Blockchain là gì? Các ứng dụng Blockchain trong cuộc sống

Lượt xem
Home

Blockchain là gì? Công nghệ blockchain ra đời mở ra xu hướng và góp phần vào sự phát triển các ngành nghề về lĩnh vực ngân hàng, logictics, điện tử viễn thông, kế toán kiểm toán,… Cùng Vietnix tìm hiểu sâu hơn về công nghệ blockchain với bài viết dưới đây.

Blockchain là gì?

Với câu hỏi công nghệ Blockchain là gì, thì bạn có thể hiểu rằng Blockchain là một cơ chế cơ sở dữ liệu tiên tiến lưu trữ thông tin bằng mã hóa và mở rộng theo thời gian. Mỗi block đều chứa thông tin thời gian khởi tạo và được liên kết tới khối trước đó. Kèm theo sự liên kết này là một mã thời gian và dữ liệu giao dịch.

Một khi dữ liệu được thu thập và chấp nhận thì không có cách nào thay đổi được. Theo cơ chế này, blockchain có thể chống lại việc gian lận cũng như thay đổi dữ liệu. Blockchain dùng để tạo sổ cái không thể chỉnh sửa để theo dõi các đơn đặt hàng, khoản thanh toán và những giao dịch khác. 

Công nghệ blockchain – sự kết hợp giữa 3 loại công nghệ nào?

Blockchain được tạo thành bởi 3 công nghệ dưới đây:

 • Mật mã học: Công nghệ Blockchain sử dụng public key và hàm hash funtion để đảm bảo tính riêng tư và minh bạch.
 • Lý thuyết trò chơi: Tất cả các nút tham gia đều phải tuân thủ luật chơi đồng thuận (giao thức PoW, PoS,..).
 • Mạng lưới ngang hàng: Mỗi một nút được xem như một mô hình client server để lưu trữ bản sao chép của ứng dụng.
Blockchain là một công nghệ giúp bảo mật và đảm bảo tính minh bạch cho dữ liệu
Blockchain là một công nghệ giúp bảo mật và đảm bảo tính minh bạch cho dữ liệu

Công nghệ Blockchain cho phép một nhóm gồm những người tham gia được chọn chia sẻ dữ liệu. Với các dịch vụ blockchain cloud, dữ liệu giao dịch từ nhiều nguồn có thể dễ dàng thu thập, tích hợp và chia sẻ. Dữ liệu được chia thành cách block được liên kết với nhau bằng các số nhận dạng duy nhất (unique identifier) ở dạng hàm hash (mật mã học (cryptographic hash)).

Trong hệ thống blockchain, gian lận và giả mạo dữ liệu được ngăn chặn vì dữ liệu không thể bị thay đổi nếu không có sự cho phép của Quorum. Một số sổ cái blockchain có thể được chia sẻ, nhưng không được thay đổi. Nếu ai đó cố gắng thay đổi dữ liệu, tất cả những người tham gia sẽ được cảnh báo và sẽ biết ai là người thực hiện hành vi đó.

Modular  Blockchain là gì?

Modular Blockchain là mạng lưới các Blockchain khác nhau để phân tách công việc. Theo đó, mỗi blockchain hoặc thực thể off-chain sẽ có thế mạnh riêng để xử lý một công việc cụ thể. Modular Blockchain được đoán là thế hệ phát triển cao cấp tiếp theo của Blockchain.

Modular blockchain được dự đoán sẽ phát triển mạnh mẽ trong tương tai
Modular blockchain được dự đoán sẽ phát triển mạnh mẽ trong tương tai

Sự khác nhau giữa Blockchain và Crypto

 • Về mặt bản chất, Blockchain là công nghệ để lưu trữ các dữ liệu trên mạng phi tập trung. Cryptocurrency là một phương tiện để trao đổi trên thị trường, đóng vai trò như đồng đô la Mỹ.
 • Về giá trị, Blockchain sẽ không có giá trị tiền tệ trong khi Cryptocurrency, bitcoin hay bất kì loại tiền tệ điện tử nào cũng sẽ được định giá trên thị trường. 
 • Khi cần xác thực tính minh bạch, Blockchain làm được điều này vì được xây dựng như một chiếc sổ cái công khai. Bất kỳ ai truy cập vào Blockchain để có thể xem lại những thông tin có sẵn. Ngược lại, Cryptocurrency thường là những giao dịch ẩn danh.
Blockchain và Cryptocurrency có nhiều điểm khác biệt
Blockchain và Cryptocurrency có nhiều điểm khác biệt

Sự khác nhau giữa Bitcoin và Blockchain

 • Về cấu trúc, bitcoin, tương tự như crypto, là một loại tiền điện tử. Blockchain là một cơ sở dữ liệu phân tán, là nền tảng chứa các loại tiền điện tử như bitcoin.
 • Blockchain có thể được ứng dụng để chuyển tất cả mọi thứ như thông tin, dữ liệu, quyền sở hữu,.. Trong khi bitcoin chỉ đáp những giao dịch tài chính.

Lịch sử công nghệ Blockchain

Sau khi tìm hiểu về blockchain cũng như bitcoin blockchain là gì, hãy tiếp tục tìm câu trả lời cho câu hỏi blockchain ra đời khi nào. Blockchain lần đầu tiên được phát minh và thiết kế bởi Satoshi Nakamoto vào năm 2008 (được xem là một phần cốt lõi của Bitcoin). Phát minh này nhằm đáp ứng mong muốn của Satoshi Nakamoto là tạo ra một phương tiện phi tập trung và công khai để ghi lại việc tạo và phân phối mỗi bitcoin. Ngày nay, blockchain tạo nền tảng cho một số lượng lớn các loại tiền mã hóa (tiền kỹ thuật số).

Nhờ Blockchain, người ta đã khai thác hơn 18 triệu trong số 21 triệu bitcoin đang tồn tại. Mỗi một trong số chúng và bất kỳ giao dịch nào sử dụng lên chúng đều được ghi lại trên một blockchain. Điều này là minh chứng cho sức mạnh xử lý lượng dữ liệu khổng lồ của Blockchain.

Blockchain ra đời vào năm 2008
Blockchain ra đời vào năm 2008 

Cách thức hoạt động của Blockchain

Blockchain hoạt động như cuốn sổ cái ghi chép mọi giao dịch trong mạng lưới, được bảo vệ bởi hệ thống bảo mật tiên tiến và minh bạch cho tất cả mọi người. Mỗi nút trên Blockchain đều sở hữu quyền truy cập vào tất cả các thông tin dữ liệu trong mỗi block thuộc Blockchain. Cụ thể, hệ thống chuỗi khối sẽ hoạt động dựa trên 4 nguyên lý là: mã hóa, quy tắc sổ cái, nguyên lý tạo khối và bảo mật thông tin.

Nguyên lý mã hoá

Các giao dịch trong Blockchain được diễn ra ngang hàng (P2P)và có những đặc điểm như sau:

 • Cách truyền dữ liệu: Thông tin về những điều xảy ra trên Blockchain thì được lưu trữ trên mỗi nút. Sau đó được chuyển đến các nút lân cận được truyền đi qua toàn bộ mạng.
 • Trên hệ thống ngân hàng: Tất cả mọi người đều có khả năng nhìn thấy mọi giao dịch và giá trị kèm theo trên.
 • Bạn không thể thay đổi hồ sơ của giao dịch: Giao dịch trên Blockchain được ghi lại và cập nhật mỗi lúc, hồ sơ của giao dịch này được liên kết với hồ sơ trước. Các bản ghi Blockchain có giá trị vĩnh viễn, được sắp xếp theo thứ tự thời gian và chúng đã cập nhật ở tất cả các nút khác.

Bạn sẽ cần một phần mềm cho phép bạn lưu trữ và trao đổi các đồng Bitcoin (ví điện tử) để có thể giao dịch trên Blockchain. Ví điện tử được bảo vệ bởi cặp khóa bảo mật duy nhất là khóa riêng tư (private key) và khóa công khai (public key).

Private key và public key là hai cặp khóa bảo mật giúp bảo vệ ví điện tử của người dùng
Private key và public key là hai cặp khóa bảo mật giúp bảo vệ ví điện tử của người dùng

Đối với khóa riêng tư (private key): bạn sẽ tạo ra một chữ ký điện tử thông qua chữ ký đó, các máy tính trong mạng lưới Blockchain sẽ  kiểm tra được chủ thể gửi và tính xác thực của giao dịch. Chứ ký này là một chuỗi văn bản dự trên sự kết hợp giữa private key và yêu cầu giao dịch của bạn. Bất cứ một ký tự đơn nào trong yêu cầu giao dịch của bạn thay đổi thì cả chuối chữ ký điện tử cũng bị thay đổi theo. Do đó, việc bị hacker thay đổi yêu cầu giao dịch hay số lượng Bitcoin của bạn là rất khó xảy ra.

Đối với khóa công khai (public key): Việc này sẽ đơn giản hơn khi chỉ chủ sở hữu khóa riêng tư cùng cặp với khóa công khai đó mới có thể mở khóa nội dung được mã hóa.

Quy tắc của sổ cái

Mỗi nút đều sẽ lưu giũ một bản sao của sổ kế toán trên hệ thống Blockchain. Vì vậy mà các nút đều biết được số dư tài khoản. Tuy nhiên bạn có thể yên tâm là hệ thống chỉ ghi lại các giao dịch được yêu cầu chứ hoàn toàn không theo dõi dựa trên số dư tài khoản của bạn.

Nguyên lý tạo khối

Mạng lưới Blockchain sẽ gom các giao dịch được gửi lên thành các khối, các giao dịch chung một khối sẽ được coi là giao dịch cùng thời điểm. Các giao dịch được coi là chưa xác nhận khi các giao dịch trong một khối chưa được thực hiện.

Nguyên lý tạo khối là một nguyên lý quan trọng để vận hành Blockchain
Nguyên lý tạo khối là một nguyên lý quan trọng để vận hành Blockchain

Các giao dịch có thể được nhóm bởi các nút và gửi lên mạng lưới coi như một hàm ý cho khối tiếp theo sau đó được gắn vào. Từ đây, ra có thể đặt vấn đề là khối nào được chấp thuận? Khối tiếp theo là khối nào? Hàm mã hóa băm không thể đảo ngược chính là đáp án cho vấn đề.

Sử dụng cách thức đoán các số ngẫu nhiên để kết hợp với nội dung khối tạo ra một kết quả đã được định nghĩa bởi hệ thống. Trên thực tế, luôn có một số lượng lớn máy tính tập trung vào việc đoán số do khoảng thòi gian mà hệ thống quy định mỗi khối tại ra là 10 phút 1 lần. Nhờ đó, một nút sẽ được sẽ được quyền gắn khối tiếp theo lên chuỗi và được gửi lên hệ thống khi giải quyết được vấn đề toán học trên.

Nếu trong trường hợp cả hai nút cùng gửi các khối lên chuối đồng thời thì hệ thống sẽ yêu cầu mỗi nút xây dựng trên chuỗi dài nhất. Thường thì điều này hiếm khi xảy ra nên hệ thống sẽ nhanh chóng ổn định khi các nút đồng thuận.

Thuật toán bảo mật Blockchain

Mạng lưới blockchain sử dụng nhiều biện pháp để bảo mật giao dịch, ngăn chặn gian lận. Khi có bất đồng về khối đại diện cuối cùng của chuỗi, cơ chế này sẽ kích hoạt để đảm bảo tính toàn vẹn của dữ liệu. 

Một thuật toán bảo mật khác là mỗi khối chứa một lệnh tham chiếu của khối trước đó, tạo thành một chuỗi liên kết mật mã. Việc thêm một khối mới vào chuỗi đòi hỏi giải quyết một bài toán toán học phức tạp, khiến việc gian lận hay thao túng dữ liệu trong những giao dịch tồn tại trong blockchain càng lâu thì tính bảo mật càng cao. Nguyên nhân của điều này là quá trình thêm một block vào hệ thống có thể mất vài phút đến vài giờ, tùy thuộc vào mạng lưới. Sau khi được xác nhận, giao dịch sẽ trở nên an toàn và không thể đảo ngược.

Các cơ chế đồng thuận trong Blockchain

Cơ chế đồng thuận đóng là phương thức mà các thành viên trong hệ thống thống nhất với nhau về việc xác nhận giao dịch và cập nhật dữ liệu. Dưới đây là một số cơ chế phổ biến:

 • Proof of Work (Bằng chứng Công việc): Đây là cơ chế được sử dụng phổ biến nhất, sử dụng trong Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Dogecoin,… Cơ chế này hoạt động dựa trên việc giải mã các bài toán phức tạp, tiêu tốn nhiều năng lượng điện.
 • Proof of Stake (Bằng chứng Cổ phần): Đây là một cơ chế đông thuận phân cấp được dùng trong Decred, Peercoin và sắp tới là Ethereum. Ưu điểm của cơ chế này là phân cấp và tốn ít năng lượng, tránh gặp các vấn đề liên quan đến an ninh mạng.
 • Delegated Proof-of-Stake (Uỷ quyền Cổ phần): Cơ chế này có chi phí giao dịch rẻ và có khả năng mở rộng, được dùng phổ biến trong Steemit, EOS, BitShares.
 • Proof of Authority (Bằng chứng Uỷ nhiệm): Cơ chế này có khả năng mở rộng tốt, được dùng trong POA.Network, Ethereum Kovan testnet.
 • Proof-of-Weight (Bằng chứng Khối lượng):  Algorand, Filecoin thường áp dụng cơ chế này. Ưu điểm của Proof-of-Weight là có khả năng mở rộng tốt, tùy chỉnh linh hoạt nhưng đòi hỏi nỗ lực phát triển lớn.
 • Byzantine Fault Tolerance (Đồng thuận chống gian lận): Phương pháp này thường được sử dụng trong Hyperledger, Stellar, Dispatch, Ripple. Cơ chế này mang lại năng suất cao, chi phí thấp, khả năng mở rộng tốt nhưng độ tin cậy cần được kiểm chứng thêm.
Các cơ chế đồng thuận quy định về cách thông qua giao dịch
Các cơ chế đồng thuận quy định về cách thông qua giao dịch

Các giao thức Blockchain

Giao thức trong Blockchain là những nền tảng hoặc nguyên tắc chuỗi khối dùng phục vụ cho một ngành cụ thể. Những thông tin dưới đây sẽ giúp bạn hiểu được 3 giao thức blockchain phổ biến.

Hyperledger Fabric

Hyperledger Fabric là lựa chọn lý tưởng cho các doanh nghiệp muốn xây dựng mạng lưới chuỗi khối riêng. Mô đun đa dạng này sẽ cho phép quản lý thông tin cá nhân và kiểm soát truy cập độc nhất. Nền tảng này phù hợp với nhiều ứng dụng như theo dõi chuỗi cung ứng, tài chính thương mại, chương trình khách hàng thân thiết,…

Ethereum

Nền tảng chuỗi khối nguồn mở Ethereum cho phép mọi người xây dựng các ứng dụng blockchain công khai. Phiên bản Ethereum Enterprise được thiết kế như một giải pháp an toàn và hiệu quả cho doanh nghiệp.

Corda

Tập trung vào tính bảo mật thông tin, Corda cho phép xây dựng mạng lưới chuỗi khối riêng tư hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện các hoạt động kinh doanh trực tiếp và an toàn. Một ứng dụng phổ biến của Corda được nhiều doanh nghiệp sử dụng là công nghệ hợp đồng thông minh. Corda được sử dụng rộng rãi trong lĩnh vực tài chính bởi các tổ chức như ngân hàng, công ty chứng khoán,…

Quorum

Quorum là một giao thức blockchain mã nguồn mở được phát triển dựa trên nền tảng Ethereum được thiết kế chuyên biệt cho hai loại mạng lưới blockchain là mạng riêng tư và mạng liên hợp. Với mạng riêng tư, người dùng sẽ sở hữu và vận hành tất cả các nút trong mạng lưới. Khi dùng mạng liên hợp, các cá nhân hoặc tổ chức sẽ cùng nhau sở hữu và vận hành các nút riêng biệt trong mạng lưới.

Ưu điểm và nhược điểm của Blockchain

Những ưu và nhược điểm của Blockchain có thể kể đến như sau:

Ưu điểm

 • Chuyển tiền hiệu quả hơn bởi vì Blockchain hoạt động 24/7.
 • Tính bảo mật cao.
 • Giao dịch không cần trung gian.
 • Độ chính xác cao hơn giữa các giao dịch.
 • Tính ổn định.

Nhược điểm

Mặc dù có rất nhiều ưu điểm, blockchain vẫn tồn tại những nhược điểm như sau:

 • Giới hạn giao dịch mỗi giây.
 • Có nguy cơ xảy ra hoạt động bất hợp pháp.
 • Rủi ro mất tài sản.
 • Chi phí năng lượng cao.

Hệ thống Blockchain có các loại nào?

Hệ thống blockchain được chia thành 3 loại như sau:

Public Blockchain

Đây là mạng blockchain công khai mà mọi người có thể tham gia, xác minh thông tin và giao dịch không hạn chế. Hầu hết các tiền mã hóa chạy trên một blockchain công khai đều được điều chỉnh bởi các quy tắc hoặc thuật toán đồng thuận.

Private Blockchain

Đây là dạng blockchain riêng tư hoặc được cấp phép cho các tổ chức thiết lập các quyền kiểm soát đối với những ai có thể truy cập. Ví dụ của nền tảng này là Blockchain Oracle.

Permissioned Blockchain

Là một dạng của Private nhưng sẽ được bên cung cấp bổ sung thêm nhiều tính năng khác. Loại Blockchain này thường được sử dụng cho những doanh nghiệp mong muốn kiểm soát cao trong quản lý quyền truy cập và thực hiện giao dịch.

Blockchain có ba loại chính đáp ứng những nhu cầu khác nhau của người dùng
Blockchain có ba loại chính đáp ứng những nhu cầu khác nhau của người dùng

Các phiên bản của công nghệ Blockchain là gì?

Hiện nay, Blockchain có 4 phiên bản như sau:

 • Công nghệ Blockchain 1.0: Cryptocurrency.
 • Công nghệ Blockchain 2.0: Smart Contract.
 • Công nghệ Blockchain 3.0: Dapps.
 • Công nghệ Blockchain 4.0: Blockchain For industry.

Công nghệ Blockchain 1.0: Cryptocurrency

Mục tiêu của công nghệ này là cung cấp cách thức giao dịch, thanh toán qua không gian mạng trực tiếp và an toàn. Việc triển khai DLT (distributed ledger technology) đã dẫn đến ứng dụng đầu tiên là: Cryptocurrency (tiền mã hóa). Bitcoin là ví dụ nổi bật nhất trong phân khúc này.

Các phiên bản của công nghệ blockchain
Các phiên bản của công nghệ Blockchain

Công nghệ Blockchain 2.0: Smart Contract

Smart Contract (hợp đồng thông minh) được phát triển dựa trên nền tảng Blockchain 2.0. Đây là các chương trình máy tính miễn phí thực thi tự động và kiểm tra các điều kiện được xác định trước đó như hỗ trợ, xác minh.  Ví dụ điển hình cho nền tảng này là Ethereum – một giao thức cho phép người dùng tạo ra những hợp đồng thông minh thay thế những phiên bản truyền thống.

Công nghệ Blockchain 3.0: Dapps

DApps là tên viết tắt của ứng dụng phi tập trung. Có code backend chạy trên mạng peer-to-peer. DApp có thể có code ví dụ về frontend Blockchain và giao diện người dùng được viết bằng bất kỳ ngôn ngữ nào có thể call đến phần backend, giống như ứng dụng truyền thống.

Công nghệ Blockchain 4.0: Blockchain For industry

Mục tiêu của Blockchain 4.0 là giải quyết toàn bộ vấn đề của ba thế hệ trước. Nền tảng này sẽ hỗ trợ doanh nghiệp giải thích các chiến lược và phương pháp để cải thiện hiệu quả kinh doanh.

Đặc điểm nổi bật của Blockchain

Tính bất biến

Tính bất biến là một trong những tính năng hàng đầu của công nghệ Blockchain, giúp đảm bảo mọi giao dịch đều được cố định. Sau khi một giao dịch  được ghi vào Blockchain, không ai có thể làm giải được giao dịch ấy. Điều này giúp tăng độ minh bạch và chính xác khi thực hiện các giao dịch tài chính.

Chống tham nhũng

Các blockchain công khai là một ví dụ hoàn hảo cho đặc điểm chống tham nhũng của cơ sở dữ liệu này. Vì mọi thông tin đều được công khai trong sổ cái, mọi người trong chuỗi blockchain đều có thể nhìn thấy các giao dịch. Mặt khác, blockchain riêng tư hoặc liên kết sẽ là lựa chọn phù hợp cho các doanh nghiệp muốn duy trì sự minh bạch giữa các nhân viên và bảo vệ thông tin nhạy cảm khỏi công chúng.

Mạng phi tập trung

Mạng decentralized (phi tập trung) có nghĩa là không có bất kỳ cơ quan quản lý nào hoặc một người quản lý nào. Mạng phi tập trung giúp đảm bảo tính tự do và quyền riêng tư của người dùng.

Blockchain có nhiều ưu điểm vượt trội trong quản lý dữ liệu
Blockchain có nhiều ưu điểm vượt trội trong quản lý dữ liệu

Bảo mật nâng cao

Tính bảo mật về thông tin người dùng kiểm soát chặt chẽ vì mọi thông tin trên blockchain đều được sử dụng hàm hash (mật mã học). Đối với quá trình này, bất kỳ dữ liệu input nào đều thông qua một thuật toán học tạo ra một loại giá trị khác nhau, nhưng độ dài luôn cố định.

Không thể đảo ngược hàm hash

Việc sử dụng hàm hash khá phức tạp và không thể thay đổi hoặc đảo ngược nó. Không ai có thể lấy một public key và tạo ra một private key. Ngoài ra, một thay đổi duy nhất trong input có thể dẫn đến một ID hoàn toàn khác.

Distributed Ledgers

Thông thường, một Distributed Ledgers (còn được gọi là công nghệ sổ cái phân tán) sẽ cung cấp mọi thông tin về giao dịch và người tham gia. Sổ cái phân tán cho phép bạn thực hiện giao dịch trực tiếp mà không cần thông qua bên trung gian thứ ba.

Hệ thống này được vận hành bởi một mạng lưới phi tập trung gồm nhiều người tham gia, trải rộng trên nhiều địa điểm và quốc gia. Công nghệ này sử dụng các thuật toán đồng thuận tiên tiến để đảm bảo dữ liệu được đồng bộ và nhất quán giữa tất cả các thành viên trong mạng lưới, tạo nên sự minh bạch và an toàn cho mọi giao dịch.

Giải quyết nhanh hơn

Việc xử lý các giao dịch thông qua các hệ thống ngân hàng truyền thống khá chậm chạp. Đôi khi bạn có thể mất nhiều ngày để xử lý một giao dịch sau khi hoàn tất tất cả các khoản thanh toán. Khi Blockchain ra đời, các giao dịch như chuyển tiền, gửi tiền, gửi thông tin được xử lý nhanh chóng và tiện lợi hơn

Ứng dụng Blockchain trong cuộc sống

Blockchain có ứng dụng thế nào trong logistics?

Ứng dụng Blockchain trong logistic là gì? Có thể nói công nghệ Blockchain đang tạo ra một cuộc cách mạng trong ngành xuất nhập khẩu bằng cách giải quyết hai bài toán lớn:

 • Tăng cường sự minh bạch: Vì dữ liệu liệu được ghi lại trên Blockchain không thể sửa đổi, nên những thông tin về vận chuyển hàng hóa sẽ luôn đảm bảo tính chính xác và đáng tin cậy. Nhờ vậy, người tiêu dùng có thể truy xuất nguồn gốc sản phẩm, kiểm tra chất lượng và thông tin liên quan một cách dễ dàng. Ví dụ, những dữ liệu về sản xuất, nuôi trồng và xuất khẩu sẽ giúp nhân viên hải quan sẽ dễ dàng xác định được nguồn gốc, chất lượng, tỷ lệ nội địa để đưa ra mức thuế phù hợp.
 • Loại bỏ thủ tục giấy tờ rườm rà: Hợp đồng thông minh Smart Contract giúp các doanh nghiệp logistic tự động hóa các quy trình thủ công giúp đẩy nhanh tốc độ vận chuyển hàng hóa. Không những thế, nền tảng ấy còn giúp giảm thiểu chi phí, từ đó nâng cao hiệu quả và sự tiện lợi cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu.

Cụ thể, Walmart – gã khổng lồ bán lẻ đã ứng dụng công nghệ blockchain từ năm 2016 để giám sát quá trình nhập thịt lợn từ Trung Quốc. Những mã QR được người dân ở tiểu bang Arkansas dán trên thùng đựng thịt gà để theo dõi giao dịch cũng là sản phẩm của Blockchain.

Blockchain đã tối ưu hóa hoạt động logistic, nhất là ở khâu làm thủ tục giấy tờ hải quan
Blockchain đã tối ưu hóa hoạt động logistic, nhất là ở khâu làm thủ tục giấy tờ hải quan

Blockchain trong ngành năng lượng

Nền tảng giao dịch năng lượng dựa trên Blockchain cho phép các cá nhân mua bán điện trực tiếp với nhau, loại bỏ vai trò trung gian của các công ty năng lượng truyền thống. Ví dụ, chủ nhà có tấm pin mặt trời có thể bán lượng điện dư thừa cho những người hàng xóm của họ thông qua nền tảng Blockchain. Quá trình giao dịch được tự động hóa thông qua đồng hồ đo thông minh và ghi lại trên chuỗi khối, đảm bảo tính minh bạch và an toàn.

Blockchain và ngành tài chính

Các hệ thống tài chính truyền thống như ngân hàng và sàn giao dịch chứng khoán đang áp dụng Blockchain để quản lý các khoản thanh toán trực tuyến, tài khoản và giao dịch thị trường một cách hiệu quả và an toàn hơn. Một ví dụ điển hình là Singapore Exchange Limited (SGX), một tổng công ty đầu tư cung cấp dịch vụ giao dịch tài chính trên khắp châu Á. SGX đã sử dụng Blockchain để xây dựng hệ thống tài khoản thanh toán liên ngân hàng, giúp giải quyết nhiều thách thức như xử lý hàng loạt và đối soát thủ công hàng nghìn giao dịch tài chính mỗi ngày.

Blockchain giúp xử lý hàng nghìn giao dịch tài chính trong thời gian ngắn
Blockchain giúp xử lý hàng nghìn giao dịch tài chính trong thời gian ngắn

Xu hướng công nghệ Blockchain

Blockchain đã ra đời hơn 10 năm, tuy nhiên công nghệ này vẫn được đánh giá sẽ tăng trưởng mạnh mẽ trong tương lai qua những dự đoán dưới đây:

 • Blockchain được tin tưởng: Có sự can thiệp của nhà nước, nên Blockchain sẽ giảm thiểu được sự tham nhũng, lừa đảo,…
 • Tiền ảo, bitcoin vẫn được phát triển: Dù bitcoin có những tin đồn không hay về loại tiền ảo này, nhưng nó vẫn đang phát triển và được nhiều nhà đầu tư tin tưởng.
 • Bùng nổ của game blockchain: Sẽ có nhiều trò chơi được xây dựng trên nền tảng blockchain với đồ họa ấn tượng cùng nhiều tính năng hấp dẫn.
 • Mở rộng phạm vi ứng dụng: Bên cạnh lĩnh vực tài chính thì công nghệ blockchain còn có tiềm năng được ứng dụng trong hoạt động của nhà nước, bầu cử, đàm phán,…

Câu hỏi thường gặp

1. Blockchain được sử dụng để làm gì?

Blockchain trải rộng các hoạt động của mình trên một mạng lưới máy tính, cho phép đồng Bitcoin và các loại tiền điện tử khác hoạt động mà không cần cơ quan trung ương . 
Điều này không chỉ làm giảm rủi ro mà còn loại bỏ nhiều phí xử lý và giao dịch.

2. Blockchain có phải là một khoản đầu tư tốt?

Nếu bạn tin vào công nghệ blockchain, tiền điện 
tử là một khoản đầu tư dài hạn tuyệt vời . 
Bitcoin được xem như một kho lưu trữ có giá trị và một số người nghĩ rằng Bitcoin có thể thay thế vàng trong tương lai. 

