NỘI DUNG

Hosting tốc độ cao Vietnix - tốc độ tải trang trung bình dưới 1 giây
VPS siêu tốc Vietnix - trải nghiệm mượt mà, ổn định
14/06/2023
Lượt xem

Hướng dẫn cách cài đặt Fathom Analytics trên Ubuntu 20.04

14/06/2023
17 phút đọc
Lượt xem

Đánh giá

5/5 - (174 bình chọn)

Việc thống kê và quản lí số liệu web luôn được xem là một vấn đề quan trọng. Tuy nhiên, đa phần các ứng dụng phân tích cũ đều khó hiểu, tốn thời gian và tệ nhất có khả năng làm lộ thông tin của người dùng website. Hiểu được điều ấy, Fathom Analytics đã ra đời để cung cấp một giải pháp cho tình trạng này. Để tìm hiểu cách cài đặt Fathom Analytics trên Ubuntu 20.04, mời các bạn cùng Vietnix đến với bài hướng dẫn sau đây.

Fathom Analytics là gì?

Fathom Analytics là một phần mềm hỗ trợ phân tích số liệu web mã nguồn mở self-host (tự host) đơn giản và bảo mật. Vì lập trình bằng ngôn ngữ Golang, Fathom được triển khai dưới dạng một file nhị phân (binary file) giúp cho việc cài đặt ứng dụng trở nên dễ dàng hơn.

Phần mềm hỗ trợ phân tích số liệu web mã nguồn mở Fathom Analytics
Phần mềm hỗ trợ phân tích số liệu web mã nguồn mở Fathom Analytics

Trong bài viết này, Vietnix sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt và cấu hình Fathom Analytics với Nginx làm một reverse proxy (proxy trung gian), đồng thời sử dụng Certbot để bảo mật HTTPS cho server với các chứng chỉ SSL từ Let’s Encrypt.

Chuẩn bị để cài đặt Fathom Analytics trên Ubuntu 20.04

Trước khi bắt đầu, các bạn cần đáp ứng các yêu cầu sau:

Sau khi hoàn tất, các bạn tiến hành cài đặt ứng dụng.

Bước 1: Cài đặt Fathom

Để cài đặt ứng dụng, bạn cần tải về phiên bản mới nhất của Fathom và giải nén các file thực thi vào đường dẫn /usr/local/bin.

Các bạn đến một thư mục được phép ghi, ở đây /tmp là một lựa chọn tốt.

$ cd /tmp

Mở trình duyệt web và truy cập trang GitHub: https://github.com/usefathom/fathom/releases/tag/v1.3.1 để tìm và tải về phiên bản mới nhất của Fathom. Trong bài hướng dẫn này, Vietnix sẽ sử dụng file fathom_1.2.1_linux_amd64.tar.gz. Các bạn có thể tìm và tải file tương tự với phiên bản mới hơn.

Chuột phải vào file và sao chép đường dẫn bằng cách chọn Copy Link hoặc tùy chọn tương ứng của trình duyệt bạn sử dụng.

Các bạn gọi lệnh curl dưới đây để tải file.

$ curl -L -O https://github.com/usefathom/fathom/releases/download/v1.2.1/fathom_1.2.1_linux_amd64.tar.gz

Sau khi tải về, fathom_1.2.1_linux_amd64.tar.gz được lưu trong thư mục /tmp. Các bạn gọi lệnh tar để giải nén các file thực thi của fathom vào đường dẫn /usr/local/bin.

$ sudo tar -C /usr/local/bin/ -xzf fathom*.tar.gz fathom

/usr/local/bin là một thư mục được bảo vệ, các bạn gọi lệnh sudo để ghi file với đặc quyền của superuser (còn gọi là root user).

Sử dụng sudochmod để cấp quyền thực thi cho binary fathom.

$ sudo chmod +x /usr/local/bin/fathom

Để kiểm tra, bạn hãy gọi lệnh fathom --version.

$ fathom --version
Output
Fathom version 1.2.1, commit 8f7c6d2e45ebb28651208e2a7320e29948ecdb2c, built at 2018-11-30T09:21:37Z

Lệnh trên sẽ hiển thị phiên bản hiện tại và một số thông tin khác của Fathom. Đến đây, server đã tải và cài đặt thành công ứng dụng. Tiếp theo, Vietnix sẽ hướng dẫn các bạn cách cấu hình và chạy thủ công Fathom lần đầu tiên.

Bước 2: Cấu hình và chạy Fathom

Trước khi cấu hình, nhằm tách biệt và bảo mật server, các bạn cần tạo một user fathom mới trên hệ thống để chạy Fathom.

Để thêm một người dùng có tên fathom, các bạn gọi lệnh adduser dưới đây.

$ sudo adduser --system --group --home /opt/fathom fathom

Cờ --system sẽ khiến hệ thống sẽ tạo mới một người dùng đặc biệt. Người dùng này không có mật khẩu và không thể đăng nhập như một người dùng thông thường. Cờ --group --home trong lời gọi lệnh sẽ tạo group fathom và thư mục home /opt/fathom.

Các bạn đến thư mục /opt/fathom vừa tạo.

$ cd /opt/fathom

Các bạn gọi lệnh sau với quyền sudo để kết nối bash shell ứng dụng.

$ sudo -u fathom bash

Prompt shell sẽ được chuyển thành fathom@host:~$. Từ lúc này trở đi, shell sẽ thực thi tất cả các lệnh với tư cách một người dùng fathom tới khi bạn gõ lệnh exit.

Đến đây, Fathom đã sẵn sàng để thiết lập cấu hình. Các bạn tạo một một chuỗi ký tự ngẫu nhiên để đăng ký và bảo mật Fathom bằng lệnh openssl bên dưới.

fathom@host:~$ openssl rand --base64 32
Output
iKo/rYHFa2hDINjgCcIeeCe9pNglQreQrzrs+qK5tYg=

Sau khi lưu lại chuỗi vừa tạo, các bạn thêm mới một file .env.

fathom@host:~$ nano /opt/fathom/.env

Lệnh trên sẽ mở một file trắng trên nano (có thể sử dụng trình biên dịch tùy thích).

Các bạn thêm những thiết lập dưới đây vào file, đừng quên thay your_random_string_here bằng chuỗi ký tự ngẫu nhiên vừa tạo.

FATHOM_SERVER_ADDR="127.0.0.1:8080"
FATHOM_DATABASE_DRIVER="sqlite3"
FATHOM_DATABASE_NAME="fathom.db"
FATHOM_SECRET="your_random_string_here"

Với những thiết lập này, bạn cho phép server ứng dụng lắng nghe cổng 8080 của localhost (127.0.0.1), đồng thời chỉ định file fathom.db làm cơ sở dữ liệu SQLite.

Đóng và lưu file sau khi chỉnh sửa. Nếu sử dụng nano, bạn có thể nhấn tổ hợp phím CTRL+OENTER để lưu, sau đó thoát trình biên dịch bằng tổ hợp phím CTRL+X.

Sau khi cấu hình xong cơ sở dữ liệu, các bạn thêm một người dùng mới cho Fathom bằng lệnh:

fathom@host:~$ fathom user add --email="your_email" --password="your_password"

Vì là lần đầu tiên, các bạn nên chú ý đến quá trình chuyển đổi dữ liệu (database migration) hiển thị trong output.

Output
INFO[0000] Fathom version 1.2.1, commit 8f7c6d2e45ebb28651208e2a7320e29948ecdb2c, built at 2018-11-30T09:21:37Z
INFO[0000] Configuration file: /opt/fathom/.env
INFO[0000] Connected to sqlite3 database: /opt/fathom/fathom.db
INFO[0000] Applied 26 database migrations!
INFO[0000] Created user sammy@vietnixtest.com

Đến đây, file cơ sở dữ liệu fathom.db đã được tạo thành công và thêm một người dùng vào server ứng dụng.

Để kiểm tra, các bạn khởi động server.

fathom@host:~$ fathom server
Output
INFO[0000] Fathom version 1.2.1, commit 8f7c6d2e45ebb28651208e2a7320e29948ecdb2c, built at 2018-11-30T09:21:37Z
INFO[0000] Configuration file: /opt/fathom/.env
INFO[0000] Connected to sqlite3 database: /opt/fathom/fathom.db

Trong cửa số terminal kết nối với server, các bạn gọi lệnh curl sau để lấy mã nguồn trang chủ của Fathom.

$ curl localhost:8080
Output
<!DOCTYPE html>
<html class="no-js" lang="en">
<head>
 <title>Fathom - simple website analytics</title>
 <link href="assets/css/styles.css?t=1543569696966" rel="stylesheet">
. . .

Nếu output trả về một đoạn mã html như trên thì server đã hoạt động và có thể phản hồi các request ở localhost.

Hãy quay lại cửa sổ terminal ban đầu và thoát tiến trình fathom server bằng tổ hợp phím CTRL+C.

Các bạn gọi lệnh exit để thoát bash shell ứng dụng.

fathom@host:~$ exit

Shell prompt sẽ quay lại trạng thái bình thường.

Đến đây, Fathom đã được cấu hình và chạy thành công bằng các lệnh thủ công. Ở bước tiếp theo, Vietnix sẽ hướng dẫn các bạn thiết lập cho Fathom chạy tự động dưới dạng một Systemd service.

Bước 3: Cấu hình service Systemd cho Fathom

Để có thể gọi lệnh fathom serve mọi lúc, kể cả khi không đăng nhập vào server, các bạn cần cấu hình cho Fathom làm một service của Systemd. Systemd là một công cụ quản lí service, có nhiệm vụ xử lí các thao tác như khởi động, dừng hoặc tái khởi động service trên Ubuntu cũng như các bản phân phối khác của Linux.

Tạo file fathom.service và bổ sung các thiết lập cần thiết để service hoạt động ổn định.

$ sudo nano /etc/systemd/system/fathom.service

Các bạn thêm những dòng thiết lập sau vào file.

[Unit]
Description=Fathom Analytics server
Requires=network.target
After=network.target

[Service]
Type=simple
User=fathom
Group=fathom
Restart=always
RestartSec=3
WorkingDirectory=/opt/fathom
ExecStart=/usr/local/bin/fathom server

[Install]
WantedBy=multi-user.target

Ở đây, After=network.target được dùng để directive Systemd chạy service sau khi thành công kết nối mạng. Service sẽ được chạy với quyền của người dùng và group fathom. Restart=always directive Systemd luôn tái khởi động service trong trường hợp tiến trình bị ngắt. Ngoài ra, một số cấu hình khác cũng được thiết lập trong file như thư mục nguồn /opt/fathom và lệnh khởi động server ExecStart=/usr/local/bin/fathom server

Các bạn đóng và lưu file, đồng thời cập nhật lại cấu hình.

$ sudo systemctl daemon-reload

Kế đến là kích hoạt service.

$ sudo systemctl enable fathom.service

Các bạn cần kích hoạt thủ công service trong lần đầu tiên. Ở những lần tiếp theo, Systemd sẽ tự động chạy service khi hệ thống được khởi động.

$ sudo systemctl start fathom

Lưu ý trong lệnh trên, đuôi .service của tên service có thể được bỏ qua. Cuối cùng các bạn kiểm tra để chắc chắn service đã hoạt động.

$ sudo systemctl status fathom
Output
● fathom.service - Fathom Analytics server
   Loaded: loaded (/etc/systemd/system/fathom.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: active (running) since Wed 2021-11-03 15:32:45 UTC; 13s ago
  Main PID: 3748 (fathom)
   Tasks: 5 (limit: 1136)
   Memory: 10.3M
   CGroup: /system.slice/fathom.service
       └─3748 /usr/local/bin/fathom server

Nov 03 15:32:45 ubuntu-fathom systemd[1]: Started Fathom Analytics server.
Nov 03 15:32:46 ubuntu-fathom fathom[3748]: time="2021-11-03T15:32:46Z" level=info msg="Fathom version 1.2.1, commit 8f>
Nov 03 15:32:46 ubuntu-fathom fathom[3748]: time="2021-11-03T15:32:46Z" level=info msg="Configuration file: /opt/fathom>
Nov 03 15:32:46 ubuntu-fathom fathom[3748]: time="2021-11-03T15:32:46Z" level=info msg="Connected to sqlite3 database: >

Như vậy, service đã được tái khởi động thành công trên cổng 8080 của localhost. Bước tiếp theo, các bạn sẽ cấu hình và sử dụng Nginx làm một reverse proxy để kết nối Fathom với ngoại mạng.

Bước 4: Cài đặt và cấu hình Nginx

Khi đặt một web server như Nginx trước server ứng dụng Fathom, việc lưu bộ nhớ đệm, nén cũng như phục vụ tài nguyên tĩnh sẽ được đảm nhiệm bởi một tiến trình khác hiệu quả hơn, qua đó tăng hiệu suất cho server ứng dụng.  Trong bài viết này, Vietnix sẽ sử dụng Nginx làm một reverse proxy để xử lí trung gian các request từ client trước khi điều hướng đến server ứng dụng Fathom.

Trước tiên, các bạn cập nhật các package có sẵn lên phiên bản mới nhất và gọi lệnh apt để cài đặt Nginx.

$ sudo apt update
$ sudo apt install nginx

Sử dụng profile UFW “Nginx Full” để mở cổng 80443 (HTTP và HTTPS).

$ sudo ufw allow "Nginx Full"
Output
Rule added
Rule added (v6)

Tiếp theo, các bạn tạo một file cấu hình cho Nginx, đừng quên đổi your_domain thành tên miền đã thiết lập cho Fathom server.

$ sudo nano /etc/nginx/sites-available/fathom.conf

Tạm thời, các thiết lập này chỉ áp dụng cho HTTP. Việc cấu hình SSL sẽ được Certbot đảm nhiệm ở bước kế tiếp. Phần còn lại của file cấu hình là các logging location và bổ sung một số header chuyển tiếp quan trọng (proxy forwarding header) trước khi điều hướng toàn bộ request đến đường dẫn http://localhost:8080 của server Fathom.

Sau khi đóng và lưu file, các bạn cho phép cấu hình hoạt động bằng cách tạo một liên kết trong thư mục /etc/nginx/sites-enabled.

$ sudo ln -s /etc/nginx/sites-available/fathom.conf /etc/nginx/sites-enabled/

Để kiểm tra lỗi cú pháp trong file, các bạn gọi lệnh nginx -t.

$ sudo nginx -t
Output
nginx: the configuration file /etc/nginx/nginx.conf syntax is ok
nginx: configuration file /etc/nginx/nginx.conf test is successful

Tái khởi động service để áp dụng cấu hình.

$ sudo systemctl reload nginx

Giờ đây, các bạn đã có thể truy cập vào trang Fathom bên dưới với đường dẫn http://your_domain_here.

Giao diện trang đăng nhập
Giao diện trang đăng nhập

Như vậy, trang Fathom của bạn đã chạy thành công trên HTTP. Tiếp theo Vietnix sẽ sử dụng Certbot để yêu cầu các chứng chỉ SSL của Let’s Encrypt nhằm bảo mật HTTPS cho server.

Bước 5: Cài đặt Certbot và cấu hình các chứng chỉ SSL

Nhờ Certbot và Let’s Encrypt, việc mã hóa SSL cho server ứng dụng Fathom có thể thực hiện bằng 2 lệnh dưới đây.

Đầu tiên, các bạn cài đặt Certbot và plugin Nginx.

$ sudo apt install certbot python3-certbot-nginx

Tiếp theo, các bạn chạy service certbot trong mode --nginx, đồng thời chỉ định tên miền đã được cấu hình trong Nginx server_name.

$ sudo certbot --nginx -d your_domain_here

Một yêu cầu nhập địa chỉ email cũng như chấp thuận các điều khoản dịch vụ của Let’s Encrypt sẽ được hiện thị.

Kế đến là yêu cầu đồng ý điều hướng toàn bộ lưu lượng HTTP sang HTTPS. Tuy không bắt buộc, tùy chọn này được đa phần cộng đồng khuyên dùng vì có độ an toàn cao hơn.

Sau khi hoàn tất các thiết lập, Let’s Encrypt sẽ xác nhận request và Certbot sẽ tải xuống chứng chỉ được yêu cầu.

Output
Congratulations! You have successfully enabled https://Fathom.vietnixtest.com

You should test your configuration at:
https://www.ssllabs.com/ssltest/analyze.html?d=Fathom.vietnixtest.com
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

IMPORTANT NOTES:
 - Congratulations! Your certificate and chain have been saved at:
  /etc/letsencrypt/live/Fathom.vietnixtest.com/fullchain.pem
  Your key file has been saved at:
  /etc/letsencrypt/live/Fathom.vietnixtest.com/privkey.pem
  Your cert will expire on 2021-12-06. To obtain a new or tweaked
  version of this certificate in the future, simply run certbot again
  with the "certonly" option. To non-interactively renew *all* of
  your certificates, run "certbot renew"
 - Your account credentials have been saved in your Certbot
  configuration directory at /etc/letsencrypt. You should make a
  secure backup of this folder now. This configuration directory will
  also contain certificates and private keys obtained by Certbot so
  making regular backups of this folder is ideal.
 - If you like Certbot, please consider supporting our work by:

  Donating to ISRG / Let's Encrypt:  https://letsencrypt.org/donate
  Donating to EFF:          https://eff.org/donate-le

Certbot sẽ tái khởi động Nginx để áp dụng các chứng chỉ cũng như cấu hình mới. Tải lại trang và bạn sẽ được điều hướng sang HTTPS nếu đã đồng ý tùy chọn bên trên.

Đến đây, website đã được bảo mật và có thể đăng nhập an toàn với các thông tin người dùng được thiết lập ở Bước 2.

Khi đăng nhập thành công, một biểu mẫu sẽ xuất hiện để các bạn thêm website đầu tiên cho Fathom theo dõi.

Biểu mẫu thêm website cho Fathom
Biểu mẫu thêm website cho Fathom

Sau khi thiết lập xong, bạn sẽ được chuyển đến trang dashboard (hiện tại không có nội dung) quản lý các website của bạn.

Dashboard Fathom
Dashboard Fathom

Đến đây, server đã thành công cài đặt và bảo mật ứng dụng Fathom Analytics.

Ngoài ra, nếu bạn đang có nhu cầu tìm kiếm một nhà cung cấp hositng, VPS uy tín và chất lượng để phát triển website thì có thể tham khảo Vietnix. Hiện tại Vietnix đang là nhà cung cấp hosting, VPS hàng đầu Vietnix với đa dạng các tính năng, cấu hình hiện đại giúp đảm bảo hiệu suất cao và độ ổn định tốt cho website.

Khi sử dụng dịch vụ tại đây bạn còn được bảo vệ bởi hệ thống chống tấn công DDoS chuyên nghiệp do chính Vietnix độc quyền phát triển, giúp nâng cao tính ổn định và bảo mật cho website.

Hiện tại, Vietnix đang có chương trình tặng bộ theme và plugin có giá trị lên đến 50.000.000VND giúp xây dựng website chuyên nghiệp, tối ưu cho SEO như: Rank Math SEO Pro, WP Rocket, Elementor Pro,… cho khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ.

Vietnix với hơn 11 năm hoạt động đã đồng hành với hơn 50.000 khách hàng cá nhân và doanh nghiệp. Đến năm 2022 Vietnix vinh dự được nhận giải Thương hiệu Việt Nam xuất sắc. Đồng thời, với tỷ lệ 97% khách hàng sau khi sử dụng dịch vụ tại Vietnix đã giới thiệu đến bạn bè, đồng nghiệp cũng là một minh chứng cho chất lượng dịch vụ luôn đáp ứng được mọi nhu cầu của khách hàng.

Liên hệ để được tư vấn chi tiết:

 • Địa chỉ: 265 Hồng Lạc, Phường 10, Quận Tân Bình, Thành Phố Hồ Chí Minh.
 • Hotline: 1800 1093
 • Email: sales@vietnix.com.vn

Lời kết

Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết. Vietnix hy vọng các bạn đã nắm được cách cài đặt Fathom Analytics với Nginx là reverse proxy và bảo mật ứng dụng bằng mã hóa SSL. Nếu có bất cứ thắc mắc hay phản hồi nào, các bạn có thể bình luận ngay bên dưới để Vietnix có thể trả lời sớm nhất có thể. Hẹn gặp lại các bạn trong những bài viết tiếp theo.

THEO DÕI VÀ CẬP NHẬT CHỦ ĐỀ BẠN QUAN TÂM

Đăng ký ngay để nhận những thông tin mới nhất từ blog của chúng tôi. Đừng bỏ lỡ cơ hội truy cập kiến thức và tin tức hàng ngày

Chọn chủ đề :

Kết nối với mình qua

Kết nối với mình qua

Tăng tốc độ website - Nâng tầm giá trị thương hiệu

Tăng tốc tải trang

95 điểm

Nâng cao trải nghiệm người dùng

Tăng 8% tỷ lệ chuyển đổi

Thúc đẩy SEO, Google Ads hiệu quả

Tăng tốc ngay

SẢN PHẨM NỔI BẬT

7 NGÀY DÙNG THỬ HOSTING

NẮM BẮT CƠ HỘI, THÀNH CÔNG DẪN LỐI

Cùng trải nghiệm dịch vụ hosting tốc độ cao được hơn 100,000 khách hàng sử dụng

ĐĂNG KÝ NHẬN TÀI LIỆU THÀNH CÔNG
Cảm ơn bạn đã đăng ký nhận tài liệu mới nhất từ Vietnix!
ĐÓNG

ĐĂNG KÝ DÙNG THỬ HOSTING

7 NGÀY MIỄN PHÍ

ĐĂNG KÝ DÙNG THỬ HOSTING

7 NGÀY MIỄN PHÍ

XÁC NHẬN ĐĂNG KÝ DÙNG THỬ THÀNH CÔNG
Cảm ơn bạn đã đăng ký thông tin thành công. Đội ngũ CSKH sẽ liên hệ trực tiếp để kích hoạt dịch vụ cho bạn nhanh nhất!
ĐÓNG

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

100 (+39)

Điểm Mobile

100 (+67)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

Ecommerce

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

99 (+28)

Điểm Mobile

100 (+50)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

SEO

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

99 (+26)

Điểm Mobile

98 (+59)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

Ecommerce

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

100 (+8)

Điểm Mobile

98 (+35)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

Giáo Dục

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

100 (+61)

Điểm Mobile

100 (+61)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

Giáo Dục

Võ Thiên Tòng

25 Tháng 2 lúc 21:09

·

Mình muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến Team Vietnix, anh Hưng Nguyễn, anh Vietnix Trung, em Quốc Huy đã hỗ trợ tối ưu Page Speed Insight (PSI) cho website vanvoiminhhoa.vn của mình.
Biết đến anh Hưng đã lâu nhưng chưa có duyên sử dụng dịch vụ bên anh. Tình cờ thấy được bài Post của anh về việc hỗ trợ tối ưu PSI miễn phí chỉ với vài Slot, thấy AE cmt khá nhiều nên cũng không nghĩ tới lượt mình. Hôm sau đánh liều inbox 1 phen xem sao thì may mắn được đưa vào danh sách. Vài ngày sau được Team Vietnix liên hệ và hỗ trợ.
Kết quả đạt được:
• Điểm xanh lè xanh lét
• Tốc độ tải trang nhanh hơn hẳn
• Các chỉ số cũng được cải thiện đáng kể
• Và mình tin rằng với việc PSI được cải thiện cũng thúc đẩy những thứ khác đi lên theo!
Mình thực sự hài lòng với dịch vụ của Vietnix và muốn giới thiệu đến tất cả mọi người:
• Dịch vụ Wordpress Hosting: Tốc độ nhanh, ổn định, bảo mật cao, hỗ trợ kỹ thuật 24/7. (https://vietnix.vn/wordpress-hosting/)
• Dịch vụ Business Hosting: Dung lượng lớn, phù hợp cho website có lượng truy cập cao, tích hợp nhiều tính năng cao cấp. (https://vietnix.vn/business-hosting/)
Đặc biệt, Vietnix đang có chương trình ưu đãi:
• Giảm giá 20% trọn đời khi nhập code THIENTONG_PAGESPEED tại trang thanh toán (Chu kỳ 12 tháng trở lên)
• Tặng 1 lần tối ưu điểm Page Speed Insight cho 1 website
Cám ơn Vietnix một lần nữa!
#Vietnix #Vanvoiminhhoa #Pagespeedinsight
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu
Thiện Nguyễn - CEO SEO Dạo

5 Tháng 3 lúc 16:21

·

CORE WEB VITAL YẾU TỐ XẾP HẠNG TÌM KIẾM SEO
Core Web Vitals là một tập hợp các chỉ số đo lường hiệu suất của trang web từ góc độ người dùng, được Google sử dụng để đánh giá trải nghiệm người dùng trên các trang web. Các chỉ số chính bao gồm:
– Largest contentful paint (LCP): Tốc độ render của page. Mục tiêu là dưới 2,5 giây.
– First input delay (FID): Tốc độ phản hồi của website với tương tác của người dùng. Mục tiêu là dưới 100ms.
– Cumulative Layout Shift (CLS): Độ ổn định của bố cục trang. Mục tiêu là dưới 0.1.
Tất cả các chỉ số này đo lường các khía cạnh quan trọng của trải nghiệm người dùng trên trang web. Google đã công bố rằng từ tháng 5 năm 2021, các Core Web Vitals sẽ được sử dụng làm một trong các yếu tố đánh giá trong việc xếp hạng trang web trên kết quả tìm kiếm. Do đó, hiểu và cải thiện các Core Web Vitals là rất quan trọng đối với SEO.
Tóm lại, Core Web Vitals không chỉ giúp cải thiện hiệu suất và xếp hạng trang web trên công cụ tìm kiếm, mà còn cải thiện trải nghiệm của người dùng khi họ truy cập và tương tác với trang website.
P/s: mình đang có gói hỗ trợ đặc biệt cho anh em tối ưu tốc độ bên VIETNIX:
– Giảm 20% lifetime dịch vụ Hosting Business và Hosting Wordpress chu kỳ 12 tháng trở lên.
– Tặng 1 lần tối ưu điểm Page Speed Insight cho 1 website.
Anh em có nhu cầu đăng ký qua bạn Vietnix Trung này nhé và nhập mã SEODAO_PAGESPEED để được ưu đãi nhé.😁
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu SEO Dạo
Icharm review

5 Tháng 3 lúc 15:43

·

[Mình vừa được hỗ trợ tối ưu page speed website]
Trước khi được tối ưu, web của mình điểm rất thấp, đặc biệt là mobile chỉ có 39. Cơ duyên thế nào lúc lướt face lại va phải chương trình tối ưu pagespeed bên Vietnix.
Sau khi được Trần Hoàng Phúc và team Vietnix hỗ trợ nhiệt tình, điểm web vọt lên 98 99 (như hình bên dưới). Dùng thử web thì thấy quá là mượt, 10 điểm cho team Vietnix.
Nói thật thì mình thật sự ấn tượng về sự nhiệt huyết, tận tâm và rất chuyên nghiệp bên Vietnix.
Anh em có nhu cầu về hosting hay có vấn đề về website như:
1. Web load chậm
2. Khách rời web vì đợi tải nội dung, hình ảnh lâu
3. Hay tất tần tật mọi thứ về website
THÌ LIÊN HỆ NGAY VIETNIX NHÉ!
Và đừng quên dùng pass “ICHARM_PAGESPEED” để được giảm 20% trọn đời hosting business và wp hosting. Quả code này còn được tặng 1 lần tối ưu pagespeed nữa nhé, ưu đãi chắc cũng phải nhất nhì thị trường luôn.
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu
Hoàng Nguyễn

29 Tháng 2 lúc 17:04

·

Xin chào mọi người! Vừa rồi mình có sử dụng dịch vụ tối ưu website, tăng tốc độ tải trang pagespeed của Vietnix kết quả trên cả tuyệt vời nên mình viết bài này để chia sẻ thông tin với các bạn.
Lý do mình chọn dịch vụ tối ưu tốc độ website của Vietnix:
✅ Đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm: Đã tối ưu thành công cho hàng nghìn website trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Các bạn nhân viên rất thân thiện, nhiệt tình và chủ động trong quá trình làm việc để cập nhật tiến độ.
✅ Quy trình chuyên nghiệp:
– Kiểm tra và phân tích: Vietnix sử dụng các công cụ tiên tiến để kiểm tra và phân tích tốc độ website của bạn.
– Xác định nguyên nhân: Vietnix xác định nguyên nhân khiến website tải chậm và đưa ra giải pháp tối ưu phù hợp.
– Tối ưu hóa website: Vietnix áp dụng các kỹ thuật tối ưu tiên tiến nhất để tăng tốc độ tải trang.
– Báo cáo kết quả: Vietnix cung cấp báo cáo chi tiết về kết quả tối ưu hóa website.
Công nghệ tiên tiến: Vietnix sử dụng các công nghệ tối ưu mới nhất như LiteSpeed, LSCache, Memcached, Redis, v.v.
✅ Cam kết kết quả: Vietnix cam kết tăng tốc độ website của bạn lên tối thiểu 90%.
✅ Giá cả cạnh tranh: Vietnix cung cấp dịch vụ tối ưu tốc độ website với mức giá cạnh tranh nhất trên thị trường.
📣 Để đăng ký sử dụng dịch vụ tối ưu tốc độ website và các dịch vụ khác như hosting, vps, domain… các bạn có thể đăng ký tại https://portal.vietnix.vn/aff.php?aff=57 hoặc Inbox cho sếp Vietnix Trung nhé.
Các bạn có thể kiểm tra tốc độ trang của mình https://lasan.edu.vn hoặc một vài trang khác đã sử dụng dịch vụ của Vietnix như sau:
https://pagespeed.web.dev/…/https…/v8beqewyt2…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/etiohjvtl4…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/yczuqpw6d1…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/xf9y65kuzk…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/fdrsms15en…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/s7p9cgzeri…
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu
Dũng cá xinh

30 Tháng 1 lúc 19:09

·

[Đỉnh]
Em có dùng hosting, vps, cloud vps, cloud server, dedicated server của rất nhiều bên từ trong nước đến nước ngoài để hosting khoảng 2,000+ domain. Mỗi bên đều có ưu nhược khác nhau, nhưng có 1 số bên đặc biệt “bá đạo”, trong đó có: Vietnix!!!!

Lần đầu tiên em được cả CEO Hưng Nguyễn lẫn Master về dev Vietnix Trung của 1 đơn vị hàng đầu liên quan đến Hosting, Server support từ A – Z (từ Zalo, Tele, đến FB và cả Phone)

Em có khá nhiều web dạng Big Data (bài, ảnh, database, data) lên đến hàng trăm Gb. Càng to thì nó càng có nhiều vấn đề về phần phản hồi ban đầu (nhược điểm cố hữu của php wordpress so với nativejs, reactjs, html, headless,…), và anh em Vietnix có nhã ý hỗ trợ xử lý phần Speed Insight này.

Kết quả thực sự kinh ngạc, từ cách trao đổi đến xử lý vấn đề, cut off những cái cần cut off, xử lý rất sâu vấn đề và gợi ý rất nhiều ý tưởng optimize hệ thống!!!! Thực sự quá hài lòng về kết quả cũng như cách tương tác của các đầu tầu bên Vietnix ^^!!!

Nhân cơ duyên được kết nối với những cao thủ của Vietnix, em xin chia sẻ và lan tỏa để nhiều anh em có cơ hội được sử dụng những dịch vụ tốt nhất với giá vô cùng hợp lý!!!!

1 – Với anh em chưa có hosting, em đặc biệt recommend sử dụng hosting bên Vietnix:
– Sử dụng mã DUNGCAXINH_PAGESPEED sẽ được giảm 20% trọn đời (lifetime luôn)
– Áp dụng các gói Hosting Business, Hosting wordpress và reg 1 năm trở lên
– Anh em chưa biết cách reg thì còm men hoặc ib để em hướng dẫn hoặc nhờ các bạn bên Vietnix support từ A – Z

2 – Anh em có hosting rồi và muốn build blog hoặc web = wordpress mà chưa có giao diện thì nhân tiện em đang có tài khoản Premium bên Envato, em sẽ tặng bất kỳ giao diện nào có trên Envato Themes (Link em để dưới còm men) ạ. Cả nhà còm hoặc ib em Themes mà mọi người “chim ưng”, em sẽ cho anh em tải về, up drive và gửi ạ!!! (Chương trình này kéo dài đến ngày 29 tết âm lịch ạ)

3 – BEST NHẤT luôn!!!! Anh em nào mua hosting dùng mã DUNGCAXINH_PAGESPEED sẽ được tối ưu 100 điểm tốc độ cho 1 web (đây là ưu đãi riêng của CEO Hưng Nguyễn dành cho bạn bè của #dungcaxinh ^^) (Giá trị nhất là cái vụ số 3 này anh chị em nhé ^^), cơ hội vàng để move về đơn vị hosting uy tín là đây ^^!!!!

Một lần nữa xin chân thành cám ơn 2 đồng chí em: Hưng Nguyễn và Vietnix Trung đã giải được một bài toán khó cho các trang WP Big data mà anh loay hoay bao lâu nay chưa tìm ra đáp án!!! Chúc Vietnix ngày càng phát triển và có một năm 2024 đại đại thắng nhé ^^ !!!!!
#SEO #Vietnix #dungcaxinh

Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu
Hiếu AI

2 Tháng 2 lúc 21:06

·

UY TÍN – TẬN TÂM – TỐC ĐỘ

3 từ trên là vẫn chưa đủ để nói về quy trình làm việc cực chuyên nghiệp của team Vietnix.Chuyện là mình có con website chính đang có lượt truy cập organic hàng ngày cũng tương đối (hình 1)

Vấn đề là, con site này đang nằm trên hosting dùng chung nên tốc độ load chưa nhanh, tốc độ load chưa nhanh thì trải nghiệm visitor chưa tốt, trải nghiệm visitor chưa tốt thì tỷ lệ chuyển đổi ra đơn hàng kiểu gì thì kiểu cũng sẽ bị ảnh hưởng.

Biết rõ là đang mất tiền nhưng không biết xử lý như lào, nghĩ mà cay.

Đang loay hoay thì vận may nó tới, hôm qua đang lướt phở bò thấy a Nguyễn Việt Dũng đăng bài, rảnh nên thả cái comment hóng hớt, ai ngờ ngoằng phát thấy ông Dũng tạo nhóm với Vietnix Trung luôn.

Ae Vietnix thì siêu tốc độ, lập tức lấy thông tin vào việc, không hỏi han lằng nhằng, không kỳ kèo chốt đơn dù lúc đấy cũng đang đêm muộn.
Sáng hôm sau dậy vẫn còn đang lơ ngơ mở điện thoại check tin nhắn thì đã thấy ae Vietnix báo xong việc, trong khi mình vẫn chưa biết có chuyện gì xảy ra @@.

Được cái bấm thử website thì thấy load siêu nhanh, chưa tới một giây là thông tin các thứ hiện hết. Quá phê, thả con ảnh trước sau (hình 2,3) để ace tiện đối chiếu nhé. Thế này thì mình gửi gắm nốt 15 em website còn lại cho team Vietnix thôi chứ không cần nghĩ ngợi gì nữa. 10/10.

Nên là:

 1. Anh chị em muốn có một con website tốc độ load nhanh như tốc độ trở mặt của nyc – Dùng ngay dịch vụ hosting của Vietnix
 2. Anh chị em có website rồi muốn tìm bên hosting uy tín, chuyên nghiệp hỗ trợ không quản ngày đêm – Liên hệ ngay Vietnix Trung
 3. Anh chị em quan tâm đến trải nghiệm khách hàng, từ những cái nhỏ nhất như tăng tốc độ website – Better call Vietnix Trung

Và đừng quên dùng pass “HIEUAI_PAGESPEED” để được giảm 20% trọn đời hosting business và wp hosting, quả code này còn được tặng 1 lần tối ưu pagespeed nữa nhé, ưu đãi chắc cũng phải nhất nhì thị trường luôn.
#SEO #Vietnix #hieuai

Website
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

100 (+43)

Điểm Mobile

100 (+74)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

AI