NỘI DUNG

Hosting tốc độ cao Vietnix - tốc độ tải trang trung bình dưới 1 giây
VPS siêu tốc Vietnix - trải nghiệm mượt mà, ổn định
17/04/2023
Lượt xem

Hướng dẫn cài đặt MongoDB trên CentOS 7 đơn giản

17/04/2023
12 phút đọc
Lượt xem

Đánh giá

5/5 - (172 bình chọn)

MongoDB là một database hướng tài liệu (document) mã nguồn mở miễn phí thuộc dạng NoSQL database. Mọi dữ liệu sẽ được lưu trữ trong document theo kiểu JSON thay vì lưu theo dạng bảng, giúp truy vấn tài liệu nhanh hơn. Khác relational database, với MongoDB bạn có thể thay đổi schema bất cứ lúc nào mà không cần thiết lập một database mới với schema đã được cập nhật. Xem hướng dẫn cách cài đặt phiên bản MongoDB Community trên CentOS 7 sau đây.

Chuẩn bị trước khi cài đặt

Để thực hiện các bước trong bài viết này bạn cần chuẩn bị một máy chủ CentOS 7 với người dùng non-root và có quyền sudo.

Nếu bạn chưa có máy chủ để thực hiện cài đặt MongoDB trên CentOS 7, hãy tham khảo đăng ký dịch vụ thuê máy ảo (VPS) của Vietnix. Vietnix hiện đang cung cấp các gói VPS tốc độ cao hỗ trợ hệ điều hành CentOS 7 với nhiều cấu hình và giá cả khác nhau. Liên hệ ngay với Vietnix để được tư vấn lựa chọn gói dịch vụ phù hợp với nhu cầu của bạn.

Sau khi đăng ký VPS CentOS 7 tại Vietnix, bạn có thể thực hiện cài đặt MongoDB trên CentOS 7 theo các bước sau đây.

Bước 1: Thêm kho lưu trữ MongoDB

Gói mongodb-org không có sẵn trong kho lưu trữ mặc định của CentOS. Tuy nhiên, MongoDB có một kho lưu trữ riêng và bạn cần thêm kho đó vào máy chủ của bạn.

Đầu tiên, sử dụng soạn thảo vi để tạo một file .repo cho yum – một tiện ích quản lý gói cho CentOS:

sudo vi /etc/yum.repos.d/mongodb-org.repo

Tiếp theo, truy cập vào phần Install on Red Hat của MongoDB’s documentation và thêm thông tin kho lưu trữ cho phiên bản mới nhất vào file:

[mongodb-org-6.0]
name=MongoDB Repository
baseurl=https://repo.mongodb.org/yum/redhat/$releasever/mongodb-org/6.0/x86_64/
gpgcheck=1
enabled=1
gpgkey=https://www.mongodb.org/static/pgp/server-6.0.asc

Lưu các thay đổi vào file bằng cách nhấn phím ESC. Sau đó gõ :wq và nhấn ENTER.

Trước khi tiếp tục, bạn nên kiểm tra kho lưu trữ MongoDB có đang tồn tại trong tiện ích yum hay không. Lệnh repolist sẽ  hiển thị danh sách các kho lưu trữ đã được kích hoạt:

yum repolist
Output
. . .
repo id             repo name
base/7/x86_64          CentOS-7 - Base
extras/7/x86_64         CentOS-7 - Extras
mongodb-org-6.0/7/x86_64     MongoDB Repository
updates/7/x86_64         CentOS-7 - Updates
. . .

Sau khi thiết lập kho lưu trữ MongoDB, bạn có thể tiếp tục cài đặt.

Bước 2: Cài đặt MongoDB

Bạn có thể cài đặt gói mongodb-org từ kho lưu trữ bên thứ ba bằng cách sử dụng tiện ích yum.

sudo yum install mongodb-org

Sau đó, hai thông báo Is this ok [y/N]: sẽ hiển thị. Thông báo đầu tiên cho phép cài đặt các gói MongoDB và thông báo thứ hai yêu cầu nhập một khóa GPG. Nhà phát triển MongoDB cho phần mềm của họ và yum sử dụng một khóa để xác minh tính toàn vẹn của các gói đã tải xuống. Ở mỗi thông báo, bạn gõ Y và sau đó nhấn phím ENTER.

Bắt đầu dịch vụ MongoDB bằng tiện ích systemctl:

sudo systemctl start mongod

Bạn có thể thay đổi trạng thái dịch vụ của MongoDB với các lệnh reloadstop.

Lệnh reload yêu cầu tiến trình mongod đọc file cấu hình /etc/mongod.conf và áp dụng thay đổi mà không cần khởi động lại.

sudo systemctl reload mongod

Lệnh stop dừng tất cả các tiến trình mongod đang chạy.

sudo systemctl stop mongod

Tiện ích systemctl không cung cấp kết quả sau khi thực hiện lệnh start. Nhưng bạn có thể kiểm tra dịch vụ được bắt đầu chưa bằng cách xem cuối file mongod.log bằng lệnh tail:

sudo tail /var/log/mongodb/mongod.log
Output
. . .
[initandlisten] waiting for connections on port 27017

Output cho ra kết quả waiting for a connection xác nhận MongoDB đã khởi động thành công. Bạn có thể truy cập vào database của máy chủ với MongoDB Shell:

mongo

Lưu ý: Khi khởi động MongoDB Shell, bạn có thể thấy một cảnh báo như sau:
** WARNING:** soft rlimits too low. rlimits set to 4096 processes, 64000 files. Number of processes should be at least 32000 : 0.5 times number of files.

MongoDB là một ứng dụng luồng có thể khởi chạy quy trình bổ sung để xử lý các công việc. Lời cảnh báo cho biết: Để MongoDB hoạt động hiệu quả nhất, số lượng quy trình ứng dụng được ủy quyền để khởi chạy phải bằng một nửa số lượng file mà có thể mở tại bất kỳ thời điểm nào. Để giải quyết cảnh báo, hãy thay đổi giá trị soft rlimit cho mongod bằng cách chỉnh sửa file 20-nproc.conf:

sudo vi /etc/security/limits.d/20-nproc.conf

Sau đó, thêm dòng sau vào cuối file:

. . .
mongod soft nproc 32000

Lưu các thay đổi bằng cách nhấn phím ESC, sau đó gõ :wq và nhấn ENTER.

Đối với giới hạn mới có sẵn cho MongoDB, hãy khởi động lại nó bằng tiện ích systemctl:

sudo systemctl restart mongod

Khi bạn kết nối với MongoDB Shell, cảnh báo sẽ không còn tồn tại nữa.

Để tìm hiểu cách tương tác với MongoDB từ shell, bạn có thể xem output của phương thức db.help (). Output sẽ cung cấp danh sách các phương thức cho đối tượng db.

db.help()
Output
DB methods:
  db.adminCommand(nameOrDocument) - switches to 'admin' db, and runs command [ just calls db.runCommand(...) ]
  db.auth(username, password)
  db.cloneDatabase(fromhost)
  db.commandHelp(name) returns the help for the command
  db.copyDatabase(fromdb, todb, fromhost)
  db.createCollection(name, { size : ..., capped : ..., max : ... } )
  db.createUser(userDocument)
  db.currentOp() displays currently executing operations in the db
  db.dropDatabase()
. . .

Để lại mongod chạy ở nền và thoát khỏi shell bằng lệnh exit:

exit
Output
Bye

Bước 3: Xác minh việc khởi động

Vì một ứng dụng database-driven không thể hoạt động mà không có database nên bạn cần đảm bảo MongoDB daemon – mongod khởi động cùng hệ thống.

Sử dụng tiện ích systemctl để kiểm tra trạng thái khởi động:

systemctl is-enabled mongod; echo $?

Kết quả trả về là số 0 xác nhận daemon đã được bật. Nếu kết quả trả về là số 1 thì có nghĩa là daemon đã bị tắt và sẽ không khởi động.

Output
. . .
enabled
0

Nếu daemon bị tắt, bạn hãy sử dụng tiện ích systemctl để bật:

sudo systemctl enable mongod

Bây giờ bạn có một phiên bản MongoDB đang chạy và tự động khởi động sau khi hệ thống khởi động lại.

Bước 4: Nhập một tập dữ liệu ví dụ (Tùy chọn)

Không giống như các database server khác, MongoDB không kèm theo dữ liệu trong test database. Bạn cần tải xuống tập dữ liệu mẫu từ ví dụ MongoDB. Tài liệu JSON này chứa collection các nhà hàng. Bạn sẽ sử dụng dữ liệu này để tương tác với MongoDB. Tránh gây ảnh hưởng đến những dữ liệu nhạy cảm.

Bắt đầu bằng cách di chuyển vào một thư mục có thể ghi:

cd /tmp

Sử dụng lệnh curl và liên kết từ MongoDB để tải xuống file JSON:

curl -LO https://raw.githubusercontent.com/mongodb/docs-assets/primer-dataset/primer-dataset.json

Lệnh mongoimport sẽ chèn dữ liệu vào test database. Cờ --db xác định database nào được sử dụng. Cờ --collection chỉ định nơi lưu trữ thông tin trong database. Cờ --file cho biết lệnh nào sẽ thực hiện hoạt động nhập:

mongoimport --db test --collection restaurants --file /tmp/primer-dataset.json

Output xác nhận việc nhập dữ liệu từ file primer-dataset.json:

Output
connected to: localhost
imported 25359 documents

Tập dữ liệu mẫu đã sẵn sàng. Bạn có thể thực hiện truy vấn đối với dữ liệu mẫu.

Khởi động lại MongoDB Shell:

mongo

Mặc định, shell sẽ chọn test database. Đó là nơi bạn đã nhập dữ liệu.

Truy vấn collection restaurants với phương thức find() để hiển thị danh sách tất cả các nhà hàng trong tập dữ liệu. Collection chứa hơn 25.000 mục. Do đó, bạn hãy sử dụng phương thức limit() để output của câu truy vấn trong một con số xác định. Phương thức pretty() làm thông tin dễ đọc hơn.

db.restaurants.find().limit(1).pretty()
Output
{
  "_id" : ObjectId("57e0443b46af7966d1c8fa68"),
  "address" : {
    "building" : "1007",
    "coord" : [
      -73.856077,
      40.848447
    ],
    "street" : "Morris Park Ave",
    "zipcode" : "10462"
  },
  "borough" : "Bronx",
  "cuisine" : "Bakery",
  "grades" : [
    {
      "date" : ISODate("2014-03-03T00:00:00Z"),
      "grade" : "A",
      "score" : 2
    },
    {
      "date" : ISODate("2013-09-11T00:00:00Z"),
      "grade" : "A",
      "score" : 6
    },
    {
      "date" : ISODate("2013-01-24T00:00:00Z"),
      "grade" : "A",
      "score" : 10
    },
    {
      "date" : ISODate("2011-11-23T00:00:00Z"),
      "grade" : "A",
      "score" : 9
    },
    {
      "date" : ISODate("2011-03-10T00:00:00Z"),
      "grade" : "B",
      "score" : 14
    }
  ],
  "name" : "Morris Park Bake Shop",
  "restaurant_id" : "30075445"
}

Bạn có thể tiếp tục sử dụng tập dữ liệu mẫu để làm quen với MongoDB hoặc xóa tập này bằng phương thức db.restaurants.drop():

db.restaurants.drop()

Cuối cùng, sử dụng lệnh exit để thoát khỏi Shell:

exit
Output
Bye

Lời kết

Như vậy, bạn đã tìm hiểu về cách cài đặt MongoDB trên CentOS 7 qua hướng dẫn của chúng tôi, bạn đã có thể thao tác thêm kho lưu trữ bên thứ ba vào yum, cài đặt database server của MongoDB, nhập dữ liệu mẫu và thực hiện những truy vấn đơn giản. Bạn còn có thể làm rất nhiều thứ với MongoDB như tạo database với các collection, điền vào database nhiều document,… Hãy theo dõi những bài viết tiếp theo của Vietnix để tìm hiểu thêm nhiều kiến thức về MongoDB nhé.

THEO DÕI VÀ CẬP NHẬT CHỦ ĐỀ BẠN QUAN TÂM

Đăng ký ngay để nhận những thông tin mới nhất từ blog của chúng tôi. Đừng bỏ lỡ cơ hội truy cập kiến thức và tin tức hàng ngày

Chọn chủ đề :

Hưng Nguyễn

Co-Founder
tại

Kết nối với mình qua

Kết nối với mình qua

Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Tăng tốc độ website - Nâng tầm giá trị thương hiệu

Tăng tốc tải trang

95 điểm

Nâng cao trải nghiệm người dùng

Tăng 8% tỷ lệ chuyển đổi

Thúc đẩy SEO, Google Ads hiệu quả

Tăng tốc ngay

SẢN PHẨM NỔI BẬT

7 NGÀY DÙNG THỬ HOSTING

NẮM BẮT CƠ HỘI, THÀNH CÔNG DẪN LỐI

Cùng trải nghiệm dịch vụ hosting tốc độ cao được hơn 100,000 khách hàng sử dụng

ĐĂNG KÝ NHẬN TÀI LIỆU THÀNH CÔNG
Cảm ơn bạn đã đăng ký nhận tài liệu mới nhất từ Vietnix!
ĐÓNG

ĐĂNG KÝ DÙNG THỬ HOSTING

7 NGÀY MIỄN PHÍ

ĐĂNG KÝ DÙNG THỬ HOSTING

7 NGÀY MIỄN PHÍ

XÁC NHẬN ĐĂNG KÝ DÙNG THỬ THÀNH CÔNG
Cảm ơn bạn đã đăng ký thông tin thành công. Đội ngũ CSKH sẽ liên hệ trực tiếp để kích hoạt dịch vụ cho bạn nhanh nhất!
ĐÓNG

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

100 (+39)

Điểm Mobile

100 (+67)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

Ecommerce

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

99 (+28)

Điểm Mobile

100 (+50)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

SEO

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

99 (+26)

Điểm Mobile

98 (+59)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

Ecommerce

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

100 (+8)

Điểm Mobile

98 (+35)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

Giáo Dục

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

100 (+61)

Điểm Mobile

100 (+61)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

Giáo Dục

Võ Thiên Tòng

25 Tháng 2 lúc 21:09

·

Mình muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến Team Vietnix, anh Hưng Nguyễn, anh Vietnix Trung, em Quốc Huy đã hỗ trợ tối ưu Page Speed Insight (PSI) cho website vanvoiminhhoa.vn của mình.
Biết đến anh Hưng đã lâu nhưng chưa có duyên sử dụng dịch vụ bên anh. Tình cờ thấy được bài Post của anh về việc hỗ trợ tối ưu PSI miễn phí chỉ với vài Slot, thấy AE cmt khá nhiều nên cũng không nghĩ tới lượt mình. Hôm sau đánh liều inbox 1 phen xem sao thì may mắn được đưa vào danh sách. Vài ngày sau được Team Vietnix liên hệ và hỗ trợ.
Kết quả đạt được:
• Điểm xanh lè xanh lét
• Tốc độ tải trang nhanh hơn hẳn
• Các chỉ số cũng được cải thiện đáng kể
• Và mình tin rằng với việc PSI được cải thiện cũng thúc đẩy những thứ khác đi lên theo!
Mình thực sự hài lòng với dịch vụ của Vietnix và muốn giới thiệu đến tất cả mọi người:
• Dịch vụ Wordpress Hosting: Tốc độ nhanh, ổn định, bảo mật cao, hỗ trợ kỹ thuật 24/7. (https://vietnix.vn/wordpress-hosting/)
• Dịch vụ Business Hosting: Dung lượng lớn, phù hợp cho website có lượng truy cập cao, tích hợp nhiều tính năng cao cấp. (https://vietnix.vn/business-hosting/)
Đặc biệt, Vietnix đang có chương trình ưu đãi:
• Giảm giá 20% trọn đời khi nhập code THIENTONG_PAGESPEED tại trang thanh toán (Chu kỳ 12 tháng trở lên)
• Tặng 1 lần tối ưu điểm Page Speed Insight cho 1 website
Cám ơn Vietnix một lần nữa!
#Vietnix #Vanvoiminhhoa #Pagespeedinsight
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu
Thiện Nguyễn - CEO SEO Dạo

5 Tháng 3 lúc 16:21

·

CORE WEB VITAL YẾU TỐ XẾP HẠNG TÌM KIẾM SEO
Core Web Vitals là một tập hợp các chỉ số đo lường hiệu suất của trang web từ góc độ người dùng, được Google sử dụng để đánh giá trải nghiệm người dùng trên các trang web. Các chỉ số chính bao gồm:
– Largest contentful paint (LCP): Tốc độ render của page. Mục tiêu là dưới 2,5 giây.
– First input delay (FID): Tốc độ phản hồi của website với tương tác của người dùng. Mục tiêu là dưới 100ms.
– Cumulative Layout Shift (CLS): Độ ổn định của bố cục trang. Mục tiêu là dưới 0.1.
Tất cả các chỉ số này đo lường các khía cạnh quan trọng của trải nghiệm người dùng trên trang web. Google đã công bố rằng từ tháng 5 năm 2021, các Core Web Vitals sẽ được sử dụng làm một trong các yếu tố đánh giá trong việc xếp hạng trang web trên kết quả tìm kiếm. Do đó, hiểu và cải thiện các Core Web Vitals là rất quan trọng đối với SEO.
Tóm lại, Core Web Vitals không chỉ giúp cải thiện hiệu suất và xếp hạng trang web trên công cụ tìm kiếm, mà còn cải thiện trải nghiệm của người dùng khi họ truy cập và tương tác với trang website.
P/s: mình đang có gói hỗ trợ đặc biệt cho anh em tối ưu tốc độ bên VIETNIX:
– Giảm 20% lifetime dịch vụ Hosting Business và Hosting Wordpress chu kỳ 12 tháng trở lên.
– Tặng 1 lần tối ưu điểm Page Speed Insight cho 1 website.
Anh em có nhu cầu đăng ký qua bạn Vietnix Trung này nhé và nhập mã SEODAO_PAGESPEED để được ưu đãi nhé.😁
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu SEO Dạo
Icharm review

5 Tháng 3 lúc 15:43

·

[Mình vừa được hỗ trợ tối ưu page speed website]
Trước khi được tối ưu, web của mình điểm rất thấp, đặc biệt là mobile chỉ có 39. Cơ duyên thế nào lúc lướt face lại va phải chương trình tối ưu pagespeed bên Vietnix.
Sau khi được Trần Hoàng Phúc và team Vietnix hỗ trợ nhiệt tình, điểm web vọt lên 98 99 (như hình bên dưới). Dùng thử web thì thấy quá là mượt, 10 điểm cho team Vietnix.
Nói thật thì mình thật sự ấn tượng về sự nhiệt huyết, tận tâm và rất chuyên nghiệp bên Vietnix.
Anh em có nhu cầu về hosting hay có vấn đề về website như:
1. Web load chậm
2. Khách rời web vì đợi tải nội dung, hình ảnh lâu
3. Hay tất tần tật mọi thứ về website
THÌ LIÊN HỆ NGAY VIETNIX NHÉ!
Và đừng quên dùng pass “ICHARM_PAGESPEED” để được giảm 20% trọn đời hosting business và wp hosting. Quả code này còn được tặng 1 lần tối ưu pagespeed nữa nhé, ưu đãi chắc cũng phải nhất nhì thị trường luôn.
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu
Hoàng Nguyễn

29 Tháng 2 lúc 17:04

·

Xin chào mọi người! Vừa rồi mình có sử dụng dịch vụ tối ưu website, tăng tốc độ tải trang pagespeed của Vietnix kết quả trên cả tuyệt vời nên mình viết bài này để chia sẻ thông tin với các bạn.
Lý do mình chọn dịch vụ tối ưu tốc độ website của Vietnix:
✅ Đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm: Đã tối ưu thành công cho hàng nghìn website trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Các bạn nhân viên rất thân thiện, nhiệt tình và chủ động trong quá trình làm việc để cập nhật tiến độ.
✅ Quy trình chuyên nghiệp:
– Kiểm tra và phân tích: Vietnix sử dụng các công cụ tiên tiến để kiểm tra và phân tích tốc độ website của bạn.
– Xác định nguyên nhân: Vietnix xác định nguyên nhân khiến website tải chậm và đưa ra giải pháp tối ưu phù hợp.
– Tối ưu hóa website: Vietnix áp dụng các kỹ thuật tối ưu tiên tiến nhất để tăng tốc độ tải trang.
– Báo cáo kết quả: Vietnix cung cấp báo cáo chi tiết về kết quả tối ưu hóa website.
Công nghệ tiên tiến: Vietnix sử dụng các công nghệ tối ưu mới nhất như LiteSpeed, LSCache, Memcached, Redis, v.v.
✅ Cam kết kết quả: Vietnix cam kết tăng tốc độ website của bạn lên tối thiểu 90%.
✅ Giá cả cạnh tranh: Vietnix cung cấp dịch vụ tối ưu tốc độ website với mức giá cạnh tranh nhất trên thị trường.
📣 Để đăng ký sử dụng dịch vụ tối ưu tốc độ website và các dịch vụ khác như hosting, vps, domain… các bạn có thể đăng ký tại https://portal.vietnix.vn/aff.php?aff=57 hoặc Inbox cho sếp Vietnix Trung nhé.
Các bạn có thể kiểm tra tốc độ trang của mình https://lasan.edu.vn hoặc một vài trang khác đã sử dụng dịch vụ của Vietnix như sau:
https://pagespeed.web.dev/…/https…/v8beqewyt2…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/etiohjvtl4…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/yczuqpw6d1…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/xf9y65kuzk…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/fdrsms15en…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/s7p9cgzeri…
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu
Dũng cá xinh

30 Tháng 1 lúc 19:09

·

[Đỉnh]
Em có dùng hosting, vps, cloud vps, cloud server, dedicated server của rất nhiều bên từ trong nước đến nước ngoài để hosting khoảng 2,000+ domain. Mỗi bên đều có ưu nhược khác nhau, nhưng có 1 số bên đặc biệt “bá đạo”, trong đó có: Vietnix!!!!

Lần đầu tiên em được cả CEO Hưng Nguyễn lẫn Master về dev Vietnix Trung của 1 đơn vị hàng đầu liên quan đến Hosting, Server support từ A – Z (từ Zalo, Tele, đến FB và cả Phone)

Em có khá nhiều web dạng Big Data (bài, ảnh, database, data) lên đến hàng trăm Gb. Càng to thì nó càng có nhiều vấn đề về phần phản hồi ban đầu (nhược điểm cố hữu của php wordpress so với nativejs, reactjs, html, headless,…), và anh em Vietnix có nhã ý hỗ trợ xử lý phần Speed Insight này.

Kết quả thực sự kinh ngạc, từ cách trao đổi đến xử lý vấn đề, cut off những cái cần cut off, xử lý rất sâu vấn đề và gợi ý rất nhiều ý tưởng optimize hệ thống!!!! Thực sự quá hài lòng về kết quả cũng như cách tương tác của các đầu tầu bên Vietnix ^^!!!

Nhân cơ duyên được kết nối với những cao thủ của Vietnix, em xin chia sẻ và lan tỏa để nhiều anh em có cơ hội được sử dụng những dịch vụ tốt nhất với giá vô cùng hợp lý!!!!

1 – Với anh em chưa có hosting, em đặc biệt recommend sử dụng hosting bên Vietnix:
– Sử dụng mã DUNGCAXINH_PAGESPEED sẽ được giảm 20% trọn đời (lifetime luôn)
– Áp dụng các gói Hosting Business, Hosting wordpress và reg 1 năm trở lên
– Anh em chưa biết cách reg thì còm men hoặc ib để em hướng dẫn hoặc nhờ các bạn bên Vietnix support từ A – Z

2 – Anh em có hosting rồi và muốn build blog hoặc web = wordpress mà chưa có giao diện thì nhân tiện em đang có tài khoản Premium bên Envato, em sẽ tặng bất kỳ giao diện nào có trên Envato Themes (Link em để dưới còm men) ạ. Cả nhà còm hoặc ib em Themes mà mọi người “chim ưng”, em sẽ cho anh em tải về, up drive và gửi ạ!!! (Chương trình này kéo dài đến ngày 29 tết âm lịch ạ)

3 – BEST NHẤT luôn!!!! Anh em nào mua hosting dùng mã DUNGCAXINH_PAGESPEED sẽ được tối ưu 100 điểm tốc độ cho 1 web (đây là ưu đãi riêng của CEO Hưng Nguyễn dành cho bạn bè của #dungcaxinh ^^) (Giá trị nhất là cái vụ số 3 này anh chị em nhé ^^), cơ hội vàng để move về đơn vị hosting uy tín là đây ^^!!!!

Một lần nữa xin chân thành cám ơn 2 đồng chí em: Hưng Nguyễn và Vietnix Trung đã giải được một bài toán khó cho các trang WP Big data mà anh loay hoay bao lâu nay chưa tìm ra đáp án!!! Chúc Vietnix ngày càng phát triển và có một năm 2024 đại đại thắng nhé ^^ !!!!!
#SEO #Vietnix #dungcaxinh

Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu
Hiếu AI

2 Tháng 2 lúc 21:06

·

UY TÍN – TẬN TÂM – TỐC ĐỘ

3 từ trên là vẫn chưa đủ để nói về quy trình làm việc cực chuyên nghiệp của team Vietnix.Chuyện là mình có con website chính đang có lượt truy cập organic hàng ngày cũng tương đối (hình 1)

Vấn đề là, con site này đang nằm trên hosting dùng chung nên tốc độ load chưa nhanh, tốc độ load chưa nhanh thì trải nghiệm visitor chưa tốt, trải nghiệm visitor chưa tốt thì tỷ lệ chuyển đổi ra đơn hàng kiểu gì thì kiểu cũng sẽ bị ảnh hưởng.

Biết rõ là đang mất tiền nhưng không biết xử lý như lào, nghĩ mà cay.

Đang loay hoay thì vận may nó tới, hôm qua đang lướt phở bò thấy a Nguyễn Việt Dũng đăng bài, rảnh nên thả cái comment hóng hớt, ai ngờ ngoằng phát thấy ông Dũng tạo nhóm với Vietnix Trung luôn.

Ae Vietnix thì siêu tốc độ, lập tức lấy thông tin vào việc, không hỏi han lằng nhằng, không kỳ kèo chốt đơn dù lúc đấy cũng đang đêm muộn.
Sáng hôm sau dậy vẫn còn đang lơ ngơ mở điện thoại check tin nhắn thì đã thấy ae Vietnix báo xong việc, trong khi mình vẫn chưa biết có chuyện gì xảy ra @@.

Được cái bấm thử website thì thấy load siêu nhanh, chưa tới một giây là thông tin các thứ hiện hết. Quá phê, thả con ảnh trước sau (hình 2,3) để ace tiện đối chiếu nhé. Thế này thì mình gửi gắm nốt 15 em website còn lại cho team Vietnix thôi chứ không cần nghĩ ngợi gì nữa. 10/10.

Nên là:

 1. Anh chị em muốn có một con website tốc độ load nhanh như tốc độ trở mặt của nyc – Dùng ngay dịch vụ hosting của Vietnix
 2. Anh chị em có website rồi muốn tìm bên hosting uy tín, chuyên nghiệp hỗ trợ không quản ngày đêm – Liên hệ ngay Vietnix Trung
 3. Anh chị em quan tâm đến trải nghiệm khách hàng, từ những cái nhỏ nhất như tăng tốc độ website – Better call Vietnix Trung

Và đừng quên dùng pass “HIEUAI_PAGESPEED” để được giảm 20% trọn đời hosting business và wp hosting, quả code này còn được tặng 1 lần tối ưu pagespeed nữa nhé, ưu đãi chắc cũng phải nhất nhì thị trường luôn.
#SEO #Vietnix #hieuai

Website
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

100 (+43)

Điểm Mobile

100 (+74)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

AI