Hotline : 07 088 44444
Thích
Chia sẻ

THUÊ VPS SERVER

Cấu hình mạnh mẽ – Xử lý tốc độ

Cấu hình mạnh mẽ

Xử lý tốc độ

LIÊN HỆ TƯ VẤN
VPS Server

Lựa chọn gói thuê VPS mong muốn của bạn

BẢNG GIÁ CHI PHÍ THUÊ VPS SERVER TỐT NHẤT

1 Tháng

3 Tháng

6 Tháng

-5%

1 Năm

-10%

2 Năm

-15%

VPS PREMIUM 1

190,000đ

/Tháng

CPU 1 Core

1GB RAM

20GB SSD

Tặng
DirectAdmin

VPS PREMIUM 2

280,000đ

/Tháng

CPU 1 Core

2GB RAM

30GB SSD

Tặng
DirectAdmin

VPS PREMIUM 3

380,000đ

/Tháng

CPU 2 Core

2GB RAM

40GB SSD

Tặng
DirectAdmin

VPS PREMIUM 4

480,000đ

/Tháng

CPU 2 Core

4GB RAM

40GB SSD

Tặng
DirectAdmin

VPS PREMIUM 5

680,000đ

/Tháng

CPU 4 Core

4GB RAM

60GB SSD

Tặng
DirectAdmin

VPS PREMIUM 6

780,000đ

/Tháng

CPU 4 Core

6GB RAM

60GB SSD

Tặng
DirectAdmin

VPS PREMIUM 7

980,000đ

/Tháng

CPU 6 Core

6GB RAM

80GB SSD

Tặng
DirectAdmin

VPS PREMIUM 8

1,080,000đ

/Tháng

CPU 6 Core

8GB RAM

80GB SSD

Tặng
DirectAdmin

VPS PREMIUM 9

1,200,000đ

/Tháng

CPU 8 Core

8GB RAM

80GB SSD

Tặng
DirectAdmin

VPS PREMIUM 10

1,400,000đ

/Tháng

CPU 8 Core

12GB RAM

80GB SSD

Tặng
DirectAdmin

VPS PREMIUM 11

1,580,000đ

/Tháng

CPU 10 Core

10GB RAM

120GB SSD

Tặng
DirectAdmin

VPS PREMIUM 12

1,880,000đ

/Tháng

CPU 10 Core

16GB RAM

120GB SSD

Tặng
DirectAdmin

VPS PREMIUM 13

2,000,000đ

/Tháng

CPU 12 Core

16GB RAM

120GB SSD

Tặng
DirectAdmin

VPS PREMIUM 14

2,400,000đ

/Tháng

CPU 12 Core

24GB RAM

120GB SSD

Tặng
DirectAdmin

VPS PREMIUM 15

2,760,000đ

/Tháng

CPU 16 Core

24GB RAM

150GB SSD

Tặng
DirectAdmin

VPS PREMIUM 16

3,160,000đ

/Tháng

CPU 16 Core

32GB RAM

150GB SSD

Tặng
DirectAdmin

Xem thêm các gói khác