NỘI DUNG

Hosting tốc độ cao Vietnix - tốc độ tải trang trung bình dưới 1 giây
VPS siêu tốc Vietnix - trải nghiệm mượt mà, ổn định
16/02/2023
Lượt xem

Hướng dẫn cài đặt WordPress trên Ubuntu chi tiết

16/02/2023
11 phút đọc
Lượt xem

Đánh giá

5/5 - (169 bình chọn)
Banner Single Post

Có rất nhiều cách để cài đặt website WordPress, trong đó, cài đặt WordPress trên Ubuntu đang dần được nhiều người lựa chọn. Tuy cách cài đặt WordPress trên Ubuntu khá phức tạp và đòi hỏi người thực hiện phải có một số kiến thức về lập trình nhưng lại mang lại hiệu quả rất tốt. Cùng Vietnix tham khảo cách cài WordPress trên Ubuntu tại bài viết dưới đây nhé.

Cần chuẩn bị gì trước khi cài đặt WordPress trên Ubuntu?

Để có thể cài WordPress trên Ubuntu bạn phải chuẩn bị một máy tính cấu hình ổn định. Cụ thể một máy tính dùng để chạy hệ điều hành Ubuntu có cấu hình tối thiểu như sau:

 • 1 GB RAM
 • 1 CPU
 • 1 Interface
 • 10 GB ổ cứng

Hướng dẫn chi tiết cài đặt WordPress trên Ubuntu

Cài đặt WordPress trên Ubuntu tuy cách thực hiện khác phức tạp nhưng lại vô cùng hiệu quả. Để cài WordPress trên Ubuntu bạn chỉ cần thực hiện 8 bước sau:

cài wordpress trên ubuntu
Hướng dẫn cài đặt WordPress trên Ubuntu chi tiết 7

Bước 1: Cài đặt Apache2 HTTP

Apache2 HTTP Server hiện tại đang là máy chủ web được sử dụng phổ biến nhất. Để tiến hành cài đặt Apache2 HTTP trên máy chủ Ubuntu, bạn hãy cho khởi chạy những dòng lệnh sau:

sudo apt update

sudo apt install apache2

Sau đó, bạn hãy bật tính năng khởi động dịch vụ Apache2 HTTP chạy cùng với máy chủ Ubuntu mỗi lần khởi động lên bằng các dòng lệnh sau:

sudo systemctl stop apache2.service

sudo systemctl start apache2.service

sudo systemctl enable apache2.service

Bước 2: Cài đặt máy chủ MariaDB Database

MariaDB Database là không gian quản lý lưu trữ dữ liệu cho website wordpress như: nội dung bài viết, video, hình ảnh,…

 • Để tiến hành cài đặt máy chủ MariaDB, bạn hãy cho khởi chạy dòng lệnh dưới đây:
sudo apt install mariadb-server mariadb-client
 • Lúc này bạn cần bật thêm tính năng tự khởi động máy chủ MariaDB Database chạy cùng với máy chủ Ubuntu mỗi khi được khởi động lên bằng các dòng lệnh sau:
sudo systemctl stop mariadb.service

sudo systemctl start mariadb.service

sudo systemctl enable mariadb.service
 • Để đảm bảo tính bảo mật cho máy chủ MariaDB, tiếp theo bạn hãy tạo mật khẩu root và không cho phép truy cập root từ xa bằng dòng lệnh:
sudo mysql_secure_installation
 • Sau đó, bạn hãy tiếp tục với các dòng lệnh:
Enter current password for root (enter for none): nhấn Enter

Set root password? [Y/n]: Y

New password: nhập vào password mới mà bạn muốn đặt

Re-enter new password: nhập lại giống password bạn vừa tạo ở trên

Remove anonymous users? [Y/n]: Y

Disallow root login remotely? [Y/n]: Y

Remove test database and access to it? [Y/n]: Y

Reload privilege tables now? [Y/n]: Y
 • Để kiểm tra lại xem MariaDB đã được cài đặt chưa, bạn có thể gõ lệnh:
sudo mysql -u root -p
 • Sau đó, bạn hãy nhập mật khẩu root mà bạn đã tạo ở trên để tiến hành đăng nhập. Nếu đã cài đặt thành công, trên màn hình sẽ chính sẽ hiển thị thông báo chào mừng MariaDB.
 • Sau đó, bạn có thể nhấn Ctrl + C để trở về root.

Bước 3: Cài đặt PHP 8.2

Hiện tại PHP 8.2 là phiên bản mới và ổn định nhất . Các phiên bản thấp hơn như PHP 7.2 thường sẽ không có sẵn ở kho lưu trữ mặc định của Ubuntu. Do đó, để có thể cài đặt PHP 7.2 bạn hãy lấy từ kho của bên thứ ba.

 • Dù bạn cài đặt phiên bản nào, hãy đảm bảo giữ nguyên tất cả các lệnh bên dưới.
sudo add-apt-repository ppa:ondrej/php -y && apt update && apt install 
php8.2-fpm php8.2-common php8.2-mysql php8.2-xml php8.2-xmlrpc php8.2-curl php8.2-gd php8.2-imagick 
php8.2-cli php8.2-dev php8.2-imap php8.2-mbstring php8.2-soap php8.2-zip 
php8.2-bcmath -y && sed -i 's/;cgi.fix_pathinfo=1/cgi.fix_pathinfo=0/g' /etc/php/8.2/fpm/php.ini && service 
php8.2-fpm restart && apt install apache2 -y && chown -R www-data:www-data /var/www/ && chmod -R 755 /var/www/
 • Tinh chỉnh cấu hình PHP. Các theme và plugin WordPress đều yêu cầu cấu hình PHP cao cấp để chạy. Do đó, bạn nên thực hiện một số thay đổi dưới đây.
sed -i 's/memory_limit = 128M/memory_limit = 512M/g' /etc/php/8.2/fpm/php.ini
sed -i 's/post_max_size = 8M/post_max_size = 128M/g' /etc/php/8.2/fpm/php.ini
sed -i 's/max_file_uploads = 20/max_file_uploads = 30/g' /etc/php/8.2/fpm/php.ini
sed -i 's/max_execution_time = 30/max_execution_time = 900/g' /etc/php/8.2/fpm/php.ini
sed -i 's/max_input_time = 60/max_input_time = 3000/g' /etc/php/8.2/fpm/php.ini
sed -i 's/upload_max_filesize = 2M/upload_max_filesize = 128M/g' /etc/php/8.2/fpm/php.ini
service php8.2-fpm restart

Bước 4: Tạo database cho WordPress

 • Hãy chạy các lệnh ở bên dưới để tiến hành đăng nhập vào MariaDB. Khi bạn được nhắc nhập mật khẩu thì hãy nhập mật khẩu root mà bạn đã tạo ở bước trên.
sudo mysql -u root -p
 • Tiếp theo hãy tạo database trên WordPress bằng dòng lệnh:
CREATE DATABASE wordpress;
 • Sau đó hãy tạo user truy cập vào database WordPress bằng mật khẩu mới:
CREATE USER 'wordpressuser'@'localhost' IDENTIFIED BY 'nhập mật khẩu mới ở đây';
 • Cấp quyền cho user truy cập vào WordPress database bằng lệnh:
GRANT ALL ON wordpress.* TO 'wordpressuser'@'localhost' WITH GRANT OPTION;
 • Cuối cùng hãy lưu lại và thoát ra.
FLUSH PRIVILEGES;

EXIT;

Bước 5: Khởi động lại Apache2

 • Trước tiên, bạn hãy khởi động lại Apache2 để bắt đầu cập nhật cấu hình bằng cách chạy lệnh dưới đây:
sudo systemctl restart apache2.service
 • Sau đó, để kiểm tra cài đặt PHP 7.2 với Apache2, bạn hãy tạo tệp phpinfo.php ở thư mục gốc Apache2 bằng cách chạy dòng lệnh bên dưới:
sudo nano /var/www/html/phpinfo.php
 • Cuối cùng, bạn hãy copy đoạn text ở dưới đây, dán vào và tiến hành lưu lại bằng cách nhấn CTRL + O > nhấn Enter > nhấn CTRL + X để thoát ra.
<?php phpinfo( ); ?>

Bước 6: Tải về WordPress bản mới nhất

 • Bạn hãy kiểm tra và tải về phiên bản mới nhất của WordPress.
 • Bạn hãy chạy dòng lệnh sau để tạo 1 thư mục tạm, tải xuống WordPress, giải nén và di chuyển sang một thư mục mới:
cd /tmp

wget https://wordpress.org/latest.tar.gz

tar xvaf latest.tar.gz

sudo mv wordpress /var/www/wordpress
 • Tiếp theo bạn hãy thoát ra về root bằng lệnh cd. Do bạn vừa khởi chạy máy chủ web dưới dạng root, nên bạn cần phải đảm bảo tất cả các tệp mới được tạo đều phải thuộc quyền sở hữu của người dùng và nhóm www-data.
sudo chown -R www-data:www-data /var/www/wordpress/

sudo chmod -R 755 /var/www/wordpress/

Bước 7: Cấu hình Apache2 và WordPress

 • Đầu tiên bạn hãy tạo 1 file cấu hình truy cập WordPress trong Apache2 như sau:
sudo nano /etc/apache2/sites-available/wordpress.conf
 • Sau đó, bạn hãy tiến hành copy và dán các lệnh vào.
 • Ở mục ServerName và ServerAlias, bạn có thể gán:
  • Địa chỉ IP tĩnh của máy tính mà bạn đang cài WordPress (lúc này bạn chỉ có thể truy cập Website trong mạng nội bộ).
  • Hoặc bạn cũng có thể gán địa chỉ IP WAN public tĩnh, với mỗi một đường truyền Internet, nhà mạng sẽ cấp cho bạn 1 IP Public. Do đó, tốt nhất bạn nên thuê 1 IP tĩnh để có thể truy cập được Website ở mọi nơi chỉ cần có Internet.
  • Hoặc bạn cũng có thể gán tên miền của mình vào, ví dụ ITFORVN.COM (tên miền bạn cần mua và đăng ký với nhà cung cấp tên miền).
<VirtualHost *:80>

ServerAdmin admin@example.com

DocumentRoot /var/www/wordpress

ServerName example.com

ServerAlias www.example.com

<Directory /var/www/wordpress/>

Options +FollowSymlinks

AllowOverride All

Require all granted

</Directory>

ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log

CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined

</VirtualHost>
 • Tiếp theo đó, bạn tiến hành lưu lại bằng cách nhấn tổ hợp Ctrl + O > Nhấn Enter > Nhấn Ctrl + X để thoát ra.
 • Sau đó, hãy tiến hành cập nhật các thông tin trong file cấu hình WordPress bằng cách khởi chạy lệnh sau:
cd /var/www/wordpress

sudo mv wp-config-sample.php wp-config.php

sudo nano wp-config.php
 • Hãy Sửa lại file ở các vị trí:
define( 'DB_sAME', 'database_name_here' );

define( 'DB_USER', 'username_here' );

define( 'DB_PASSWORD', 'password_here' );

define( 'DB_HOST', 'localhost' );
 • Tiến hành lưu lại bằng cách nhấn Ctrl + O > Nhấn Enter > Nhấn Ctrl X để thoát ra.
 • Bên cạnh đó, bạn cũng cần phải cấu hình trên Firewall hoặc Router của bạn, dùng tính năng NAT Port. Mục đích của việc làm này đó chính là để mở cổng cho phép truy cập trang web từ bên ngoài Internet. Tùy vào từng trường hợp,  từng hãng, từng loại Firewall sẽ có cách NAT Port khác nhau. Nếu bạn truy cập bằng mạng nội bộ thì sẽ không cần phải thực hiện thao tác này.

Bước 8: Khởi động WordPress lên

 • Trước tiên bạn hãy khởi chạy các lệnh sau:
sudo a2ensite wordpress.conf

sudo a2enmod rewrite

sudo systemctl restart apache2.service
 • Sau đó, mở trình duyệt web, nhập vào địa chỉ IP hoặc tên miền, thông tin này phải trùng với tên ServerName và ServerAlias mà bạn đã cấu hình ở file /etc/apache2/sites-available/wordpress.conf ở bước trên.
 • Tiếp theo, bạn hãy điền các thông tin theo như yêu cầu vào ô trống và nhấn nút Cài đặt WordPress.
 • Lúc này trên màn hình sẽ hiện ra giao diện đăng nhập, bạn chỉ cần tiến hành nhập thông tin tài khoản mà mình đã tạo ở trên để đăng nhập vào hệ thống.

Trên đây là hướng dẫn giúp bạn cài đặt WordPress trên Ubuntu. Tuy nhiên, những thao tác này đòi hỏi bạn phải am hiểu một số kiến thức kỹ thuật nhất định. Trường hợp bạn không có nhiều thời gian để đầu tư nghiên cứu những kỹ thuật trên.

Bạn có thể tham khảo dịch vụ thuê VPS Việt Nam tại Vietnix với khả năng đáp ứng đa dạng hệ điều hành như Windows, Linux (trong đó bao gồm bản phân phối Ubuntu). Vietnix hiện đang là một nhà cung cấp dịch vụ VPS chuyên nghiệp với nhiều năm kinh nghiệm hoạt động trên thị trường.

Sử dụng dịch vụ VPS tại Vietnix bạn sẽ nhận được nhiều lợi ích thiết thực từ tốc độ truy cập nhanh, dễ dàng nâng cấp bảo mật cao nhờ khả năng tích hợp Firewall Anti DDoS, linh hoạt và tiết kiệm chi phí, cùng với dịch vụ hỗ trợ chuyên nghiệp và giá cả hợp lý.

Lời kết

Chỉ với một vài thao tác là bạn đã có thể cài WordPress trên Ubuntu thành công rồi. Hy vọng với những chia sẻ từ bài viết trên của Vietnix có thể giúp bạn cài đặt WordPress dễ dàng và nhanh chóng hơn. Nếu còn có bất kỳ thắc mắc nào khác bạn hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được hỗ trợ nhé.

THEO DÕI VÀ CẬP NHẬT CHỦ ĐỀ BẠN QUAN TÂM

Đăng ký ngay để nhận những thông tin mới nhất từ blog của chúng tôi. Đừng bỏ lỡ cơ hội truy cập kiến thức và tin tức hàng ngày

Chọn chủ đề :

Hoàng Vui

SEO Specialist
tại

Kết nối với mình qua

Kết nối với mình qua

Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Tăng tốc độ website - Nâng tầm giá trị thương hiệu

Tăng tốc tải trang

95 điểm

Nâng cao trải nghiệm người dùng

Tăng 8% tỷ lệ chuyển đổi

Thúc đẩy SEO, Google Ads hiệu quả

Tăng tốc ngay

SẢN PHẨM NỔI BẬT

7 NGÀY DÙNG THỬ HOSTING

NẮM BẮT CƠ HỘI, THÀNH CÔNG DẪN LỐI

Cùng trải nghiệm dịch vụ hosting tốc độ cao được hơn 100,000 khách hàng sử dụng

ĐĂNG KÝ NHẬN TÀI LIỆU THÀNH CÔNG
Cảm ơn bạn đã đăng ký nhận tài liệu mới nhất từ Vietnix!
ĐÓNG

ĐĂNG KÝ DÙNG THỬ HOSTING

7 NGÀY MIỄN PHÍ

ĐĂNG KÝ DÙNG THỬ HOSTING

7 NGÀY MIỄN PHÍ

XÁC NHẬN ĐĂNG KÝ DÙNG THỬ THÀNH CÔNG
Cảm ơn bạn đã đăng ký thông tin thành công. Đội ngũ CSKH sẽ liên hệ trực tiếp để kích hoạt dịch vụ cho bạn nhanh nhất!
ĐÓNG

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

100 (+39)

Điểm Mobile

100 (+67)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

Ecommerce

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

99 (+28)

Điểm Mobile

100 (+50)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

SEO

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

99 (+26)

Điểm Mobile

98 (+59)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

Ecommerce

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

100 (+8)

Điểm Mobile

98 (+35)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

Giáo Dục

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

100 (+61)

Điểm Mobile

100 (+61)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

Giáo Dục

Võ Thiên Tòng

25 Tháng 2 lúc 21:09

·

Mình muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến Team Vietnix, anh Hưng Nguyễn, anh Vietnix Trung, em Quốc Huy đã hỗ trợ tối ưu Page Speed Insight (PSI) cho website vanvoiminhhoa.vn của mình.
Biết đến anh Hưng đã lâu nhưng chưa có duyên sử dụng dịch vụ bên anh. Tình cờ thấy được bài Post của anh về việc hỗ trợ tối ưu PSI miễn phí chỉ với vài Slot, thấy AE cmt khá nhiều nên cũng không nghĩ tới lượt mình. Hôm sau đánh liều inbox 1 phen xem sao thì may mắn được đưa vào danh sách. Vài ngày sau được Team Vietnix liên hệ và hỗ trợ.
Kết quả đạt được:
• Điểm xanh lè xanh lét
• Tốc độ tải trang nhanh hơn hẳn
• Các chỉ số cũng được cải thiện đáng kể
• Và mình tin rằng với việc PSI được cải thiện cũng thúc đẩy những thứ khác đi lên theo!
Mình thực sự hài lòng với dịch vụ của Vietnix và muốn giới thiệu đến tất cả mọi người:
• Dịch vụ Wordpress Hosting: Tốc độ nhanh, ổn định, bảo mật cao, hỗ trợ kỹ thuật 24/7. (https://vietnix.vn/wordpress-hosting/)
• Dịch vụ Business Hosting: Dung lượng lớn, phù hợp cho website có lượng truy cập cao, tích hợp nhiều tính năng cao cấp. (https://vietnix.vn/business-hosting/)
Đặc biệt, Vietnix đang có chương trình ưu đãi:
• Giảm giá 20% trọn đời khi nhập code THIENTONG_PAGESPEED tại trang thanh toán (Chu kỳ 12 tháng trở lên)
• Tặng 1 lần tối ưu điểm Page Speed Insight cho 1 website
Cám ơn Vietnix một lần nữa!
#Vietnix #Vanvoiminhhoa #Pagespeedinsight
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu
Thiện Nguyễn - CEO SEO Dạo

5 Tháng 3 lúc 16:21

·

CORE WEB VITAL YẾU TỐ XẾP HẠNG TÌM KIẾM SEO
Core Web Vitals là một tập hợp các chỉ số đo lường hiệu suất của trang web từ góc độ người dùng, được Google sử dụng để đánh giá trải nghiệm người dùng trên các trang web. Các chỉ số chính bao gồm:
– Largest contentful paint (LCP): Tốc độ render của page. Mục tiêu là dưới 2,5 giây.
– First input delay (FID): Tốc độ phản hồi của website với tương tác của người dùng. Mục tiêu là dưới 100ms.
– Cumulative Layout Shift (CLS): Độ ổn định của bố cục trang. Mục tiêu là dưới 0.1.
Tất cả các chỉ số này đo lường các khía cạnh quan trọng của trải nghiệm người dùng trên trang web. Google đã công bố rằng từ tháng 5 năm 2021, các Core Web Vitals sẽ được sử dụng làm một trong các yếu tố đánh giá trong việc xếp hạng trang web trên kết quả tìm kiếm. Do đó, hiểu và cải thiện các Core Web Vitals là rất quan trọng đối với SEO.
Tóm lại, Core Web Vitals không chỉ giúp cải thiện hiệu suất và xếp hạng trang web trên công cụ tìm kiếm, mà còn cải thiện trải nghiệm của người dùng khi họ truy cập và tương tác với trang website.
P/s: mình đang có gói hỗ trợ đặc biệt cho anh em tối ưu tốc độ bên VIETNIX:
– Giảm 20% lifetime dịch vụ Hosting Business và Hosting Wordpress chu kỳ 12 tháng trở lên.
– Tặng 1 lần tối ưu điểm Page Speed Insight cho 1 website.
Anh em có nhu cầu đăng ký qua bạn Vietnix Trung này nhé và nhập mã SEODAO_PAGESPEED để được ưu đãi nhé.😁
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu SEO Dạo
Icharm review

5 Tháng 3 lúc 15:43

·

[Mình vừa được hỗ trợ tối ưu page speed website]
Trước khi được tối ưu, web của mình điểm rất thấp, đặc biệt là mobile chỉ có 39. Cơ duyên thế nào lúc lướt face lại va phải chương trình tối ưu pagespeed bên Vietnix.
Sau khi được Trần Hoàng Phúc và team Vietnix hỗ trợ nhiệt tình, điểm web vọt lên 98 99 (như hình bên dưới). Dùng thử web thì thấy quá là mượt, 10 điểm cho team Vietnix.
Nói thật thì mình thật sự ấn tượng về sự nhiệt huyết, tận tâm và rất chuyên nghiệp bên Vietnix.
Anh em có nhu cầu về hosting hay có vấn đề về website như:
1. Web load chậm
2. Khách rời web vì đợi tải nội dung, hình ảnh lâu
3. Hay tất tần tật mọi thứ về website
THÌ LIÊN HỆ NGAY VIETNIX NHÉ!
Và đừng quên dùng pass “ICHARM_PAGESPEED” để được giảm 20% trọn đời hosting business và wp hosting. Quả code này còn được tặng 1 lần tối ưu pagespeed nữa nhé, ưu đãi chắc cũng phải nhất nhì thị trường luôn.
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu
Hoàng Nguyễn

29 Tháng 2 lúc 17:04

·

Xin chào mọi người! Vừa rồi mình có sử dụng dịch vụ tối ưu website, tăng tốc độ tải trang pagespeed của Vietnix kết quả trên cả tuyệt vời nên mình viết bài này để chia sẻ thông tin với các bạn.
Lý do mình chọn dịch vụ tối ưu tốc độ website của Vietnix:
✅ Đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm: Đã tối ưu thành công cho hàng nghìn website trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Các bạn nhân viên rất thân thiện, nhiệt tình và chủ động trong quá trình làm việc để cập nhật tiến độ.
✅ Quy trình chuyên nghiệp:
– Kiểm tra và phân tích: Vietnix sử dụng các công cụ tiên tiến để kiểm tra và phân tích tốc độ website của bạn.
– Xác định nguyên nhân: Vietnix xác định nguyên nhân khiến website tải chậm và đưa ra giải pháp tối ưu phù hợp.
– Tối ưu hóa website: Vietnix áp dụng các kỹ thuật tối ưu tiên tiến nhất để tăng tốc độ tải trang.
– Báo cáo kết quả: Vietnix cung cấp báo cáo chi tiết về kết quả tối ưu hóa website.
Công nghệ tiên tiến: Vietnix sử dụng các công nghệ tối ưu mới nhất như LiteSpeed, LSCache, Memcached, Redis, v.v.
✅ Cam kết kết quả: Vietnix cam kết tăng tốc độ website của bạn lên tối thiểu 90%.
✅ Giá cả cạnh tranh: Vietnix cung cấp dịch vụ tối ưu tốc độ website với mức giá cạnh tranh nhất trên thị trường.
📣 Để đăng ký sử dụng dịch vụ tối ưu tốc độ website và các dịch vụ khác như hosting, vps, domain… các bạn có thể đăng ký tại https://portal.vietnix.vn/aff.php?aff=57 hoặc Inbox cho sếp Vietnix Trung nhé.
Các bạn có thể kiểm tra tốc độ trang của mình https://lasan.edu.vn hoặc một vài trang khác đã sử dụng dịch vụ của Vietnix như sau:
https://pagespeed.web.dev/…/https…/v8beqewyt2…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/etiohjvtl4…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/yczuqpw6d1…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/xf9y65kuzk…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/fdrsms15en…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/s7p9cgzeri…
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu
Dũng cá xinh

30 Tháng 1 lúc 19:09

·

[Đỉnh]
Em có dùng hosting, vps, cloud vps, cloud server, dedicated server của rất nhiều bên từ trong nước đến nước ngoài để hosting khoảng 2,000+ domain. Mỗi bên đều có ưu nhược khác nhau, nhưng có 1 số bên đặc biệt “bá đạo”, trong đó có: Vietnix!!!!

Lần đầu tiên em được cả CEO Hưng Nguyễn lẫn Master về dev Vietnix Trung của 1 đơn vị hàng đầu liên quan đến Hosting, Server support từ A – Z (từ Zalo, Tele, đến FB và cả Phone)

Em có khá nhiều web dạng Big Data (bài, ảnh, database, data) lên đến hàng trăm Gb. Càng to thì nó càng có nhiều vấn đề về phần phản hồi ban đầu (nhược điểm cố hữu của php wordpress so với nativejs, reactjs, html, headless,…), và anh em Vietnix có nhã ý hỗ trợ xử lý phần Speed Insight này.

Kết quả thực sự kinh ngạc, từ cách trao đổi đến xử lý vấn đề, cut off những cái cần cut off, xử lý rất sâu vấn đề và gợi ý rất nhiều ý tưởng optimize hệ thống!!!! Thực sự quá hài lòng về kết quả cũng như cách tương tác của các đầu tầu bên Vietnix ^^!!!

Nhân cơ duyên được kết nối với những cao thủ của Vietnix, em xin chia sẻ và lan tỏa để nhiều anh em có cơ hội được sử dụng những dịch vụ tốt nhất với giá vô cùng hợp lý!!!!

