NỘI DUNG

Hosting tốc độ cao Vietnix - tốc độ tải trang trung bình dưới 1 giây
VPS siêu tốc Vietnix - trải nghiệm mượt mà, ổn định
12/04/2021
Lượt xem

Hướng dẫn cách mở port trên firewall để SQL truy cập trong Windows

12/04/2021
26 phút đọc
Lượt xem

Đánh giá

5/5 - (66 bình chọn)

Trong quá trình sử dụng, đôi khi ta gặp trường hợp SQL Server bị chặn kết nối. Do đó, ta cần mở port trên firewall trong Windows để cho phép SQL Server truy cập. Hướng dẫn chi tiết sẽ ở trong bài viết dưới đây.

Áp dụng cho: SQL Server (tất cả các phiên bản được hỗ trợ) –  Azure SQL Managed chỉ dành cho Windows

Hệ thống Firewall giúp ngăn chặn việc truy cập trái phép vào tài nguyên máy tính. Nếu Firewall được bật nhưng không được cấu hình chính xác, các kết nối với SQL Server có thể bị chặn.

Để truy cập một instance của SQL Server thông qua Firewall, bạn phải cấu hình Firewall trên máy tính đang chạy SQL Server. Firewall là một thành phần của Microsoft Windows. Bạn cũng có thể cài đặt Firewall từ một công ty khác. Bài viết này thảo luận về cách cấu hình (configure) Windows Firewall. Nhưng các nguyên tắc cơ bản có thể áp dụng cho các chương trình Firewall khác.

>> Xem thêm: Port là gì? Chức năng và các loại port phổ biến

Lưu ý

Bài viết này cung cấp tổng quan về việc cấu hình Firewall (firewall configuration) và tóm tắt thông tin mà admin SQL Server quan tâm. Để biết thêm thông tin về firewall và thông tin tường lửa có thẩm quyền, hãy xem tài liệu về tường lửa. Chẳng hạn như hướng dẫn triển khai bảo mật Windows Firewall.

 mở port firewall trên windows
Hướng dẫn cách mở port trên firewall để SQL truy cập trong Windows 24

Thông tin Firewall cơ bản

Firewall hoạt động bằng cách kiểm tra các packet đến và so sánh chúng với một bộ rule.

 • Nếu packet đáp ứng các tiêu chuẩn được quy định bởi các rule, thì Firewall sẽ chuyển packet đến TCP / IP protocol để xử lý bổ sung.
 • Nếu packet không đáp ứng các tiêu chuẩn được chỉ định bởi các quy tắc, thì Firewall sẽ loại bỏ packet đó. Ngoài ra, logging được bật, firewall sẽ tạo một mục nhập trong file logging của Firewall.

Danh sách lưu lượng được cho phép theo một trong những cách sau:

 • Tự động: Khi Firewall được kích hoạt, Firewall sẽ tạo một danh sách để phản hồi “allowed” (cho phép). Phản hồi này được xem là solicited traffic và không có gì cần phải cấu hình.
 • Theo cách thủ công: Admin cấu hình các ngoại lệ cho Firewall. Điều này cho phép truy cập vào các chương trình hoặc các port được chỉ định trên máy tính của bạn. Trong trường hợp này, máy tính chấp nhận unsolicited traffic khi hoạt động như một server, một listener, hoặc một peer. Đây là loại cấu hình phải được hoàn thành để kết nối với SQL Server.

Việc chọn một Firewall phức tạp hơn là chỉ quyết định đóng hay mở port trên firewall ở Windows. Khi thiết kế Firewall cho doanh nghiệp của bạn, hãy đảm bảo rằng bạn xem xét tất cả các quy tắc và tùy chọn cấu hình có sẵn cho bạn.

Cài đặt Firewall mặc định

Bước đầu tiên trong việc lập kế hoạch cài cấu hình Firewall là xác định trạng thái hiện tại của Firewall cho hệ điều hành của bạn. Nếu hệ điều hành được nâng cấp từ phiên bản trước,  việc cài đặt Firewall trước đó có thể đã được giữ nguyên. Ngoài ra, việc cài đặt Firewall có thể đã được thay đổi bởi admin khác hoặc bởi Group Policy trong domain của bạn.

Ghi chú

Việc mở Firewall sẽ ảnh hưởng đến các chương trình khác truy cập vào máy tính. Chẳng hạn như chia sẻ file và in cũng như các kết nối máy tính từ xa. Do đó, admin nên xem xét tất cả các app đang chạy trên máy tính trước khi điều chỉnh cài đặt Firewall.

Các chương trình để cấu hình Firewall

Cài đặt cấu hình Windows Firewall bằng Microsoft Management Console hoặc netsh.

 • Microsoft Management Console (MMC)

Windows Firewall với Advanced Security MMC snap-in cho phép bạn cấu hình các cài đặt Firewall nâng cao hơn.

 • netsh

netsh.exe tool có thể được admin sử dụng để định cấu hình và giám sát các máy tính chạy Windows tại command prompt hoặc sử dụng batch file **. ** Bằng cách sử dụng netsh tool, bạn có thể hướng các context command vào các trình trợ giúp (helper) phù hợp, và sau đó helper sẽ thực hiện lệnh. Helper là một file Dynamic Link Library (.dll) mở rộng chức năng của netsh tool. Helper cung cấp: cấu hình, giám sát và hỗ trợ cho một hoặc nhiều dịch vụ, tiện ích hoặc protocol.

Tất cả các hệ điều hành hỗ trợ SQL Server đều có Firewall helper. Windows Server 2008 cũng có một firewall helper nâng cao được gọi là advfirewall. Các chi tiết của việc sử dụng netsh không được thảo luận trong bài viết này. Tuy nhiên, nhiều option cấu hình được mô tả có thể được cấu hình bằng cách sử dụng netsh. Ví dụ: chạy lệnh sau tại command prompt để mở TCP port 1433:

netsh firewall set portopening protocol = TCP port = 1433 name = SQLPort mode = ENABLE scope = SUBNET profile = CURRENT

Một ví dụ tương tự bằng cách sử dụng Windows Firewall for Advanced Security helper:

netsh advfirewall firewall add rule name = SQLPort dir = in protocol = tcp action = allow localport = 1433 remoteip = localsubnet profile = DOMAIN
 • Đối với Linux: Tương tự như mở port trên firewall Windows. Với Linux, bạn cũng cần mở các port được liên kết với các dịch vụ mà bạn cần truy cập. Các bản phân phối khác nhau của Linux và các firewall khác nhau có các quy trình riêng.

Một số Port được sử dụng bởi SQL Server

Các bảng sau có thể giúp bạn xác định các port đang được SQL Server sử dụng.

Port được Database Engine sử dụng

Theo mặc định, các port điển hình được sử dụng bởi SQL Server và các dịch vụ database engine liên quan là: TCP 1433, 4022, 135, 1434, UDP 1434. Bảng dưới đây giải thích chi tiết hơn các port này. Một phiên bản được đặt tên sử dụng các dynamic port.

Bảng sau liệt kê các cổng thường được Database Engine sử dụng.

Các tình huốngPortChú thích
Phiên bản default chạy trên TCPTCP port 1433Đây là port phổ biến nhất được phép thông qua firewall. Nó áp dụng cho các kết nối thông thường đến cài đặt mặc định của Database Engine hoặc một named instance là instance duy nhất chạy trên máy tính.
Phiên bản được đặt tên với default portTCP port là một dynamic port được xác định tại thời điểm Database Engine khởi động.Xem thảo luận bên dưới trong phần dynamic port. UDP port 1434 có thể được yêu cầu cho Dịch vụ SQL Server Browser khi bạn đang sử dụng các named instance.
Phiên bản được đặt tên với fixed portSố port do admin định cấu hình.Xem thảo luận bên dưới trong phần dynamic port.
Kết nối dành riêng cho adminTCP port 1434 cho phiên bản mặc định. Các port khác được sử dụng cho các named instance. Kiểm tra error log cho số port.Theo mặc định, Dedicated Administrator Connection (DAC) không được bật. Để bật DAC từ xa, hãy sử dụng Surface Area Configuration. Để biết thêm thông tin, hãy xem Surface Area Configuration
Dịch vụ SQL Server BrowserUDP port 1434Dịch vụ SQL Server Browser lắng nghe các kết nối đến với một instance cụ thể. Sau đó, cung cấp cho client số TCP port tương ứng với instance đó.
Thông thường, dịch vụ SQL Server Browser được khởi động bất cứ khi nào các instance của Database Engine được sử dụng. Dịch vụ SQL Server Browser không phải khởi động nếu client được cấu hình để kết nối với port cụ thể của instance đó.
Instance với HTTP endpoint.Có thể được xác định khi một  HTTP endpoint được tạo. Mặc định là TCP port 80 cho CLEAR_PORT traffic và 443 cho SSL_PORT traffic.Được sử dụng cho kết nối HTTP thông qua một URL.
Instance mặc định với HTTPS endpointTCP port 443Được sử dụng cho kết nối HTTP thông qua một URL. HTTPS là một kết nối HTTP sử dụng Transport Layer Security (TLS), trước đây được gọi là Secure Sockets Layer (SSL).
Service BrokerTCP port 4022. Để xác minh port được sử dụng, hãy thực hiện lệnh sau:
SELECT name, protocol_desc, port, state_desc
FROM sys.tcp_endpoints
WHERE type_desc = 'SERVICE_BROKER'
Không có port mặc định cho SQL Server Service Broker. Nhưng đây là cấu hình thông thường được sử dụng trong các ví dụ Books Online.
Database MirroringAdmin đã chọn sẵn port. Để xác định port, hãy thực hiện lệnh sau:
SELECT name, protocol_desc, port, state_desc FROM sys.tcp_endpoints
WHERE type_desc = 'DATABASE_MIRRORING'
Không có port mặc định cho database mirroring. Tuy nhiên, các ví dụ Books Online sử dụng TCP port 5022 hoặc 7022. Điều quan trọng là tránh làm gián đoạn mirroring endpoint đang sử dụng. Đặc biệt là ở chế độ an toàn cao với automatic failover. Đồng thời, cấu hình firewall của bạn phải tránh phá vỡ quorum.
ReplicationCác kết nối Replication tới SQL Server sử dụng các port Database Engine thông thường (TCP port 1433 cho instance mặc định,…)   Đồng bộ hóa web và truy cập FTP / UNC cho replication snapshot yêu cầu các port bổ sung được mở trên firewall. Để chuyển initial data và schema từ vị trí này sang vị trí khác, Replication có thể sử dụng FTP (TCP port 21) hoặc đồng bộ hóa (sync) qua HTTP (TCP port 80) hoặc File Sharing. File sharing sử dụng UDP port 137 và 138 và TCP port 139 nếu sử dụng NetBIOS. File sharing sử dụng TCP port 445.Để đồng bộ hóa (sync) qua HTTP, Replication sử dụng IIS endpoint (các port có thể cấu hình; mặc định là port 80). Nhưng IIS process kết nối với backend SQL Server thông qua các standard port (1433 là cổng mặc định).  
Trong quá trình đồng bộ hóa Web (Web sync) bằng FTP, quá trình truyền FTP là giữa IIS và SQL Server publisher, không phải giữa subscriber và IIS.
Trình sửa lỗi Transact-SQL (Transact-SQL debugger)TCP port 135
Xem Special Considerations đối với Port 135
Ngoài ra IPsec cũng có thể được yêu cầu.
Nếu sử dụng Visual Studio, trên máy host Visual Studio, bạn cũng phải thêm Devenv.exe vào danh sách Ngoại lệ và mở TCP port 135.   Nếu sử dụng Management Studio, trên máy host của Management Studio, bạn cũng phải thêm ssms.exe vào danh sách Ngoại lệ và mở TCP port 135. Để biết thêm thông tin, hãy xem Configure firewall rules trước khi chạy Trình sửa lỗi TSQL (TSQL Debugger).

