Lỗi upload file phpmyadmin quá dung lượng | Vietnix

Lỗi upload file phpmyadmin quá dung lượng

22/02/2021

Bài viết nhằm hướng dẫn xử lý lỗi upload file phpmyadmin vượt quá dung lượng cho phép trong WordPress, phpmyadmin, …

Một số ví dụ minh hoạ về lỗi upload file phpmyadmin

1. Khi bạn cài đặt themes mới

2. Khi bạn import nội dung bằng phpmyadmin

Vậy nguyên nhân và khắc phục như thế nào?

a. Nguyên nhân

Việc bạn upload file dung lượng trên 3Mb nhưng lại bị từ chối như ví dụ đơn giản là do mặc định web service (Web service được dùng rộng rãi và phổ biến hiện nay là apache) với thông số mặc định quá nhỏ.

Có 2 cách để bạn xem nó chi tiết file và điều chỉnh nó

Cách 1: SSH vào vps/server và gõ cmd như bên dưới

Lưu ý: Mình đang dùng vestacp trên nền centos 7 và mình để head -n 6 nhằm mục đích lấy 6 dòng đầu để đảm bảo đúng nội dung của bài viết. Bạn có thể bỏ đi nếu muốn show cụ thể hơn

[root@localhost ~]# grep max /etc/php.ini | grep -v “;” | head -n 6
max_execution_time = 30
max_input_time = 60
log_errors_max_len = 1024
post_max_size = 8M
upload_max_filesize = 2M
max_file_uploads = 20

Cách 2: Login vào web manager để điều chỉnh

Cách này đòi hỏi bạn phải đang dùng cpanel và cpanel này cho phép xem và điều chỉnh php.ini

Cách này rất rộng nên mình sẽ không trình bày cụ thể.

b. Khắc phục

Rất đơn giản, chỉ cần tăng thông số mặc định lên là ổn. Thông số kiến nghị. Điều chỉnh file /etc/php.ini bằng editor vim, vi hoặc các editor mà bạn thường dùng:

[root@localhost ~]# vi /etc/php.ini
# Điều chỉnh nội dung các mục sau
max_execution_time = 1800
max_input_time = 1800
log_errors_max_len = 1024
post_max_size = 100M
upload_max_filesize = 100M
max_file_uploads = 20

Lưu lại và thoát khỏi editor đang điều chỉnh /etc/php.ini

Cuối cùng đừng quên restart service apache nhé

# Tuỳ vào hệ điều hành đang dùng mà có cách restart khác nhau
## Centos 6
service httpd restart
## Centos 7
systemctl restart httpd

Sau đó ở trình duyệt web F5 và xem lại thành quả mà bạn đã thực hiện nhé. Hy vọng rằng hướng dẫn trên sẽ giúp các bạn xử lý lỗi upload file phpmyadmin vượt quá dung lượng dễ dàng.

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments