NỘI DUNG

Hosting tốc độ cao Vietnix - tốc độ tải trang trung bình dưới 1 giây
VPS siêu tốc Vietnix - trải nghiệm mượt mà, ổn định
19/02/2021
Lượt xem

NAT là gì? Hướng dẫn cấu hình các loại NAT

19/02/2021
11 phút đọc
Lượt xem

Đánh giá

5/5 - (182 bình chọn)

Không phải ai cũng đều biết NAT là gì? Vì vậy, bài viết này sẽ chia sẻ đầy đủ các thông tin về NAT và hướng dẫn cấu hình từng loại NAT giúp các bạn dễ hiểu và thao tác đơn giản hơn. Xem ngay bài viết dưới đây.

NAT là gì?

NAT (Network Address Translation) – Biên dịch địa chỉ mạng là một kỹ thuật có phép chuyển đổi từ một địa chỉ IP này thành một địa chỉ IP khác. Network Address Translation giúp địa chỉ mạng cục bộ (Private) truy cập đến mạng công cộng (Internet). Vị trí thực hiện NAT là Router biên, nơi kết nối hai loại mạng này.

NAT là gì?
NAT là gì?

NAT là hình thức Network Translation phổ biến nhất liên quan đến một private network sử dụng các địa chỉ trong range private (10.0.0.0 đến 10.255.255.255, 172.16.0.0 đến 172.31.255.255 hoặc 192.168.0 0 đến 192.168.255.255). Địa chỉ private hoạt động tốt cho các máy tính chỉ phải truy cập tài nguyên trong mạng.

Như máy trạm cần truy cập vào máy chủ file và máy in. Router trong mạng riêng có thể định tuyến lưu lượng giữa các địa chỉ private mà không gặp sự cố. Tuy nhiên, để truy cập các tài nguyên bên ngoài mạng, như Internet, các máy tính này phải có địa chỉ public và đây được xem là nơi NAT phát huy tác dụng.

Hoạt động của NAT

Để hiểu hơn về NAT là gì? Cùng tìm hiểu sâu hơn về cách thức hoạt động của Network Address Translation với một số thông tin cần nằm ở đây.

Trong một hệ thống, NAT có nhiệm vụ thực hiện truyền gói tin từ lớp mạng này sang lớp mạng khác. Ở đó, NAT sẽ thực hiện việc thay đổi địa chỉ IP bên trong gói tin và sau đó chuyển qua router và các thiết bị mạng khác. Trong quá trình gói tin được truyền từ mạng internet về NAT thì NAT sẽ thực hiện thay đổi địa chỉ IP đích thành địa chỉ IP mạng cục bộ (Private) trong hệ thống rồi mới chuyển đi.

Với cách thức hoạt động như vậy, cho thấy NAT đóng vai trò rất quan trọng, giúp bảo vệ đucợ các thông tin liên quan đến địa chỉ IP của máy tính. Nếu xảy ra tình trạng mất kết nối internet thì địa chỉ IP (Public) sẽ thay thế cho địa chỉ IP (Private).

Ứng dụng của NAT là gì?

Có nhiều cách sử dụng khác nhau cho NAT. Ngoài việc đơn giản là cho phép các máy trạm có địa chỉ IP (Private) truy cập Internet. Trong các mạng lớn, một số máy chủ trong mạng nội bộ có thể hoạt động như máy chủ Web và yêu cầu truy cập từ Internet. Các máy chủ này được gán địa chỉ IP Public trên tường lửa (Firewall). Cho phép người dùng chỉ truy cập vào máy chủ thông qua địa chỉ IP public đó.

Tuy nhiên, là một lớp bảo mật bổ sung, tường lửa hoạt động như một trung gian giữa thế giới bên ngoài (external) và mạng nội bộ bên trong (internal)

Các rule bổ sung có thể được thêm vào, bao gồm các port nào có thể được truy cập tại địa chỉ IP đó. Sử dụng NAT theo cách này cho phép các kỹ sư mạng định tuyến lưu lượng truy cập mạng nội bộ hiệu quả hơn đến cùng các tài nguyên và cho phép truy cập vào nhiều port hơn, đồng thời hạn chế quyền truy cập tại tường lửa.

ứng dụng của nat
Ứng dụng của NAT

Ngoài ra, NAT cũng có thể được sử dụng để cho phép truy cập có kiểm soát ra bên ngoài mạng. Máy trạm hoặc các máy tính khác cần truy cập đặc biệt bên ngoài mạng có thể được chỉ định IP public cụ thể bằng NAT. Một lần nữa, tường lửa hoạt động như một trung gian và có thể kiểm soát phiên theo cả hai hướng, kiểm soát port và prototol truy cập

Tìm hiểu NAT là gì giúp cho bạn hiểu thêm về tầm quan trọng của tường lửa. Nó tiết kiệm số lượng IP public được sử dụng trong một tổ chức. Và cho phép kiểm soát chặt chẽ hơn quyền truy cập vào tài nguyên trên cả hai mặt của tường lửa: Public (external) và Private (internal).

Địa chỉ Private và địa chỉ Public là gì?

IP Public và IP Private
IP Public và IP Private

Địa chỉ IP Public là gì?

Địa chỉ IP Public (IP Public) là một loại địa chỉ được cung cấp bởi các tổ chức có thẩm quyền. Ví dụ như các nhà cung cấp dịch vụ Internet mà bạn có thể biết.

Địa chỉ IP Private là gì?

Địa chỉ IP Private (IP Private) là loại mạng IP chỉ kết nối nội bộ trong hệ thống mạng LAN thông qua router. Thường được sử dụng trong trường học, công ty, tổ chức,… Nếu muốn kết nối được thì IP Private phải chuyển đổi thành IP Public thông qua NAT.

Địa chỉ private được định nghĩa trong RFC 1918

 • 10.0.0.0 – 10.255.255.255
 • 172.16.0.0 – 172.31.255.255
 • 192.168.0.0 – 192.168.255.255

Phân loại NAT

Stactic NAT là gì?

Stactic NAT được dùng để chuyển đổi một địa chỉ IP này sang một địa chỉ IP khác. Thông qua cách cố định địa chỉ IP cục bộ sang địa chỉ IP công khai (Public). Quá trình này được thiết lập và cài đặt thủ công.

Cách cấu hình Stactic NAT như sau:

 • Thiết lập mối quan hệ chuyển đổi giữa địa chỉ IP cục bộ và IP Public ở ngoài:
Router (config) # ip nat inside source static [local ip] [global ip]
 • Xác định các cổng kết nối với mạng cục bộ:
Router (config-if) # ip nat inside
 • Xác định cổng kết nối với mạng bên ngoài với lệnh sau:
Router (config-if) # ip nat outside

Ví dụ:

Router (config) # ip nat inside source static 192.168.1.100 202.1.1.10

Router (config) # interface fa0/0

Router (config-if) # ip nat inside

Router (config) # interface s0/0/0

Router (config-if) # ip nat outside

Dynamic NAT là gì?

Dynamic NAT dùng để ánh xạ một địa chỉ IP này sang một địa chỉ IP khác bằng cách thức tự động. Theo thường lệ, thì Dyanmic NAT sẽ chuyển đổi từ IP mạng cục bộ sang địa chỉ IP đã được đăng ký. Bất kỳ một địa chỉ IP nào nằm trong dải IP Public đã được định trước đều đucợ gán với một địa chỉ bên trong mạng.

Cấu hình Dynamic NAT:

 • Xác định địa chỉ IP Public:
Router (config) # ip nat pool [name start ip] [name end ip] netmask [netmask]/prefix-lenght [prefix-lenght]
 • Thiết lập ACL để tạo danh sách các địa chỉ Private được phép chuyển đổi IP:
Router (config) # access-list [access-list-number-permit] source [source-wildcard]
 • Thiết lập mối quan hệ giữa địa chỉ nguồn và đại chỉ IP bên ngoài:
Router (config) # ip nat inside source list <acl-number> pool <name>
 • Xác định cổng kết nối với mạng cục bộ:
Router (config-if) # ip nat inside
 • Xác định cổng kết nối với mạng bên ngoài:
Router (config-if) # ip nat outside

Ví dụ cho mô hình trên:

Router (config) # ip nat pool abc 202.1.1.177 202.1.1.185 netmask 255.255.255.0

Router (config) # access-list 1 permit 192.168.1.0 0.0.0.255

Router (config) # ip nat inside source list 1 pool abc

Router (config) # interface fa0/0

Router (config-if) # ip nat inside

Router (config) # interface s0/0/0

Router (config-if) # ip nat outside

NAT Overload là gì?

NAT Overload hay gọi là PAT (Port Address Translation). Đây được xem là dạng biến đổi của Dynamic NAT có thể chuyển đổi IP bằng cách tự động. Nhưng về hoạt động thì NAT Overload là ánh xạ nhiều địa chỉ IP thành 1 địa chỉ IP bằng cách dùng các port khác nhau để phân biệt.

Cấu hình NAT Overload:

 • Xác định địa chỉ IP mạng nội bộ cần ánh xạ bên ngoài:
Router (config) # access-list <ACL-number> permit <source> <wildcard>
 • Cấu hình để chuyển IP đến cổng kết nối bên ngoài:
Router (config) # ip nat inside source list <ACL-number> interface <interface> overload
 • Xác định nết nối với mạng nội bộ:
Router (config-if) # ip nat inside
 • Xác định các cổng kết nối với mạng bên ngoài:
Router (config-if) # ip nat outside

Ví dụ:

Router (config) # access-list <ACL-number> permit <source> <wildcard>

Router (config) # ip nat inside source list <ACL-number> interface <interface> overload

Router (config-if) # ip nat inside

Router (config-if) # ip nat outside

SNAT là gì?

SNAT là viết tắt của Source Network Address Translation. SNAT thường được sử dụng khi máy chủ nội bộ/private cần bắt đầu kết nối với máy chủ bên ngoài/public. Thiết bị thực hiện NAT thay đổi địa chỉ IP riêng của máy chủ nguồn thành IP Public. Nó cũng có thể thay đổi cổng nguồn trong TCP/ UDP.

Một tình huống điển hình của SNAT là khi được yêu cầu thay đổi địa chỉ hay cổng riêng thành public khi các gói rời khỏi mạng. Về thứ tự hoạt động, SNAT xuất hiện sau khi quyết định định tuyến được đưa ra. Bên cạnh đó, khi có nhiều máy chủ trên mạng “bên trong” muốn truy cập vào “bên ngoài”, SNAT sẽ được sử dụng.

DNAT là gì?

DNAT là viết tắt của Destination Network Address Translation. Nó có chức năng thay đổi địa chỉ đích trong IP của gói tin.

Ngoài ra, DNAT cũng có thể thay đổi cổng đích trong TCP / UDP. Ứng dụng điển hình của nó là chuyển hướng các gói đến với đích là một địa chỉ/ cổng public, đi đến một địa chỉ/ cổng IP private bên trong mạng.

Người dùng qua internet truy cập máy chủ web được lưu trữ trong trung tâm dữ liệu là một ví dụ điển hình mà DNAT được sử dụng để ẩn địa chỉ private. Đồng thời, thiết bị NAT chuyển IP đích public mà người dùng internet có thể truy cập thành địa chỉ IP private của máy chủ web.

Sự khác nhau giữa SNAT và DNAT

 SNATDNAT
Viết tắt cho –Source NATDestination NAT
Thuật ngữSNAT đổi địa chỉ IP của nguồn kết nối thành công cộng.
Ngoài ra có thể đổi cổng nguồn trong TCP / UDP.
Thường được dùng bởi người dùng nội bộ.
DNAT đổi địa chỉ đích trong IP.
Có thể thay đổi cổng đích trong TCP / UDP.
Thường sử dụng khi cần chuyển hướng các gói đến có đích là địa chỉ/ cổng public đến địa chỉ / cổng IP private bên trong mạng.
Trường hợp sử dụngKhi một client bên trong mạng LAN hay sau firewall muốn sử dụng internet.Khi một website được lưu trữ bên trong trung tâm dữ liệu, sau firewall cần cho người dùng bên ngoài (public) kết nối đến thông qua mạng .
Thay đổi về địa chỉSNAT thay đổi địa chỉ nguồn của gói đi qua thiết bị NAT.DNAT thay đổi địa chỉ đích của gói đi qua Router.
Thứ tự hoạt độngSau khi quyết định định tuyến được thực hiện.Trước khi xác định việc định tuyến.
Luồng giao tiếpXảy ra khi bên trong mạng được bảo mật bắt đầu giao tiếp với bên ngoài.Xảy ra khi mạng không an toàn bên ngoài (public network) bắt đầu giao tiếp với bên trong (private network).
Đơn/ đa máy chủSNAT cho phép nhiều máy chủ bên trong mạng truy cập vào bất ký máy chủ nào bên ngoài.DNAT cho phép máy chủ bên ngoài truy cập vào một máy chủ bên trong.

Lời kết

Hy vọng bài viết trên sẽ giúp bạn hiểu hơn NAT là gì? Nếu có thắc mắc hay đóng góp ý kiến, mời bạn để lại bình luận phía dưới bài viết này. Vietnix xin chân thành cảm ơn bạn!

THEO DÕI VÀ CẬP NHẬT CHỦ ĐỀ BẠN QUAN TÂM

Đăng ký ngay để nhận những thông tin mới nhất từ blog của chúng tôi. Đừng bỏ lỡ cơ hội truy cập kiến thức và tin tức hàng ngày

Chọn chủ đề :

Hưng Nguyễn

Kết nối với mình qua

Kết nối với mình qua

Tăng tốc độ website - Nâng tầm giá trị thương hiệu

Tăng tốc tải trang

95 điểm

Nâng cao trải nghiệm người dùng

Tăng 8% tỷ lệ chuyển đổi

Thúc đẩy SEO, Google Ads hiệu quả

Tăng tốc ngay

SẢN PHẨM NỔI BẬT

7 NGÀY DÙNG THỬ HOSTING

NẮM BẮT CƠ HỘI, THÀNH CÔNG DẪN LỐI

Cùng trải nghiệm dịch vụ hosting tốc độ cao được hơn 100,000 khách hàng sử dụng

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

100 (+39)

Điểm Mobile

100 (+67)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

Ecommerce

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

99 (+28)

Điểm Mobile

100 (+50)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

SEO

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

99 (+26)

Điểm Mobile

98 (+59)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

Ecommerce

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

100 (+8)

Điểm Mobile

98 (+35)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

Giáo Dục

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

100 (+61)

Điểm Mobile

100 (+61)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

Giáo Dục

Võ Thiên Tòng

25 Tháng 2 lúc 21:09

·

Mình muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến Team Vietnix, anh Hưng Nguyễn, anh Vietnix Trung, em Quốc Huy đã hỗ trợ tối ưu Page Speed Insight (PSI) cho website vanvoiminhhoa.vn của mình.
Biết đến anh Hưng đã lâu nhưng chưa có duyên sử dụng dịch vụ bên anh. Tình cờ thấy được bài Post của anh về việc hỗ trợ tối ưu PSI miễn phí chỉ với vài Slot, thấy AE cmt khá nhiều nên cũng không nghĩ tới lượt mình. Hôm sau đánh liều inbox 1 phen xem sao thì may mắn được đưa vào danh sách. Vài ngày sau được Team Vietnix liên hệ và hỗ trợ.
Kết quả đạt được:
• Điểm xanh lè xanh lét
• Tốc độ tải trang nhanh hơn hẳn
• Các chỉ số cũng được cải thiện đáng kể
• Và mình tin rằng với việc PSI được cải thiện cũng thúc đẩy những thứ khác đi lên theo!
Mình thực sự hài lòng với dịch vụ của Vietnix và muốn giới thiệu đến tất cả mọi người:
• Dịch vụ Wordpress Hosting: Tốc độ nhanh, ổn định, bảo mật cao, hỗ trợ kỹ thuật 24/7. (https://vietnix.vn/wordpress-hosting/)
• Dịch vụ Business Hosting: Dung lượng lớn, phù hợp cho website có lượng truy cập cao, tích hợp nhiều tính năng cao cấp. (https://vietnix.vn/business-hosting/)
Đặc biệt, Vietnix đang có chương trình ưu đãi:
• Giảm giá 20% trọn đời khi nhập code THIENTONG_PAGESPEED tại trang thanh toán (Chu kỳ 12 tháng trở lên)
• Tặng 1 lần tối ưu điểm Page Speed Insight cho 1 website
Cám ơn Vietnix một lần nữa!
#Vietnix #Vanvoiminhhoa #Pagespeedinsight
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu
Thiện Nguyễn - CEO SEO Dạo

