NỘI DUNG

Hosting tốc độ cao Vietnix - tốc độ tải trang trung bình dưới 1 giây
VPS siêu tốc Vietnix - trải nghiệm mượt mà, ổn định
06/06/2023
Lượt xem

Hướng dẫn cách thiết lập đồng bộ hóa thời gian trên Ubuntu 20.04

06/06/2023
12 phút đọc
Lượt xem

Đánh giá

5/5 - (121 bình chọn)

Đồng bộ hóa thời gian là một yếu tố quan trọng trong việc triển khai phần mềm, hiện Ubuntu 20.04 đã được tích hợp sẵn tính năng này. Để có thể cài đặt đồng bộ hóa thời gian, mời bạn theo dõi bài viết về hướng dẫn thiết lập đồng bộ hóa thời gian trên Ubuntu 20.04 dưới đây của Vietnix.

Giới thiệu về thiết lập đồng bộ hóa thời gian trên Ubuntu 20.04

Đồng bộ hóa thời gian một cách chính xác là yếu tố không thể thiếu trong việc cài đặt các phần mềm hiện đại. Nếu không có nó, bạn có thể gặp phải các tình trạng như dữ liệu không chính xác, xuất hiện lỗi và các vấn đề khác rất khó để giải quyết. Đồng bộ hóa thời gian giúp đảm bảo rằng nhật ký của bạn đang được ghi lại theo đúng thứ tự và các bản cập nhật cơ sở dữ liệu được áp dụng một cách thích hợp.

Giới thiệu về đồng bộ hóa thời gian
Giới thiệu về đồng bộ hóa thời gian

Hiện nay, Ubuntu 20.04 được tích hợp sẵn tính năng đồng bộ hóa thời gian và kích hoạt theo mặc định bằng cách sử dụng systemd’s timesyncd. Trong bài viết này, bạn sẽ được hướng dẫn về một số lệnh liên quan đến thời gian, xác minh rằng timesyncd đang hoạt động và cài đặt dịch vụ đồng bộ thời gian mạng khác.

Yêu cầu về hướng dẫn thiết lập đồng bộ hóa thời gian trên Ubuntu 20.04

Trước khi bắt đầu hướng dẫn này, bạn cần có Ubuntu 20.04 server với người dùng non-root có quyền sudo và tường lửa.

Các lệnh thời gian cơ bản

Để có thể xem thời gian trên server của bạn, hãy sử dụng lệnh date. Bất kỳ người dùng nào cũng có thể chạy lệnh này để hiển thị ngày và giờ:

date

Thông thường, server sẽ hiển thị mặc định là múi giờ UTC.

Output
Thu Aug 5 15:55:20 UTC 2021

UTC được viết tắt của từ Coordinated Universal Time, giờ tại kinh độ là 0. Mặc dù có thể không phản ánh đúng múi giờ hiện tại của bạn, nhưng việc sử dụng Universal Time ( giờ quốc tế ) làm mốc sẽ tránh nhầm lẫn khi cơ sở hạ tầng của bạn trải dài qua nhiều múi giờ khác nhau.

Tuy nhiên, nếu bạn muốn thay đổi múi giờ của mình, thì bạn có thể sử dụng lệnh timedatectl.

Đầu tiên, hãy chạy câu lệnh dưới để hiển thị danh sách các múi giờ có sẵn:

timedatectl list-timezones

Đến đây, các múi giờ sẽ xuất hiện trên màn hình của bạn. Nhấn SPACE để cuộn trang xuống và b để cuộn lên. Khi bạn tìm thấy múi giờ khớp với khu vực của mình, hãy nhớ hoặc ghi lại múi giờ đó, sau đó nhập q để thoát khỏi danh sách.

Tiếp theo, sử dụng lệnh timedatectl set-timezone để có thể cài đặt múi giờ bằng cách thay thế ví dụ dưới đây (America/New_York) bằng múi giờ mà bạn đã ghi chú trong danh sách trước đó. Bạn cần sử dụng sudo với timedatectl để thực hiện:

sudo timedatectl set-timezone America/New_York

Xác minh các thay đổi của mình bằng cách chạy lại lệnh date:

date
Output
Thu Aug 5 11:56:01 EDT 2021

Nếu xuất hiện một cụm kí tự viết tắt khác UTC đồng nghĩa với việc bạn đã thực hiện thành công.

