VPS
Hosting
Email
Máy chủ
Firewall Anti DDoS
Tên Miền
SSL
4
4
vector

Giảm 10% chỉ trong tháng 03/2023!

Bảng giá mua Cloud VPS Giá Rẻ

1 Tháng
3 Tháng
6 Tháng -5%
1 Năm -10%
2 Năm -15%
3 Năm -20%
VPS CHEAP 1
89,000đ /Tháng
1 Core
1GB RAM
20GB SSD
Tặng DirectAdmin
Đăng ký
VPS CHEAP 2
150,000đ /Tháng
1 Core
2GB RAM
30GB SSD
Tặng DirectAdmin
Đăng ký
Bán chạy
VPS CHEAP 3
210,600đ -10%
234,000đ /Tháng
2 Core
2GB RAM
40GB SSD
Tặng DirectAdmin
Đăng ký
VPS CHEAP 4
270,000đ -10%
300,000đ /Tháng
2 Core
4GB RAM
40GB SSD
Tặng DirectAdmin
Đăng ký
VPS CHEAP 5
324,000đ -10%
360,000đ /Tháng
4 Core
4GB RAM
40GB SSD
Tặng DirectAdmin
Đăng ký
VPS CHEAP 6
432,000đ -10%
480,000đ /Tháng
4 Core
6GB RAM
60GB SSD
Tặng DirectAdmin
Đăng ký
VPS CHEAP 7
486,000đ -10%
540,000đ /Tháng
6 Core
6GB RAM
60GB SSD
Tặng DirectAdmin
Đăng ký
VPS CHEAP 8
522,000đ -10%
580,000đ /Tháng
6 Core
8GB RAM
60GB SSD
Tặng DirectAdmin
Đăng ký
VPS CHEAP 1
89,000đ /Tháng
1 Core
1GB RAM
20GB SSD
Tặng DirectAdmin
Đăng ký
VPS CHEAP 2
150,000đ /Tháng
1 Core
2GB RAM
30GB SSD
Tặng DirectAdmin
Đăng ký
Bán chạy
VPS CHEAP 3
210,600đ -10%
234,000đ /Tháng
2 Core
2GB RAM
40GB SSD
Tặng DirectAdmin
Đăng ký
VPS CHEAP 4
270,000đ -10%
300,000đ /Tháng
2 Core
4GB RAM
40GB SSD
Tặng DirectAdmin
Đăng ký
VPS CHEAP 5
324,000đ -10%
360,000đ /Tháng
4 Core
4GB RAM
40GB SSD
Tặng DirectAdmin
Đăng ký
VPS CHEAP 6
432,000đ -10%
480,000đ /Tháng
4 Core
6GB RAM
60GB SSD
Tặng DirectAdmin
Đăng ký
VPS CHEAP 7
486,000đ -10%
540,000đ /Tháng
6 Core
6GB RAM
60GB SSD
Tặng DirectAdmin
Đăng ký
VPS CHEAP 8
522,000đ -10%
580,000đ /Tháng
6 Core
8GB RAM
60GB SSD
Tặng DirectAdmin
Đăng ký
VPS CHEAP 1
84,600đ /Tháng
1 Core
1GB RAM
20GB SSD
Tặng DirectAdmin
Đăng ký
VPS CHEAP 2
142,500đ /Tháng
1 Core
2GB RAM
30GB SSD
Tặng DirectAdmin
Đăng ký
Bán chạy
VPS CHEAP 3
200,070đ -10%
222,300đ /Tháng
2 Core
2GB RAM
40GB SSD
Tặng DirectAdmin
Đăng ký
VPS CHEAP 4
256,500đ -10%
285,000đ /Tháng
2 Core
4GB RAM
40GB SSD
Tặng DirectAdmin
Đăng ký
VPS CHEAP 5
307,800đ -10%
342,000đ /Tháng
4 Core
4GB RAM
40GB SSD
Tặng DirectAdmin
Đăng ký
VPS CHEAP 6
410,400đ -10%
456,000đ /Tháng
4 Core
6GB RAM
60GB SSD
Tặng DirectAdmin
Đăng ký
VPS CHEAP 7
461,700đ -10%
513,000đ /Tháng
6 Core
6GB RAM
60GB SSD
Tặng DirectAdmin
Đăng ký
VPS CHEAP 8
495,900đ -10%
551,000đ /Tháng
6 Core
8GB RAM
60GB SSD
Tặng DirectAdmin
Đăng ký
VPS CHEAP 1
80,100đ /Tháng
1 Core
1GB RAM
20GB SSD
Tặng DirectAdmin
Đăng ký
VPS CHEAP 2
135,000đ /Tháng
1 Core
2GB RAM
30GB SSD
Tặng DirectAdmin
Đăng ký
Bán chạy
VPS CHEAP 3
189,540đ -10%
210,600đ /Tháng
2 Core
2GB RAM
40GB SSD
Tặng DirectAdmin
Đăng ký
VPS CHEAP 4
243,000đ -10%
270,000đ /Tháng
2 Core
4GB RAM
40GB SSD
Tặng DirectAdmin
Đăng ký
VPS CHEAP 5
291,600đ -10%
324,000đ /Tháng
4 Core
4GB RAM
40GB SSD
Tặng DirectAdmin
Đăng ký
VPS CHEAP 6
388,800đ -10%
432,000đ /Tháng
4 Core
6GB RAM
60GB SSD
Tặng DirectAdmin
Đăng ký
VPS CHEAP 7
437,400đ -10%
486,000đ /Tháng
6 Core
6GB RAM
60GB SSD
Tặng DirectAdmin
Đăng ký
VPS CHEAP 8
469,800đ -10%
522,000đ /Tháng
6 Core
8GB RAM
60GB SSD
Tặng DirectAdmin
Đăng ký
VPS CHEAP 1
75,600đ /Tháng
1 Core
1GB RAM
20GB SSD
Tặng DirectAdmin
Đăng ký
VPS CHEAP 2
127,500đ /Tháng
1 Core
2GB RAM
30GB SSD
Tặng DirectAdmin
Đăng ký
Bán chạy
VPS CHEAP 3
179,010đ -10%
198,900đ /Tháng
2 Core
2GB RAM
40GB SSD
Tặng DirectAdmin
Đăng ký
VPS CHEAP 4
229,500đ -10%
255,000đ /Tháng
2 Core
4GB RAM
40GB SSD
Tặng DirectAdmin
Đăng ký
VPS CHEAP 5
275,400đ -10%
306,000đ /Tháng
4 Core
4GB RAM
40GB SSD
Tặng DirectAdmin
Đăng ký
VPS CHEAP 6
367,200đ -10%
408,000đ /Tháng
4 Core
6GB RAM
60GB SSD
Tặng DirectAdmin
Đăng ký
VPS CHEAP 7
413,100đ -10%
459,000đ /Tháng
6 Core
6GB RAM
60GB SSD
Tặng DirectAdmin
Đăng ký
VPS CHEAP 8
443,700đ -10%
493,000đ /Tháng
6 Core
8GB RAM
60GB SSD
Tặng DirectAdmin
Đăng ký
VPS CHEAP 1
71,200đ /Tháng
1 Core
1GB RAM
20GB SSD
Tặng DirectAdmin
Đăng ký
VPS CHEAP 2
120,000đ /Tháng
1 Core
2GB RAM
30GB SSD
Tặng DirectAdmin
Đăng ký
Bán chạy
VPS CHEAP 3
168,500đ -10%
187,200đ /Tháng
2 Core
2GB RAM
40GB SSD
Tặng DirectAdmin
Đăng ký
VPS CHEAP 4
216,000đ -10%
240,000đ /Tháng
2 Core
4GB RAM
40GB SSD
Tặng DirectAdmin
Đăng ký
VPS CHEAP 5
259,200đ -10%
288,000đ /Tháng
4 Core
4GB RAM
40GB SSD
Tặng DirectAdmin
Đăng ký
VPS CHEAP 6
345,600đ -10%
384,000đ /Tháng
4 Core
6GB RAM
60GB SSD
Tặng DirectAdmin
Đăng ký
VPS CHEAP 7
388,800đ -10%
432,000đ /Tháng
6 Core
6GB RAM
60GB SSD
Tặng DirectAdmin
Đăng ký
VPS CHEAP 8
417,600đ -10%
464,000đ /Tháng
6 Core
8GB RAM
60GB SSD
Tặng DirectAdmin
Đăng ký

Lưu ý: Bảng giá mua Cloud VPS giá rẻ chưa bao gồm VAT

(*) VPS Cheap 1, VPS Cheap 2 không hỗ trợ hệ điều hành Windows.

Bạn vẫn đang cân nhắc giữa các gói VPS?

Xem bản so sánh các thông số kỹ thuật giữa gói VPS Giá Rẻ, Phổ Thông và Cao Cấp

Bảng so sánh

Thông số kỹ thuật giữa các gói dịch vụ VPS​

Gói dịch vụ

CHEAP

BASIC

PREMIUM

IOPS

10k / 3k

21k / 7k

65k / 20k

CPU

vCPU E5 v2

vCPU E5 v4

Dedicated CPU E5 v3 v4

Bạn vẫn đang cân nhắc giữa các gói VPS?

Bảng so sánh

Thông số kỹ thuật giữa các gói dịch vụ VPS​

Gói dịch vụ

CHEAP

BASIC

PREMIUM

IOPS

10k / 3k

21k / 7k

65k / 20k

CPU

vCPU E5 v2

vCPU E5 v4

Dedicated CPU E5 v3 v4

Bảng so sánh
Thông số kỹ thuật giữa các gói dịch vụ VPS

Gói dịch vụ

CHEAP

IOPS

10k / 3k