Firewall Anti DDoS
SSL
5
5
vector

Giảm 10% chỉ trong tháng 09/2023!

Bảng giá Cloud VPS Giá Rẻ

1 Tháng
3 Tháng
6 Tháng -5%
icon phổ biến
1 Năm -10%
2 Năm -15%
3 Năm -20%
VPS CHEAP 1
89,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá VPS Giá Rẻ 1 Core
icon RAM bảng giá VPS Giá Rẻ 1GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá VPS NVMe 20GB SSD
Áp dụng từ 3 tháng
VPS CHEAP 2
150,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá VPS Giá Rẻ 1 Core
icon RAM bảng giá VPS Giá Rẻ 2GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá VPS NVMe 30GB SSD
Áp dụng từ 3 tháng
Bán chạy
VPS CHEAP 3
210,600đ -10%
234,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá VPS Giá Rẻ 2 Core
icon RAM bảng giá VPS Giá Rẻ 2GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá VPS NVMe 40GB SSD
Đăng ký
VPS CHEAP 4
270,000đ -10%
300,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá VPS Giá Rẻ 2 Core
icon RAM bảng giá VPS Giá Rẻ 4GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá VPS NVMe 40GB SSD
Đăng ký
VPS CHEAP 5
324,000đ -10%
360,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá VPS Giá Rẻ 4 Core
icon RAM bảng giá VPS Giá Rẻ 4GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá VPS NVMe 40GB SSD
Đăng ký
VPS CHEAP 6
432,000đ -10%
480,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá VPS Giá Rẻ 4 Core
icon RAM bảng giá VPS Giá Rẻ 6GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá VPS NVMe 60GB SSD
Đăng ký
VPS CHEAP 7
486,000đ -10%
540,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá VPS Giá Rẻ 6 Core
icon RAM bảng giá VPS Giá Rẻ 6GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá VPS NVMe 60GB SSD
Đăng ký
VPS CHEAP 8
522,000đ -10%
580,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá VPS Giá Rẻ 6 Core
icon RAM bảng giá VPS Giá Rẻ 8GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá VPS NVMe 60GB SSD
Đăng ký
VPS CHEAP 1
89,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá VPS Giá Rẻ 1 Core
icon RAM bảng giá VPS Giá Rẻ 1GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá VPS NVMe 20GB SSD
Đăng ký
VPS CHEAP 2
150,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá VPS Giá Rẻ 1 Core
icon RAM bảng giá VPS Giá Rẻ 2GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá VPS NVMe 30GB SSD
Đăng ký
Bán chạy
VPS CHEAP 3
210,600đ -10%
234,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá VPS Giá Rẻ 2 Core
icon RAM bảng giá VPS Giá Rẻ 2GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá VPS NVMe 40GB SSD
Đăng ký
VPS CHEAP 4
270,000đ -10%
300,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá VPS Giá Rẻ 2 Core
icon RAM bảng giá VPS Giá Rẻ 4GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá VPS NVMe 40GB SSD
Đăng ký
VPS CHEAP 5
324,000đ -10%
360,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá VPS Giá Rẻ 4 Core
icon RAM bảng giá VPS Giá Rẻ 4GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá VPS NVMe 40GB SSD
Đăng ký
VPS CHEAP 6
432,000đ -10%
480,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá VPS Giá Rẻ 4 Core
icon RAM bảng giá VPS Giá Rẻ 6GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá VPS NVMe 60GB SSD
Đăng ký
VPS CHEAP 7
486,000đ -10%
540,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá VPS Giá Rẻ 6 Core
icon RAM bảng giá VPS Giá Rẻ 6GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá VPS NVMe 60GB SSD
Đăng ký
VPS CHEAP 8
522,000đ -10%
580,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá VPS Giá Rẻ 6 Core
icon RAM bảng giá VPS Giá Rẻ 8GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá VPS NVMe 60GB SSD
Đăng ký
VPS CHEAP 1
84,550đ /Tháng
icon CPU bảng giá VPS Giá Rẻ 1 Core
icon RAM bảng giá VPS Giá Rẻ 1GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá VPS NVMe 20GB SSD
Đăng ký
VPS CHEAP 2
142,500đ /Tháng
icon CPU bảng giá VPS Giá Rẻ 1 Core
icon RAM bảng giá VPS Giá Rẻ 2GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá VPS NVMe 30GB SSD
Đăng ký
Bán chạy
VPS CHEAP 3
200,070đ -10%
222,300đ /Tháng
icon CPU bảng giá VPS Giá Rẻ 2 Core
icon RAM bảng giá VPS Giá Rẻ 2GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá VPS NVMe 40GB SSD
Đăng ký
VPS CHEAP 4
256,500đ -10%
285,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá VPS Giá Rẻ 2 Core
icon RAM bảng giá VPS Giá Rẻ 4GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá VPS NVMe 40GB SSD
Đăng ký
VPS CHEAP 5
307,800đ -10%
342,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá VPS Giá Rẻ 4 Core
icon RAM bảng giá VPS Giá Rẻ 4GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá VPS NVMe 40GB SSD
Đăng ký
VPS CHEAP 6
410,400đ -10%
456,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá VPS Giá Rẻ 4 Core
icon RAM bảng giá VPS Giá Rẻ 6GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá VPS NVMe 60GB SSD
Đăng ký
VPS CHEAP 7
461,700đ -10%
513,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá VPS Giá Rẻ 6 Core
icon RAM bảng giá VPS Giá Rẻ 6GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá VPS NVMe 60GB SSD
Đăng ký
VPS CHEAP 8
495,900đ -10%
551,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá VPS Giá Rẻ 6 Core
icon RAM bảng giá VPS Giá Rẻ 8GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá VPS NVMe 60GB SSD
Đăng ký
VPS CHEAP 1
80,100đ /Tháng
icon CPU bảng giá VPS Giá Rẻ 1 Core
icon RAM bảng giá VPS Giá Rẻ 1GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá VPS NVMe 20GB SSD
Đăng ký
VPS CHEAP 2
135,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá VPS Giá Rẻ 1 Core
icon RAM bảng giá VPS Giá Rẻ 2GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá VPS NVMe 30GB SSD
Đăng ký
Bán chạy
VPS CHEAP 3
189,540đ -10%
210,600đ /Tháng
icon CPU bảng giá VPS Giá Rẻ 2 Core
icon RAM bảng giá VPS Giá Rẻ 2GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá VPS NVMe 40GB SSD
Đăng ký
VPS CHEAP 4
243,000đ -10%
270,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá VPS Giá Rẻ 2 Core
icon RAM bảng giá VPS Giá Rẻ 4GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá VPS NVMe 40GB SSD
Đăng ký
VPS CHEAP 5
291,600đ -10%
324,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá VPS Giá Rẻ 4 Core
icon RAM bảng giá VPS Giá Rẻ 4GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá VPS NVMe 40GB SSD
Đăng ký
VPS CHEAP 6
388,800đ -10%
432,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá VPS Giá Rẻ 4 Core
icon RAM bảng giá VPS Giá Rẻ 6GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá VPS NVMe 60GB SSD
Đăng ký
VPS CHEAP 7
437,400đ -10%
486,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá VPS Giá Rẻ 6 Core
icon RAM bảng giá VPS Giá Rẻ 6GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá VPS NVMe 60GB SSD
Đăng ký
VPS CHEAP 8
469,800đ -10%
522,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá VPS Giá Rẻ 6 Core
icon RAM bảng giá VPS Giá Rẻ 8GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá VPS NVMe 60GB SSD
Đăng ký
VPS CHEAP 1
75,650đ /Tháng
icon CPU bảng giá VPS Giá Rẻ 1 Core
icon RAM bảng giá VPS Giá Rẻ 1GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá VPS NVMe 20GB SSD
Đăng ký
VPS CHEAP 2
127,500đ /Tháng
icon CPU bảng giá VPS Giá Rẻ 1 Core
icon RAM bảng giá VPS Giá Rẻ 2GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá VPS NVMe 30GB SSD
Đăng ký
Bán chạy
VPS CHEAP 3
179,010đ -10%
198,900đ /Tháng
icon CPU bảng giá VPS Giá Rẻ 2 Core
icon RAM bảng giá VPS Giá Rẻ 2GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá VPS NVMe 40GB SSD
Đăng ký
VPS CHEAP 4
229,500đ -10%
255,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá VPS Giá Rẻ 2 Core
icon RAM bảng giá VPS Giá Rẻ 4GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá VPS NVMe 40GB SSD
Đăng ký
VPS CHEAP 5
275,400đ -10%
306,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá VPS Giá Rẻ 4 Core
icon RAM bảng giá VPS Giá Rẻ 4GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá VPS NVMe 40GB SSD
Đăng ký
VPS CHEAP 6
367,200đ -10%
408,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá VPS Giá Rẻ 4 Core
icon RAM bảng giá VPS Giá Rẻ 6GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá VPS NVMe 60GB SSD
Đăng ký
VPS CHEAP 7
413,100đ -10%
459,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá VPS Giá Rẻ 6 Core
icon RAM bảng giá VPS Giá Rẻ 6GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá VPS NVMe 60GB SSD
Đăng ký
VPS CHEAP 8
443,700đ -10%
493,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá VPS Giá Rẻ 6 Core
icon RAM bảng giá VPS Giá Rẻ 8GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá VPS NVMe 60GB SSD
Đăng ký
VPS CHEAP 1
71,200đ /Tháng
icon CPU bảng giá VPS Giá Rẻ 1 Core
icon RAM bảng giá VPS Giá Rẻ 1GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá VPS NVMe 20GB SSD
Đăng ký
VPS CHEAP 2
120,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá VPS Giá Rẻ 1 Core
icon RAM bảng giá VPS Giá Rẻ 2GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá VPS NVMe 30GB SSD
Đăng ký
Bán chạy
VPS CHEAP 3
168,480đ -10%
187,200đ /Tháng
icon CPU bảng giá VPS Giá Rẻ 2 Core
icon RAM bảng giá VPS Giá Rẻ 2GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá VPS NVMe 40GB SSD
Đăng ký
VPS CHEAP 4
216,000đ -10%
240,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá VPS Giá Rẻ 2 Core
icon RAM bảng giá VPS Giá Rẻ 4GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá VPS NVMe 40GB SSD
Đăng ký
VPS CHEAP 5
259,200đ -10%
288,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá VPS Giá Rẻ 4 Core
icon RAM bảng giá VPS Giá Rẻ 4GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá VPS NVMe 40GB SSD
Đăng ký
VPS CHEAP 6
345,600đ -10%
384,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá VPS Giá Rẻ 4 Core
icon RAM bảng giá VPS Giá Rẻ 6GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá VPS NVMe 60GB SSD
Đăng ký
VPS CHEAP 7
388,800đ -10%
432,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá VPS Giá Rẻ 6 Core
icon RAM bảng giá VPS Giá Rẻ 6GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá VPS NVMe 60GB SSD
Đăng ký
VPS CHEAP 8
417,600đ -10%
464,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá VPS Giá Rẻ 6 Core
icon RAM bảng giá VPS Giá Rẻ 8GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá VPS NVMe 60GB SSD
Đăng ký

Lưu ý:

 • Bảng giá Cloud VPS chưa bao gồm VAT
 • VPS Cheap 1, VPS Cheap 2 không hỗ trợ hệ điều hành Windows.
 • Bạn vẫn đang cân nhắc giữa các gói VPS?

  Xem bản so sánh các thông số kỹ thuật giữa gói VPS Giá Rẻ, Phổ Thông, Cao Cấp và VPS NVMe

  Bảng so sánh

  Thông số kỹ thuật giữa các gói dịch vụ VPS​

  Gói dịch vụ

  VPS CHEAP

  VPS BASIC

  VPS PREMIUM

  VPS NVME

  IOPS

  9k / 3k

  21k / 7k

  60k / 20k

  90k/ 30k

  CPU

  vCPU E5 v2

  vCPU E5 v4

  Dedicated CPU E5 v3 v4

  Dedicated CPU Intel Xeon Platinum

  Network Port

  100 Mbps

  100 Mbps

  100 Mbps

  200 Mbps

  Bạn vẫn đang cân nhắc giữa các gói VPS?

  Bảng so sánh

  Thông số kỹ thuật giữa các gói dịch vụ VPS​

  Gói dịch vụ

  VPS CHEAP

  VPS BASIC

  VPS PREMIUM

  VPS NVME

  IOPS

  9k / 3k

  21k / 7k

  60k / 20k

  90k/ 30k

  CPU

  vCPU E5 v2

  vCPU E5 v4

  Dedicated CPU E5 v3 v4

  Dedicated CPU Intel Xeon Platinum

  Network Port

  100 Mbps

  100 Mbps

  100 Mbps

  200 Mbps

  Bảng so sánh
  Thông số kỹ thuật giữa các gói dịch vụ VPS

  Gói dịch vụ

  CHEAP

  IOPS

  9k / 3k

  CPU

  vCPU E5 v2

  Network Port

  100 Mbps

  Gói dịch vụ

  BASIC

  IOPS

  21k / 7k

  CPU

  vCPU E5 v4

  Network Port

  100 Mbps

  Gói dịch vụ

  PREMIUM

  IOPS

  60k / 20k

  CPU

  Dedicated CPU E5 v3 v4

  Network Port

  100 Mbps

  Gói dịch vụ

  NVMe

  IOPS

  90k/ 30k

  CPU

  Dedicated CPU Intel Xeon Platinum

  Network Port

  200 Mbps

  Xem bảng so sánh các thông số kỹ thuật giữa gói VPS Giá Rẻ, Phổ Thông và Cao Cấp

  Play Video about VPS Giá Rẻ

  Giới thiệu

  VPS Giá Rẻ

  VPS Giá Rẻ là sản phẩm máy chủ ảo có cấu hình được xây dựng để tối ưu về chi phí nhất cho khách hàng.

   

  VPS Giá Rẻ đạt được sự cân bằng giữa hiệu năng và chi phí, phù hợp với phần lớn nhu cầu của khách hàng.

  Ưu điểm

  Những ưu điểm vượt trội của Cloud VPS Giá Rẻ

  directadmin

  Nâng cấp dễ dàng

  Bạn có thể dễ dàng thoải mái mở rộng dung lượng, nâng cấp cấu hình hoặc tăng tốc độ của sản phẩm Cloud VPS Giá Rẻ khi nhu cầu thay đổi.


  Chỉ cần thanh toán tiền cho những gì mà bạn sử dụng.

  backup

  Backup tự động 1 tuần/lần

  Cloud VPS Giá Rẻ nhất tại Vietnix sẽ được backup (sao lưu) tự động định kỳ giúp bảo vệ dữ liệu trong các tình huống khẩn cấp.

  Nếu máy chủ của bạn gặp sự cố và cần khôi phục lại dữ liệu, sẽ luôn có sẵn một bản backup VPS để sử dụng.

  nhanh và ổn định

  Nhanh - Mạnh - Ổn định

  VPS Cloud Giá Rẻ của Vietnix sử dụng 100% ổ cứng SSD đảm bảo uptime đạt 99.99%.

  Khi máy chủ chứa VPS SSD bị sự cố, VPS sẽ được chuyển sang máy chủ khác để tiếp tục hoạt động một cách nhanh chóng.

  active 5min

  Kích hoạt tự động trong vòng 5 phút

  Quá trình đăng ký và triển khai Cloud VPS Giá Rẻ diễn ra nhanh chóng và tự động.

  Quý khách sẽ nhận được thông tin truy cập Cloud VPS Giá Rẻ ngay sau khi thanh toán theo đúng nội dung hoá đơn.

  da dang he dieu hanh cloud vps g

  Đa dạng hệ điều hành

  Ngoài hỗ trợ các hệ điều hành dành cho Server như: CentOS, Ubuntu Server, Windows Server.


  VPS Giá Rẻ còn hỗ trợ các hệ điều hành dành cho người dùng như: Windows 7, Windows 8,  Windows 10.

  Lợi ích

  Những lợi ích khi sử dụng VPS Cloud Giá Rẻ

  Không giới hạn Data Transfer

  VPS Cloud cấu hình mạnh giá rẻ của Vietnix không bị giới hạn Data Transfer giúp khai thác tối đa hiệu suất của website mà không bị giới hạn bởi lượng dữ liệu trao đổi trong tháng.

  Toàn quyền quản trị, giao diện đơn giản

  Quý khách hàng có thể chủ động và toàn quyền trong thao tác, kiểm soát hoạt động của máy chủ VPS SSD với giao diện trang quản trị được thiết kế đơn giản, đầy đủ tính năng cần thiết.

  Hoàn tiền nếu không hài lòng

  Vietnix cam kết hoàn tiền theo chính sách nếu khách hàng không hài lòng với chất lượng Cloud VPS rẻ của chúng tôi. Chính sách hoàn tiền của Vietnix đảm bảo minh bạch, rõ ràng, thủ tục nhanh gọn.

  Hỗ trợ 24/7 qua nhiều kênh

  Đội ngũ kỹ thuật chuyên môn cao của Vietnix luôn sẵn sàng hỗ trợ khách hàng 24/7 qua nhiều kênh như Ticket, Livechat, Hotline, Fanpage, Zalo nhằm hỗ trợ và giải quyết các vấn đề phát sinh trong thời gian ngắn nhất.

  Khách hàng nói gì?

  NHẬN XÉT VỀ DỊCH VỤ cloud vps giá rẻ

  Đánh giá
  5/5 - (50 bình chọn)

  Tài Liệu

  Hướng dẫn sử dụng SSD VPS Cloud Giá Rẻ

  VPS free có tốt không

  Tìm hiểu về VPS Free hiện nay có tốt không?

  VPS Free chắc chắn là một lựa chọn tốt cho những người mới bắt đầu hoặc muốn kiểm tra xem dịch vụ có phù hợp với nhu cầu của mình hay không.

  Cần lưu ý khi thuê vps linux

  Cần lưu ý những gì khi đăng ký VPS Linux Giá Rẻ

  VPS Linux là máy chủ riêng ảo chạy trên hệ điều hành Linux. Tùy thuộc vào nhu cầu và mục đích của doanh nghiệp mà quyết định có nên dùng VPS Linux hay không.

  so sanh vps windows va vps

  So sánh VPS Windows Giá Rẻ và VPS Linux Giá Rẻ

  Nội dung bài viết này sẽ tiến hành so sánh chi tiết về VPS Windows Giá Rẻ và VPS Linux Giá Rẻ để giúp bạn đưa ra lựa chọn phù hợp khi có nhu cầu sử dụng VPS.

  Thư viện hình ảnh

  mesh-img

  Chứng nhận và hiệu suất của vps giá rẻ

  Được sự tin tưởng của hơn 50,000+ khách hàng cá nhân, doanh nghiệp trong và ngoài nước

  FAQ?

  mesh-img

  Những câu hỏi thường gặp khi sử dụng VPS Siêu Rẻ

  🎁 Giá89k/tháng
  🎁 Backup1 lần/tuần
  🎁 Uptime99,9%
  🎁 Ổ cứng20GB SSD

  Hiện tại có rất nhiều đơn vị cung cấp VPS giá rẻ cho sinh viên lựa chọn. Tuy nhiên, trước khi đưa ra quyết định bạn cần tìm hiểu kỹ chất lượng và sự uy tín của đơn vị đó để tránh ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của mình.

  Vietnix là một trong những đơn vị cho bán VPS giá rẻ nhất trên thị trường, được nhiều người dùng tin tưởng lựa chọn. Với kinh nghiệm 10 năm xây dựng và phát triển, phục vụ hơn 50.000 khách hàng trong và ngoài nước, bạn hoàn toàn có thể tin tưởng sử dụng VPS rẻ nhất của chúng tôi.

  Khi bạn cần VPS và để vận hành, nếu bạn đã có sẵn những kiến thức kỹ thuật nhất định thì mọi thứ sẽ trở nên dễ dàng và hiệu quả nhanh hơn.

  Tuy nhiên, nếu bạn không có nhiều kiến thức về kỹ thuật thì cũng không cần lo lắng. Khi sử dụng VPS siêu rẻ tại Vietnix, đội ngũ kỹ thuật viên chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm sẽ luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn các vấn đề liên quan đến hệ thống 24/7.

  Bạn hoàn toàn có thể tự nâng cấp VPS giá cực rẻ lên các gói VPS Phổ Thông khi có nhu cầu. Chi phí chênh lệch giữa các gói sẽ được hệ thống tự động liệt kê và thông báo đến bạn.

  Trường hợp muốn nâng cấp gói VPS Giá Rẻ lên gói VPS Cao Cấp, bạn cần liên hệ bộ phận kinh doanh/ bộ phận kỹ thuật của Vietnix để được hỗ trợ nâng cấp. Quá trình nâng cấp VPS tại Vietnix diễn ra nhanh chóng và dữ liệu của bạn sẽ không bị ảnh hưởng.

  SSD VPS Windows Giá Rẻ là sự lựa chọn phù hợp nếu bạn sử dụng hệ quản trị cơ sở dữ liệu MSSQL hoặc khung phát triển ASP.NET. Đồng thời thích hợp cho doanh nghiệp hiện đang sử dụng nhiều các ứng dụng và phần mềm của Windows.

  SSD VPS Linux Giá Rẻ với lợi thế là mã nguồn mở sẽ thích hợp với các nhà phát triển sử dụng C++, Java, PHP và một số ngôn ngữ khác theo hướng mã nguồn mở. Bên cạnh đó, các chuyên gia backend hay mạng máy tính cũng có xu hướng sử dụng VPS Linux nhiều hơn.

  Toàn bộ các gói máy chủ ảo Cloud VPS SSD của Vietnix đều có địa chỉ IP riêng cho người dùng. Ngoài ra, nếu nhu cầu của bạn vượt quá số lượng địa chỉ IP có sẵn, bạn có thể gửi ticket đến Phòng Kinh doanh hoặc liên hệ Nhân viên Kinh doanh/livechat để được hỗ trợ thực hiện.

  Vietnix hỗ trợ chuyển dữ liệu cho bạn hoàn toàn miễn phí. Sau khi đăng ký mua VPS Giá RẺ tại Vietnix, bạn chỉ cần gửi ticket đến phòng kỹ thuật và yêu cầu hỗ trợ chuyển dữ liệu, đội ngũ kỹ thuật sẽ giúp bạn chuyển dữ liệu một cách nhanh chóng.

  Là một đơn vị bán VPS rẻ uy tín, Vietnix có chính sách rõ ràng và minh bạch trong việc hoàn tiền dịch vụ. Đối với dịch vụ bán VPS Giá Rẻ, chúng tôi cam kết hoàn tiền cho khách hàng trong vòng 30 ngày kể từ khi kích hoạt dịch vụ (không bao gồm thời gian dùng thử).

  Ngoài ra, hoàn tiền 100% trong vòng 07 ngày kể từ ngày đăng ký dịch vụ. Sau 07 ngày hoàn lại số tiền tương ứng sau khi đã trừ đi số tiền dịch vụ đã được sử dụng theo ngày. Bạn có thể tham khảo đầy đủ và chi tiết chính sách hoàn tiền của Vietnix được công khai trên trang chủ: Tại đây.

  VPS Unlimited, như tên gọi, ám chỉ rằng dịch vụ này cung cấp tài nguyên không giới hạn cho người dùng. Điều này có nghĩa là bạn có thể sử dụng bất kỳ tài nguyên nào như băng thông, dung lượng đĩa, bộ nhớ và CPU mà bạn cần mà không bị giới hạn số lượng hoặc thời gian sử dụng. Tuy nhiên, một số nhà cung cấp VPS có thể áp dụng một số quy định để đảm bảo sự công bằng và tránh việc lạm dụng tài nguyên.

  VPS Unlimited cung cấp sự linh hoạt và tiện lợi cho người dùng, đặc biệt là đối với những dự án lớn hoặc các trang web có lượng truy cập cao. Bạn có thể tận dụng tối đa các tài nguyên mà dịch vụ cung cấp để đáp ứng nhu cầu sử dụng của mình mà không cần lo lắng về việc vượt quá giới hạn hay phải nâng cấp dịch vụ.