Hosting Giá Rẻ banner desktopHosting Giá Rẻ banner mobile

Hosting Giá Rẻ

Đầu tư nhỏ - Thành công lớn

hình logo Vietnix

Hosting Giá Rẻ là gì?

Hosting Giá Rẻ là dịch vụ lưu trữ với chi phí thấp nhưng vẫn đảm bảo sự ổn định và chất lượng mà hosting miễn phí không thể đáp ứng được.

 

Nếu bạn là doanh nghiệp nhỏ, cá nhân, nhà phát triển website hay sinh viên muốn sở hữu một hosting với nhiều tính năng nhưng tối ưu về mặt chi phí thì Hosting Giá Rẻ của Vietnix là lựa chọn hoàn hảo dành cho bạn.

Đăng ký ngay!

Bảng giá Hosting Giá Rẻ

3 Tháng
6 Tháng - 5%
1 Năm - 10% icon phổ biến
2 Năm - 15%
3 Năm - 20%
Bán chạy
HOSTING CHEAP 4
63,200đ -20%
79,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá Hosting Giá Rẻ 1 Core
icon RAM bảng giá Hosting Giá Rẻ 2GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Hosting Giá Rẻ 4GB SSD
icon số domain bảng giá Hosting Giá Rẻ 2 Domain
Đăng ký
Tag price Hosting Giá Rẻ
Tạm tính 189,600đ
HOSTING CHEAP 3
31,200đ -20%
39,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá Hosting Giá Rẻ 1 Core
icon RAM bảng giá Hosting Giá Rẻ 1.5GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Hosting Giá Rẻ 2GB SSD
icon số domain bảng giá Hosting Giá Rẻ 1 Domain
Đăng ký
Tag price Hosting Giá Rẻ
Tạm tính 93,600đ
HOSTING CHEAP 2
29,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá Hosting Giá Rẻ 1 Core
icon RAM bảng giá Hosting Giá Rẻ 1GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Hosting Giá Rẻ 1GB SSD
icon số domain bảng giá Hosting Giá Rẻ 1 Domain
Áp dụng từ 6 tháng
HOSTING CHEAP 5
119,200đ -20%
149,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá Hosting Giá Rẻ 2 Core
icon RAM bảng giá Hosting Giá Rẻ 4GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Hosting Giá Rẻ 8GB SSD
icon số domain bảng giá Hosting Giá Rẻ 4 Domain
Đăng ký
Tag price Hosting Giá Rẻ
Tạm tính 357,600đ
HOSTING CHEAP 6
135,200đ -20%
169,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá Hosting Giá Rẻ 4 Core
icon RAM bảng giá Hosting Giá Rẻ 6GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Hosting Giá Rẻ 8GB SSD
icon số domain bảng giá Hosting Giá Rẻ 4 Domain
Đăng ký
Tag price Hosting Giá Rẻ
Tạm tính 405,600đ
HOSTING CHEAP 1
5,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá Hosting Giá Rẻ 1 Core
icon RAM bảng giá Hosting Giá Rẻ 0.5GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Hosting Giá Rẻ 0.1GB SSD
icon số domain bảng giá Hosting Giá Rẻ 1 Domain
Áp dụng từ 24 tháng
Nếu bạn chưa tìm thấy gói phù hợp
Bán chạy
HOSTING CHEAP 4
60,040đ -20%
75,050đ /Tháng
icon CPU bảng giá Hosting Giá Rẻ 1 Core
icon RAM bảng giá Hosting Giá Rẻ 2GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Hosting Giá Rẻ 4GB SSD
icon số domain bảng giá Hosting Giá Rẻ 2 Domain
Đăng ký
Tag price Hosting Giá Rẻ
Tạm tính 360,240đ
HOSTING CHEAP 3
29,640đ -20%
37,050đ /Tháng
icon CPU bảng giá Hosting Giá Rẻ 1 Core
icon RAM bảng giá Hosting Giá Rẻ 1.5GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Hosting Giá Rẻ 2GB SSD
icon số domain bảng giá Hosting Giá Rẻ 1 Domain
Đăng ký
Tag price Hosting Giá Rẻ
Tạm tính 177,840đ
HOSTING CHEAP 2
22,040đ -20%
27,550đ /Tháng
icon CPU bảng giá Hosting Giá Rẻ 1 Core
icon RAM bảng giá Hosting Giá Rẻ 1GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Hosting Giá Rẻ 1GB SSD
icon số domain bảng giá Hosting Giá Rẻ 1 Domain
Đăng ký
Tag price Hosting Giá Rẻ
Tạm tính 132,240đ
HOSTING CHEAP 5
113,240đ -20%
141,550đ /Tháng
icon CPU bảng giá Hosting Giá Rẻ 2 Core
icon RAM bảng giá Hosting Giá Rẻ 4GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Hosting Giá Rẻ 8GB SSD
icon số domain bảng giá Hosting Giá Rẻ 4 Domain
Đăng ký
Tag price Hosting Giá Rẻ
Tạm tính 679,440đ
HOSTING CHEAP 6
128,440đ -20%
160,550đ /Tháng
icon CPU bảng giá Hosting Giá Rẻ 4 Core
icon RAM bảng giá Hosting Giá Rẻ 6GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Hosting Giá Rẻ 8GB SSD
icon số domain bảng giá Hosting Giá Rẻ 4 Domain
Đăng ký
Tag price Hosting Giá Rẻ
Tạm tính 770,640đ
HOSTING CHEAP 1
5,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá Hosting Giá Rẻ 1 Core
icon RAM bảng giá Hosting Giá Rẻ 0.5GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Hosting Giá Rẻ 0.1GB SSD
icon số domain bảng giá Hosting Giá Rẻ 1 Domain
Áp dụng từ 24 tháng
Nếu bạn chưa tìm thấy gói phù hợp
Bán chạy
HOSTING CHEAP 4
56,880đ -20%
71,100đ /Tháng
icon CPU bảng giá Hosting Giá Rẻ 1 Core
icon RAM bảng giá Hosting Giá Rẻ 2GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Hosting Giá Rẻ 4GB SSD
icon số domain bảng giá Hosting Giá Rẻ 2 Domain
Đăng ký
Tag price Hosting Giá Rẻ
Tạm tính 682,560đ
HOSTING CHEAP 3
28,080đ -20%
35,100đ /Tháng
icon CPU bảng giá Hosting Giá Rẻ 1 Core
icon RAM bảng giá Hosting Giá Rẻ 1.5GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Hosting Giá Rẻ 2GB SSD
icon số domain bảng giá Hosting Giá Rẻ 1 Domain
Đăng ký
Tag price Hosting Giá Rẻ
Tạm tính 336,960đ
HOSTING CHEAP 2
20,880đ -20%
26,100đ /Tháng
icon CPU bảng giá Hosting Giá Rẻ 1 Core
icon RAM bảng giá Hosting Giá Rẻ 1GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Hosting Giá Rẻ 1GB SSD
icon số domain bảng giá Hosting Giá Rẻ 1 Domain
Đăng ký
Tag price Hosting Giá Rẻ
Tạm tính 250,560đ
HOSTING CHEAP 5
107,280đ -20%
134,100đ /Tháng
icon CPU bảng giá Hosting Giá Rẻ 2 Core
icon RAM bảng giá Hosting Giá Rẻ 4GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Hosting Giá Rẻ 8GB SSD
icon số domain bảng giá Hosting Giá Rẻ 4 Domain
Đăng ký
Tag price Hosting Giá Rẻ
Tạm tính 1,287,360đ
HOSTING CHEAP 6
121,680đ -20%
152,100đ /Tháng
icon CPU bảng giá Hosting Giá Rẻ 4 Core
icon RAM bảng giá Hosting Giá Rẻ 6GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Hosting Giá Rẻ 8GB SSD
icon số domain bảng giá Hosting Giá Rẻ 4 Domain
Đăng ký
Tag price Hosting Giá Rẻ
Tạm tính 1,460,160đ
HOSTING CHEAP 1
5,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá Hosting Giá Rẻ 1 Core
icon RAM bảng giá Hosting Giá Rẻ 0.5GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Hosting Giá Rẻ 0.1GB SSD
icon số domain bảng giá Hosting Giá Rẻ 1 Domain
Áp dụng từ 24 tháng
Nếu bạn chưa tìm thấy gói phù hợp
Bán chạy
HOSTING CHEAP 4
53,720đ -20%
67,150đ /Tháng
icon CPU bảng giá Hosting Giá Rẻ 1 Core
icon RAM bảng giá Hosting Giá Rẻ 2GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Hosting Giá Rẻ 4GB SSD
icon số domain bảng giá Hosting Giá Rẻ 2 Domain
Đăng ký
Tag price Hosting Giá Rẻ
Tạm tính 1,289,280đ
HOSTING CHEAP 3
26,520đ -20%
33,150đ /Tháng
icon CPU bảng giá Hosting Giá Rẻ 1 Core
icon RAM bảng giá Hosting Giá Rẻ 1.5GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Hosting Giá Rẻ 2GB SSD
icon số domain bảng giá Hosting Giá Rẻ 1 Domain
Đăng ký
Tag price Hosting Giá Rẻ
Tạm tính 636,480đ
HOSTING CHEAP 2
19,720đ -20%
24,650đ /Tháng
icon CPU bảng giá Hosting Giá Rẻ 1 Core
icon RAM bảng giá Hosting Giá Rẻ 1GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Hosting Giá Rẻ 1GB SSD
icon số domain bảng giá Hosting Giá Rẻ 1 Domain
Đăng ký
Tag price Hosting Giá Rẻ
Tạm tính 473,280đ
HOSTING CHEAP 5
101,320đ -20%
126,650đ /Tháng
icon CPU bảng giá Hosting Giá Rẻ 2 Core
icon RAM bảng giá Hosting Giá Rẻ 4GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Hosting Giá Rẻ 8GB SSD
icon số domain bảng giá Hosting Giá Rẻ 4 Domain
Đăng ký
Tag price Hosting Giá Rẻ
Tạm tính 2,431,680đ
HOSTING CHEAP 6
114,920đ -20%
143,650đ /Tháng
icon CPU bảng giá Hosting Giá Rẻ 4 Core
icon RAM bảng giá Hosting Giá Rẻ 6GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Hosting Giá Rẻ 8GB SSD
icon số domain bảng giá Hosting Giá Rẻ 4 Domain
Đăng ký
Tag price Hosting Giá Rẻ
Tạm tính 2,758,080đ
HOSTING CHEAP 1
4,250đ /Tháng
icon CPU bảng giá Hosting Giá Rẻ 1 Core
icon RAM bảng giá Hosting Giá Rẻ 0.5GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Hosting Giá Rẻ 0.1GB SSD
icon số domain bảng giá Hosting Giá Rẻ 1 Domain
Đăng ký
Tag price Hosting Giá Rẻ
Tạm tính 102,000đ
Nếu bạn chưa tìm thấy gói phù hợp
Bán chạy
HOSTING CHEAP 4
50,560đ -20%
63,200đ /Tháng
icon CPU bảng giá Hosting Giá Rẻ 1 Core
icon RAM bảng giá Hosting Giá Rẻ 2GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Hosting Giá Rẻ 4GB SSD
icon số domain bảng giá Hosting Giá Rẻ 2 Domain
Đăng ký
Tag price Hosting Giá Rẻ
Tạm tính 1,820,160đ
HOSTING CHEAP 3
24,960đ -20%
31,200đ /Tháng
icon CPU bảng giá Hosting Giá Rẻ 1 Core
icon RAM bảng giá Hosting Giá Rẻ 1.5GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Hosting Giá Rẻ 2GB SSD
icon số domain bảng giá Hosting Giá Rẻ 1 Domain
Đăng ký
Tag price Hosting Giá Rẻ
Tạm tính 898,560đ
HOSTING CHEAP 2
18,560đ -20%
23,200đ /Tháng
icon CPU bảng giá Hosting Giá Rẻ 1 Core
icon RAM bảng giá Hosting Giá Rẻ 1GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Hosting Giá Rẻ 1GB SSD
icon số domain bảng giá Hosting Giá Rẻ 1 Domain
Đăng ký
Tag price Hosting Giá Rẻ
Tạm tính 668,160đ
HOSTING CHEAP 5
95,360đ -20%
119,200đ /Tháng
icon CPU bảng giá Hosting Giá Rẻ 2 Core
icon RAM bảng giá Hosting Giá Rẻ 4GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Hosting Giá Rẻ 8GB SSD
icon số domain bảng giá Hosting Giá Rẻ 4 Domain
Đăng ký
Tag price Hosting Giá Rẻ
Tạm tính 3,432,960đ
HOSTING CHEAP 6
108,160đ -20%
135,200đ /Tháng
icon CPU bảng giá Hosting Giá Rẻ 4 Core
icon RAM bảng giá Hosting Giá Rẻ 6GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Hosting Giá Rẻ 8GB SSD
icon số domain bảng giá Hosting Giá Rẻ 4 Domain
Đăng ký
Tag price Hosting Giá Rẻ
Tạm tính 3,893,760đ
HOSTING CHEAP 1
4,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá Hosting Giá Rẻ 1 Core
icon RAM bảng giá Hosting Giá Rẻ 0.5GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá Hosting Giá Rẻ 0.1GB SSD
icon số domain bảng giá Hosting Giá Rẻ 1 Domain
Đăng ký
Tag price Hosting Giá Rẻ
Tạm tính 144,000đ
Nếu bạn chưa tìm thấy gói phù hợp

