HOSTING CAO CẤP

Hosting Cho Website Bán Hàng - Blog Lớn

Web Hosting là gì?

Web Hosting là dịch vụ trực tuyến để xuất bản website hoặc ứng dụng lên Internet. Khi đăng ký dịch vụ hosting, là đang thuê một không gian trên máy chủ (server) để lưu trữ tất cả dữ liệu cần thiết để website chạy được.

Nếu bạn đang có nhu cầu mua hosting với các tính năng cao cấp thì Hosting Cao Cấp của Vietnix là một lựa chọn hoàn hảo.

Mua ngay!

BẢNG GIÁ HOSTING CAO CẤP

3 Tháng
6 Tháng - 5%
1 Năm - 10% icon phổ biến
2 Năm - 15%
3 Năm - 20%
HOSTING PREMIUM 1
31,200đ -20%
39,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá Web Hosting 1 Core
icon RAM bảng giá Web Hosting 1GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Web Hosting 1GB NVMe
icon số domain bảng giá Web Hosting 1 Domain
Đăng ký
Tag price Web Hosting
Tạm tính 93,600đ
HOSTING PREMIUM 2
47,200d -20%
59,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá Web Hosting 1 Core
icon RAM bảng giá Web Hosting 2GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Web Hosting 2GB NVMe
icon số domain bảng giá Web Hosting 1 Domain
Đăng ký
Tag price Web Hosting
Tạm tính 141,600đ
HOSTING PREMIUM 3
55,200đ -20%
69,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá Web Hosting 2 Core
icon RAM bảng giá Web Hosting 2GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Web Hosting 2GB NVMe
icon số domain bảng giá Web Hosting 1 Domain
Đăng ký
Tag price Web Hosting
Tạm tính 165,600đ
Bán chạy
HOSTING PREMIUM 4
79,200đ -20%
99,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá Web Hosting 2 Core
icon RAM bảng giá Web Hosting 3GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Web Hosting 3GB NVMe
icon số domain bảng giá Web Hosting 1 Domain
Đăng ký
Tag price Web Hosting
Tạm tính 237,600đ
HOSTING PREMIUM 5
95,200đ -20%
119,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá Web Hosting 2 Core
icon RAM bảng giá Web Hosting 3GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Web Hosting 3GB NVMe
icon số domain bảng giá Web Hosting 2 Domain
Đăng ký
Tag price Web Hosting
Tạm tính 285,600đ
HOSTING PREMIUM 6
119,200đ -20%
149,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá Web Hosting 2 Core
icon RAM bảng giá Web Hosting 4GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Web Hosting 4GB NVMe
icon số domain bảng giá Web Hosting 2 Domain
Đăng ký
Tag price Web Hosting
Tạm tính 357,600đ
HOSTING PREMIUM 7
175,200đ -20%
219,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá Web Hosting 4 Core
icon RAM bảng giá Web Hosting 4GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Web Hosting 4GB NVMe
icon số domain bảng giá Web Hosting 4 Domain
Đăng ký
Tag price Web Hosting
Tạm tính 525,600đ
HOSTING PREMIUM 8
239,200đ -20%
299,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá Web Hosting 4 Core
icon RAM bảng giá Web Hosting 6GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Web Hosting 6GB NVMe
icon số domain bảng giá Web Hosting 4 Domain
Đăng ký
Tag price Web Hosting
Tạm tính 717,600đ
HOSTING PREMIUM 9
319,200đ -20%
399,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá Web Hosting 4 Core
icon RAM bảng giá Web Hosting 8GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Web Hosting 8GB NVMe
icon số domain bảng giá Web Hosting 4 Domain
Đăng ký
Tag price Web Hosting
Tạm tính 957,600đ
Siêu tốc
HOSTING PREMIUM 10
439,200đ -20%
549,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá Web Hosting 8 Core
icon RAM bảng giá Web Hosting 10GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Web Hosting 10GB NVMe
icon số domain bảng giá Web Hosting 4 Domain
Đăng ký
Tag price Web Hosting
Tạm tính 1,317,600đ
Nếu bạn chưa tìm thấy gói phù hợp
HOSTING PREMIUM 1
29,640đ -20%
37,050đ /Tháng
icon CPU bảng giá Web Hosting 1 Core
icon RAM bảng giá Web Hosting 1GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Web Hosting 1GB NVMe
icon số domain bảng giá Web Hosting 1 Domain
Đăng ký
Tag price Web Hosting
Tạm tính 177,840đ
HOSTING PREMIUM 2
44,840đ -20%
56,050đ /Tháng
icon CPU bảng giá Web Hosting 1 Core
icon RAM bảng giá Web Hosting 2GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Web Hosting 2GB NVMe
icon số domain bảng giá Web Hosting 1 Domain
Đăng ký
Tag price Web Hosting
Tạm tính 269,040đ
HOSTING PREMIUM 3
52,440đ -20%
65,550đ /Tháng
icon CPU bảng giá Web Hosting 2 Core
icon RAM bảng giá Web Hosting 2GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Web Hosting 2GB NVMe
icon số domain bảng giá Web Hosting 1 Domain
Đăng ký
Tag price Web Hosting
Tạm tính 314,640đ
Bán chạy
HOSTING PREMIUM 4
75,240đ -20%
94,050đ /Tháng
icon CPU bảng giá Web Hosting 2 Core
icon RAM bảng giá Web Hosting 3GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Web Hosting 3GB NVMe
icon số domain bảng giá Web Hosting 1 Domain
Đăng ký
Tag price Web Hosting
Tạm tính 451,440đ
HOSTING PREMIUM 5
90,440đ -20%
113,050đ /Tháng
icon CPU bảng giá Web Hosting 2 Core
icon RAM bảng giá Web Hosting 3GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Web Hosting 3GB NVMe
icon số domain bảng giá Web Hosting 2 Domain
Đăng ký
Tag price Web Hosting
Tạm tính 542,640đ
HOSTING PREMIUM 6
113,240đ -20%
141,550đ /Tháng
icon CPU bảng giá Web Hosting 2 Core
icon RAM bảng giá Web Hosting 4GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Web Hosting 4GB NVMe
icon số domain bảng giá Web Hosting 2 Domain
Đăng ký
Tag price Web Hosting
Tạm tính 679,440đ
HOSTING PREMIUM 7
166,440đ -20%
208,050đ /Tháng
icon CPU bảng giá Web Hosting 4 Core
icon RAM bảng giá Web Hosting 4GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Web Hosting 4GB NVMe
icon số domain bảng giá Web Hosting 4 Domain
Đăng ký
Tag price Web Hosting
Tạm tính 998,640đ
HOSTING PREMIUM 8
227,240đ -20%
284,050đ /Tháng
icon CPU bảng giá Web Hosting 4 Core
icon RAM bảng giá Web Hosting 6GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Web Hosting 6GB NVMe
icon số domain bảng giá Web Hosting 4 Domain
Đăng ký
Tag price Web Hosting
Tạm tính 1,363,440đ
HOSTING PREMIUM 9
303,240đ -20%
379,050đ /Tháng
icon CPU bảng giá Web Hosting 4 Core
icon RAM bảng giá Web Hosting 8GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Web Hosting 8GB NVMe
icon số domain bảng giá Web Hosting 4 Domain
Đăng ký
Tag price Web Hosting
Tạm tính 1,819,440đ
Siêu tốc
HOSTING PREMIUM 10
417,240đ -20%
521,550đ /Tháng
icon CPU bảng giá Web Hosting 8 Core
icon RAM bảng giá Web Hosting 10GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Web Hosting 10GB NVMe
icon số domain bảng giá Web Hosting 4 Domain
Đăng ký
Tag price Web Hosting
Tạm tính 2,503,440đ
Nếu bạn chưa tìm thấy gói phù hợp
HOSTING PREMIUM 1
28,080đ -20%
35,100đ /Tháng
icon CPU bảng giá Web Hosting 1 Core
icon RAM bảng giá Web Hosting 1GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Web Hosting 1GB NVMe
icon số domain bảng giá Web Hosting 1 Domain
Đăng ký
Tag price Web Hosting
Tạm tính 336,960đ
HOSTING PREMIUM 2
42,480đ -20%
53,100đ /Tháng
icon CPU bảng giá Web Hosting 1 Core
icon RAM bảng giá Web Hosting 2GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Web Hosting 2GB NVMe
icon số domain bảng giá Web Hosting 1 Domain
Đăng ký
Tag price Web Hosting
Tạm tính 509,760đ
HOSTING PREMIUM 3
49,680đ -20%
62,100đ /Tháng
icon CPU bảng giá Web Hosting 2 Core
icon RAM bảng giá Web Hosting 2GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Web Hosting 2GB NVMe
icon số domain bảng giá Web Hosting 1 Domain
Đăng ký
Tag price Web Hosting
Tạm tính 596,160đ
Bán chạy
HOSTING PREMIUM 4
71,280đ -20%
89,100đ /Tháng
icon CPU bảng giá Web Hosting 2 Core
icon RAM bảng giá Web Hosting 3GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Web Hosting 3GB NVMe
icon số domain bảng giá Web Hosting 1 Domain
Đăng ký
Tag price Web Hosting
Tạm tính 855,360đ
HOSTING PREMIUM 5
85,680đ -20%
107,100đ /Tháng
icon CPU bảng giá Web Hosting 2 Core
icon RAM bảng giá Web Hosting 3GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Web Hosting 3GB NVMe
icon số domain bảng giá Web Hosting 2 Domain
Đăng ký
Tag price Web Hosting
Tạm tính 1,028,160đ
HOSTING PREMIUM 6
107,280đ -20%
134,100đ /Tháng
icon CPU bảng giá Web Hosting 2 Core
icon RAM bảng giá Web Hosting 4GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Web Hosting 4GB NVMe
icon số domain bảng giá Web Hosting 2 Domain
Đăng ký
Tag price Web Hosting
