NỘI DUNG

Hosting tốc độ cao Vietnix - tốc độ tải trang trung bình dưới 1 giây
VPS siêu tốc Vietnix - trải nghiệm mượt mà, ổn định
31/05/2021
Lượt xem

Giao thức phân giải địa chỉ ARP là gì? Ưu điểm của ARP

31/05/2021
9 phút đọc
Lượt xem

Đánh giá

5/5 - (98 bình chọn)

Giao thức phân giải địa chỉ ARP là gì?

Giao thức phân giải địa chỉ ARP (Address Resolution Protocol) là một giao thức kết nối một địa chỉ IP với một server vật lý (còn gọi là địa chỉ MAC – Media access control – ở trong các mạng LAN). Trong đó, địa chỉ IP luôn thay đổi, còn địa chỉ MAC thì thường cố định.

Quá trình mapping (ánh xạ) này có vai trò rất quan trọng. Bởi vì độ dài của địa chỉ IP và MAC khác nhau, nên nó cần phải được phiên dịch lại để các hệ thống có thể nhận ra nhau. Hiện nay, địa chỉ IP phổ biến nhất là IP version 4 (IPv4). Một địa chỉ IP có độ dài 48 bit, trong khi đó độ dài của MAC là 32 bit. Và ARP chính là giao thức có nhiệm vụ phiên dịch địa chỉ 32-bit thành 48-bit, và ngược lại.

Có một mô hình mạng gọi là OSI (Open Systems Interconection – Kết nối hệ thống mở). Mô hình này được phát triển lần đầu từ cuối những năm 1970, nó sử dụng nhiều lớp để người dùng có thể quan sát những gì đang xảy ra với các hệ thống mạng cụ thể. Việc này đặc biệt hữu ích trong việc xác định những lớp gây ảnh hưởng đến ứng dụng, thiết bị, hoặc xác định các phần mềm được cài đặt ở trên mạng… Hoặc thậm chí có thể xác định người đang chịu quản lý một lớp nào đó.

Địa chỉ MAC còn được gọi là lớp liên kết dữ liệu. Lớp này có nhiệm vụ thiết lập và hủy bỏ kết nối giữa hai thiết bị được kết nối vật lý với nhau, nhằm truyền dữ liệu. Địa chỉ IP còn được biết đến dưới cái tên lớp mạng. Đây là lớp chịu trách nhiệm chuyển tiếp các gói dữ liệu thông qua nhiều router khác nhau. Còn ARP sẽ hoạt động giữa các lớp này. Vậy cách hoạt động của ARP là gì?

Giao thức ARP hoạt động như thế nào?

Ở lớp mạng, khi nguồn muốn tìm đến địa chỉ MAC của thiết bị đích, nó sẽ tìm địa chỉ MAC (Địa chỉ vật lý) ở trong ARP cache hoặc bảng ARP trước. Nếu địa chỉ này có ở trong đó, nó sẽ sử dụng địa chỉ MAC ở đó để thực hiện giao tiếp. Bên cạnh đó, nếu người dùng muốn xem ARP cache của mình (trong Windows), hãy mở Command Prompt rồi nhập arp -a. Một bảng ARP sẽ hiện ra như sau:

arp-la-gi
Giao thức phân giải địa chỉ ARP là gì? Ưu điểm của ARP 12

Nếu địa chỉ MAC không có ở trong bảng ARP, thiết bị nguồn sẽ tạo một thông báo ARP Request. Thông báo này bao gồm địa chỉ MAC và IP của nguồn, còn địa chỉ MAC và IP sẽ được bỏ trống vì nguồn vẫn đang tìm kiếm địa chỉ này.

Sender's MAC Address	00-11-0a-78-45-AD 
Sender's IP Address	192.16.10.104

Target's MAC Address	00-00-00-00-00-00
Target's IP Address	192.16.20.204

Sau đó, thiết bị nguồn sẽ gửi ARP request đến mạng cục bộ.

Tất cả thiết bị khác trong mạng LAN đều sẽ nhận được thông báo này. Bây giờ, tất cả thiết bị sẽ so sánh địa chỉ IP của đích với địa chỉ IP của chính nó. Nếu địa chỉ IP của đích khớp với IP của thiết bị, nó sẽ gửi một thông báo ARP Reply. Ngược lại, nếu địa chỉ IP không khớp với nhau, thiết bị sẽ drop packet đó.

Các thiết bị có địa chỉ IP khớp với IP đích sẽ trả lời và gửi một thông báo ARP Reply. Thông báo này sẽ bao gồm địa chỉ MAC của thiết bị đó. Sau đó, thiết bị đích sẽ cập nhật bảng ARP rồi lưu trữ địa chỉ MAC của nguồn để giao tiếp. Tiếp đến, nguồn sẽ trở thành đích cho thiết bị này và tin nhắn ARP Reply sẽ được gửi đi.

Sender's MAC Address	00-11-0a-78-45-AA	
Sender's IP Address	192.16.20.204	

Target's MAC Address	00-11-0a-78-45-AD	
Target's IP Address	192.16.10.104

Thông báo ARP thuộc loại unicast, và không thể được truyền đi vì nguồn gửi ARP Reply đến dích biết địa chỉ MAC của thiết bị nguồn.

Khi nguồn nhận được ARP reply, nó sẽ biết được địa chỉ MAC đích và cập nhật ARP cache. Bây giờ, các packet có thể được gửi dưới dạng địa chỉ MAC đích của nguồn.

Các loại ARP

arp-la-gi
Cách phân loại giao thức ARP là gì?

Vậy cách phân loại giao thức ARP là gì? ARP được phân thành 4 loại chính:

 • Proxy ARP
 • Gratuitous ARP
 • Reverse ARP
 • Inverse ARP

Proxy ARP

Trong phương pháp Proxy ARP, các thiết bị Layer 3 có thể phản hồi các ARP request. Loại ARP này được cấu hình sao cho router sẽ phản hồi địa chỉ IP đích, và ánh xạ địa chỉ MAC đến địa chỉ IP đích và người gửi khi nó đến được đích.

Gratuitous ARP

Gratuitous ARP là một loại ARP request khác của host. Loại request này giúp mạng có thể xác định các địa chỉ IP bị trùng lặp. Do đó, khi router hay switch gửi ARP request để lấy địa chỉ IP, nó sẽ không nhận được phản hồi ARP nào. Vì vậy cũng không có node nào có thể sử dụng địa chỉ IP được cấp cho router hay swictch đó.

Reverse ARP (RARP)

Reverse ARP (RARP) là một loại giao thức ARP được hệ thống client trong LAN sử dụng để yêu cầu địa chỉ IPv4 của nó từ bảng ARP router. Quản trị viên mạng chủ yếu tạo một bảng trong bộ gateway-router, giúp xác định địa chỉ MAC đến IP cụ thể.

Inverse ARP (InARP)

InARP là một loại ARP dùng để tìm địa chỉ IP của các node từ địa chỉ lớp liên kết dữ liệu. InARP được sử dụng rộng rãi cho các rơ-le frame mạng ATM, trong đó địa chỉ mạch ảo Lớp 2 thu được từ việc signal của Layer 2.

Tại sao giao thức ARP lại quan trọng?

Vậy lý do sử dụng của giao thức ARP là gì? Vì sao nó lại quan trọng đến thế? ARP là một giao thức có vai trò to lớn, vì địa chỉ phần mềm (địa chỉ IP) của host hay máy tính kết nối với mạng cần phải được phiên dịch thành địa chỉ phần cứng (tức là địa chỉ MAC). Nếu không có ARP, host sẽ không thể tìm ra địa chỉ phần cứng của host khác. Mạng LAN sẽ giữ một bảng hay directory ánh xạ địa chỉ IP đến địa chỉ MAC của các thiết bị khác nhau. Trong đó bao gồm cả các endpoint lẫn router trên mạng đó.

Bảng hoặc directory này không được duy trì bởi người dùng hay admin mạng. Thay vào đó, giao thức ARP sẽ tạo ra các entry. Nếu thiết bị của người dùng không biết địa chỉ phần cứng của host đích, thiết bị sẽ gửi một thông báo đến tất cả host trên mạng để tìm địa chỉ này. Khi host đích thích hợp biết được request, nó sẽ phản hồi bằng địa chỉ phần cứng của nó. Địa chỉ này sau đó sẽ được lưu trữ trong bảng hay directory của ARP.

Ví dụ về giao thức ARP

Các thông báo ARP Request và ARP Reply có thể được capture. Sau đây là một ví dụ về các thông báo ARP Request được capture để minh họa cách hoạt động của ARP là gì. Ta có thể thấy rằng địa chỉ MAC ở ví dụ dưới được bỏ trống (00:00:00:00:00:00).

Thông báo request sẽ chứa nhiều trường khác nhau như:

 • Loại phần cứng – Chỉ định phần cứng được sử dụng trong quá trình tuyền thông báo ARP. Loại phần cứng chủ yếu là Ethernet.
 • Loại giao thức – một con số được gán cho từng giao thức, ở đây là giao thức IPv4: 2048 (hay 0x0800 trong hệ Hexa).
 • Kích thước giao thức – độ dài địa chỉ IPv4 (ở đây là 4 byte).
 • Opcode – xác định bản chất của thông báo ARP. Trong đó, 1 là ARP Request, còn ARP Reply là 0.
 • Địa chỉ IP nguồn – ở đây là 10.10.10.2
 • Địa chỉ IP đích – ở đây là 10.10.10.1
 • Địa chỉ MAC nguồn – trong ví dụ này là 00:1a:6b:6c:0c:cc
Screenshot 2021 05 27 at 10.52.31
Giao thức phân giải địa chỉ ARP là gì? Ưu điểm của ARP 13

Tiếp đến, một thông báo ARP Reply được capture. Tin nhắn phản hồi sẽ chứa địa chỉ MAC mà nguồn yêu cầu. Địa chỉ MAC 00:1d:09:f0:92:ab được gửi ở trong thông báo ARP Reply.

giao-thuc-arp-la-gi
Giao thức phân giải địa chỉ ARP là gì? Ưu điểm của ARP 14

Ưu điểm của giao thức ARP

Vậy ưu điểm của giao thức ARP là gì?

 • Trước hết, với giao thức ARP, các địa chỉ MAC có thể dễ dàng được tìm thấy nếu người dùng đã biết được địa chỉ IP của cùng hệ thống.
 • Các end node không nên được cấu hình để “biết” các địa chỉ MAC. Chúng sẽ được tìm thấy khi cần thiết.
 • Mục đích của ARP là enable mọi host trên mạng cho phép người dùng tạo một ánh xạ giữa địa chỉ IP và địa chỉ vật lý.
 • Tập hợp các ánh xạ hoặc bảng được lưu trữ trong host được gọi là bảng ARP hay ARP cache.

Giao thức ARP là một giao thức bảo mật có độ an toàn cao và được sử dụng rất nhiều. Vietnix hy vọng bạn có thể biết rõ về cách hoạt động của giao thức ARP trong bài viết này cũng như việc áp dụng các kiến thức hữu ích này vào việc bảo mật thông tin.

THEO DÕI VÀ CẬP NHẬT CHỦ ĐỀ BẠN QUAN TÂM

Đăng ký ngay để nhận những thông tin mới nhất từ blog của chúng tôi. Đừng bỏ lỡ cơ hội truy cập kiến thức và tin tức hàng ngày

Chọn chủ đề :

Hưng Nguyễn

Co-Founder
tại

Kết nối với mình qua

Kết nối với mình qua

Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Tăng tốc độ website - Nâng tầm giá trị thương hiệu

