NỘI DUNG

Hosting tốc độ cao Vietnix - tốc độ tải trang trung bình dưới 1 giây
VPS siêu tốc Vietnix - trải nghiệm mượt mà, ổn định
06/07/2022
Lượt xem

Package là gì? Tìm hiểu về Package trong Java

06/07/2022
12 phút đọc
Lượt xem

Đánh giá

5/5 - (128 bình chọn)

Trong ngôn ngữ lập trình Java, Package là một trong những điều quan trọng bạn cần biết và sử dụng thành thạo. Vậy Package là gì và chúng được định nghĩa như thế nào? Cùng tìm hiểu qua bài viết dưới đây.

Package là gì?

Package Java là một nhóm các loại class, interface (giao diện) và các gói con tương tự nhau.

Package trong Java được phân loại thành hai nhóm:

 • Package đã được dựng sẵn.
 • Package do người dùng định nghĩa.
Package trong Java là gì?
Package trong Java là gì?

Những lưu ý khi sử dụng Java Package

Sau đây là một số lưu ý bạn cần nắm rõ để làm việc với các Package hiệu quả:

 • Cách đặt tên Package: Bạn nên đặt tên Package theo thứ tự ngược lại với tên miền. Ví dụ: Các trường đại học thường đặt tên theo dạng college.tech.ee, college.art.history,…
 • Các Package khác nhau nhưng class vẫn có thể trùng tên nhau. Trong trường hợp này, người sử dụng phải Import đầy đủ tên Package và tên class để phân biệt.
 • 4 cách truy cập vào các Java Package: private, protected, public và default.
  • Private: Với cách làm này, bạn chỉ có thể truy cập vào Package với chính class đó.
  • Protected: Người sử dụng có thể truy cập Package bởi các class trong cùng một Package, các class chính là sub-class của class này.
  • Public: Bạn có thể truy cập bằng tất cả các class khác nhau, không cần ở trong cùng một Package.
  • Default: Người dùng truy cập bởi các class trong cùng một Package.
 • Thêm một class vào một Package: Người sử dụng có thể thêm nhiều class vào một Package cực đơn giản bằng cách sử dụng tên Package ở phần đầu chương trình và lưu chúng ở trong thư mục Package. Để xác định một class công khai, bạn sẽ cần một tệp Java mới. Hoặc bạn có thể thêm một class mới vào tệp hiện có và chỉnh sửa lại chúng.
 • Các Package con: Các Package nhỏ bên trong một Package lớn được gọi là subpackage hay Package con. Bạn bắt buộc phải nhập chúng một cách rõ ràng. Đặc biệt, các thành phần trong Package con được coi như các Package khác nhau đối khi mặc định và chúng được bảo vệ.
Những lưu ý khi sử dụng Java Package
Những lưu ý khi sử dụng Java Package

Ưu điểm của Java Package

Sau đây là những ưu điểm của Package trong Java:

 • Package Java được tổ chức theo một hệ thống rõ ràng, giúp người dùng phân loại các class và interface để quá trình bảo trì trở nên dễ dàng hơn. Khi thực hiện một dự án, bạn có thể dễ dàng quan sát cấu tạo của chúng, thậm chí biết được ai là người viết dự án này.
 • Package Java được trang bị tính năng bảo mật quyền truy cập cao, bạn có thể yên tâm về tính an toàn khi sử dụng.
 • Package Java giúp hạn chế tối đa tình trạng xung đột khi đặt tên. Các class trùng tên nhau nhưng nằm trong các Package khác nhau thì vẫn được hệ thống chấp nhận.
Ưu điểm của Java Package
Ưu điểm của Java Package là gì?

Ví dụ về Java Package

Để sử dụng một Package trong Java, bạn cần sử dụng từ khóa Package. 

//save as Simple.java  
package mypack; 

public class Simple{ 

public static void main(String args[]){ 

  System.out.println("Welcome to package"); 

  } 

} 
 • Cách biên dịch Package Java: Nếu bạn không sử dụng bất kỳ IDE nào, bạn cần thực hiện theo cú pháp dưới đây:
javac -d directory javafilename  

Ví dụ:

javac -d . Simple.java  

Thành phần -d chỉ định nơi đặt tệp class đã tạo. Bạn có thể sử dụng bất kỳ tên thư mục nào như / home (trong trường hợp Linux), d: / abc (trong trường hợp Windows),… Nếu bạn muốn giữ Package trong cùng một thư mục, bạn có thể sử dụng dấu chấm.

Phân loại Java Package

Như đã nói ở trên, Package Java được chia thành 2 loại:

 • Built-in Packages (Package được dựng sẵn hay còn gọi là các Package từ Java API).
 • User-defined Packages (Package do người dùng định nghĩa).
Phân loại Java Package
Phân loại Java Package

1. Package được dựng sẵn

Java API là một thư viện chứa các class miễn phí được viết sẵn và được đưa vào Môi trường phát triển Java.

Package được dựng sẵn
Package được dựng sẵn

Các Package này chứa các thành phần giúp quản lý dữ liệu đầu vào, lập trình cơ sở dữ liệu và hơn thế nữa. Bạn có thể tìm thấy danh sách đầy đủ tại trang web của Oracles: https://docs.oracle.com/javase/8/docs/api/ 

Thư viện được chia thành các Package và các class. Người dùng có thể nhập một class duy nhất (cùng với phương thức và thuộc tính của chúng) hoặc toàn bộ các Package chứa tất cả các class có trong Package đã được chỉ định.

Để sử dụng một Package hoặc một class từ thư viện, bạn cần sử dụng từ khóa sau:

 • import package.name.Class;   // Import a single class
 • import package.name.*;   // Import the whole package

Cách Import một class:

Nếu bạn muốn sử dụng một class, ví dụ như lớp Scanner class dùng để lấy thông tin nhập vào của người dùng, hãy dùng mã sau:

import java.util.Scanner;

Trong ví dụ bạn vừa thấy, java.util là một Package, trong khi Scanner là một class của Package java.util đó.

Cách Import một Package:

Bạn có thể có nhiều Package để lựa chọn. Trong ví dụ phần trước, chúng ta đã sử dụng class Scanner từ Package java.util. Package này chứa các cơ sở như ngày và giờ, trình tạo số ngẫu nhiên và các lớp tiện ích khác.

Để nhập toàn bộ dữ liệu của Package, bạn hãy kết thúc câu bằng dấu (*). Ví dụ:

import java.util.*;

2. Package do người dùng định nghĩa

Trước khi tạo lập Package do chính người dùng định nghĩa, bạn cần hiểu rằng Java sẽ sử dụng một thư mục hệ thống tệp để lưu trữ các Package này. Việc này cũng giống như các thư mục trên máy tính của bạn:

└── root
 └── mypack
  └── MyPackageClass.java

Để tạo một Package, hãy sử dụng từ khóa Package như sau:

package mypack;
class MyPackageClass {
 public static void main(String[] args) {
  System.out.println("This is my package!");
 }
}

Sau đó, hãy lưu tệp dưới dạng MyPackageClass.java và biên dịch chúng:

C:\Users\Your Name>javac MyPackageClass.java

Biên dịch Package:

C:\Users\Your Name>javac -d . MyPackageClass.java

Người dùng có thể sử dụng bất kỳ cái tên nào cho thư mục, chẳng hạn như c: / user (Windows). Hoặc nếu muốn giữ Package trong cùng một thư mục, bạn có thể sử dụng dấu chấm “.” như trong ví dụ bên trên.

Lưu ý: Tên Package nên được tạo bằng chữ thường để tránh xung đột với tên class.

Sau khi biên dịch Package trong ví dụ trên, một thư mục mới đã được tạo có tên là “mypack”. Để chạy tệp MyPackageClass.java, bạn có thể viết như sau:

C:\Users\Your Name>java mypack.MyPackageClass

Output thu được sẽ là:

This is my package!

>> Xem thêm: 5 Cách sửa lỗi Error: Could not find or load main class

Làm thế nào để truy cập Package từ một Package khác?

Để truy cập Package từ một Package khác, bạn có thể sử dụng 1 trong 3 cách sau:

 1. import package.*
 2. import package.classname
 3. fully qualified name

1. Dùng packagename.*

Nếu bạn sử dụng package.* thì tất cả các class và giao diện của Package này có thể được truy cập nhưng nó không phải là các Package con. Từ khóa import được sử dụng để làm cho các class và giao diện của một Package khác có thể truy cập được vào Package hiện tại. Ví dụ:

//save by A.java 
 
package pack; 
public class A{ 
 public void msg(){System.out.println("Vietnix");} 
} 
/save by B.java 
package mypack; 
import pack.A; 
 
class B{ 
 public static void main(String args[]){ 
  A obj = new A(); 
  obj.msg(); 
 } 
} 

>> output: Vietnix

2. Dùng packagename.classname

Nếu bạn nhập package.classname thì chỉ các class đã khai báo của Package này mới có thể có quyền truy cập. Ví dụ:

//save by A.java 
 
package pack; 
public class A{ 
 public void msg(){System.out.println("Vietnix");} 
} 
//save by B.java 
package mypack; 
import pack.A; 
 
class B{ 
 public static void main(String args[]){ 
  A obj = new A(); 
  obj.msg(); 
 } 
}  

>> output: Vietnix

3. Dùng fully qualified name (Dùng tên đủ điều kiện)

Với cách làm này, người sử dụng cần dùng tên đủ điều kiện để truy cập Package. Tuy nhiên, chỉ các class được khai báo của Package này mới có thể truy cập được. Bạn cần sử dụng tên đầy đủ điều kiện mỗi khi truy cập vào class hoặc giao diện.

Cách làm này thường được sử dụng khi Package có cùng tên class, ví dụ: Các gói java.util và java.sql chứa lớp Ngày.

Ví dụ:

//save by A.java 
package pack; 
public class A{ 
 public void msg(){System.out.println("Vietnix");} 
} 
//save by B.java 
package mypack; 
class B{ 
 public static void main(String args[]){ 
  pack.A obj = new pack.A();//using fully qualified name 
  obj.msg(); 
 } 
} 

>> output: Vietnix

Lưu ý: Nếu bạn nhập một Package, tất cả các class và giao diện của Package đó sẽ được nhập vào, ngoại trừ các class và giao diện của các subpackage . Vì vậy người sử dụng cũng cần nhập thêm các subpackage.

>> Trình tự nhập: package > import > class.

Subpackage trong Java là gì?

Package bên trong Package khác gọi là subpackage. Các subpackage được tạo ra để phân loại các Package rõ hơn.

Ví dụ về subpackage:

package com.javatpoint.core; 
class Simple{ 
 public static void main(String args[]){ 
  System.out.println("Subpackage Vietnix"); 
 } 
} 

Để biên dịch: javac -d. Simple.java
Để chạy: java com.javatpoint.core.Simple

>> output: Subpackage Vietnix

Làm thế nào để gửi class file đến một thư mục hoặc ổ đĩa khác?

Trường hợp ví dụ bạn muốn đặt class file của file nguồn A.java trong thư mục class của ổ đĩa c:

//save as Simple.java 
package mypack; 
public class Simple{ 
 public static void main(String args[]){ 
  System.out.println("Welcome to Vietnix"); 
  } 
} 
 • Để biên dịch: e:\sources> javac -d c:\classes Simple.java.
 • Để chạy chương trình này từ thư mục e:\source directory, bạn cần đặt classpath của thư mục chứa class file.
  • e:\sources> set classpath=c:\classes;
  • e:\sources> java mypack.Simple

Làm thế nào để đặt hai public classes trong một Package?

Nếu bạn muốn đặt hai public classes trong một Package, bạn cần có hai source files (tệp nguồn) java chứa một public classes , nhưng giữ nguyên tên Package. 

Ví dụ:

//save as A.java 
 
package javatpoint; 
public class A{} 
//save as B.java 
 
package javatpoint; 
public class B{} 

Kết luận

Trên đây, Vietnix đã cùng bạn tìm hiểu Package là gì, phân loại Package và cách truy cập Package từ một Package khác. Mong rằng qua bài viết này, bạn sẽ có thêm các thông tin hữu ích về Package, giúp quá trình làm việc của bạn trở nên hiệu quả hơn!

THEO DÕI VÀ CẬP NHẬT CHỦ ĐỀ BẠN QUAN TÂM

Đăng ký ngay để nhận những thông tin mới nhất từ blog của chúng tôi. Đừng bỏ lỡ cơ hội truy cập kiến thức và tin tức hàng ngày

Chọn chủ đề :

Kết nối với mình qua

Kết nối với mình qua

Tăng tốc độ website - Nâng tầm giá trị thương hiệu

Tăng tốc tải trang

95 điểm

Nâng cao trải nghiệm người dùng

Tăng 8% tỷ lệ chuyển đổi

Thúc đẩy SEO, Google Ads hiệu quả

Tăng tốc ngay

SẢN PHẨM NỔI BẬT

7 NGÀY DÙNG THỬ HOSTING

NẮM BẮT CƠ HỘI, THÀNH CÔNG DẪN LỐI

Cùng trải nghiệm dịch vụ hosting tốc độ cao được hơn 100,000 khách hàng sử dụng

ĐĂNG KÝ NHẬN TÀI LIỆU THÀNH CÔNG
Cảm ơn bạn đã đăng ký nhận tài liệu mới nhất từ Vietnix!
ĐÓNG

ĐĂNG KÝ DÙNG THỬ HOSTING

7 NGÀY MIỄN PHÍ

ĐĂNG KÝ DÙNG THỬ HOSTING

7 NGÀY MIỄN PHÍ

XÁC NHẬN ĐĂNG KÝ DÙNG THỬ THÀNH CÔNG
Cảm ơn bạn đã đăng ký thông tin thành công. Đội ngũ CSKH sẽ liên hệ trực tiếp để kích hoạt dịch vụ cho bạn nhanh nhất!
ĐÓNG

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

100 (+39)

Điểm Mobile

100 (+67)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

Ecommerce

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

99 (+28)

Điểm Mobile

100 (+50)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

SEO

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

99 (+26)

Điểm Mobile

98 (+59)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

Ecommerce

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

100 (+8)

Điểm Mobile

98 (+35)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

Giáo Dục

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

100 (+61)

Điểm Mobile

100 (+61)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

Giáo Dục

Võ Thiên Tòng

25 Tháng 2 lúc 21:09

·

Mình muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến Team Vietnix, anh Hưng Nguyễn, anh Vietnix Trung, em Quốc Huy đã hỗ trợ tối ưu Page Speed Insight (PSI) cho website vanvoiminhhoa.vn của mình.
Biết đến anh Hưng đã lâu nhưng chưa có duyên sử dụng dịch vụ bên anh. Tình cờ thấy được bài Post của anh về việc hỗ trợ tối ưu PSI miễn phí chỉ với vài Slot, thấy AE cmt khá nhiều nên cũng không nghĩ tới lượt mình. Hôm sau đánh liều inbox 1 phen xem sao thì may mắn được đưa vào danh sách. Vài ngày sau được Team Vietnix liên hệ và hỗ trợ.
Kết quả đạt được:
• Điểm xanh lè xanh lét
• Tốc độ tải trang nhanh hơn hẳn
• Các chỉ số cũng được cải thiện đáng kể
• Và mình tin rằng với việc PSI được cải thiện cũng thúc đẩy những thứ khác đi lên theo!
Mình thực sự hài lòng với dịch vụ của Vietnix và muốn giới thiệu đến tất cả mọi người:
• Dịch vụ Wordpress Hosting: Tốc độ nhanh, ổn định, bảo mật cao, hỗ trợ kỹ thuật 24/7. (https://vietnix.vn/wordpress-hosting/)
• Dịch vụ Business Hosting: Dung lượng lớn, phù hợp cho website có lượng truy cập cao, tích hợp nhiều tính năng cao cấp. (https://vietnix.vn/business-hosting/)
Đặc biệt, Vietnix đang có chương trình ưu đãi:
• Giảm giá 20% trọn đời khi nhập code THIENTONG_PAGESPEED tại trang thanh toán (Chu kỳ 12 tháng trở lên)
• Tặng 1 lần tối ưu điểm Page Speed Insight cho 1 website
Cám ơn Vietnix một lần nữa!
#Vietnix #Vanvoiminhhoa #Pagespeedinsight
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu
Thiện Nguyễn - CEO SEO Dạo

5 Tháng 3 lúc 16:21

·

CORE WEB VITAL YẾU TỐ XẾP HẠNG TÌM KIẾM SEO
Core Web Vitals là một tập hợp các chỉ số đo lường hiệu suất của trang web từ góc độ người dùng, được Google sử dụng để đánh giá trải nghiệm người dùng trên các trang web. Các chỉ số chính bao gồm:
– Largest contentful paint (LCP): Tốc độ render của page. Mục tiêu là dưới 2,5 giây.
– First input delay (FID): Tốc độ phản hồi của website với tương tác của người dùng. Mục tiêu là dưới 100ms.
– Cumulative Layout Shift (CLS): Độ ổn định của bố cục trang. Mục tiêu là dưới 0.1.
Tất cả các chỉ số này đo lường các khía cạnh quan trọng của trải nghiệm người dùng trên trang web. Google đã công bố rằng từ tháng 5 năm 2021, các Core Web Vitals sẽ được sử dụng làm một trong các yếu tố đánh giá trong việc xếp hạng trang web trên kết quả tìm kiếm. Do đó, hiểu và cải thiện các Core Web Vitals là rất quan trọng đối với SEO.
Tóm lại, Core Web Vitals không chỉ giúp cải thiện hiệu suất và xếp hạng trang web trên công cụ tìm kiếm, mà còn cải thiện trải nghiệm của người dùng khi họ truy cập và tương tác với trang website.
P/s: mình đang có gói hỗ trợ đặc biệt cho anh em tối ưu tốc độ bên VIETNIX:
– Giảm 20% lifetime dịch vụ Hosting Business và Hosting Wordpress chu kỳ 12 tháng trở lên.
– Tặng 1 lần tối ưu điểm Page Speed Insight cho 1 website.
Anh em có nhu cầu đăng ký qua bạn Vietnix Trung này nhé và nhập mã SEODAO_PAGESPEED để được ưu đãi nhé.😁
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu SEO Dạo
Icharm review

5 Tháng 3 lúc 15:43

·

[Mình vừa được hỗ trợ tối ưu page speed website]
Trước khi được tối ưu, web của mình điểm rất thấp, đặc biệt là mobile chỉ có 39. Cơ duyên thế nào lúc lướt face lại va phải chương trình tối ưu pagespeed bên Vietnix.
Sau khi được Trần Hoàng Phúc và team Vietnix hỗ trợ nhiệt tình, điểm web vọt lên 98 99 (như hình bên dưới). Dùng thử web thì thấy quá là mượt, 10 điểm cho team Vietnix.
Nói thật thì mình thật sự ấn tượng về sự nhiệt huyết, tận tâm và rất chuyên nghiệp bên Vietnix.
Anh em có nhu cầu về hosting hay có vấn đề về website như:
1. Web load chậm
2. Khách rời web vì đợi tải nội dung, hình ảnh lâu
3. Hay tất tần tật mọi thứ về website
THÌ LIÊN HỆ NGAY VIETNIX NHÉ!
Và đừng quên dùng pass “ICHARM_PAGESPEED” để được giảm 20% trọn đời hosting business và wp hosting. Quả code này còn được tặng 1 lần tối ưu pagespeed nữa nhé, ưu đãi chắc cũng phải nhất nhì thị trường luôn.
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu
Hoàng Nguyễn

29 Tháng 2 lúc 17:04

·

Xin chào mọi người! Vừa rồi mình có sử dụng dịch vụ tối ưu website, tăng tốc độ tải trang pagespeed của Vietnix kết quả trên cả tuyệt vời nên mình viết bài này để chia sẻ thông tin với các bạn.
Lý do mình chọn dịch vụ tối ưu tốc độ website của Vietnix:
✅ Đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm: Đã tối ưu thành công cho hàng nghìn website trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Các bạn nhân viên rất thân thiện, nhiệt tình và chủ động trong quá trình làm việc để cập nhật tiến độ.
✅ Quy trình chuyên nghiệp:
– Kiểm tra và phân tích: Vietnix sử dụng các công cụ tiên tiến để kiểm tra và phân tích tốc độ website của bạn.
– Xác định nguyên nhân: Vietnix xác định nguyên nhân khiến website tải chậm và đưa ra giải pháp tối ưu phù hợp.
– Tối ưu hóa website: Vietnix áp dụng các kỹ thuật tối ưu tiên tiến nhất để tăng tốc độ tải trang.
– Báo cáo kết quả: Vietnix cung cấp báo cáo chi tiết về kết quả tối ưu hóa website.
Công nghệ tiên tiến: Vietnix sử dụng các công nghệ tối ưu mới nhất như LiteSpeed, LSCache, Memcached, Redis, v.v.
✅ Cam kết kết quả: Vietnix cam kết tăng tốc độ website của bạn lên tối thiểu 90%.
✅ Giá cả cạnh tranh: Vietnix cung cấp dịch vụ tối ưu tốc độ website với mức giá cạnh tranh nhất trên thị trường.
📣 Để đăng ký sử dụng dịch vụ tối ưu tốc độ website và các dịch vụ khác như hosting, vps, domain… các bạn có thể đăng ký tại https://portal.vietnix.vn/aff.php?aff=57 hoặc Inbox cho sếp Vietnix Trung nhé.
Các bạn có thể kiểm tra tốc độ trang của mình https://lasan.edu.vn hoặc một vài trang khác đã sử dụng dịch vụ của Vietnix như sau:
https://pagespeed.web.dev/…/https…/v8beqewyt2…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/etiohjvtl4…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/yczuqpw6d1…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/xf9y65kuzk…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/fdrsms15en…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/s7p9cgzeri…
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu
Dũng cá xinh

30 Tháng 1 lúc 19:09

·

[Đỉnh]
Em có dùng hosting, vps, cloud vps, cloud server, dedicated server của rất nhiều bên từ trong nước đến nước ngoài để hosting khoảng 2,000+ domain. Mỗi bên đều có ưu nhược khác nhau, nhưng có 1 số bên đặc biệt “bá đạo”, trong đó có: Vietnix!!!!

Lần đầu tiên em được cả CEO Hưng Nguyễn lẫn Master về dev Vietnix Trung của 1 đơn vị hàng đầu liên quan đến Hosting, Server support từ A – Z (từ Zalo, Tele, đến FB và cả Phone)

Em có khá nhiều web dạng Big Data (bài, ảnh, database, data) lên đến hàng trăm Gb. Càng to thì nó càng có nhiều vấn đề về phần phản hồi ban đầu (nhược điểm cố hữu của php wordpress so với nativejs, reactjs, html, headless,…), và anh em Vietnix có nhã ý hỗ trợ xử lý phần Speed Insight này.

Kết quả thực sự kinh ngạc, từ cách trao đổi đến xử lý vấn đề, cut off những cái cần cut off, xử lý rất sâu vấn đề và gợi ý rất nhiều ý tưởng optimize hệ thống!!!! Thực sự quá hài lòng về kết quả cũng như cách tương tác của các đầu tầu bên Vietnix ^^!!!

Nhân cơ duyên được kết nối với những cao thủ của Vietnix, em xin chia sẻ và lan tỏa để nhiều anh em có cơ hội được sử dụng những dịch vụ tốt nhất với giá vô cùng hợp lý!!!!

1 – Với anh em chưa có hosting, em đặc biệt recommend sử dụng hosting bên Vietnix:
– Sử dụng mã DUNGCAXINH_PAGESPEED sẽ được giảm 20% trọn đời (lifetime luôn)
– Áp dụng các gói Hosting Business, Hosting wordpress và reg 1 năm trở lên
– Anh em chưa biết cách reg thì còm men hoặc ib để em hướng dẫn hoặc nhờ các bạn bên Vietnix support từ A – Z

