NỘI DUNG

Hosting tốc độ cao Vietnix - tốc độ tải trang trung bình dưới 1 giây
VPS siêu tốc Vietnix - trải nghiệm mượt mà, ổn định
03/05/2024
Lượt xem

Cách cài đặt tạo file Zip và Unzip trên Linux để nén và giải nén file

03/05/2024
11 phút đọc
Lượt xem

Đánh giá

5/5 - (196 bình chọn)

Trong số các định dạng nén phổ biến, ZIP nổi bật với khả năng tương thích cao trên nhiều hệ điều hành, đặc biệt là Windows và Linux. Với sự hỗ trợ của Zip và Unzip, bạn có thể dễ dàng nén và giải nén đa dạng file, từ văn bản, hình ảnh đến video, phần mềm,… Cùng Vietnix khám phá cách cài đặt Zip và Unzip trên Linux để nén và giải nén file thông qua Terminal.

Cách cài đặt và tạo file Zip trên Linux

Cài đặt file Zip cho các bản phân phối của Linux

Linux và các hệ điều hành dựa trên Unix khác như macOS đều có hỗ trợ những công cụ để người dùng tạo và giải nén file Zip, gọi là zipunzip. Bên cạnh đó còn có nhiều tiện ích liên quan khác như zipcloak, zipdetails, zipslit hay zipinfo.

Mọi tiện ích này đều có trong Ubuntu 19.04, 18.10 và 18.04, Manjora 18.04 cũng tương tự. Mặt khác, FedoraCentOS lại mới chỉ hỗ trợ zipunzip.

 • Để cài đặt các phần tử còn thiếu trên Fedora 29, hãy sử dụng lệnh sau:
sudo dnf install perl-IO-Compress
 • Tương tự đối với CentOS 7:
sudo yum install perl-IO-Compress

Đối với những bản phân phối Linux khác, bạn có thể sử dụng công cụ quản lý package để cài đặt zipunzip trên Linux cho bản phân phối đó.

Tạo file Zip trên Linux

Bây giờ để tạo file Zip, bạn có thể dùng lệnh zip rồi chỉ định tên file lưu trữ và các file thành phần.

Giả sử bạn cần tạo một file tên source_code.zip chứa các file source code C và file header trong thư mục hiện tại. Khi đó bạn có thể sử dụng câu lệnh như sau:

zip source_code *.c *.h

Các file được thêm sẽ hiển thị ở trên Terminal, cung cấp các thông tin liên quan đến tên file và tiến độ thực hiện lưu trữ.

 • Để kiểm tra file Zip mới, bạn có thể thấy phần mở rộng .zip đã được tự động thêm:
ls -l source_code.zip
 • Nếu không muốn xem output khi tạo file từ lệnh zip thì bạn cũng có thể thêm option -q (quiet) như sau:
zip -q source_code *.c *.h

Thêm thư mục vào file ZIP

Để thêm thư mục con vào file Zip, bạn có thể thêm option -r (recursive) rồi kèm theo tên của thư mục con vào câu lệnh. Ví dụ như bạn cần tạo một file ZIP như ở trên rồi thêm vào folder con:

zip -r -q source_code archive/ *.c *.h

Việc lưu trữ tất cả file trong một thư mục khi zip sẽ giúp việc giải nén được gọn gàng hơn. Trong lệnh dưới đây, ta sẽ nén thư mục work và mọi thư mục con trong đó (lưu ý rằng lệnh này được gọi từ thư mục cha của work):

zip -r -q source_code work/

Thiết lập mức độ nén file

Lệnh zip cho phép người dùng chỉ định mức độ nén file, ở mức từ 0 đến 9, trong đó 0 nghĩa là không nén. Mức độ càng cao thì thời gian tạo file ZIP càng lâu. Đối với các file ZIP có kích thước nhỏ thì thời gian chênh lệch không quá đáng kể, mức nén thường được dùng là level 0 cho những file này.

