Hosting Giá Rẻ

Chỉ từ 5,000đ

Cài đặt WordPress

Chỉ băng 1 click chuột

Giao diện

Cpanel - Dễ sử dụng

Quà tặng

Theme và Plugin giá 800$

banner hosting gia re

Bảng giá thuê hosting giá rẻ

Ưu đãi giảm 40% trong tháng 8/2022 và tặng kèm Theme + Plugin

1 Tháng
3 Tháng
6 Tháng -5%
1 Năm -10%
2 Năm -15%
3 Năm -20%
HOSTING CHEAP 1
5,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá hosting cheap 1 Core
icon RAM bảng giá hosting cheap 0.5GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá hosting cheap 0.1GB SSD
icon số domain bảng giá hosting cheap 1 Domain
Áp dụng từ 12 tháng
HOSTING CHEAP 2
29,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá hosting cheap 1 Core
icon RAM bảng giá hosting cheap 1GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá hosting cheap 1GB SSD
icon số domain bảng giá hosting cheap 1 Domain
Áp dụng từ 3 tháng
HOSTING CHEAP 3
39,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá hosting cheap 1 Core
icon RAM bảng giá hosting cheap 1.5GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá hosting cheap 2GB SSD
icon số domain bảng giá hosting cheap 1 Domain
Áp dụng từ 3 tháng
Bán chạy
HOSTING CHEAP 4
79,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá hosting cheap 1 Core
icon RAM bảng giá hosting cheap 2GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá hosting cheap 4GB SSD
icon số domain bảng giá hosting cheap 2 Domain
Áp dụng từ 3 tháng
HOSTING CHEAP 5
89,400đ -40%
149,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá hosting cheap 2 Core
icon RAM bảng giá hosting cheap 4GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá hosting cheap 8GB SSD
icon số domain bảng giá hosting cheap 4 Domain
Đăng ký
HOSTING CHEAP 6
101,400đ -40%
169,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá hosting cheap 4 Core
icon RAM bảng giá hosting cheap 6GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá hosting cheap 8GB SSD
icon số domain bảng giá hosting cheap 4 Domain
Đăng ký
HOSTING CHEAP 1
5,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá hosting cheap 1 Core
icon RAM bảng giá hosting cheap 0.5GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá hosting cheap 0.1GB SSD
icon số domain bảng giá hosting cheap 1 Domain
Áp dụng từ 12 tháng
HOSTING CHEAP 2
17,400đ -40%
29,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá hosting cheap 1 Core
icon RAM bảng giá hosting cheap 1GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá hosting cheap 1GB SSD
icon số domain bảng giá hosting cheap 1 Domain
Đăng ký
HOSTING CHEAP 3
23,400đ -40%
39,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá hosting cheap 1 Core
icon RAM bảng giá hosting cheap 1.5GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá hosting cheap 2GB SSD
icon số domain bảng giá hosting cheap 1 Domain
Đăng ký
Bán chạy
HOSTING CHEAP 4
47,400đ -40%
79,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá hosting cheap 1 Core
icon RAM bảng giá hosting cheap 2GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá hosting cheap 4GB SSD
icon số domain bảng giá hosting cheap 2 Domain
Đăng ký
HOSTING CHEAP 5
89,400đ -40%
149,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá hosting cheap 2 Core
icon RAM bảng giá hosting cheap 4GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá hosting cheap 8GB SSD
icon số domain bảng giá hosting cheap 4 Domain
Đăng ký
HOSTING CHEAP 6
101,400đ -40%
169,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá hosting cheap 4 Core
icon RAM bảng giá hosting cheap 6GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá hosting cheap 8GB SSD
icon số domain bảng giá hosting cheap 4 Domain
Đăng ký
HOSTING CHEAP 1
5,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá hosting cheap 1 Core
icon RAM bảng giá hosting cheap 0.5GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá hosting cheap 0.1GB SSD
icon số domain bảng giá hosting cheap 1 Domain
Áp dụng từ 12 tháng
HOSTING CHEAP 2
16,500đ -40%
27,500đ /Tháng
icon CPU bảng giá hosting cheap 1 Core
icon RAM bảng giá hosting cheap 1GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá hosting cheap 1GB SSD
icon số domain bảng giá hosting cheap 1 Domain
Đăng ký
HOSTING CHEAP 3
22,200đ -40%
37,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá hosting cheap 1 Core
icon RAM bảng giá hosting cheap 1.5GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá hosting cheap 2GB SSD
icon số domain bảng giá hosting cheap 1 Domain
Đăng ký
Bán chạy
HOSTING CHEAP 4
45,000đ -40%
75,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá hosting cheap 1 Core
icon RAM bảng giá hosting cheap 2GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá hosting cheap 4GB SSD
icon số domain bảng giá hosting cheap 2 Domain
Đăng ký
HOSTING CHEAP 5
84,900đ -40%
141,500đ /Tháng
icon CPU bảng giá hosting cheap 2 Core
icon RAM bảng giá hosting cheap 4GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá hosting cheap 8GB SSD
icon số domain bảng giá hosting cheap 4 Domain
Đăng ký
HOSTING CHEAP 6
96,300đ -40%
160,500đ /Tháng
icon CPU bảng giá hosting cheap 4 Core
icon RAM bảng giá hosting cheap 6GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá hosting cheap 8GB SSD
icon số domain bảng giá hosting cheap 4 Domain
Đăng ký
HOSTING CHEAP 1
5,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá hosting cheap 1 Core
icon RAM bảng giá hosting cheap 0.5GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá hosting cheap 0.1GB SSD
icon số domain bảng giá hosting cheap 1 Domain
Đăng ký
HOSTING CHEAP 2
15,700đ -40%
26,100đ /Tháng
icon CPU bảng giá hosting cheap 1 Core
icon RAM bảng giá hosting cheap 1GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá hosting cheap 1GB SSD
icon số domain bảng giá hosting cheap 1 Domain
Đăng ký
HOSTING CHEAP 3
21,100đ -40%
35,100đ /Tháng
icon CPU bảng giá hosting cheap 1 Core
icon RAM bảng giá hosting cheap 1.5GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá hosting cheap 2GB SSD
icon số domain bảng giá hosting cheap 1 Domain
Đăng ký
Bán chạy
HOSTING CHEAP 4
42,700đ -40%
71,100đ /Tháng
icon CPU bảng giá hosting cheap 1 Core
icon RAM bảng giá hosting cheap 2GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá hosting cheap 4GB SSD
icon số domain bảng giá hosting cheap 2 Domain
Đăng ký
HOSTING CHEAP 5
80,500đ -40%
134,100đ /Tháng
icon CPU bảng giá hosting cheap 2 Core
icon RAM bảng giá hosting cheap 4GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá hosting cheap 8GB SSD
icon số domain bảng giá hosting cheap 4 Domain
Đăng ký
HOSTING CHEAP 6
91,300đ -40%
152,100đ /Tháng
icon CPU bảng giá hosting cheap 4 Core
icon RAM bảng giá hosting cheap 6GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá hosting cheap 8GB SSD
icon số domain bảng giá hosting cheap 4 Domain
Đăng ký
HOSTING CHEAP 1
4,500đ /Tháng
icon CPU bảng giá hosting cheap 1 Core
icon RAM bảng giá hosting cheap 0.5GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá hosting cheap 0.1GB SSD
icon số domain bảng giá hosting cheap 1 Domain
Đăng ký
HOSTING CHEAP 2
14,800đ -40%
24,600đ /Tháng
icon CPU bảng giá hosting cheap 1 Core
icon RAM bảng giá hosting cheap 1GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá hosting cheap 1GB SSD
icon số domain bảng giá hosting cheap 1 Domain
Đăng ký
HOSTING CHEAP 3
19,900đ -40%
33,100đ /Tháng
icon CPU bảng giá hosting cheap 1 Core
icon RAM bảng giá hosting cheap 1.5GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá hosting cheap 2GB SSD
icon số domain bảng giá hosting cheap 1 Domain
Đăng ký
Bán chạy
HOSTING CHEAP 4
40,300đ -40%
67,100đ /Tháng
icon CPU bảng giá hosting cheap 1 Core
icon RAM bảng giá hosting cheap 2GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá hosting cheap 4GB SSD
icon số domain bảng giá hosting cheap 2 Domain
Đăng ký
HOSTING CHEAP 5
76,000đ -40%
126,600đ /Tháng
icon CPU bảng giá hosting cheap 2 Core
icon RAM bảng giá hosting cheap 4GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá hosting cheap 8GB SSD
icon số domain bảng giá hosting cheap 4 Domain
Đăng ký
HOSTING CHEAP 6
86,200đ -40%
143,600đ /Tháng
icon CPU bảng giá hosting cheap 4 Core
icon RAM bảng giá hosting cheap 6GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá hosting cheap 8GB SSD
icon số domain bảng giá hosting cheap 4 Domain
Đăng ký
HOSTING CHEAP 1
4,000đ /Tháng
icon CPU bảng giá hosting cheap 1 Core
icon RAM bảng giá hosting cheap 0.5GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá hosting cheap 0.1GB SSD
icon số domain bảng giá hosting cheap 1 Domain
Đăng ký
HOSTING CHEAP 2
13,900đ -40%
23,200đ /Tháng
icon CPU bảng giá hosting cheap 1 Core
icon RAM bảng giá hosting cheap 1GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá hosting cheap 1GB SSD
icon số domain bảng giá hosting cheap 1 Domain
Đăng ký
HOSTING CHEAP 3
18,700đ -40%
31,200đ /Tháng
icon CPU bảng giá hosting cheap 1 Core
icon RAM bảng giá hosting cheap 1.5GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá hosting cheap 2GB SSD
icon số domain bảng giá hosting cheap 1 Domain
Đăng ký
Bán chạy
HOSTING CHEAP 4
37,900đ -40%
63,200đ /Tháng
icon CPU bảng giá hosting cheap 1 Core
icon RAM bảng giá hosting cheap 2GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá hosting cheap 4GB SSD
icon số domain bảng giá hosting cheap 2 Domain
Đăng ký
HOSTING CHEAP 5
71,500đ -40%
119,200đ /Tháng
icon CPU bảng giá hosting cheap 2 Core
icon RAM bảng giá hosting cheap 4GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá hosting cheap 8GB SSD
icon số domain bảng giá hosting cheap 4 Domain
Đăng ký
HOSTING CHEAP 6
81,100đ -40%
135,200đ /Tháng
icon CPU bảng giá hosting cheap 4 Core
icon RAM bảng giá hosting cheap 6GB RAM
icon ổ cứng SSD bảng giá hosting cheap 8GB SSD
icon số domain bảng giá hosting cheap 4 Domain
Đăng ký

 Lưu ý: Bảng giá thuê Hosting Giá Rẻ chưa bao gồm VAT

qua tang theme va plugin

Nhận miễn phí!

Nhận plugin Rank Math PRO, WP Rocket, Elementor PRO khi đăng ký Hosting tại Vietnix!

Hosting Giá Rẻ

Ổn định và chất lượng

Play Video about hosting giá rẻ
logo vietnix

Hosting giá rẻ là gì?

Hosting Giá Rẻ là dịch vụ lưu trữ website với chi phí thấp nhưng vẫn đảm bảo sự ổn định và chất lượng mà hosting miễn phí không thể đáp ứng được.

Nếu bạn là doanh nghiệp nhỏ, cá nhân, nhà phát triển website hay sinh viên muốn sở hữu một dịch vụ hosting với nhiều tính năng nhưng tối ưu về mặt chi phí thì Hosting Giá Rẻ của Vietnix là lựa chọn hoàn hảo dành cho bạn.

Bảng so sánh các gói hosting

Thông số kỹ thuật giữa các gói Hosting tại Vietnix

Mục đích sử dụng

Dành cho KH muốn sở hữu website nhiều tính năng, tối ưu về chi phí

Phù hợp cho website có lượng truy cập từ trung bình đến lớn

Phù hợp cho website sử dụng nhiều tài nguyên và có lượng truy cập cao

Ổ cứng

SSD

NVMe Enterprise

NVMe Enterprise

Backup tự động

2 lần / ngày (lưu trữ 7 ngày)

2 lần / ngày (lưu trữ 7 ngày)

4 lần / ngày (lưu trữ 7 ngày)

CPU

CPU Intel Xeon E5 v2

Intel Xeon E5 v2

CPU Intel Xeon E5-2690v4

Intel Xeon E5-2690v4

CPU Intel Xeon Platinum gen 2

Intel Xeon Platinum gen 2

Hỗ trợ gửi email domain vào inbox (90%)

Không

Không

Gói dịch vụ

HOSTING GIÁ RẺ

Mục đích sử dụng

Dành cho KH muốn sở hữu website nhiều tính năng, tối ưu về chi phí

Ổ cứng

SSD

Backup tự động

2 lần / ngày (lưu trữ 7 ngày)

CPU

CPU Intel Xeon E5 v2

Intel Xeon E5 v2

Hỗ trợ gửi email domain vào inbox (90%)

Không

Gói dịch vụ

HOSTING CAO CẤP

Mục đích sử dụng

Dành cho KH muốn sở hữu website nhiều tính năng, tối ưu về chi phí

Ổ cứng

SSD

Backup tự động

2 lần / ngày (lưu trữ 7 ngày)

CPU

CPU Intel Xeon E5-2690v4

Intel Xeon E5-2690v4

Hỗ trợ gửi email domain vào inbox (90%)

Không

Gói dịch vụ

BUSINESS HOSTING

Mục đích sử dụng

Dành cho KH muốn sở hữu website nhiều tính năng, tối ưu về chi phí

Ổ cứng

SSD

Backup tự động

2 lần / ngày (lưu trữ 7 ngày)

CPU

CPU Intel Xeon Platinum gen 2

Intel Xeon Platinum gen 2

Hỗ trợ gửi email domain vào inbox (90%)

Không

So sánh thông số các gói Hosting Giá Rẻ tại Vietnix

Thông số kỹ thuật
HOSTING
CHEAP 1
60,000đ/Năm
Dung lượng SSD 100MB
Băng thông (Không giới hạn)
Subdomain (Không giới hạn)
MySQL Database (Không giới hạn)
FTP Account (Không giới hạn)
Email Account (Không giới hạn)
Domain chính 1
Backup dữ liệu (Hàng ngày)
RAM 512MB
IOPS 1024
DISK I/O 10 MB/s
Entry Processes 20
Number of Process 50
Anti DDoS Basic
LiteSpeed Webserver
Shell Access
LScache
CloudLinux
Memcached Socket
Redis Socket
Free SSL
Imunify360
Jetbackup
Tặng Theme & Plugin
Chi tiết
Thu gọn
Đăng ký
Thông số kỹ thuật
HOSTING
CHEAP 2
188,400đ
-40%
314,000đ
/Năm
Dung lượng SSD 1GB
Băng thông (Không giới hạn)
Subdomain (Không giới hạn)
MySQL Database (Không giới hạn)
FTP Account (Không giới hạn)
Email Account (Không giới hạn)
Domain chính 1
Backup dữ liệu (Hàng ngày)
RAM 1GB
IOPS 2048
DISK I/O 20 MB/s
Entry Processes 20
Number of Process 150
Anti DDoS Basic
LiteSpeed Webserver
Shell Access
LScache
CloudLinux
Memcached Socket
Redis Socket
Free SSL
Imunify360
Jetbackup
Tặng Theme & Plugin
Chi tiết
Thu gọn
Đăng ký
Thông số kỹ thuật
HOSTING
CHEAP 3
253,200đ
-40%
422,000đ
/Năm
Dung lượng SSD 2GB
Băng thông (Không giới hạn)
Subdomain (Không giới hạn)
MySQL Database (Không giới hạn)
FTP Account (Không giới hạn)
Email Account (Không giới hạn)
Domain chính 1
Backup dữ liệu (Hàng ngày)
RAM 1.5GB
IOPS 2048
DISK I/O 20 MB/s
Entry Processes 20
Number of Process 150
Anti DDoS Basic
LiteSpeed Webserver
Shell Access
LScache
CloudLinux
Memcached Socket
Redis Socket
Free SSL
Imunify360
Jetbackup
Tặng Theme & Plugin
Chi tiết
Thu gọn
Đăng ký
Thông số kỹ thuật
HOSTING
CHEAP 4
512,400đ
-40%
854,000đ
/Năm
Dung lượng SSD 4GB
Băng thông (Không giới hạn)
Subdomain (Không giới hạn)
MySQL Database (Không giới hạn)
FTP Account (Không giới hạn)
Email Account (Không giới hạn)
Domain chính 2
Backup dữ liệu (Hàng ngày)
RAM 2GB
IOPS 2048
DISK I/O 20 MB/s
Entry Processes 20
Number of Process 150
Anti DDoS Basic
LiteSpeed Webserver
Shell Access
LScache
CloudLinux
Memcached Socket
Redis Socket
Free SSL
Imunify360
Jetbackup
Tặng Theme & Plugin
Chi tiết
Thu gọn
Đăng ký
Thông số kỹ thuật
HOSTING
CHEAP 5
966,000đ
-40%
1,610,000đ
/Năm
Dung lượng SSD 8GB
Băng thông (Không giới hạn)
Subdomain (Không giới hạn)
MySQL Database (Không giới hạn)
FTP Account (Không giới hạn)
Email Account (Không giới hạn)
Domain chính 4
Backup dữ liệu (Hàng ngày)
RAM 4GB
IOPS 2048
DISK I/O 20 MB/s
Entry Processes 20
Number of Process 150
Anti DDoS Basic
LiteSpeed Webserver
Shell Access
LScache
CloudLinux
Memcached Socket
Redis Socket
Free SSL
Imunify360
Jetbackup
Tặng Theme & Plugin
Chi tiết
Thu gọn
Đăng ký
Thông số kỹ thuật
HOSTING
CHEAP 6
1,095,600đ
-40%
1,826,000đ
/Năm
Dung lượng SSD 8GB
Băng thông (Không giới hạn)
Subdomain (Không giới hạn)
MySQL Database (Không giới hạn)
FTP Account (Không giới hạn)
Email Account (Không giới hạn)
Domain chính 4
Backup dữ liệu (Hàng ngày)
RAM 6GB
IOPS 2048
DISK I/O 20 MB/s
Entry Processes 20
Number of Process 150
Anti DDoS Basic
LiteSpeed Webserver
Shell Access
LScache
CloudLinux
Memcached Socket
Redis Socket
Free SSL
Imunify360
Jetbackup
Tặng Theme & Plugin
Chi tiết
Thu gọn
Đăng ký

 Lưu ý: Bộ quà tặng Theme & Plugin khoonng bao gồm Elementor PRO

Tại sao nên sử dụng Hosting Giá Rẻ tại Vietnix?

Chi phí cạnh tranh nhất thị trường

Bạn sẽ không cần quá lo lắng về mặt chi phí khi Hosting Giá Rẻ của Vietnix chỉ từ 5.000VND/Tháng. Hiện tại, đây cũng là mức giá cạnh tranh nhất trên thị trường khi nói đến dịch vụ lưu trữ web.

Mặc dù vậy, các gói Hosting Giá Rẻ vẫn đáp ứng đủ các tính năng cần thiết của một dịch vụ lưu trữ tiêu chuẩn cho người dùng.

Miễn phí SSL + Bộ Theme & Plugin WordPress

Để tối ưu và phục vụ cho việc thiết kế, vận hành website, Vietnix gửi tặng bộ Theme & Plugin WordPress bản quyền trị giá lên đến 800$/Năm khi đăng ký Hosting Giá Rẻ, áp dụng cho cả gói giá trị thấp nhất.

Ngoài ra, khi Hosting Giá Rẻ chất lượng tại Vietnix, bạn còn được miễn phí chứng chỉ SSL từ nhà cung cấp Sectigo hoặc Let’s Encrypt.

Chống tấn công DDoS với Vietnix Firewall Basic

Các gói hosting Vietnix được tích hợp sẵn công nghệ Firewall Anti DDoS độc quyền, mang đến lớp phòng thủ vững chắc cho website của bạn, ngăn ngừa sự phá hoại từ đối thủ.

Qua 10 năm phát triển, Vietnix Firewall giúp bảo vệ hệ thống toàn diện, nâng cao tính ổn định và đứng vững trước các cuộc tấn công.

Tăng tốc độ website nhanh gấp 10 lần

Nếu bạn đang tìm kiếm hosting giúp nâng cao tốc độ load website thì Hosting Giá Rẻ chất lượng cao tại Vietnix là sự lựa chọn phù hợp dành cho bạn. Nhờ sử dụng LiteSpeed Enterprise kết hợp với ổ cứng SSD giúp tăng tốc độ website lên đến 10 lần.

Mỗi server được trang bị LiteSpeed 2 Card 10Gbps chạy song song nhằm nâng cao tốc độ mạng, khả năng chịu tải khi bị DDoS.

Hỗ trợ Node.js & nhiều phiên bản PHP

Để phục vụ cho nhu cầu đa dạng của người dùng, Hosting Giá Rẻ hỗ trợ Node.js và PHP nhiều version . Tùy vào nhu cầu, bạn có thể linh hoạt chuyển đổi PHP từ phiên bản 4.4 đến 8.1. Các bản PHP mới cũng giúp tăng tốc độ xử lý của web.

Tại Vietnix, các gói hosting đều hỗ trợ chạy mã nguồn Node.js từ phiên bản node v6 đến node v16.

An toàn dữ liệu và bảo mật toàn diện

Xoá bỏ nỗi lo mất dữ liệu và giúp website của bạn luôn an toàn, Hosting Giá Rẻ Vietnix được đảm bảo sao lưu (backup) dữ liệu 2 lần/ ngày với JetBackup, sẽ luôn có một bản sao dữ liệu đề phòng các trường hợp không mong muốn.

Ngoài ra, tích hợp công nghệ quét mã độc chủ động cùng bảo vệ hệ thống toàn diện với Imunify360 mang lại sự an tâm cho chủ website.

Đội ngũ hỗ trợ nhiệt tình và xuyên suốt 24/7

Bạn không cần quá lo lắng với các vấn đề liên quan hệ thống trong quá trình sử dụng. Vì cho dù sử dụng gói dịch vụ nào, bạn vẫn nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình và tận tâm đến từ đội ngũ Kỹ thuật của Vietnix xuyên suốt 24/7.

Dù là ngày lễ, đội ngũ Vietnix vẫn sẵn sàng tiếp nhận và giải quyết các vấn đề bạn gặp phải nhanh chóng, đảm bảo hiệu suất của dịch vụ.

Hoàn tiền 100% nếu không hài lòng

Vietnix cam kết hoàn tiền trong 30 ngày đầu tiên sử dụng kể từ ngày kích hoạt dịch vụ trên hệ thống (không tính thời gian dùng thử dịch vụ). Bạn sẽ được hỗ trợ hoàn tiền 100% nếu cảm thấy không hài lòng về chất lượng dịch vụ của chúng tôi.

Chính sách hoàn tiền của Vietnix đảm bảo tính minh bạch, rõ ràng và thủ tục thực hiện nhanh gọn.

Đăng ký dùng thử hosting miễn phí!

dang ky dung thu mien phi

Nếu bạn còn đang phân vân, hãy ĐĂNG KÝ DÙNG THỬ để trải nghiệm CHẤT LƯỢNG HOSTING CỦA VIETNIX!

Đăng ký làm CTV Affiliate của Vietnix ngay hôm nay

Và nhận hoa hồng 17%/đơn hàng mới - gia hạn!

icon hosting gia re

Dịch vụ Hosting

icon vps

Dịch vụ VPS

icon firewall

Dịch vụ Firewall

Đăng ký làm CTV Affiliate của Vietnix ngay hôm nay

Và nhận hoa hồng 17%/đơn hàng mới - gia hạn!

icon hosting gia re

Dịch vụ Hosting

icon vps

Dịch vụ VPS

icon firewall

Dịch vụ Firewall

Khách hàng nói gì?

Nhận xét về Hosting Giá Rẻ của khách hàng

Huệ Lê
Huệ LêSử dụng HOSTING CHEAP 6
Read More
Vietnix cung cấp Hosting Giá Rẻ rất tốt. Đội ngũ kỹ thuật hỗ trợ rất tận tâm và nhiệt tình. Mình sẽ tiếp tục ủng hộ Vietnix.
Nguyễn Minh Trí
Nguyễn Minh TríSử dụng HOSTING CHEAP 1
Read More
Thích cách tư vấn tận tình và nhanh gọn của Vietnix mỗi khi có vấn đề trục trặc. Hosting giá rẻ cho sinh viên tại Vietnix chạy nhanh và ổn định, tốt lắm nhé mọi người.
Duy Thanh
Duy ThanhSử dụng HOSTING CHEAP 4
Read More
Là khách hàng lâu năm, mình rất hài lòng với cách làm việc chuyên nghiệp của Vietnix. Sản phẩm hosting giá rẻ chất lượng, dịch vụ chăm sóc cũng rất tốt.
Trần Đức Tuấn
Trần Đức TuấnSử dụng HOSTING CHEAP 2
Read More
Mình có hosting giá rẻ của Vietnix, rất thích cách tư vấn và chăm sóc khách hàng tại đây. Ngoài ra giá domain cũng khá rẻ, phù hợp cho mọi người. 5 sao.
Nguyễn Đăng Nam
Nguyễn Đăng NamSử dụng HOSTING CHEAP 1
Read More
Với nhiều ưu đãi, giá thành rẻ kèm theo đó là sự support tận tình. Nếu ai chưa lựa chọn được nhà cung cấp cho bản thân mình thì Vietnix sẽ là câu trả lời tốt nhất.
Previous
Next
Đánh giá
4.7/5 - (51 bình chọn)
hosting gia re vector

