Nội dung webNội Dung Mobile

Dịch vụ SEO Hosting có nhiều địa chỉ IP

hình logo Vietnix

SEO Hosting là gì ?

SEO Hosting là dịch vụ hosting cho phép nhiều website có địa chỉ IP khác nhau ở các class A, B, C hoặc D cùng chạy trên một tài khoản quản trị. Điều này giúp cho các backlink trong hệ thống website trở nên tự nhiên hơn và dễ nâng cao thứ trên những công cụ tìm kiếm phổ biến như: Google, Yahoo, Bing,…

DÙNG THỬ MIỄN PHÍ

Bảng giá SEO Hosting

Hiện đang ưu đãi lên đến 30% trong tháng này!

3 Tháng
6 Tháng - 5%
1 Năm - 10% icon phổ biến
2 Năm - 15%
3 Năm - 20%
HOSTING SEO 1
126,000đ -30%
180,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá Seo Hosting 2 Core
icon RAM bảng giá Seo Hosting 2GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Seo Hosting 2GB NVMe
icon IP bảng giá Seo Hosting 3 IP
icon số domain bảng giá Seo Hosting 5 Domain
Đăng ký
Tag price Seo Hosting
Tạm tính 378,000đ
Bán chạy
HOSTING SEO 2
182,000đ -30%
260,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá Seo Hosting 2 Core
icon RAM bảng giá Seo Hosting 4GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Seo Hosting 5GB NVMe
icon IP bảng giá Seo Hosting 5 IP
icon số domain bảng giá Seo Hosting 15 Domain
Đăng ký
Tag price Seo Hosting
Tạm tính 546,000đ
HOSTING SEO 3
273,000đ -30%
390,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá Seo Hosting 4 Core
icon RAM bảng giá Seo Hosting 6GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Seo Hosting 15GB NVMe
icon IP bảng giá Seo Hosting 10 IP
icon số domain bảng giá Seo Hosting 30 Domain
Đăng ký
Tag price Seo Hosting
Tạm tính 819,000đ
HOSTING SEO 4
483,000đ -30%
690,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá Seo Hosting 4 Core
icon RAM bảng giá Seo Hosting 8GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Seo Hosting 30GB NVMe
icon IP bảng giá Seo Hosting 15 IP
icon số domain bảng giá Seo Hosting 50 Domain
Đăng ký
Tag price Seo Hosting
Tạm tính 1,449,000đ
HOSTING SEO 5
693,000đ -30%
990,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá Seo Hosting 4 Core
icon RAM bảng giá Seo Hosting 8GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Seo Hosting 50GB NVMe
icon IP bảng giá Seo Hosting 20 IP
icon số domain bảng giá Seo Hosting 80 Domain
Đăng ký
Tag price Seo Hosting
Tạm tính 2,079,000đ
Nếu bạn chưa tìm thấy gói phù hợp
HOSTING SEO 1
119,700đ -30%
171,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá Seo Hosting 2 Core
icon RAM bảng giá Seo Hosting 2GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Seo Hosting 2GB NVMe
icon IP bảng giá Seo Hosting 3 IP
icon số domain bảng giá Seo Hosting 5 Domain
Đăng ký
Tag price Seo Hosting
Tạm tính 718,200đ
Bán chạy
HOSTING SEO 2
172,900đ -30%
247,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá Seo Hosting 2 Core
icon RAM bảng giá Seo Hosting 4GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Seo Hosting 5GB NVMe
icon IP bảng giá Seo Hosting 5 IP
icon số domain bảng giá Seo Hosting 15 Domain
Đăng ký
Tag price Seo Hosting
Tạm tính 1,037,400đ
HOSTING SEO 3
259,350đ -30%
370,500đ /Tháng
icon CPU bảng giá Seo Hosting 4 Core
icon RAM bảng giá Seo Hosting 6GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Seo Hosting 15GB NVMe
icon IP bảng giá Seo Hosting 10 IP
icon số domain bảng giá Seo Hosting 30 Domain
Đăng ký
Tag price Seo Hosting
Tạm tính 1,556,100đ
HOSTING SEO 4
458,850đ -30%
655,500đ /Tháng
icon CPU bảng giá Seo Hosting 4 Core
icon RAM bảng giá Seo Hosting 8GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Seo Hosting 30GB NVMe
icon IP bảng giá Seo Hosting 15 IP
icon số domain bảng giá Seo Hosting 50 Domain
Đăng ký
Tag price Seo Hosting
Tạm tính 2,753,100đ
HOSTING SEO 5
658,350đ -30%
940,500đ /Tháng
icon CPU bảng giá Seo Hosting 4 Core
icon RAM bảng giá Seo Hosting 8GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Seo Hosting 50GB NVMe
icon IP bảng giá Seo Hosting 20 IP
icon số domain bảng giá Seo Hosting 80 Domain
Đăng ký
Tag price Seo Hosting
Tạm tính 3,950,100đ
Nếu bạn chưa tìm thấy gói phù hợp
HOSTING SEO 1
113,400đ -30%
162,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá Seo Hosting 2 Core
icon RAM bảng giá Seo Hosting 2GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Seo Hosting 2GB NVMe
icon IP bảng giá Seo Hosting 3 IP
icon số domain bảng giá Seo Hosting 5 Domain
Đăng ký
Tag price Seo Hosting
Tạm tính 1,360,800đ
Bán chạy
HOSTING SEO 2
163,800đ -30%
234,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá Seo Hosting 2 Core
icon RAM bảng giá Seo Hosting 4GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Seo Hosting 5GB NVMe
icon IP bảng giá Seo Hosting 5 IP
icon số domain bảng giá Seo Hosting 15 Domain
Đăng ký
Tag price Seo Hosting
Tạm tính 1,965,600đ
HOSTING SEO 3
245,700đ -30%
351,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá Seo Hosting 4 Core
icon RAM bảng giá Seo Hosting 6GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Seo Hosting 15GB NVMe
icon IP bảng giá Seo Hosting 10 IP
icon số domain bảng giá Seo Hosting 30 Domain
Đăng ký
Tag price Seo Hosting
Tạm tính 2,948,400đ
HOSTING SEO 4
434,700đ -30%
621,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá Seo Hosting 4 Core
icon RAM bảng giá Seo Hosting 8GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Seo Hosting 30GB NVMe
icon IP bảng giá Seo Hosting 15 IP
icon số domain bảng giá Seo Hosting 50 Domain
Đăng ký
Tag price Seo Hosting
Tạm tính 5,216,400đ
HOSTING SEO 5
623,700đ -30%
891,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá Seo Hosting 4 Core
icon RAM bảng giá Seo Hosting 8GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Seo Hosting 50GB NVMe
icon IP bảng giá Seo Hosting 20 IP
icon số domain bảng giá Seo Hosting 80 Domain
Đăng ký
Tag price Seo Hosting
Tạm tính 7,484,400đ
Nếu bạn chưa tìm thấy gói phù hợp
HOSTING SEO 1
107,100đ -30%
153,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá Seo Hosting 2 Core
icon RAM bảng giá Seo Hosting 2GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Seo Hosting 2GB NVMe
icon IP bảng giá Seo Hosting 3 IP
icon số domain bảng giá Seo Hosting 5 Domain
Đăng ký
Tag price Seo Hosting
Tạm tính 2,570,400đ
Bán chạy
HOSTING SEO 2
154,700đ -30%
221,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá Seo Hosting 2 Core
icon RAM bảng giá Seo Hosting 4GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Seo Hosting 5GB NVMe
icon IP bảng giá Seo Hosting 5 IP
icon số domain bảng giá Seo Hosting 15 Domain
Đăng ký
Tag price Seo Hosting
Tạm tính 3,712,800đ
HOSTING SEO 3
232,050đ -30%
331,500đ /Tháng
icon CPU bảng giá Seo Hosting 4 Core
icon RAM bảng giá Seo Hosting 6GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Seo Hosting 15GB NVMe
icon IP bảng giá Seo Hosting 10 IP
icon số domain bảng giá Seo Hosting 30 Domain
Đăng ký
Tag price Seo Hosting
Tạm tính 5,569,200đ
HOSTING SEO 4
410,550đ -30%
586,500đ /Tháng
icon CPU bảng giá Seo Hosting 4 Core
icon RAM bảng giá Seo Hosting 8GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Seo Hosting 30GB NVMe
icon IP bảng giá Seo Hosting 15 IP
icon số domain bảng giá Seo Hosting 50 Domain
Đăng ký
Tag price Seo Hosting
Tạm tính 9,853,200đ
HOSTING SEO 5
589,050đ -30%
841,500đ /Tháng
icon CPU bảng giá Seo Hosting 4 Core
icon RAM bảng giá Seo Hosting 8GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Seo Hosting 50GB NVMe
icon IP bảng giá Seo Hosting 20 IP
icon số domain bảng giá Seo Hosting 80 Domain
Đăng ký
Tag price Seo Hosting
Tạm tính 14,137,200đ
Nếu bạn chưa tìm thấy gói phù hợp
HOSTING SEO 1
100,800đ -30%
144,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá Seo Hosting 2 Core
icon RAM bảng giá Seo Hosting 2GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Seo Hosting 2GB NVMe
icon IP bảng giá Seo Hosting 3 IP
icon số domain bảng giá Seo Hosting 5 Domain
Đăng ký
Tag price Seo Hosting
Tạm tính 3,628,800đ
Bán chạy
HOSTING SEO 2
145,600đ -30%
208,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá Seo Hosting 2 Core
icon RAM bảng giá Seo Hosting 4GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Seo Hosting 5GB NVMe
icon IP bảng giá Seo Hosting 5 IP
icon số domain bảng giá Seo Hosting 15 Domain
Đăng ký
Tag price Seo Hosting
Tạm tính 5,241,600đ
HOSTING SEO 3
218,400đ -30%
312,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá Seo Hosting 4 Core
icon RAM bảng giá Seo Hosting 6GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Seo Hosting 15GB NVMe
icon IP bảng giá Seo Hosting 10 IP
icon số domain bảng giá Seo Hosting 30 Domain
Đăng ký
Tag price Seo Hosting
Tạm tính 7,862,400đ
HOSTING SEO 4
386,400đ -30%
552,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá Seo Hosting 4 Core
icon RAM bảng giá Seo Hosting 8GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Seo Hosting 30GB NVMe
icon IP bảng giá Seo Hosting 15 IP
icon số domain bảng giá Seo Hosting 50 Domain
Đăng ký
Tag price Seo Hosting
Tạm tính 13,910,400đ
HOSTING SEO 5
554,400đ -30%
792,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá Seo Hosting 4 Core
icon RAM bảng giá Seo Hosting 8GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Seo Hosting 50GB NVMe
icon IP bảng giá Seo Hosting 20 IP
icon số domain bảng giá Seo Hosting 80 Domain
Đăng ký
Tag price Seo Hosting
Tạm tính 19,958,400đ
Nếu bạn chưa tìm thấy gói phù hợp

Lưu ý: Bảng giá SEO Hosting chưa bao gồm VAT

qua tang theme va plugin

Tặng theme và plugin WordPress trị giá 60,000,000 VND

Tặng license plugin và theme: Rank Math SEO PRO, WP Rocket, Elementor Pro, WPML, WP Smush Pro, Theme Bricks,… khi mua hosting tại Vietnix!

So sánh tính năng các gói SEO Hosting tại Vietnix

Thông số kỹ thuật
HOSTING SEO 1
1,360,800đ
-30%
1,944,000đ
/Năm
IP 3 IP
RAM 2GB
Ổ cứng NVMe 2GB
Domain chính 5
Băng thông (Không giới hạn)
Subdomain (Không giới hạn)
MySQL/FTP Account (Không giới hạn)
Email Account (Không giới hạn)
Backup dữ liệu (Hàng ngày)
IOPS 4096
DISK I/O 50 MB/s
Entry Processes 200
Number of Process 300
Firewall Anti DDoS cơ bản
LiteSpeed Webserver
Shell Access
LScache
CloudLinux
Free SSL
Imunify360
Jetbackup
Tặng Theme & Plugin
Chi tiết
Thu gọn
Đăng ký
Thông số kỹ thuật
HOSTING SEO 2
1,965,600đ
-30%
2,808,000đ
/Năm
IP 5 IP
RAM 4GB
Ổ cứng NVMe 5GB
Domain chính 15
Băng thông (Không giới hạn)
Subdomain (Không giới hạn)
MySQL/FTP Account (Không giới hạn)
Email Account (Không giới hạn)
Backup dữ liệu (Hàng ngày)
IOPS 4096
DISK I/O 50 MB/s
Entry Processes 200
Number of Process 300
Firewall Anti DDoS cơ bản
LiteSpeed Webserver
Shell Access
LScache
CloudLinux
Free SSL
Imunify360
Jetbackup
Tặng Theme & Plugin
Chi tiết
Thu gọn
Đăng ký
Thông số kỹ thuật
HOSTING SEO 3
2,948,400đ
-30%
4,212,000đ
/Năm
IP 10 IP
RAM 6GB
Ổ cứng NVMe 15GB
Domain chính 30
Băng thông (Không giới hạn)
Subdomain (Không giới hạn)
MySQL/FTP Account (Không giới hạn)
Email Account (Không giới hạn)
Backup dữ liệu (Hàng ngày)
IOPS 4096
DISK I/O 50 MB/s
Entry Processes 200
Number of Process 300
Firewall Anti DDoS cơ bản
LiteSpeed Webserver
Shell Access
LScache
CloudLinux
Free SSL
Imunify360
Jetbackup
Tặng Theme & Plugin
Chi tiết
Thu gọn
Đăng ký
Thông số kỹ thuật
HOSTING SEO 4
5,216,400đ
-30%
7,452,000đ
/Năm
IP 15 IP
RAM 8GB
Ổ cứng NVMe 30GB
Domain chính 50
Băng thông (Không giới hạn)
Subdomain (Không giới hạn)
MySQL/FTP Account (Không giới hạn)
Email Account (Không giới hạn)
Backup dữ liệu (Hàng ngày)
IOPS 4096
DISK I/O 50 MB/s
Entry Processes 200
Number of Process 300
Firewall Anti DDoS cơ bản
LiteSpeed Webserver
Shell Access
LScache
CloudLinux
Free SSL
Imunify360
Jetbackup
Tặng Theme & Plugin
Chi tiết
Thu gọn
Đăng ký
Thông số kỹ thuật
HOSTING SEO 5
7,484,400đ
-30%
10,692,000đ
/Năm
IP 20 IP
RAM 8GB
Ổ cứng NVMe 50GB
Domain chính 80
Băng thông (Không giới hạn)
Subdomain (Không giới hạn)
MySQL/FTP Account (Không giới hạn)
Email Account (Không giới hạn)
Backup dữ liệu (Hàng ngày)
IOPS 4096
DISK I/O 50 MB/s
Entry Processes 200
Number of Process 300
Firewall Anti DDoS cơ bản
LiteSpeed Webserver
Shell Access
LScache
CloudLinux
Free SSL
Imunify360
Jetbackup
Tặng Theme & Plugin
Chi tiết
Thu gọn
Đăng ký

8 lý do để bạn lựa chọn SEO Hosting của Vietnix

Tăng tốc độ website gấp 10 lần

Dịch vụ SEO Hosting của Vietnix sử dụng 100% ổ cứng NVMe cùng công nghệ Litespeed Enterprise cho tốc độ truy xuất website nhanh gấp 10 lần so với hệ thống hosting thông thường. Giúp tăng thứ hạng website trên Google.

Chống tấn công DDoS cơ bản hiệu quả

Các gói SEO Hosting Vietnix được tích hợp sẵn công nghệ Firewall Anti DDoS cơ bản độc quyền do Vietnix tự phát triển, mang đến lớp phòng thủ vững chắc cho website của bạn, ngăn ngừa sự tấn công và phá hoại từ đối thủ. 

Đa dạng địa chỉ IP

Dịch vụ SEO Hosting của Vietnix hỗ trợ nhiều IP khác nhau trên một tài khoản hosting, giúp tối ưu cho SEO khi xây dựng hệ thống website vệ tinh chất lượng, dễ dàng đưa website chiếm lĩnh top đầu công cụ tìm kiếm.

Miễn phí SSL + Bộ Theme & Plugin WordPress

Khi sử dụng SEO Hosting tại Vietnix, bạn sẽ được tặng kèm bộ Theme & Plugin WordPress bản quyền trị giá 60.000.000 VND/Năm (bao gồm Rank Math, Elementor, Divi, Bricks Builder,…) và miễn phí chứng chỉ SSL từ nhà cung cấp Sectigo hoặc Let’s Encrypt.

An toàn và bảo mật dữ liệu

Các gói SEO Hosting tại Vietnix được sao lưu (backup) tự động mỗi ngày với JetBackup, đảm bảo an toàn dữ liệu. Ngoài ra, tích hợp Imunify360 với trí tuệ nhân tạo, giúp chống tấn công vào website hiệu quả.

Tối ưu cho website WordPress

SEO Hosting cũng là lựa chọn tối ưu cho website WordPress. Bạn có thể dễ dàng cài đặt và quản lý các website WordPress trong hệ thống bằng một cú nhấp chuột với công cụ WordPress Toolkit.

Đội ngũ hỗ trợ chuyên nghiệp 24/7

100% đội ngũ kỹ thuật của Vietnix được chứng nhận bởi cPanel, sẵn sàng hỗ trợ bạn 24/7 qua nhiều kênh như ticket, hotline, fanpage, zalo, telegram,… đảm bảo xử lý các vấn đề của bạn nhanh chóng, kịp thời nhất.

Hoàn tiền 100% nếu không hài lòng

Trong 30 ngày đầu sử dụng dịch vụ, nếu bạn cảm thấy không hài lòng, Vietnix cam kết hoàn tiền 100% theo chính sách. Chính sách hoàn tiền của Vietnix đảm bảo minh bạch, rõ ràng và thực hiện nhanh chóng.

Tăng tốc độ website gấp 10 lần

Dịch vụ SEO Hosting của Vietnix sử dụng 100% ổ cứng NVMe cùng công nghệ Litespeed Enterprise cho tốc độ truy xuất website nhanh gấp 10 lần so với hệ thống hosting thông thường. Giúp tăng thứ hạng website trên Google.

Chống tấn công DDoS cơ bản hiệu quả

Các gói SEO Hosting Vietnix được tích hợp sẵn công nghệ Firewall Anti DDoS cơ bản độc quyền do Vietnix tự phát triển, mang đến lớp phòng thủ vững chắc cho website của bạn, ngăn ngừa sự tấn công và phá hoại từ đối thủ. 

Đa dạng địa chỉ IP

Dịch vụ SEO Hosting của Vietnix hỗ trợ nhiều IP khác nhau trên một tài khoản hosting, giúp tối ưu cho SEO khi xây dựng hệ thống website vệ tinh chất lượng, dễ dàng đưa website chiếm lĩnh top đầu công cụ tìm kiếm.

Miễn phí SSL + Bộ Theme & Plugin WordPress

Khi sử dụng SEO Hosting tại Vietnix, bạn sẽ được tặng kèm bộ Theme & Plugin WordPress bản quyền trị giá 60.000.000 VND/Năm (bao gồm Rank Math, Elementor, Divi, Bricks Builder,…) và miễn phí chứng chỉ SSL từ nhà cung cấp Sectigo hoặc Let’s Encrypt.

An toàn và bảo mật dữ liệu

Các gói SEO Hosting tại Vietnix được sao lưu (backup) tự động mỗi ngày với JetBackup, đảm bảo an toàn dữ liệu. Ngoài ra, tích hợp Imunify360 với trí tuệ nhân tạo, giúp chống tấn công vào website hiệu quả.

Tối ưu cho website WordPress

SEO Hosting cũng là lựa chọn tối ưu cho website WordPress. Bạn có thể dễ dàng cài đặt và quản lý các website WordPress trong hệ thống bằng một cú nhấp chuột với công cụ WordPress Toolkit.