Hotline : 1800 1093 - 07 088 44444
Share

Lựa chọn gói thuê VPS Server mong muốn của bạn

BẢNG GIÁ THUÊ VPS SERVER

1 Tháng
3 Tháng
6 Tháng -5%
1 Năm -10%
2 Năm -15%
VPS PREMIUM 1 190,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá VPS Server 1 Core
icon RAM bảng giá VPS Server 1GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá VPS Server 20GB SSD
Tặng DirectAdmin khi đăng ký VPS Server Tặng DirectAdmin
Đăng ký
VPS PREMIUM 2 280,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá VPS Server 1 Core
icon RAM bảng giá VPS Server 2GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá VPS Server 30GB SSD
Tặng DirectAdmin khi đăng ký VPS Server Tặng DirectAdmin
Đăng ký
VPS PREMIUM 3 380,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá VPS Server 2 Core
icon RAM bảng giá VPS Server 2GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá VPS Server 40GB SSD
Tặng DirectAdmin khi đăng ký VPS Server Tặng DirectAdmin
Đăng ký
VPS PREMIUM 4 480,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá VPS Server 2 Core
icon RAM bảng giá VPS Server 4GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá VPS Server 40GB SSD
Tặng DirectAdmin khi đăng ký VPS Server Tặng DirectAdmin
Đăng ký
VPS PREMIUM 5 680,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá VPS Server 4 Core
icon RAM bảng giá VPS Server 4GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá VPS Server 60GB SSD
Tặng DirectAdmin khi đăng ký VPS Server Tặng DirectAdmin
Đăng ký
VPS PREMIUM 6 780,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá VPS Server 4 Core
icon RAM bảng giá VPS Server 6GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá VPS Server 60GB SSD
Tặng DirectAdmin khi đăng ký VPS Server Tặng DirectAdmin
Đăng ký
VPS PREMIUM 7 980,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá VPS Server 6 Core
icon RAM bảng giá VPS Server 6GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá VPS Server 80GB SSD
Tặng DirectAdmin khi đăng ký VPS Server Tặng DirectAdmin
Đăng ký
VPS PREMIUM 8 1,080,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá VPS Server 6 Core
icon RAM bảng giá VPS Server 8GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá VPS Server 80GB SSD
Tặng DirectAdmin khi đăng ký VPS Server Tặng DirectAdmin
Đăng ký
VPS PREMIUM 9 1,200,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá VPS Server 8 Core
icon RAM bảng giá VPS Server 8GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá VPS Server 80GB SSD
Tặng DirectAdmin khi đăng ký VPS Server Tặng DirectAdmin
Đăng ký
VPS PREMIUM 10 1,400,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá VPS Server 8 Core
icon RAM bảng giá VPS Server 12GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá VPS Server 80GB SSD
Tặng DirectAdmin khi đăng ký VPS Server Tặng DirectAdmin
Đăng ký
VPS PREMIUM 11 1,580,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá VPS Server 10 Core
icon RAM bảng giá VPS Server 10GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá VPS Server 120GB SSD
Tặng DirectAdmin khi đăng ký VPS Server Tặng DirectAdmin
Đăng ký
VPS PREMIUM 12 1,880,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá VPS Server 10 Core
icon RAM bảng giá VPS Server 16GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá VPS Server 120GB SSD
Tặng DirectAdmin khi đăng ký VPS Server Tặng DirectAdmin
Đăng ký
VPS PREMIUM 13 2,000,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá VPS Server 12 Core
icon RAM bảng giá VPS Server 16GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá VPS Server 120GB SSD
Tặng DirectAdmin khi đăng ký VPS Server Tặng DirectAdmin
Đăng ký
VPS PREMIUM 14 2,400,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá VPS Server 12 Core
icon RAM bảng giá VPS Server 24GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá VPS Server 120GB SSD
Tặng DirectAdmin khi đăng ký VPS Server Tặng DirectAdmin
Đăng ký
VPS PREMIUM 15 2,760,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá VPS Server 16 Core
icon RAM bảng giá VPS Server 24GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá VPS Server 150GB SSD
Tặng DirectAdmin khi đăng ký VPS Server Tặng DirectAdmin
Đăng ký
VPS PREMIUM 16 3,160,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá VPS Server 16 Core
icon RAM bảng giá VPS Server 32GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá VPS Server 150GB SSD
Tặng DirectAdmin khi đăng ký VPS Server Tặng DirectAdmin
Đăng ký
Xem thêm các gói khác
Thu gọn
VPS PREMIUM 1 190,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá VPS Server 1 Core
icon RAM bảng giá VPS Server 1GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá VPS Server 20GB SSD
Tặng DirectAdmin khi đăng ký VPS Server Tặng DirectAdmin
Đăng ký
VPS PREMIUM 2 280,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá VPS Server 1 Core
icon RAM bảng giá VPS Server 2GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá VPS Server 30GB SSD
Tặng DirectAdmin khi đăng ký VPS Server Tặng DirectAdmin
Đăng ký
VPS PREMIUM 3 380,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá VPS Server 2 Core
icon RAM bảng giá VPS Server 2GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá VPS Server 40GB SSD
Tặng DirectAdmin khi đăng ký VPS Server Tặng DirectAdmin
Đăng ký
VPS PREMIUM 4 480,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá VPS Server 2 Core
icon RAM bảng giá VPS Server 4GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá VPS Server 40GB SSD
Tặng DirectAdmin khi đăng ký VPS Server Tặng DirectAdmin
Đăng ký
VPS PREMIUM 5 680,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá VPS Server 4 Core
icon RAM bảng giá VPS Server 4GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá VPS Server 60GB SSD
Tặng DirectAdmin khi đăng ký VPS Server Tặng DirectAdmin
Đăng ký
VPS PREMIUM 6 780,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá VPS Server 4 Core
icon RAM bảng giá VPS Server 6GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá VPS Server 60GB SSD
Tặng DirectAdmin khi đăng ký VPS Server Tặng DirectAdmin
Đăng ký
VPS PREMIUM 7 980,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá VPS Server 6 Core
icon RAM bảng giá VPS Server 6GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá VPS Server 80GB SSD
Tặng DirectAdmin khi đăng ký VPS Server Tặng DirectAdmin
Đăng ký
VPS PREMIUM 8 1,080,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá VPS Server 6 Core
icon RAM bảng giá VPS Server 8GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá VPS Server 80GB SSD
Tặng DirectAdmin khi đăng ký VPS Server Tặng DirectAdmin
Đăng ký
VPS PREMIUM 9 1,200,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá VPS Server 8 Core
icon RAM bảng giá VPS Server 8GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá VPS Server 80GB SSD
Tặng DirectAdmin khi đăng ký VPS Server Tặng DirectAdmin
Đăng ký
VPS PREMIUM 10 1,400,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá VPS Server 8 Core
icon RAM bảng giá VPS Server 12GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá VPS Server 80GB SSD
Tặng DirectAdmin khi đăng ký VPS Server Tặng DirectAdmin
Đăng ký
VPS PREMIUM 11 1,580,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá VPS Server 10 Core
icon RAM bảng giá VPS Server 10GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá VPS Server 120GB SSD
Tặng DirectAdmin khi đăng ký VPS Server Tặng DirectAdmin
Đăng ký
VPS PREMIUM 12 1,880,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá VPS Server 10 Core
icon RAM bảng giá VPS Server 16GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá VPS Server 120GB SSD
Tặng DirectAdmin khi đăng ký VPS Server Tặng DirectAdmin
Đăng ký
VPS PREMIUM 13 2,000,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá VPS Server 12 Core
icon RAM bảng giá VPS Server 16GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá VPS Server 120GB SSD
Tặng DirectAdmin khi đăng ký VPS Server Tặng DirectAdmin
Đăng ký
VPS PREMIUM 14 2,400,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá VPS Server 12 Core
icon RAM bảng giá VPS Server 24GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá VPS Server 120GB SSD
Tặng DirectAdmin khi đăng ký VPS Server Tặng DirectAdmin
Đăng ký
VPS PREMIUM 15 2,760,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá VPS Server 16 Core
icon RAM bảng giá VPS Server 24GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá VPS Server 150GB SSD
Tặng DirectAdmin khi đăng ký VPS Server Tặng DirectAdmin
Đăng ký
VPS PREMIUM 16 3,160,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá VPS Server 16 Core
icon RAM bảng giá VPS Server 32GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá VPS Server 150GB SSD
Tặng DirectAdmin khi đăng ký VPS Server Tặng DirectAdmin
Đăng ký
Xem thêm các gói khác
Thu gọn
VPS PREMIUM 1 180,500đ /Tháng
icon CPU bảng giá VPS Server 1 Core
icon RAM bảng giá VPS Server 1GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá VPS Server 20GB SSD
Tặng DirectAdmin khi đăng ký VPS Server Tặng DirectAdmin
Đăng ký
VPS PREMIUM 2 266,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá VPS Server 1 Core
icon RAM bảng giá VPS Server 2GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá VPS Server 30GB SSD
Tặng DirectAdmin khi đăng ký VPS Server Tặng DirectAdmin
Đăng ký
VPS PREMIUM 3 361,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá VPS Server 2 Core
icon RAM bảng giá VPS Server 2GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá VPS Server 40GB SSD
Tặng DirectAdmin khi đăng ký VPS Server Tặng DirectAdmin
Đăng ký
VPS PREMIUM 4 456,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá VPS Server 2 Core
icon RAM bảng giá VPS Server 4GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá VPS Server 40GB SSD
Tặng DirectAdmin khi đăng ký VPS Server Tặng DirectAdmin
Đăng ký
VPS PREMIUM 5 646,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá VPS Server 4 Core
icon RAM bảng giá VPS Server 4GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá VPS Server 60GB SSD
Tặng DirectAdmin khi đăng ký VPS Server Tặng DirectAdmin
Đăng ký
VPS PREMIUM 6 741,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá VPS Server 4 Core
icon RAM bảng giá VPS Server 6GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá VPS Server 60GB SSD
Tặng DirectAdmin khi đăng ký VPS Server Tặng DirectAdmin
Đăng ký
VPS PREMIUM 7 931,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá VPS Server 6 Core
icon RAM bảng giá VPS Server 6GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá VPS Server 80GB SSD
Tặng DirectAdmin khi đăng ký VPS Server Tặng DirectAdmin
Đăng ký
VPS PREMIUM 8 1,026,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá VPS Server 6 Core
icon RAM bảng giá VPS Server 8GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá VPS Server 80GB SSD
Tặng DirectAdmin khi đăng ký VPS Server Tặng DirectAdmin
Đăng ký
VPS PREMIUM 9 1,140,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá VPS Server 8 Core
icon RAM bảng giá VPS Server 8GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá VPS Server 80GB SSD
Tặng DirectAdmin khi đăng ký VPS Server Tặng DirectAdmin
Đăng ký
VPS PREMIUM 10 1,330,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá VPS Server 8 Core
icon RAM bảng giá VPS Server 12GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá VPS Server 80GB SSD
Tặng DirectAdmin khi đăng ký VPS Server Tặng DirectAdmin
Đăng ký
VPS PREMIUM 11 1,501,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá VPS Server 10 Core
icon RAM bảng giá VPS Server 10GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá VPS Server 120GB SSD
Tặng DirectAdmin khi đăng ký VPS Server Tặng DirectAdmin
Đăng ký
VPS PREMIUM 12 1,786,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá VPS Server 10 Core
icon RAM bảng giá VPS Server 16GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá VPS Server 120GB SSD
Tặng DirectAdmin khi đăng ký VPS Server Tặng DirectAdmin
Đăng ký
VPS PREMIUM 13 1,900,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá VPS Server 12 Core
icon RAM bảng giá VPS Server 16GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá VPS Server 120GB SSD
Tặng DirectAdmin khi đăng ký VPS Server Tặng DirectAdmin
Đăng ký
VPS PREMIUM 14 2,280,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá VPS Server 12 Core
icon RAM bảng giá VPS Server 24GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá VPS Server 120GB SSD
Tặng DirectAdmin khi đăng ký VPS Server Tặng DirectAdmin
Đăng ký
VPS PREMIUM 15 2,622,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá VPS Server 16 Core
icon RAM bảng giá VPS Server 24GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá VPS Server 150GB SSD
Tặng DirectAdmin khi đăng ký VPS Server Tặng DirectAdmin
Đăng ký
VPS PREMIUM 16 3,002,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá VPS Server 16 Core
icon RAM bảng giá VPS Server 32GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá VPS Server 150GB SSD
Tặng DirectAdmin khi đăng ký VPS Server Tặng DirectAdmin
Đăng ký
Xem thêm các gói khác
Thu gọn
VPS PREMIUM 1 171,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá VPS Server 1 Core
icon RAM bảng giá VPS Server 1GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá VPS Server 20GB SSD
Tặng DirectAdmin khi đăng ký VPS Server Tặng DirectAdmin
Đăng ký
VPS PREMIUM 2 252,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá VPS Server 1 Core
icon RAM bảng giá VPS Server 2GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá VPS Server 30GB SSD
Tặng DirectAdmin khi đăng ký VPS Server Tặng DirectAdmin
Đăng ký
VPS PREMIUM 3 342,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá VPS Server 2 Core
icon RAM bảng giá VPS Server 2GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá VPS Server 40GB SSD
Tặng DirectAdmin khi đăng ký VPS Server Tặng DirectAdmin
Đăng ký
VPS PREMIUM 4 432,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá VPS Server 2 Core
icon RAM bảng giá VPS Server 4GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá VPS Server 40GB SSD
Tặng DirectAdmin khi đăng ký VPS Server Tặng DirectAdmin
Đăng ký
VPS PREMIUM 5 612,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá VPS Server 4 Core
icon RAM bảng giá VPS Server 4GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá VPS Server 60GB SSD
Tặng DirectAdmin khi đăng ký VPS Server Tặng DirectAdmin
Đăng ký
VPS PREMIUM 6 702,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá VPS Server 4 Core
icon RAM bảng giá VPS Server 6GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá VPS Server 60GB SSD
Tặng DirectAdmin khi đăng ký VPS Server Tặng DirectAdmin
Đăng ký
VPS PREMIUM 7 882,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá VPS Server 6 Core
icon RAM bảng giá VPS Server 6GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá VPS Server 80GB SSD
Tặng DirectAdmin khi đăng ký VPS Server Tặng DirectAdmin
Đăng ký
VPS PREMIUM 8 972,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá VPS Server 6 Core
icon RAM bảng giá VPS Server 8GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá VPS Server 80GB SSD
Tặng DirectAdmin khi đăng ký VPS Server Tặng DirectAdmin
Đăng ký
VPS PREMIUM 9 1,080,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá VPS Server 8 Core
icon RAM bảng giá VPS Server 8GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá VPS Server 80GB SSD
Tặng DirectAdmin khi đăng ký VPS Server Tặng DirectAdmin
Đăng ký
VPS PREMIUM 10 1,260,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá VPS Server 8 Core
icon RAM bảng giá VPS Server 12GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá VPS Server 80GB SSD
Tặng DirectAdmin khi đăng ký VPS Server Tặng DirectAdmin
Đăng ký
VPS PREMIUM 11 1,422,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá VPS Server 10 Core
icon RAM bảng giá VPS Server 10GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá VPS Server 120GB SSD
Tặng DirectAdmin khi đăng ký VPS Server Tặng DirectAdmin
Đăng ký
VPS PREMIUM 12 1,692,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá VPS Server 10 Core
icon RAM bảng giá VPS Server 16GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá VPS Server 120GB SSD
Tặng DirectAdmin khi đăng ký VPS Server Tặng DirectAdmin
Đăng ký
VPS PREMIUM 13 1,800,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá VPS Server 12 Core
icon RAM bảng giá VPS Server 16GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá VPS Server 120GB SSD
Tặng DirectAdmin khi đăng ký VPS Server Tặng DirectAdmin
Đăng ký
VPS PREMIUM 14 2,160,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá VPS Server 12 Core
icon RAM bảng giá VPS Server 24GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá VPS Server 120GB SSD
Tặng DirectAdmin khi đăng ký VPS Server Tặng DirectAdmin
Đăng ký
VPS PREMIUM 15 2,484,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá VPS Server 16 Core
icon RAM bảng giá VPS Server 24GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá VPS Server 150GB SSD
Tặng DirectAdmin khi đăng ký VPS Server Tặng DirectAdmin
Đăng ký
VPS PREMIUM 16 2,844,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá VPS Server 16 Core
icon RAM bảng giá VPS Server 32GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá VPS Server 150GB SSD
Tặng DirectAdmin khi đăng ký VPS Server Tặng DirectAdmin
Đăng ký
Xem thêm các gói khác
Thu gọn
VPS PREMIUM 1 161,500đ /Tháng
icon CPU bảng giá VPS Server 1 Core
icon RAM bảng giá VPS Server 1GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá VPS Server 20GB SSD
Tặng DirectAdmin khi đăng ký VPS Server Tặng DirectAdmin
Đăng ký
VPS PREMIUM 2 238,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá VPS Server 1 Core
icon RAM bảng giá VPS Server 2GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá VPS Server 30GB SSD
Tặng DirectAdmin khi đăng ký VPS Server Tặng DirectAdmin
Đăng ký
VPS PREMIUM 3 323,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá VPS Server 2 Core
icon RAM bảng giá VPS Server 2GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá VPS Server 40GB SSD
Tặng DirectAdmin khi đăng ký VPS Server Tặng DirectAdmin
Đăng ký
VPS PREMIUM 4 408,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá VPS Server 2 Core
icon RAM bảng giá VPS Server 4GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá VPS Server 40GB SSD
Tặng DirectAdmin khi đăng ký VPS Server Tặng DirectAdmin
Đăng ký
VPS PREMIUM 5 578,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá VPS Server 4 Core
icon RAM bảng giá VPS Server 4GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá VPS Server 60GB SSD
Tặng DirectAdmin khi đăng ký VPS Server Tặng DirectAdmin
Đăng ký
VPS PREMIUM 6 663,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá VPS Server 4 Core
icon RAM bảng giá VPS Server 6GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá VPS Server 60GB SSD
Tặng DirectAdmin khi đăng ký VPS Server Tặng DirectAdmin
Đăng ký
VPS PREMIUM 7 833,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá VPS Server 6 Core
icon RAM bảng giá VPS Server 6GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá VPS Server 80GB SSD
Tặng DirectAdmin khi đăng ký VPS Server Tặng DirectAdmin
Đăng ký
VPS PREMIUM 8 918,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá VPS Server 6 Core
icon RAM bảng giá VPS Server 8GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá VPS Server 80GB SSD
Tặng DirectAdmin khi đăng ký VPS Server Tặng DirectAdmin
Đăng ký
VPS PREMIUM 9 1,020,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá VPS Server 8 Core
icon RAM bảng giá VPS Server 8GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá VPS Server 80GB SSD
Tặng DirectAdmin khi đăng ký VPS Server Tặng DirectAdmin
Đăng ký
VPS PREMIUM 10 1,190,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá VPS Server 8 Core
icon RAM bảng giá VPS Server 12GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá VPS Server 80GB SSD
Tặng DirectAdmin khi đăng ký VPS Server Tặng DirectAdmin
Đăng ký
VPS PREMIUM 11 1,343,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá VPS Server 10 Core
icon RAM bảng giá VPS Server 10GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá VPS Server 120GB SSD
Tặng DirectAdmin khi đăng ký VPS Server Tặng DirectAdmin
Đăng ký
VPS PREMIUM 12 1,598,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá VPS Server 10 Core
icon RAM bảng giá VPS Server 16GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá VPS Server 120GB SSD
Tặng DirectAdmin khi đăng ký VPS Server Tặng DirectAdmin
Đăng ký
VPS PREMIUM 13 1,700,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá VPS Server 12 Core
icon RAM bảng giá VPS Server 16GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá VPS Server 120GB SSD
Tặng DirectAdmin khi đăng ký VPS Server Tặng DirectAdmin
Đăng ký
VPS PREMIUM 14 2,040,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá VPS Server 12 Core
icon RAM bảng giá VPS Server 24GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá VPS Server 120GB SSD
Tặng DirectAdmin khi đăng ký VPS Server Tặng DirectAdmin
Đăng ký
VPS PREMIUM 15 2,346,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá VPS Server 16 Core
icon RAM bảng giá VPS Server 24GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá VPS Server 150GB SSD
Tặng DirectAdmin khi đăng ký VPS Server Tặng DirectAdmin
Đăng ký
VPS PREMIUM 16 2,686,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá VPS Server 16 Core
icon RAM bảng giá VPS Server 32GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá VPS Server 150GB SSD
Tặng DirectAdmin khi đăng ký VPS Server Tặng DirectAdmin
Đăng ký
Xem thêm các gói khác
Thu gọn

Lưu ý: Bảng giá thuê VPS Server chưa bao gồm VAT

vector

Bạn vẫn đang cân nhắc giữa các gói VPS?

Xem bản so sánh các thông số kỹ thuật giữa gói VPS Giá Rẻ, Phổ Thông và Cao Cấp

Bảng so sánh

Thông số kỹ thuật giữa các gói dịch vụ VPS​

Gói dịch vụ

CHEAP

BASIC

PREMIUM

IOPS

10k / 3k

21k / 7k

65k / 20k

CPU

vCPU E5 v2

vCPU E5 v4

Dedicated CPU E5 v3 v4

Bạn vẫn đang cân nhắc giữa các gói VPS?

Bảng so sánh

Thông số kỹ thuật giữa các gói dịch vụ VPS​

Gói dịch vụ

CHEAP

BASIC

PREMIUM

IOPS

10k / 3k

21k / 7k

65k / 20k

CPU

vCPU E5 v2

vCPU E5 v4

Dedicated CPU E5 v3 v4

Bảng so sánh
Thông số kỹ thuật giữa các gói dịch vụ VPS

Gói dịch vụ

CHEAP

IOPS

10k / 3k

CPU

vCPU E5 v2

Gói dịch vụ

BASIC

IOPS

10k / 3k

CPU

vCPU E5 v4

Gói dịch vụ

PREMIUM

IOPS

10k / 3k

CPU

Dedicated CPU E5 v3 v4

Xem bảng so sánh các thông số kỹ thuật giữa gói VPS Giá Rẻ, Phổ Thông và Cao Cấp

Bảng giá dịch vụ nâng cấp khi thuê máy chủ ảo

Các tuỳ chọn nâng cấp cho VPS Server

CPU Intel Xeon
1 CPU60,000đ/Tháng
1 CPU
60,000đ/Tháng
RAM
1 GB50,000đ/Tháng
1 GB
50,000đ/Tháng
Ổ cứng
5 GB20,000đ/Tháng
5 GB
20,000đ/Tháng
IP Address
1 IP100,000đ/Tháng
1 IP
100,000đ/Tháng
Bảng giá nâng cấp VPS Server

Đặc điểm

THUÊ VPS SERVER TẠI VIETNIX

Thuê VPS Server Vietnix được xây dựng tối ưu hiệu năng nhằm đạt được tốc độ xử lý cao, truy xuất dữ liệu nhanh và chịu tải lớn. Cấu hình và các thông số của dịch vụ thuê VPS Server được Vietnix thiết kế để đáp ứng các tiêu chí hiệu suất cao – tốc độ vượt trội, giúp cho việc vận hành của hệ thống luôn đạt trạng thái tốt nhất.

mesh-img

THUÊ VPS SERVER

NHỮNG ƯU ĐIỂM VƯỢT TRỘI KHI THUÊ VPS SERVER

Thuê VPS Server Tặng bản quyền DirectAdmin

Nhận bảng điều khiến DirectAdmin chính hãng​

Khi mua VPS Server tại Vietnix sẽ được tặng miễn phí DirectAdmin (Personal) bản quyền trong quá trình sử dụng.

Vietnix cam kết không sử dụng license crack/nulled. Quý khách có thể kiểm tra license trên trang chủ của DirectAdmin .

SSD Enterprise siêu tốc trên VPS Server

SSD Enterprise siêu tốc: IOPS đạt 60k Read và 20k Write

VPS Server sử dụng 100% ổ cứng SSD Enterprise RAID 10, giúp truy cập dữ liệu siêu nhanh (tốc độ đạt 1GB/s) và bảo vệ an toàn dữ liệu trong trường hợp hỏng ổ cứng.

 

Phù hợp với các ứng dụng cần thao tác đọc/ghi nhiều hoặc truy vấn database liên tục.

VPS Server tối ưu xử lý hiệu năng cao

VPS Server tối ưu hóa cho xử lý hiệu năng cao

Dịch vụ thuê máy chủ ảo (VPS Server) tại Vietnix sử dụng công nghệ ảo hóa VMware trên nền tảng Dell Hardware mang lại hiệu suất vượt trội cho hệ thống.

 

Các thiết bị mạng, mô hình kết nối cũng được thiết kế để đạt tốc độ cao nhất.

VPS Server Dedicated và Unlimited CPu

Dedicated & Unlimited CPU

Các máy chủ ảo VPS được cấp phát CPU riêng biệt (Dedicated CPU) để đảm bảo sẵn sàng xử lý khi ứng dụng yêu cầu.

 

Ngoài ra, các VPS sẽ không giới hạn tốc độ CPU để đạt hiệu suất cao nhất.

VPS Server đa dạng hệ điều hành

Đa dạng hệ điều hành

Ngoài hỗ trợ các hệ điều hành dành cho Server như: CentOS, Ubuntu Server, Windows Server.

 

Dịch vụ thuê máy chủ ảo VPS Server còn hỗ trợ các hệ điều hành dành cho người dùng như: Windows 7, Windows 8, Windows 10

LỢI ÍCH

KHI THUÊ MÁY CHỦ ẢO TẠI VIETNIX

Unlimited Data Transfer

Dịch vụ mua VPS Server SSD của Vietnix không bị giới hạn lượng Data Transfer. Vì vậy bạn hoàn toàn không cần lo lắng về việc dữ liệu trao đổi bị giới hạn ảnh hưởng đến hiệu suất làm việc của doanh nghiệp.

Toàn quyền quản trị cấp cao nhất

Quyền quản trị cao nhất nằm trong tay bạn! Bạn có thể chủ động và toàn quyền trong thao tác, kiểm soát hoạt động của máy chủ thông qua trang quản trị rõ ràng, dễ hiểu và đặc biệt đầy đủ tính năng.

Hoàn tiền dịch vụ nhanh chóng

Vietnix cam kết hoàn tiền nhanh chóng theo chính sách nếu bạn không hài lòng với chất lượng dịch vụ của chúng tôi. Chính sách hoàn tiền của Vietnix được công khai trên trang chủ, đảm bảo nội dung rõ ràng, minh bạch.

Hỗ trợ tận tâm 24/7

Vietnix sở hữu đội ngũ kỹ thuật chuyên môn cao luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn thông qua Ticket, Livechat, Hotline,… hỗ trợ giải quyết các vấn đề bạn gặp phải một cách nhanh chóng, không làm ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh.

Đánh giá từ khách hàng

mesh-img

VỀ DỊCH VỤ THUÊ VPS SERVER VIETNIX

Hoàng Huân
Hoàng HuânSử dụng VPS Server
Read More
Hỗ trợ số 1 Việt Nam. Thuê VPS dùng rất ok, giá cả lại hợp lý. Chống DDoS website tốt.
Phạm Vinh
Phạm VinhSử dụng VPS Server
Read More
Dịch vụ thuê VPS Server Vietnix vô cùng ổn định, hầu như ngăn chặn được 100% các kiểu DDoS ở thời điểm hiện tại, anh em có nhu cầu nên dùng nhé. Mình đã dùng 7 năm rồi.
Khải Nguyễn
Khải NguyễnSử dụng VPS Server
Read More
Dịch vụ thuê VPS tại Vietnix chất lượng, đội ngũ support rất nhiệt tình lúc nào cũng có mặt 24/7 khi khách hàng cần. Cho 5* về chất lượng dịch vụ thuê VPS.
Nguyễn Sang
Nguyễn SangSử dụng VPS Server
Read More
Dịch vụ máy ảo VPS sử dụng ổn định, giá cả hợp lý. Nhân viên chăm sóc khách hàng nhiệt tình, kỹ thuật tốt, xử lý sự cố linh hoạt. Đánh giá chung là 10/10
Quỳnh
QuỳnhSử dụng VPS Server
Read More
Thuê VPS Server với tốc độ ổn định kể cả khi sử dụng IP trong nước và nước ngoài. Tốc độ xử lý code cao, chưa thấy các vấn đề code bị delay hoặc xử lý trễ, rất tốt với nhu cầu hiện tại.
Previous
Next

Thuê máy chủ VPS Server

Các dịch vụ KHÁC

mesh-img

Tài liệu tham khảo

KIẾN THỨC KHI THUÊ VPS SERVER

Tư vấn bạn nơi thuê VPS Server tốt nhất tại Việt Nam

Hiện nay trên thị trường có rất nhiều nhà cung cấp dịch vụ thuê VPS, khiến người dùng gặp khó khăn trong việc tìm kiếm nhà cung cấp phù hợp. Bài viết này Vietnix sẽ giúp bạn biết được nên thuê VPS ở đâu tốt nhất.

VPS Server là gì? Thuê VPS Server dùng để làm gì?

Khi nhắc đến dịch vụ lưu trữ, phần lớn chúng ta sẽ nghĩ ngay đến web hosting. Tuy nhiên, vẫn có một sản phẩm cao cấp hơn là thuê VPS. Vậy thì VPS Server là gì? Thuê VPS Server dùng để làm gì? Xem ngay trong bài viết này nhé!

Cách chọn thuê VPS Server cấu hình khủng tốt nhất

Hướng dẫn bạn lựa chọn dịch vụ thuê VPS Server cấu hình khủng tốt nhất để  phục vụ cho những công việc cần cấu hình về CPU, RAM, dung lượng ổ cứng lớn, đảm bảo hiệu suất cao và hoạt động liên tục. 

vector

Thư viện hình ảnh

CHỨNG NHẬN VÀ HIỆU SUẤT VPS SERVER

VPS Việt Nam

mesh-img

CÁC CÂU HỎI THƯỜNG GẶP VỀ THUÊ VPS

VPS là máy chủ riêng ảo (Virtual Private Server), được tạo ra bằng phương pháp phân chia một máy chủ vật lý thành nhiều máy chủ ảo khác nhau có tính năng tương tự như máy chủ riêng (dedicated server), chạy dưới dạng chia sẻ tài nguyên từ máy chủ vật lý ban đầu đó.

Lưu trữ VPS Server là một trong những dịch vụ lưu trữ phổ biến nhất mà bạn có thể chọn cho trang web của mình. Nó sử dụng công nghệ ảo hóa để cung cấp cho bạn các tài nguyên dành riêng (riêng tư) trên một máy chủ có nhiều người dùng.

Dịch vụ thuê VPS Server thường được lựa chọn bởi các chủ sở hữu trang web có lưu lượng truy cập khá cao. Mức trung bình của lưu lượng truy cập vượt quá giới hạn của gói shared hosting. Nhưng vẫn không cần tài nguyên của một máy chủ chuyên dụng.

VPS Server là một server ảo hoạt động tương tự như một máy chủ vật lý. Máy chủ (server) là một máy tính chứa các file và database cần thiết cho website của bạn. Bất kể khi nào người dùng muốn truy cập website, browser của họ sẽ gửi yêu cầu tới server và nó sẽ chuyển những file cần thiết qua Internet xuống máy tính của họ.

Virtual – Công nghệ ảo hóa: Nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ cài đặt một lớp ảo trên đầu hệ điều hành (OS) của máy chủ. Lớp này chia máy chủ thành các phân vùng và cho phép mỗi người dùng cài đặt hệ điều hành và phần mềm của riêng họ (Private).

Hệ thống VPS Server của Vietnix được đặt tại Trung tâm dữ liệu VDC Tân Thuận, đạt tiêu chuẩn Tier III, giúp đảm bảo tốc độ đường truyền Internet mạnh mẽ, nhanh, ổn định.

Để vận hành máy chủ VPS Server (VPS Cao Cấp), nếu bạn đã có sẵn những kiến thức kỹ thuật nhất định thì mọi thứ sẽ trở nên dễ dàng và hiệu quả nhanh hơn.

Tuy nhiên, nếu bạn không có nhiều kiến thức về kỹ thuật thì cũng không cần lo lắng. Vì khi thuê VPS Server tại Vietnix, đội ngũ kỹ thuật viên chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm sẽ luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn các vấn đề liên quan đến hệ thống 24/7.

Ngoài ra, khi sử dụng Cloud Server (VPS Phổ Thông) tại Vietnix, bạn sẽ được tặng miễn phí DirectAdmin bản quyền, giúp bạn quản trị VPS Server một cách đơn giản và hiệu quả ngay trên giao diện web.

Dịch vụ thuê máy chủ VPS Server sở hữu nhiều tính năng nổi bật và ưu điểm vượt trội so với những dịch vụ cho thuê máy chủ ảo thông thường như:

– Sử dụng công nghệ ảo hóa VMware trên nền tảng Dell Hardware, nâng cao hiệu suất cho website.

– Sử dụng ổ cứng SSD Enterprise RAID 10, tăng tốc độ đọc ghi dữ liệu gấp 3 lần so với thông thường.

Tất nhiên có thể! Nếu bạn đang thuê VPS Giá Rẻ tại Vietnix, việc nâng cấp lên VPS Cao Cấp rất dễ dàng và nhanh chóng. Bạn chỉ cần đăng ký gói VPS Cao Cấp mới theo nhu cầu sử dụng, sau đó liên hệ bộ phận kỹ thuật để được hỗ trợ chuyển dữ liệu từ gói VPS Giá Rẻ sang gói VPS Cao Cấp miễn phí.

 

Dữ liệu sẽ được chuyển nhanh chóng, an toàn và không làm gián đoạn dịch vụ của bạn.

 

Trường hợp gói VPS Giá Rẻ mà bạn đang sử dụng vẫn còn thời hạn, số tiền dư sẽ được hoàn lại theo chính sách hoàn tiền của Vietnix. Xem chi tiết Chính sách hoàn tiền tại: https://vietnix.vn/chinh-sach-hoan-tien/.

Dịch vụ thuê VPS Server tại Vietnix hỗ trợ các hệ điều hành phổ biến như:

– CentOS 7

– Ubuntu Server 16, 18, 20

– Windows Server 2008, 2012, 2016, 2019

Vietnix hỗ trợ cài đặt và chuyển dữ liệu cho bạn hoàn toàn miễn phí. Sau khi đăng ký dịch vụ thuê VPS Server, bạn chỉ cần gửi ticket đến phòng kỹ thuật để yêu cầu hỗ trợ, đội ngũ kỹ thuật chuyên nghiệp tại Vietnix sẽ giúp bạn chuyển dữ liệu một cách nhanh chóng.

Nếu khách hàng của bạn đa số ở Việt Nam thì bạn nên thuê VPS Việt Nam. Với máy chủ đặt tại Việt Nam, website của bạn sẽ hoạt động ổn định hơn, tốc độ tải trang nhanh hơn, khách hàng dễ tiếp cận góp phần giúp việc kinh doanh thuận lợi, tăng trưởng doanh thu.

Tại Việt Nam, Vietnix hiện đang là đơn vị cho thuê máy chủ ảo, bán VPS Windows uy tín hàng đầu, được nhiều khách hàng ưu ái lựa chọn. Hệ thống thuê VPS Server (hay VPS Cao Cấp) của Vietnix được được xây dựng và phát triển trên nền tảng Dell Hardware, sử dụng công nghệ ảo hóa VMware mang lại hiệu suất tối ưu nhất cho hệ thống của bạn. Dịch vụ thuê VPS Server của Vietnix được triển khai trên hạ tầng các cụm máy chủ mạnh mẽ, sử dụng 100% ổ cứng SSD Enterprise RAID 10 nhằm tối ưu hóa tốc độ truy suất dữ liệu.

Ngoài ra, khi thuê VPS Server tại Vietnix còn được sao lưu dữ liệu tự động hàng tuần, đảm bảo an toàn dữ liệu cho khách hàng.

Khi thuê VPS Server tại Vietnix, dữ liệu của khách hàng luôn được đảm bảo an toàn với cơ chế tự động backup 1 tuần/ lần nên khách hàng hoàn toàn có thể yên tâm. Trong trường hợp khách hàng gặp sự cố về dữ liệu khi thuê VPS Hosting tại Vietnix, sẽ luôn có sẵn một bản backup để phục hồi khi cần thiết.

Khi mua hoặc thuê VPS Server cho phép bạn có quyền quản trị máy chủ và cho bạn tài nguyên riêng. Nên khi thuê VPS Server bạn không phải chia sẻ tài nguyên như ổ cứng, RAM, CPU cho người khác. Khi bạn thuê VPS bạn sẽ được cấp một lượng tài nguyên nhất định tùy thuộc vào gói VPS Server của bạn.

Thuê VPS Server bạn có quyền root quản trị máy chủ cao nhất. Bạn sử dụng VPS như một máy tính riêng từ việc cài đặt hệ điều hành đến việc sao lưu dữ liệu hay thậm chí là việc theo dõi các chỉ số trong thời gian thực. 

Khi nói đến Virual Dedicated Server và Virtual Private Server thì 2 loại này khá giống nhau. Nhưng sự khác biệt của 2 loại này đó là:

  • VPS Server hay Virtual Private Server: Thì trong một máy chủ vật lý sẽ chứa nhiều con VPS.
  • VPS Dedicated Server (VDS): Cũng sử dụng công nghệ ảo hóa để tạo ra máy chủ ảo nhưng máy ảo này sẽ chiếm toàn bộ tài nguyên trên server vật lý.

Khi thuê VPS sẽ rẻ hơn rất nhiều thuê VDS, nhưng nếu các dự án lớn bạn có thể thuê Dedicated Server và toàn quyền quản trị cũng như bảo mật được các dữ liệu quan trọng.

Web Hosting (Shared Hosting): Đây là dịch vụ lưu trữ website vừa và nhỏ như là các website cá nhân, blog, hoặc các trang trang web giới thiệu. Khi thuê Hosting thì chia sẻ tài nguyên server với những người dùng khác trên Server đó.

VPS: Cũng là dịch vụ lưu trữ web nhưng được chia một vùng riếng trên máy chủ vật lý. Khi đăng ký thuê các gói VPS Server thì bạn được cung cấp một lượng tài nguyên nhất định mà không phải sử dụng chung như Hosting.

Vì thế, giá thuê VPS sẽ cao hơn Hosting, tuy nhiên để tối ưu được chi phí và tài nguyên để phù hợp các dự án lớn, thì thuê VPS giá rẻ là lựa chọn phù hợp nhất mà bạn có thể áp dụng.

Máy chủ ảo riêng thường được thiết kế cho dân kỹ thuật, nếu bạn làm các dự án nhỏ cho một website thì không cần thiết, còn làm các dự án lớn bạn cần trang bị thêm kiến thức để quản trị máy chủ.

Thuê VPS nếu như bạn muốn máy chủ mạnh hơn và nhiều quyền kiếm soát và quản trị máy chủ hơn thì bạn nên thuê VPS. Hay những website có lượng truy cập cao, ứng dụng web, cần sử dụng nhiều tài nguyên thì lựa chọn thuê VPS vừa tối ưu và phù hợp nhất.

Thuê VPS là loại dịch vụ “Tự quản lý” có nghĩa là bạn toàn quyền quản trị và chịu trách nhiệm khi thuê VPS Server. Bạn hoàn toàn tự do để sử dụng và tận dụng tính linh hoạt để bổ sung các tiện ích hỗ trợ.

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm các tài liệu hướng dẫn sử dụng VPS Server từ việc đăng ký, quản lý đến tạo website trên VPS Server. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào bạn có thể liên hệ với đội ngũ kỹ thuật tại Vietnix để được giải đáp thêm.