fbpx

Firewall 1

 • 300 Mbps Bandwidth
 • Yes – Clear Blocked IP
 • No – Allow IP Tool
 • No – Block IP Tool
 • 30 mins Blocked Time
 • 1 Backend IP

Firewall 2

 • 700 Mbps Bandwidth
 • Yes – Clear Blocked IP
 • Yes – Allow IP Tool
 • Yes – Block IP Tool
 • 30 mins Blocked Time
 • 1 Backend IP

Firewall 3

 • 1.5 Gbps Bandwidth
 • Yes – Clear Blocked IP
 • Yes – Allow IP Tool
 • Yes – Block IP Tool
 • Custom Blocked Time
 • 2 Backend IP

Firewall 4

 • 5 Gbps Bandwidth
 • Yes – Clear Blocked IP
 • Yes – Allow IP Tool
 • Yes – Block IP Tool
 • Custom Blocked Time
 • 5 Backend IP

Chiến binh canh giữ Server

AI Proxy của Vietnix là công nghệ tiên phong tại Việt Nam ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI vào các tính năng phòng thủ và bảo mật. Mạnh mẽ như một chiến binh!

Năng lực vượt trội

Phòng chống toàn diện

AI Proxy có thuật toán mạnh mẽ và tự động cập nhật, đảm bảo phòng chống DDoS hiệu quả cho dù là hình thức tấn công tinh vi và mới nhất.

Đa dạng tính năng

Proxy tại VIETNIX không chỉ phòng chống DDoS mà còn tích hợp nhiều phương thức bảo mật cùng nhiều tính năng đặc biệt. Giúp Server luôn ổn định và an toàn nhất.

Tự chủ công nghệ

Hoàn toàn chủ động phát triển công nghệ nên linh hoạt đáp ứng được mọi nhu cầu riêng biệt. ngoài cung cấp dịch vụ, Vietnix còn tư vấn giải pháp và hệ thống theo yêu cầu.

Hệ thống rộng khắp

Hệ thống lớn trải khắp những Data center tốt nhất Việt Nam, tạo thành một mạng lưới bảo vệ nhiều lớp. Phòng chống được mọi loại hình DDoS phức tạp và quy mô tấn công lớn.

Slider

Câu hỏi thường gặp