NỘI DUNG

Hosting tốc độ cao Vietnix - tốc độ tải trang trung bình dưới 1 giây
VPS siêu tốc Vietnix - trải nghiệm mượt mà, ổn định
16/06/2023
Lượt xem

Hướng dẫn cách thiết lập xác thực Linux với FreeIPA trên CentOS 7

16/06/2023
17 phút đọc
Lượt xem

Đánh giá

5/5 - (78 bình chọn)

Trong hướng dẫn này sẽ hướng dẫn cách thiết lập xác thực Linux với FreeIPA trên CentOS 7. Sau đó, bạn có thể cấu hình các client, cho phép người dùng FreeIPA đăng nhập bằng thông tin đăng nhập IPA của họ.

Điều kiện để thiết lập xác thực Linux với FreeIPA trên CentOS 7

Để thực hiện theo hướng dẫn này, bạn cần:

 • Một server CentOS 7 với ít nhất 1 GB RAM. Sử dụng user root xuyên suốt bài hướng dẫn (với mục đích quản lý các user khác, không cần thêm user thường vào hệ thống).
 • Cần kích hoạt và thiết lập sẵn tường lửa (hỗ trợ FreeIPA xử lý bảo mật các dữ liệu nhạy cảm).
 • Một domain để sử dụng cho server và các client. Bạn có thể lựa chọn đăng ký tên miền ở Vietnix nếu chưa có.
 • Các bản record DNS được thiết lập cho server của bạn gồm:
  • Bản record A có tên server của bạn (ví dụ: ipa.example.com) trỏ đến địa chỉ IPv4 của server.
  • Bản record AAAA với tên server của bạn trỏ đến địa chỉ IPv6 của server, trong trường hợp bạn muốn server của mình có thể truy cập được qua IPv6.

Bước 1: Chuẩn bị IPA Server

Để chuẩn bị server trước khi cài đặt FreeIPA, bạn cần thực hiện một số yêu cầu như đặt tên hostname cho server sao cho khớp với fully qualified domain name (FQDN) để FreeIPA có thể hoạt động được. Trong hướng dẫn này, tên miền FQDN được sử dụng là ipa.example.com. Bạn có thể thiết lập tên hostname khi tạo server hoặc sau đó từ dòng lệnh bằng cách sử dụng lệnh hostname, ví dụ như sau:

hostname ipa.example.org

Cập nhật repository và firewall trên server bằng cách chạy các lệnh sau:

yum update 

Tiếp theo, mở các port cần thiết cho FreeIPA trong tường lửa:

firewall-cmd --permanent --add-port={80/tcp,443/tcp,389/tcp,636/tcp,88/tcp,464/tcp,53/tcp,88/udp,464/udp,53/udp,123/udp}

Và khởi động lại tường lửa để các thay đổi có hiệu lực:

sudo firewall-cmd --reload

Để xác minh rằng các tên miền DNS được phân giải chính xác. Bạn có thể sử dụng lệnh dig để kiểm tra. Để sử dụng lệnh dig, bạn cần cài đặt package bind-utils bằng lệnh:

yum install bind-utils

Sau đó, bạn có thể sử dụng lệnh dig để kiểm tra các bản ghi DNS. Ví dụ, để kiểm tra A record:

dig +short ipa.example.org A

Lệnh này sẽ trả về ipv4 của bạn.

Nếu server của bạn hỗ trợ IPv6, bạn cũng có thể kiểm tra AAAA record bằng lệnh:

dig +short ipa.example.com AAAA

Lệnh này sẽ trả về ipv6 của bạn.

Bạn cũng nên kiểm tra reverse lookup để đảm bảo rằng tên miền có thể được phân giải từ địa chỉ IP. Bạn có thể kiểm tra bằng các lệnh sau:

dig +short -x your_server_ipv4
dig +short -x your_server_ipv6

Trong đó your_server_ipv4your_server_ipv6 là địa chỉ IP của server của bạn. Lệnh trên sẽ khiến cả 2 trả về ipa.example.com.

FreeIPA sử dụng rất nhiều DNS, vì vậy trong bước tiếp theo bạn sẽ xác minh các yêu cầu DNS cụ thể mà FreeIPA cần để hoạt động đúng cách.

Bước 2: Cài đặt DNS

Tất cả các server chạy FreeIPA đều phải sử dụng tên miền đầy đủ (FQDN) làm tên host, mà bạn đã thiết lập trong bước trước. Ngoài ra, hostname của mỗi server phải được chuyển thành địa chỉ IP của FQDN, không phải localhost.

Lưu ý: Nếu bạn đang cài đặt FreeIPA trên một server trong mạng LAN của bạn, hãy sử dụng các địa chỉ IP private thay vì địa chỉ IP public.

Để tìm địa chỉ IP riêng trên một server, bạn có thể sử dụng lệnh ip addr show hoặc ifconfig:

ifconfig

Lệnh này sẽ cho ra Output như sau:

eth0   Link encap:Ethernet HWaddr 00:0c:29:b7:5c:f6
     inet addr:192.168.1.105 Bcast:192.168.1.255 Mask:255.255.255.0
     inet6 addr: fe80::20c:29ff:feb7:5cf6/64 Scope:Link
     UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
     RX packets:2800 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
     TX packets:971 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
     collisions:0 txqueuelen:1000
     RX bytes:248809 (248.8 KB) TX bytes:74614 (74.6 KB)

lo    Link encap:Local Loopback
     inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
     inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
     UP LOOPBACK RUNNING MTU:65536 Metric:1
     RX packets:91 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
     TX packets:91 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
     collisions:0 txqueuelen:1
     RX bytes:6972 (6.9 KB) TX bytes:6972 (6.9 KB)

Trong đó, địa chỉ IPv4 xuất hiện sau inet addr, và địa chỉ IPv6 xuất hiện sau inet6 addr. Bạn cũng có thể thấy các địa chỉ IP private bổ sung nếu bạn đã kích hoạt mạng private. Để phân biệt giữa địa chỉ IP public và địa chỉ IP private thì địa chỉ IPv4 private sẽ nằm trong các dải sau: 192.168.*.*, 10.*.*.*, hoặc 172.16.*.* đến 172.31.*.*. Còn địa chỉ IPv6 private luôn bắt đầu bằng tiền tố fe80::.

Bây giờ bạn cần thay đổi file host để trỏ hostname của server đến địa chỉ IP bên ngoài. Tập tin hosts nằm trong /etc/hosts được dùng để ánh xạ tên miền thành địa chỉ IP cục bộ trên máy tính. Mở file này với nano bằng lệnh:

nano /etc/hosts

Tìm đến dòng có chứa tên hostname của server là 127.0.0.1:

. . .
# The following lines are desirable for IPv4 capable hosts
127.0.0.1 ipa.example.com ipa.example.com
127.0.0.1 localhost.localdomain localhost
127.0.0.1 localhost4.localdomain4 localhost4
. . .

Thay đổi 127.0.0.1 thành địa chỉ IPv4 của server bạn tại phần your_server_ipv4.

. . .
# The following lines are desirable for IPv4 capable hosts
your_server_ipv4 ipa.example.com ipa.example.com
127.0.0.1 localhost.localdomain localhost
127.0.0.1 localhost4.localdomain4 localhost4
. . .

Nếu bạn đã kích hoạt IPv6, bạn cũng cần chỉnh sửa mapping IPv6 tương tự, thay đổi dòng ::1 với tên hostname của bạn.

...
# The following lines are desirable for IPv6 capable hosts
::1 ipa.example.com ipa.example.com
::1 localhost.localdomain localhost
::1 localhost6.localdomain6 localhost6
...

Thay đổi ::1 thành địa chỉ IPv6 của server bạn tại phần your_server_ipv6.

...
# The following lines are desirable for IPv6 capable hosts
your_server_ipv6 ipa.example.com ipa.example.com
::1 localhost.localdomain localhost
::1 localhost6.localdomain6 localhost6
...

Lưu và thoát khỏi file sau khi sửa đổi.

Mặc định, mỗi khi hệ thống khởi động, CentOS sử dụng cấu hình trong /etc/cloud/templates/hosts.redhat.tmpl để tạo ra file /etc/hosts. Để thực hiện thay đổi cấu hình này vĩnh viễn, bạn cần phải chỉnh sửa file đó.

Tiến hành mở file bằng nano:

nano /etc/cloud/templates/hosts.redhat.tmpl

Thay đổi dòng 127.0.0.1 ${fqdn} ${hostname} thành địa chỉ IPv4 của server bạn tại phần your_server_ipv4.

...
# The following lines are desirable for IPv4 capable hosts
your_server_ipv4 ${fqdn} ${hostname}
127.0.0.1 localhost.localdomain localhost
127.0.0.1 localhost4.localdomain4 localhost4
...

Tương tự, nếu bạn đang sử dụng IPv6, hãy thay đổi dòng ::1 ${fqdn} ${hostname} bằng địa chỉ IPv6 của bạn.

...
# The following lines are desirable for IPv6 capable hosts
your_server_ipv6 ${fqdn} ${hostname}
::1 localhost.localdomain localhost
::1 localhost6.localdomain6 localhost6
...

Lưu và đóng file sau khi chỉnh sửa.

Tiếp theo, bạn sẽ cấu hình khởi tạo số ngẫu nhiên trong CentOS. Điều này cho phép FreeIPA thực hiện các chức năng mật mã hóa cần thiết cho quá trình xác thực.

Trong quá trình cài đặt và thiết lập xác thực Linux tập trung bằng FreeIPA trên CentOS 7, việc sử dụng một môi trường VPS là lựa chọn tối ưu. Và một trong những nhà cung cấp VPS đáng tin cậy trên thị trường Việt Nam mà bạn nên cân nhắc lựa chọn là Vietnix.

Vietnix cung cấp một loạt các gói VPS đa dạng cấu hình và giá thành như VPS Giá Rẻ, VPS Phổ Thông, VPS Cao Cấp và VPS NVMe. Nhờ đó, bạn có thể chọn gói phù hợp với nhu cầu và ngân sách của mình.

Với Vietnix, bạn sẽ được trải nghiệm sự ổn định và tốc độ của hạ tầng máy chủ mạnh mẽ, đồng thời được hỗ trợ 247 bởi đội ngũ chuyên gia chuyên nghiệp.

Đặc biệt, việc sử dụng VPS của Vietnix trong quá trình thiết lập xác thực Linux tập trung bằng FreeIPA trên CentOS 7 sẽ mang lại sự linh hoạt và khả năng mở rộng cho bạn. Bạn có thể dễ dàng cấu hình và tận dụng các tính năng của FreeIPA trên một môi trường VPS ổn định và an toàn.

Liên hệ ngay đến Vietnix để được tư vấn lựa chọn gói VPS phù hợp với bạn.

Bước 3: Cấu hình bộ tạo số ngẫu nhiên

Thiết lập FreeIPA yêu cầu rất nhiều dữ liệu ngẫu nhiên cho các hoạt động mã hóa. Theo mặc định, máy ảo sẽ bị cạn kiệt random data hoặc entropy rất nhanh. Để giải quyết vấn đề này, bạn sẽ sử dụng rngd, một phần mềm khởi tạo số ngẫu nhiên. rngd hoạt động bằng cách lấy dữ liệu từ các thiết bị phần cứng được kết nối với server và đưa nó vào bộ tạo số ngẫu nhiên của kernel.

Trước tiên, cài đặt rngd:

yum install rng-tools

Sau đó, khởi động rngd:

systemctl start rngd

Bật dịch vụ được tự động khởi động khi khởi động hệ thống bằng lệnh:

systemctl enable rngd

Cuối cùng, xác nhận rằng rngd đang chạy:

systemctl status rngd

Kết quả trả về sẽ bao gồm active (running) đã được tô đậm màu xanh lá cây.

Bước 4: Cài đặt server FreeIPA

 Tiến hành tiếp tục cài đặt ipa-server bằng FreeIPA server package sử dụng lệnh:

yum install ipa-server

Sau đó, chạy lệnh cài đặt FreeIPA bên dưới. Điều này sẽ chạy một script sẽ yêu cầu bạn chọn các tùy chọn cấu hình và cài đặt FreeIPA.

ipa-server-install

Ngoài xác thực, FreeIPA còn có khả năng quản lý các bản ghi DNS cho các server. Điều này có thể khiến việc cung cấp và quản lý server dễ dàng hơn. Trong hướng dẫn này, bạn sẽ không sử dụng DNS tích hợp của FreeIPA bằng cách nhập vào no như bên dưới.

Installation script prompt
Do you want to configure integrated DNS (BIND)? [no]: no

Tiếp theo, bạn cần nhập tên server, tên domain và tên cho realm Kerberos. Kerberos là một giao thức xác thực mà FreeIPA sử dụng ở phía trong hệ thống cho các host có vai trò xác thực.

Nên sử dụng tên domain của bạn làm tên realm Kerberos. Việc đặt tên khác sẽ gây ra vấn đề với tích hợp Active Directory của FreeIPA và có thể gây ra các vấn đề khác.

Lưu ý: Không sử dụng tên miền root (example.com) của bạn làm tên miền IPA. Điều này có thể gây ra các vấn đề DNS.

Installation script prompt
Server host name [ipa.example.org]: ipa.example.org
Please confirm the domain name [example.org]: ipa.example.org
Please provide a realm name [EXAMPLE.ORG]: IPA.EXAMPLE.ORG

Thay thế các host name, domain name và realm name bằng các tên mà bạn muốn.

Sau đó, tạo mật khẩu cho người quản lý thư mục LDAP. Điều này là cần thiết cho chức năng LDAP của FreeIPA. Tiếp đó là mật khẩu quản trị IPA được sử dụng khi đăng nhập vào FreeIPA với tư cách người quản trị. Việc sử dụng các mật khẩu được tạo ngẫu nhiên và an toàn ở đây được ưu tiên đề xuất, vì toàn bộ bảo mật hệ thống của bạn phụ thuộc rất nhiều vào chúng.

Cuối cùng là xác nhận cấu hình và chạy trình cài đặt:

Installation script prompt
Continue to configure the system with these values? [no]: yes

Quá trình cài đặt có thể mất vài phút tùy thuộc vào tốc độ server của bạn.

Vậy là bạn đã hoàn tất quá trình cài đặt server, tiếp theo cần phải kiểm tra xem server có hoạt động hay không.

Bước 5: Kiểm tra các chức năng của server FreeIPA

Đầu tiên, xác minh rằng realm Kerberos đã được cài đặt đúng bằng cách hãy thử khởi tạo một thông báo Kerberos cho người dùng quản trị viên:

kinit admin

Nếu mọi thứ hoạt động bình thường, lệnh trên sẽ yêu cầu bạn nhập mật khẩu quản trị IPA mà bạn đã nhập trong quá trình cài đặt.

Tiếp theo, kiểm tra xem server IPA có đang hoạt động hay không:

ipa user-find admin

Nếu output bạn nhận được giống với bên dưới thì mọi thứ đã hoạt động tốt:

Output
1 user matched
User login: admin
Last name: Administrator
Home directory: /home/admin
Login shell: /bin/bash
Principal alias: admin@IPA.EXAMPLE.COM
UID: 494800000
GID: 494800000
Account disabled: False
Number of entries returned 1

Bạn cũng có thể truy cập giao diện web tại https://ipa.example.com.

Trong giao diện web, hãy đăng nhập với tư cách người dùng admin. Username sẽ là adminPassword sẽ là mật khẩu quản trị IPA bạn đã đặt trước đó. Trang sẽ load Authenticating… một lúc và sau đó bạn sẽ được đưa đến trang chính của IPA, trông giống như thế này:

Giao diện FreeIPA
Giao diện FreeIPA

Cuối cùng, hãy thử khám phá một số tính năng của FreeIPA bằng cách tạo một người dùng mới.

Bước 6: Cấu hình người dùng IPA

FreeIPA có một bộ tính năng quản lý người dùng và chính sách rất đầy đủ. Tương tự như người dùng Unix tiêu chuẩn, người dùng FreeIPA có thể thuộc về cùng nhóm. Các nhóm người dùng hoặc người dùng cá nhân có thể được cho phép hoặc từ chối truy cập vào các host (client machines) hoặc các nhóm server (hostgroup) dựa trên các chính sách.

FreeIPA cũng có thể quản lý quyền truy cập sudo, các nhóm người dùng hoặc người dùng cá nhân có thể được cấp quyền truy cập sudo trên các host hoặc host group.

Hướng dẫn này sẽ chỉ giới thiệu cách thêm người dùng mới để bạn làm quen. Để thêm 1 người dùng, nhấp vào tab Identity sau đó nhấp vào Users.

Tab này sẽ hiển thị một bảng các người dùng. Nhấp vào nút + Add phía trên bảng để thêm người dùng mới. Điền các trường bắt buộc (như tên và họ) trong biểu mẫu, sau đó nhấp vào Add để thêm người dùng hoặc Add and edit để cấu hình chi tiết nâng cao.

Đây là những gì một quản trị viên thấy khi xem chi tiết thông tin người dùng:

users detail
Hướng dẫn cách thiết lập xác thực Linux với FreeIPA trên CentOS 7 6

Người dùng thông thường cũng có thể đăng nhập vào giao diện người dùng IPA. Họ sẽ có thể xem quyền của mình và chỉnh sửa chi tiết cá nhân. Người dùng mới sẽ được yêu cầu thay đổi mật khẩu lần đầu tiên khi đăng nhập vào một máy IPA.

Điều này hoạt động trong giao diện người dùng IPA cũng như qua SSH. Ngoài ra còn có một tính năng hữu ích khác là khả năng thêm các khóa SSH. Người dùng có thể tải lên các khóa SSH công khai của họ và cho phép truyền ra các máy IPA, cho phép đăng nhập không cần mật khẩu. Người dùng sau đó có thể loại bỏ khóa SSH bất cứ lúc nào mà không cần phải lo lắng về việc nó vẫn còn tồn tại trên các servers cá nhân.

Vietnix là nhà cung cấp dịch vụ hosting, VPS tốc độ cao có công nghệ chống DDoS độc quyền tại Việt Nam. Với phương châm lấy sự thành công của khách hàng làm mục tiêu để phục vụ, Vietnix tập trung vào việc phát triển tốc độ, tính ổn định của hạ tầng và nâng cao chất lượng hỗ trợ khách hàng.

Những thế mạnh của Vietnix phải kể đến đó là:

 • Hơn 11 năm kinh nghiệm cung cấp hosting, VPS.
 • Đồng hành cùng hơn 50.000 khách hàng.
 • Hơn 100.000 dịch vụ đã được kích hoạt.
 • 97% khách hàng sau khi sử dụng dịch vụ đánh giá 5 sao.
 • 89% khách hàng duy trì sử dụng dịch vụ đến thời điểm hiện tại.
 • Đạt giải thưởng Thương hiệu Việt Nam xuất sắc 2022.

Thông tin liên hệ:

 • Địa chỉ: 265 Hồng Lạc, Phường 10, Quận Tân Bình, Thành Phố Hồ Chí Minh
 • Hotline: 1800 1093
 • Email: sales@vietnix.com.vn

Lời kết

Vậy là bạn đã cài đặt thành công máy chủ FreeIPA. Ngoài ra, FreeIPA cũng là một máy chủ LDAP, cho phép bạn xác thực các dịch vụ hỗ trợ LDAP với máy chủ FreeIPA của mình. Bạn có thể quản lý người dùng, nhóm người dùng và chính sách truy cập thông qua giao diện người dùng hoặc dòng lệnh của FreeIPA. Đối với việc quản lý quyền truy cập root, bạn có thể sử dụng quy tắc sudo. FreeIPA là một công cụ xác thực linh hoạt và các bước tiếp theo phụ thuộc vào cách bạn sử dụng như thế nào.

THEO DÕI VÀ CẬP NHẬT CHỦ ĐỀ BẠN QUAN TÂM

Đăng ký ngay để nhận những thông tin mới nhất từ blog của chúng tôi. Đừng bỏ lỡ cơ hội truy cập kiến thức và tin tức hàng ngày

Chọn chủ đề :

Kết nối với mình qua

Kết nối với mình qua

Tăng tốc độ website - Nâng tầm giá trị thương hiệu

Tăng tốc tải trang

95 điểm

Nâng cao trải nghiệm người dùng

Tăng 8% tỷ lệ chuyển đổi

Thúc đẩy SEO, Google Ads hiệu quả

Tăng tốc ngay

SẢN PHẨM NỔI BẬT

7 NGÀY DÙNG THỬ HOSTING

NẮM BẮT CƠ HỘI, THÀNH CÔNG DẪN LỐI

Cùng trải nghiệm dịch vụ hosting tốc độ cao được hơn 100,000 khách hàng sử dụng

ĐĂNG KÝ NHẬN TÀI LIỆU THÀNH CÔNG
Cảm ơn bạn đã đăng ký nhận tài liệu mới nhất từ Vietnix!
ĐÓNG

ĐĂNG KÝ DÙNG THỬ HOSTING

7 NGÀY MIỄN PHÍ

ĐĂNG KÝ DÙNG THỬ HOSTING

7 NGÀY MIỄN PHÍ

XÁC NHẬN ĐĂNG KÝ DÙNG THỬ THÀNH CÔNG
Cảm ơn bạn đã đăng ký thông tin thành công. Đội ngũ CSKH sẽ liên hệ trực tiếp để kích hoạt dịch vụ cho bạn nhanh nhất!
ĐÓNG

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

100 (+39)

Điểm Mobile

100 (+67)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

Ecommerce

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

99 (+28)

Điểm Mobile

100 (+50)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

SEO

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

99 (+26)

Điểm Mobile

98 (+59)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

Ecommerce

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

100 (+8)

Điểm Mobile

98 (+35)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

Giáo Dục

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

100 (+61)

Điểm Mobile

100 (+61)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

Giáo Dục

Võ Thiên Tòng

25 Tháng 2 lúc 21:09

·

Mình muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến Team Vietnix, anh Hưng Nguyễn, anh Vietnix Trung, em Quốc Huy đã hỗ trợ tối ưu Page Speed Insight (PSI) cho website vanvoiminhhoa.vn của mình.
Biết đến anh Hưng đã lâu nhưng chưa có duyên sử dụng dịch vụ bên anh. Tình cờ thấy được bài Post của anh về việc hỗ trợ tối ưu PSI miễn phí chỉ với vài Slot, thấy AE cmt khá nhiều nên cũng không nghĩ tới lượt mình. Hôm sau đánh liều inbox 1 phen xem sao thì may mắn được đưa vào danh sách. Vài ngày sau được Team Vietnix liên hệ và hỗ trợ.
Kết quả đạt được:
• Điểm xanh lè xanh lét
• Tốc độ tải trang nhanh hơn hẳn
• Các chỉ số cũng được cải thiện đáng kể
• Và mình tin rằng với việc PSI được cải thiện cũng thúc đẩy những thứ khác đi lên theo!
Mình thực sự hài lòng với dịch vụ của Vietnix và muốn giới thiệu đến tất cả mọi người:
• Dịch vụ Wordpress Hosting: Tốc độ nhanh, ổn định, bảo mật cao, hỗ trợ kỹ thuật 24/7. (https://vietnix.vn/wordpress-hosting/)
• Dịch vụ Business Hosting: Dung lượng lớn, phù hợp cho website có lượng truy cập cao, tích hợp nhiều tính năng cao cấp. (https://vietnix.vn/business-hosting/)
Đặc biệt, Vietnix đang có chương trình ưu đãi:
• Giảm giá 20% trọn đời khi nhập code THIENTONG_PAGESPEED tại trang thanh toán (Chu kỳ 12 tháng trở lên)
• Tặng 1 lần tối ưu điểm Page Speed Insight cho 1 website
Cám ơn Vietnix một lần nữa!
#Vietnix #Vanvoiminhhoa #Pagespeedinsight
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu
Thiện Nguyễn - CEO SEO Dạo

5 Tháng 3 lúc 16:21

·

CORE WEB VITAL YẾU TỐ XẾP HẠNG TÌM KIẾM SEO
Core Web Vitals là một tập hợp các chỉ số đo lường hiệu suất của trang web từ góc độ người dùng, được Google sử dụng để đánh giá trải nghiệm người dùng trên các trang web. Các chỉ số chính bao gồm:
– Largest contentful paint (LCP): Tốc độ render của page. Mục tiêu là dưới 2,5 giây.
– First input delay (FID): Tốc độ phản hồi của website với tương tác của người dùng. Mục tiêu là dưới 100ms.
– Cumulative Layout Shift (CLS): Độ ổn định của bố cục trang. Mục tiêu là dưới 0.1.
Tất cả các chỉ số này đo lường các khía cạnh quan trọng của trải nghiệm người dùng trên trang web. Google đã công bố rằng từ tháng 5 năm 2021, các Core Web Vitals sẽ được sử dụng làm một trong các yếu tố đánh giá trong việc xếp hạng trang web trên kết quả tìm kiếm. Do đó, hiểu và cải thiện các Core Web Vitals là rất quan trọng đối với SEO.
Tóm lại, Core Web Vitals không chỉ giúp cải thiện hiệu suất và xếp hạng trang web trên công cụ tìm kiếm, mà còn cải thiện trải nghiệm của người dùng khi họ truy cập và tương tác với trang website.
P/s: mình đang có gói hỗ trợ đặc biệt cho anh em tối ưu tốc độ bên VIETNIX:
– Giảm 20% lifetime dịch vụ Hosting Business và Hosting Wordpress chu kỳ 12 tháng trở lên.
– Tặng 1 lần tối ưu điểm Page Speed Insight cho 1 website.
Anh em có nhu cầu đăng ký qua bạn Vietnix Trung này nhé và nhập mã SEODAO_PAGESPEED để được ưu đãi nhé.😁
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu SEO Dạo
Icharm review

5 Tháng 3 lúc 15:43

·

[Mình vừa được hỗ trợ tối ưu page speed website]
Trước khi được tối ưu, web của mình điểm rất thấp, đặc biệt là mobile chỉ có 39. Cơ duyên thế nào lúc lướt face lại va phải chương trình tối ưu pagespeed bên Vietnix.
Sau khi được Trần Hoàng Phúc và team Vietnix hỗ trợ nhiệt tình, điểm web vọt lên 98 99 (như hình bên dưới). Dùng thử web thì thấy quá là mượt, 10 điểm cho team Vietnix.
Nói thật thì mình thật sự ấn tượng về sự nhiệt huyết, tận tâm và rất chuyên nghiệp bên Vietnix.
Anh em có nhu cầu về hosting hay có vấn đề về website như:
1. Web load chậm
2. Khách rời web vì đợi tải nội dung, hình ảnh lâu
3. Hay tất tần tật mọi thứ về website
THÌ LIÊN HỆ NGAY VIETNIX NHÉ!
Và đừng quên dùng pass “ICHARM_PAGESPEED” để được giảm 20% trọn đời hosting business và wp hosting. Quả code này còn được tặng 1 lần tối ưu pagespeed nữa nhé, ưu đãi chắc cũng phải nhất nhì thị trường luôn.
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu
Hoàng Nguyễn

