VPS
Hosting
Email
Máy chủ
Firewall
Tên Miền
SSL
4
4

Thuê Máy Chủ Vật Lý

Cho thuê máy chủ với phần cứng mạnh mẽ - Ổn định tuyệt đối
Colocation
BẢNG GIÁ ƯU ĐÃI KHI THUÊ MÁY CHỦ TẠI VIETNIX
Lựa chọn gói thuê Server mong muốn của bạn
1 Tháng
3 Tháng
6 Tháng
1 Năm
2 Năm
X5650 4,000,000đ /Tháng
2 x X5650 2.66 GHz
32GB DDR3
240GB SSD
100 Mbps/10 Mbps
Đăng ký
E5-2620 4,000,000đ /Tháng
2 x E5-2620 2.0 GHz
32GB DDR3
240GB SSD
100 Mbps/10 Mbps
Đăng ký
E3-1270 v3 4,000,000đ /Tháng
E3-1270 v3 3.5 Ghz
32GB DDR3
240GB SSD
100 Mbps/10 Mbps
Đăng ký
E5-2670 5,000,000đ /Tháng
2 x E5-2670 2.6 GHz
32GB DDR3
240GB SSD
100 Mbps/10 Mbps
Đăng ký
E3-1270 v6 6,000,000đ /Tháng
E3-1270 v6 3.8 Ghz
32GB DDR4
240GB SSD
100 Mbps/10 Mbps
Đăng ký
E3-1285 v6 7,000,000đ /Tháng
E3-1285 v6 4.1 Ghz
32GB DDR4
500GB NVMe
100 Mbps/10 Mbps
Đăng ký
E-2274G 8,000,000đ /Tháng
E-2274G 4.0 Ghz
32GB DDR4
250GB NVMe
100 Mbps/10 Mbps
Đăng ký
W-1250P 9,000,000đ /Tháng
W-1250P 4.1 Ghz
32GB DDR4
500GB NVMe
100 Mbps/10 Mbps
Đăng ký
E-2286G 9,000,000đ /Tháng
E-2286G 4.0 Ghz
32GB DDR4
500GB NVMe
100 Mbps/10 Mbps
Đăng ký
X5650 2,500,000đ -37%
4,000,000đ /Tháng
2 x X5650 2.66 GHz
32GB DDR3
240GB SSD
100 Mbps/10 Mbps
Đăng ký
E5-2620 2,500,000đ -37%
4,000,000đ /Tháng
2 x E5-2620 2.0 GHz
32GB DDR3
240GB SSD
100 Mbps/10 Mbps
Đăng ký
E3-1270 v3 2,500,000đ -37%
4,000,000đ /Tháng
E3-1270 v3 3.5 Ghz
32GB DDR3
240GB SSD
100 Mbps/10 Mbps
Đăng ký
E5-2670 3,500,000đ -30%
5,000,000đ /Tháng
2 x E5-2670 2.6 GHz
32GB DDR3
240GB SSD
100 Mbps/10 Mbps
Đăng ký
E3-1270 v6 5,000,000đ -17%
6,000,000đ /Tháng
E3-1270 v6 3.8 Ghz
32GB DDR4
240GB SSD
100 Mbps/10 Mbps
Đăng ký
E3-1285 v6 6,000,000đ -14%
7,000,000đ /Tháng
E3-1285 v6 4.1 Ghz
32GB DDR4
500GB NVMe
100 Mbps/10 Mbps
Đăng ký
E-2274G 7,000,000đ -13%
8,000,000đ /Tháng
E-2274G 4.0 Ghz
32GB DDR4
250GB NVMe
100 Mbps/10 Mbps
Đăng ký
W-1250P 8,000,000đ -11%
9,000,000đ /Tháng
W-1250P 4.1 Ghz
32GB DDR4
500GB NVMe
100 Mbps/10 Mbps
Đăng ký
E-2286G 8,000,000đ -11%
9,000,000đ /Tháng
E-2286G 4.0 Ghz
32GB DDR4
500GB NVMe
100 Mbps/10 Mbps
Đăng ký
X5650 1,999,000đ -50%
4,000,000đ /Tháng
2 x X5650 2.66 GHz
32GB DDR3
240GB SSD
100 Mbps/10 Mbps
Đăng ký
E5-2620 1,999,000đ -50%
4,000,000đ /Tháng
2 x E5-2620 2.0 GHz
32GB DDR3
240GB SSD
100 Mbps/10 Mbps
Đăng ký
E3-1270 v3 1,999,000đ -50%
4,000,000đ /Tháng
E3-1270 v3 3.5 Ghz
32GB DDR3
240GB SSD
100 Mbps/10 Mbps
Đăng ký
E5-2670 2,500,000đ -50%
5,000,000đ /Tháng
2 x E5-2670 2.6 GHz
32GB DDR3
240GB SSD
100 Mbps/10 Mbps
Đăng ký
E3-1270 v6 3,900,000đ -35%
6,000,000đ /Tháng
E3-1270 v6 3.8 Ghz
32GB DDR4
240GB SSD
100 Mbps/10 Mbps
Đăng ký
E3-1285 v6 4,550,000đ -35%
7,000,000đ /Tháng
E3-1285 v6 4.1 Ghz
32GB DDR4
500GB NVMe
100 Mbps/10 Mbps
Đăng ký
E-2274G 6,650,000đ -17%
8,000,000đ /Tháng
E-2274G 4.0 Ghz
32GB DDR4
250GB NVMe
100 Mbps/10 Mbps
Đăng ký
W-1250P 7,600,000đ -16%
9,000,000đ /Tháng
W-1250P 4.1 Ghz
32GB DDR4
500GB NVMe
100 Mbps/10 Mbps
Đăng ký
E-2286G 7,200,000đ -20%
9,000,000đ /Tháng
E-2286G 4.0 Ghz
32GB DDR4
500GB NVMe
100 Mbps/10 Mbps
Đăng ký
X5650 1,799,000đ -55%
4,000,000đ /Tháng
2 x X5650 2.66 GHz
32GB DDR3
240GB SSD
100 Mbps/10 Mbps
Đăng ký
E5-2620 1,799,000đ -55%
4,000,000đ /Tháng
2 x E5-2620 2.0 GHz
32GB DDR3
240GB SSD
100 Mbps/10 Mbps
Đăng ký
E3-1270 v3 1,799,000đ -55%
4,000,000đ /Tháng
E3-1270 v3 3.5 Ghz
32GB DDR3
240GB SSD
100 Mbps/10 Mbps
Đăng ký
E5-2670 2,250,000đ -55%
5,000,000đ /Tháng
2 x E5-2670 2.6 GHz
32GB DDR3
240GB SSD
100 Mbps/10 Mbps
Đăng ký
E3-1270 v6 3,600,000đ -40%
6,000,000đ /Tháng
E3-1270 v6 3.8 Ghz
32GB DDR4
240GB SSD
100 Mbps/10 Mbps
Đăng ký
E3-1285 v6 4,200,000đ -40%
7,000,000đ /Tháng
E3-1285 v6 4.1 Ghz
32GB DDR4
500GB NVMe
100 Mbps/10 Mbps
Đăng ký
E-2274G 6,300,000đ -22%
8,000,000đ /Tháng
E-2274G 4.0 Ghz
32GB DDR4
250GB NVMe
100 Mbps/10 Mbps
Đăng ký
W-1250P 7,200,000đ -20%
9,000,000đ /Tháng
W-1250P 4.1 Ghz
32GB DDR4
500GB NVMe
100 Mbps/10 Mbps
Đăng ký
E-2286G 6,750,000đ -25%
9,000,000đ /Tháng
E-2286G 4.0 Ghz
32GB DDR4
500GB NVMe
100 Mbps/10 Mbps
Đăng ký
X5650 1,599,000đ -60%
4,000,000đ /Tháng
2 x X5650 2.66 GHz
32GB DDR3
240GB SSD
100 Mbps/10 Mbps
Đăng ký
E5-2620 1,599,000đ -60%
4,000,000đ /Tháng
2 x E5-2620 2.0 GHz
32GB DDR3
240GB SSD
100 Mbps/10 Mbps
Đăng ký
E3-1270 v3 1,599,000đ -60%
4,000,000đ /Tháng
E3-1270 v3 3.5 Ghz
32GB DDR3
240GB SSD
100 Mbps/10 Mbps
Đăng ký
E5-2670 2,000,000đ -60%
5,000,000đ /Tháng
2 x E5-2670 2.6 GHz
32GB DDR3
240GB SSD
100 Mbps/10 Mbps
Đăng ký
E3-1270 v6 3,300,000đ -45%
6,000,000đ /Tháng
E3-1270 v6 3.8 Ghz
32GB DDR4
240GB SSD
100 Mbps/10 Mbps
Đăng ký
E3-1285 v6 3,850,000đ -45%
7,000,000đ /Tháng
E3-1285 v6 4.1 Ghz
32GB DDR4
500GB NVMe
100 Mbps/10 Mbps
Đăng ký
E-2274G 5,950,000đ -26%
8,000,000đ /Tháng
E-2274G 4.0 Ghz
32GB DDR4
250GB NVMe
100 Mbps/10 Mbps
Đăng ký
W-1250P 6,800,000đ -25%
9,000,000đ /Tháng
W-1250P 4.1 Ghz
32GB DDR4
500GB NVMe
100 Mbps/10 Mbps
Đăng ký
E-2286G 6,300,000đ -30%
9,000,000đ /Tháng
E-2286G 4.0 Ghz
32GB DDR4
500GB NVMe
100 Mbps/10 Mbps
Đăng ký

Lưu ý: Bảng giá thuê máy chủ chưa bao gồm VAT

BẢNG GIÁ NÂNG CẤP

KHI THUÊ MÁY CHỦ VẬT LÝ

RAM
500,000đ
/
8GB
/Tháng
SSD
300,000đ
/
240GB
/Tháng
IP
100,000đ
/
1 IP
/Tháng
Băng thông
1,200,000đ
/
100 Mbps
/Tháng
VÌ SAO NÊN CHỌN

THUÊ SERVER TẠI VIETNIX

img
Tốc độ mạng cực nhanh
Khách hàng khi thuê server tại Vietnix đều được sử dụng băng thông 1Gbps share, không giới hạn tốc độ mạng 100Mbps, đem lại trải nghiệm dịch vụ mượt mà, ổn định.
img
Datacenter số 1 Việt Nam
Máy chủ được đặt tại VNPT IDC, trung tâm dữ liệu đạt chuẩn Tier 3, tiêu chuẩn cao nhất hiện nay mang lại sự ổn định vượt trội và có băng thông quốc tế lớn nhất Việt Nam.
img
Hiệu năng cao
Phần cứng máy chủ được lựa chọn và kiểm tra kỹ lưỡng theo quy trình bởi đội ngũ chuyên gia của Vietnix để đảm bảo mang lại hiệu suất tối ưu nhất.
img
Hỗ trợ chuyên nghiệp
Dịch vụ cho thuê máy chủ vật lý được hỗ trợ bởi đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật với chuyên môn cao, sẵn sàng hỗ trợ các khó khăn của khách hàng trong quá trình sử dụng.
Hỗ trợ

CÁC CÂU HỎI THƯỜNG GẶP KHI THUÊ SERVER?

Hosting
Live Chat
Nhắn tin trực tiếp với nhân viên hỗ trợ
Hosting
Hotline 1800 1093
Email support@vietnix.vn
Dịch vụ cho thuê server hay cho thuê máy chủ là dịch vụ nhà cung cấp cho khách hàng thuê trọn gói cả phần cứng server và không gian đặt server trên hệ thống tủ Rack tiêu chuẩn của trung tâm dữ liệu. ▸ Tài nguyên server được dành riêng cho khách hàng và không chia sẻ với bất kỳ ai, khách hàng nắm toàn quyền quản trị cao nhất trên toàn hệ thống. ▸ Dịch vụ thuê server phù hợp với các ứng dụng cần xử lý nhanh và khả năng chịu tải cao.
Hiện tại Vietnix cung cấp dịch vụ cho thuê máy chủ tại 3 Datacenter lớn ở Hồ Chí Minh là: Viettel, FPT và VNPT. Trong đó, VNPT là nơi tập trung hạ tầng lớn nhất và được Vietnix khuyên dùng cho các khách hàng của mình.
Mỗi khách hàng có những nhu cầu riêng biệt. Để biết được loại máy chủ nào phù hợp với dịch vụ kinh doanh của mình, bạn có thể liên hệ và cung cấp thông tin cho đội ngũ hỗ trợ của Vietnix. Chúng tôi sẽ tư vấn cho bạn gói thuê máy chủ giá rẻ hợp lý nhất với chất lượng xứng tầm.
▸ Khách hàng sử dụng bất cứ dịch vụ nào của Vietnix đều sẽ nhận được hỗ trợ tận tâm và chuyên nghiệp. Ưu điểm của thuê server tại Vietnix là có hạ tầng ổn định, mạnh mẽ. ▸ Khách hàng khi thuê dài hạn sẽ có những chính sách ưu đãi đặc biệt dành cho khách hàng thân thiết. ▸ Vietnix cũng thường xuyên có các chương trình trợ giá khuyến mãi nhằm hỗ trợ cho việc kinh doanh của khách hàng được thuận lợi với giá thuê server ưu đãi đi kèm với chất lượng dịch vụ cao.
▸ Nhằm đem lại trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng khi sử dụng dịch vụ, Vietnix hỗ trợ thanh toán dịch vụ cho thuê máy chủ theo chu kỳ 1 tháng - 2 tháng - 3 tháng - 6 tháng. ▸ Các kênh thanh toán đa dạng thông qua ngân hàng Vietcombank, MOMO, Ngân Lượng, Bảo Kim. Ngoài ra, Vietnix còn cung cấp dịch vụ cho thuê chỗ đặt server đối với các khách hàng đã có sẵn server riêng.

Yêu cầu Vietnix gọi lại

Vui lòng nhập thông tin để chúng tôi liên hệ lại với bạn