 • Để chỉ định mức độ nén file, truyền tham số vào lệnh trong command line, viết sau dấu “-” như sau:
zip -0 -r -q source_code work/
 • Mức độ nén mặc định là 6 nên nếu dùng level 6 thì bạn không cần phải chỉ định rõ:
zip -r -q source_code work/
 • Mức độ nén tối đa là 9:
zip -9 -r -q source_code work/

Trong ví dụ trên, nén file ở mức độ 0 và 6 chênh lệch nhau 400K, trong khi đó chênh lệch giữa mức 6 và 9 chỉ là 4K. Nghe thì có vẻ không đáng kể, nhưng đối với những file có kích thước lớn thì sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến thời gian và kích thước file zip tạo được.

Thêm mật khẩu cho file ZIP

Việc thêm mật khẩu cho ZIP trên Linux rất đơn giản, bạn chỉ cần thêm option -e (encrypt) rồi nhập mật khẩu, sau đó xác thực lại lần nữa để hoàn tất:

zip -e -r -q source_code work/

Cách Unzip trên Linux

Để giải nén file từ một file ZIP, bạn dùng lệnh unzip trên Linux như sau:

unzip source_code.zip

Trong đó lưu ý rằng tên file phải có phần mở rộng .zip“.

Kết quả khi giải nén:

File ZIP không chứa thông tin về quyền sở hữu, tất cả các file được giải nén đều xem chủ sở hữu là người dùng đang giải nén file. Tương tự như zip, lệnh unzip cũng có option -q (quiet) để ẩn danh sách file khi đang giải nén:

unzip -q source_code.zip

Giải nén file vào một thư mục

Để Unzip trên Linux vào một thư mục nhất định, bạn thêm option -d (directory) rồi trích đường dẫn đến thư mục như sau:

unzip -q source_code.zip -d ./development

Giải nén file có mật khẩu

Nếu file được nén kèm theo mật khẩu thì lệnh unzip sẽ tự yêu cầu người dùng cung cấp mật khẩu để giải nén: Nếu bạn muốn hiển thị mật khẩu khi nhập thì bạn có thể nhập lệnh trong command-line bằng option -P (password):

unzip -P fifty.treacle.cutlass -q source_code.zip

Loại file khỏi danh sách cần nén

Bạn không muốn giải nén một hoặc một nhóm file nhất định thì có thể dùng option -x (exclude). Giả sử bạn cần giải nén tất cả các file, trừ những file có phần mở rộng là “.h“:

unzip -q source_code.zip -x *.h

Ghi đè file

Ví dụ bạn có một file lưu trữ đã được giải nén, nhưng lại chẳng may xoá mất một vài file trong đó. Cách giải quyết đơn giản nhất chính là extract lại file lưu trữ một lần nữa, nhưng nếu giải nén trong cùng một thư mục với file cũ thì lệnh unzip sẽ hỏi bạn có muốn ghi đè file không.

Khi đó, bạn có thể phản hồi theo danh sách sau (có phân biệt chữ hoa và chữ thường):

 • y: Yes – Ghi đè file.
 • n: No – Không thực hiện ghi đè file.
 • A: All – Ghi đè tất cả file.
 • N: None – Không ghi đè file nào.
 • r: Rename – Đổi sang tên mới, yêu cầu người dùng nhập tên mới cho file.

Để buộc unzip phải ghi đè các file hiện có, bạn có thể sử dụng option -o (overwrite) như sau:

unzip -o -q source_code.zip

Cách hiệu quả nhất để thay thế những file bị mất là sử dụng unzip, chỉ giải nén những file có trong file lưu trữ, nhưng không có trong thư mục đích. Cụ thể, bạn dùng option -n (never overwrite) như sau:

unzip -n source_code.zip

Kiểm tra file ZIP

Bạn nên kiểm tra danh sách các file có trong ZIP trước khi bắt đầu giải nén. Lệnh unzip trên Linux hỗ trợ tính năng này bằng option -l (list archive), được pipe với less để quản lý output của lệnh:

unzip -l source_code.zip | less

Sau đó kết quả sẽ trả về danh sách các thư mục và file có trong file Zip, kích thước và thời gian được thêm vào zip. Để thoát khỏi lệnh less, bạn có thể nhấn nút q.