Dynamic Ports

Theo mặc định, các named instance (bao gồm cả SQL Server Express) sử dụng các Dynamic Port. Điều đó có nghĩa là mỗi khi Database Engine khởi động, nó sẽ xác định một port khả dụng và sử dụng số port đó. Nếu named instance là instance duy nhất của Database Engine được cài đặt, nó có thể sẽ sử dụng TCP port 1433. Nếu các instance khác của Database Engine được cài đặt, nó có thể sẽ sử dụng TCP port khác. Vì port được chọn có thể thay đổi mỗi khi khởi động Database Engine, nên rất khó cấu hình tường firewall để cho phép truy cập vào đúng số port. Do đó, nếu firewall được sử dụng, chúng tôi khuyên bạn nên cấu hình lại Database Engine để sử dụng cùng một số port mọi lúc. Đây được gọi là fixed port hoặc static port.

Một giải pháp thay thế cho việc cấu hình một named instance để nghe một fixed port là tạo một ngoại lệ trong firewall cho chương trình SQL Server, chẳng hạn như sqlservr.exe (cho Database Engine). Điều này có thể thuận tiện, nhưng số port sẽ không xuất hiện trong Local Port column của trang Inbound Rules đến khi bạn đang sử dụng Windows Fire với Advanced Security MMC snap-in. Điều này có thể gây khó khăn hơn trong việc kiểm tra port nào đang mở. Một xem xét khác là pack dịch vụ hoặc cumulative update có thể thay đổi đường dẫn đến executable file của MYSQL Server. Điều này đồng thời sẽ làm vô hiệu hóa firewall rule.

Thêm một chương trình ngoại lệ vào firewall bằng cách sử dụng Windows Defender Firewall with Advanced Security

 1. Từ start menu, nhập wf.msc. Nhấn Enter hoặc chọn kết quả tìm kiếm wf.msc để mở Windows Defender Firewall with Advanced Security.
 2. Trong ngăn bên trái, chọn Inbound rules.
 3. Trong ngăn bên phải, bên dưới Actions, hãy chọn New rule…New Inbound Rule Wizard sẽ mở ra.
 4. Trên Rule type, hãy chọn Program. Chọn Next.
 5. Trên Program, chọn This program path. Chọn Browse để tìm instance SQL Server của bạn. Chương trình được gọi là sqlservr.exe. Nó thường được đặt tại:
C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL15.<InstanceName>\MSSQL\Binn\sqlservr.exe

Chọn Next

6. Trên Action chọn Allow the connection. Chọn Next.

7. Trên Profile, bao gồm 3 profile. Chọn Next.

 8. Trên Name, nhập tên cho Rule, chọn Finish

Các port được Analysis Services sử dụng

Theo mặc định, các cổng điển hình được các SQL Server Analysis Service và các associated service sử dụng là: TCP 2382, 2383, 80, 443. Bảng dưới đây giải thích chi tiết hơn các port này.

Bảng sau liệt kê các port thường được Dịch vụ phân tích sử dụng.

Đặc tínhPortChú thích
Analysis ServicesTCP port 2383 cho default instanceStandard port cho default instance của Analysis Services.
Dịch vụ SQL Server browserTCP port 2382 chỉ cần thiết cho named instance của Analysis ServicesClient connection sẽ request một named instance của Analysis Services. Instance này không chỉ định một port number cụ thể. Sau đó, nó sẽ được chuyển hướng đến port 2382. Tiếp đến, SQL Server browser chuyển hướng request đến port mà named instance sử dụng.
Analysis Services được cấu hình để sử dụng thông qua IIS/HTTP (Dịch vụ PivotTable® sử dụng HTTP hoặc HTTPS)TCP port 80   Được sử dụng cho kết nối HTTP thông qua một URL.
Analysis Services được cấu hình để sử dụng thông qua IIS/HTTPS
(Dịch vụ PivotTable® sử dụng HTTP hoặc HTTPS)
TCP port 443Được sử dụng cho kết nối HTTPS thông qua một URL. HTTPS là một kết nối HTTP sử dụng TLS.

Nếu user truy cập Analysis Services thông qua IIS và Internet, bạn phải mở port mà IIS đang nghe và chỉ định port đó trong client connection. Trong trường hợp này, không có port nào phải mở để truy cập trực tiếp vào Analysis Services. Port mặc định 2389 và Port 2382 nên được hạn chế cùng với tất cả các port không bắt buộc khác.

Các port được reporting service sử dụng

Theo mặc định, các port điển hình được SQL Server Reporting Services sử dụng và các service liên quan là: TCP 80, 443.

Bảng dưới đây giải thích chi tiết hơn các port này.

Bảng sau liệt kê các port thường được reporting service sử dụng.

Tính năngPortChú thích
Reporting Services Web ServicesTCP port 80Được sử dụng cho kết nối HTTP đến Reporting Services thông qua một URL. Chúng tôi khuyên bạn không nên sử dụng rule được cấu hình sẵn World Wide Web Services (HTTP).  
Reporting Services được cấu hình để sử dụng thông qua HTTPSTCP port 443Được sử dụng cho kết nối HTTPS thông qua một URL. HTTPS là một kết nối HTTP sử dụng TLS. Chúng tôi khuyên bạn không nên sử dụng rule được cấu hình sẵn Secure World Wide Web Services (HTTPS)

Khi Reporting Services kết nối với một instance của Database Engine hoặc Analysis Services, bạn cũng phải mở các port thích hợp cho các dịch vụ đó. Để biết hướng dẫn từng bước để cấu hình Windows Firewall cho Reporting Services, hãy cấu hình Firewall cho Report Server Access.

Các port được Integration Services sử dụng

Tính năngPortChú thích
Microsoft remote procedure calls (MS RPC)   Được Integration Services runtime sử dụngTCP port 135


Integration Services sử dụng DCOM trên port 135. Service Control Manager sử dụng port 135 để thực hiện các tác vụ như khởi động và dừng dịch vụ Integration Services và truyền các yêu cầu transmitting control đến dịch vụ đang chạy. Ngoài ra, số port không thể được thay đổi.
Port này chỉ được yêu cầu mở nếu bạn đang kết nối với một instance từ xa của dịch vụ Integration Services từ Management Studio hoặc một custom app.

Các Service và các port khác

Bảng sau liệt kê các port và dịch vụ mà SQL Server có thể phụ thuộc vào.

Tên dịch vụPortChú thích
Windows Management InstrumentationWMI chạy như một phần của server dịch vụ dùng chung với các port được chỉ định thông qua DCOM. WMI có thể đang sử dụng TCP port 135. Xem thêm: Special Considerations for Port 135      SQL Server Configuration Manager sử dụng WMI để liệt kê và quản lý các dịch vụ. Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng rule group được cấu hình sẵn Windows Management Instrumentation (WMI). Xem thêm: Interaction with Other Firewall Rules.
Microsoft Distributed Transaction Coordinator (MS DTC)TCP port 135 Xem  Special Considerations for Port 135  Nếu APP của bạn sử dụng các giao dịch phân tán, bạn có thể phải cấu hình firewall để cho phép lưu lượng Microsoft Distributed Transaction Coordinator (MS DTC) lưu thông giữa các MS DTC instance riêng biệt và giữa MS DTC và các resource manager như SQL Server. Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng nhóm rule Distributed Transaction Coordinator được cấu hình trước.
Khi một MS DTC dùng chung được cấu hình cho toàn bộ cụm trong một nhóm resource riêng biệt, bạn nên thêm sqlservr.exe làm ngoại lệ cho firewall.
Nút browse trong Management Studio sử dụng UDP để kết nối với SQL Server Browser Service.
Để biết thêm thông tin, hãy xem SQL Server Browser Service (Database Engine và SSAS).
UDP port 1434UDP là một protocol không kết nối.
Firewall có một cài đặt (UnicastResponsesToMulticastBroadcastDisabled Property của INetFwProfile Interface), nó kiểm soát hành vi của firewall và unicast response đối với một broadcast (hoặc multicast) UDP request. Nó có hai hành vi:
Nếu cài đặt là TRUE, không có unicast response nào đối với một broadcast được phép. Việc liệt kê các dịch vụ sẽ không thành công.
Nếu cài đặt là FALSE (mặc định), unicast response được phép trong 3 giây, khoảng thời gian này không thể cấu hình. Trong trường hợp network tắt nghẽn, server load nhiều, SQL Server có thể trả về một partial list. Việc này có thể làm user hiểu sai.
IPsec trafficUDP port 500 và UDP port 4500Nếu chính sách domain yêu cầu việc truyền network được thực hiện thông qua IPsec, bạn cũng phải thêm port UDP 4500 và port UDP 500 vào danh sách ngoại lệ. IPsec là một option sử dụng New Inbound Rule Wizard trong Windows Firewall snap-in. Để biết thêm thông tin, xem Using the Windows Firewall with Advanced Security Snap-in bên dưới.
Sử dụng Windows Authentication với Trusted DomainsFirewalls phải được cấu hình để cho phép các request xác thựcĐể biết thêm thông tin, xem How to configure a firewall for domains and trusts
SQL Server và Windows ClusteringPhân cụm yêu cầu các port bổ sung không liên quan trực tiếp đến SQL Server.Để biết thêm thông tin, xem Enable a network for cluster use.
URL namespaces reserved in the HTTP Server API (HTTP.SYS)Có thể cấu hình TCP port 80, nhưng cũng có thể cấu hình các port khác. Để biết thêm thông tin chung, xem Configuring HTTP and HTTPS.Xem About URL Reservations and Registration (SSRS Configuration Manager).

Chú ý đặc biệt đối với Port 135

Khi bạn sử dụng RPC với TCP / IP hoặc với UDP / IP làm phương tiện truyền tải, các port đến thường được gán động cho các system service theo yêu cầu. Các cổng TCP / IP và UDP / IP lớn hơn cổng 1024 cũng được sử dụng. Chúng thường được gọi là ” random RPC ports “. Trong những trường hợp này, RPC client dựa vào RPC endpoint mapper để cho chúng biết cổng động nào (dynamic port) đã được gán cho server.

Đối với một số dịch vụ dựa trên RPC, bạn có thể cấu hình một port cụ thể thay vì để RPC chỉ định một cách tự động. Bạn cũng có thể hạn chế phạm vi cổng mà RPC tự động gán cho một phạm vi nhỏ, bất kể dịch vụ là gì. Bởi vì cổng 135 được sử dụng cho nhiều dịch vụ, nó thường xuyên bị tấn công bởi những user có mục đích xấu. Khi mở cổng 135, hãy xem xét giới hạn phạm vi của firewall rule.

Tương tác với các rule trong firewall

Windows Firewall sử dụng các rule và các nhóm rule để thiết lập cấu hình của nó. Chúng thường được liên kết với một chương trình hoặc dịch vụ cụ thể. Và chương trình hoặc dịch vụ đó có thể sửa đổi hoặc xóa rule đó mà bạn không biết. Ví dụ: các nhóm rule World Wide Web Services (HTTP)World Wide Web Services (HTTPS) được liên kết với IIS. Việc kích hoạt các rule đó sẽ mở các port 80 và 443. Các tính năng của SQL Server phụ thuộc vào các port 80 và 443, các port này sẽ hoạt động nếu các rule đó được bật.

Tuy nhiên, admin cấu hình IIS có thể sửa đổi hoặc tắt các rule đó. Do đó, nếu bạn đang sử dụng port 80 hoặc 443 cho SQL Server, bạn nên tạo rule hoặc nhóm rule của riêng mình để duy trì cấu hình port mong muốn và độc lập với các rule IIS khác.

Windows Firewall với Advanced Security MMC snap-in cho phép một lưu lượng truy cập bất kỳ kết hợp với một allow rule bất kì. Vì vậy, nếu có hai rule cùng áp dụng cho port 80 (với các tham số khác nhau), thì lưu lượng truy cập kết hợp với một trong hai rule sẽ được cho phép. Vì vậy, nếu một rule cho phép lưu lượng truy cập qua port 80 từ local subnet và một rule cho phép lưu lượng truy cập từ bất kỳ địa chỉ nào, thì net effect là tất cả lưu lượng truy cập đến cổng 80 đều được cho phép bất kể nguồn nào. Để quản lý một cách hiệu quả quyền truy cập vào SQL Server, admin nên xem xét định kỳ tất cả các rule trong firewall được kích hoạt trên server.

Tổng quan về Firewall Profile

Firewall Profile được HĐH sử dụng để xác định và ghi nhớ từng networks mà chúng kết nối.

Có ba loại network location trong Windows Firewall với Advanced Security:

 • Domain: Windows có thể xác thực quyền truy cập vào domain controller cho domain mà máy tính được tham gia.
 • Public: Khác với domain network, tất cả các network ban đầu được phân loại là Public. Các network kết nối trực tiếp với Internet hoặc ở các địa điểm công cộng. Chẳng hạn như sân bay và quán cà phê nên được để ở chế độ public.
 • Private: Chỉ các network đáng tin cậy mới được dùng là private network. Thường các network của gia đình hoặc doanh nghiệp được dùng làm private

Admin có thể tạo profile cho từng loại network location, với mỗi profile chứa các chính sách firewall khác nhau. Chỉ một profile được áp dụng và thứ tự profile được áp dụng như sau:

 1. Nếu tất cả các giao diện được xác thực với domain controller cho domain mà máy tính là thành viên, domain profile sẽ được áp dụng.
 2. Khi tất cả các giao diện được xác thực với domain controller hoặc được kết nối với các vị trí private network, private profile sẽ được áp dụng.
 3. Nếu không, public profile sẽ được áp dụng.

Sử dụng Windows Firewall với Advanced Security MMC snap-in để xem và cấu hình firewall profile. Windows Firewall Item trong Control Panel chỉ cấu hình profile hiện tại.

Cài đặt Firewall bổ sung bằng Windows Firewall Item trong Control Panel

Firewall được thêm vào có thể hạn chế việc mở port đối với các kết nối đến từ các máy tính hoặc local subnet. Giới hạn phạm vi mở port để hạn chế các user có mục đích xấu tiếp cận máy tính của bạn

Lưu ý

Việc sử dụng Windows firewall item trong Control Panel chỉ cấu hình firewall profile hiện tại.

Change Scope một firewall exception bằng cách sử dụng mục Windows Firewall trong Control Panel

 1. Trong mục Windows Firewall trong Control Panel, chọn một chương trình hoặc port trên Exceptions tab, sau đó click Properties hoặc Edit.
 2. Trong hộp thoại Edit a Program hoặc Edit a Port, click Change Scope.
 3. Chọn một trong các option sau:
 • Any computer (bao gồm cả những máy tính trên Internet): Option này không được khuyến khích. Cài đặt này có thể cần thiết để cho phép hiển thị thông tin cho những user ẩn danh trên internet. Nhưng lại làm tăng khả năng hiển thị của bạn với những user có mục đích xấu. Khả năng hiển thị của bạn có thể được tăng thêm nếu bạn bật cài đặt này và cũng cho phép Network Address Translation (NAT) traversal, chẳng hạn như Allow edge traversal.
 • My network (subnet) only: Đây là cài đặt an toàn hơn Any computer. Chỉ các máy tính trên local subnet dùng network của bạn mới có thể kết nối với chương trình hoặc port.
 • Custom list: Chỉ những máy tính có địa chỉ IP được liệt kê mới có thể kết nối. Đây có thể là một cài đặt an toàn hơn My network (subnet) only, tuy nhiên, các máy client sử dụng DHCP đôi khi có thể thay đổi địa chỉ IP của chúng. Từ đó làm vô hiệu hóa khả năng kết nối. Một máy tính khác mà bạn không có ý định cho phép có thể chấp nhận địa chỉ IP được liệt kê và sau đó có thể kết nối. Custom list có thể thích hợp để liệt kê các server khác được cấu hình để sử dụng địa chỉ IP cố định. Tuy nhiên, địa chỉ IP có thể bị kẻ xâm nhập giả mạo.

Sử dụng Windows Firewall với Advanced Security Snap-in

Các Additional advanced firewall setting có thể được cấu hình bằng cách sử dụng Windows Firewall với Advanced Security MMC snap-in. Phần snap-in bao gồm một rule wizard và hiển thị các additional setting không có sẵn trong mục Windows Firewall trong Control Panel. Các cài đặt này bao gồm những điều sau:

 • Encryption settings
 • Services restrictions
 • Restricting connections for computers by name
 • Restricting connections to specific users or profiles
 • Edge traversal allowing traffic to bypass Network Address Translation (NAT) routers
 • Configuring outbound rules
 • Configuring security rules
 • Requiring IPsec for incoming connections

Tạo firewall rule bằng New Rule wizard

 1. Trên Start menu, chọn Run, nhập WF.msc, rồi chọn OK.

2. Trong Windows Firewall with Advanced Security, trong ngăn bên trái, bấm chuột phải vào Inbound Rules, sau đó chọn New Rule.

3. Hoàn thành New Inbound Rule Wizard bằng cách sử dụng cài đặt bạn muốn.

Troubleshooting Firewall Settings

Các công cụ và kỹ thuật sau có thể hữu ích trong việc Troubleshooting Firewall:

 • Port status hiệu quả là sự kết hợp của tất cả các rule liên quan đến port. Khi cố gắng chặn truy cập thông qua một cổng, sẽ hữu ích khi xem lại tất cả các rule trích dẫn số port. Để thực hiện việc này, hãy sử dụng Windows Firewall with Advanced Security MMC snap-in và sắp xếp các inbound và outbound rule theo số port.
 • Xem lại các port đang hoạt động trên máy tính có SQL Server đang chạy. Quá trình xem xét này bao gồm xác minh các port TCP / IP nào đang nghe và cũng xác minh status của các port.
 • Để xác minh port nào đang nghe, hãy sử dụng netstat command-line utility. Ngoài việc hiển thị các kết nối TCP đang hoạt động, netstat command-line utility cũng hiển thị nhiều thống kê và thông tin IP.

Liệt kê các port TCP / IP nào đang lắng nghe

 1. Mở cửa sổ Command Prompt.
 2. Tại dấu nhắc lệnh, gõ netstat -n -a.

-n switch hướng dẫn netstat hiển thị bằng số địa chỉ và số port của các kết nối TCP đang hoạt động.

-a switch hướng dẫn netstat hiển thị các port TCP và UDP mà máy tính đang nghe.

 • Tiện ích PortQry có thể được sử dụng để báo cáo status của các port TCP / IP là listening, not listening, hoặc filtered. (Với filtered status, port có thể listening hoặc có thể not listening; status này cho biết rằng tiện ích không nhận được response từ port.) Tiện ích PortQry có sẵn để tải xuống từ Microsoft Download Center.

Hướng dẫn mở cổng trên Windows firewall

Bước 1: Truy cập Windows Firewall with Advanced Security và tạo rules mới

window fw1

Bước 2: Chọn mode Port (Có thể chọn các mode khác tuỳ theo nhu cầu)

window fw2

Bước 3: Chọn mode TCP hay UDP và port

window fw3 4

Bước 4: Allow the Connection

window fw4

Bước 5: Next và đặt tên rules

window fw5
window fw5 1

Bước 6: Sau khi rules tạo xong điều chỉnh allow kết nối và allow ip kết nối

window fw6
window fw6 1
window fw6 2
window fw6 3

>> Xem thêm: Hướng dẫn kiểm tra port đang mở trên Windows

Lời kết bài hướng dẫn mở port trên firewall

Hy vọng bài trên sẽ giúp bạn mở port trên firewall thành công. Nếu có thắc mắc hay đóng góp ý kiến, mời bạn để lại bình luận phía dưới bài viết này. Vietnix xin chân thành cảm ơn bạn!

THEO DÕI VÀ CẬP NHẬT CHỦ ĐỀ BẠN QUAN TÂM

Đăng ký ngay để nhận những thông tin mới nhất từ blog của chúng tôi. Đừng bỏ lỡ cơ hội truy cập kiến thức và tin tức hàng ngày

Chọn chủ đề :

Kết nối với mình qua

Kết nối với mình qua

Tăng tốc độ website - Nâng tầm giá trị thương hiệu

Tăng tốc tải trang

95 điểm

Nâng cao trải nghiệm người dùng

Tăng 8% tỷ lệ chuyển đổi

Thúc đẩy SEO, Google Ads hiệu quả

Tăng tốc ngay

SẢN PHẨM NỔI BẬT

7 NGÀY DÙNG THỬ HOSTING

NẮM BẮT CƠ HỘI, THÀNH CÔNG DẪN LỐI

Cùng trải nghiệm dịch vụ hosting tốc độ cao được hơn 100,000 khách hàng sử dụng

ĐĂNG KÝ NHẬN TÀI LIỆU THÀNH CÔNG
Cảm ơn bạn đã đăng ký nhận tài liệu mới nhất từ Vietnix!
ĐÓNG

ĐĂNG KÝ DÙNG THỬ HOSTING

7 NGÀY MIỄN PHÍ

ĐĂNG KÝ DÙNG THỬ HOSTING

7 NGÀY MIỄN PHÍ

XÁC NHẬN ĐĂNG KÝ DÙNG THỬ THÀNH CÔNG
Cảm ơn bạn đã đăng ký thông tin thành công. Đội ngũ CSKH sẽ liên hệ trực tiếp để kích hoạt dịch vụ cho bạn nhanh nhất!
ĐÓNG

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

100 (+39)

Điểm Mobile

100 (+67)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

Ecommerce

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

99 (+28)

Điểm Mobile

100 (+50)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

SEO

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

99 (+26)

Điểm Mobile

98 (+59)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

Ecommerce

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

100 (+8)

Điểm Mobile

98 (+35)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

Giáo Dục

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

100 (+61)

Điểm Mobile

100 (+61)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

Giáo Dục

Võ Thiên Tòng

25 Tháng 2 lúc 21:09

·

Mình muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến Team Vietnix, anh Hưng Nguyễn, anh Vietnix Trung, em Quốc Huy đã hỗ trợ tối ưu Page Speed Insight (PSI) cho website vanvoiminhhoa.vn của mình.
Biết đến anh Hưng đã lâu nhưng chưa có duyên sử dụng dịch vụ bên anh. Tình cờ thấy được bài Post của anh về việc hỗ trợ tối ưu PSI miễn phí chỉ với vài Slot, thấy AE cmt khá nhiều nên cũng không nghĩ tới lượt mình. Hôm sau đánh liều inbox 1 phen xem sao thì may mắn được đưa vào danh sách. Vài ngày sau được Team Vietnix liên hệ và hỗ trợ.
Kết quả đạt được:
• Điểm xanh lè xanh lét
• Tốc độ tải trang nhanh hơn hẳn
• Các chỉ số cũng được cải thiện đáng kể
• Và mình tin rằng với việc PSI được cải thiện cũng thúc đẩy những thứ khác đi lên theo!
Mình thực sự hài lòng với dịch vụ của Vietnix và muốn giới thiệu đến tất cả mọi người:
• Dịch vụ Wordpress Hosting: Tốc độ nhanh, ổn định, bảo mật cao, hỗ trợ kỹ thuật 24/7. (https://vietnix.vn/wordpress-hosting/)
• Dịch vụ Business Hosting: Dung lượng lớn, phù hợp cho website có lượng truy cập cao, tích hợp nhiều tính năng cao cấp. (https://vietnix.vn/business-hosting/)
Đặc biệt, Vietnix đang có chương trình ưu đãi:
• Giảm giá 20% trọn đời khi nhập code THIENTONG_PAGESPEED tại trang thanh toán (Chu kỳ 12 tháng trở lên)
• Tặng 1 lần tối ưu điểm Page Speed Insight cho 1 website
Cám ơn Vietnix một lần nữa!
#Vietnix #Vanvoiminhhoa #Pagespeedinsight
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu
Thiện Nguyễn - CEO SEO Dạo

5 Tháng 3 lúc 16:21

·

CORE WEB VITAL YẾU TỐ XẾP HẠNG TÌM KIẾM SEO
Core Web Vitals là một tập hợp các chỉ số đo lường hiệu suất của trang web từ góc độ người dùng, được Google sử dụng để đánh giá trải nghiệm người dùng trên các trang web. Các chỉ số chính bao gồm:
– Largest contentful paint (LCP): Tốc độ render của page. Mục tiêu là dưới 2,5 giây.
– First input delay (FID): Tốc độ phản hồi của website với tương tác của người dùng. Mục tiêu là dưới 100ms.
– Cumulative Layout Shift (CLS): Độ ổn định của bố cục trang. Mục tiêu là dưới 0.1.
Tất cả các chỉ số này đo lường các khía cạnh quan trọng của trải nghiệm người dùng trên trang web. Google đã công bố rằng từ tháng 5 năm 2021, các Core Web Vitals sẽ được sử dụng làm một trong các yếu tố đánh giá trong việc xếp hạng trang web trên kết quả tìm kiếm. Do đó, hiểu và cải thiện các Core Web Vitals là rất quan trọng đối với SEO.
Tóm lại, Core Web Vitals không chỉ giúp cải thiện hiệu suất và xếp hạng trang web trên công cụ tìm kiếm, mà còn cải thiện trải nghiệm của người dùng khi họ truy cập và tương tác với trang website.
P/s: mình đang có gói hỗ trợ đặc biệt cho anh em tối ưu tốc độ bên VIETNIX:
– Giảm 20% lifetime dịch vụ Hosting Business và Hosting Wordpress chu kỳ 12 tháng trở lên.
– Tặng 1 lần tối ưu điểm Page Speed Insight cho 1 website.
Anh em có nhu cầu đăng ký qua bạn Vietnix Trung này nhé và nhập mã SEODAO_PAGESPEED để được ưu đãi nhé.😁
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu SEO Dạo
Icharm review

5 Tháng 3 lúc 15:43

·

[Mình vừa được hỗ trợ tối ưu page speed website]
Trước khi được tối ưu, web của mình điểm rất thấp, đặc biệt là mobile chỉ có 39. Cơ duyên thế nào lúc lướt face lại va phải chương trình tối ưu pagespeed bên Vietnix.
Sau khi được Trần Hoàng Phúc và team Vietnix hỗ trợ nhiệt tình, điểm web vọt lên 98 99 (như hình bên dưới). Dùng thử web thì thấy quá là mượt, 10 điểm cho team Vietnix.
Nói thật thì mình thật sự ấn tượng về sự nhiệt huyết, tận tâm và rất chuyên nghiệp bên Vietnix.
Anh em có nhu cầu về hosting hay có vấn đề về website như:
1. Web load chậm
2. Khách rời web vì đợi tải nội dung, hình ảnh lâu
3. Hay tất tần tật mọi thứ về website
THÌ LIÊN HỆ NGAY VIETNIX NHÉ!
Và đừng quên dùng pass “ICHARM_PAGESPEED” để được giảm 20% trọn đời hosting business và wp hosting. Quả code này còn được tặng 1 lần tối ưu pagespeed nữa nhé, ưu đãi chắc cũng phải nhất nhì thị trường luôn.
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu
Hoàng Nguyễn

29 Tháng 2 lúc 17:04

·

Xin chào mọi người! Vừa rồi mình có sử dụng dịch vụ tối ưu website, tăng tốc độ tải trang pagespeed của Vietnix kết quả trên cả tuyệt vời nên mình viết bài này để chia sẻ thông tin với các bạn.
Lý do mình chọn dịch vụ tối ưu tốc độ website của Vietnix:
✅ Đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm: Đã tối ưu thành công cho hàng nghìn website trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Các bạn nhân viên rất thân thiện, nhiệt tình và chủ động trong quá trình làm việc để cập nhật tiến độ.
✅ Quy trình chuyên nghiệp:
– Kiểm tra và phân tích: Vietnix sử dụng các công cụ tiên tiến để kiểm tra và phân tích tốc độ website của bạn.
– Xác định nguyên nhân: Vietnix xác định nguyên nhân khiến website tải chậm và đưa ra giải pháp tối ưu phù hợp.
– Tối ưu hóa website: Vietnix áp dụng các kỹ thuật tối ưu tiên tiến nhất để tăng tốc độ tải trang.
– Báo cáo kết quả: Vietnix cung cấp báo cáo chi tiết về kết quả tối ưu hóa website.
Công nghệ tiên tiến: Vietnix sử dụng các công nghệ tối ưu mới nhất như LiteSpeed, LSCache, Memcached, Redis, v.v.
✅ Cam kết kết quả: Vietnix cam kết tăng tốc độ website của bạn lên tối thiểu 90%.
✅ Giá cả cạnh tranh: Vietnix cung cấp dịch vụ tối ưu tốc độ website với mức giá cạnh tranh nhất trên thị trường.
📣 Để đăng ký sử dụng dịch vụ tối ưu tốc độ website và các dịch vụ khác như hosting, vps, domain… các bạn có thể đăng ký tại https://portal.vietnix.vn/aff.php?aff=57 hoặc Inbox cho sếp Vietnix Trung nhé.
Các bạn có thể kiểm tra tốc độ trang của mình https://lasan.edu.vn hoặc một vài trang khác đã sử dụng dịch vụ của Vietnix như sau:
https://pagespeed.web.dev/…/https…/v8beqewyt2…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/etiohjvtl4…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/yczuqpw6d1…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/xf9y65kuzk…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/fdrsms15en…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/s7p9cgzeri…
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu
Dũng cá xinh

30 Tháng 1 lúc 19:09

·

[Đỉnh]
Em có dùng hosting, vps, cloud vps, cloud server, dedicated server của rất nhiều bên từ trong nước đến nước ngoài để hosting khoảng 2,000+ domain. Mỗi bên đều có ưu nhược khác nhau, nhưng có 1 số bên đặc biệt “bá đạo”, trong đó có: Vietnix!!!!