Bây giờ bạn đã kiểm tra đồng hồ và đặt múi giờ, để xác nhận việc thời gian được đồng bộ hóa đúng cách, hãy cùng bước sang phần tiếp theo.

Điều khiển timesyncd với timedatectl

Trước đây, hầu hết đồng bộ hóa thời gian mạng được xử lý bởi Network Time Protocol daemon hoặc ntpd. Dịch vụ này kết nối với một nhóm các NTP server khác cung cấp các bản cập nhật thời gian liên tục và chính xác.

Nhưng bây giờ, với thiết lập mặc định của Ubuntu, bạn có thể sử dụng timesyncd thay vì ntpdtimesyncd hoạt động bằng cách kết nối với các server có cùng thời gian, nhưng nhẹ và tích hợp chặt chẽ hơn với systemd trên Ubuntu.

Bạn có thể truy vấn trạng thái của timesyncd bằng cách chạy timedatectl mà không cần đối số. Bạn cũng không cần sử dụng sudo trong trường hợp này:

timedatectl
Output

           Local time: Thu 2021-08-05 11:56:40 EDT
      Universal time: Thu 2021-08-05 15:56:40 UTC
         RTC time: Thu 2021-08-05 15:56:41
        Time zone: America/New_York (EDT, -0400)
System clock synchronized: yes
       NTP service: active
     RTC in local TZ: no

Lệnh này sẽ in ra giờ địa phương, giờ quốc tế (có thể giống với giờ địa phương, nếu bạn không chuyển từ múi giờ UTC) và một số thông tin trạng thái thời gian mạng. System clock synchronized: yes phản ánh rằng thời gian được đồng bộ hóa thành công và NTP service: active có nghĩa là timesyncd đang hoạt động.

Nếu kết quả của bạn cho biết NTP không hoạt động, hãy kích hoạt bằng timedatectl:

sudo timedatectl set-ntp on

Sau đó, chạy timedatectl một lần nữa để xác nhận trạng thái thời gian mạng. Có thể mất ít phút cho việc đồng bộ hóa, nhưng cuối cùng System clock synchronized sẽ hiển thị yesNTP service: sẽ hiển thị là active.

Chuyển sang ntpd

timesyncd sẽ hoạt động trong hầu hết các trường hợp. Tuy nhiên, có những trường hợp, khi một ứng dụng có thể xảy ra sự cố với bất kỳ sự thay đổi nào theo thời gian. Trong trường hợp này, ntpd là một dịch vụ thời gian mạng thay thế mà bạn có thể sử dụng. ntpd sử dụng các kỹ thuật tinh vi để liên tục và dần dần giữ cho thời gian hệ thống đi đúng hướng.

Trước khi cài đặt ntpd, bạn cần tắt timesyncd để ngăn hai tính năng xung đột với nhau. Bạn có thể thực hiện bằng cách tắt đồng bộ hóa thời gian mạng bằng lệnh sau:

sudo timedatectl set-ntp no

Xác minh rằng đồng bộ hóa thời gian bị tắt:

timedatectl

Kiểm tra NTP service có ở trạng thái inactive hay không. Điều này có nghĩa là timesyncd đã được tắt. Bây giờ bạn đã sẵn sàng để cài đặt gói ntp với apt.

