Hotline : 07 088 44444
Thích
Chia sẻ

WEB HOSTING

CẤU HÌNH ĐA DẠNG, PHÙ HỢP VỚI MỌI NHU CẦU

100%

ổ cứng NVMe

Công nghệ

chống DDoS hiệu quả

Tăng tốc

12 lần với LiteSpeed Enterprise

LIÊN HỆ TƯ VẤN
discount-50

Từ ngày 01/08 - 30/09

vector

Bảng giá Hosting chất lượng cao

Lựa chọn gói Web Hosting mong muốn của bạn

1 Tháng

3 Tháng

6 Tháng

-5%

1 năm

-10%

2 Năm

-15%

PREMIUM 1

19,500đ
-50%

39,000đ

/Tháng

CPU 1 Core

1GB RAM

1GB NVMe

1 Domain

PREMIUM 2

29,500đ
-50%

59,000đ

/Tháng

CPU 1 Core

2GB RAM

2GB NVMe

1 Domain

PREMIUM 3

34,500đ
-50%

69,000đ

/Tháng

CPU 2 Core

2GB RAM

2GB NVMe

1 Domain

PREMIUM 4

49,500đ
-50%

99,000đ

/Tháng

CPU 2 Core

3GB RAM

3GB NVMe

1 Domain

PREMIUM 5

59,500đ
-50%

119,000đ

/Tháng

CPU 2 Core

3GB RAM

3GB NVMe

2 Domain

PREMIUM 6

74,500đ
-50%

149,000đ

/Tháng

CPU 2 Core

4GB RAM

4GB NVMe

2 Domain

PREMIUM 7

109,500đ
-50%

219,000đ

/Tháng

CPU 4 Core

4GB RAM

4GB NVMe

4 Domain

PREMIUM 8

149,500đ
-50%

299,000đ

/Tháng

CPU 4 Core

6GB RAM

6GB NVMe

4 Domain

PREMIUM 9

199,500đ
-50%

399,000đ

/Tháng

CPU 4 Core

8GB RAM

8GB NVMe

4 Domain

PREMIUM 10

274,500đ
-50%

549,000đ

/Tháng

CPU 8 Core

10GB RAM

10GB NVMe

4 Domain

PREMIUM 1

58,500đ
-50%

117,000đ

/3 tháng

CPU 1 Core

1GB RAM

1GB NVMe

1 Domain

PREMIUM 2

88,500đ
-50%

177,000đ

/3 tháng

CPU 1 Core

2GB RAM

2GB NVMe

1 Domain

PREMIUM 3

103,500đ
-50%

207,000đ

/3 tháng

CPU 2 Core

2GB RAM

2GB NVMe

1 Domain

PREMIUM 4

148,500đ
-50%

297,000đ

/3 tháng

CPU 2 Core

3GB RAM

3GB NVMe

1 Domain

PREMIUM 5

178,500đ
-50%

357,000đ

/3 tháng

CPU 2 Core

3GB RAM

3GB NVMe

2 Domain

PREMIUM 6

223,500đ
-50%

447,000đ

/3 tháng

CPU 2 Core

4GB RAM

4GB NVMe

2 Domain

PREMIUM 7

328,500đ
-50%

657,000đ

/3 tháng

CPU 4 Core

4GB RAM

4GB NVMe

4 Domain

PREMIUM 8

448,500đ
-50%

897,000đ

/3 tháng

CPU 4 Core

6GB RAM

6GB NVMe

4 Domain

PREMIUM 9

598,500đ
-50%

1,197,000đ

/3 tháng

CPU 4 Core

8GB RAM

8GB NVMe

4 Domain

PREMIUM 10

823,500đ
-50%

1,647,000đ

/3 tháng

CPU 8 Core

10GB RAM

10GB NVMe

4 Domain

PREMIUM 1

111,100đ
-50%

222,300đ

/6 tháng

CPU 1 Core

1GB RAM

1GB NVMe

1 Domain

PREMIUM 2

168,150đ
-50%

336,300đ

/6 tháng

CPU 1 Core

2GB RAM

2GB NVMe

1 Domain

PREMIUM 3

196,650đ
-50%

393,300đ

/6 tháng

CPU 2 Core

2GB RAM

2GB NVMe

1 Domain

PREMIUM 4

282,150đ
-50%

564,300đ

/6 tháng

CPU 2 Core

3GB RAM

3GB NVMe

1 Domain

PREMIUM 5

339,150đ
-50%

678,300đ

/6 tháng

CPU 2 Core

3GB RAM

3GB NVMe

2 Domain

PREMIUM 6

424,650đ
-50%

849,300đ

/6 tháng

CPU 2 Core

4GB RAM

4GB NVMe

2 Domain

PREMIUM 7

624,100đ
-50%

1,248,300đ

/6 tháng

CPU 4 Core

4GB RAM