2 – Anh em có hosting rồi và muốn build blog hoặc web = wordpress mà chưa có giao diện thì nhân tiện em đang có tài khoản Premium bên Envato, em sẽ tặng bất kỳ giao diện nào có trên Envato Themes (Link em để dưới còm men) ạ. Cả nhà còm hoặc ib em Themes mà mọi người “chim ưng”, em sẽ cho anh em tải về, up drive và gửi ạ!!! (Chương trình này kéo dài đến ngày 29 tết âm lịch ạ)

3 – BEST NHẤT luôn!!!! Anh em nào mua hosting dùng mã DUNGCAXINH_PAGESPEED sẽ được tối ưu 100 điểm tốc độ cho 1 web (đây là ưu đãi riêng của CEO Hưng Nguyễn dành cho bạn bè của #dungcaxinh ^^) (Giá trị nhất là cái vụ số 3 này anh chị em nhé ^^), cơ hội vàng để move về đơn vị hosting uy tín là đây ^^!!!!

Một lần nữa xin chân thành cám ơn 2 đồng chí em: Hưng Nguyễn và Vietnix Trung đã giải được một bài toán khó cho các trang WP Big data mà anh loay hoay bao lâu nay chưa tìm ra đáp án!!! Chúc Vietnix ngày càng phát triển và có một năm 2024 đại đại thắng nhé ^^ !!!!!
#SEO #Vietnix #dungcaxinh

Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu
Hiếu AI

2 Tháng 2 lúc 21:06

·

UY TÍN – TẬN TÂM – TỐC ĐỘ

3 từ trên là vẫn chưa đủ để nói về quy trình làm việc cực chuyên nghiệp của team Vietnix.Chuyện là mình có con website chính đang có lượt truy cập organic hàng ngày cũng tương đối (hình 1)

Vấn đề là, con site này đang nằm trên hosting dùng chung nên tốc độ load chưa nhanh, tốc độ load chưa nhanh thì trải nghiệm visitor chưa tốt, trải nghiệm visitor chưa tốt thì tỷ lệ chuyển đổi ra đơn hàng kiểu gì thì kiểu cũng sẽ bị ảnh hưởng.

Biết rõ là đang mất tiền nhưng không biết xử lý như lào, nghĩ mà cay.

Đang loay hoay thì vận may nó tới, hôm qua đang lướt phở bò thấy a Nguyễn Việt Dũng đăng bài, rảnh nên thả cái comment hóng hớt, ai ngờ ngoằng phát thấy ông Dũng tạo nhóm với Vietnix Trung luôn.

Ae Vietnix thì siêu tốc độ, lập tức lấy thông tin vào việc, không hỏi han lằng nhằng, không kỳ kèo chốt đơn dù lúc đấy cũng đang đêm muộn.
Sáng hôm sau dậy vẫn còn đang lơ ngơ mở điện thoại check tin nhắn thì đã thấy ae Vietnix báo xong việc, trong khi mình vẫn chưa biết có chuyện gì xảy ra @@.

Được cái bấm thử website thì thấy load siêu nhanh, chưa tới một giây là thông tin các thứ hiện hết. Quá phê, thả con ảnh trước sau (hình 2,3) để ace tiện đối chiếu nhé. Thế này thì mình gửi gắm nốt 15 em website còn lại cho team Vietnix thôi chứ không cần nghĩ ngợi gì nữa. 10/10.

Nên là:

 1. Anh chị em muốn có một con website tốc độ load nhanh như tốc độ trở mặt của nyc – Dùng ngay dịch vụ hosting của Vietnix
 2. Anh chị em có website rồi muốn tìm bên hosting uy tín, chuyên nghiệp hỗ trợ không quản ngày đêm – Liên hệ ngay Vietnix Trung
 3. Anh chị em quan tâm đến trải nghiệm khách hàng, từ những cái nhỏ nhất như tăng tốc độ website – Better call Vietnix Trung

Và đừng quên dùng pass “HIEUAI_PAGESPEED” để được giảm 20% trọn đời hosting business và wp hosting, quả code này còn được tặng 1 lần tối ưu pagespeed nữa nhé, ưu đãi chắc cũng phải nhất nhì thị trường luôn.
#SEO #Vietnix #hieuai

Website
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

100 (+43)

Điểm Mobile

100 (+74)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

AI