Tạm tính 1,287,360đ
HOSTING PREMIUM 7
157,680đ -20%
197,100đ /Tháng
icon CPU bảng giá Web Hosting 4 Core
icon RAM bảng giá Web Hosting 4GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Web Hosting 4GB NVMe
icon số domain bảng giá Web Hosting 4 Domain
Đăng ký
Tag price Web Hosting
Tạm tính 1,892,160đ
HOSTING PREMIUM 8
215,280đ -20%
269,100đ /Tháng
icon CPU bảng giá Web Hosting 4 Core
icon RAM bảng giá Web Hosting 6GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Web Hosting 6GB NVMe
icon số domain bảng giá Web Hosting 4 Domain
Đăng ký
Tag price Web Hosting
Tạm tính 2,583,360đ
HOSTING PREMIUM 9
287,280đ -20%
359,100đ /Tháng
icon CPU bảng giá Web Hosting 4 Core
icon RAM bảng giá Web Hosting 8GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Web Hosting 8GB NVMe
icon số domain bảng giá Web Hosting 4 Domain
Đăng ký
Tag price Web Hosting
Tạm tính 3,447,360đ
Siêu tốc
HOSTING PREMIUM 10
395,280đ -20%
494,100đ /Tháng
icon CPU bảng giá Web Hosting 8 Core
icon RAM bảng giá Web Hosting 10GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Web Hosting 10GB NVMe
icon số domain bảng giá Web Hosting 4 Domain
Đăng ký
Tag price Web Hosting
Tạm tính 4,743,360đ
Nếu bạn chưa tìm thấy gói phù hợp
HOSTING PREMIUM 1
26,520đ -20%
33,150đ /Tháng
icon CPU bảng giá Web Hosting 1 Core
icon RAM bảng giá Web Hosting 1GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Web Hosting 1GB NVMe
icon số domain bảng giá Web Hosting 1 Domain
Đăng ký
Tag price Web Hosting
Tạm tính 636,480đ
HOSTING PREMIUM 2
40,120đ -20%
50,150đ /Tháng
icon CPU bảng giá Web Hosting 1 Core
icon RAM bảng giá Web Hosting 2GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Web Hosting 2GB NVMe
icon số domain bảng giá Web Hosting 1 Domain
Đăng ký
Tag price Web Hosting
Tạm tính 962,880đ
HOSTING PREMIUM 3
46,920đ -20%
58,650đ /Tháng
icon CPU bảng giá Web Hosting 2 Core
icon RAM bảng giá Web Hosting 2GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Web Hosting 2GB NVMe
icon số domain bảng giá Web Hosting 1 Domain
Đăng ký
Tag price Web Hosting
Tạm tính 1,126,080đ
Bán chạy
HOSTING PREMIUM 4
67,320đ -20%
84,150đ /Tháng
icon CPU bảng giá Web Hosting 2 Core
icon RAM bảng giá Web Hosting 3GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Web Hosting 3GB NVMe
icon số domain bảng giá Web Hosting 1 Domain
Đăng ký
Tag price Web Hosting
Tạm tính 1,615,680đ
HOSTING PREMIUM 5
80,920đ -20%
101,150đ /Tháng
icon CPU bảng giá Web Hosting 2 Core
icon RAM bảng giá Web Hosting 3GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Web Hosting 3GB NVMe
icon số domain bảng giá Web Hosting 2 Domain
Đăng ký
Tag price Web Hosting
Tạm tính 1,942,080đ
HOSTING PREMIUM 6
101,320đ -20%
126,650đ /Tháng
icon CPU bảng giá Web Hosting 2 Core
icon RAM bảng giá Web Hosting 4GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Web Hosting 4GB NVMe
icon số domain bảng giá Web Hosting 2 Domain
Đăng ký
Tag price Web Hosting
Tạm tính 2,431,680đ
HOSTING PREMIUM 7
148,920đ -20%
186,150đ /Tháng
icon CPU bảng giá Web Hosting 4 Core
icon RAM bảng giá Web Hosting 4GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Web Hosting 4GB NVMe
icon số domain bảng giá Web Hosting 4 Domain
Đăng ký
Tag price Web Hosting
Tạm tính 3,574,080đ
HOSTING PREMIUM 8
203,320đ -20%
254,150đ /Tháng
icon CPU bảng giá Web Hosting 4 Core
icon RAM bảng giá Web Hosting 6GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Web Hosting 6GB NVMe
icon số domain bảng giá Web Hosting 4 Domain
Đăng ký
Tag price Web Hosting
Tạm tính 4,879,680đ
HOSTING PREMIUM 9
271,320đ -20%
339,150đ /Tháng
icon CPU bảng giá Web Hosting 4 Core
icon RAM bảng giá Web Hosting 8GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Web Hosting 8GB NVMe
icon số domain bảng giá Web Hosting 4 Domain
Đăng ký
Tag price Web Hosting
Tạm tính 6,511,680đ
Siêu tốc
HOSTING PREMIUM 10
373,320đ -20%
466,650đ /Tháng
icon CPU bảng giá Web Hosting 8 Core
icon RAM bảng giá Web Hosting 10GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Web Hosting 10GB NVMe
icon số domain bảng giá Web Hosting 4 Domain
Đăng ký
Tag price Web Hosting
Tạm tính 8,959,680đ
Nếu bạn chưa tìm thấy gói phù hợp