Kết quả thư mục và file có trong file Zip
Kết quả thư mục và file có trong file Zip

Thêm mật khẩu bằng lệnh zipcloak

Nếu đã tạo file ZIP xong nhưng bạn lại quên đặt mật khẩu thì bạn vẫn có thể thiết lập thêm mật khẩu cho file bằng lệnh zipcloak. Truyền tên của file ZIP vào lệnh trong command line, nhập mật khẩu và xác thực lại lần thứ hai để hoàn tất:

zipcloak source_code.zip

Kiểm tra thông tin chi tiết bằng lệnh zipdetails

Lệnh zipdetails hiển thị rất nhiều thông tin chi tiết cho file ZIP, ngoài ra ta có thể kiểm tra output của lệnh này bằng cách pipe với less như sau:

zipdetails source_code.zip | less

Lưu ý rằng thông tin sẽ bao gồm cả tên file dù cho file ZIP được bảo vệ bằng mật khẩu, vì tên của file được lưu trữ dưới dạng meta-data chứ không được mã hoá nên vẫn sẽ hiển thị.

Hiển thị thông tin chi tiết file ZIP
Hiển thị thông tin chi tiết file ZIP

Tìm kiếm bên trong file bằng lệnh zipgrep

Lệnh zipgrep cho phép tìm kiếm bên trong file trong một file ZIP. Ví dụ bạn cần tìm các file bên trong file ZIP có cụm từ “keyval.h” bên trong:

zipgrep keyval.h source_code.zip

Có thể thấy rằng slang.cgetval.c là hai file có chứa chuỗi “keyval.h” ở trong nó. Ngoài ra còn có hai bản copy ở trong những thư mục khác của file ZIP.

Xem thông tin bằng lệnh zipinfo

Lệnh zipinfo cũng cho phép người dùng kiểm tra thông tin bên trong một file ZIP. Tương tự, ta cũng có thể pipe nó với lệnh less như sau:

zipinfo source_code.zip | less

Thông tin của output, theo thứ tự từ trái sang phải như sau:

 • Quyền truy cập file.
 • Phiên bản công cụ dùng để tạo file ZIP.
 • Kích thước file ban đầu.
 • Mô tả file.
 • Phương pháp nén.
 • Dấu thời gian.
 • Tên file và các thư mục.

Trong đó, mô tả của file bao gồm hai ký tự, ký tự ban đầu có thể là “t” hoặc “b” để chỉ file ở dạng text hay binary. Các ký tự in hoa cho biết rằng file đã được mã hoá. Ký tự thứ hai mô tả loại meta data có trong file:

 • l: nếu có local header được mở rộng, nhưng không có extra field.
 • x: không có local header được mở rộng, có extra field.
 • X: có cả local header được mở rộng và extra field.
 • : không có cả hai.
image 189
Cách cài đặt tạo file Zip và Unzip trên Linux để nén và giải nén file 14

Tách file bằng lệnh zipslit

Nếu bạn cần gửi file ZIP đến một người dùng nào đó nhưng bị giới hạn kích thước thì ta có thể chia nhỏ thành nhiều file bằng lệnh zipslit. Lệnh này cung cấp option -n (size) để đặt kích thước tối đa cho từng file ZIP mới.

Trong ví dụ dưới đây, Vietnix đã chia file source_code.zip, kích thước tối đa của mỗi file con là 100 KB (tức 102400 byte) như sau:

zipsplit -n 102400 source_code.zip

Lưu ý rằng kích thước chia không thể nhỏ hơn kích thước của bất kỳ file nào có trong file ZIP.

Lời kết

Trong bài viết này, Vietnix đã chia sẻ với bạn các lệnh thường được sử dụng phổ biến khi cần tạo file Zip hay Unzip trên Linux thông qua Terminal giúp bạn có thể dễ dạng nén, giải nén file và kiểm tra file dễ dàng hơn trên Linux.

THEO DÕI VÀ CẬP NHẬT CHỦ ĐỀ BẠN QUAN TÂM

Đăng ký ngay để nhận những thông tin mới nhất từ blog của chúng tôi. Đừng bỏ lỡ cơ hội truy cập kiến thức và tin tức hàng ngày

Chọn chủ đề :

Hưng Nguyễn

Kết nối với mình qua

Kết nối với mình qua

Tăng tốc độ website - Nâng tầm giá trị thương hiệu

Tăng tốc tải trang

95 điểm

Nâng cao trải nghiệm người dùng

Tăng 8% tỷ lệ chuyển đổi

Thúc đẩy SEO, Google Ads hiệu quả

Tăng tốc ngay

SẢN PHẨM NỔI BẬT

7 NGÀY DÙNG THỬ HOSTING

NẮM BẮT CƠ HỘI, THÀNH CÔNG DẪN LỐI

Cùng trải nghiệm dịch vụ hosting tốc độ cao được hơn 100,000 khách hàng sử dụng

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

100 (+39)

Điểm Mobile

100 (+67)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

Ecommerce

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

99 (+28)

Điểm Mobile

100 (+50)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

SEO

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

99 (+26)

Điểm Mobile

98 (+59)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

Ecommerce

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

100 (+8)

Điểm Mobile

98 (+35)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

Giáo Dục

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

100 (+61)

Điểm Mobile

100 (+61)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

Giáo Dục

Võ Thiên Tòng

25 Tháng 2 lúc 21:09

·

Mình muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến Team Vietnix, anh Hưng Nguyễn, anh Vietnix Trung, em Quốc Huy đã hỗ trợ tối ưu Page Speed Insight (PSI) cho website vanvoiminhhoa.vn của mình.
Biết đến anh Hưng đã lâu nhưng chưa có duyên sử dụng dịch vụ bên anh. Tình cờ thấy được bài Post của anh về việc hỗ trợ tối ưu PSI miễn phí chỉ với vài Slot, thấy AE cmt khá nhiều nên cũng không nghĩ tới lượt mình. Hôm sau đánh liều inbox 1 phen xem sao thì may mắn được đưa vào danh sách. Vài ngày sau được Team Vietnix liên hệ và hỗ trợ.
Kết quả đạt được:
• Điểm xanh lè xanh lét
• Tốc độ tải trang nhanh hơn hẳn
• Các chỉ số cũng được cải thiện đáng kể
• Và mình tin rằng với việc PSI được cải thiện cũng thúc đẩy những thứ khác đi lên theo!
Mình thực sự hài lòng với dịch vụ của Vietnix và muốn giới thiệu đến tất cả mọi người:
• Dịch vụ Wordpress Hosting: Tốc độ nhanh, ổn định, bảo mật cao, hỗ trợ kỹ thuật 24/7. (https://vietnix.vn/wordpress-hosting/)
• Dịch vụ Business Hosting: Dung lượng lớn, phù hợp cho website có lượng truy cập cao, tích hợp nhiều tính năng cao cấp. (https://vietnix.vn/business-hosting/)
Đặc biệt, Vietnix đang có chương trình ưu đãi:
• Giảm giá 20% trọn đời khi nhập code THIENTONG_PAGESPEED tại trang thanh toán (Chu kỳ 12 tháng trở lên)
• Tặng 1 lần tối ưu điểm Page Speed Insight cho 1 website
Cám ơn Vietnix một lần nữa!
#Vietnix #Vanvoiminhhoa #Pagespeedinsight
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu
Thiện Nguyễn - CEO SEO Dạo

5 Tháng 3 lúc 16:21

·

CORE WEB VITAL YẾU TỐ XẾP HẠNG TÌM KIẾM SEO
Core Web Vitals là một tập hợp các chỉ số đo lường hiệu suất của trang web từ góc độ người dùng, được Google sử dụng để đánh giá trải nghiệm người dùng trên các trang web. Các chỉ số chính bao gồm:
– Largest contentful paint (LCP): Tốc độ render của page. Mục tiêu là dưới 2,5 giây.
– First input delay (FID): Tốc độ phản hồi của website với tương tác của người dùng. Mục tiêu là dưới 100ms.
– Cumulative Layout Shift (CLS): Độ ổn định của bố cục trang. Mục tiêu là dưới 0.1.
Tất cả các chỉ số này đo lường các khía cạnh quan trọng của trải nghiệm người dùng trên trang web. Google đã công bố rằng từ tháng 5 năm 2021, các Core Web Vitals sẽ được sử dụng làm một trong các yếu tố đánh giá trong việc xếp hạng trang web trên kết quả tìm kiếm. Do đó, hiểu và cải thiện các Core Web Vitals là rất quan trọng đối với SEO.
Tóm lại, Core Web Vitals không chỉ giúp cải thiện hiệu suất và xếp hạng trang web trên công cụ tìm kiếm, mà còn cải thiện trải nghiệm của người dùng khi họ truy cập và tương tác với trang website.
P/s: mình đang có gói hỗ trợ đặc biệt cho anh em tối ưu tốc độ bên VIETNIX:
– Giảm 20% lifetime dịch vụ Hosting Business và Hosting Wordpress chu kỳ 12 tháng trở lên.
– Tặng 1 lần tối ưu điểm Page Speed Insight cho 1 website.
Anh em có nhu cầu đăng ký qua bạn Vietnix Trung này nhé và nhập mã SEODAO_PAGESPEED để được ưu đãi nhé.😁
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu SEO Dạo
Icharm review

5 Tháng 3 lúc 15:43

·

[Mình vừa được hỗ trợ tối ưu page speed website]
Trước khi được tối ưu, web của mình điểm rất thấp, đặc biệt là mobile chỉ có 39. Cơ duyên thế nào lúc lướt face lại va phải chương trình tối ưu pagespeed bên Vietnix.
Sau khi được Trần Hoàng Phúc và team Vietnix hỗ trợ nhiệt tình, điểm web vọt lên 98 99 (như hình bên dưới). Dùng thử web thì thấy quá là mượt, 10 điểm cho team Vietnix.
Nói thật thì mình thật sự ấn tượng về sự nhiệt huyết, tận tâm và rất chuyên nghiệp bên Vietnix.
Anh em có nhu cầu về hosting hay có vấn đề về website như:
1. Web load chậm
2. Khách rời web vì đợi tải nội dung, hình ảnh lâu
3. Hay tất tần tật mọi thứ về website
THÌ LIÊN HỆ NGAY VIETNIX NHÉ!
Và đừng quên dùng pass “ICHARM_PAGESPEED” để được giảm 20% trọn đời hosting business và wp hosting. Quả code này còn được tặng 1 lần tối ưu pagespeed nữa nhé, ưu đãi chắc cũng phải nhất nhì thị trường luôn.
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu
Hoàng Nguyễn

29 Tháng 2 lúc 17:04

·

Xin chào mọi người! Vừa rồi mình có sử dụng dịch vụ tối ưu website, tăng tốc độ tải trang pagespeed của Vietnix kết quả trên cả tuyệt vời nên mình viết bài này để chia sẻ thông tin với các bạn.
Lý do mình chọn dịch vụ tối ưu tốc độ website của Vietnix:
✅ Đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm: Đã tối ưu thành công cho hàng nghìn website trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Các bạn nhân viên rất thân thiện, nhiệt tình và chủ động trong quá trình làm việc để cập nhật tiến độ.
✅ Quy trình chuyên nghiệp:
– Kiểm tra và phân tích: Vietnix sử dụng các công cụ tiên tiến để kiểm tra và phân tích tốc độ website của bạn.
– Xác định nguyên nhân: Vietnix xác định nguyên nhân khiến website tải chậm và đưa ra giải pháp tối ưu phù hợp.
– Tối ưu hóa website: Vietnix áp dụng các kỹ thuật tối ưu tiên tiến nhất để tăng tốc độ tải trang.
– Báo cáo kết quả: Vietnix cung cấp báo cáo chi tiết về kết quả tối ưu hóa website.
Công nghệ tiên tiến: Vietnix sử dụng các công nghệ tối ưu mới nhất như LiteSpeed, LSCache, Memcached, Redis, v.v.
✅ Cam kết kết quả: Vietnix cam kết tăng tốc độ website của bạn lên tối thiểu 90%.
✅ Giá cả cạnh tranh: Vietnix cung cấp dịch vụ tối ưu tốc độ website với mức giá cạnh tranh nhất trên thị trường.
📣 Để đăng ký sử dụng dịch vụ tối ưu tốc độ website và các dịch vụ khác như hosting, vps, domain… các bạn có thể đăng ký tại https://portal.vietnix.vn/aff.php?aff=57 hoặc Inbox cho sếp Vietnix Trung nhé.
Các bạn có thể kiểm tra tốc độ trang của mình https://lasan.edu.vn hoặc một vài trang khác đã sử dụng dịch vụ của Vietnix như sau:
https://pagespeed.web.dev/…/https…/v8beqewyt2…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/etiohjvtl4…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/yczuqpw6d1…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/xf9y65kuzk…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/fdrsms15en…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/s7p9cgzeri…
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu
Dũng cá xinh

30 Tháng 1 lúc 19:09

·

[Đỉnh]
Em có dùng hosting, vps, cloud vps, cloud server, dedicated server của rất nhiều bên từ trong nước đến nước ngoài để hosting khoảng 2,000+ domain. Mỗi bên đều có ưu nhược khác nhau, nhưng có 1 số bên đặc biệt “bá đạo”, trong đó có: Vietnix!!!!

Lần đầu tiên em được cả CEO Hưng Nguyễn lẫn Master về dev Vietnix Trung của 1 đơn vị hàng đầu liên quan đến Hosting, Server support từ A – Z (từ Zalo, Tele, đến FB và cả Phone)

Em có khá nhiều web dạng Big Data (bài, ảnh, database, data) lên đến hàng trăm Gb. Càng to thì nó càng có nhiều vấn đề về phần phản hồi ban đầu (nhược điểm cố hữu của php wordpress so với nativejs, reactjs, html, headless,…), và anh em Vietnix có nhã ý hỗ trợ xử lý phần Speed Insight này.

Kết quả thực sự kinh ngạc, từ cách trao đổi đến xử lý vấn đề, cut off những cái cần cut off, xử lý rất sâu vấn đề và gợi ý rất nhiều ý tưởng optimize hệ thống!!!! Thực sự quá hài lòng về kết quả cũng như cách tương tác của các đầu tầu bên Vietnix ^^!!!

Nhân cơ duyên được kết nối với những cao thủ của Vietnix, em xin chia sẻ và lan tỏa để nhiều anh em có cơ hội được sử dụng những dịch vụ tốt nhất với giá vô cùng hợp lý!!!!

1 – Với anh em chưa có hosting, em đặc biệt recommend sử dụng hosting bên Vietnix:
– Sử dụng mã DUNGCAXINH_PAGESPEED sẽ được giảm 20% trọn đời (lifetime luôn)
– Áp dụng các gói Hosting Business, Hosting wordpress và reg 1 năm trở lên
– Anh em chưa biết cách reg thì còm men hoặc ib để em hướng dẫn hoặc nhờ các bạn bên Vietnix support từ A – Z

2 – Anh em có hosting rồi và muốn build blog hoặc web = wordpress mà chưa có giao diện thì nhân tiện em đang có tài khoản Premium bên Envato, em sẽ tặng bất kỳ giao diện nào có trên Envato Themes (Link em để dưới còm men) ạ. Cả nhà còm hoặc ib em Themes mà mọi người “chim ưng”, em sẽ cho anh em tải về, up drive và gửi ạ!!! (Chương trình này kéo dài đến ngày 29 tết âm lịch ạ)

