Hosting Linux

Tận hưởng tốc độ cao, độ ổn định vượt trội, bảo mật toàn diện và dễ dàng sử dụng với dịch vụ Hosting Linux của Vietnix

Sao lưu dữ liệu
tự động mỗi ngày
Sỡ hữu chứng chỉ SSL 
Miễn phí
Hơn
500+ mẫu website chuyên nghiệp
miễn phí
Tốc độ cao
ổn định vượt trội
Bảo mật
toàn diện
Banner Hosting Linux

Được sự tin tưởng của hơn 50,000+ doanh nghiệp trong và ngoài nước

Logo ivivuLogo VietnamworksLogo SeosonaLogo LevinciLogo o2skinLogo MyalohaLogo GTVLogo Sago MediaLogo OEGLogo FPT JetkingLogo OkachiLogo Alobuy

Hosting linux là gì?

Hosting Linux là dịch vụ cung cấp không gian lưu trữ trên server chạy hệ điều hành Linux – mã nguồn mở tương tự PHP, MySQL, XML hay Python,…. Bản thân Hosting linux hỗ trợ tối ưu cho các website dùng ngôn ngữ PHP và cơ sở dữ liệu MySQL. Linux hosting sở hữu cấu hình mạnh mẽ, các tài nguyên được chia nhỏ thành nhiều package, nhờ vậy mà người dùng có thể dễ dàng quản lý, chia sẻ dữ liệu.

Bảng giá dịch vụ hosting Linux

Lựa chọn các gói dịch vụ Linux web hosting phù hợp với nhu cầu của bạn

3 Tháng
6 Tháng - 5%
1 Năm - 10% icon phổ biến
2 Năm - 15%
3 Năm - 20%
HOSTING PREMIUM 1
27,000đ -30%
39,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá Web Hosting 1 Core
icon RAM bảng giá Web Hosting 1GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Web Hosting
1GB + 1GB Free
icon số domain bảng giá Web Hosting 1 Domain
Đăng ký
Tag price Web Hosting
Tạm tính 81,000đ
HOSTING PREMIUM 2
41,000đ -30%
59,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá Web Hosting 1 Core
icon RAM bảng giá Web Hosting 2GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Web Hosting
2GB + 2GB Free
icon số domain bảng giá Web Hosting 1 Domain
Đăng ký
Tag price Web Hosting
Tạm tính 123,000đ
HOSTING PREMIUM 3
48,000đ -30%
69,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá Web Hosting 2 Core
icon RAM bảng giá Web Hosting 2GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Web Hosting
2GB + 2GB Free
icon số domain bảng giá Web Hosting 1 Domain
Đăng ký
Tag price Web Hosting
Tạm tính 144,000đ
Bán chạy
HOSTING PREMIUM 4
69,000đ -30%
99,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá Web Hosting 2 Core
icon RAM bảng giá Web Hosting 3GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Web Hosting
3GB + 3GB Free
icon số domain bảng giá Web Hosting 1 Domain
Đăng ký
Tag price Web Hosting
Tạm tính 207,000đ
HOSTING PREMIUM 5
83,000đ -30%
119,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá Web Hosting 2 Core
icon RAM bảng giá Web Hosting 3GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Web Hosting
3GB + 3GB Free
icon số domain bảng giá Web Hosting 2 Domain
Đăng ký
Tag price Web Hosting
Tạm tính 249,000đ
HOSTING PREMIUM 6
104,000đ -30%
149,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá Web Hosting 2 Core
icon RAM bảng giá Web Hosting 4GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Web Hosting
4GB + 4GB Free
icon số domain bảng giá Web Hosting 2 Domain
Đăng ký
Tag price Web Hosting
Tạm tính 312,000đ
HOSTING PREMIUM 7
153,000đ -30%
219,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá Web Hosting 4 Core
icon RAM bảng giá Web Hosting 4GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Web Hosting
4GB + 4GB Free
icon số domain bảng giá Web Hosting 4 Domain
Đăng ký
Tag price Web Hosting
Tạm tính 459,000đ
HOSTING PREMIUM 8
209,000đ -30%
299,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá Web Hosting 4 Core
icon RAM bảng giá Web Hosting 6GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Web Hosting
6GB + 6GB Free
icon số domain bảng giá Web Hosting 4 Domain
Đăng ký
Tag price Web Hosting
Tạm tính 627,000đ
HOSTING PREMIUM 9
279,000đ -30%
399,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá Web Hosting 4 Core
icon RAM bảng giá Web Hosting 8GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Web Hosting
8GB + 8GB Free
icon số domain bảng giá Web Hosting 4 Domain
Đăng ký
Tag price Web Hosting
Tạm tính 837,000đ
Siêu tốc
HOSTING PREMIUM 10
384,000đ -30%
549,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá Web Hosting 8 Core
icon RAM bảng giá Web Hosting 10GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Web Hosting
10GB + 10GB Free
icon số domain bảng giá Web Hosting 4 Domain
Đăng ký
Tag price Web Hosting
Tạm tính 1,152,000đ
Nếu bạn chưa tìm thấy gói phù hợp
HOSTING PREMIUM 1
25,000đ -30%
37,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá Web Hosting 1 Core
icon RAM bảng giá Web Hosting 1GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Web Hosting
1GB + 1GB Free
icon số domain bảng giá Web Hosting 1 Domain
Đăng ký
Tag price Web Hosting
Tạm tính 150,000đ
HOSTING PREMIUM 2
39,000đ -30%
56,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá Web Hosting 1 Core
icon RAM bảng giá Web Hosting 2GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Web Hosting
2GB + 2GB Free
icon số domain bảng giá Web Hosting 1 Domain
Đăng ký
Tag price Web Hosting
Tạm tính 234,000đ
HOSTING PREMIUM 3
45,000đ -30%
65,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá Web Hosting 2 Core
icon RAM bảng giá Web Hosting 2GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Web Hosting
2GB + 2GB Free
icon số domain bảng giá Web Hosting 1 Domain
Đăng ký
Tag price Web Hosting
Tạm tính 270,000đ
Bán chạy
HOSTING PREMIUM 4
65,000đ -30%
94,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá Web Hosting 2 Core
icon RAM bảng giá Web Hosting 3GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Web Hosting
3GB + 3GB Free
icon số domain bảng giá Web Hosting 1 Domain
Đăng ký
Tag price Web Hosting
Tạm tính 390,000đ
HOSTING PREMIUM 5
79,000đ -30%
113,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá Web Hosting 2 Core
icon RAM bảng giá Web Hosting 3GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Web Hosting
3GB + 3GB Free
icon số domain bảng giá Web Hosting 2 Domain
Đăng ký
Tag price Web Hosting
Tạm tính 474,000đ
HOSTING PREMIUM 6
98,000đ -30%
141,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá Web Hosting 2 Core
icon RAM bảng giá Web Hosting 4GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Web Hosting
4GB + 4GB Free
icon số domain bảng giá Web Hosting 2 Domain
Đăng ký
Tag price Web Hosting
Tạm tính 588,000đ
HOSTING PREMIUM 7
145,000đ -30%
208,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá Web Hosting 4 Core
icon RAM bảng giá Web Hosting 4GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Web Hosting
4GB + 4GB Free
icon số domain bảng giá Web Hosting 4 Domain
Đăng ký
Tag price Web Hosting
Tạm tính 870,000đ
HOSTING PREMIUM 8
198,000đ -30%
284,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá Web Hosting 4 Core
icon RAM bảng giá Web Hosting 6GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Web Hosting
6GB + 6GB Free
icon số domain bảng giá Web Hosting 4 Domain
Đăng ký
Tag price Web Hosting
Tạm tính 1,188,000đ
HOSTING PREMIUM 9
265,000đ -30%
379,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá Web Hosting 4 Core
icon RAM bảng giá Web Hosting 8GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Web Hosting
8GB + 8GB Free
icon số domain bảng giá Web Hosting 4 Domain
Đăng ký
Tag price Web Hosting
Tạm tính 1,590,000đ
Siêu tốc
HOSTING PREMIUM 10
364,000đ -30%
521,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá Web Hosting 8 Core
icon RAM bảng giá Web Hosting 10GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Web Hosting
10GB + 10GB Free
icon số domain bảng giá Web Hosting 4 Domain
Đăng ký
Tag price Web Hosting
Tạm tính 2,184,000đ
Nếu bạn chưa tìm thấy gói phù hợp
HOSTING PREMIUM 1
24,000đ -30%
35,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá Web Hosting 1 Core
icon RAM bảng giá Web Hosting 1GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Web Hosting
1GB + 1GB Free
icon số domain bảng giá Web Hosting 1 Domain
Đăng ký
Tag price Web Hosting
Tạm tính 288,000đ
HOSTING PREMIUM 2
37,000đ -30%
53,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá Web Hosting 1 Core
icon RAM bảng giá Web Hosting 2GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Web Hosting
2GB + 2GB Free
icon số domain bảng giá Web Hosting 1 Domain
Đăng ký
Tag price Web Hosting
Tạm tính 444,000đ
HOSTING PREMIUM 3
43,000đ -30%
62,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá Web Hosting 2 Core
icon RAM bảng giá Web Hosting 2GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Web Hosting
2GB + 2GB Free
icon số domain bảng giá Web Hosting 1 Domain
Đăng ký
Tag price Web Hosting
Tạm tính 516,000đ
Bán chạy
HOSTING PREMIUM 4
62,000đ -30%
89,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá Web Hosting 2 Core
icon RAM bảng giá Web Hosting 3GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Web Hosting
3GB + 3GB Free
icon số domain bảng giá Web Hosting 1 Domain
Đăng ký
Tag price Web Hosting
Tạm tính 744,000đ
HOSTING PREMIUM 5
74,000đ -30%
107,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá Web Hosting 2 Core
icon RAM bảng giá Web Hosting 3GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Web Hosting
3GB + 3GB Free
icon số domain bảng giá Web Hosting 2 Domain
Đăng ký
Tag price Web Hosting
Tạm tính 888,000đ
HOSTING PREMIUM 6
93,000đ -30%
134,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá Web Hosting 2 Core
icon RAM bảng giá Web Hosting 4GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Web Hosting
4GB + 4GB Free
icon số domain bảng giá Web Hosting 2 Domain
Đăng ký
Tag price Web Hosting
Tạm tính 1,116,000đ
HOSTING PREMIUM 7
137,000đ -30%
197,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá Web Hosting 4 Core
icon RAM bảng giá Web Hosting 4GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Web Hosting
4GB + 4GB Free
icon số domain bảng giá Web Hosting 4 Domain
Đăng ký
Tag price Web Hosting
Tạm tính 1,644,000đ
HOSTING PREMIUM 8
188,000đ -30%
269,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá Web Hosting 4 Core
icon RAM bảng giá Web Hosting 6GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Web Hosting
6GB + 6GB Free
icon số domain bảng giá Web Hosting 4 Domain
Đăng ký
Tag price Web Hosting
Tạm tính 2,256,000đ
HOSTING PREMIUM 9
251,000đ -30%
359,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá Web Hosting 4 Core
icon RAM bảng giá Web Hosting 8GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Web Hosting
8GB + 8GB Free
icon số domain bảng giá Web Hosting 4 Domain
Đăng ký
Tag price Web Hosting
Tạm tính 3,012,000đ
Siêu tốc
HOSTING PREMIUM 10
345,000đ -30%
494,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá Web Hosting 8 Core
icon RAM bảng giá Web Hosting 10GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Web Hosting
10GB + 10GB Free
icon số domain bảng giá Web Hosting 4 Domain
Đăng ký
Tag price Web Hosting
Tạm tính 4,140,000đ
Nếu bạn chưa tìm thấy gói phù hợp
HOSTING PREMIUM 1
23,000đ -30%
33,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá Web Hosting 1 Core
icon RAM bảng giá Web Hosting 1GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Web Hosting
1GB + 1GB Free
icon số domain bảng giá Web Hosting 1 Domain
Đăng ký
Tag price Web Hosting
Tạm tính 552,000đ
HOSTING PREMIUM 2
35,000đ -30%
50,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá Web Hosting 1 Core
icon RAM bảng giá Web Hosting 2GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Web Hosting
2GB + 2GB Free
icon số domain bảng giá Web Hosting 1 Domain
Đăng ký
Tag price Web Hosting
Tạm tính 840,000đ
HOSTING PREMIUM 3
40,000đ -30%
58,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá Web Hosting 2 Core
icon RAM bảng giá Web Hosting 2GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Web Hosting
2GB + 2GB Free
icon số domain bảng giá Web Hosting 1 Domain
Đăng ký
Tag price Web Hosting
Tạm tính 960,000đ
Bán chạy
HOSTING PREMIUM 4
58,000đ -30%
84,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá Web Hosting 2 Core
icon RAM bảng giá Web Hosting 3GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Web Hosting
3GB + 3GB Free
icon số domain bảng giá Web Hosting 1 Domain
Đăng ký
Tag price Web Hosting
Tạm tính 1,392,000đ
HOSTING PREMIUM 5
70,000đ -30%
101,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá Web Hosting 2 Core
icon RAM bảng giá Web Hosting 3GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Web Hosting
3GB + 3GB Free
icon số domain bảng giá Web Hosting 2 Domain
Đăng ký
Tag price Web Hosting
Tạm tính 1,680,000đ
HOSTING PREMIUM 6
88,000đ -30%
126,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá Web Hosting 2 Core
icon RAM bảng giá Web Hosting 4GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Web Hosting
4GB + 4GB Free
icon số domain bảng giá Web Hosting 2 Domain
Đăng ký
Tag price Web Hosting
Tạm tính 2,112,000đ
HOSTING PREMIUM 7
130,000đ -30%
186,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá Web Hosting 4 Core
icon RAM bảng giá Web Hosting 4GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Web Hosting
4GB + 4GB Free
icon số domain bảng giá Web Hosting 4 Domain
Đăng ký
Tag price Web Hosting
Tạm tính 3,120,000đ
HOSTING PREMIUM 8
177,000đ -30%
254,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá Web Hosting 4 Core
icon RAM bảng giá Web Hosting 6GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Web Hosting
6GB + 6GB Free
icon số domain bảng giá Web Hosting 4 Domain
Đăng ký
Tag price Web Hosting
Tạm tính 4,248,000đ
HOSTING PREMIUM 9
237,000đ -30%
339,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá Web Hosting 4 Core
icon RAM bảng giá Web Hosting 8GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Web Hosting
8GB + 8GB Free
icon số domain bảng giá Web Hosting 4 Domain
Đăng ký
Tag price Web Hosting
Tạm tính 5,688,000đ
Siêu tốc
HOSTING PREMIUM 10
326,000đ -30%
466,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá Web Hosting 8 Core
icon RAM bảng giá Web Hosting 10GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Web Hosting
10GB + 10GB Free
icon số domain bảng giá Web Hosting 4 Domain
Đăng ký
Tag price Web Hosting
Tạm tính 7,824,000đ
Nếu bạn chưa tìm thấy gói phù hợp
HOSTING PREMIUM 1
21,000đ -30%
31,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá Web Hosting 1 Core
icon RAM bảng giá Web Hosting 1GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Web Hosting
1GB + 1GB Free
icon số domain bảng giá Web Hosting 1 Domain
Đăng ký
Tag price Web Hosting
Tạm tính 756,000đ
HOSTING PREMIUM 2
32,000đ -30%
47,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá Web Hosting 1 Core
icon RAM bảng giá Web Hosting 2GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Web Hosting
2GB + 2GB Free
icon số domain bảng giá Web Hosting 1 Domain
Đăng ký
Tag price Web Hosting
Tạm tính 1,152,000đ
HOSTING PREMIUM 3
38,000đ -30%
55,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá Web Hosting 2 Core
icon RAM bảng giá Web Hosting 2GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Web Hosting
2GB + 2GB Free
icon số domain bảng giá Web Hosting 1 Domain
Đăng ký
Tag price Web Hosting
Tạm tính 1,368,000đ
Bán chạy
HOSTING PREMIUM 4
55,000đ -30%
79,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá Web Hosting 2 Core
icon RAM bảng giá Web Hosting 3GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Web Hosting
3GB + 3GB Free
icon số domain bảng giá Web Hosting 1 Domain
Đăng ký
Tag price Web Hosting
Tạm tính 1,980,000đ
HOSTING PREMIUM 5
66,000đ -30%
95,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá Web Hosting 2 Core
icon RAM bảng giá Web Hosting 3GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Web Hosting
3GB + 3GB Free
icon số domain bảng giá Web Hosting 2 Domain
Đăng ký
Tag price Web Hosting
Tạm tính 2,376,000đ
HOSTING PREMIUM 6
83,000đ -30%
119,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá Web Hosting 2 Core
icon RAM bảng giá Web Hosting 4GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Web Hosting
4GB + 4GB Free
icon số domain bảng giá Web Hosting 2 Domain
Đăng ký
Tag price Web Hosting
Tạm tính 2,988,000đ
HOSTING PREMIUM 7
122,000đ -30%
175,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá Web Hosting 4 Core
icon RAM bảng giá Web Hosting 4GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Web Hosting
4GB + 4GB Free
icon số domain bảng giá Web Hosting 4 Domain
Đăng ký
Tag price Web Hosting
Tạm tính 4,392,000đ
HOSTING PREMIUM 8
167,000đ -30%
239,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá Web Hosting 4 Core
icon RAM bảng giá Web Hosting 6GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Web Hosting
6GB + 6GB Free
icon số domain bảng giá Web Hosting 4 Domain
Đăng ký
Tag price Web Hosting
Tạm tính 6,012,000đ
HOSTING PREMIUM 9
223,000đ -30%
319,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá Web Hosting 4 Core
icon RAM bảng giá Web Hosting 8GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Web Hosting
8GB + 8GB Free
icon số domain bảng giá Web Hosting 4 Domain
Đăng ký
Tag price Web Hosting
Tạm tính 8,028,000đ
Siêu tốc
HOSTING PREMIUM 10
307,000đ -30%
439,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá Web Hosting 8 Core
icon RAM bảng giá Web Hosting 10GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Web Hosting
10GB + 10GB Free
icon số domain bảng giá Web Hosting 4 Domain
Đăng ký
Tag price Web Hosting
Tạm tính 11,052,000đ
Nếu bạn chưa tìm thấy gói phù hợp

Lưu ý: Bảng giá mua Hosting Linux chưa bao gồm VAT

Các tính năng của Hosting Linux

Hosting linux ngoài ưu thế về giá còn đặc biệt sở hữu hàng loạt tính năng nổi bật. Ngay dưới đây là tính năng nổi bật của hosting linux ở phiên bản mới nhất.

Băng thông không giới hạn.
Miễn phí SSL và không giới hạn subdomain.
Cung cấp MySQL, FTP account, email account không giới hạn.
Quản lý email, lưu trữ, chức năng chuyển tiếp và phản hồi tự động.
Các tính năng của Hosting Linux
Tự động backup trên Linux hosting định kỳ.
Cơ chế bảo mật, chống virus, malware nâng cao.
Ngăn chặn spam, tấn công từ bên ngoài.
Tương thích với đa ngôn ngữ lập trình: PHP, MySQL, Perl,...

Có thể thấy, các tính năng của hosting Linux khá nổi bật và khiến người dùng an tâm, đặc biệt là về mặt bảo mật. Vậy nhược điểm nào khiến người dùng phải lo lắng khi sử dụng dịch vụ này. Tìm hiểu nội dung tiếp theo để hiểu rõ hơn.

Ưu và nhược điểm của Hosting Linux

ƯU ĐIỂM

  Chi phí hợp lý.

  Tốc độ nhanh chóng và ổn định.

  Sao lưu thường xuyên.

  Đảm bảo an toàn, bảo mật dữ liệu cao hơn so với Windows.

  • Hosting Linux linh hoạt, sử dụng các công nghệ mã nguồn mở như Apache, PHP và MySQL…

  Tương thích với nhiều cơ sở dữ liệu khác nhau.

NHƯỢC ĐIỂM

  Khó khăn đôi chút với một số ứng dụng, công nghệ dựa trên Windows.

  Hạn chế với một số ngôn ngữ như lập trình như  ASP.NET và các phần mở rộng của chúng.

  Không thích hợp với các trang web được xây dựng cho môi trường Windows.

Tại sao nên sử dụng Hosting Linux tại Vietnix?

Đơn giản, trực quan

Giao diện trực quan, thân thuộc khi hosting linux kết hợp với cPanel – bảng điều khiển quản trị hàng đầu thế giới.

Chuyên nghiệp

Đội ngũ chuyên viên kỹ thuật dày dặn kinh nghiệm cùng cộng đồng Linux lớn mạnh, không cần lo về dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật.

Tiết kiệm chi phí

Chi phí hợp lý, chất lượng vượt xa với những giá trị doanh nghiệp nhận được.

Quản trị cùng cPanel

Tính năng nổi bật không thể phủ nhận, tích hợp phân tích, thống kê website chi tiết. Giải quyết triệt để các vấn đề về hiệu suất và ổn định máy chủ ảo Linux.

Linh hoạt

Linux là mã nguồn mở, hỗ trợ nhiều công cụ quản lý web – vượt xa so với hosting Windows.

Tốc độ, ổn định

Khả năng tương thích đa dạng của Linux là yếu tố chủ chốt. Khả năng tùy chỉnh linh hoạt giải quyết triệt để thời gian chết của hệ thống.

Ai nên sử dụng hosting Linux?

Bất kỳ ai cũng có thể sử dụng dịch vụ hosting Linux mà không cần phải có nhiều kinh nghiệm. Bạn có thể bắt đầu thiết lập và quản lý một trang web chỉ trong vòng vài phút.

Doanh nghiệp nhỏ

Ngân sách phù hợp, tốc độ cùng sự ổn định tuyệt đối.

Doanh nghiệp nhỏ - Hosting Linux

Công ty lớn

Dễ dàng mở rộng, quản lý, tính linh hoạt và bảo mật hệ thống.

Công ty lớn - Hosting linux

Các doanh nghiệp

Đáp ứng đa dạng nhu cầu, tùy biến dễ dàng.

Các doanh nghiệp - Hosting Linux

Cá nhân

Chi phí phù hợp, quản lý, triển khai hiệu quả các dự án riêng biệt.

Cá nhân - Hosting Linux

Về cơ bản, bất kỳ ai đang tìm kiếm một lựa chọn chi phí thấp để lưu trữ web mang lại hiệu suất cao đều là đối tượng người dùng tiềm năng của hosting Linux.

Những lưu ý khi mua Hosting Linux

Những lưu ý khi mua hosting Linux

Liệu bạn đã biết cách chọn hosting Linux phù hợp? Để mua được các gói hosting Linux chất lượng, đảm bảo quá trình vận hành, tối ưu hóa website trên hosting Linux luôn ổn định thì người dùng cần ghi nhớ những lưu ý dưới đây để lựa chọn gói dịch vụ tốt nhất, phù hợp nhất cho website.

Xác định nhu cầu sử dụng

Tham khảo tư vấn hỗ trợ của người có kinh nghiệm và kỹ thuật viên sao cho phù hợp.

Lựa chọn thông số phù hợp

Cân nhắc lựa chọn các thông số dung lượng hosting nhằm đảm bảo nhu cầu và sức mạnh của website.

Lựa chọn nhà cung cấp chất lượng

Chất lượng cơ sở hạ tầng của nhà cung cấp quyết định phần lớn đến website, dự án của doanh nghiệp. Cân nhắc đa khía cạnh để tối ưu ngân sách và định hướng lâu dài của doanh nghiệp.

Quan tâm đến các chính sách

Tham khảo các ưu đãi, dịch vụ hỗ trợ khách hàng khi gặp sự cố.

Vietnix - Nhà cung cấp Hosting Linux tốc độ cao

Tăng tốc website

Nâng cao trải nghiệm người dùng, cải thiện thứ hạng website trên công cụ tìm kiếm. Đồng thời tăng điểm chất lượng cho landingpage nhờ hosting  sử dụng 100% ổ cứng NVMe với tốc độ tải nhanh dưới 2 giây.

Tặng bộ theme và plugin 50.000.000đ

Xây dựng website chuyên nghiệp, đẹp mắt, tiết kiệm chi phí với trọn bộ theme và plugin WordPress bản quyền được tặng kèm trị giá đến 50.000.000đ/năm.

Dễ dàng thao tác và quản lý

Vietnix cung cấp giao diện quản lý trực quan, sử dụng và hỗ trợ cPanel cho hosting Linux có đầy đủ tính năng, phù hợp với cả khách hàng không chuyên.

Bảo mật toàn diện

Hosting Linux tại Vietnix tích hợp nhiều công nghệ bảo mật hiện đại như CloudLinux, Imunify360, Malware Scanner, Two Factor Authentication (2FA) và Vietnix Firewall.

Miễn phí SSL

Chứng chỉ SSL từ nhà cung cấp Sectigo hoặc Let’s Encrypt được hỗ trợ hoàn toàn miễn phí giúp website nâng cao bảo mật thông tin, xác thực website

An toàn dữ liệu

Cung cấp hệ thống sao lưu tự động mỗi ngày và lưu trữ trong 7 ngày gần nhất, đảm bảo dữ liệu luôn được an toàn.

Chính sách hấp dẫn

Ngoài đội ngũ kỹ thuật dày dặn kinh nghiệm, dịch vụ hỗ trợ 24/7,… thì Vietnix còn hỗ trợ nâng cấp gói hosting Linux theo nhu cầu, hỗ trợ và đồng hành cùng bạn trên mọi bước đi.

So sánh gói Hosting Linux và Hosting Windows

Hệ điều hành máy chủ
Ứng dụng
Bảng điều khiển
Ngôn ngữ lập trình hỗ trợ
Hosting Linux

Hệ điều hành Linux

Hosting Windows

Hệ điều hành Windows

Hosting Linux

Hỗ trợ mã nguồn đóng có trả phí: ASP Classic, MS Access, Visual Basic Development, Remote Desktop,…

Hosting Windows

Hỗ trợ mã nguồn mở: PHP, Joomla, WordPress, MySQL, SSH Access, POP3-IMAP, Webmail, FTP, HTTP File Manager, FrontPage Extensions,…

Hosting Linux

cPanel hỗ trợ toàn bộ máy chủ sử dụng Linux


WHM hỗ trợ Linux Reseller, dedicated server và VPS

Hosting Windows

Plesk hỗ trợ dedicated server và Windows share hosting

Hosting Linux

PHP, Python, Pear, hệ cơ sở dữ liệu MySQL,…

Hosting Windows

ASP.NET, ASP, hệ cơ sở dữ liệu SQL, Access,…

Định nghĩa
Hosting Linux

Là dịch vụ lưu trữ nhiều trang web trên một server chạy hệ điều hành Linux có kết nối Internet. Mỗi trang web thường xuyên sử dụng các phần mềm chia, quản lý hosting như DirectAdmin, cPanel,…

Hosting Windows

Là dịch vụ lưu trữ nhiều trang web trên một máy chủ chạy hệ điều hành Windows có kết nối Internet. Mỗi trang web thường xuyên sử dụng các phần mềm chia sẻ, quản lý hosting như Plesk, hosting Controller,…

Hệ điều hành máy chủ
Hosting Linux

Hệ điều hành Linux

Hosting Windows

Hệ điều hành Windows

Ứng dụng
Hosting Linux

Hỗ trợ mã nguồn đóng có trả phí: ASP Classic, MS Access, Visual Basic Development, Remote Desktop,…

Hosting Windows

Hỗ trợ mã nguồn mở: PHP, Joomla, WordPress, MySQL, SSH Access, POP3-IMAP, Webmail, FTP, HTTP File Manager, FrontPage Extensions,…

Bảng điều khiển
Hosting Linux

cPanel hỗ trợ toàn bộ máy chủ sử dụng Linux.

WHM hỗ trợ Linux Reseller, dedicated server và VPS

Hosting Windows

Plesk hỗ trợ dedicated server và Windows share hosting

Ngôn ngữ lập trình hỗ trợ
Hosting Linux

PHP, Python, Pear, hệ cơ sở dữ liệu MySQL,…

Hosting Windows

ASP.NET, ASP, hệ cơ sở dữ liệu SQL, Access,…

Tặng bộ theme và plugin WordPress bản quyền

trị giá 50.000.000 VND

Khi đăng ký dịch vụ VPS của Vietnix, bạn sẽ được tặng miễn phí trọn bộ theme và plugin WordPress bản quyền, bao gồm plugin Rank Math PRO,  Elementor Pro, WPML, WP Smush PRO,…

ĐĂNG KÝ NGAY
Du lịch
Thiết kế nội thất
Blog
Langding page
Bán hàng online
Doanh nghiệp
Sức khỏe
Cộng đồng
Sự kiện
Giáo dục
Dịch vụ
Công nghệ
Lifestyle
Nghệ thuật & thiết kế
Thời trang & Làm đẹp
F&B
Theme Du lịch

Theme du lịch là một loại theme WordPress được thiết kế dành riêng cho các trang web du lịch. Chúng có thể được sử dụng bởi các doanh nghiệp du lịch, các blogger du lịch, hoặc bất kỳ ai muốn tạo trang web chia sẻ thông tin về du lịch.Chúng có thể được sử dụng bởi các doanh nghiệp du lịch, các blogger du lịch, hoặc bất kỳ ai muốn tạo trang web chia sẻ thông tin về du lịch.

Sử dụng miễn phí
Theme Thiết kế nội thất

Theme thiết kế nội thất là một loại theme WordPress được thiết kế dành riêng cho các trang web thiết kế nội thất. Chúng có thể được sử dụng bởi các công ty thiết kế nội thất, các nhà bán lẻ đồ nội thất, hoặc bất kỳ ai muốn tạo trang web chia sẻ thông tin về thiết kế nội thất.

Sử dụng miễn phí
Theme Blog

Chọn theme blog phù hợp là một bước quan trọng trong việc tạo ra một trang web blog thành công, bạn có thể chọn một chủ đề sẽ giúp bạn tạo ra một trang web trông đẹp mắt và đáp ứng nhu cầu của bạn.

Sử dụng miễn phí
Theme Langding page

Theme Landing page có thể được sử dụng để tạo ra một trang web trông chuyên nghiệp và hấp dẫn mà không cần phải có bất kỳ kỹ năng lập trình nào.

Sử dụng miễn phí
Theme Bán hàng online

Theme bán hàng online là một gói thiết kế bao gồm màu sắc, phông chữ, bố cục và các yếu tố khác để điều chỉnh giao diện của một trang web bán hàng trực tuyến. Trang web bán hàng online là một trang web được thiết kế để bán sản phẩm hoặc dịch vụ trực tuyến.

Sử dụng miễn phí
Theme Doanh nghiệp

Theme doanh nghiệp là một loại theme WordPress được thiết kế đẹp mắt và hiện đại dành riêng cho các trang web doanh nghiệp.

Sử dụng miễn phí
Theme Sức khỏe

Theme Sức khỏe là một loại theme WordPress được thiết kế dành riêng cho các trang web sức khỏe, được sử dụng bởi các chuyên gia sức khỏe, bệnh viện, phòng khám, trung tâm y tế và các tổ chức sức khỏe khác.

Sử dụng miễn phí
Theme Cộng đồng

Các chủ đề cộng đồng thường có thiết kế thân thiện với người dùng và dễ điều hướng, giúp người dùng dễ dàng tìm thấy thông tin và tham gia vào cộng đồng.

Sử dụng miễn phí
Theme Sự kiện

Theme sự kiện là một loại chủ đề WordPress được thiết kế dành riêng cho các trang web sự kiện. Chúng có thể được sử dụng bởi các doanh nghiệp, tổ chức phi lợi nhuận, cá nhân và các nhóm khác để quảng bá các sự kiện của họ.

Sử dụng miễn phí
Theme Giáo dục

Các chủ đề giáo dục thường có thể được tùy chỉnh để phù hợp với nhu cầu cụ thể của trường học hoặc tổ chức giáo dục của bạn. Điều này cho phép bạn tạo ra một trang web trông độc đáo và phản ánh thương hiệu của mình.

Sử dụng miễn phí
Theme Dịch vụ

Theme dịch vụ là một loại chủ đề WordPress được thiết kế dành riêng cho các trang web cung cấp dịch vụ. Chúng có thể được sử dụng bởi các doanh nghiệp, cá nhân và các tổ chức cung cấp các loại dịch vụ khác nhau, bao gồm dịch vụ chuyên nghiệp, dịch vụ cá nhân, dịch vụ kinh doanh và dịch vụ cộng đồng.

Sử dụng miễn phí
Theme Công nghệ

Các chủ đề công nghệ thường có thể được tùy chỉnh để phù hợp với nhu cầu cụ thể của doanh nghiệp hoặc tổ chức của bạn. Điều này cho phép bạn tạo ra một trang web trông độc đáo và phản ánh thương hiệu của bạn.

Sử dụng miễn phí
Theme Lifestyle

Các chủ đề lifestyle thường có thể được tùy chỉnh để phù hợp với nhu cầu cụ thể của bạn. Điều này cho phép bạn tạo ra một trang web trông độc đáo và phản ánh phong cách của bạn.

Sử dụng miễn phí
Theme Nghệ thuật & thiết kế

Theme nghệ thuật & thiết kế là một loại chủ đề WordPress được thiết kế dành riêng cho các trang web nghệ thuật và thiết kế. Chúng có thể được sử dụng bởi các cá nhân, doanh nghiệp và các tổ chức để chia sẻ thông tin và nội dung về nghệ thuật, thiết kế, nhiếp ảnh, kiến trúc, v.v.

Sử dụng miễn phí
Theme Thời trang & Làm đẹp

Theme thời trang & làm đẹp là một loại chủ đề WordPress được thiết kế dành riêng cho các trang web thời trang và làm đẹp. Chúng có thể được sử dụng bởi các cá nhân, doanh nghiệp và các tổ chức để chia sẻ thông tin và nội dung về thời trang, làm đẹp, trang điểm, chăm sóc da,..

Sử dụng miễn phí
Theme F&B

Theme F&B là một loại chủ đề WordPress được thiết kế dành riêng cho các trang web kinh doanh F&B (Food & Beverage). Chúng có thể được sử dụng bởi các nhà hàng, quán cà phê, quán bar, tiệm bánh, v.v. để chia sẻ thông tin và nội dung về sản phẩm, dịch vụ, menu, đặt chỗ, v.v.

Sử dụng miễn phí
Plugin bản quyền cao cấp
Icon MyThemeShop

MyThemeShop

MyThemeShop được đánh giá là 1 trong những nhà cung cấp theme và plugin nổi bật với lượt thống kê gần 700,000 khách hàng sử dụng trên toàn thế giới.
Icon Rank Math Pro

Rank Math SEO Pro

Rank Math PRo giúp tối ưu hóa công cụ tìm kiếm dành cho WordPress giúp người dùng dễ dàng tối ưu hóa nội dung với các đề xuất tích hợp dựa trên các phương pháp hay nhất.
Icon Elementor Pro

Elementor Pro

Elementor Pro là một Plugin Page Builder có khả năng hỗ trợ người dùng tạo ra những trang WordPress đẹp mắt chỉ bằng một vài thao tác kéo thả đơn giản.
Brick Builder

Bricks Builder

Bricks Builder là một plugin Page Builder giúp bạn xây dựng trang web đẹp một cách dễ dàng và nhanh chóng. Bạn có thể tạo ra các trang web chuyên nghiệp mà không cần biết lập trình.
Icon WPML

WPML

WPML là một plugin WordPress cho phép bạn tạo và quản lý các trang web đa ngôn ngữ. Plugin này cho phép bạn dịch tất cả nội dung trên trang web của mình.
Icon WP Smush Pro

WP Smush Pro

WP Smush Pro là một plugin tối ưu hóa hình ảnh tốt nhất góp phần tăng tốc độ website của bạn và giúp website của bạn xếp hạng cao hơn trên các công cụ tìm kiếm.

Yên tâm lựa chọn Vietnix
để
phát triển
website của bạn

0
NĂM KINH NGHIỆM
Cung cấp hosting, VPS
0+
KHÁCH HÀNG
Tin dùng sản phẩm
0+
ĐỘI NGŨ NHÂN SỰ
Giàu kinh nghiệm
0%
ĐÁNH GIÁ 5 SAO
Từ khách hàng
0
ĐẠT GIẢI THƯỞNG
Thương hiệu Việt Xuất Sắc

Thương hiệu uy tín

Thương hiệu uy tín - chất lượng quốc gia
Thương Hiệu Uy Tín - Chất Lượng Quốc Gia 2023
Thương hiệu hàng đầu Việt Nam 2023
Thương hiệu hàng đầu Việt Nam 2023
Thương hiệu uy tín thời đại kinh tế số
Thương hiệu uy tín thời đại kinh tế số 2023
Thương hiệu hàng đầu Việt Nam 2022
Thương hiệu hàng đầu Việt Nam 2022
Thương hiệu uy tín - chất lượng quốc gia
Thương Hiệu Uy Tín - Chất Lượng Quốc Gia 2023

Truyền hình và Báo chí Nói về Vietnix

Logo HTV9
Logo HTV7
Logo VTC 2
Logo vnexpress
Logo VTCNews
Logo Dân Trí
Logo Cafe
Logo báo 24h
Logo Báo Tiền Phong
Báo Thanh Niên nói về VietnixLogo Báo Thanh Niên

Hosting Vietnix - dịch vụ NVMe Hosting tốc độ cao top đầu Việt Nam

Dịch vụ NVMe Hosting của Vietnix là sự kết hợp hoàn hảo giữa ổ cứng SSD sử dụng công nghệ NVMe và LiteSpeed Enterprise để mang lại tốc độ tối đa[...]
Báo VTCNews nói về VietnixLogo báo VTCNews

Vietnix: Nhà cung cấp Web Hosting an toàn cho doanh nghiệp

(VTC News) - Hosting Vietnix được xem là trợ thủ đắc lực giúp các doanh nghiệp vận hành website hiệu quả, thúc đẩy quá trình phát triển kinh doanh thuận lợi[...]
Báo Yeah1 nói về VietnixLogo Báo Yeah1

WordPress Hosting Vietnix giúp khởi tạo website nhanh chóng

Vietnix vừa ra mắt WordPress Hosting vào ngày 08/08/2023, đây chính là giải pháp chuyên biệt cho những ai đang gặp phải các vấn đề trên và muốn tối ưu website WordPress[...]
Báp Hà Giang nói về VietnixLogo Báo Hà Giang

Vietnix - Nhà cung cấp dịch vụ hosting, VPS tốc độ cao tại Việt Nam

Vietnix chính thức thành lập và đi vào hoạt động vào tháng 6/2012. Các dịch vụ nổi bật mà Vietnix đang cung cấp có thể kể đến như Hosting, VPS, Firewall Anti DDoS[...]

Những câu hỏi thường gặp về hosting Linux

Dưới đây là những câu hỏi thường gặp khi sử dụng dịch vụ Hosting Linux tại Vietnix, cùng tham khảo để có trải nghiệm tốt nhất!

Hosting Linux có an toàn hơn hosting Windows?

Linux đã phân đoạn các môi trường làm việc để bảo vệ chúng khỏi sự tấn công của virus. Còn đối với hệ điều hành Windows thì việc phân khúc này không thực sự chi tiết nên website cũng dễ bị đe dọa hơn. Một lý do chủ quan hơn khiến Linux an toàn hơn là Linux có rất ít người dùng khi so sánh với Windows.

Web hosting Linux và Windows loại nào tốt hơn?

Nếu bạn cần hỗ trợ các sản phẩm của Microsoft như ASP.net, ASP, MS Access, Microsoft SQL Server,… thì hosting Windows sẽ có phần cao điểm hơn so với hosting Linux. Linux thường là lựa chọn phổ biến hơn vì khả năng chi phí thấp, tính ổn định và nhiều tính năng khác. Tùy thuộc vào nhu cầu của từng tổ chức mà hosting Linux hay hosting Windows sẽ có những ưu thế nhất định.

Cách quản lý Hosting Linux?

Để quản lý hosting Linux, bạn cần sử dụng cPanel hoặc Plesk. Đây là hai giao diện quản lý hosting phổ biến nhất hiện nay, cung cấp cho bạn các tính năng cần thiết để quản lý website của mình.

Cách khắc phục sự cố Hosting Linux?

Nếu website của bạn gặp sự cố, bạn có thể tự khắc phục hoặc liên hệ với nhà cung cấp hosting để được hỗ trợ. Một số sự cố hosting phổ biến bao gồm:

 • Website không thể truy cập được
 • Website bị lỗi
 • Website bị nhiễm mã độc

   Có thể cài đặt WordPress trên Hosting Linux không?

   Có, bạn hoàn toàn có thể cài đặt WordPress trên hosting Linux. Thực tế, Linux là hệ điều hành được khuyên dùng để chạy WordPress do tính tương thích và hiệu suất cao.

   Hosting Linux có hỗ trợ email không?

   Có, hầu hết các gói hosting Linux đều cung cấp tính năng email, cho phép bạn tạo và quản lý các tài khoản email dưới tên miền của mình.

   Tôi có cần phải biết về Linux để sử dụng Hosting Linux không?

   Không nhất thiết. Vietnix cung cấp giao diện quản lý dễ sử dụng (ví dụ: cPanel) giúp bạn quản lý website mà không cần phải có kiến thức sâu về Linux. Tuy nhiên, nếu bạn có kiến thức cơ bản về Linux và terminal có thể tận dụng tối đa các tính năng của hosting Linux.

   Dữ liệu website của tôi có được backup thường xuyên khi mua Hosting Linux hay không?

   Các gói Hosting Linux tại Vietnix sử dụng Jetbackup được cấu hình tự động backup 4 lần/ ngày cách nhau mỗi 6 giờ và lưu tối đa trong vòng 7 ngày.

   Vì vậy khách hàng có thể hoàn toàn yên tâm về dữ liệu vì hàng ngày sẽ luôn có 1 bản sao lưu, đề phòng tổn thất không mong muốn liên quan đến dữ liệu có trên dịch vụ host tại Vietnix.

   Các file backup full được lưu lại gồm nhiều bản. Khách hàng được phép tự thao tác restore từng thành phần hay restore tất cả dữ liệu và được phép download các bản backup về máy tính cá nhân. JetBackup có nhiệm vụ gửi thông báo qua email khi khách hàng thực hiện xong các thao tác như: tạo file backup, restore dữ liệu,…

   Các phiên bản PHP nào mà Hosting Linux tại Vietnix đang hỗ trợ?

   Dịch vụ Hosting Linux của chúng tôi hỗ trợ PHP từ 4.4 đến 8.2 và Node.js từ v6 đến v18.

   Linux Hosting có phù hợp cho các ứng dụng web tùy chỉnh được lập trình bằng Python không?

   Linux Hosting là lựa chọn tuyệt vời để chạy các ứng dụng web tùy chỉnh được lập trình bằng Python. Bản thân Linux hosting cung cấp môi trường phát triển đầy đủ với hỗ trợ cho các phiên bản Python phổ biến, giúp việc cài đặt và cấu hình trở nên dễ dàng.

   Giá cả của Linux Hosting tại Việt Nam như thế nào?

   Giá cả của Linux Hosting tại Việt Nam dao động từ vài chục nghìn đồng đến vài trăm nghìn đồng mỗi tháng, phụ thuộc vào dung lượng lưu trữ, băng thông và tính năng của gói hosting. Các nhà cung cấp có mức giá khác nhau và có thể cung cấp các chương trình khuyến mãi.

   Chỉ số tăng trưởng

   Điểm Desktop

   100 (+39)

   Điểm Mobile

   100 (+67)

   Core Web Vitals

   Passed

   Lĩnh vực

   Ecommerce

   Chỉ số tăng trưởng

   Điểm Desktop

   99 (+28)

   Điểm Mobile

   100 (+50)

   Core Web Vitals

   Passed

   Lĩnh vực

   SEO

   Chỉ số tăng trưởng

   Điểm Desktop

   99 (+26)

   Điểm Mobile

   98 (+59)

   Core Web Vitals

   Passed

   Lĩnh vực

   Ecommerce

   Chỉ số tăng trưởng

   Điểm Desktop

   100 (+8)

   Điểm Mobile

   98 (+35)

   Core Web Vitals

   Passed

   Lĩnh vực

   Giáo Dục

   Chỉ số tăng trưởng

   Điểm Desktop

   100 (+61)

   Điểm Mobile

   100 (+61)

   Core Web Vitals

   Passed

   Lĩnh vực

   Giáo Dục

   Võ Thiên Tòng

   25 Tháng 2 lúc 21:09

   ·

   Mình muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến Team Vietnix, anh Hưng Nguyễn, anh Vietnix Trung, em Quốc Huy đã hỗ trợ tối ưu Page Speed Insight (PSI) cho website vanvoiminhhoa.vn của mình.
   Biết đến anh Hưng đã lâu nhưng chưa có duyên sử dụng dịch vụ bên anh. Tình cờ thấy được bài Post của anh về việc hỗ trợ tối ưu PSI miễn phí chỉ với vài Slot, thấy AE cmt khá nhiều nên cũng không nghĩ tới lượt mình. Hôm sau đánh liều inbox 1 phen xem sao thì may mắn được đưa vào danh sách. Vài ngày sau được Team Vietnix liên hệ và hỗ trợ.
   Kết quả đạt được:
   • Điểm xanh lè xanh lét
   • Tốc độ tải trang nhanh hơn hẳn
   • Các chỉ số cũng được cải thiện đáng kể
   • Và mình tin rằng với việc PSI được cải thiện cũng thúc đẩy những thứ khác đi lên theo!
   Mình thực sự hài lòng với dịch vụ của Vietnix và muốn giới thiệu đến tất cả mọi người:
   • Dịch vụ Wordpress Hosting: Tốc độ nhanh, ổn định, bảo mật cao, hỗ trợ kỹ thuật 24/7. (https://vietnix.vn/wordpress-hosting/)
   • Dịch vụ Business Hosting: Dung lượng lớn, phù hợp cho website có lượng truy cập cao, tích hợp nhiều tính năng cao cấp. (https://vietnix.vn/business-hosting/)
   Đặc biệt, Vietnix đang có chương trình ưu đãi:
   • Giảm giá 20% trọn đời khi nhập code THIENTONG_PAGESPEED tại trang thanh toán (Chu kỳ 12 tháng trở lên)
   • Tặng 1 lần tối ưu điểm Page Speed Insight cho 1 website
   Cám ơn Vietnix một lần nữa!
   #Vietnix #Vanvoiminhhoa #Pagespeedinsight
   Trước khi tối ưu
   Sau khi tối ưu
   Thiện Nguyễn - CEO SEO Dạo

   5 Tháng 3 lúc 16:21

   ·

   CORE WEB VITAL YẾU TỐ XẾP HẠNG TÌM KIẾM SEO
   Core Web Vitals là một tập hợp các chỉ số đo lường hiệu suất của trang web từ góc độ người dùng, được Google sử dụng để đánh giá trải nghiệm người dùng trên các trang web. Các chỉ số chính bao gồm:
   – Largest contentful paint (LCP): Tốc độ render của page. Mục tiêu là dưới 2,5 giây.
   – First input delay (FID): Tốc độ phản hồi của website với tương tác của người dùng. Mục tiêu là dưới 100ms.
   – Cumulative Layout Shift (CLS): Độ ổn định của bố cục trang. Mục tiêu là dưới 0.1.
   Tất cả các chỉ số này đo lường các khía cạnh quan trọng của trải nghiệm người dùng trên trang web. Google đã công bố rằng từ tháng 5 năm 2021, các Core Web Vitals sẽ được sử dụng làm một trong các yếu tố đánh giá trong việc xếp hạng trang web trên kết quả tìm kiếm. Do đó, hiểu và cải thiện các Core Web Vitals là rất quan trọng đối với SEO.
   Tóm lại, Core Web Vitals không chỉ giúp cải thiện hiệu suất và xếp hạng trang web trên công cụ tìm kiếm, mà còn cải thiện trải nghiệm của người dùng khi họ truy cập và tương tác với trang website.
   P/s: mình đang có gói hỗ trợ đặc biệt cho anh em tối ưu tốc độ bên VIETNIX:
   – Giảm 20% lifetime dịch vụ Hosting Business và Hosting Wordpress chu kỳ 12 tháng trở lên.
   – Tặng 1 lần tối ưu điểm Page Speed Insight cho 1 website.
   Anh em có nhu cầu đăng ký qua bạn Vietnix Trung này nhé và nhập mã SEODAO_PAGESPEED để được ưu đãi nhé.😁
   Trước khi tối ưu
   Sau khi tối ưu SEO Dạo
   Icharm review

   5 Tháng 3 lúc 15:43

   ·

   [Mình vừa được hỗ trợ tối ưu page speed website]
   Trước khi được tối ưu, web của mình điểm rất thấp, đặc biệt là mobile chỉ có 39. Cơ duyên thế nào lúc lướt face lại va phải chương trình tối ưu pagespeed bên Vietnix.
   Sau khi được Trần Hoàng Phúc và team Vietnix hỗ trợ nhiệt tình, điểm web vọt lên 98 99 (như hình bên dưới). Dùng thử web thì thấy quá là mượt, 10 điểm cho team Vietnix.
   Nói thật thì mình thật sự ấn tượng về sự nhiệt huyết, tận tâm và rất chuyên nghiệp bên Vietnix.
   Anh em có nhu cầu về hosting hay có vấn đề về website như:
   1. Web load chậm
   2. Khách rời web vì đợi tải nội dung, hình ảnh lâu
   3. Hay tất tần tật mọi thứ về website
   THÌ LIÊN HỆ NGAY VIETNIX NHÉ!
   Và đừng quên dùng pass “ICHARM_PAGESPEED” để được giảm 20% trọn đời hosting business và wp hosting. Quả code này còn được tặng 1 lần tối ưu pagespeed nữa nhé, ưu đãi chắc cũng phải nhất nhì thị trường luôn.
   Trước khi tối ưu
   Sau khi tối ưu
   Hoàng Nguyễn

   29 Tháng 2 lúc 17:04

   ·

   Xin chào mọi người! Vừa rồi mình có sử dụng dịch vụ tối ưu website, tăng tốc độ tải trang pagespeed của Vietnix kết quả trên cả tuyệt vời nên mình viết bài này để chia sẻ thông tin với các bạn.
   Lý do mình chọn dịch vụ tối ưu tốc độ website của Vietnix:
   ✅ Đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm: Đã tối ưu thành công cho hàng nghìn website trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Các bạn nhân viên rất thân thiện, nhiệt tình và chủ động trong quá trình làm việc để cập nhật tiến độ.
   ✅ Quy trình chuyên nghiệp:
   – Kiểm tra và phân tích: Vietnix sử dụng các công cụ tiên tiến để kiểm tra và phân tích tốc độ website của bạn.
   – Xác định nguyên nhân: Vietnix xác định nguyên nhân khiến website tải chậm và đưa ra giải pháp tối ưu phù hợp.
   – Tối ưu hóa website: Vietnix áp dụng các kỹ thuật tối ưu tiên tiến nhất để tăng tốc độ tải trang.
   – Báo cáo kết quả: Vietnix cung cấp báo cáo chi tiết về kết quả tối ưu hóa website.
   Công nghệ tiên tiến: Vietnix sử dụng các công nghệ tối ưu mới nhất như LiteSpeed, LSCache, Memcached, Redis, v.v.
   ✅ Cam kết kết quả: Vietnix cam kết tăng tốc độ website của bạn lên tối thiểu 90%.
   ✅ Giá cả cạnh tranh: Vietnix cung cấp dịch vụ tối ưu tốc độ website với mức giá cạnh tranh nhất trên thị trường.
   📣 Để đăng ký sử dụng dịch vụ tối ưu tốc độ website và các dịch vụ khác như hosting, vps, domain… các bạn có thể đăng ký tại https://portal.vietnix.vn/aff.php?aff=57 hoặc Inbox cho sếp Vietnix Trung nhé.
   Các bạn có thể kiểm tra tốc độ trang của mình https://lasan.edu.vn hoặc một vài trang khác đã sử dụng dịch vụ của Vietnix như sau:
   https://pagespeed.web.dev/…/https…/v8beqewyt2…
   https://pagespeed.web.dev/…/https…/etiohjvtl4…
   https://pagespeed.web.dev/…/https…/yczuqpw6d1…
   https://pagespeed.web.dev/…/https…/xf9y65kuzk…
   https://pagespeed.web.dev/…/https…/fdrsms15en…
   https://pagespeed.web.dev/…/https…/s7p9cgzeri…
   Trước khi tối ưu
   Sau khi tối ưu
   Dũng cá xinh

