VPS
Hosting
Email
Máy chủ
Firewall
Tên Miền
SSL
3
3

SEO HOSTING

GIẢI PHÁP SEO HOSTING TỐI ƯU NHẤT CHO SEOer

Vietnix Firewall

Chống DDoS hiệu quả

Litespeed & NVMe Storage

Tăng tốc webstie 10 lần

Đa dạng IP

10 range IP khác class C

icon seo

Dịch vụ SEO Hosting có nhiều địa chỉ IP

Cấu hình đa dạng - Phù hợp với mọi nhu cầu

hình logo Vietnix

SEO Hosting là gì?

SEO Hosting là dịch vụ hosting cho phép nhiều website có địa chỉ IP khác nhau ở các class A, B, C hoặc D cùng chạy trên một tài khoản quản trị. Điều này giúp cho các backlink trong hệ thống website trở nên tự nhiên hơn và dễ nâng cao thứ trên những công cụ tìm kiếm phổ biến như: Google, Yahoo, Bing,…

Bảng giá SEO Hosting

Hiện đang ưu đãi 30% trong tháng 11 - Tặng kèm Theme và Plugin

1 Tháng
3 Tháng
6 Tháng -5%
1 Năm -10%
2 Năm -15%
3 Năm -20%
HOSTING SEO 1
126,000đ -30%
180,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá Seo Hosting 2 Core
icon RAM bảng giá Seo Hosting 2GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Seo Hosting 2GB NVMe
icon IP bảng giá Seo Hosting 3 IP
icon số domain bảng giá Seo Hosting 5 Domain
Đăng ký
HOSTING SEO 2
182,000đ -30%
260,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá Seo Hosting 2 Core
icon RAM bảng giá Seo Hosting 4GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Seo Hosting 5GB NVMe
icon IP bảng giá Seo Hosting 5 IP
icon số domain bảng giá Seo Hosting 15 Domain
Đăng ký
HOSTING SEO 3
273,000đ -30%
390,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá Seo Hosting 4 Core
icon RAM bảng giá Seo Hosting 6GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Seo Hosting 15GB NVMe
icon IP bảng giá Seo Hosting 10 IP
icon số domain bảng giá Seo Hosting 30 Domain
Đăng ký
HOSTING SEO 4
483,000đ -30%
690,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá Seo Hosting 4 Core
icon RAM bảng giá Seo Hosting 8GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Seo Hosting 30GB NVMe
icon IP bảng giá Seo Hosting 15 IP
icon số domain bảng giá Seo Hosting 50 Domain
Đăng ký
HOSTING SEO 5
693,000đ -30%
990,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá Seo Hosting 4 Core
icon RAM bảng giá Seo Hosting 8GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Seo Hosting 50GB NVMe
icon IP bảng giá Seo Hosting 20 IP
icon số domain bảng giá Seo Hosting 80 Domain
Đăng ký
HOSTING SEO 1
126,000đ -30%
180,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá Seo Hosting 2 Core
icon RAM bảng giá Seo Hosting 2GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Seo Hosting 2GB NVMe
icon IP bảng giá Seo Hosting 3 IP
icon số domain bảng giá Seo Hosting 5 Domain
Đăng ký
HOSTING SEO 2
182,000đ -30%
260,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá Seo Hosting 2 Core
icon RAM bảng giá Seo Hosting 4GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Seo Hosting 5GB NVMe
icon IP bảng giá Seo Hosting 5 IP
icon số domain bảng giá Seo Hosting 15 Domain
Đăng ký
HOSTING SEO 3
273,000đ -30%
390,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá Seo Hosting 4 Core
icon RAM bảng giá Seo Hosting 6GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Seo Hosting 15GB NVMe
icon IP bảng giá Seo Hosting 10 IP
icon số domain bảng giá Seo Hosting 30 Domain
Đăng ký
HOSTING SEO 4
483,000đ -30%
690,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá Seo Hosting 4 Core
icon RAM bảng giá Seo Hosting 8GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Seo Hosting 30GB NVMe
icon IP bảng giá Seo Hosting 15 IP
icon số domain bảng giá Seo Hosting 50 Domain
Đăng ký
HOSTING SEO 5
693,000đ -30%
990,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá Seo Hosting 4 Core
icon RAM bảng giá Seo Hosting 8GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Seo Hosting 50GB NVMe
icon IP bảng giá Seo Hosting 20 IP
icon số domain bảng giá Seo Hosting 80 Domain
Đăng ký
HOSTING SEO 1
119,700đ -30%
171,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá Seo Hosting 2 Core
icon RAM bảng giá Seo Hosting 2GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Seo Hosting 2GB NVMe
icon IP bảng giá Seo Hosting 3 IP
icon số domain bảng giá Seo Hosting 5 Domain
Đăng ký
HOSTING SEO 2
172,900đ -30%
247,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá Seo Hosting 2 Core
icon RAM bảng giá Seo Hosting 4GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Seo Hosting 5GB NVMe
icon IP bảng giá Seo Hosting 5 IP
icon số domain bảng giá Seo Hosting 15 Domain
Đăng ký
HOSTING SEO 3
259,350đ -30%
370,500đ /Tháng
icon CPU bảng giá Seo Hosting 4 Core
icon RAM bảng giá Seo Hosting 6GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Seo Hosting 15GB NVMe
icon IP bảng giá Seo Hosting 10 IP
icon số domain bảng giá Seo Hosting 30 Domain
Đăng ký
HOSTING SEO 4
458,850đ -30%
655,500đ /Tháng
icon CPU bảng giá Seo Hosting 4 Core
icon RAM bảng giá Seo Hosting 8GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Seo Hosting 30GB NVMe
icon IP bảng giá Seo Hosting 15 IP
icon số domain bảng giá Seo Hosting 50 Domain
Đăng ký
HOSTING SEO 5
658,350đ -30%
940,500đ /Tháng
icon CPU bảng giá Seo Hosting 4 Core
icon RAM bảng giá Seo Hosting 8GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Seo Hosting 50GB NVMe
icon IP bảng giá Seo Hosting 20 IP
icon số domain bảng giá Seo Hosting 80 Domain
Đăng ký
HOSTING SEO 1
113,400đ -30%
162,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá Seo Hosting 2 Core
icon RAM bảng giá Seo Hosting 2GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Seo Hosting 2GB NVMe
icon IP bảng giá Seo Hosting 3 IP
icon số domain bảng giá Seo Hosting 5 Domain
Đăng ký
HOSTING SEO 2
163,800đ -30%
234,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá Seo Hosting 2 Core
icon RAM bảng giá Seo Hosting 4GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Seo Hosting 5GB NVMe
icon IP bảng giá Seo Hosting 5 IP
icon số domain bảng giá Seo Hosting 15 Domain
Đăng ký
HOSTING SEO 3
245,700đ -30%
351,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá Seo Hosting 4 Core
icon RAM bảng giá Seo Hosting 6GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Seo Hosting 15GB NVMe
icon IP bảng giá Seo Hosting 10 IP
icon số domain bảng giá Seo Hosting 30 Domain
Đăng ký
HOSTING SEO 4
434,700đ -30%
621,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá Seo Hosting 4 Core
icon RAM bảng giá Seo Hosting 8GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Seo Hosting 30GB NVMe
icon IP bảng giá Seo Hosting 15 IP
icon số domain bảng giá Seo Hosting 50 Domain
Đăng ký
HOSTING SEO 5
623,700đ -30%
891,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá Seo Hosting 4 Core
icon RAM bảng giá Seo Hosting 8GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Seo Hosting 50GB NVMe
icon IP bảng giá Seo Hosting 20 IP
icon số domain bảng giá Seo Hosting 80 Domain
Đăng ký
HOSTING SEO 1
107,100đ -30%
153,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá Seo Hosting 2 Core
icon RAM bảng giá Seo Hosting 2GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Seo Hosting 2GB NVMe
icon IP bảng giá Seo Hosting 3 IP
icon số domain bảng giá Seo Hosting 5 Domain
Đăng ký
HOSTING SEO 2
154,700đ -30%
221,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá Seo Hosting 2 Core
icon RAM bảng giá Seo Hosting 4GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Seo Hosting 5GB NVMe
icon IP bảng giá Seo Hosting 5 IP
icon số domain bảng giá Seo Hosting 15 Domain
Đăng ký
HOSTING SEO 3
232,050đ -30%
331,500đ /Tháng
icon CPU bảng giá Seo Hosting 4 Core
icon RAM bảng giá Seo Hosting 6GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Seo Hosting 15GB NVMe
icon IP bảng giá Seo Hosting 10 IP
icon số domain bảng giá Seo Hosting 30 Domain
Đăng ký
HOSTING SEO 4
410,550đ -30%
586,500đ /Tháng
icon CPU bảng giá Seo Hosting 4 Core
icon RAM bảng giá Seo Hosting 8GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Seo Hosting 30GB NVMe
icon IP bảng giá Seo Hosting 15 IP
icon số domain bảng giá Seo Hosting 50 Domain
Đăng ký
HOSTING SEO 5
589,050đ -30%
841,500đ /Tháng
icon CPU bảng giá Seo Hosting 4 Core
icon RAM bảng giá Seo Hosting 8GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Seo Hosting 50GB NVMe
icon IP bảng giá Seo Hosting 20 IP
icon số domain bảng giá Seo Hosting 80 Domain
Đăng ký
HOSTING SEO 1
100,800đ -30%
144,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá Seo Hosting 2 Core
icon RAM bảng giá Seo Hosting 2GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Seo Hosting 2GB NVMe
icon IP bảng giá Seo Hosting 3 IP
icon số domain bảng giá Seo Hosting 5 Domain
Đăng ký
HOSTING SEO 2
145,600đ -30%
208,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá Seo Hosting 2 Core
icon RAM bảng giá Seo Hosting 4GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Seo Hosting 5GB NVMe
icon IP bảng giá Seo Hosting 5 IP
icon số domain bảng giá Seo Hosting 15 Domain
Đăng ký
HOSTING SEO 3
218,400đ -30%
312,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá Seo Hosting 4 Core
icon RAM bảng giá Seo Hosting 6GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Seo Hosting 15GB NVMe
icon IP bảng giá Seo Hosting 10 IP
icon số domain bảng giá Seo Hosting 30 Domain
Đăng ký
HOSTING SEO 4
386,400đ -30%
552,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá Seo Hosting 4 Core
icon RAM bảng giá Seo Hosting 8GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Seo Hosting 30GB NVMe
icon IP bảng giá Seo Hosting 15 IP
icon số domain bảng giá Seo Hosting 50 Domain
Đăng ký
HOSTING SEO 5
554,400đ -30%
792,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá Seo Hosting 4 Core
icon RAM bảng giá Seo Hosting 8GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Seo Hosting 50GB NVMe
icon IP bảng giá Seo Hosting 20 IP
icon số domain bảng giá Seo Hosting 80 Domain
Đăng ký

Lưu ý: Bảng giá SEO Hosting chưa bao gồm VAT

qua tang theme va plugin

TẶNG THEME VÀ PLUGIN TRỊ GIÁ 800$

Khi đăng ký dịch vụ Hosting bạn sẽ được tặng miễn phí trọn bộ theme và plugin bản quyền. Plugin Rank Math PRO, WP Rocket PRO, Elementor Pro, WPML, WP Smush PRO...

So sánh tính năng các gói SEO Hosting tại Vietnix

Thông số kỹ thuật
HOSTING SEO 1
1,360,800đ
-30%
1,944,000đ
/Năm
Ổ cứng NVMe 2GB
Băng thông (Không giới hạn)
Subdomain (Không giới hạn)
MySQL/FTP Account (Không giới hạn)
Email Account (Không giới hạn)
Domain chính 5
Backup dữ liệu (Hàng ngày)
RAM 2GB
IP 3 IP
IOPS 4096
DISK I/O 50 MB/s
Entry Processes 200
Number of Process 300
Anti DDoS Basic
LiteSpeed Webserver
Shell Access
LScache
CloudLinux
Memcached Socket
Redis Socket
Free SSL
Imunify360
Jetbackup
Tặng Theme & Plugin
Chi tiết
Thu gọn
Đăng ký
Thông số kỹ thuật
HOSTING SEO 2
1,965,600đ
-30%
2,808,000đ
/Năm
Ổ cứng NVMe 5GB
Băng thông (Không giới hạn)
Subdomain (Không giới hạn)
MySQL/FTP Account (Không giới hạn)
Email Account (Không giới hạn)
Domain chính 15
Backup dữ liệu (Hàng ngày)
RAM 4GB
IP 5 IP
IOPS 4096
DISK I/O 50 MB/s
Entry Processes 200
Number of Process 300
Anti DDoS Basic
LiteSpeed Webserver
Shell Access
LScache
CloudLinux
Memcached Socket
Redis Socket
Free SSL
Imunify360
Jetbackup
Tặng Theme & Plugin
Chi tiết
Thu gọn
Đăng ký
Thông số kỹ thuật
HOSTING SEO 3
2,948,400đ
-30%
4,212,000đ
/Năm
Ổ cứng NVMe 15GB
Băng thông (Không giới hạn)
Subdomain (Không giới hạn)
MySQL/FTP Account (Không giới hạn)
Email Account (Không giới hạn)
Domain chính 30
Backup dữ liệu (Hàng ngày)
RAM 6GB
IP 10 IP
IOPS 4096
DISK I/O 50 MB/s
Entry Processes 200
Number of Process 300
Anti DDoS Basic
LiteSpeed Webserver
Shell Access
LScache
CloudLinux
Memcached Socket
Redis Socket
Free SSL
Imunify360
Jetbackup
Tặng Theme & Plugin
Chi tiết
Thu gọn
Đăng ký
Thông số kỹ thuật
HOSTING SEO 4
5,216,400đ
-30%
7,452,000đ
/Năm
Ổ cứng NVMe 30GB
Băng thông (Không giới hạn)
Subdomain (Không giới hạn)
MySQL/FTP Account (Không giới hạn)
Email Account (Không giới hạn)
Domain chính 50
Backup dữ liệu (Hàng ngày)
RAM 8GB
IP 15 IP
IOPS 4096
DISK I/O 50 MB/s
Entry Processes 200
Number of Process 300
Anti DDoS Basic
LiteSpeed Webserver
Shell Access
LScache
CloudLinux
Memcached Socket
Redis Socket
Free SSL
Imunify360
Jetbackup
Tặng Theme & Plugin
Chi tiết
Thu gọn
Đăng ký
Thông số kỹ thuật
HOSTING SEO 5
7,484,400đ
-30%
10,692,000đ
/Năm
Ổ cứng NVMe 50GB
Băng thông (Không giới hạn)
Subdomain (Không giới hạn)
MySQL/FTP Account (Không giới hạn)
Email Account (Không giới hạn)
Domain chính 80
Backup dữ liệu (Hàng ngày)
RAM 8GB
IP 20 IP
IOPS 4096
DISK I/O 50 MB/s
Entry Processes 200
Number of Process 300
Anti DDoS Basic
LiteSpeed Webserver
Shell Access
LScache
CloudLinux
Memcached Socket
Redis Socket
Free SSL
Imunify360
Jetbackup
Tặng Theme & Plugin
Chi tiết
Thu gọn
Đăng ký

8 lý do để bạn lựa chọn SEO Hosting của Vietnix

Tăng tốc độ website gấp 10 lần

Dịch vụ SEO Hosting của Vietnix sử dụng 100% ổ cứng NVMe cùng công nghệ Litespeed Enterprise cho tốc độ truy xuất website nhanh gấp 10 lần so với hệ thống hosting thông thường. Giúp tăng thứ hạng website trên Google.

Chống tấn công DDoS hiệu quả

Các gói SEO Hosting Vietnix được tích hợp sẵn công nghệ Firewall Anti DDoS độc quyền do Vietnix tự phát triển, mang đến lớp phòng thủ vững chắc cho website của bạn, ngăn ngừa sự tấn công và phá hoại từ đối thủ.

Đa dạng địa chỉ IP

Dịch vụ SEO Hosting của Vietnix hỗ trợ nhiều IP khác nhau trên một tài khoản hosting, giúp tối ưu cho SEO khi xây dựng hệ thống website vệ tinh chất lượng, dễ dàng đưa website chiếm lĩnh top đầu công cụ tìm kiếm.

Miễn phí SSL + Bộ Theme & Plugin WordPress

Khi sử dụng SEO Hosting tại Vietnix, bạn sẽ được tặng kèm bộ Theme & Plugin WordPress bản quyền trị giá 800$/Năm (bao gồm Rank Math, Elementor,..) và miễn phí chứng chỉ SSL từ nhà cung cấp Sectigo hoặc Let’s Encrypt.

An toàn và bảo mật dữ liệu

Các gói SEO Hosting tại Vietnix được sao lưu (backup) tự động mỗi ngày với JetBackup, đảm bảo an toàn dữ liệu. Ngoài ra, tích hợp Imunify360 với trí tuệ nhân tạo, giúp chống tấn công vào website hiệu quả.

Tối ưu cho website WordPress

SEO Hosting cũng là lựa chọn tối ưu cho website WordPress. Bạn có thể dễ dàng cài đặt và quản lý các website WordPress trong hệ thống bằng một cú nhấp chuột với công cụ WordPress Toolkit.

Đội ngũ hỗ trợ chuyên nghiệp 24/7

100% đội ngũ kỹ thuật của Vietnix được chứng nhận bởi cPanel, sẵn sàng hỗ trợ bạn 24/7 qua nhiều kênh như ticket, hotline, fanpage, zalo, telegram,... đảm bảo xử lý các vấn đề của bạn nhanh chóng, kịp thời nhất.

Hoàn tiền 100% nếu không hài lòng

Trong 30 ngày đầu sử dụng dịch vụ, nếu bạn cảm thấy không hài lòng, Vietnix cam kết hoàn tiền 100% theo chính sách. Chính sách hoàn tiền của Vietnix đảm bảo minh bạch, rõ ràng và thực hiện nhanh chóng.

Đăng ký dùng thử hosting miễn phí!

đăng ký dùng thử dịch vụ miễn phí

Nếu bạn còn đang phân vân, hãy ĐĂNG KÝ DÙNG THỬ để trải nghiệm CHẤT LƯỢNG HOSTING CỦA VIETNIX!

Đăng ký làm CTV Affiliate của Vietnix ngay hôm nay

Và nhận hoa hồng 17%/đơn hàng mới - gia hạn!

icon hosting gia re

Dịch vụ Hosting

icon vps

Dịch vụ VPS

icon firewall

Dịch vụ Firewall

icon email hosting

Email Hosting

Đăng ký làm CTV Affiliate của Vietnix ngay hôm nay

Và nhận hoa hồng 17%/đơn hàng mới - gia hạn!

icon hosting gia re

Dịch vụ Hosting

icon vps

Dịch vụ VPS

icon firewall

Dịch vụ Firewall

icon email hosting

Email Hosting

Khách hàng nói gì?

Nhận xét về dịch vụ SEO Hosting

Mạnh Khang
Mạnh KhangSử dụng SEO HOSTING 1
Read More
Mới sử dụng SEO Hosting của Vietnix thời gian gần đây, trước mắt thấy khá ổn. Hoàn toàn không có downtime, hỗ trợ nhiệt tình mọi thời điểm.
Trần Duy
Trần DuySử dụng SEO HOSTING 3
Read More
Dịch vụ SEO Hosting tại Vietnix dùng rất đáng tiền, hỗ trợ nhiều IP, dịch vụ tốt, an tâm khi thực hiện những dự án SEO quan trọng của công ty.
Anh Dương Quang
Anh Dương QuangSử dụng SEO HOSTING 4
Read More
SEO Hosting so với nhiều nơi khác nhưng chất lượng tốt, nhanh, mượt. Đặc biệt, đội ngũ kỹ thuật rất nhiệt tình và tận tâm. Mình đang trải nghiệm SEO Hosting tại Vietnix.
Anh Tường
Anh TườngSử dụng SEO HOSTING 2
Read More
Sử dụng SEO Hosting bên Vietnix mình cảm thấy rất an tâm thực hiện những chiến dịch SEO của mình, support rất tận tình và nhanh chóng.
Nhật Hưng
Nhật HưngSử dụng SEO HOSTING 5
Read More
Mới dùng SEO Hosting của Vietnix thấy hosting chạy mượt, nhanh. Đặt biệt còn được tặng nhiều theme plugin WordPress, khuyến khích anh em sử dụng.
Previous
Next