1 – Với anh em chưa có hosting, em đặc biệt recommend sử dụng hosting bên Vietnix:
– Sử dụng mã DUNGCAXINH_PAGESPEED sẽ được giảm 20% trọn đời (lifetime luôn)
– Áp dụng các gói Hosting Business, Hosting wordpress và reg 1 năm trở lên
– Anh em chưa biết cách reg thì còm men hoặc ib để em hướng dẫn hoặc nhờ các bạn bên Vietnix support từ A – Z

2 – Anh em có hosting rồi và muốn build blog hoặc web = wordpress mà chưa có giao diện thì nhân tiện em đang có tài khoản Premium bên Envato, em sẽ tặng bất kỳ giao diện nào có trên Envato Themes (Link em để dưới còm men) ạ. Cả nhà còm hoặc ib em Themes mà mọi người “chim ưng”, em sẽ cho anh em tải về, up drive và gửi ạ!!! (Chương trình này kéo dài đến ngày 29 tết âm lịch ạ)

3 – BEST NHẤT luôn!!!! Anh em nào mua hosting dùng mã DUNGCAXINH_PAGESPEED sẽ được tối ưu 100 điểm tốc độ cho 1 web (đây là ưu đãi riêng của CEO Hưng Nguyễn dành cho bạn bè của #dungcaxinh ^^) (Giá trị nhất là cái vụ số 3 này anh chị em nhé ^^), cơ hội vàng để move về đơn vị hosting uy tín là đây ^^!!!!

Một lần nữa xin chân thành cám ơn 2 đồng chí em: Hưng Nguyễn và Vietnix Trung đã giải được một bài toán khó cho các trang WP Big data mà anh loay hoay bao lâu nay chưa tìm ra đáp án!!! Chúc Vietnix ngày càng phát triển và có một năm 2024 đại đại thắng nhé ^^ !!!!!
#SEO #Vietnix #dungcaxinh

Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu
Hiếu AI

2 Tháng 2 lúc 21:06

·

UY TÍN – TẬN TÂM – TỐC ĐỘ

3 từ trên là vẫn chưa đủ để nói về quy trình làm việc cực chuyên nghiệp của team Vietnix.Chuyện là mình có con website chính đang có lượt truy cập organic hàng ngày cũng tương đối (hình 1)

Vấn đề là, con site này đang nằm trên hosting dùng chung nên tốc độ load chưa nhanh, tốc độ load chưa nhanh thì trải nghiệm visitor chưa tốt, trải nghiệm visitor chưa tốt thì tỷ lệ chuyển đổi ra đơn hàng kiểu gì thì kiểu cũng sẽ bị ảnh hưởng.

Biết rõ là đang mất tiền nhưng không biết xử lý như lào, nghĩ mà cay.

Đang loay hoay thì vận may nó tới, hôm qua đang lướt phở bò thấy a Nguyễn Việt Dũng đăng bài, rảnh nên thả cái comment hóng hớt, ai ngờ ngoằng phát thấy ông Dũng tạo nhóm với Vietnix Trung luôn.

Ae Vietnix thì siêu tốc độ, lập tức lấy thông tin vào việc, không hỏi han lằng nhằng, không kỳ kèo chốt đơn dù lúc đấy cũng đang đêm muộn.
Sáng hôm sau dậy vẫn còn đang lơ ngơ mở điện thoại check tin nhắn thì đã thấy ae Vietnix báo xong việc, trong khi mình vẫn chưa biết có chuyện gì xảy ra @@.

Được cái bấm thử website thì thấy load siêu nhanh, chưa tới một giây là thông tin các thứ hiện hết. Quá phê, thả con ảnh trước sau (hình 2,3) để ace tiện đối chiếu nhé. Thế này thì mình gửi gắm nốt 15 em website còn lại cho team Vietnix thôi chứ không cần nghĩ ngợi gì nữa. 10/10.

Nên là:

 1. Anh chị em muốn có một con website tốc độ load nhanh như tốc độ trở mặt của nyc – Dùng ngay dịch vụ hosting của Vietnix
 2. Anh chị em có website rồi muốn tìm bên hosting uy tín, chuyên nghiệp hỗ trợ không quản ngày đêm – Liên hệ ngay Vietnix Trung
 3. Anh chị em quan tâm đến trải nghiệm khách hàng, từ những cái nhỏ nhất như tăng tốc độ website – Better call Vietnix Trung

Và đừng quên dùng pass “HIEUAI_PAGESPEED” để được giảm 20% trọn đời hosting business và wp hosting, quả code này còn được tặng 1 lần tối ưu pagespeed nữa nhé, ưu đãi chắc cũng phải nhất nhì thị trường luôn.
#SEO #Vietnix #hieuai

Website
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

100 (+43)

Điểm Mobile

100 (+74)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

AI