Trước tiên, chạy apt update để làm mới chỉ mục gói cục bộ:

sudo apt update

Sau đó, chạy apt install ntp để cài đặt gói này:

sudo apt install ntp

ntpd sẽ tự động bắt đầu sau khi quá trình cài đặt của bạn hoàn tất. Bạn có thể xác minh rằng mọi thứ đang hoạt động đúng cách bằng việc truy vấn ntpd để hiển thị thông tin trạng thái:

ntpq -p
Output
      remote      refid   st t when poll reach  delay  offset jitter
==============================================================================
 0.ubuntu.pool.n .POOL.     16 p  -  64  0  0.000  0.000  0.000
 1.ubuntu.pool.n .POOL.     16 p  -  64  0  0.000  0.000  0.000
 2.ubuntu.pool.n .POOL.     16 p  -  64  0  0.000  0.000  0.000
 3.ubuntu.pool.n .POOL.     16 p  -  64  0  0.000  0.000  0.000
 ntp.ubuntu.com .POOL.     16 p  -  64  0  0.000  0.000  0.000
+t1.time.bf1.yah 129.6.15.28   2 u  16  64  1  61.766 -20.068  1.964
+puppet.kenyonra 80.72.67.48   3 u  16  64  1  2.622 -18.407  2.407
*ntp3.your.org  .GPS.      1 u  15  64  1  50.303 -17.499  2.708
+time.cloudflare 10.4.1.175    3 u  15  64  1  1.488 -18.295  2.670
+mis.wci.com   216.218.254.202 2 u  15  64  1  21.527 -18.377  2.414
+ipv4.ntp1.rbaum 69.89.207.99   2 u  12  64  1  49.741 -17.897  3.417
+time.cloudflare 10.4.1.175    3 u  15  64  1  1.039 -16.692  3.378
+108.61.73.243  129.6.15.29   2 u  14  64  1  70.060 -16.993  3.363
+ny-time.gofile. 129.6.15.28   2 u  21  64  1  75.349 -18.333  2.763
 golem.canonical 17.253.34.123  2 u  28  64  1 134.482 -21.655  0.000
 ntp3.junkemailf 216.218.254.202 2 u  19  64  1  2.632 -16.330  4.387
 clock.xmission. .XMIS.      1 u  18  64  1  24.927 -16.712  3.415
 alphyn.canonica 142.3.100.2   2 u  26  64  1  73.612 -19.371  0.000
 strongbad.voice 192.5.41.209   2 u  17  64  1  70.766 -18.159  3.481
 chilipepper.can 17.253.34.123  2 u  25  64  1 134.982 -19.848  0.000
 pugot.canonical 145.238.203.14  2 u  28  64  1 135.694 -21.075  0.000

ntpq là một công cụ truy vấn cho ntpd. -p yêu cầu thông tin về NTP servers (hoặc peers) mà ntpd được kết nối với. Kết quả của bạn sẽ hơi khác một chút nhưng sẽ liệt kê các nhóm Ubuntu server mặc định cộng với một số server khác. Đến lúc này hãy kiên nhẫn chờ đợi, vì có thể sẽ mất vài phút để ntpd thiết lập kết nối. Ngoài ra, để máy chủ Ubuntu 20.04 luôn được cập nhật một cách an toàn, bạn có thể tìm hiểu trên website Vietnix để có thể trang bị thêm kiến thức về Ubuntu 20.04.

Nếu bạn gặp vấn đề khi thực hiện các thao tác trên hoặc cảm thấy chúng quá phức tạp, đừng lo lắng. Bạn có thể sử dụng dịch vụ Cloud Server của Vietnix để được hỗ trợ cài đặt một cách nhanh chóng và dễ dàng hơn. Tùy theo nhu cầu sử dụng mà bạn có thể lựa chọn các gói VPS Giá Rẻ, VPS Phổ Thông, VPS Cao Cấp, VPS NVMe, VPS GPU cho phù hợp.

Với hơn 11 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực cung cấp giải pháp lưu trữ số, điện toán đám mây, Vietnix đã cung cấp dịch vụ cho hơn 50.000 khách hàng cá nhân và doanh nghiệp, bao gồm các thương hiệu như GTV, UB Group, iVIVU, Vietnamworks, SEOSONA, SAGO Media,… và đã kích hoạt hơn 100.000 dịch vụ. Điều này cho thấy sự tin tưởng của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ của Vietnix. Hãy đến với Vietnix để trải nghiệm dịch vụ tốt nhất cho doanh nghiệp của bạn.

Mọi vấn đề thắc mắc cần tư vấn, quý khách vui lòng liên hệ:

 • Địa chỉ: 265 Hồng Lạc, Phường 10, Quận Tân Bình, Thành Phố Hồ Chí Minh.
 • Hotline: 1800 1093.
 • Email: sales@vietnix.com.vn.

Lời kết

Trong bài viết này, bạn đã xem được thời gian hệ thống, thay đổi múi giờ, thông qua timesyncd mặc định của Ubuntu và ntpd. Trong quá trình thực hiện nếu có gì thắc mắc bạn có thể bình luận dưới bài viết để mọi người cùng giải đáp nhé.

THEO DÕI VÀ CẬP NHẬT CHỦ ĐỀ BẠN QUAN TÂM

Đăng ký ngay để nhận những thông tin mới nhất từ blog của chúng tôi. Đừng bỏ lỡ cơ hội truy cập kiến thức và tin tức hàng ngày

Chọn chủ đề :

Hưng Nguyễn

Kết nối với mình qua

Kết nối với mình qua

Tăng tốc độ website - Nâng tầm giá trị thương hiệu

Tăng tốc tải trang

95 điểm

Nâng cao trải nghiệm người dùng

Tăng 8% tỷ lệ chuyển đổi

Thúc đẩy SEO, Google Ads hiệu quả

Tăng tốc ngay

SẢN PHẨM NỔI BẬT

7 NGÀY DÙNG THỬ HOSTING

NẮM BẮT CƠ HỘI, THÀNH CÔNG DẪN LỐI

Cùng trải nghiệm dịch vụ hosting tốc độ cao được hơn 100,000 khách hàng sử dụng

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

100 (+39)

Điểm Mobile

100 (+67)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

Ecommerce

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

99 (+28)

Điểm Mobile

100 (+50)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

SEO

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

99 (+26)

Điểm Mobile

98 (+59)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

Ecommerce

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

100 (+8)

Điểm Mobile

98 (+35)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

Giáo Dục

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

100 (+61)

Điểm Mobile

100 (+61)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

Giáo Dục

Võ Thiên Tòng

25 Tháng 2 lúc 21:09

·

Mình muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến Team Vietnix, anh Hưng Nguyễn, anh Vietnix Trung, em Quốc Huy đã hỗ trợ tối ưu Page Speed Insight (PSI) cho website vanvoiminhhoa.vn của mình.
Biết đến anh Hưng đã lâu nhưng chưa có duyên sử dụng dịch vụ bên anh. Tình cờ thấy được bài Post của anh về việc hỗ trợ tối ưu PSI miễn phí chỉ với vài Slot, thấy AE cmt khá nhiều nên cũng không nghĩ tới lượt mình. Hôm sau đánh liều inbox 1 phen xem sao thì may mắn được đưa vào danh sách. Vài ngày sau được Team Vietnix liên hệ và hỗ trợ.
Kết quả đạt được:
• Điểm xanh lè xanh lét
• Tốc độ tải trang nhanh hơn hẳn
• Các chỉ số cũng được cải thiện đáng kể
• Và mình tin rằng với việc PSI được cải thiện cũng thúc đẩy những thứ khác đi lên theo!
Mình thực sự hài lòng với dịch vụ của Vietnix và muốn giới thiệu đến tất cả mọi người:
• Dịch vụ Wordpress Hosting: Tốc độ nhanh, ổn định, bảo mật cao, hỗ trợ kỹ thuật 24/7. (https://vietnix.vn/wordpress-hosting/)
• Dịch vụ Business Hosting: Dung lượng lớn, phù hợp cho website có lượng truy cập cao, tích hợp nhiều tính năng cao cấp. (https://vietnix.vn/business-hosting/)
Đặc biệt, Vietnix đang có chương trình ưu đãi:
• Giảm giá 20% trọn đời khi nhập code THIENTONG_PAGESPEED tại trang thanh toán (Chu kỳ 12 tháng trở lên)
• Tặng 1 lần tối ưu điểm Page Speed Insight cho 1 website
Cám ơn Vietnix một lần nữa!
#Vietnix #Vanvoiminhhoa #Pagespeedinsight
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu
Thiện Nguyễn - CEO SEO Dạo

5 Tháng 3 lúc 16:21

·

CORE WEB VITAL YẾU TỐ XẾP HẠNG TÌM KIẾM SEO
Core Web Vitals là một tập hợp các chỉ số đo lường hiệu suất của trang web từ góc độ người dùng, được Google sử dụng để đánh giá trải nghiệm người dùng trên các trang web. Các chỉ số chính bao gồm:
– Largest contentful paint (LCP): Tốc độ render của page. Mục tiêu là dưới 2,5 giây.
– First input delay (FID): Tốc độ phản hồi của website với tương tác của người dùng. Mục tiêu là dưới 100ms.
– Cumulative Layout Shift (CLS): Độ ổn định của bố cục trang. Mục tiêu là dưới 0.1.
Tất cả các chỉ số này đo lường các khía cạnh quan trọng của trải nghiệm người dùng trên trang web. Google đã công bố rằng từ tháng 5 năm 2021, các Core Web Vitals sẽ được sử dụng làm một trong các yếu tố đánh giá trong việc xếp hạng trang web trên kết quả tìm kiếm. Do đó, hiểu và cải thiện các Core Web Vitals là rất quan trọng đối với SEO.
Tóm lại, Core Web Vitals không chỉ giúp cải thiện hiệu suất và xếp hạng trang web trên công cụ tìm kiếm, mà còn cải thiện trải nghiệm của người dùng khi họ truy cập và tương tác với trang website.
P/s: mình đang có gói hỗ trợ đặc biệt cho anh em tối ưu tốc độ bên VIETNIX:
– Giảm 20% lifetime dịch vụ Hosting Business và Hosting Wordpress chu kỳ 12 tháng trở lên.
– Tặng 1 lần tối ưu điểm Page Speed Insight cho 1 website.
Anh em có nhu cầu đăng ký qua bạn Vietnix Trung này nhé và nhập mã SEODAO_PAGESPEED để được ưu đãi nhé.😁
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu SEO Dạo
Icharm review

5 Tháng 3 lúc 15:43

·

[Mình vừa được hỗ trợ tối ưu page speed website]
Trước khi được tối ưu, web của mình điểm rất thấp, đặc biệt là mobile chỉ có 39. Cơ duyên thế nào lúc lướt face lại va phải chương trình tối ưu pagespeed bên Vietnix.
Sau khi được Trần Hoàng Phúc và team Vietnix hỗ trợ nhiệt tình, điểm web vọt lên 98 99 (như hình bên dưới). Dùng thử web thì thấy quá là mượt, 10 điểm cho team Vietnix.
Nói thật thì mình thật sự ấn tượng về sự nhiệt huyết, tận tâm và rất chuyên nghiệp bên Vietnix.
Anh em có nhu cầu về hosting hay có vấn đề về website như:
1. Web load chậm
2. Khách rời web vì đợi tải nội dung, hình ảnh lâu
3. Hay tất tần tật mọi thứ về website
THÌ LIÊN HỆ NGAY VIETNIX NHÉ!
Và đừng quên dùng pass “ICHARM_PAGESPEED” để được giảm 20% trọn đời hosting business và wp hosting. Quả code này còn được tặng 1 lần tối ưu pagespeed nữa nhé, ưu đãi chắc cũng phải nhất nhì thị trường luôn.
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu
Hoàng Nguyễn

29 Tháng 2 lúc 17:04

·

Xin chào mọi người! Vừa rồi mình có sử dụng dịch vụ tối ưu website, tăng tốc độ tải trang pagespeed của Vietnix kết quả trên cả tuyệt vời nên mình viết bài này để chia sẻ thông tin với các bạn.
Lý do mình chọn dịch vụ tối ưu tốc độ website của Vietnix:
✅ Đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm: Đã tối ưu thành công cho hàng nghìn website trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Các bạn nhân viên rất thân thiện, nhiệt tình và chủ động trong quá trình làm việc để cập nhật tiến độ.
✅ Quy trình chuyên nghiệp:
– Kiểm tra và phân tích: Vietnix sử dụng các công cụ tiên tiến để kiểm tra và phân tích tốc độ website của bạn.
– Xác định nguyên nhân: Vietnix xác định nguyên nhân khiến website tải chậm và đưa ra giải pháp tối ưu phù hợp.
– Tối ưu hóa website: Vietnix áp dụng các kỹ thuật tối ưu tiên tiến nhất để tăng tốc độ tải trang.
– Báo cáo kết quả: Vietnix cung cấp báo cáo chi tiết về kết quả tối ưu hóa website.
Công nghệ tiên tiến: Vietnix sử dụng các công nghệ tối ưu mới nhất như LiteSpeed, LSCache, Memcached, Redis, v.v.
✅ Cam kết kết quả: Vietnix cam kết tăng tốc độ website của bạn lên tối thiểu 90%.
✅ Giá cả cạnh tranh: Vietnix cung cấp dịch vụ tối ưu tốc độ website với mức giá cạnh tranh nhất trên thị trường.
📣 Để đăng ký sử dụng dịch vụ tối ưu tốc độ website và các dịch vụ khác như hosting, vps, domain… các bạn có thể đăng ký tại https://portal.vietnix.vn/aff.php?aff=57 hoặc Inbox cho sếp Vietnix Trung nhé.
Các bạn có thể kiểm tra tốc độ trang của mình https://lasan.edu.vn hoặc một vài trang khác đã sử dụng dịch vụ của Vietnix như sau:
https://pagespeed.web.dev/…/https…/v8beqewyt2…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/etiohjvtl4…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/yczuqpw6d1…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/xf9y65kuzk…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/fdrsms15en…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/s7p9cgzeri…
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu
Dũng cá xinh

30 Tháng 1 lúc 19:09

·

[Đỉnh]
Em có dùng hosting, vps, cloud vps, cloud server, dedicated server của rất nhiều bên từ trong nước đến nước ngoài để hosting khoảng 2,000+ domain. Mỗi bên đều có ưu nhược khác nhau, nhưng có 1 số bên đặc biệt “bá đạo”, trong đó có: Vietnix!!!!

Lần đầu tiên em được cả CEO Hưng Nguyễn lẫn Master về dev Vietnix Trung của 1 đơn vị hàng đầu liên quan đến Hosting, Server support từ A – Z (từ Zalo, Tele, đến FB và cả Phone)

Em có khá nhiều web dạng Big Data (bài, ảnh, database, data) lên đến hàng trăm Gb. Càng to thì nó càng có nhiều vấn đề về phần phản hồi ban đầu (nhược điểm cố hữu của php wordpress so với nativejs, reactjs, html, headless,…), và anh em Vietnix có nhã ý hỗ trợ xử lý phần Speed Insight này.

Kết quả thực sự kinh ngạc, từ cách trao đổi đến xử lý vấn đề, cut off những cái cần cut off, xử lý rất sâu vấn đề và gợi ý rất nhiều ý tưởng optimize hệ thống!!!! Thực sự quá hài lòng về kết quả cũng như cách tương tác của các đầu tầu bên Vietnix ^^!!!

Nhân cơ duyên được kết nối với những cao thủ của Vietnix, em xin chia sẻ và lan tỏa để nhiều anh em có cơ hội được sử dụng những dịch vụ tốt nhất với giá vô cùng hợp lý!!!!

1 – Với anh em chưa có hosting, em đặc biệt recommend sử dụng hosting bên Vietnix:
– Sử dụng mã DUNGCAXINH_PAGESPEED sẽ được giảm 20% trọn đời (lifetime luôn)
– Áp dụng các gói Hosting Business, Hosting wordpress và reg 1 năm trở lên
– Anh em chưa biết cách reg thì còm men hoặc ib để em hướng dẫn hoặc nhờ các bạn bên Vietnix support từ A – Z

2 – Anh em có hosting rồi và muốn build blog hoặc web = wordpress mà chưa có giao diện thì nhân tiện em đang có tài khoản Premium bên Envato, em sẽ tặng bất kỳ giao diện nào có trên Envato Themes (Link em để dưới còm men) ạ. Cả nhà còm hoặc ib em Themes mà mọi người “chim ưng”, em sẽ cho anh em tải về, up drive và gửi ạ!!! (Chương trình này kéo dài đến ngày 29 tết âm lịch ạ)

3 – BEST NHẤT luôn!!!! Anh em nào mua hosting dùng mã DUNGCAXINH_PAGESPEED sẽ được tối ưu 100 điểm tốc độ cho 1 web (đây là ưu đãi riêng của CEO Hưng Nguyễn dành cho bạn bè của #dungcaxinh ^^) (Giá trị nhất là cái vụ số 3 này anh chị em nhé ^^), cơ hội vàng để move về đơn vị hosting uy tín là đây ^^!!!!

Một lần nữa xin chân thành cám ơn 2 đồng chí em: Hưng Nguyễn và Vietnix Trung đã giải được một bài toán khó cho các trang WP Big data mà anh loay hoay bao lâu nay chưa tìm ra đáp án!!! Chúc Vietnix ngày càng phát triển và có một năm 2024 đại đại thắng nhé ^^ !!!!!
#SEO #Vietnix #dungcaxinh

Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu
Hiếu AI

2 Tháng 2 lúc 21:06

·

UY TÍN – TẬN TÂM – TỐC ĐỘ

3 từ trên là vẫn chưa đủ để nói về quy trình làm việc cực chuyên nghiệp của team Vietnix.Chuyện là mình có con website chính đang có lượt truy cập organic hàng ngày cũng tương đối (hình 1)

Vấn đề là, con site này đang nằm trên hosting dùng chung nên tốc độ load chưa nhanh, tốc độ load chưa nhanh thì trải nghiệm visitor chưa tốt, trải nghiệm visitor chưa tốt thì tỷ lệ chuyển đổi ra đơn hàng kiểu gì thì kiểu cũng sẽ bị ảnh hưởng.

Biết rõ là đang mất tiền nhưng không biết xử lý như lào, nghĩ mà cay.

Đang loay hoay thì vận may nó tới, hôm qua đang lướt phở bò thấy a Nguyễn Việt Dũng đăng bài, rảnh nên thả cái comment hóng hớt, ai ngờ ngoằng phát thấy ông Dũng tạo nhóm với Vietnix Trung luôn.

Ae Vietnix thì siêu tốc độ, lập tức lấy thông tin vào việc, không hỏi han lằng nhằng, không kỳ kèo chốt đơn dù lúc đấy cũng đang đêm muộn.
Sáng hôm sau dậy vẫn còn đang lơ ngơ mở điện thoại check tin nhắn thì đã thấy ae Vietnix báo xong việc, trong khi mình vẫn chưa biết có chuyện gì xảy ra @@.

Được cái bấm thử website thì thấy load siêu nhanh, chưa tới một giây là thông tin các thứ hiện hết. Quá phê, thả con ảnh trước sau (hình 2,3) để ace tiện đối chiếu nhé. Thế này thì mình gửi gắm nốt 15 em website còn lại cho team Vietnix thôi chứ không cần nghĩ ngợi gì nữa. 10/10.

Nên là:

 1. Anh chị em muốn có một con website tốc độ load nhanh như tốc độ trở mặt của nyc – Dùng ngay dịch vụ hosting của Vietnix
 2. Anh chị em có website rồi muốn tìm bên hosting uy tín, chuyên nghiệp hỗ trợ không quản ngày đêm – Liên hệ ngay Vietnix Trung
 3. Anh chị em quan tâm đến trải nghiệm khách hàng, từ những cái nhỏ nhất như tăng tốc độ website – Better call Vietnix Trung

Và đừng quên dùng pass “HIEUAI_PAGESPEED” để được giảm 20% trọn đời hosting business và wp hosting, quả code này còn được tặng 1 lần tối ưu pagespeed nữa nhé, ưu đãi chắc cũng phải nhất nhì thị trường luôn.
#SEO #Vietnix #hieuai

Website
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

100 (+43)

Điểm Mobile

100 (+74)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

AI