29 Tháng 2 lúc 17:04

·

Xin chào mọi người! Vừa rồi mình có sử dụng dịch vụ tối ưu website, tăng tốc độ tải trang pagespeed của Vietnix kết quả trên cả tuyệt vời nên mình viết bài này để chia sẻ thông tin với các bạn.
Lý do mình chọn dịch vụ tối ưu tốc độ website của Vietnix:
✅ Đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm: Đã tối ưu thành công cho hàng nghìn website trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Các bạn nhân viên rất thân thiện, nhiệt tình và chủ động trong quá trình làm việc để cập nhật tiến độ.
✅ Quy trình chuyên nghiệp:
– Kiểm tra và phân tích: Vietnix sử dụng các công cụ tiên tiến để kiểm tra và phân tích tốc độ website của bạn.
– Xác định nguyên nhân: Vietnix xác định nguyên nhân khiến website tải chậm và đưa ra giải pháp tối ưu phù hợp.
– Tối ưu hóa website: Vietnix áp dụng các kỹ thuật tối ưu tiên tiến nhất để tăng tốc độ tải trang.
– Báo cáo kết quả: Vietnix cung cấp báo cáo chi tiết về kết quả tối ưu hóa website.
Công nghệ tiên tiến: Vietnix sử dụng các công nghệ tối ưu mới nhất như LiteSpeed, LSCache, Memcached, Redis, v.v.
✅ Cam kết kết quả: Vietnix cam kết tăng tốc độ website của bạn lên tối thiểu 90%.
✅ Giá cả cạnh tranh: Vietnix cung cấp dịch vụ tối ưu tốc độ website với mức giá cạnh tranh nhất trên thị trường.
📣 Để đăng ký sử dụng dịch vụ tối ưu tốc độ website và các dịch vụ khác như hosting, vps, domain… các bạn có thể đăng ký tại https://portal.vietnix.vn/aff.php?aff=57 hoặc Inbox cho sếp Vietnix Trung nhé.
Các bạn có thể kiểm tra tốc độ trang của mình https://lasan.edu.vn hoặc một vài trang khác đã sử dụng dịch vụ của Vietnix như sau:
https://pagespeed.web.dev/…/https…/v8beqewyt2…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/etiohjvtl4…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/yczuqpw6d1…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/xf9y65kuzk…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/fdrsms15en…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/s7p9cgzeri…
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu
Dũng cá xinh

30 Tháng 1 lúc 19:09

·

[Đỉnh]
Em có dùng hosting, vps, cloud vps, cloud server, dedicated server của rất nhiều bên từ trong nước đến nước ngoài để hosting khoảng 2,000+ domain. Mỗi bên đều có ưu nhược khác nhau, nhưng có 1 số bên đặc biệt “bá đạo”, trong đó có: Vietnix!!!!

Lần đầu tiên em được cả CEO Hưng Nguyễn lẫn Master về dev Vietnix Trung của 1 đơn vị hàng đầu liên quan đến Hosting, Server support từ A – Z (từ Zalo, Tele, đến FB và cả Phone)

Em có khá nhiều web dạng Big Data (bài, ảnh, database, data) lên đến hàng trăm Gb. Càng to thì nó càng có nhiều vấn đề về phần phản hồi ban đầu (nhược điểm cố hữu của php wordpress so với nativejs, reactjs, html, headless,…), và anh em Vietnix có nhã ý hỗ trợ xử lý phần Speed Insight này.

Kết quả thực sự kinh ngạc, từ cách trao đổi đến xử lý vấn đề, cut off những cái cần cut off, xử lý rất sâu vấn đề và gợi ý rất nhiều ý tưởng optimize hệ thống!!!! Thực sự quá hài lòng về kết quả cũng như cách tương tác của các đầu tầu bên Vietnix ^^!!!

Nhân cơ duyên được kết nối với những cao thủ của Vietnix, em xin chia sẻ và lan tỏa để nhiều anh em có cơ hội được sử dụng những dịch vụ tốt nhất với giá vô cùng hợp lý!!!!

1 – Với anh em chưa có hosting, em đặc biệt recommend sử dụng hosting bên Vietnix:
– Sử dụng mã DUNGCAXINH_PAGESPEED sẽ được giảm 20% trọn đời (lifetime luôn)
– Áp dụng các gói Hosting Business, Hosting wordpress và reg 1 năm trở lên
– Anh em chưa biết cách reg thì còm men hoặc ib để em hướng dẫn hoặc nhờ các bạn bên Vietnix support từ A – Z

2 – Anh em có hosting rồi và muốn build blog hoặc web = wordpress mà chưa có giao diện thì nhân tiện em đang có tài khoản Premium bên Envato, em sẽ tặng bất kỳ giao diện nào có trên Envato Themes (Link em để dưới còm men) ạ. Cả nhà còm hoặc ib em Themes mà mọi người “chim ưng”, em sẽ cho anh em tải về, up drive và gửi ạ!!! (Chương trình này kéo dài đến ngày 29 tết âm lịch ạ)

3 – BEST NHẤT luôn!!!! Anh em nào mua hosting dùng mã DUNGCAXINH_PAGESPEED sẽ được tối ưu 100 điểm tốc độ cho 1 web (đây là ưu đãi riêng của CEO Hưng Nguyễn dành cho bạn bè của #dungcaxinh ^^) (Giá trị nhất là cái vụ số 3 này anh chị em nhé ^^), cơ hội vàng để move về đơn vị hosting uy tín là đây ^^!!!!

Một lần nữa xin chân thành cám ơn 2 đồng chí em: Hưng Nguyễn và Vietnix Trung đã giải được một bài toán khó cho các trang WP Big data mà anh loay hoay bao lâu nay chưa tìm ra đáp án!!! Chúc Vietnix ngày càng phát triển và có một năm 2024 đại đại thắng nhé ^^ !!!!!
#SEO #Vietnix #dungcaxinh

Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu
Hiếu AI

2 Tháng 2 lúc 21:06

·

UY TÍN – TẬN TÂM – TỐC ĐỘ

3 từ trên là vẫn chưa đủ để nói về quy trình làm việc cực chuyên nghiệp của team Vietnix.Chuyện là mình có con website chính đang có lượt truy cập organic hàng ngày cũng tương đối (hình 1)

Vấn đề là, con site này đang nằm trên hosting dùng chung nên tốc độ load chưa nhanh, tốc độ load chưa nhanh thì trải nghiệm visitor chưa tốt, trải nghiệm visitor chưa tốt thì tỷ lệ chuyển đổi ra đơn hàng kiểu gì thì kiểu cũng sẽ bị ảnh hưởng.

Biết rõ là đang mất tiền nhưng không biết xử lý như lào, nghĩ mà cay.

Đang loay hoay thì vận may nó tới, hôm qua đang lướt phở bò thấy a Nguyễn Việt Dũng đăng bài, rảnh nên thả cái comment hóng hớt, ai ngờ ngoằng phát thấy ông Dũng tạo nhóm với Vietnix Trung luôn.

Ae Vietnix thì siêu tốc độ, lập tức lấy thông tin vào việc, không hỏi han lằng nhằng, không kỳ kèo chốt đơn dù lúc đấy cũng đang đêm muộn.
Sáng hôm sau dậy vẫn còn đang lơ ngơ mở điện thoại check tin nhắn thì đã thấy ae Vietnix báo xong việc, trong khi mình vẫn chưa biết có chuyện gì xảy ra @@.

Được cái bấm thử website thì thấy load siêu nhanh, chưa tới một giây là thông tin các thứ hiện hết. Quá phê, thả con ảnh trước sau (hình 2,3) để ace tiện đối chiếu nhé. Thế này thì mình gửi gắm nốt 15 em website còn lại cho team Vietnix thôi chứ không cần nghĩ ngợi gì nữa. 10/10.

Nên là:

 1. Anh chị em muốn có một con website tốc độ load nhanh như tốc độ trở mặt của nyc – Dùng ngay dịch vụ hosting của Vietnix
 2. Anh chị em có website rồi muốn tìm bên hosting uy tín, chuyên nghiệp hỗ trợ không quản ngày đêm – Liên hệ ngay Vietnix Trung
 3. Anh chị em quan tâm đến trải nghiệm khách hàng, từ những cái nhỏ nhất như tăng tốc độ website – Better call Vietnix Trung

Và đừng quên dùng pass “HIEUAI_PAGESPEED” để được giảm 20% trọn đời hosting business và wp hosting, quả code này còn được tặng 1 lần tối ưu pagespeed nữa nhé, ưu đãi chắc cũng phải nhất nhì thị trường luôn.
#SEO #Vietnix #hieuai

Website
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

100 (+43)

Điểm Mobile

100 (+74)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

AI