VPS
Hosting
Email
Máy chủ
Firewall Anti DDoS
Tên Miền
SSL
3
3

VPS GPU GIÁ RẺ

Dịch vụ VPS Chạy Giả Lập - Treo Game & Tool MMO
Chơi game mượt mà
Khởi tạo ngay lập tức
Hỗ trợ xuyên suốt 24/7
dich vu vps gpu
dich vu vps gpu
Play Video about VPS GPU

Video hướng dẫn sử dụng dịch vụ VPS Gaming

Video hướng dẫn khách hàng đăng ký và sử dụng dịch vụ VPS GPU giá rẻ một cách đơn giản và dễ dàng nhất!

Giới thiệu

VPS GPU là gì?

VPS GPU là dịch vụ máy chủ ảo có hỗ trợ card màn hình (VGA) giúp chạy được các phần mềm yêu cầu phải có card đồ hoạ như giả lập Android (Bluestacks, Nox,…) để chơi game mobile, tool MMO,…

gioi thieu vps co gpu
Lựa chọn gói VPS GPU mong muốn của bạn

Bảng giá thuê VPS GPU giá rẻ

1 Tháng
3 Tháng
6 Tháng -5%
1 Năm -10%
2 Năm -15%
3 Năm -20%
VPS GPU 1
408,000đ -40%
680,000đ /Tháng
2 Core
4GB RAM
50GB SSD
icon GPU 1GB GPU
Đăng ký
VPS GPU 2
636,000đ -40%
1,060,000đ /Tháng
4 Core
8GB RAM
50GB SSD
icon GPU 1GB GPU
Đăng ký
VPS GPU 3
936,000đ -40%
1,560,000đ /Tháng
6 Core
12GB RAM
80GB SSD
icon GPU 2GB GPU
Đăng ký
VPS GPU 4
924,000đ -40%
1,540,000đ /Tháng
8 Core
8GB RAM
80GB SSD
icon GPU 2GB GPU
Đăng ký
Bán chạy
VPS GPU 5
1,092,000đ -40%
1,820,000đ /Tháng
6 Core
12GB RAM
120GB SSD
icon GPU 2GB GPU
Đăng ký
VPS GPU 6
1,080,000đ -40%
1,800,000đ /Tháng
8 Core
8GB RAM
120GB SSD
icon GPU 2GB GPU
Đăng ký
VPS GPU 7
1,320,000đ -40%
2,200,000đ /Tháng
8 Core
16GB RAM
120GB SSD
icon GPU 2GB GPU
Đăng ký
VPS GPU 8
1,776,000đ -40%
2,960,000đ /Tháng
12 Core
24GB RAM
120GB SSD
icon GPU 2GB GPU
Đăng ký
VPS GPU 9
2,448,000đ -40%
4,080,000đ /Tháng
16 Core
32GB RAM
160GB SSD
icon GPU 4GB GPU
Đăng ký
VPS GPU 10
3,504,000đ -40%
5,840,000đ /Tháng
16 Core
64GB RAM
200GB SSD
icon GPU 4GB GPU
Đăng ký
VPS GPU 1
408,000đ -40%
680,000đ /Tháng
2 Core
4GB RAM
50GB SSD
icon GPU 1GB GPU
Đăng ký
VPS GPU 2
636,000đ -40%
1,060,000đ /Tháng
4 Core
8GB RAM
50GB SSD
icon GPU 1GB GPU
Đăng ký
VPS GPU 3
936,000đ -40%
1,560,000đ /Tháng
6 Core
12GB RAM
80GB SSD
icon GPU 2GB GPU
Đăng ký
VPS GPU 4
924,000đ -40%
1,540,000đ /Tháng
8 Core
8GB RAM
80GB SSD
icon GPU 2GB GPU
Đăng ký
Bán chạy
VPS GPU 5
1,092,000đ -40%
1,820,000đ /Tháng
6 Core
12GB RAM
120GB SSD
icon GPU 2GB GPU
Đăng ký
VPS GPU 6
1,080,000đ -40%
1,800,000đ /Tháng
8 Core
8GB RAM
120GB SSD
icon GPU 2GB GPU
Đăng ký
VPS GPU 7
1,320,000đ -40%
2,200,000đ /Tháng
8 Core
16GB RAM
120GB SSD
icon GPU 2GB GPU
Đăng ký
VPS GPU 8
1,776,000đ -40%
2,960,000đ /Tháng
12 Core
24GB RAM
120GB SSD
icon GPU 2GB GPU
Đăng ký
VPS GPU 9
2,448,000đ -40%
4,080,000đ /Tháng
16 Core
32GB RAM
160GB SSD
icon GPU 4GB GPU
Đăng ký
VPS GPU 10
3,504,000đ -40%
5,840,000đ /Tháng
16 Core
64GB RAM
200GB SSD
icon GPU 4GB GPU
Đăng ký
VPS GPU 1
387,600đ -40%
646,000đ /Tháng
2 Core
4GB RAM
50GB SSD
icon GPU 1GB GPU
Đăng ký
VPS GPU 2
604,200đ -40%
1,007,000đ /Tháng
4 Core
8GB RAM
50GB SSD
icon GPU 1GB GPU
Đăng ký
VPS GPU 3
889,200đ -40%
1,482,000đ /Tháng
6 Core
12GB RAM
80GB SSD
icon GPU 2GB GPU
Đăng ký
VPS GPU 4
877,800đ -40%
1,463,000đ /Tháng
8 Core
8GB RAM
80GB SSD
icon GPU 2GB GPU
Đăng ký
Bán chạy
VPS GPU 5
1,037,400đ -40%
1,729,000đ /Tháng
6 Core
12GB RAM
120GB SSD
icon GPU 2GB GPU
Đăng ký
VPS GPU 6
1,026,000đ -40%
1,710,000đ /Tháng
8 Core
8GB RAM
120GB SSD
icon GPU 2GB GPU
Đăng ký
VPS GPU 7
1,254,000đ -40%
2,090,000đ /Tháng
8 Core
16GB RAM
120GB SSD
icon GPU 2GB GPU
Đăng ký
VPS GPU 8
1,687,200đ -40%
2,812,000đ /Tháng
12 Core
24GB RAM
120GB SSD
icon GPU 2GB GPU
Đăng ký
VPS GPU 9
2,325,600đ -40%
3,876,000đ /Tháng
16 Core
32GB RAM
160GB SSD
icon GPU 4GB GPU
Đăng ký
VPS GPU 10
3,328,800đ -40%
5,548,000đ /Tháng
16 Core
64GB RAM
200GB SSD
icon GPU 4GB GPU
Đăng ký
VPS GPU 1
367,200đ -40%
612,000đ /Tháng
2 Core
4GB RAM
50GB SSD
icon GPU 1GB GPU
Đăng ký
VPS GPU 2
572,400đ -40%
954,000đ /Tháng
4 Core
8GB RAM
50GB SSD
icon GPU 1GB GPU
Đăng ký
VPS GPU 3
842,400đ -40%
1,404,000đ /Tháng
6 Core
12GB RAM
80GB SSD
icon GPU 2GB GPU
Đăng ký
VPS GPU 4
831,600đ -40%
1,386,000đ /Tháng
8 Core
8GB RAM
80GB SSD
icon GPU 2GB GPU
Đăng ký
Bán chạy
VPS GPU 5
982,800đ -40%
1,638,000đ /Tháng
6 Core
12GB RAM
120GB SSD
icon GPU 2GB GPU
Đăng ký
VPS GPU 6
972,000đ -40%
1,620,000đ /Tháng
8 Core
8GB RAM
120GB SSD
icon GPU 2GB GPU
Đăng ký
VPS GPU 7
1,188,000đ -40%
1,980,000đ /Tháng
8 Core
16GB RAM
120GB SSD
icon GPU 2GB GPU
Đăng ký
VPS GPU 8
1,598,400đ -40%
2,664,000đ /Tháng
12 Core
24GB RAM
120GB SSD
icon GPU 2GB GPU
Đăng ký
VPS GPU 9
2,203,200đ -40%
3,672,000đ /Tháng
16 Core
32GB RAM
160GB SSD
icon GPU 4GB GPU
Đăng ký
VPS GPU 10
3,153,600đ -40%
5,256,000đ /Tháng
16 Core
64GB RAM
200GB SSD
icon GPU 4GB GPU
Đăng ký
VPS GPU 1
346,800đ -40%
578,000đ /Tháng
2 Core
4GB RAM
50GB SSD
icon GPU 1GB GPU
Đăng ký
VPS GPU 2
540,600đ -40%
901,000đ /Tháng
4 Core
8GB RAM
50GB SSD
icon GPU 1GB GPU
Đăng ký
VPS GPU 3
795,600đ -40%
1,326,000đ /Tháng
6 Core
12GB RAM
80GB SSD
icon GPU 2GB GPU
Đăng ký
VPS GPU 4
785,400đ -40%
1,309,000đ /Tháng
8 Core
8GB RAM
80GB SSD
icon GPU 2GB GPU
Đăng ký
Bán chạy
VPS GPU 5
928,200đ -40%
1,547,000đ /Tháng
6 Core
12GB RAM
120GB SSD
icon GPU 2GB GPU
Đăng ký
VPS GPU 6
918,000đ -40%
1,530,000đ /Tháng
8 Core
8GB RAM
120GB SSD
icon GPU 2GB GPU
Đăng ký
VPS GPU 7
1,122,000đ -40%
1,870,000đ /Tháng
8 Core
16GB RAM
120GB SSD
icon GPU 2GB GPU
Đăng ký
VPS GPU 8
1,509,600đ -40%
2,516,000đ /Tháng
12 Core
24GB RAM
120GB SSD
icon GPU 2GB GPU
Đăng ký
VPS GPU 9
2,080,800đ -40%
3,468,000đ /Tháng
16 Core
32GB RAM
160GB SSD
icon GPU 4GB GPU
Đăng ký
VPS GPU 10
2,978,400đ -40%
4,964,000đ /Tháng
16 Core
64GB RAM
200GB SSD
icon GPU 4GB GPU
Đăng ký
VPS GPU 1
326,400đ -40%
544,000đ /Tháng
2 Core
4GB RAM
50GB SSD
icon GPU 1GB GPU
Đăng ký
VPS GPU 2
508,800đ -40%
848,000đ /Tháng
4 Core
8GB RAM
50GB SSD
icon GPU 1GB GPU
Đăng ký
VPS GPU 3
748,800đ -40%
1,248,000đ /Tháng
6 Core
12GB RAM
80GB SSD
icon GPU 2GB GPU
Đăng ký
VPS GPU 4
739,200đ -40%
1,232,000đ /Tháng
8 Core
8GB RAM
80GB SSD
icon GPU 2GB GPU
Đăng ký
Bán chạy
VPS GPU 5
873,600đ -40%
1,456,000đ /Tháng
6 Core
12GB RAM
120GB SSD
icon GPU 2GB GPU
Đăng ký
VPS GPU 6
864,000đ -40%
1,440,000đ /Tháng
8 Core
8GB RAM
120GB SSD
icon GPU 2GB GPU
Đăng ký
VPS GPU 7
1,056,000đ -40%
1,760,000đ /Tháng
8 Core
16GB RAM
120GB SSD
icon GPU 2GB GPU
Đăng ký
VPS GPU 8
1,420,800đ -40%
2,368,000đ /Tháng
12 Core
24GB RAM
120GB SSD
icon GPU 2GB GPU
Đăng ký
VPS GPU 9
1,958,400đ -40%
3,264,000đ /Tháng
16 Core
32GB RAM
160GB SSD
icon GPU 4GB GPU
Đăng ký
VPS GPU 10
2,803,200đ -40%
4,672,000đ /Tháng
16 Core
64GB RAM
200GB SSD
icon GPU 4GB GPU
Đăng ký

   Lưu ý: Bảng giá VPS GPU chưa bao gồm VAT

Ứng dụng nổi bật của VPS GPU Windows

Ưu điểm nổi bật của VPS GPU

treo game on dinh 247

Treo game ổn định 24/7

VPS GPU là giải pháp giúp người dùng chạy trình giả lập Android (Bluestacks, Nox,…) và treo nick cày game online mượt mà, ổn định ngay cả khi tắt máy tính đi.

kha nang xu ly cuc khung

Khả năng xử lý cực khủng

VPS GPU tại Vietnix được trang bị các loại card cao cấp giúp xử lý các tác vụ đồ họa phức tạp, phân tích dữ liệu lớn (Big Data) một cách mượt mà, nhanh chóng.

uptime 99

Uptime đạt 99.99%

VPS GPU của Vietnix sử dụng 100% ổ cứng SSD, đảm bảo uptime đạt 99.99%. Thích hợp cho việc chạy các loại giả lập Android, ứng dụng đồ họa, treo game,…

hieu nang cao

Hiệu năng cao

Dịch vụ thuê VPS GPU tại Vietnix sử dụng công nghệ ảo hóa KVM trên nền tảng Dell Hardware mang lại hiệu suất vượt trội, độ trễ thấp.

Lợi ích

Khi thuê VPS GPU tại Vietnix

Đường truyền tốc độ cao

Hệ thống được đặt tại VNPT IDC – Datacenter chuẩn Tier 3 với sự ổn định vượt trội đi kèm đường truyền lớn, tốc độ cao mang lại những trải nghiệm nhanh chóng và mượt mà trong quá trình sử dụng. Hệ thống hoạt động 24/7 giúp treo game, treo tool hoạt động ổn định.

Băng thông không giới hạn

Dịch vụ thuê VPS GPU của Vietnix không bị giới hạn băng thông, khách hàng có thể yên tâm treo game, treo tool 24/7 để khai thác tối đa hiệu năng máy chủ.

Khởi tạo nhanh - dễ dàng

VPS Gaming được Vietnix khởi tạo nhanh chóng và dễ dàng ngay khi việc thanh toán được thực hiện thành công để bạn có thể bắt tay vào công việc ngay lập tức mà không cần mất thời gian
chờ đợi.

Hỗ trợ chuyên nghiệp 24/7

Đội ngũ nhân sự của Vietnix luôn sẵn sàng và nhiệt tình hỗ trợ khách hàng xuyên suốt 24/7 để tiếp nhận và giải quyết các vấn đề một cách nhanh chóng, không làm gián đoạn trải nghiệm người dùng.

Đánh giá từ khách hàng

Về dịch vụ VPS GPU của Vietnix

Đánh giá
5/5 - (1 bình chọn)

Kiến thức về VPS GPU hiện nay

Thuê VPS có GPU ở đâu tốt?

Thuê VPS có GPU ở đâu tốt?

VPS GPU chắc chắn là một lựa chọn tốt cho những người mới bắt đầu hoặc muốn kiểm tra xem dịch vụ có phù hợp với nhu cầu của mình hay không.

Cần lưu ý gì khi thuê VPS treo game?

Cần lưu ý gì khi thuê VPS treo game?

VPS treo game chính là một máy chủ ảo giúp người chơi có thể cày game một cách dễ dàng. So với máy tính thông thường, VPS treo game ngày càng được sử dụng phổ biến.

8 cách treo VPS kiếm tiền hiệu quả nhất

Để có thể treo VPS để kiếm tiền online một cách thuận lợi, trước hết bạn cần chọn nguồn cung cấp VPS chất lượng, giá cả hợp lý, có thể là ở Việt Nam hoặc nước ngoài đều được.

Thư viện hình ảnh

mesh-img

Chứng nhận và hiệu suất của VPS GPU

Được sự tin tưởng của hơn 50,000 khách hàng cá nhân, doanh nghiệp trong và ngoài nước

FAQ?

mesh-img

Những câu hỏi thường gặp về VPS GPU

Dịch vụ thuê VPS GPU tại Vietnix hỗ trợ các hệ điều hành phổ biến như: 

– Windows 10
– Windows 11
– Windows Server 2016
– Windows Server 2019

Có, đây là VPS treo game Android và bạn có thể chạy BlueStacks trên VPS GPU giá rẻ. Khi thuê VPS GPU giá rẻ, bạn có quyền truy cập trực tiếp vào các GPU và có thể sử dụng chúng cho bất kỳ tác vụ nào.

Thuê VPS GPU Gaming như đã nói ở trên là một dịch vụ kết hợp sức mạnh của VPS và khả năng xử lý vượt trội từ GPU. Người ta thường sử dụng VPS có GPU để treo game có đồ họa nặng hoặc phục vụ nhu cầu thiết kế hoặc phân tích dữ liệu lớn.

Chi phí của gói VPS có GPU cũng cao hơn, dẫn đến việc thuê VPS có GPU sẽ hạn chế người thuê hơn so với các gói VPS thông thường.

Không phải VPS nào cũng có thể treo game được. Để có thể thực hiện treo game trực tiếp trên máy tính, VPS cần phải đáp ứng được các yêu cầu tối thiểu như sau: RAM phải từ 2GB trở lên. Chạy hệ điều hành Windows.

Bạn hoàn toàn có thể nâng cấp dịch vụ VPS GPU lên cấu hình cao hơn khi có nhu cầu. Quá trình nâng cấp diễn ra rất nhanh chóng và không ảnh hưởng đến dữ liệu/phần mềm đang sử dụng. Bạn hãy gửi ticket hoặc liên hệ qua livechat để được hỗ trợ thực hiện việc nâng cấp dịch vụ.

Hiện tại VPS GPU tại Vietnix không tích hợp sẵn chống DDoS, bạn có thể mua thêm gói Firewall Anti DDoS độc quyền do Vietnix tự phát triển giúp chống DDoS hiệu quả và toàn diện. Với mức giá chỉ từ 500.000 VND/Tháng.

VPS GPU của Vietnix rất có ích trong giới MMO. Vì khả năng xử lý hàng triệu phép tính toán cùng lúc giúp cho người dùng MMO có thể thoải mái chạy tool như: Shopee, Facebook, Ebay,…

Thêm GPU, ngoài việc thường có tốc độ xung nhịp chậm hơn, các card đồ họa tích hợp dành một phần RAM hệ thống cho các chức năng đồ họa của nó.


Mua một thẻ GPU riêng biệt không chỉ mang lại cho bạn một GPU tiềm năng nhanh hơn mà còn mang theo bộ RAM video hoặc VRAM của riêng nó .

Một số lợi ích khi bạn thuê VPS GPU Việt Nam giá rẻ ở Vietnix có thể kể đến như:

 

– Đường truyền tốc độ cao, ổn định.
– Băng thông không bị giới hạn, giúp khai thác tối đa hiệu năng máy chủ.
– Khởi tạo nhanh, thao tác dễ dàng.
– Hỗ trợ bởi đội ngũ kỹ thuật tận tâm 24/7.
– Tiết kiệm CPU.
– Cải thiện mức tiêu thụ điện năng.
– Tiết kiệm chi phí.