Lưu ý: Bảng giá Hosting Giá Rẻ chưa bao gồm VAT

qua tang theme va plugin

Tặng theme và plugin WordPress trị giá 60,000,000 VND

Tặng license plugin và theme: Rank Math SEO PRO, WP Rocket, Elementor Pro, WPML, WP Smush Pro, Theme Bricks,… khi mua hosting tại Vietnix!

So sánh các gói Hosting Giá Rẻ

Thông số kỹ thuật
HOSTING
CHEAP 1
60,000đ/Năm
Dung lượng SSD 100MB
Lưu lượng truy cập (Tháng) 500 - 2k
Băng thông (Không giới hạn)
Subdomain (Không giới hạn)
MySQL Database (Không giới hạn)
FTP Account (Không giới hạn)
Email Account (Không giới hạn)
Domain chính 1
Backup dữ liệu (Hàng ngày)
RAM 512MB
IOPS 1024
DISK I/O 10 MB/s
Entry Processes 20
Number of Process 50
Firewall Anti DDoS cơ bản
LiteSpeed Webserver
Shell Access
LScache
CloudLinux
Free SSL
Imunify360
Jetbackup
Tặng Theme & Plugin
Chi tiết
Thu gọn
Đăng ký
Thông số kỹ thuật
HOSTING
CHEAP 2
250,560đ
-20%
313,200đ
/Năm
Dung lượng SSD 1GB
Lưu lượng truy cập (Tháng) 500 - 2k
Băng thông (Không giới hạn)
Subdomain (Không giới hạn)
MySQL Database (Không giới hạn)
FTP Account (Không giới hạn)
Email Account (Không giới hạn)
Domain chính 1
Backup dữ liệu (Hàng ngày)
RAM 1GB
IOPS 2048
DISK I/O 20 MB/s
Entry Processes 20
Number of Process 150
Firewall Anti DDoS cơ bản
LiteSpeed Webserver
Shell Access
LScache
CloudLinux
Free SSL
Imunify360
Jetbackup
Tặng Theme & Plugin
Chi tiết
Thu gọn
Đăng ký
Thông số kỹ thuật
HOSTING
CHEAP 3
336,960đ
-20%
421,200đ
/Năm
Dung lượng SSD 2GB
Lưu lượng truy cập (Tháng) 500 - 2k
Băng thông (Không giới hạn)
Subdomain (Không giới hạn)
MySQL Database (Không giới hạn)
FTP Account (Không giới hạn)
Email Account (Không giới hạn)
Domain chính 1
Backup dữ liệu (Hàng ngày)
RAM 1.5GB
IOPS 2048
DISK I/O 20 MB/s
Entry Processes 20
Number of Process 150
Firewall Anti DDoS cơ bản
LiteSpeed Webserver
Shell Access
LScache
CloudLinux
Free SSL
Imunify360
Jetbackup
Tặng Theme & Plugin
Chi tiết
Thu gọn
Đăng ký
Thông số kỹ thuật
HOSTING
CHEAP 4
682,560đ
-20%
853,200đ
/Năm
Dung lượng SSD 4GB
Lưu lượng truy cập (Tháng) 500 - 2k
Băng thông (Không giới hạn)
Subdomain (Không giới hạn)
MySQL Database (Không giới hạn)
FTP Account (Không giới hạn)
Email Account (Không giới hạn)
Domain chính 2
Backup dữ liệu (Hàng ngày)
RAM 2GB
IOPS 2048
DISK I/O 20 MB/s
Entry Processes 20
Number of Process 150
Firewall Anti DDoS cơ bản
LiteSpeed Webserver
Shell Access
LScache
CloudLinux
Free SSL
Imunify360
Jetbackup
Tặng Theme & Plugin
Chi tiết
Thu gọn
Đăng ký
Thông số kỹ thuật
HOSTING
CHEAP 5
1,287,360đ
-20%
1,609,200đ
/Năm
Dung lượng SSD 8GB
Lưu lượng truy cập (Tháng) 2k - 5k
Băng thông (Không giới hạn)
Subdomain (Không giới hạn)
MySQL Database (Không giới hạn)
FTP Account (Không giới hạn)
Email Account (Không giới hạn)
Domain chính 4
Backup dữ liệu (Hàng ngày)
RAM 4GB
IOPS 2048
DISK I/O 20 MB/s
Entry Processes 20
Number of Process 150
Firewall Anti DDoS cơ bản
LiteSpeed Webserver
Shell Access
LScache
CloudLinux
Free SSL
Imunify360
Jetbackup
Tặng Theme & Plugin
Chi tiết
Thu gọn
Đăng ký
Thông số kỹ thuật
HOSTING
CHEAP 6
1,460,160đ
-20%
1,825,200đ
/Năm
Dung lượng SSD 8GB
Lưu lượng truy cập (Tháng) 5k - 10k
Băng thông (Không giới hạn)
Subdomain (Không giới hạn)
MySQL Database (Không giới hạn)
FTP Account (Không giới hạn)
Email Account (Không giới hạn)
Domain chính 4
Backup dữ liệu (Hàng ngày)
RAM 6GB
IOPS 2048
DISK I/O 20 MB/s
Entry Processes 20
Number of Process 150
Firewall Anti DDoS cơ bản
LiteSpeed Webserver
Shell Access
LScache
CloudLinux
Free SSL
Imunify360
Jetbackup
Tặng Theme & Plugin
Chi tiết
Thu gọn
Đăng ký

 Lưu ý: Bộ quà tặng Theme & Plugin không bao gồm Elementor PRO

VÌ SAO NÊN CHỌN HOSTING GIÁ RẺ TẠI VIETNIX?

Chi phí cạnh tranh

MIỄN PHÍ SSL CHO WEBSITE

Tặng SSL cho website khi đăng ký hosting. Tự kích hoạt nhanh chóng và đơn giản.
icon tối ưu website WordPress

TẶNG THEME VÀ PLUGIN

Tặng license theme và plugin WordPress bao gồm: Rank Math SEO Pro, WP Rocket,…
icon chống tấn công ddos với vietnix firewall basic

HOSTING CHỐNG DDOS

Hosting Giá Rẻ được tích hợp công nghệ Firewall Anti DDoS Basic độc quyền của Vietnix.
hỗ trợ nodejs

HỖ TRỢ NHIỀU MÃ NGUỒN

Hosting Giá Rẻ hỗ tợ mã nguồn PHP từ 4.4 đến 8.1 và Node.js từ v6 đến v16.
icon an toàn dữ liệu và bảo mật toàn diện

BACKUP HÀNG NGÀY

Hosting Giá Rẻ được backup mỗi ngày 2 lần với công nghệ Jetbackup.
icon đội ngũ hỗ trợ nhiệt tình và xuyên suốt 24/7

HỖ TRỢ 24/7

Đội ngũ kỹ thuật của Vietnix túc trực 24h hàng ngày để hỗ trợ bạn ngay lập tức!

So sánh các dòng Hosting tại Vietnix

Gói dịch vụ
HOSTING GIÁ RẺ
HOSTING CAO CẤP
BUSINESS HOSTING
Mục đích sử dụng

Khách hàng cá nhân có website nhỏ

Khách hàng kinh doanh và dịch vụ online

Doanh nghiệp có website lớn​

Ổ cứng
SSD
NVMe Enterprise
NVMe Enterprise
Backup tự động

2 lần / ngày (lưu trữ 7 ngày)

4 lần / ngày (lưu trữ 7 ngày)

6 lần / ngày (lưu trữ 7 ngày)

Firewall Anti DDoS
Cơ bản
Toàn diện
Toàn diện
CPU
CPU1
Intel Xeon E5 v2
CPU1
Intel Xeon Gold
CPU1
Intel Xeon Platinum
Hỗ trợ gửi email domain vào inbox (90%)

không

không

Gói dịch vụ
HOSTING GIÁ RẺ
Mục đích sử dụng

Khách hàng cá nhân có website nhỏ

Ổ cứng
SSD
Backup tự động

2 lần / ngày (lưu trữ 7 ngày)

Firewall Anti DDoS
Cơ bản
CPU
CPU1
Intel Xeon E5 v2
Hỗ trợ gửi email domain vào inbox (90%)

không

Gói dịch vụ
HOSTING CAO CẤP
Mục đích sử dụng

Khách hàng kinh doanh và dịch vụ online

Ổ cứng
NVMe Enterprise
Backup tự động

4 lần / ngày (lưu trữ 7 ngày)

Firewall Anti DDoS
Toàn diện
CPU
CPU1
Intel Xeon Gold
Hỗ trợ gửi email domain vào inbox (90%)

Gói dịch vụ
BUSINESS HOSTING
Mục đích sử dụng

Doanh nghiệp có website lớn

Ổ cứng
NVMe Enterprise
Backup tự động

6 lần / ngày (lưu trữ 7 ngày)

Firewall Anti DDoS
Toàn diện
CPU
CPU1
Intel Xeon Platinum gen 2
Hỗ trợ gửi email domain vào inbox (90%)

Đánh giá
5/5 - (2 bình chọn)

Được sự tin tưởng của hơn 50,000+ khách hàng cá nhân, doanh nghiệp trong và ngoài nước

FAQ?

CÂU HỎI THƯỜNG GẶP VỀ HOSTING GIÁ RẺ

Hosting Giá Rẻ có cho dùng thử không?

Bạn có thể dùng thử Hosting Giá Rẻ tại Vietnix trong vòng 7 ngày

Liên hệ tại livechat, ticket hoặc hotline: 18001093 

Các theme và plugin nào được tặng kèm Hosting Giá Rẻ Vietnix?

Kể từ ngày 15/10/2021, Vietnix cập nhật chính sách kinh doanh mới: Tặng miễn phí các Plugin và theme bản quyền của WordPress khi khách hàng đăng ký Hosting Giá Rẻ. Danh sách các theme và plugin được tặng miễn phí tính đến thời điểm hiện tại bao gồm:

 • – Plugin: WP Rocket
 • – Plugin: Rank Math SEO PRO
 • – Plugin: WPML
 • – Plugin: WP Smush PRO
 • – Toàn bộ 164 theme + plugin của MyThemeShop
  – Toàn bộ 324 theme + plugin của Divi
 • – Theme + plugin: WP Astra Growth Bundle
 • – Theme: Bricks 

Tôi có thể nâng cấp Hosting Giá Rẻ lên gói cao hơn trong lương lai không?

Hoàn toàn được.

Khi gói Hosting Giá Rẻ không còn đáp ứng đủ tài nguyên cho website của bạn nữa. Bạn hoàn toàn có thể nâng cấp lên gói Hosting Cao Cấp hoặc Hosting Doanh Nghiệp của Vietnix.

Số tiền còn lại của Hosting Giá Rẻ sẽ được bù qua cho gói cao hơn khi nâng cấp. Thủ tục nâng cấp sẽ được đội ngũ kỹ thuật của Vietnix hỗ trợ bạn trong vòng 15 phút.

Hosting Giá Rẻ tại Vietnix sử dụng phần mềm quản lý nào?

Tại Vietnix, khi bạn mua hosting giá rẻ sẽ được cấp tài khoản cPanel để quản trị hosting (File, Quản lý thông số: RAM, CPU, Bandwidth, Ổ cứng,…., backup (sao lưu dữ liệu), bảo mật, xây dựng website WordPress,…) hoàn toàn miễn phí và đảm bảo 100% bản quyền.

Tôi sẽ được hỗ trợ như thế nào khi chọn Hosting Giá Rẻ Vietnix?

Có rất nhiều nhà cung cấp dịch vụ không hỗ trợ khách hàng cho các gói Hosting Giá Rẻ.

Tuy nhiên, tại Vietnix, chúng tôi đặt khách hàng lên hàng đầu. Nên đội ngũ kỹ thuật dày dặn kinh nghiệm sẽ luôn hỗ trợ khách hàng 24/7 và phản hồi livechat, ticket của khách hàng trong vòng 15 phút.

Tôi có được miễn phí email theo tên miền khi sử dụng Hosting Giá Rẻ tại Vietnix không?

Email Account không giới hạn.

Bạn có thể tạo thoải mái các email theo tên miền cho doanh nghiệp của mình.

Tuy nhiên, để tỷ lệ email vào inbox khách hàng cao hơn. Bạn nên sử dụng gói Email Doanh Nghiệp của Vietnix, cam kết 99% vào inbox.

Hosting Giá Rẻ backup bao nhiêu lần?

Hosting Giá Rẻ Vietnix backup dữ liệu 2 lần / ngày (lưu trữ 7 ngày).

Tôi đã có tên miền, làm sao để kết nối với hosting tại Vietnix?

Cách kết nối tên miền với hosting tại Vietnix cực kỳ đơn giản.

Bạn hãy xem bài viết hướng dẫn sau đây của chúng tôi, hoặc xem video hướng dẫn trỏ tên miền về hosting Vietnix.

Gói Hosting Giá Rẻ có được hỗ trợ chống DDoS không?

Các gói Hosting Giá Rẻ được tích hợp công nghệ chống DDoS cơ bản độc quyền do Vietnix tự phát triển. Hệ thống tự chủ công nghệ, hiệu quả vượt trội và khả năng tùy biến linh hoạt khi tấn công DDoS xảy ra.

Gói Hosting Giá Rẻ có hỗ trợ chuyển website miễn phí không?

Tất nhiên là có.

Tại Vietnix, khi mua bất cứ gói hosting nào thì quý khách đều được đội ngũ kỹ thuật túc trực 24/7 hỗ trợ trong vòng 15 phút để chuyển website về Vietnix nhanh chóng.

Hosting Giá Rẻ hỗ trợ những mã nguồn nào?

Khi đăng ký Hosting Giá Rẻ của Vietnix bạn sẽ được hỗ trợ Node.js  PHP nhiều version:

 • – Với PHP bạn có thể linh hoạt chuyển đổi PHP từ phiên bản từ 4.4 đến 8.1. 
 • – Với Nodejs hỗ trợ từ phiên bản v6 đến v16.

Lưu ý: Hosting Giá Rẻ của Vietnix hiện tại không hỗ trợ mã nguồn ASP.Net. Hiện tại, Vietnix chỉ đang hỗ trợ chạy mã nguồn Node.js và PHP nhiều version.