   30 Tháng 1 lúc 19:09

   ·

   [Đỉnh]
   Em có dùng hosting, vps, cloud vps, cloud server, dedicated server của rất nhiều bên từ trong nước đến nước ngoài để hosting khoảng 2,000+ domain. Mỗi bên đều có ưu nhược khác nhau, nhưng có 1 số bên đặc biệt “bá đạo”, trong đó có: Vietnix!!!!

   Lần đầu tiên em được cả CEO Hưng Nguyễn lẫn Master về dev Vietnix Trung của 1 đơn vị hàng đầu liên quan đến Hosting, Server support từ A – Z (từ Zalo, Tele, đến FB và cả Phone)

   Em có khá nhiều web dạng Big Data (bài, ảnh, database, data) lên đến hàng trăm Gb. Càng to thì nó càng có nhiều vấn đề về phần phản hồi ban đầu (nhược điểm cố hữu của php wordpress so với nativejs, reactjs, html, headless,…), và anh em Vietnix có nhã ý hỗ trợ xử lý phần Speed Insight này.

   Kết quả thực sự kinh ngạc, từ cách trao đổi đến xử lý vấn đề, cut off những cái cần cut off, xử lý rất sâu vấn đề và gợi ý rất nhiều ý tưởng optimize hệ thống!!!! Thực sự quá hài lòng về kết quả cũng như cách tương tác của các đầu tầu bên Vietnix ^^!!!

   Nhân cơ duyên được kết nối với những cao thủ của Vietnix, em xin chia sẻ và lan tỏa để nhiều anh em có cơ hội được sử dụng những dịch vụ tốt nhất với giá vô cùng hợp lý!!!!

   1 – Với anh em chưa có hosting, em đặc biệt recommend sử dụng hosting bên Vietnix:
   – Sử dụng mã DUNGCAXINH_PAGESPEED sẽ được giảm 20% trọn đời (lifetime luôn)
   – Áp dụng các gói Hosting Business, Hosting wordpress và reg 1 năm trở lên
   – Anh em chưa biết cách reg thì còm men hoặc ib để em hướng dẫn hoặc nhờ các bạn bên Vietnix support từ A – Z

   2 – Anh em có hosting rồi và muốn build blog hoặc web = wordpress mà chưa có giao diện thì nhân tiện em đang có tài khoản Premium bên Envato, em sẽ tặng bất kỳ giao diện nào có trên Envato Themes (Link em để dưới còm men) ạ. Cả nhà còm hoặc ib em Themes mà mọi người “chim ưng”, em sẽ cho anh em tải về, up drive và gửi ạ!!! (Chương trình này kéo dài đến ngày 29 tết âm lịch ạ)

   3 – BEST NHẤT luôn!!!! Anh em nào mua hosting dùng mã DUNGCAXINH_PAGESPEED sẽ được tối ưu 100 điểm tốc độ cho 1 web (đây là ưu đãi riêng của CEO Hưng Nguyễn dành cho bạn bè của #dungcaxinh ^^) (Giá trị nhất là cái vụ số 3 này anh chị em nhé ^^), cơ hội vàng để move về đơn vị hosting uy tín là đây ^^!!!!

   Một lần nữa xin chân thành cám ơn 2 đồng chí em: Hưng Nguyễn và Vietnix Trung đã giải được một bài toán khó cho các trang WP Big data mà anh loay hoay bao lâu nay chưa tìm ra đáp án!!! Chúc Vietnix ngày càng phát triển và có một năm 2024 đại đại thắng nhé ^^ !!!!!
   #SEO #Vietnix #dungcaxinh

   Trước khi tối ưu
   Sau khi tối ưu
   Hiếu AI

   2 Tháng 2 lúc 21:06

   ·

   UY TÍN – TẬN TÂM – TỐC ĐỘ

   3 từ trên là vẫn chưa đủ để nói về quy trình làm việc cực chuyên nghiệp của team Vietnix.Chuyện là mình có con website chính đang có lượt truy cập organic hàng ngày cũng tương đối (hình 1)

   Vấn đề là, con site này đang nằm trên hosting dùng chung nên tốc độ load chưa nhanh, tốc độ load chưa nhanh thì trải nghiệm visitor chưa tốt, trải nghiệm visitor chưa tốt thì tỷ lệ chuyển đổi ra đơn hàng kiểu gì thì kiểu cũng sẽ bị ảnh hưởng.

   Biết rõ là đang mất tiền nhưng không biết xử lý như lào, nghĩ mà cay.

   Đang loay hoay thì vận may nó tới, hôm qua đang lướt phở bò thấy a Nguyễn Việt Dũng đăng bài, rảnh nên thả cái comment hóng hớt, ai ngờ ngoằng phát thấy ông Dũng tạo nhóm với Vietnix Trung luôn.

   Ae Vietnix thì siêu tốc độ, lập tức lấy thông tin vào việc, không hỏi han lằng nhằng, không kỳ kèo chốt đơn dù lúc đấy cũng đang đêm muộn.
   Sáng hôm sau dậy vẫn còn đang lơ ngơ mở điện thoại check tin nhắn thì đã thấy ae Vietnix báo xong việc, trong khi mình vẫn chưa biết có chuyện gì xảy ra @@.

   Được cái bấm thử website thì thấy load siêu nhanh, chưa tới một giây là thông tin các thứ hiện hết. Quá phê, thả con ảnh trước sau (hình 2,3) để ace tiện đối chiếu nhé. Thế này thì mình gửi gắm nốt 15 em website còn lại cho team Vietnix thôi chứ không cần nghĩ ngợi gì nữa. 10/10.

   Nên là:

   1. Anh chị em muốn có một con website tốc độ load nhanh như tốc độ trở mặt của nyc – Dùng ngay dịch vụ hosting của Vietnix
   2. Anh chị em có website rồi muốn tìm bên hosting uy tín, chuyên nghiệp hỗ trợ không quản ngày đêm – Liên hệ ngay Vietnix Trung
   3. Anh chị em quan tâm đến trải nghiệm khách hàng, từ những cái nhỏ nhất như tăng tốc độ website – Better call Vietnix Trung

   Và đừng quên dùng pass “HIEUAI_PAGESPEED” để được giảm 20% trọn đời hosting business và wp hosting, quả code này còn được tặng 1 lần tối ưu pagespeed nữa nhé, ưu đãi chắc cũng phải nhất nhì thị trường luôn.
   #SEO #Vietnix #hieuai

   Website
   Trước khi tối ưu
   Sau khi tối ưu

   Chỉ số tăng trưởng

   Điểm Desktop

   100 (+43)

   Điểm Mobile

   100 (+74)

   Core Web Vitals

   Passed

   Lĩnh vực

   AI