Lần đầu tiên em được cả CEO Hưng Nguyễn lẫn Master về dev Vietnix Trung của 1 đơn vị hàng đầu liên quan đến Hosting, Server support từ A – Z (từ Zalo, Tele, đến FB và cả Phone)

Em có khá nhiều web dạng Big Data (bài, ảnh, database, data) lên đến hàng trăm Gb. Càng to thì nó càng có nhiều vấn đề về phần phản hồi ban đầu (nhược điểm cố hữu của php wordpress so với nativejs, reactjs, html, headless,…), và anh em Vietnix có nhã ý hỗ trợ xử lý phần Speed Insight này.

Kết quả thực sự kinh ngạc, từ cách trao đổi đến xử lý vấn đề, cut off những cái cần cut off, xử lý rất sâu vấn đề và gợi ý rất nhiều ý tưởng optimize hệ thống!!!! Thực sự quá hài lòng về kết quả cũng như cách tương tác của các đầu tầu bên Vietnix ^^!!!

Nhân cơ duyên được kết nối với những cao thủ của Vietnix, em xin chia sẻ và lan tỏa để nhiều anh em có cơ hội được sử dụng những dịch vụ tốt nhất với giá vô cùng hợp lý!!!!

1 – Với anh em chưa có hosting, em đặc biệt recommend sử dụng hosting bên Vietnix:
– Sử dụng mã DUNGCAXINH_PAGESPEED sẽ được giảm 20% trọn đời (lifetime luôn)
– Áp dụng các gói Hosting Business, Hosting wordpress và reg 1 năm trở lên
– Anh em chưa biết cách reg thì còm men hoặc ib để em hướng dẫn hoặc nhờ các bạn bên Vietnix support từ A – Z

2 – Anh em có hosting rồi và muốn build blog hoặc web = wordpress mà chưa có giao diện thì nhân tiện em đang có tài khoản Premium bên Envato, em sẽ tặng bất kỳ giao diện nào có trên Envato Themes (Link em để dưới còm men) ạ. Cả nhà còm hoặc ib em Themes mà mọi người “chim ưng”, em sẽ cho anh em tải về, up drive và gửi ạ!!! (Chương trình này kéo dài đến ngày 29 tết âm lịch ạ)

3 – BEST NHẤT luôn!!!! Anh em nào mua hosting dùng mã DUNGCAXINH_PAGESPEED sẽ được tối ưu 100 điểm tốc độ cho 1 web (đây là ưu đãi riêng của CEO Hưng Nguyễn dành cho bạn bè của #dungcaxinh ^^) (Giá trị nhất là cái vụ số 3 này anh chị em nhé ^^), cơ hội vàng để move về đơn vị hosting uy tín là đây ^^!!!!

Một lần nữa xin chân thành cám ơn 2 đồng chí em: Hưng Nguyễn và Vietnix Trung đã giải được một bài toán khó cho các trang WP Big data mà anh loay hoay bao lâu nay chưa tìm ra đáp án!!! Chúc Vietnix ngày càng phát triển và có một năm 2024 đại đại thắng nhé ^^ !!!!!
#SEO #Vietnix #dungcaxinh

Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu
Hiếu AI

2 Tháng 2 lúc 21:06

·

UY TÍN – TẬN TÂM – TỐC ĐỘ

3 từ trên là vẫn chưa đủ để nói về quy trình làm việc cực chuyên nghiệp của team Vietnix.Chuyện là mình có con website chính đang có lượt truy cập organic hàng ngày cũng tương đối (hình 1)

Vấn đề là, con site này đang nằm trên hosting dùng chung nên tốc độ load chưa nhanh, tốc độ load chưa nhanh thì trải nghiệm visitor chưa tốt, trải nghiệm visitor chưa tốt thì tỷ lệ chuyển đổi ra đơn hàng kiểu gì thì kiểu cũng sẽ bị ảnh hưởng.

Biết rõ là đang mất tiền nhưng không biết xử lý như lào, nghĩ mà cay.

Đang loay hoay thì vận may nó tới, hôm qua đang lướt phở bò thấy a Nguyễn Việt Dũng đăng bài, rảnh nên thả cái comment hóng hớt, ai ngờ ngoằng phát thấy ông Dũng tạo nhóm với Vietnix Trung luôn.

Ae Vietnix thì siêu tốc độ, lập tức lấy thông tin vào việc, không hỏi han lằng nhằng, không kỳ kèo chốt đơn dù lúc đấy cũng đang đêm muộn.
Sáng hôm sau dậy vẫn còn đang lơ ngơ mở điện thoại check tin nhắn thì đã thấy ae Vietnix báo xong việc, trong khi mình vẫn chưa biết có chuyện gì xảy ra @@.

Được cái bấm thử website thì thấy load siêu nhanh, chưa tới một giây là thông tin các thứ hiện hết. Quá phê, thả con ảnh trước sau (hình 2,3) để ace tiện đối chiếu nhé. Thế này thì mình gửi gắm nốt 15 em website còn lại cho team Vietnix thôi chứ không cần nghĩ ngợi gì nữa. 10/10.

Nên là:

 1. Anh chị em muốn có một con website tốc độ load nhanh như tốc độ trở mặt của nyc – Dùng ngay dịch vụ hosting của Vietnix
 2. Anh chị em có website rồi muốn tìm bên hosting uy tín, chuyên nghiệp hỗ trợ không quản ngày đêm – Liên hệ ngay Vietnix Trung
 3. Anh chị em quan tâm đến trải nghiệm khách hàng, từ những cái nhỏ nhất như tăng tốc độ website – Better call Vietnix Trung

Và đừng quên dùng pass “HIEUAI_PAGESPEED” để được giảm 20% trọn đời hosting business và wp hosting, quả code này còn được tặng 1 lần tối ưu pagespeed nữa nhé, ưu đãi chắc cũng phải nhất nhì thị trường luôn.
#SEO #Vietnix #hieuai

Website
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

100 (+43)

Điểm Mobile

100 (+74)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

AI