3 – BEST NHẤT luôn!!!! Anh em nào mua hosting dùng mã DUNGCAXINH_PAGESPEED sẽ được tối ưu 100 điểm tốc độ cho 1 web (đây là ưu đãi riêng của CEO Hưng Nguyễn dành cho bạn bè của #dungcaxinh ^^) (Giá trị nhất là cái vụ số 3 này anh chị em nhé ^^), cơ hội vàng để move về đơn vị hosting uy tín là đây ^^!!!!

Một lần nữa xin chân thành cám ơn 2 đồng chí em: Hưng Nguyễn và Vietnix Trung đã giải được một bài toán khó cho các trang WP Big data mà anh loay hoay bao lâu nay chưa tìm ra đáp án!!! Chúc Vietnix ngày càng phát triển và có một năm 2024 đại đại thắng nhé ^^ !!!!!
#SEO #Vietnix #dungcaxinh

Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu
Hiếu AI

2 Tháng 2 lúc 21:06

·

UY TÍN – TẬN TÂM – TỐC ĐỘ

3 từ trên là vẫn chưa đủ để nói về quy trình làm việc cực chuyên nghiệp của team Vietnix.Chuyện là mình có con website chính đang có lượt truy cập organic hàng ngày cũng tương đối (hình 1)

Vấn đề là, con site này đang nằm trên hosting dùng chung nên tốc độ load chưa nhanh, tốc độ load chưa nhanh thì trải nghiệm visitor chưa tốt, trải nghiệm visitor chưa tốt thì tỷ lệ chuyển đổi ra đơn hàng kiểu gì thì kiểu cũng sẽ bị ảnh hưởng.

Biết rõ là đang mất tiền nhưng không biết xử lý như lào, nghĩ mà cay.

Đang loay hoay thì vận may nó tới, hôm qua đang lướt phở bò thấy a Nguyễn Việt Dũng đăng bài, rảnh nên thả cái comment hóng hớt, ai ngờ ngoằng phát thấy ông Dũng tạo nhóm với Vietnix Trung luôn.

Ae Vietnix thì siêu tốc độ, lập tức lấy thông tin vào việc, không hỏi han lằng nhằng, không kỳ kèo chốt đơn dù lúc đấy cũng đang đêm muộn.
Sáng hôm sau dậy vẫn còn đang lơ ngơ mở điện thoại check tin nhắn thì đã thấy ae Vietnix báo xong việc, trong khi mình vẫn chưa biết có chuyện gì xảy ra @@.

Được cái bấm thử website thì thấy load siêu nhanh, chưa tới một giây là thông tin các thứ hiện hết. Quá phê, thả con ảnh trước sau (hình 2,3) để ace tiện đối chiếu nhé. Thế này thì mình gửi gắm nốt 15 em website còn lại cho team Vietnix thôi chứ không cần nghĩ ngợi gì nữa. 10/10.

Nên là:

 1. Anh chị em muốn có một con website tốc độ load nhanh như tốc độ trở mặt của nyc – Dùng ngay dịch vụ hosting của Vietnix
 2. Anh chị em có website rồi muốn tìm bên hosting uy tín, chuyên nghiệp hỗ trợ không quản ngày đêm – Liên hệ ngay Vietnix Trung
 3. Anh chị em quan tâm đến trải nghiệm khách hàng, từ những cái nhỏ nhất như tăng tốc độ website – Better call Vietnix Trung

Và đừng quên dùng pass “HIEUAI_PAGESPEED” để được giảm 20% trọn đời hosting business và wp hosting, quả code này còn được tặng 1 lần tối ưu pagespeed nữa nhé, ưu đãi chắc cũng phải nhất nhì thị trường luôn.
#SEO #Vietnix #hieuai

Website
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

100 (+43)

Điểm Mobile

100 (+74)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

AI