3. Làm thế nào để bạn kiếm tiền trên blockchain?

Bạn kiếm được tiền điện tử khi đăng ảnh và xuất bản bài đăng của mình . 
Sau đó, bạn có thể sử dụng tiền điện tử này để mua hàng hóa hoặc dịch vụ trên nền tảng hoặc chuyển nó sang các sàn giao dịch khác nhau như Bittrex và Binance, chuyển đổi nó thành Bitcoin hoặc chuyển nó đến ngân hàng của bạn dưới dạng tiền tệ fiat.

4. Một số công ty Blockchain tại Việt Nam

Một số công ty hoạt động trong lĩnh vực Blockchain vô cùng thành công tại Việt Nam là: Sotatek, Savvycom, InApps Technology, Newwave Solutions, NCCPlus Vietnam, Ekoios, Synodus,…

5. NFT là gì?

NFT là viết tắt của Non-fungible token, tiếng Việt là mã thông báo không thể thay thế. Về cơ bản, NFT là một loại tài sản kỹ thuật số được lưu trữ trên công nghệ blockchain như một tác phẩm nghệ thuật, một bài hát, một đoạn video, một món đồ sưu tầm trong game,… Hiện nay, NFT thường được giao dịch bằng tiền điện tử, tuy nhiên một số trường hợp có thể quy đổi sang USD.

6. Crypto là gì?

Crypto, hay còn gọi là Cryptocurrency, là một dạng tiền điện tử được tạo ra và quản lý bởi các dự án Blockchain. Crypto cũng được gọi là tiền ảo – một thuật ngữ phổ biến trong cộng đồng người dùng.

7. Xfi blockchain là gì?

Xfi Blockchain là một nền tảng Blockchain thế hệ mới dùng để truy cập tất cả các sản phẩm và dịch vụ trong hệ sinh thái MinePlex như Ví, Tài chính, Thanh toán và Thị trường.

Lời kết

Những thông tin phía trên đã giúp bạn trả lời câu hỏi Blockchain là gì và ứng dụng của công nghệ này trong đời sống. Hy vọng rằng bạn sẽ có thêm những kiến thức công nghệ hữu ích để tối ưu hóa cuộc sống. Đừng quên ghé thăm Vietnix thường xuyên để cập nhật những tin tức công nghệ mới nhất.

Chia sẻ lên

Theo dõi trên

Logo Google new

Đánh giá

5/5 - (156 bình chọn)

Hoàng Vui

Kết nối với mình qua

Icon Quote
Icon Quote
Đăng ký nhận tin
Để không bỏ sót bất kỳ tin tức hoặc chương trình khuyến mãi từ Vietnix

Bình luận

Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

100 (+39)

Điểm Mobile

100 (+67)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

Ecommerce

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

99 (+28)

Điểm Mobile

100 (+50)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

SEO

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

99 (+26)

Điểm Mobile

98 (+59)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

Ecommerce

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

100 (+8)

Điểm Mobile

98 (+35)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

Giáo Dục

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

100 (+61)

Điểm Mobile

100 (+61)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

Giáo Dục

Võ Thiên Tòng

25 Tháng 2 lúc 21:09

·

Mình muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến Team Vietnix, anh Hưng Nguyễn, anh Vietnix Trung, em Quốc Huy đã hỗ trợ tối ưu Page Speed Insight (PSI) cho website vanvoiminhhoa.vn của mình.
Biết đến anh Hưng đã lâu nhưng chưa có duyên sử dụng dịch vụ bên anh. Tình cờ thấy được bài Post của anh về việc hỗ trợ tối ưu PSI miễn phí chỉ với vài Slot, thấy AE cmt khá nhiều nên cũng không nghĩ tới lượt mình. Hôm sau đánh liều inbox 1 phen xem sao thì may mắn được đưa vào danh sách. Vài ngày sau được Team Vietnix liên hệ và hỗ trợ.
Kết quả đạt được:
• Điểm xanh lè xanh lét
• Tốc độ tải trang nhanh hơn hẳn
• Các chỉ số cũng được cải thiện đáng kể
• Và mình tin rằng với việc PSI được cải thiện cũng thúc đẩy những thứ khác đi lên theo!
Mình thực sự hài lòng với dịch vụ của Vietnix và muốn giới thiệu đến tất cả mọi người:
• Dịch vụ Wordpress Hosting: Tốc độ nhanh, ổn định, bảo mật cao, hỗ trợ kỹ thuật 24/7. (https://vietnix.vn/wordpress-hosting/)
• Dịch vụ Business Hosting: Dung lượng lớn, phù hợp cho website có lượng truy cập cao, tích hợp nhiều tính năng cao cấp. (https://vietnix.vn/business-hosting/)
Đặc biệt, Vietnix đang có chương trình ưu đãi:
• Giảm giá 20% trọn đời khi nhập code THIENTONG_PAGESPEED tại trang thanh toán (Chu kỳ 12 tháng trở lên)
• Tặng 1 lần tối ưu điểm Page Speed Insight cho 1 website
Cám ơn Vietnix một lần nữa!
#Vietnix #Vanvoiminhhoa #Pagespeedinsight
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu
Thiện Nguyễn - CEO SEO Dạo

5 Tháng 3 lúc 16:21

·

CORE WEB VITAL YẾU TỐ XẾP HẠNG TÌM KIẾM SEO
Core Web Vitals là một tập hợp các chỉ số đo lường hiệu suất của trang web từ góc độ người dùng, được Google sử dụng để đánh giá trải nghiệm người dùng trên các trang web. Các chỉ số chính bao gồm:
– Largest contentful paint (LCP): Tốc độ render của page. Mục tiêu là dưới 2,5 giây.
– First input delay (FID): Tốc độ phản hồi của website với tương tác của người dùng. Mục tiêu là dưới 100ms.
– Cumulative Layout Shift (CLS): Độ ổn định của bố cục trang. Mục tiêu là dưới 0.1.
Tất cả các chỉ số này đo lường các khía cạnh quan trọng của trải nghiệm người dùng trên trang web. Google đã công bố rằng từ tháng 5 năm 2021, các Core Web Vitals sẽ được sử dụng làm một trong các yếu tố đánh giá trong việc xếp hạng trang web trên kết quả tìm kiếm. Do đó, hiểu và cải thiện các Core Web Vitals là rất quan trọng đối với SEO.
Tóm lại, Core Web Vitals không chỉ giúp cải thiện hiệu suất và xếp hạng trang web trên công cụ tìm kiếm, mà còn cải thiện trải nghiệm của người dùng khi họ truy cập và tương tác với trang website.
P/s: mình đang có gói hỗ trợ đặc biệt cho anh em tối ưu tốc độ bên VIETNIX:
– Giảm 20% lifetime dịch vụ Hosting Business và Hosting Wordpress chu kỳ 12 tháng trở lên.
– Tặng 1 lần tối ưu điểm Page Speed Insight cho 1 website.
Anh em có nhu cầu đăng ký qua bạn Vietnix Trung này nhé và nhập mã SEODAO_PAGESPEED để được ưu đãi nhé.😁
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu SEO Dạo
Icharm review

5 Tháng 3 lúc 15:43

·

[Mình vừa được hỗ trợ tối ưu page speed website]
Trước khi được tối ưu, web của mình điểm rất thấp, đặc biệt là mobile chỉ có 39. Cơ duyên thế nào lúc lướt face lại va phải chương trình tối ưu pagespeed bên Vietnix.
Sau khi được Trần Hoàng Phúc và team Vietnix hỗ trợ nhiệt tình, điểm web vọt lên 98 99 (như hình bên dưới). Dùng thử web thì thấy quá là mượt, 10 điểm cho team Vietnix.
Nói thật thì mình thật sự ấn tượng về sự nhiệt huyết, tận tâm và rất chuyên nghiệp bên Vietnix.
Anh em có nhu cầu về hosting hay có vấn đề về website như:
1. Web load chậm
2. Khách rời web vì đợi tải nội dung, hình ảnh lâu
3. Hay tất tần tật mọi thứ về website
THÌ LIÊN HỆ NGAY VIETNIX NHÉ!
Và đừng quên dùng pass “ICHARM_PAGESPEED” để được giảm 20% trọn đời hosting business và wp hosting. Quả code này còn được tặng 1 lần tối ưu pagespeed nữa nhé, ưu đãi chắc cũng phải nhất nhì thị trường luôn.
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu
Hoàng Nguyễn

29 Tháng 2 lúc 17:04

·

Xin chào mọi người! Vừa rồi mình có sử dụng dịch vụ tối ưu website, tăng tốc độ tải trang pagespeed của Vietnix kết quả trên cả tuyệt vời nên mình viết bài này để chia sẻ thông tin với các bạn.
Lý do mình chọn dịch vụ tối ưu tốc độ website của Vietnix:
✅ Đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm: Đã tối ưu thành công cho hàng nghìn website trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Các bạn nhân viên rất thân thiện, nhiệt tình và chủ động trong quá trình làm việc để cập nhật tiến độ.
✅ Quy trình chuyên nghiệp:
– Kiểm tra và phân tích: Vietnix sử dụng các công cụ tiên tiến để kiểm tra và phân tích tốc độ website của bạn.
– Xác định nguyên nhân: Vietnix xác định nguyên nhân khiến website tải chậm và đưa ra giải pháp tối ưu phù hợp.
– Tối ưu hóa website: Vietnix áp dụng các kỹ thuật tối ưu tiên tiến nhất để tăng tốc độ tải trang.
– Báo cáo kết quả: Vietnix cung cấp báo cáo chi tiết về kết quả tối ưu hóa website.
Công nghệ tiên tiến: Vietnix sử dụng các công nghệ tối ưu mới nhất như LiteSpeed, LSCache, Memcached, Redis, v.v.
✅ Cam kết kết quả: Vietnix cam kết tăng tốc độ website của bạn lên tối thiểu 90%.
✅ Giá cả cạnh tranh: Vietnix cung cấp dịch vụ tối ưu tốc độ website với mức giá cạnh tranh nhất trên thị trường.
📣 Để đăng ký sử dụng dịch vụ tối ưu tốc độ website và các dịch vụ khác như hosting, vps, domain… các bạn có thể đăng ký tại https://portal.vietnix.vn/aff.php?aff=57 hoặc Inbox cho sếp Vietnix Trung nhé.
Các bạn có thể kiểm tra tốc độ trang của mình https://lasan.edu.vn hoặc một vài trang khác đã sử dụng dịch vụ của Vietnix như sau:
https://pagespeed.web.dev/…/https…/v8beqewyt2…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/etiohjvtl4…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/yczuqpw6d1…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/xf9y65kuzk…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/fdrsms15en…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/s7p9cgzeri…
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu
Dũng cá xinh

30 Tháng 1 lúc 19:09

·

[Đỉnh]
Em có dùng hosting, vps, cloud vps, cloud server, dedicated server của rất nhiều bên từ trong nước đến nước ngoài để hosting khoảng 2,000+ domain. Mỗi bên đều có ưu nhược khác nhau, nhưng có 1 số bên đặc biệt “bá đạo”, trong đó có: Vietnix!!!!

Lần đầu tiên em được cả CEO Hưng Nguyễn lẫn Master về dev Vietnix Trung của 1 đơn vị hàng đầu liên quan đến Hosting, Server support từ A – Z (từ Zalo, Tele, đến FB và cả Phone)

Em có khá nhiều web dạng Big Data (bài, ảnh, database, data) lên đến hàng trăm Gb. Càng to thì nó càng có nhiều vấn đề về phần phản hồi ban đầu (nhược điểm cố hữu của php wordpress so với nativejs, reactjs, html, headless,…), và anh em Vietnix có nhã ý hỗ trợ xử lý phần Speed Insight này.

Kết quả thực sự kinh ngạc, từ cách trao đổi đến xử lý vấn đề, cut off những cái cần cut off, xử lý rất sâu vấn đề và gợi ý rất nhiều ý tưởng optimize hệ thống!!!! Thực sự quá hài lòng về kết quả cũng như cách tương tác của các đầu tầu bên Vietnix ^^!!!

Nhân cơ duyên được kết nối với những cao thủ của Vietnix, em xin chia sẻ và lan tỏa để nhiều anh em có cơ hội được sử dụng những dịch vụ tốt nhất với giá vô cùng hợp lý!!!!

1 – Với anh em chưa có hosting, em đặc biệt recommend sử dụng hosting bên Vietnix:
– Sử dụng mã DUNGCAXINH_PAGESPEED sẽ được giảm 20% trọn đời (lifetime luôn)
– Áp dụng các gói Hosting Business, Hosting wordpress và reg 1 năm trở lên
– Anh em chưa biết cách reg thì còm men hoặc ib để em hướng dẫn hoặc nhờ các bạn bên Vietnix support từ A – Z

2 – Anh em có hosting rồi và muốn build blog hoặc web = wordpress mà chưa có giao diện thì nhân tiện em đang có tài khoản Premium bên Envato, em sẽ tặng bất kỳ giao diện nào có trên Envato Themes (Link em để dưới còm men) ạ. Cả nhà còm hoặc ib em Themes mà mọi người “chim ưng”, em sẽ cho anh em tải về, up drive và gửi ạ!!! (Chương trình này kéo dài đến ngày 29 tết âm lịch ạ)

3 – BEST NHẤT luôn!!!! Anh em nào mua hosting dùng mã DUNGCAXINH_PAGESPEED sẽ được tối ưu 100 điểm tốc độ cho 1 web (đây là ưu đãi riêng của CEO Hưng Nguyễn dành cho bạn bè của #dungcaxinh ^^) (Giá trị nhất là cái vụ số 3 này anh chị em nhé ^^), cơ hội vàng để move về đơn vị hosting uy tín là đây ^^!!!!

Một lần nữa xin chân thành cám ơn 2 đồng chí em: Hưng Nguyễn và Vietnix Trung đã giải được một bài toán khó cho các trang WP Big data mà anh loay hoay bao lâu nay chưa tìm ra đáp án!!! Chúc Vietnix ngày càng phát triển và có một năm 2024 đại đại thắng nhé ^^ !!!!!
#SEO #Vietnix #dungcaxinh

Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu
Hiếu AI

2 Tháng 2 lúc 21:06

·

UY TÍN – TẬN TÂM – TỐC ĐỘ

3 từ trên là vẫn chưa đủ để nói về quy trình làm việc cực chuyên nghiệp của team Vietnix.Chuyện là mình có con website chính đang có lượt truy cập organic hàng ngày cũng tương đối (hình 1)

Vấn đề là, con site này đang nằm trên hosting dùng chung nên tốc độ load chưa nhanh, tốc độ load chưa nhanh thì trải nghiệm visitor chưa tốt, trải nghiệm visitor chưa tốt thì tỷ lệ chuyển đổi ra đơn hàng kiểu gì thì kiểu cũng sẽ bị ảnh hưởng.

Biết rõ là đang mất tiền nhưng không biết xử lý như lào, nghĩ mà cay.

Đang loay hoay thì vận may nó tới, hôm qua đang lướt phở bò thấy a Nguyễn Việt Dũng đăng bài, rảnh nên thả cái comment hóng hớt, ai ngờ ngoằng phát thấy ông Dũng tạo nhóm với Vietnix Trung luôn.

Ae Vietnix thì siêu tốc độ, lập tức lấy thông tin vào việc, không hỏi han lằng nhằng, không kỳ kèo chốt đơn dù lúc đấy cũng đang đêm muộn.
Sáng hôm sau dậy vẫn còn đang lơ ngơ mở điện thoại check tin nhắn thì đã thấy ae Vietnix báo xong việc, trong khi mình vẫn chưa biết có chuyện gì xảy ra @@.

Được cái bấm thử website thì thấy load siêu nhanh, chưa tới một giây là thông tin các thứ hiện hết. Quá phê, thả con ảnh trước sau (hình 2,3) để ace tiện đối chiếu nhé. Thế này thì mình gửi gắm nốt 15 em website còn lại cho team Vietnix thôi chứ không cần nghĩ ngợi gì nữa. 10/10.

Nên là:

 1. Anh chị em muốn có một con website tốc độ load nhanh như tốc độ trở mặt của nyc – Dùng ngay dịch vụ hosting của Vietnix
 2. Anh chị em có website rồi muốn tìm bên hosting uy tín, chuyên nghiệp hỗ trợ không quản ngày đêm – Liên hệ ngay Vietnix Trung
 3. Anh chị em quan tâm đến trải nghiệm khách hàng, từ những cái nhỏ nhất như tăng tốc độ website – Better call Vietnix Trung

Và đừng quên dùng pass “HIEUAI_PAGESPEED” để được giảm 20% trọn đời hosting business và wp hosting, quả code này còn được tặng 1 lần tối ưu pagespeed nữa nhé, ưu đãi chắc cũng phải nhất nhì thị trường luôn.
#SEO #Vietnix #hieuai

Website
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

100 (+43)

Điểm Mobile

100 (+74)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

AI