5 Tháng 3 lúc 16:21

·

CORE WEB VITAL YẾU TỐ XẾP HẠNG TÌM KIẾM SEO
Core Web Vitals là một tập hợp các chỉ số đo lường hiệu suất của trang web từ góc độ người dùng, được Google sử dụng để đánh giá trải nghiệm người dùng trên các trang web. Các chỉ số chính bao gồm:
– Largest contentful paint (LCP): Tốc độ render của page. Mục tiêu là dưới 2,5 giây.
– First input delay (FID): Tốc độ phản hồi của website với tương tác của người dùng. Mục tiêu là dưới 100ms.
– Cumulative Layout Shift (CLS): Độ ổn định của bố cục trang. Mục tiêu là dưới 0.1.
Tất cả các chỉ số này đo lường các khía cạnh quan trọng của trải nghiệm người dùng trên trang web. Google đã công bố rằng từ tháng 5 năm 2021, các Core Web Vitals sẽ được sử dụng làm một trong các yếu tố đánh giá trong việc xếp hạng trang web trên kết quả tìm kiếm. Do đó, hiểu và cải thiện các Core Web Vitals là rất quan trọng đối với SEO.
Tóm lại, Core Web Vitals không chỉ giúp cải thiện hiệu suất và xếp hạng trang web trên công cụ tìm kiếm, mà còn cải thiện trải nghiệm của người dùng khi họ truy cập và tương tác với trang website.
P/s: mình đang có gói hỗ trợ đặc biệt cho anh em tối ưu tốc độ bên VIETNIX:
– Giảm 20% lifetime dịch vụ Hosting Business và Hosting Wordpress chu kỳ 12 tháng trở lên.
– Tặng 1 lần tối ưu điểm Page Speed Insight cho 1 website.
Anh em có nhu cầu đăng ký qua bạn Vietnix Trung này nhé và nhập mã SEODAO_PAGESPEED để được ưu đãi nhé.😁
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu SEO Dạo
Icharm review

5 Tháng 3 lúc 15:43

·

[Mình vừa được hỗ trợ tối ưu page speed website]
Trước khi được tối ưu, web của mình điểm rất thấp, đặc biệt là mobile chỉ có 39. Cơ duyên thế nào lúc lướt face lại va phải chương trình tối ưu pagespeed bên Vietnix.
Sau khi được Trần Hoàng Phúc và team Vietnix hỗ trợ nhiệt tình, điểm web vọt lên 98 99 (như hình bên dưới). Dùng thử web thì thấy quá là mượt, 10 điểm cho team Vietnix.
Nói thật thì mình thật sự ấn tượng về sự nhiệt huyết, tận tâm và rất chuyên nghiệp bên Vietnix.
Anh em có nhu cầu về hosting hay có vấn đề về website như:
1. Web load chậm
2. Khách rời web vì đợi tải nội dung, hình ảnh lâu
3. Hay tất tần tật mọi thứ về website
THÌ LIÊN HỆ NGAY VIETNIX NHÉ!
Và đừng quên dùng pass “ICHARM_PAGESPEED” để được giảm 20% trọn đời hosting business và wp hosting. Quả code này còn được tặng 1 lần tối ưu pagespeed nữa nhé, ưu đãi chắc cũng phải nhất nhì thị trường luôn.
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu
Hoàng Nguyễn

29 Tháng 2 lúc 17:04

·

Xin chào mọi người! Vừa rồi mình có sử dụng dịch vụ tối ưu website, tăng tốc độ tải trang pagespeed của Vietnix kết quả trên cả tuyệt vời nên mình viết bài này để chia sẻ thông tin với các bạn.
Lý do mình chọn dịch vụ tối ưu tốc độ website của Vietnix:
✅ Đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm: Đã tối ưu thành công cho hàng nghìn website trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Các bạn nhân viên rất thân thiện, nhiệt tình và chủ động trong quá trình làm việc để cập nhật tiến độ.
✅ Quy trình chuyên nghiệp:
– Kiểm tra và phân tích: Vietnix sử dụng các công cụ tiên tiến để kiểm tra và phân tích tốc độ website của bạn.
– Xác định nguyên nhân: Vietnix xác định nguyên nhân khiến website tải chậm và đưa ra giải pháp tối ưu phù hợp.
– Tối ưu hóa website: Vietnix áp dụng các kỹ thuật tối ưu tiên tiến nhất để tăng tốc độ tải trang.
– Báo cáo kết quả: Vietnix cung cấp báo cáo chi tiết về kết quả tối ưu hóa website.
Công nghệ tiên tiến: Vietnix sử dụng các công nghệ tối ưu mới nhất như LiteSpeed, LSCache, Memcached, Redis, v.v.
✅ Cam kết kết quả: Vietnix cam kết tăng tốc độ website của bạn lên tối thiểu 90%.
✅ Giá cả cạnh tranh: Vietnix cung cấp dịch vụ tối ưu tốc độ website với mức giá cạnh tranh nhất trên thị trường.
📣 Để đăng ký sử dụng dịch vụ tối ưu tốc độ website và các dịch vụ khác như hosting, vps, domain… các bạn có thể đăng ký tại https://portal.vietnix.vn/aff.php?aff=57 hoặc Inbox cho sếp Vietnix Trung nhé.
Các bạn có thể kiểm tra tốc độ trang của mình https://lasan.edu.vn hoặc một vài trang khác đã sử dụng dịch vụ của Vietnix như sau:
https://pagespeed.web.dev/…/https…/v8beqewyt2…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/etiohjvtl4…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/yczuqpw6d1…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/xf9y65kuzk…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/fdrsms15en…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/s7p9cgzeri…
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu
Dũng cá xinh

30 Tháng 1 lúc 19:09

·

[Đỉnh]
Em có dùng hosting, vps, cloud vps, cloud server, dedicated server của rất nhiều bên từ trong nước đến nước ngoài để hosting khoảng 2,000+ domain. Mỗi bên đều có ưu nhược khác nhau, nhưng có 1 số bên đặc biệt “bá đạo”, trong đó có: Vietnix!!!!

Lần đầu tiên em được cả CEO Hưng Nguyễn lẫn Master về dev Vietnix Trung của 1 đơn vị hàng đầu liên quan đến Hosting, Server support từ A – Z (từ Zalo, Tele, đến FB và cả Phone)

Em có khá nhiều web dạng Big Data (bài, ảnh, database, data) lên đến hàng trăm Gb. Càng to thì nó càng có nhiều vấn đề về phần phản hồi ban đầu (nhược điểm cố hữu của php wordpress so với nativejs, reactjs, html, headless,…), và anh em Vietnix có nhã ý hỗ trợ xử lý phần Speed Insight này.

Kết quả thực sự kinh ngạc, từ cách trao đổi đến xử lý vấn đề, cut off những cái cần cut off, xử lý rất sâu vấn đề và gợi ý rất nhiều ý tưởng optimize hệ thống!!!! Thực sự quá hài lòng về kết quả cũng như cách tương tác của các đầu tầu bên Vietnix ^^!!!

Nhân cơ duyên được kết nối với những cao thủ của Vietnix, em xin chia sẻ và lan tỏa để nhiều anh em có cơ hội được sử dụng những dịch vụ tốt nhất với giá vô cùng hợp lý!!!!

1 – Với anh em chưa có hosting, em đặc biệt recommend sử dụng hosting bên Vietnix:
– Sử dụng mã DUNGCAXINH_PAGESPEED sẽ được giảm 20% trọn đời (lifetime luôn)
– Áp dụng các gói Hosting Business, Hosting wordpress và reg 1 năm trở lên
– Anh em chưa biết cách reg thì còm men hoặc ib để em hướng dẫn hoặc nhờ các bạn bên Vietnix support từ A – Z

2 – Anh em có hosting rồi và muốn build blog hoặc web = wordpress mà chưa có giao diện thì nhân tiện em đang có tài khoản Premium bên Envato, em sẽ tặng bất kỳ giao diện nào có trên Envato Themes (Link em để dưới còm men) ạ. Cả nhà còm hoặc ib em Themes mà mọi người “chim ưng”, em sẽ cho anh em tải về, up drive và gửi ạ!!! (Chương trình này kéo dài đến ngày 29 tết âm lịch ạ)

3 – BEST NHẤT luôn!!!! Anh em nào mua hosting dùng mã DUNGCAXINH_PAGESPEED sẽ được tối ưu 100 điểm tốc độ cho 1 web (đây là ưu đãi riêng của CEO Hưng Nguyễn dành cho bạn bè của #dungcaxinh ^^) (Giá trị nhất là cái vụ số 3 này anh chị em nhé ^^), cơ hội vàng để move về đơn vị hosting uy tín là đây ^^!!!!

Một lần nữa xin chân thành cám ơn 2 đồng chí em: Hưng Nguyễn và Vietnix Trung đã giải được một bài toán khó cho các trang WP Big data mà anh loay hoay bao lâu nay chưa tìm ra đáp án!!! Chúc Vietnix ngày càng phát triển và có một năm 2024 đại đại thắng nhé ^^ !!!!!
#SEO #Vietnix #dungcaxinh

Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu
Hiếu AI

2 Tháng 2 lúc 21:06

·

UY TÍN – TẬN TÂM – TỐC ĐỘ

3 từ trên là vẫn chưa đủ để nói về quy trình làm việc cực chuyên nghiệp của team Vietnix.Chuyện là mình có con website chính đang có lượt truy cập organic hàng ngày cũng tương đối (hình 1)

Vấn đề là, con site này đang nằm trên hosting dùng chung nên tốc độ load chưa nhanh, tốc độ load chưa nhanh thì trải nghiệm visitor chưa tốt, trải nghiệm visitor chưa tốt thì tỷ lệ chuyển đổi ra đơn hàng kiểu gì thì kiểu cũng sẽ bị ảnh hưởng.

Biết rõ là đang mất tiền nhưng không biết xử lý như lào, nghĩ mà cay.

Đang loay hoay thì vận may nó tới, hôm qua đang lướt phở bò thấy a Nguyễn Việt Dũng đăng bài, rảnh nên thả cái comment hóng hớt, ai ngờ ngoằng phát thấy ông Dũng tạo nhóm với Vietnix Trung luôn.

Ae Vietnix thì siêu tốc độ, lập tức lấy thông tin vào việc, không hỏi han lằng nhằng, không kỳ kèo chốt đơn dù lúc đấy cũng đang đêm muộn.
Sáng hôm sau dậy vẫn còn đang lơ ngơ mở điện thoại check tin nhắn thì đã thấy ae Vietnix báo xong việc, trong khi mình vẫn chưa biết có chuyện gì xảy ra @@.

Được cái bấm thử website thì thấy load siêu nhanh, chưa tới một giây là thông tin các thứ hiện hết. Quá phê, thả con ảnh trước sau (hình 2,3) để ace tiện đối chiếu nhé. Thế này thì mình gửi gắm nốt 15 em website còn lại cho team Vietnix thôi chứ không cần nghĩ ngợi gì nữa. 10/10.

Nên là:

 1. Anh chị em muốn có một con website tốc độ load nhanh như tốc độ trở mặt của nyc – Dùng ngay dịch vụ hosting của Vietnix
 2. Anh chị em có website rồi muốn tìm bên hosting uy tín, chuyên nghiệp hỗ trợ không quản ngày đêm – Liên hệ ngay Vietnix Trung
 3. Anh chị em quan tâm đến trải nghiệm khách hàng, từ những cái nhỏ nhất như tăng tốc độ website – Better call Vietnix Trung

Và đừng quên dùng pass “HIEUAI_PAGESPEED” để được giảm 20% trọn đời hosting business và wp hosting, quả code này còn được tặng 1 lần tối ưu pagespeed nữa nhé, ưu đãi chắc cũng phải nhất nhì thị trường luôn.
#SEO #Vietnix #hieuai

Website
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

100 (+43)

Điểm Mobile

100 (+74)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

AI