Tăng tốc tải trang

95 điểm

Nâng cao trải nghiệm người dùng

Tăng 8% tỷ lệ chuyển đổi

Thúc đẩy SEO, Google Ads hiệu quả

Tăng tốc ngay

SẢN PHẨM NỔI BẬT

7 NGÀY DÙNG THỬ HOSTING

NẮM BẮT CƠ HỘI, THÀNH CÔNG DẪN LỐI

Cùng trải nghiệm dịch vụ hosting tốc độ cao được hơn 100,000 khách hàng sử dụng

ĐĂNG KÝ NHẬN TÀI LIỆU THÀNH CÔNG
Cảm ơn bạn đã đăng ký nhận tài liệu mới nhất từ Vietnix!
ĐÓNG

ĐĂNG KÝ DÙNG THỬ HOSTING

7 NGÀY MIỄN PHÍ

ĐĂNG KÝ DÙNG THỬ HOSTING

7 NGÀY MIỄN PHÍ

XÁC NHẬN ĐĂNG KÝ DÙNG THỬ THÀNH CÔNG
Cảm ơn bạn đã đăng ký thông tin thành công. Đội ngũ CSKH sẽ liên hệ trực tiếp để kích hoạt dịch vụ cho bạn nhanh nhất!
ĐÓNG

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

100 (+39)

Điểm Mobile

100 (+67)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

Ecommerce

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

99 (+28)

Điểm Mobile

100 (+50)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

SEO

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

99 (+26)

Điểm Mobile

98 (+59)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

Ecommerce

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

100 (+8)

Điểm Mobile

98 (+35)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

Giáo Dục

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

100 (+61)

Điểm Mobile

100 (+61)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

Giáo Dục

Võ Thiên Tòng

25 Tháng 2 lúc 21:09

·

Mình muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến Team Vietnix, anh Hưng Nguyễn, anh Vietnix Trung, em Quốc Huy đã hỗ trợ tối ưu Page Speed Insight (PSI) cho website vanvoiminhhoa.vn của mình.
Biết đến anh Hưng đã lâu nhưng chưa có duyên sử dụng dịch vụ bên anh. Tình cờ thấy được bài Post của anh về việc hỗ trợ tối ưu PSI miễn phí chỉ với vài Slot, thấy AE cmt khá nhiều nên cũng không nghĩ tới lượt mình. Hôm sau đánh liều inbox 1 phen xem sao thì may mắn được đưa vào danh sách. Vài ngày sau được Team Vietnix liên hệ và hỗ trợ.
Kết quả đạt được:
• Điểm xanh lè xanh lét
• Tốc độ tải trang nhanh hơn hẳn
• Các chỉ số cũng được cải thiện đáng kể
• Và mình tin rằng với việc PSI được cải thiện cũng thúc đẩy những thứ khác đi lên theo!
Mình thực sự hài lòng với dịch vụ của Vietnix và muốn giới thiệu đến tất cả mọi người:
• Dịch vụ Wordpress Hosting: Tốc độ nhanh, ổn định, bảo mật cao, hỗ trợ kỹ thuật 24/7. (https://vietnix.vn/wordpress-hosting/)
• Dịch vụ Business Hosting: Dung lượng lớn, phù hợp cho website có lượng truy cập cao, tích hợp nhiều tính năng cao cấp. (https://vietnix.vn/business-hosting/)
Đặc biệt, Vietnix đang có chương trình ưu đãi:
• Giảm giá 20% trọn đời khi nhập code THIENTONG_PAGESPEED tại trang thanh toán (Chu kỳ 12 tháng trở lên)
• Tặng 1 lần tối ưu điểm Page Speed Insight cho 1 website
Cám ơn Vietnix một lần nữa!
#Vietnix #Vanvoiminhhoa #Pagespeedinsight
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu
Thiện Nguyễn - CEO SEO Dạo

5 Tháng 3 lúc 16:21

·

CORE WEB VITAL YẾU TỐ XẾP HẠNG TÌM KIẾM SEO
Core Web Vitals là một tập hợp các chỉ số đo lường hiệu suất của trang web từ góc độ người dùng, được Google sử dụng để đánh giá trải nghiệm người dùng trên các trang web. Các chỉ số chính bao gồm:
– Largest contentful paint (LCP): Tốc độ render của page. Mục tiêu là dưới 2,5 giây.
– First input delay (FID): Tốc độ phản hồi của website với tương tác của người dùng. Mục tiêu là dưới 100ms.
– Cumulative Layout Shift (CLS): Độ ổn định của bố cục trang. Mục tiêu là dưới 0.1.
Tất cả các chỉ số này đo lường các khía cạnh quan trọng của trải nghiệm người dùng trên trang web. Google đã công bố rằng từ tháng 5 năm 2021, các Core Web Vitals sẽ được sử dụng làm một trong các yếu tố đánh giá trong việc xếp hạng trang web trên kết quả tìm kiếm. Do đó, hiểu và cải thiện các Core Web Vitals là rất quan trọng đối với SEO.
Tóm lại, Core Web Vitals không chỉ giúp cải thiện hiệu suất và xếp hạng trang web trên công cụ tìm kiếm, mà còn cải thiện trải nghiệm của người dùng khi họ truy cập và tương tác với trang website.
P/s: mình đang có gói hỗ trợ đặc biệt cho anh em tối ưu tốc độ bên VIETNIX:
– Giảm 20% lifetime dịch vụ Hosting Business và Hosting Wordpress chu kỳ 12 tháng trở lên.
– Tặng 1 lần tối ưu điểm Page Speed Insight cho 1 website.
Anh em có nhu cầu đăng ký qua bạn Vietnix Trung này nhé và nhập mã SEODAO_PAGESPEED để được ưu đãi nhé.😁
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu SEO Dạo
Icharm review

5 Tháng 3 lúc 15:43

·

[Mình vừa được hỗ trợ tối ưu page speed website]
Trước khi được tối ưu, web của mình điểm rất thấp, đặc biệt là mobile chỉ có 39. Cơ duyên thế nào lúc lướt face lại va phải chương trình tối ưu pagespeed bên Vietnix.
Sau khi được Trần Hoàng Phúc và team Vietnix hỗ trợ nhiệt tình, điểm web vọt lên 98 99 (như hình bên dưới). Dùng thử web thì thấy quá là mượt, 10 điểm cho team Vietnix.
Nói thật thì mình thật sự ấn tượng về sự nhiệt huyết, tận tâm và rất chuyên nghiệp bên Vietnix.
Anh em có nhu cầu về hosting hay có vấn đề về website như:
1. Web load chậm
2. Khách rời web vì đợi tải nội dung, hình ảnh lâu
3. Hay tất tần tật mọi thứ về website
THÌ LIÊN HỆ NGAY VIETNIX NHÉ!
Và đừng quên dùng pass “ICHARM_PAGESPEED” để được giảm 20% trọn đời hosting business và wp hosting. Quả code này còn được tặng 1 lần tối ưu pagespeed nữa nhé, ưu đãi chắc cũng phải nhất nhì thị trường luôn.
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu
Hoàng Nguyễn

29 Tháng 2 lúc 17:04

·

Xin chào mọi người! Vừa rồi mình có sử dụng dịch vụ tối ưu website, tăng tốc độ tải trang pagespeed của Vietnix kết quả trên cả tuyệt vời nên mình viết bài này để chia sẻ thông tin với các bạn.
Lý do mình chọn dịch vụ tối ưu tốc độ website của Vietnix:
✅ Đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm: Đã tối ưu thành công cho hàng nghìn website trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Các bạn nhân viên rất thân thiện, nhiệt tình và chủ động trong quá trình làm việc để cập nhật tiến độ.
✅ Quy trình chuyên nghiệp:
– Kiểm tra và phân tích: Vietnix sử dụng các công cụ tiên tiến để kiểm tra và phân tích tốc độ website của bạn.
– Xác định nguyên nhân: Vietnix xác định nguyên nhân khiến website tải chậm và đưa ra giải pháp tối ưu phù hợp.
– Tối ưu hóa website: Vietnix áp dụng các kỹ thuật tối ưu tiên tiến nhất để tăng tốc độ tải trang.
– Báo cáo kết quả: Vietnix cung cấp báo cáo chi tiết về kết quả tối ưu hóa website.
Công nghệ tiên tiến: Vietnix sử dụng các công nghệ tối ưu mới nhất như LiteSpeed, LSCache, Memcached, Redis, v.v.
✅ Cam kết kết quả: Vietnix cam kết tăng tốc độ website của bạn lên tối thiểu 90%.
✅ Giá cả cạnh tranh: Vietnix cung cấp dịch vụ tối ưu tốc độ website với mức giá cạnh tranh nhất trên thị trường.
📣 Để đăng ký sử dụng dịch vụ tối ưu tốc độ website và các dịch vụ khác như hosting, vps, domain… các bạn có thể đăng ký tại https://portal.vietnix.vn/aff.php?aff=57 hoặc Inbox cho sếp Vietnix Trung nhé.
Các bạn có thể kiểm tra tốc độ trang của mình https://lasan.edu.vn hoặc một vài trang khác đã sử dụng dịch vụ của Vietnix như sau:
https://pagespeed.web.dev/…/https…/v8beqewyt2…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/etiohjvtl4…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/yczuqpw6d1…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/xf9y65kuzk…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/fdrsms15en…
https://pagespeed.web.dev/…/https…/s7p9cgzeri…
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu
Dũng cá xinh

30 Tháng 1 lúc 19:09

·

[Đỉnh]
Em có dùng hosting, vps, cloud vps, cloud server, dedicated server của rất nhiều bên từ trong nước đến nước ngoài để hosting khoảng 2,000+ domain. Mỗi bên đều có ưu nhược khác nhau, nhưng có 1 số bên đặc biệt “bá đạo”, trong đó có: Vietnix!!!!

Lần đầu tiên em được cả CEO Hưng Nguyễn lẫn Master về dev Vietnix Trung của 1 đơn vị hàng đầu liên quan đến Hosting, Server support từ A – Z (từ Zalo, Tele, đến FB và cả Phone)

Em có khá nhiều web dạng Big Data (bài, ảnh, database, data) lên đến hàng trăm Gb. Càng to thì nó càng có nhiều vấn đề về phần phản hồi ban đầu (nhược điểm cố hữu của php wordpress so với nativejs, reactjs, html, headless,…), và anh em Vietnix có nhã ý hỗ trợ xử lý phần Speed Insight này.

Kết quả thực sự kinh ngạc, từ cách trao đổi đến xử lý vấn đề, cut off những cái cần cut off, xử lý rất sâu vấn đề và gợi ý rất nhiều ý tưởng optimize hệ thống!!!! Thực sự quá hài lòng về kết quả cũng như cách tương tác của các đầu tầu bên Vietnix ^^!!!

Nhân cơ duyên được kết nối với những cao thủ của Vietnix, em xin chia sẻ và lan tỏa để nhiều anh em có cơ hội được sử dụng những dịch vụ tốt nhất với giá vô cùng hợp lý!!!!

1 – Với anh em chưa có hosting, em đặc biệt recommend sử dụng hosting bên Vietnix:
– Sử dụng mã DUNGCAXINH_PAGESPEED sẽ được giảm 20% trọn đời (lifetime luôn)
– Áp dụng các gói Hosting Business, Hosting wordpress và reg 1 năm trở lên
– Anh em chưa biết cách reg thì còm men hoặc ib để em hướng dẫn hoặc nhờ các bạn bên Vietnix support từ A – Z

2 – Anh em có hosting rồi và muốn build blog hoặc web = wordpress mà chưa có giao diện thì nhân tiện em đang có tài khoản Premium bên Envato, em sẽ tặng bất kỳ giao diện nào có trên Envato Themes (Link em để dưới còm men) ạ. Cả nhà còm hoặc ib em Themes mà mọi người “chim ưng”, em sẽ cho anh em tải về, up drive và gửi ạ!!! (Chương trình này kéo dài đến ngày 29 tết âm lịch ạ)

3 – BEST NHẤT luôn!!!! Anh em nào mua hosting dùng mã DUNGCAXINH_PAGESPEED sẽ được tối ưu 100 điểm tốc độ cho 1 web (đây là ưu đãi riêng của CEO Hưng Nguyễn dành cho bạn bè của #dungcaxinh ^^) (Giá trị nhất là cái vụ số 3 này anh chị em nhé ^^), cơ hội vàng để move về đơn vị hosting uy tín là đây ^^!!!!

Một lần nữa xin chân thành cám ơn 2 đồng chí em: Hưng Nguyễn và Vietnix Trung đã giải được một bài toán khó cho các trang WP Big data mà anh loay hoay bao lâu nay chưa tìm ra đáp án!!! Chúc Vietnix ngày càng phát triển và có một năm 2024 đại đại thắng nhé ^^ !!!!!
#SEO #Vietnix #dungcaxinh

Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu
Hiếu AI

2 Tháng 2 lúc 21:06

·

UY TÍN – TẬN TÂM – TỐC ĐỘ

3 từ trên là vẫn chưa đủ để nói về quy trình làm việc cực chuyên nghiệp của team Vietnix.Chuyện là mình có con website chính đang có lượt truy cập organic hàng ngày cũng tương đối (hình 1)

Vấn đề là, con site này đang nằm trên hosting dùng chung nên tốc độ load chưa nhanh, tốc độ load chưa nhanh thì trải nghiệm visitor chưa tốt, trải nghiệm visitor chưa tốt thì tỷ lệ chuyển đổi ra đơn hàng kiểu gì thì kiểu cũng sẽ bị ảnh hưởng.

Biết rõ là đang mất tiền nhưng không biết xử lý như lào, nghĩ mà cay.

Đang loay hoay thì vận may nó tới, hôm qua đang lướt phở bò thấy a Nguyễn Việt Dũng đăng bài, rảnh nên thả cái comment hóng hớt, ai ngờ ngoằng phát thấy ông Dũng tạo nhóm với Vietnix Trung luôn.

Ae Vietnix thì siêu tốc độ, lập tức lấy thông tin vào việc, không hỏi han lằng nhằng, không kỳ kèo chốt đơn dù lúc đấy cũng đang đêm muộn.
Sáng hôm sau dậy vẫn còn đang lơ ngơ mở điện thoại check tin nhắn thì đã thấy ae Vietnix báo xong việc, trong khi mình vẫn chưa biết có chuyện gì xảy ra @@.

Được cái bấm thử website thì thấy load siêu nhanh, chưa tới một giây là thông tin các thứ hiện hết. Quá phê, thả con ảnh trước sau (hình 2,3) để ace tiện đối chiếu nhé. Thế này thì mình gửi gắm nốt 15 em website còn lại cho team Vietnix thôi chứ không cần nghĩ ngợi gì nữa. 10/10.

Nên là:

 1. Anh chị em muốn có một con website tốc độ load nhanh như tốc độ trở mặt của nyc – Dùng ngay dịch vụ hosting của Vietnix
 2. Anh chị em có website rồi muốn tìm bên hosting uy tín, chuyên nghiệp hỗ trợ không quản ngày đêm – Liên hệ ngay Vietnix Trung
 3. Anh chị em quan tâm đến trải nghiệm khách hàng, từ những cái nhỏ nhất như tăng tốc độ website – Better call Vietnix Trung

Và đừng quên dùng pass “HIEUAI_PAGESPEED” để được giảm 20% trọn đời hosting business và wp hosting, quả code này còn được tặng 1 lần tối ưu pagespeed nữa nhé, ưu đãi chắc cũng phải nhất nhì thị trường luôn.
#SEO #Vietnix #hieuai

Website
Trước khi tối ưu
Sau khi tối ưu

Chỉ số tăng trưởng

Điểm Desktop

100 (+43)

Điểm Mobile

100 (+74)

Core Web Vitals

Passed

Lĩnh vực

AI