Cài Socks5 trên Ubuntu với Dante Vietnix - Cloud Server Anti DDoS Chuyên Nghiệp

Cài Socks5 trên Ubuntu với Dante

05/04/2021

Dante là một server Socks5 có thể sử dụng để thiết lập proxy Socks5 trên Ubuntu hoặc Debian của mình. Bài viết này sẽ hướng dẫn cài Socks5 trên Ubuntu với Dante và sử dụng xác thực.

1. Cài đặt Dante trên Ubuntu

Các kho lưu trữ Ubuntu mặc định có dante-server package, nhưng nó đã lỗi thời. Phiên bản hiện tại là 1.1.19 đã khá cũ và cũng có một số lỗi. Tính năng xác thực cũng không hoạt động đúng.

Nếu bạn không cần đến việc xác thực thì bạn có thể cài đặt nó.

sudo apt-get install dante-server

Phiên bản trong kho lưu trữ là:

#danted-v

danted: dantev1.1.19

Các vấn đề xác thực

Như đã đề cập trước đó, tính năng xác thực không hoạt động chính xác được. File log hiển thị các thông báo lỗi sau:

Mar 11 14:05:05 (1489241105) danted[5020]: pass(1): tcp/accept ]: username%ikee@122.163.30.234.18600 -> 104.131.115.128.1080: system username/password failed

Thử kiểm tra với curl sẽ hiện thông báo lỗi sau:

$ curl -v -x socks5://username:password@IP:1080 http://www.google.com/
*  Trying 104.131.115.128...
* User was rejected by the SOCKS5 server (1 1).
* Closing connection 0
curl: (7) User was rejected by the SOCKS5 server (1 1).

Nhiều người dùng cũng đã báo cáo lỗi tương tự trên reddit: https://www.reddit.com/r/techsupport/comments/3qu9a4/dante_proxy_server_authentication_failing/

Cài Socks5 trên Ubuntu
Cài Socks5 trên Ubuntu

Cài đặt phiên bản mới hơn trực tiếp từ file .deb

Vì vậy, chúng ta cần cài đặt một phiên bản mới hơn. Có một PPA cho dante-ser tại: https://launchpad.net/~dajhorn/+archive/ubuntu/dante

Nhưng hiện nay nó không còn được duy trì. Nhưng chúng ta có thể sử dụng file deb từ ppa để cài đặt dante trên Ubuntu 16.10

Link download: http://ppa.launchpad.net/dajhorn/dante/ubuntu/pool/main/d/dante/dante-server_1.4.1-1_amd64.deb

Download với lệnh wget:

# wget http://ppa.launchpad.net/dajhorn/dante/ubuntu/pool/main/d/dante/dante-server_1.4.1-1_amd64.deb

Cài đặt với lệnh gdebi:

$ sudo apt-get install gdebi-core
$ sudo gdebi dante-server_1.4.1-1_amd64.deb

2. Cấu hình

Việc tiếp theo là cấu hình server dante trước khi khởi động nó. File cấu hình có thể được tìm thấy ở đây –

nano /etc/danted.conf

Nội dung của nó sẽ giống như thế này –

# /etc/danted.conf

logoutput: syslog
user.privileged: root
user.unprivileged: nobody

# The listening network interface or address.
internal: 0.0.0.0 port=1080

# The proxying network interface or address.
external: eth0

# socks-rules determine what is proxied through the external interface.
# The default of "none" permits anonymous access.
socksmethod: username

# client-rules determine who can connect to the internal interface.
# The default of "none" permits anonymous access.
clientmethod: none

client pass {
    from: 0.0.0.0/0 to: 0.0.0.0/0
    log: connect disconnect error
}

socks pass {
    from: 0.0.0.0/0 to: 0.0.0.0/0
    log: connect disconnect error
}

Bây giờ, bắt đầu với danted proxy server

# service danted start

Sử dụng lệnh netstat để check port number

# netstat -nlpt | grep dant
tcp    0   0 0.0.0.0:1080      0.0.0.0:*        LISTEN   6342/danted

3. Tạo một user

Dante có thể sử dụng các tài khoản người dùng hệ thống unix để xác thực các client kết nối. Đối với điều này, bạn nên tạo một user riêng. Bất kỳ client nào kết nối với proxy server này sẽ gửi mật khẩu trong plain text qua mạng. Vì vậy hãy cẩn thận.

$ adduser mike

4. Test với curl

Sau khi hoàn tất việc cấu hình, đã đến lúc kiểm tra rằng proxy server đang hoạt động như mong đợi. Sử dụng lệnh curl để làm điều này. Chỉ định username, mật khẩu, IP server và port number. Sau đó thử tìm nạp một số URL.

curl -v -x socks5://mike:mike@<PROXY_IP>:1080 http://www.google.com/

Nếu mọi thứ hoạt động tốt, bạn nên xem html của google.com trong terminal. Bây giờ bạn có thể sử dụng proxy bên trong các trình duyệt.

Kết luận sau khi cài Socks5 trên Ubuntu

Dante là một server Socks5 có thể được sử dụng làm server proxy. Chẳng hạn, bạn có thể thiết lập một server Linux trực tuyến và sử dụng nó dưới dạng server proxy để truy cập các trang web khác. Các server proxy như vậy rất hữu ích khi bạn cần thay đổi địa chỉ IP trên internet. Hoặc là truy cập trang web từ một vị trí địa lý khác.

Theo binarytides.com

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments