NỘI DUNG

Hosting tốc độ cao Vietnix - tốc độ tải trang trung bình dưới 1 giây
VPS siêu tốc Vietnix - trải nghiệm mượt mà, ổn định
28/04/2021
Lượt xem

Hướng dẫn sử dụng và tạo SSH key đơn giản nhất

28/04/2021
11 phút đọc
Lượt xem

Đánh giá

5/5 - (69 bình chọn)

Việc tạo SSH key cho server sẽ tăng tính bảo mật hơn. Vậy SSH key là gì? Cách tạo SSH Key cho server của mình? Bài viết này sẽ hướng dẫn cho các bạn chi tiết và cụ thể nhất.

SSH Key là gì?

Secure Shell (hay còn gọi là SSH) là một giao thức mật mã cho phép người dùng thực hiện dịch vụ qua các mạng không được bảo mật. SSH Key sẽ mang đến nhiều sự bảo mật về đăng nhập hơn là chỉ dùng mật khẩu thông thường. Trong khi mật khẩu thông thường có thể bị bẻ khóa thì SSH Key gần như là không thể giải mã.

SSH Key là gì?
SSH Key là gì?

Việc tạo một cặp Key sẽ cung cấp hai chuỗi ký tự: Một public key và một private key. Public key có thể được đặt ở bất kỳ server nào. Sau đó mở khóa bằng cách kết nối với máy client đã có private key. Khi cả hai đã khớp nhau, hệ thống sẽ mở khóa mà không cần mật khẩu. Ta còn có thể bảo vệ private key bằng một passphrase để tăng cường sự bảo mật.

Trong các lệnh ở bài viết này, sẽ có một số giá trị được highlight – chính là các biến, hãy thay thế chúng bằng các giá trị riêng của mình.

Điều kiện để kích hoạt SSH key trên Windows 10

 • Hệ thống đang chạy Windows 10
 • User account với quyền quản trị
 • Truy cập được vào command prompt
 • Một trình duyệt web (tùy chọn, dùng để download PuTTY)

Hướng dẫn tạo SSH key

1. Tạo một RSA Key Pair

Đầu tiên hãy tạo một key pair trên máy client (có thể là máy tính riêng):

ssh-keygen -t rsa

2. Lưu trữ key và passphrase

Khi nhập lệnh Gen Key, bạn sẽ nhận được một số câu hỏi:

Enter file in which to save the key (/home/demo/.ssh/id_rsa):

Nhấn Enter, lưu file vào user home (trong bài viết này sẽ sử dụng tên của user là demo để làm mẫu).

Enter passphrase (empty for no passphrase):

Passphrase được sử dụng hay không thì tùy thuộc vào người dùng. Việc sử dụng passphrase mang lại một số lợi ích: tính bảo mật của key không bao giờ được hiển thị với bất kỳ ai khác, cho dù nó được mã hóa như thế nào. Nếu private key được bảo vệ bằng passphrase rơi vào tay user trái phép, họ sẽ không thể đăng nhập vào các tài khoản cho đến khi tìm ra được passphrase. Tất nhiên, nhược điểm duy nhất của passphrase là phải nhập nó mỗi khi sử dụng key pair.

Toàn bộ quá trình tạo key sẽ như sau:

ssh-keygen -t rsa
Output
Generating public/private rsa key pair.
Enter file in which to save the key (/home/demo/.ssh/id_rsa): 
Enter passphrase (empty for no passphrase): 
Enter same passphrase again: 
Your identification has been saved in /home/demo/.ssh/id_rsa.
Your public key has been saved in /home/demo/.ssh/id_rsa.pub.
The key fingerprint is:
4a:dd:0a:c6:35:4e:3f:ed:27:38:8c:74:44:4d:93:67 @a
The key's randomart image is:
+--[ RSA 2048]----+
|     .oo.  |
|     . o.E |
|    + . o  |
|   . = = .   |
|   = S = .  |
|   o + = +   |
|   . o + o . |
|      . o  |
|         |
+-----------------+

Public key hiện nằm trong /home/demo/.ssh/id_rsa.pub. Private key (identification) hiện nằm trong /home/demo/.ssh/id_rsa.

3. Sao chép Public Key

Khi key pair đã được tạo, hãy đặt public key trên server mà chúng ta muốn sử dụng.

Sao chép public key vào file authorized_keys của máy bằng lệnh ssh-copy-id. Đảm bảo thay thế username và địa chỉ IP như mẫu bên dưới.

ssh-copy-id demo@198.51.100.0

Lưu ý: Nếu sử dụng Mac, ssh-copy-id sẽ không được cài đặt trên hệ thống. Tuy nhiên có thể cài đặt nó bằng Homebrew:

brew install ssh-copy-id

Ngoài ra còn có thể dán các key bằng SSH:

cat ~/.ssh/id_rsa.pub | ssh demo@198.51.100.0 "mkdir -p ~/.ssh && chmod 700 ~/.ssh && cat >> ~/.ssh/authorized_keys"

Cho dù chọn sử dụng lệnh nào thì các dòng sau sẽ vẫn hiển thị:

The authenticity of host '198.51.100.0 (198.51.100.0)' can't be established.
RSA key fingerprint is b1:2d:33:67:ce:35:4d:5f:f3:a8:cd:c0:c4:48:86:12.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no)? yes
Warning: Permanently added '198.51.100.0' (RSA) to the list of known hosts.
user@198.51.100.0's password:

Thông báo này đảm bảo rằng không có extra key nào được thêm vô.

Bây giờ hãy tiếp tục và đăng nhập vào user profile mà không cần phải nhập mật khẩu. Tuy nhiên, nếu đặt passphrase khi tạo SSH key, sẽ có yêu cầu nhập passphrase tại thời điểm đó (cũng như cho mọi lần đăng nhập kế tiếp).

4. Vô hiệu hóa mật khẩu cho root login

Khi đã sao chép các SSH Key vào server của mình và đảm bảo rằng có thể đăng nhập bằng SSH Key. Hãy hạn chế root login thành chỉ có thể đăng nhập thông qua SSH Key.

Để thực hiện việc này, mở file SSH config:

sudo nano /etc/ssh/sshd_config

Trong file đó, hãy tìm dòng PermitRootLogin và sửa đổi nó như bên dưới để đảm bảo rằng user chỉ có thể sử dụng SSH Key:

/etc/ssh/sshd_config
PermitRootLogin without-password

Lưu và đóng file khi đã hoàn tất.

Để lưu những thay đổi này, dùng lệnh sau:

sudo systemctl reload sshd.service

Kích hoạt SSH Key Windows 10 bằng OpenSSH Client

1. Kiểm tra OpenSSH Client được cài đặt chưa

Đầu tiên, kiểm tra xem bạn đã cài đặt OpenSSH client chưa:

1. Mở panel Settings, nhấp vào Apps.

2. Dưới heading Apps and Features, click vào Optional Features.

Tạo SSH Key Windows 10 bằng OpenSSH Client
Tạo SSH Key Windows 10 bằng OpenSSH Client

3. Lướt xuống list để tìm xem OpenSSH Client được liệt kê chưa

 • Nếu chưa, click vào dấu + bên cạnh Add a feature.
 • Trượt xuống dưới danh sách để tìm và chọn OpenSSH Client.
 • Cuối cùng, nhấp vào Install.
Hướng dẫn tạo SSH key đơn giản
Hướng dẫn tạo SSH key đơn giản

2. Mở Command Prompt

1. Nhấp vào Windows key

2. Nhập cmd

3. Dưới phần Best Match, chuột phải vào Command Prompt

4. Nhấn vào Run as Administrator

Cách tạo SSH Key bằng OpenSSH Client
Cách tạo SSH Key bằng OpenSSH Client

5. Nếu được thông báo, chọn Yes ở trong phần pop-up Do you want to allow this app to make changes to your devide?

3. Sử dụng OpenSSH để tạo SSH Key Pair

1. Trong command prompt, nhập:

ssh-keygen

2. Theo mặc định, hệ thống sẽ lưu key vào C:\Users\your_username\.ssh\id_rsa. Bạn có thể sử dụng tên mặc định, hoặc chọn các tên khác theo ý mình. Việc này có thể giúp phân biệt các key khác nhau, nếu bạn dùng nhiều key pair. Để lựa chọn các tùy chọn mặc định, chọn Enter:

kích hoạt SSH Key Pair
Kích hoạt SSH Key Pair

Lưu ý: Nếu file có tên tương tự đã tồn tại, bạn sẽ được hỏi xem có muốn ghi đè file đó không.

3. Sau đó bạn sẽ được yêu cầu enter a passphrase. Nhấn Enter để bỏ qua bước này.

4. Hệ thống sẽ kích hoạt key pair, rồi hiển thị key fingerprint và một randomart image.

5. Mở file browser của bạn.

6. Điều hướng đến C:\Users\your_username\.ssh.

7. Bạn sẽ thấy có hai file. Nhận dạng sẽ được lưu trong file id_rsa và public key được gắn nhãn id_rsa.pub. Đây chính là SSH key pair của bạn.

Tạo SSH Key
Tạo SSH Key

Lưu ý: Thông thường, public key sẽ được xác định bằng phần mở rộng .pub. Bạn có thể sử dụng Notepad để xem nội dung của private và public key.

Kích hoạt SSH Key Windows 10 bằng PuTTY

Trước khi OpenSSH được đi kèm với Windows, công cụ PuTTY từng là tiêu chuẩn vàng cho việc kích hoạt SSH key.

1. Cài đặt PuTTY

1. Đi đến trang của developer, download trình cài đặt PuTTY:

 • https://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/latest.html

2. Nhấp đúp chuột vào file đã donwload, rồi làm theo trình cài đặt wizard để cấu hình, trừ khi bạn có nhu cầu cụ thể để thay đổi. Click vào Next rồi đi đến màn hình tiếp theo.

Tạo SSH Key Windows 10 bằng PuTTY
Tạo SSH Key Windows 10 bằng PuTTY
 • Chọn cài đặt product features PuTTY. Chọn các cài đặt mặc định nếu bạn không có nhu cầu khác. Click Next để sang màn hình tiếp theo.
Hướng dẫn kích hoạt SSH key
Hướng dẫn kích hoạt SSH key
 • Khi quá trình hoàn tất, chọn Finish để thoát trình cài đặt wizard.

2. Chạy PuTTY SSH Key Generator

 1. Nhấp Windows key.
 2. Nhập vào puttygen.
 3. Dưới phần Best Match, chuột phải vào PuTTYgen.
 4. Click Run as administrator.
 5. Nếu được thống báo, click Yes trên pop-up Do you want to allow this app to make changes to your device? 

3. Sử dụng PuTTY để tạo SSH Key Pair

Quá trình dưới đây sẽ kích hoạt key RSA, một loại thuật toán mã hoá cổ điển, được sử dụng rộng rãi. Công cụ keygen PuTTY cũng cung cấp một số thuật toán khác – DSA, ECDSA, Ed22519, SSH-1 (RSA).

Nếu bạn yêu cầu một thuật toán mã hóa khác, hãy tùy chọn thuật toán mong muốn trong heading Parameters trước khi kích hoạt key pair.

1. Trong cửa sổ PuTTY Key Generator, click Generate.

2. Di chuyển con chuột quanh các box xám để lấp đầy thanh màu xanh.

sử dụng puTTy để tạo SSH Key Pair
Sử dụng puTTy để tạo SSH Key Pair

3. Lưu lại public key:

 • Click vào nút có nhãn Save public key.
 • Chọn một địa điểm để lưu key.
 • Đặt tên key (ví dụ như putty_key.pub)
public key generator
Public key generator

4. Lưu lại private key:

 • Nhấp vào menu Conversions ở phía trên
 • Chọn Export OpenSSH Key
 • Bạn sẽ được yêu cầu xem có muốn lưu key mà không có passphrase không. Chọn Yes.
 • Chọn địa điểm lưu key (thường là cùng folder với public key).
 • Đặt lên key (ví dụ: putty_key).

Lời kết

Hy vọng bài viết trên giúp bạn tạo được SSH key và sử dụng đơn giản. Nếu có thắc mắc hay đóng góp ý kiến, mời bạn để lại bình luận phía dưới bài viết này. Vietnix xin chân thành cảm ơn bạn!

THEO DÕI VÀ CẬP NHẬT CHỦ ĐỀ BẠN QUAN TÂM

Đăng ký ngay để nhận những thông tin mới nhất từ blog của chúng tôi. Đừng bỏ lỡ cơ hội truy cập kiến thức và tin tức hàng ngày

Chọn chủ đề :

Kết nối với mình qua

Kết nối với mình qua

Tăng tốc độ website - Nâng tầm giá trị thương hiệu

Tăng tốc tải trang

95 điểm

Nâng cao trải nghiệm người dùng

Tăng 8% tỷ lệ chuyển đổi

Thúc đẩy SEO, Google Ads hiệu quả

Tăng tốc ngay

SẢN PHẨM NỔI BẬT

7 NGÀY DÙNG THỬ HOSTING

NẮM BẮT CƠ HỘI, THÀNH CÔNG DẪN LỐI

Cùng trải nghiệm dịch vụ hosting tốc độ cao được hơn 100,000 khách hàng sử dụng

ĐĂNG KÝ NHẬN TÀI LIỆU THÀNH CÔNG
Cảm ơn bạn đã đăng ký nhận tài liệu mới nhất từ Vietnix!
ĐÓNG

ĐĂNG KÝ DÙNG THỬ HOSTING

7 NGÀY MIỄN PHÍ

ĐĂNG KÝ DÙNG THỬ HOSTING

7 NGÀY MIỄN PHÍ

XÁC NHẬN ĐĂNG KÝ DÙNG THỬ THÀNH CÔNG
Cảm ơn bạn đã đăng ký thông tin thành công. Đội ngũ CSKH sẽ liên hệ trực tiếp để kích hoạt dịch vụ cho bạn nhanh nhất!
ĐÓNG

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

100 (+39)

Điểm Mobile

100 (+67)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

Ecommerce

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

99 (+28)

Điểm Mobile

100 (+50)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

SEO

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

99 (+26)

Điểm Mobile

98 (+59)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

Ecommerce

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

100 (+8)

Điểm Mobile

98 (+35)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

Giáo Dục

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

100 (+61)

Điểm Mobile

100 (+61)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

Giáo Dục

Võ Thiên Tòng

25 Tháng 2 lúc 21:09

·

Mình muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến Team Vietnix, anh Hưng Nguyễn, anh Vietnix Trung, em Quốc Huy đã hỗ trợ tối ưu Page Speed Insight (PSI) cho website vanvoiminhhoa.vn của mình.
Biết đến anh Hưng đã lâu nhưng chưa có duyên sử dụng dịch vụ bên anh. Tình cờ thấy được bài Post của anh về việc hỗ trợ tối ưu PSI miễn phí chỉ với vài Slot, thấy AE cmt khá nhiều nên cũng không nghĩ tới lượt mình. Hôm sau đánh liều inbox 1 phen xem sao thì may mắn được đưa vào danh sách. Vài ngày sau được Team Vietnix liên hệ và hỗ trợ.
Kết quả đạt được:
• Điểm xanh lè xanh lét
• Tốc độ tải trang nhanh hơn hẳn
• Các chỉ số cũng được cải thiện đáng kể
• Và mình tin rằng với việc PSI được cải thiện cũng thúc đẩy những thứ khác đi lên theo!
Mình thực sự hài lòng với dịch vụ của Vietnix và muốn giới thiệu đến tất cả mọi người:
• Dịch vụ Wordpress Hosting: Tốc độ nhanh, ổn định, bảo mật cao, hỗ trợ kỹ thuật 24/7. (https://vietnix.vn/wordpress-hosting/)
• Dịch vụ Business Hosting: Dung lượng lớn, phù hợp cho website có lượng truy cập cao, tích hợp nhiều tính năng cao cấp. (https://vietnix.vn/business-hosting/)
Đặc biệt, Vietnix đang có chương trình ưu đãi:
• Giảm giá 20% trọn đời khi nhập code THIENTONG_PAGESPEED tại trang thanh toán (Chu kỳ 12 tháng trở lên)
• Tặng 1 lần tối ưu điểm Page Speed Insight cho 1 website
Cám ơn Vietnix một lần nữa!
#Vietnix #Vanvoiminhhoa #Pagespeedinsight
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu
Thiện Nguyễn - CEO SEO Dạo

5 Tháng 3 lúc 16:21

·

CORE WEB VITAL YẾU TỐ XẾP HẠNG TÌM KIẾM SEO
Core Web Vitals là một tập hợp các chỉ số đo lường hiệu suất của trang web từ góc độ người dùng, được Google sử dụng để đánh giá trải nghiệm người dùng trên các trang web. Các chỉ số chính bao gồm:
– Largest contentful paint (LCP): Tốc độ render của page. Mục tiêu là dưới 2,5 giây.
– First input delay (FID): Tốc độ phản hồi của website với tương tác của người dùng. Mục tiêu là dưới 100ms.
– Cumulative Layout Shift (CLS): Độ ổn định của bố cục trang. Mục tiêu là dưới 0.1.
Tất cả các chỉ số này đo lường các khía cạnh quan trọng của trải nghiệm người dùng trên trang web. Google đã công bố rằng từ tháng 5 năm 2021, các Core Web Vitals sẽ được sử dụng làm một trong các yếu tố đánh giá trong việc xếp hạng trang web trên kết quả tìm kiếm. Do đó, hiểu và cải thiện các Core Web Vitals là rất quan trọng đối với SEO.
Tóm lại, Core Web Vitals không chỉ giúp cải thiện hiệu suất và xếp hạng trang web trên công cụ tìm kiếm, mà còn cải thiện trải nghiệm của người dùng khi họ truy cập và tương tác với trang website.
P/s: mình đang có gói hỗ trợ đặc biệt cho anh em tối ưu tốc độ bên VIETNIX:
– Giảm 20% lifetime dịch vụ Hosting Business và Hosting Wordpress chu kỳ 12 tháng trở lên.
– Tặng 1 lần tối ưu điểm Page Speed Insight cho 1 website.
Anh em có nhu cầu đăng ký qua bạn Vietnix Trung này nhé và nhập mã SEODAO_PAGESPEED để được ưu đãi nhé.😁
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu SEO Dạo
Icharm review

5 Tháng 3 lúc 15:43

·

[Mình vừa được hỗ trợ tối ưu page speed website]
Trước khi được tối ưu, web của mình điểm rất thấp, đặc biệt là mobile chỉ có 39. Cơ duyên thế nào lúc lướt face lại va phải chương trình tối ưu pagespeed bên Vietnix.
Sau khi được Trần Hoàng Phúc và team Vietnix hỗ trợ nhiệt tình, điểm web vọt lên 98 99 (như hình bên dưới). Dùng thử web thì thấy quá là mượt, 10 điểm cho team Vietnix.
Nói thật thì mình thật sự ấn tượng về sự nhiệt huyết, tận tâm và rất chuyên nghiệp bên Vietnix.
Anh em có nhu cầu về hosting hay có vấn đề về website như:
1. Web load chậm
2. Khách rời web vì đợi tải nội dung, hình ảnh lâu
3. Hay tất tần tật mọi thứ về website
THÌ LIÊN HỆ NGAY VIETNIX NHÉ!
Và đừng quên dùng pass “ICHARM_PAGESPEED” để được giảm 20% trọn đời hosting business và wp hosting. Quả code này còn được tặng 1 lần tối ưu pagespeed nữa nhé, ưu đãi chắc cũng phải nhất nhì thị trường luôn.
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu
Hoàng Nguyễn

29 Tháng 2 lúc 17:04

·

Xin chào mọi người! Vừa rồi mình có sử dụng dịch vụ tối ưu website, tăng tốc độ tải trang pagespeed của Vietnix kết quả trên cả tuyệt vời nên mình viết bài này để chia sẻ thông tin với các bạn.
Lý do mình chọn dịch vụ tối ưu tốc độ website của Vietnix:
✅ Đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm: Đã tối ưu thành công cho hàng nghìn website trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Các bạn nhân viên rất thân thiện, nhiệt tình và chủ động trong quá trình làm việc để cập nhật tiến độ.
✅ Quy trình chuyên nghiệp:
– Kiểm tra và phân tích: Vietnix sử dụng các công cụ tiên tiến để kiểm tra và phân tích tốc độ website của bạn.
– Xác định nguyên nhân: Vietnix xác định nguyên nhân khiến website tải chậm và đưa ra giải pháp tối ưu phù hợp.
– Tối ưu hóa website: Vietnix áp dụng các kỹ thuật tối ưu tiên tiến nhất để tăng tốc độ tải trang.
– Báo cáo kết quả: Vietnix cung cấp báo cáo chi tiết về kết quả tối ưu hóa website.
Công nghệ tiên tiến: Vietnix sử dụng các công nghệ tối ưu mới nhất như LiteSpeed, LSCache, Memcached, Redis, v.v.
✅ Cam kết kết quả: Vietnix cam kết tăng tốc độ website của bạn lên tối thiểu 90%.
✅ Giá cả cạnh tranh: Vietnix cung cấp dịch vụ tối ưu tốc độ website với mức giá cạnh tranh nhất trên thị trường.
📣 Để đăng ký sử dụng dịch vụ tối ưu tốc độ website và các dịch vụ khác như hosting, vps, domain… các bạn có thể đăng ký tại https://portal.vietnix.vn/aff.php?aff=57 hoặc Inbox cho sếp Vietnix Trung nhé.
Các bạn có thể kiểm tra tốc độ trang của mình https://lasan.edu.vn hoặc một vài trang khác đã sử dụng dịch vụ của Vietnix như sau:
https://pagespeed.web.dev/…/https…/v8beqewyt2…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/etiohjvtl4…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/yczuqpw6d1…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/xf9y65kuzk…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/fdrsms15en…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/s7p9cgzeri…
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu
Dũng cá xinh

30 Tháng 1 lúc 19:09

·

[Đỉnh]
Em có dùng hosting, vps, cloud vps, cloud server, dedicated server của rất nhiều bên từ trong nước đến nước ngoài để hosting khoảng 2,000+ domain. Mỗi bên đều có ưu nhược khác nhau, nhưng có 1 số bên đặc biệt “bá đạo”, trong đó có: Vietnix!!!!

Lần đầu tiên em được cả CEO Hưng Nguyễn lẫn Master về dev Vietnix Trung của 1 đơn vị hàng đầu liên quan đến Hosting, Server support từ A – Z (từ Zalo, Tele, đến FB và cả Phone)

Em có khá nhiều web dạng Big Data (bài, ảnh, database, data) lên đến hàng trăm Gb. Càng to thì nó càng có nhiều vấn đề về phần phản hồi ban đầu (nhược điểm cố hữu của php wordpress so với nativejs, reactjs, html, headless,…), và anh em Vietnix có nhã ý hỗ trợ xử lý phần Speed Insight này.

Kết quả thực sự kinh ngạc, từ cách trao đổi đến xử lý vấn đề, cut off những cái cần cut off, xử lý rất sâu vấn đề và gợi ý rất nhiều ý tưởng optimize hệ thống!!!! Thực sự quá hài lòng về kết quả cũng như cách tương tác của các đầu tầu bên Vietnix ^^!!!

Nhân cơ duyên được kết nối với những cao thủ của Vietnix, em xin chia sẻ và lan tỏa để nhiều anh em có cơ hội được sử dụng những dịch vụ tốt nhất với giá vô cùng hợp lý!!!!

1 – Với anh em chưa có hosting, em đặc biệt recommend sử dụng hosting bên Vietnix:
– Sử dụng mã DUNGCAXINH_PAGESPEED sẽ được giảm 20% trọn đời (lifetime luôn)
– Áp dụng các gói Hosting Business, Hosting wordpress và reg 1 năm trở lên
– Anh em chưa biết cách reg thì còm men hoặc ib để em hướng dẫn hoặc nhờ các bạn bên Vietnix support từ A – Z

2 – Anh em có hosting rồi và muốn build blog hoặc web = wordpress mà chưa có giao diện thì nhân tiện em đang có tài khoản Premium bên Envato, em sẽ tặng bất kỳ giao diện nào có trên Envato Themes (Link em để dưới còm men) ạ. Cả nhà còm hoặc ib em Themes mà mọi người “chim ưng”, em sẽ cho anh em tải về, up drive và gửi ạ!!! (Chương trình này kéo dài đến ngày 29 tết âm lịch ạ)

3 – BEST NHẤT luôn!!!! Anh em nào mua hosting dùng mã DUNGCAXINH_PAGESPEED sẽ được tối ưu 100 điểm tốc độ cho 1 web (đây là ưu đãi riêng của CEO Hưng Nguyễn dành cho bạn bè của #dungcaxinh ^^) (Giá trị nhất là cái vụ số 3 này anh chị em nhé ^^), cơ hội vàng để move về đơn vị hosting uy tín là đây ^^!!!!

Một lần nữa xin chân thành cám ơn 2 đồng chí em: Hưng Nguyễn và Vietnix Trung đã giải được một bài toán khó cho các trang WP Big data mà anh loay hoay bao lâu nay chưa tìm ra đáp án!!! Chúc Vietnix ngày càng phát triển và có một năm 2024 đại đại thắng nhé ^^ !!!!!
#SEO #Vietnix #dungcaxinh

Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu
Hiếu AI

2 Tháng 2 lúc 21:06

·

UY TÍN – TẬN TÂM – TỐC ĐỘ

3 từ trên là vẫn chưa đủ để nói về quy trình làm việc cực chuyên nghiệp của team Vietnix.Chuyện là mình có con website chính đang có lượt truy cập organic hàng ngày cũng tương đối (hình 1)

Vấn đề là, con site này đang nằm trên hosting dùng chung nên tốc độ load chưa nhanh, tốc độ load chưa nhanh thì trải nghiệm visitor chưa tốt, trải nghiệm visitor chưa tốt thì tỷ lệ chuyển đổi ra đơn hàng kiểu gì thì kiểu cũng sẽ bị ảnh hưởng.

Biết rõ là đang mất tiền nhưng không biết xử lý như lào, nghĩ mà cay.

Đang loay hoay thì vận may nó tới, hôm qua đang lướt phở bò thấy a Nguyễn Việt Dũng đăng bài, rảnh nên thả cái comment hóng hớt, ai ngờ ngoằng phát thấy ông Dũng tạo nhóm với Vietnix Trung luôn.

Ae Vietnix thì siêu tốc độ, lập tức lấy thông tin vào việc, không hỏi han lằng nhằng, không kỳ kèo chốt đơn dù lúc đấy cũng đang đêm muộn.
Sáng hôm sau dậy vẫn còn đang lơ ngơ mở điện thoại check tin nhắn thì đã thấy ae Vietnix báo xong việc, trong khi mình vẫn chưa biết có chuyện gì xảy ra @@.

Được cái bấm thử website thì thấy load siêu nhanh, chưa tới một giây là thông tin các thứ hiện hết. Quá phê, thả con ảnh trước sau (hình 2,3) để ace tiện đối chiếu nhé. Thế này thì mình gửi gắm nốt 15 em website còn lại cho team Vietnix thôi chứ không cần nghĩ ngợi gì nữa. 10/10.

Nên là:

 1. Anh chị em muốn có một con website tốc độ load nhanh như tốc độ trở mặt của nyc – Dùng ngay dịch vụ hosting của Vietnix
 2. Anh chị em có website rồi muốn tìm bên hosting uy tín, chuyên nghiệp hỗ trợ không quản ngày đêm – Liên hệ ngay Vietnix Trung
 3. Anh chị em quan tâm đến trải nghiệm khách hàng, từ những cái nhỏ nhất như tăng tốc độ website – Better call Vietnix Trung

Và đừng quên dùng pass “HIEUAI_PAGESPEED” để được giảm 20% trọn đời hosting business và wp hosting, quả code này còn được tặng 1 lần tối ưu pagespeed nữa nhé, ưu đãi chắc cũng phải nhất nhì thị trường luôn.
#SEO #Vietnix #hieuai

Website
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

100 (+43)

Điểm Mobile

100 (+74)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

AI