
==============================================================================
 0.ubuntu.pool.n .POOL.     16 p  -  64  0  0.000  0.000  0.000
 1.ubuntu.pool.n .POOL.     16 p  -  64  0  0.000  0.000  0.000
 2.ubuntu.pool.n .POOL.     16 p  -  64  0  0.000  0.000  0.000
 3.ubuntu.pool.n .POOL.     16 p  -  64  0  0.000  0.000  0.000
 ntp.ubuntu.com .POOL.     16 p  -  64  0  0.000  0.000  0.000
+t1.time.bf1.yah 129.6.15.28   2 u  16  64  1  61.766 -20.068  1.964
+puppet.kenyonra 80.72.67.48   3 u  16  64  1  2.622 -18.407  2.407
*ntp3.your.org  .GPS.      1 u  15  64  1  50.303 -17.499  2.708
+time.cloudflare 10.4.1.175    3 u  15  64  1  1.488 -18.295  2.670
+mis.wci.com   216.218.254.202 2 u  15  64  1  21.527 -18.377  2.414
+ipv4.ntp1.rbaum 69.89.207.99   2 u  12  64  1  49.741 -17.897  3.417
+time.cloudflare 10.4.1.175    3 u  15  64  1  1.039 -16.692  3.378
+108.61.73.243  129.6.15.29   2 u  14  64  1  70.060 -16.993  3.363
+ny-time.gofile. 129.6.15.28   2 u  21  64  1  75.349 -18.333  2.763
 golem.canonical 17.253.34.123  2 u  28  64  1 134.482 -21.655  0.000
 ntp3.junkemailf 216.218.254.202 2 u  19  64  1  2.632 -16.330  4.387
 clock.xmission. .XMIS.      1 u  18  64  1  24.927 -16.712  3.415
 alphyn.canonica 142.3.100.2   2 u  26  64  1  73.612 -19.371  0.000
 strongbad.voice 192.5.41.209   2 u  17  64  1  70.766 -18.159  3.481
 chilipepper.can 17.253.34.123  2 u  25  64  1 134.982 -19.848  0.000
 pugot.canonical 145.238.203.14  2 u  28  64  1 135.694 -21.075  0.000

ntpq là một công cụ truy vấn cho ntpd. -p yêu cầu thông tin về NTP servers (hoặc peers) mà ntpd được kết nối với. Kết quả của bạn sẽ hơi khác một chút nhưng sẽ liệt kê các nhóm Ubuntu server mặc định cộng với một số server khác. Đến lúc này hãy kiên nhẫn chờ đợi, vì có thể sẽ mất vài phút để ntpd thiết lập kết nối. Ngoài ra, để máy chủ Ubuntu 20.04 luôn được cập nhật một cách an toàn, bạn có thể tìm hiểu trên website Vietnix để có thể trang bị thêm kiến thức về Ubuntu 20.04.

Nếu bạn gặp vấn đề khi thực hiện các thao tác trên hoặc cảm thấy chúng quá phức tạp, đừng lo lắng. Bạn có thể sử dụng dịch vụ VPS của Vietnix để được hỗ trợ cài đặt một cách nhanh chóng và dễ dàng hơn. Tùy theo nhu cầu sử dụng mà bạn có thể lựa chọn các gói VPS Giá Rẻ, VPS Phổ Thông, VPS Cao Cấp, VPS NVMe, VPS GPU cho phù hợp.

Với hơn 11 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực cung cấp giải pháp lưu trữ số, điện toán đám mây, Vietnix đã cung cấp dịch vụ cho hơn 50.000 khách hàng cá nhân và doanh nghiệp, bao gồm các thương hiệu như GTV, UB Group, iVIVU, Vietnamworks, SEOSONA, SAGO Media,… và đã kích hoạt hơn 100.000 dịch vụ. Điều này cho thấy sự tin tưởng của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ của Vietnix. Hãy đến với Vietnix để trải nghiệm dịch vụ tốt nhất cho doanh nghiệp của bạn.

Mọi vấn đề thắc mắc cần tư vấn, quý khách vui lòng liên hệ:

 • Địa chỉ: 265 Hồng Lạc, Phường 10, Quận Tân Bình, Thành Phố Hồ Chí Minh.
 • Hotline: 1800 1093.
 • Email: sales@vietnix.com.vn.

Lời kết

Trong bài viết này, bạn đã xem được thời gian hệ thống, thay đổi múi giờ, thông qua timesyncd mặc định của Ubuntu và ntpd. Trong quá trình thực hiện nếu có gì thắc mắc bạn có thể bình luận dưới bài viết để mọi người cùng giải đáp nhé.

Chia sẻ lên
Theo dõi trên
Đánh giá
5/5 - (112 bình chọn)
Kết nối với mình qua
Mình là Bo - admin của Quản Trị Linux. Mình đã có 10 năm làm việc trong mảng System, Network, Security và đã trải nghiệm qua các chứng chỉ như CCNP, CISSP, CISA, đặc biệt là chống tấn công DDoS. Gần đây mình trải nghiệm thêm Digital Marketing và đã hòan thành chứng chỉ CDMP của PearsonVUE. Mình rất thích được chia sẻ và hỗ trợ cho mọi người, nhất là các bạn sinh viên. Hãy kết nối với mình nhé!
Đăng ký nhận tin
Để không bỏ sót bất kỳ tin tức hoặc chương trình khuyến mãi từ Vietnix
Bài viết liên quan
Bình luận
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận