NỘI DUNG

Hosting tốc độ cao Vietnix - tốc độ tải trang trung bình dưới 1 giây
VPS siêu tốc Vietnix - trải nghiệm mượt mà, ổn định
17/05/2024
Lượt xem

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng SQL Server trên Linux

17/05/2024
12 phút đọc
Lượt xem

Đánh giá

5/5 - (188 bình chọn)

Microsoft SQL Server là một cơ sở dữ liệu quan hệ dựa trên Windows và có hỗ trợ cả các bản phân phối Linux. Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn chi tiết cách cài đặt và sử dụng SQL Server trên Linux.

Yêu cầu hệ thống

SQL Server phiên bản 2017 trở đi hỗ trợ các hệ điều hành sau:

 • Red Hat Enterprise Linux 7.7 – 7.9, hoặc 8.0 – 8.3 Server.
 • Ubuntu 16.04 LTS, 18.04 LTS, 20.04 LTS.
 • SUSE Enterprise Linux Server v12 SP3 – SP5.
 • Docker Engine 1.8+ trên MAC, hoặc Linux.
 • Container bằng OpenShift hoặc Kubernetes.

Để cài đặt được SQL Server, bạn cần có cấu hình hệ thống tối thiểu như sau:

 • Dung lượng HĐH: ít nhất 2GB.
 • Ổ đĩa trống: Ít nhất 6GB.
 • Bộ xử lý: 2GHZ, 2 lõi, tương thích x-64.
 • File system: XFS hoặc EXT4.
Yêu cầu hệ thống khi cài đặt SQL Server trên Linux
Yêu cầu hệ thống khi cài đặt SQL Server trên Linux

Cài đặt SQL Server trên Linux

SQL Server cho Linux có sẵn trên các repository Microsoft, trong đó có cả phiên bản 2017 và 2019. Các repo này hỗ trợ engine cơ sở dữ liệu và các gói SEL Server liên quan.

Tên repositoryMô tảGhi chú
mssql-server-2019Repo bản cập nhật CU (cumulative update) SQL Server 2019Chứa bản phát hành cơ bản của SQL (RTM), có chứa lỗi và các giải pháp khắc phục.
mssql-server-2019-gdrRepo các bản cập nhật quan trọng của SQL Server 2019Chứa bản phát hành cơ bản kèm theo các cập nhật quan trọng.
Cài đặt SQL Server trên Linux

Lưu ý: Bạn có thể cập nhật SQL Server Linux GDR lên CU, nhưng không thể quay về bản GDR từ CU.

Cài đặt trên Ubuntu

Bây giờ bạn sẽ bắt đầu các bước cài đặt SQL Server 2019. Hiện tại SQL Server trên Linux chỉ hỗ trợ cài đặt qua giao diện command-line. Trước khi bắt đầu, cần chú ý rằng Ubuntu 20.04 chỉ hỗ trợ SQL Server 2019 CU 10 trở đi. Đầu tiên, mở terminal rồi thực hiện các bước sau:

Bước 1: Import key GPG của public repo.

Chạy lệnh wget dưới đây để download key GPG – key mã hóa public từ cửa hàng package của Microsoft:

wget-qO-https://packages.microsoft.com/keys/microsoft.asc | sudo apt-key add -
Chạy lệnh wget
Chạy lệnh wget

Bước 2: Đăng ký repo SQL Server 2019 Linux Ubuntu.

Bây giờ bạn cần thêm một repo APT cho SQL Server 2019 Linux trên Ubuntu 20.04 bằng lệnh add-apt:

sudo add-apt-repository "$(wget -qO- https://packages.microsoft.com/config/ubuntu/20.04/mssql-server-2019.list)"
Thêm một repo APT cho SQL Server
Thêm một repo APT cho SQL Server

Bạn có thể kiểm tra xem repo đã được cài đặt chưa bằng cách mở file /etc/apt/sources.list:

cat /etc/apt/sources.list
Kiểm tra xem repo đã được cài đặt chưa
Kiểm tra xem repo đã được cài đặt chưa

Bước 3: Cập nhật chỉ mục repo.

sudo apt-get update
Cập nhật chỉ mục repo
Cập nhật chỉ mục repo

Bước 4: Cài đặt SQL Server Linux.

Bây giờ bạn có thể chạy lệnh sudo apt-get để download gói cài đặt SQL Server từ repo Microsoft (kích thước khoảng 253MB):

sudo apt-get install -y mssql-server

Bước 5: Cấu hình SQL Server trên Linux

sudo /opt/mssql/bin/mssql-conf setup
Cấu hình SQL Server trên Linux
Cấu hình SQL Server trên Linux

Ở phần nhập phiên bản, bạn có thể tham khảo bảng dưới đây:

Phiên bảnMô tả
1Evaluation (miễn phí, không có bản quyền sản xuất, giới hạn sử dụng 180 ngày).
2Developer (miễn phí, không có bản quyền sản xuất).
3Express (miễn phí).
4Web (trả phí).
5Standard (trả phí).
6Enterprise (trả phí) – CPU bị giới hạn 20 lõi vật lý hoặc 40 siêu phân luồng.
7Enterprise Core (trả phí) – Lõi CPU bị giới hạn bởi hệ điều hành.
8Nếu đã có sẵn key kích hoạt sản phẩm.
Các phiên bản SQL Server

Sau khi chọn xong phiên bản, nhập Yes để chấp nhận các điều khoản sử dụng và chọn ngôn ngữ.

Nhập Yes
Nhập Yes
Chọn ngôn ngữ
Chọn ngôn ngữ

Tiếp theo bạn cần nhập mật khẩu SA (SQL Server administrator) với tối thiểu 8 ký tự, chứa đầy đủ ký tự in hoa, in thường, chữ số và các ký tự không phải chữ cái.

Bây giờ có thể kiểm tra trạng thái của SQL Services bằng lệnh:

systemctl status mssql-server --no-pager

Nếu kết quả có dạng như dưới đây thì bạn đã hoàn tất việc cấu hình SQL Server trên Linux Ubuntu 20.04.

Sau khi hoàn tất quá trình việc cấu hình SQL Server trên Linux Ubuntu 20.04
Sau khi hoàn tất quá trình việc cấu hình SQL Server trên Linux Ubuntu 20.04

Cài đặt các công cụ command-line cho SQL Server:

Để kết nối được với SQL Server trên Linux, có thể cài đặt các công cụ dưới đây:

 1. SQLCMD
 2. Azure Data Studio
 3. SQL Server Management Studio (SSMS)

SQLCMD và Azure Data Studio đều có thể cài đặt, nếu muốn sử dụng SSMS thì bạn cần cài đặt trên Windows rồi kết nối từ xa đến Linux SQL:

Bước 1: Cài đặt CURL và import public key GPG:

sudo apt install curl 
curl https://packages.microsoft.com/config/ubuntu/20.04/prod.list | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/msprod.list
 Cài đặt CURL và import public key GPG
Cài đặt CURL và import public key GPG

Bước 2: Đăng ký repo Microsoft Ubuntu:

curl https://packages.microsoft.com/config/ubuntu/20.04/prod.list | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/msprod.list
Đăng ký repo Microsoft Ubuntu
Đăng ký repo Microsoft Ubuntu

Bước 3: Cập nhật danh sách nguồn repo rồi cài đặt mssql-tools:

sudo apt-get update 
sudo apt-get install mssql-tools unixodbc-dev
Cài đặt mssql-tools
Cài đặt mssql-tools

Bây giờ nhập Y để tiếp tục quá trình cài đặt. Nhấn Yes ở màn hình tiếp theo.

Nhập "Y" và "Yes" để hoàn thành các bước tiếp theo
Nhập “Y” và “Yes” để hoàn thành các bước tiếp theo

Chấp nhận các điều khoản sử dụng:

Chấp nhận các điều khoản
Chấp nhận các điều khoản

Bước 4: Thêm thư mục /opt/mssql-tools/bin/ vào môi trường biến PATH trong shell bash.

Thao tác này giúp truy cập SQLCMD từ bash. Ngoài ra bạn cũng có thể thêm vào file ~/.bashrc cho các phiên interactive/non-login:

echo 'export PATH="$PATH:/opt/mssql-tools/bin"' >> ~/.bash_profile
echo 'export PATH="$PATH:/opt/mssql-tools/bin"' >> ~/.bashrc
source ~/.bashrc

Kết nối đến SQL Server:

Nhập lệnh SQLCMD sau để kết nối đến SQL Server:

$ sqlcmd -S localhost -U SA

Nhập mật khẩu SA để kết nối đến server SQL Server local. Sau khi kết nối thành công thì màn hình sẽ hiển thị dấu nhắc 1> như dưới đây:

Nhập mật khẩu SA để kết nối đến server SQL Server local
Nhập mật khẩu SA để kết nối đến server SQL Server local

Bây giờ chạy lệnh SELECT @@VERSION để kiểm tra phiên bản của SQL Server:

Chạy lệnh SELECT @@VERSION
Chạy lệnh SELECT @@VERSION

Nếu muốn xem danh sách database thì hãy chạy lệnh T-SQL dưới đây. Lệnh này trả về danh sách chủ cơ sở dữ liệu hệ thống, tempdb, model và msdb có sẵn trong mỗi phiên bản SQL Server.

Chạy lệnh T-SQL để xem danh sách database
Chạy lệnh T-SQL để xem danh sách database

Cài đặt trên Arch Linux

Trước tiên, tạo vị trí lưu repo AUR rồi clone về máy:

mkdir ~/aur
cd ~/aur
git clone https://aur.archlinux.org/mssql-server.git
git clone https://aur.archlinux.org/msodbcsql.git
git clone https://aur.archlinux.org/mssql-tools.git

Trong đó:

 • mssql-server : File cài đặt MS SQL Server chính
 • msodbcsql: Dùng để kết nối đến MS SQL Server
 • mssql-tools: Các công cụ command line để giao tiếp với SQL Server.

Sau khi clone xong, bạn cần xây dựng các gói để cài đặt bằng lệnh makepkg:

cd ~/aur/mssql-server
makepkg -sirc
cd ~/aur/msodbcsql
makepkg -sirc
cd ~/aur/mssql-tools
mkpkg -sirc

Lệnh makepkg cung cấp một số option sau:

 • -s: Cài đặt mọi dependency bị thiếu
 • -i: Cài đặt package sau khi đã xây dựng xong.
 • -r: Xóa mọi dependecy chỉ cần trong quá trình xây dựng.
 • -c: Xóa các file hoặc thư mục thừa sau khi xây dựng xong.

Bây giờ dịch vụ mssql-server đã được cài đặt xong và tự động khởi chạy. Bạncó thể kiểm tra bằng lệnh sau:

systemctl status mssql-server.service

Output:

Các thông tin Output
Các thông tin Output

Nếu lệnh trả về trạng thái inactive (dead) thì hãy thử khởi động lại dịch vụ rồi cho chạy tự động:

systemctl enable --now mssql-server.service

Sau khi hoàn tất, bạn có thể chạy công cụ setup cho SQL Server:

/opt/mssql/bin/mssql-conf setup

Tương tự như quá trình cài đặt SQL Server trên Ubuntu 20.04, bạn cũng thiết lập mật khẩu admin và chọn ngôn ngữ để sử dụng.

Nếu muốn cài đặt Azure Data Studio để giao tiếp với SQL Server, có thể clone repo AUR về như sau:

cd ~/aur
git clone https://aur.archlinux.org/azuredatastudio-bin.git
cd ~/aur/azuredatastudio-bin
makepkg -sirc

Cài đặt trên CentOS 7 và Red Hat (RHEL)

Tiếp theo là các bước cài đặt SQL Server cho CentOS 7 và Red Hat:

Bước 1: Thêm repo SQL Server:

sudo yum update -y
sudo curl -o /etc/yum.repos.d/mssql-server.repo https://packages.microsoft.com/config/rhel/[version]/mssql-server-2019.repo

Trong đó [version] là phiên bản CentOS muốn cài đặt.

Thêm repo SQL Server
Thêm repo SQL Server

Bước 2: Cài đặt SQL Server

sudo yum install -y mssql-server

Quá trình này sẽ phân giải các dependency trước khi download và cài đặt những gói cần thiết.

Cài đặt SQL Server
Cài đặt SQL Server

Bước 3: Cấu hình SQL Server:

Khởi động công cụ cấu hình SQL Server:

sudo /opt/mssql/bin/mssql-conf setup

Sau đó chọn phiên bản, thiết lập mật khẩu admin như các bước cài đặt trên Ubuntu hay Arch Linux.

Bây giờ bạn có thể xác thực xem đã cài đặt xong chưa bằng lệnh mssql:

systemctl status mssql-server
Cấu hình SQL Server
Cấu hình SQL Server

Bước 4: Cài đặt SQL Server Command Line:

Trước tiên, thêm repo Red Hat cài đặt cho phép công cụ command-line cho SQL Server:

sudo curl -o /etc/yum.repos.d/msprod.repo https://packages.microsoft.com/config/rhel/7/prod.repo

Cài đặt:

sudo yum install -y mssql-tools unixODBC-devel

Nhập Yes để đồng ý các điều khoản.

Bây giờ thêm /opt/mssql-tools/bin/ vào biến môi trường PATH:

echo 'export PATH="$PATH:/opt/mssql-tools/bin"' >> ~/.bash_profile
echo 'export PATH="$PATH:/opt/mssql-tools/bin"' >> ~/.bashrc
source ~/.bashrc

Khởi động công cụ command-line:

sqlcmd -S localhost -U SA

Cuối cùng là nhập mật khẩu admin để vào server.

Nhập mật khẩu admin để vào server
Nhập mật khẩu admin để vào server

Lời kết

Bài viết này đã hướng dẫn chi tiết cách cài đặt và sử dụng SQL Server trên các bản phân phối Ubuntu, Arch và Red Hat của Linux. Nếu có bất kỳ vấn đề nào trong quá trình cài đặt, hãy để lại ở phần comment bên dưới để được Vietnix hỗ trợ nhanh nhất!

THEO DÕI VÀ CẬP NHẬT CHỦ ĐỀ BẠN QUAN TÂM

Đăng ký ngay để nhận những thông tin mới nhất từ blog của chúng tôi. Đừng bỏ lỡ cơ hội truy cập kiến thức và tin tức hàng ngày

Chọn chủ đề :

Hưng Nguyễn

Co-Founder
tại

Kết nối với mình qua

Kết nối với mình qua

Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Tăng tốc độ website - Nâng tầm giá trị thương hiệu

Tăng tốc tải trang

95 điểm

Nâng cao trải nghiệm người dùng

Tăng 8% tỷ lệ chuyển đổi

Thúc đẩy SEO, Google Ads hiệu quả

Tăng tốc ngay

SẢN PHẨM NỔI BẬT

7 NGÀY DÙNG THỬ HOSTING

NẮM BẮT CƠ HỘI, THÀNH CÔNG DẪN LỐI

Cùng trải nghiệm dịch vụ hosting tốc độ cao được hơn 100,000 khách hàng sử dụng

ĐĂNG KÝ NHẬN TÀI LIỆU THÀNH CÔNG
Cảm ơn bạn đã đăng ký nhận tài liệu mới nhất từ Vietnix!
ĐÓNG

ĐĂNG KÝ DÙNG THỬ HOSTING

7 NGÀY MIỄN PHÍ

ĐĂNG KÝ DÙNG THỬ HOSTING

7 NGÀY MIỄN PHÍ

XÁC NHẬN ĐĂNG KÝ DÙNG THỬ THÀNH CÔNG
Cảm ơn bạn đã đăng ký thông tin thành công. Đội ngũ CSKH sẽ liên hệ trực tiếp để kích hoạt dịch vụ cho bạn nhanh nhất!
ĐÓNG

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

100 (+39)

Điểm Mobile

100 (+67)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

Ecommerce

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

99 (+28)

Điểm Mobile

100 (+50)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

SEO

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

99 (+26)

Điểm Mobile

98 (+59)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

Ecommerce

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

100 (+8)

Điểm Mobile

98 (+35)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

Giáo Dục

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

100 (+61)

Điểm Mobile

100 (+61)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

Giáo Dục

Võ Thiên Tòng

25 Tháng 2 lúc 21:09

·

Mình muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến Team Vietnix, anh Hưng Nguyễn, anh Vietnix Trung, em Quốc Huy đã hỗ trợ tối ưu Page Speed Insight (PSI) cho website vanvoiminhhoa.vn của mình.
Biết đến anh Hưng đã lâu nhưng chưa có duyên sử dụng dịch vụ bên anh. Tình cờ thấy được bài Post của anh về việc hỗ trợ tối ưu PSI miễn phí chỉ với vài Slot, thấy AE cmt khá nhiều nên cũng không nghĩ tới lượt mình. Hôm sau đánh liều inbox 1 phen xem sao thì may mắn được đưa vào danh sách. Vài ngày sau được Team Vietnix liên hệ và hỗ trợ.
Kết quả đạt được:
• Điểm xanh lè xanh lét
• Tốc độ tải trang nhanh hơn hẳn
• Các chỉ số cũng được cải thiện đáng kể
• Và mình tin rằng với việc PSI được cải thiện cũng thúc đẩy những thứ khác đi lên theo!
Mình thực sự hài lòng với dịch vụ của Vietnix và muốn giới thiệu đến tất cả mọi người:
• Dịch vụ Wordpress Hosting: Tốc độ nhanh, ổn định, bảo mật cao, hỗ trợ kỹ thuật 24/7. (https://vietnix.vn/wordpress-hosting/)
• Dịch vụ Business Hosting: Dung lượng lớn, phù hợp cho website có lượng truy cập cao, tích hợp nhiều tính năng cao cấp. (https://vietnix.vn/business-hosting/)
Đặc biệt, Vietnix đang có chương trình ưu đãi:
• Giảm giá 20% trọn đời khi nhập code THIENTONG_PAGESPEED tại trang thanh toán (Chu kỳ 12 tháng trở lên)
• Tặng 1 lần tối ưu điểm Page Speed Insight cho 1 website
Cám ơn Vietnix một lần nữa!
#Vietnix #Vanvoiminhhoa #Pagespeedinsight
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu
Thiện Nguyễn - CEO SEO Dạo

5 Tháng 3 lúc 16:21

·

CORE WEB VITAL YẾU TỐ XẾP HẠNG TÌM KIẾM SEO
Core Web Vitals là một tập hợp các chỉ số đo lường hiệu suất của trang web từ góc độ người dùng, được Google sử dụng để đánh giá trải nghiệm người dùng trên các trang web. Các chỉ số chính bao gồm:
– Largest contentful paint (LCP): Tốc độ render của page. Mục tiêu là dưới 2,5 giây.
– First input delay (FID): Tốc độ phản hồi của website với tương tác của người dùng. Mục tiêu là dưới 100ms.
– Cumulative Layout Shift (CLS): Độ ổn định của bố cục trang. Mục tiêu là dưới 0.1.
Tất cả các chỉ số này đo lường các khía cạnh quan trọng của trải nghiệm người dùng trên trang web. Google đã công bố rằng từ tháng 5 năm 2021, các Core Web Vitals sẽ được sử dụng làm một trong các yếu tố đánh giá trong việc xếp hạng trang web trên kết quả tìm kiếm. Do đó, hiểu và cải thiện các Core Web Vitals là rất quan trọng đối với SEO.
Tóm lại, Core Web Vitals không chỉ giúp cải thiện hiệu suất và xếp hạng trang web trên công cụ tìm kiếm, mà còn cải thiện trải nghiệm của người dùng khi họ truy cập và tương tác với trang website.
P/s: mình đang có gói hỗ trợ đặc biệt cho anh em tối ưu tốc độ bên VIETNIX:
– Giảm 20% lifetime dịch vụ Hosting Business và Hosting Wordpress chu kỳ 12 tháng trở lên.
– Tặng 1 lần tối ưu điểm Page Speed Insight cho 1 website.
Anh em có nhu cầu đăng ký qua bạn Vietnix Trung này nhé và nhập mã SEODAO_PAGESPEED để được ưu đãi nhé.😁
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu SEO Dạo
Icharm review

5 Tháng 3 lúc 15:43

·

[Mình vừa được hỗ trợ tối ưu page speed website]
Trước khi được tối ưu, web của mình điểm rất thấp, đặc biệt là mobile chỉ có 39. Cơ duyên thế nào lúc lướt face lại va phải chương trình tối ưu pagespeed bên Vietnix.
Sau khi được Trần Hoàng Phúc và team Vietnix hỗ trợ nhiệt tình, điểm web vọt lên 98 99 (như hình bên dưới). Dùng thử web thì thấy quá là mượt, 10 điểm cho team Vietnix.
Nói thật thì mình thật sự ấn tượng về sự nhiệt huyết, tận tâm và rất chuyên nghiệp bên Vietnix.
Anh em có nhu cầu về hosting hay có vấn đề về website như:
1. Web load chậm
2. Khách rời web vì đợi tải nội dung, hình ảnh lâu
3. Hay tất tần tật mọi thứ về website
THÌ LIÊN HỆ NGAY VIETNIX NHÉ!
Và đừng quên dùng pass “ICHARM_PAGESPEED” để được giảm 20% trọn đời hosting business và wp hosting. Quả code này còn được tặng 1 lần tối ưu pagespeed nữa nhé, ưu đãi chắc cũng phải nhất nhì thị trường luôn.
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu
Hoàng Nguyễn

29 Tháng 2 lúc 17:04

·

Xin chào mọi người! Vừa rồi mình có sử dụng dịch vụ tối ưu website, tăng tốc độ tải trang pagespeed của Vietnix kết quả trên cả tuyệt vời nên mình viết bài này để chia sẻ thông tin với các bạn.
Lý do mình chọn dịch vụ tối ưu tốc độ website của Vietnix:
✅ Đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm: Đã tối ưu thành công cho hàng nghìn website trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Các bạn nhân viên rất thân thiện, nhiệt tình và chủ động trong quá trình làm việc để cập nhật tiến độ.
✅ Quy trình chuyên nghiệp:
– Kiểm tra và phân tích: Vietnix sử dụng các công cụ tiên tiến để kiểm tra và phân tích tốc độ website của bạn.
– Xác định nguyên nhân: Vietnix xác định nguyên nhân khiến website tải chậm và đưa ra giải pháp tối ưu phù hợp.
– Tối ưu hóa website: Vietnix áp dụng các kỹ thuật tối ưu tiên tiến nhất để tăng tốc độ tải trang.
– Báo cáo kết quả: Vietnix cung cấp báo cáo chi tiết về kết quả tối ưu hóa website.
Công nghệ tiên tiến: Vietnix sử dụng các công nghệ tối ưu mới nhất như LiteSpeed, LSCache, Memcached, Redis, v.v.
✅ Cam kết kết quả: Vietnix cam kết tăng tốc độ website của bạn lên tối thiểu 90%.
✅ Giá cả cạnh tranh: Vietnix cung cấp dịch vụ tối ưu tốc độ website với mức giá cạnh tranh nhất trên thị trường.
📣 Để đăng ký sử dụng dịch vụ tối ưu tốc độ website và các dịch vụ khác như hosting, vps, domain… các bạn có thể đăng ký tại https://portal.vietnix.vn/aff.php?aff=57 hoặc Inbox cho sếp Vietnix Trung nhé.
Các bạn có thể kiểm tra tốc độ trang của mình https://lasan.edu.vn hoặc một vài trang khác đã sử dụng dịch vụ của Vietnix như sau:
https://pagespeed.web.dev/…/https…/v8beqewyt2…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/etiohjvtl4…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/yczuqpw6d1…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/xf9y65kuzk…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/fdrsms15en…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/s7p9cgzeri…
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu
Dũng cá xinh

30 Tháng 1 lúc 19:09

·

[Đỉnh]
Em có dùng hosting, vps, cloud vps, cloud server, dedicated server của rất nhiều bên từ trong nước đến nước ngoài để hosting khoảng 2,000+ domain. Mỗi bên đều có ưu nhược khác nhau, nhưng có 1 số bên đặc biệt “bá đạo”, trong đó có: Vietnix!!!!

Lần đầu tiên em được cả CEO Hưng Nguyễn lẫn Master về dev Vietnix Trung của 1 đơn vị hàng đầu liên quan đến Hosting, Server support từ A – Z (từ Zalo, Tele, đến FB và cả Phone)

Em có khá nhiều web dạng Big Data (bài, ảnh, database, data) lên đến hàng trăm Gb. Càng to thì nó càng có nhiều vấn đề về phần phản hồi ban đầu (nhược điểm cố hữu của php wordpress so với nativejs, reactjs, html, headless,…), và anh em Vietnix có nhã ý hỗ trợ xử lý phần Speed Insight này.

Kết quả thực sự kinh ngạc, từ cách trao đổi đến xử lý vấn đề, cut off những cái cần cut off, xử lý rất sâu vấn đề và gợi ý rất nhiều ý tưởng optimize hệ thống!!!! Thực sự quá hài lòng về kết quả cũng như cách tương tác của các đầu tầu bên Vietnix ^^!!!

Nhân cơ duyên được kết nối với những cao thủ của Vietnix, em xin chia sẻ và lan tỏa để nhiều anh em có cơ hội được sử dụng những dịch vụ tốt nhất với giá vô cùng hợp lý!!!!

1 – Với anh em chưa có hosting, em đặc biệt recommend sử dụng hosting bên Vietnix:
– Sử dụng mã DUNGCAXINH_PAGESPEED sẽ được giảm 20% trọn đời (lifetime luôn)
– Áp dụng các gói Hosting Business, Hosting wordpress và reg 1 năm trở lên
– Anh em chưa biết cách reg thì còm men hoặc ib để em hướng dẫn hoặc nhờ các bạn bên Vietnix support từ A – Z

2 – Anh em có hosting rồi và muốn build blog hoặc web = wordpress mà chưa có giao diện thì nhân tiện em đang có tài khoản Premium bên Envato, em sẽ tặng bất kỳ giao diện nào có trên Envato Themes (Link em để dưới còm men) ạ. Cả nhà còm hoặc ib em Themes mà mọi người “chim ưng”, em sẽ cho anh em tải về, up drive và gửi ạ!!! (Chương trình này kéo dài đến ngày 29 tết âm lịch ạ)

3 – BEST NHẤT luôn!!!! Anh em nào mua hosting dùng mã DUNGCAXINH_PAGESPEED sẽ được tối ưu 100 điểm tốc độ cho 1 web (đây là ưu đãi riêng của CEO Hưng Nguyễn dành cho bạn bè của #dungcaxinh ^^) (Giá trị nhất là cái vụ số 3 này anh chị em nhé ^^), cơ hội vàng để move về đơn vị hosting uy tín là đây ^^!!!!

Một lần nữa xin chân thành cám ơn 2 đồng chí em: Hưng Nguyễn và Vietnix Trung đã giải được một bài toán khó cho các trang WP Big data mà anh loay hoay bao lâu nay chưa tìm ra đáp án!!! Chúc Vietnix ngày càng phát triển và có một năm 2024 đại đại thắng nhé ^^ !!!!!
#SEO #Vietnix #dungcaxinh

Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu
Hiếu AI

2 Tháng 2 lúc 21:06

·

UY TÍN – TẬN TÂM – TỐC ĐỘ

3 từ trên là vẫn chưa đủ để nói về quy trình làm việc cực chuyên nghiệp của team Vietnix.Chuyện là mình có con website chính đang có lượt truy cập organic hàng ngày cũng tương đối (hình 1)

Vấn đề là, con site này đang nằm trên hosting dùng chung nên tốc độ load chưa nhanh, tốc độ load chưa nhanh thì trải nghiệm visitor chưa tốt, trải nghiệm visitor chưa tốt thì tỷ lệ chuyển đổi ra đơn hàng kiểu gì thì kiểu cũng sẽ bị ảnh hưởng.

Biết rõ là đang mất tiền nhưng không biết xử lý như lào, nghĩ mà cay.

Đang loay hoay thì vận may nó tới, hôm qua đang lướt phở bò thấy a Nguyễn Việt Dũng đăng bài, rảnh nên thả cái comment hóng hớt, ai ngờ ngoằng phát thấy ông Dũng tạo nhóm với Vietnix Trung luôn.

Ae Vietnix thì siêu tốc độ, lập tức lấy thông tin vào việc, không hỏi han lằng nhằng, không kỳ kèo chốt đơn dù lúc đấy cũng đang đêm muộn.
Sáng hôm sau dậy vẫn còn đang lơ ngơ mở điện thoại check tin nhắn thì đã thấy ae Vietnix báo xong việc, trong khi mình vẫn chưa biết có chuyện gì xảy ra @@.

Được cái bấm thử website thì thấy load siêu nhanh, chưa tới một giây là thông tin các thứ hiện hết. Quá phê, thả con ảnh trước sau (hình 2,3) để ace tiện đối chiếu nhé. Thế này thì mình gửi gắm nốt 15 em website còn lại cho team Vietnix thôi chứ không cần nghĩ ngợi gì nữa. 10/10.

Nên là:

 1. Anh chị em muốn có một con website tốc độ load nhanh như tốc độ trở mặt của nyc – Dùng ngay dịch vụ hosting của Vietnix
 2. Anh chị em có website rồi muốn tìm bên hosting uy tín, chuyên nghiệp hỗ trợ không quản ngày đêm – Liên hệ ngay Vietnix Trung
 3. Anh chị em quan tâm đến trải nghiệm khách hàng, từ những cái nhỏ nhất như tăng tốc độ website – Better call Vietnix Trung

Và đừng quên dùng pass “HIEUAI_PAGESPEED” để được giảm 20% trọn đời hosting business và wp hosting, quả code này còn được tặng 1 lần tối ưu pagespeed nữa nhé, ưu đãi chắc cũng phải nhất nhì thị trường luôn.
#SEO #Vietnix #hieuai

Website
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

100 (+43)

Điểm Mobile

100 (+74)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

AI