Thư viện hình ảnh

Chứng nhận và hiệu suất của Hosting Giá Rẻ

Được sự tin tưởng của hơn 20,000 khách hàng cá nhân, doanh nghiệp trong và ngoài nước

FAQ?

Những câu hỏi thường gặp về Hosting Giá Rẻ

Hosting giá rẻ cho sinh viên là những gói hosting có giá thành cực rẻ nhưng vẫn đảm bảo được các yếu về tốc độ, bảo mật, hỗ trợ,… cực kỳ tốt. 

 

Đặc biệt, tặng kèm nhiều theme và plugin giúp các bạn sinh viên dễ dàng xây dựng website bằng WordPress để làm các dự án trên trường.

4 yếu tố cần lưu ý khi sử dụng host giá rẻ tại Việt Nam bao gồm: Tốc độ, thời gian hoạt động, bảo mật và chính sách cho khách hàng.

 

Tốc độ: Hosting Giá Rẻ Vietnix sử dụng LiteSpeed thay thế Apache/Nginx nâng tốc độ truy suất website lên gấp 10 lần.

Thời gian hoạt động: Host sử dụng 100% ổ cứng SSD sử dụng công nghệ RAID 10, kết hợp với 02 card mạng 10Gbps, hệ thống giám sát và cảnh báo theo thời gian thực giúp Host có khả năng chịu lỗi, tính sẵn sàng phục vụ cao.

Bảo mật: Tích hợp Vietnix Firewall Basic chống DDoS, bảo vệ hệ thống toàn diện. Công nghệ Imunify360 bảo mật hệ thống và rà quét mã độc chủ động.

Chính sách cho khách hàng: Vietnix cam kết hoàn tiền 100% theo chính sách nếu khách hàng không hài lòng. Ngoài ra đội ngũ kỹ thuật của Vietnix cũng sẵn sàng hỗ trợ 24/7 thông qua nhiều kênh.

Hosting Giá Rẻ Vietnix được thiết kế và tung ra thị trường để cung cấp và phục vụ khách hàng quan tâm về giá, tối ưu chi phí cho cá nhân và doanh nghiệp nhưng vẫn đảm bảo về chất lượng dịch vụ, các tính năng hiện đại và dễ sử dụng.

 

Đặc biệt, sẽ được tích hợp công nghệ Firewall Anti DDoS Basic vào gói Hosting Giá Rẻ. Bên cạnh đó, bạn sẽ được tặng bộ theme và plugin bản quyền trị giá tới 800$.

 

Khách hàng khi sử dụng hosting giá rẻ của Vietnix được tư vấn và hỗ trợ 24/7 bởi đội ngũ kỹ thuật với 100% được chứng nhận bởi cPanel.

Khi sử dụng host giá rẻ tại Vietnix, bạn hoàn toàn có thể nâng cấp dịch vụ khi có nhu cầu. Đặc biệt, quá trình nâng cấp diễn ra nhanh chóng và dữ liệu sẽ không bị ảnh hưởng. Chi phí chênh lệch giữa các gói sẽ được hệ thống tự động liệt kê và thông báo tới khách hàng.

Với kinh nghiệm hơn 10 năm phát triển, Vietnix có cơ sở hạ tầng mạnh mẽ và đội ngũ nhân sự chuyên môn cao để ứng phó với hầu hết các cuộc tấn công DDoS.

 

Dịch vụ hosting giá rẻ được tích hợp công nghệ chống DDoS độc quyền do Vietnix tự phát triển. Hệ thống tự chủ công nghệ, hiệu quả vượt trội và khả năng tùy biến linh hoạt khi tấn công DDoS xảy ra.

 

Khi phát hiện tấn công ở cường độ cao, traffic sẽ tự động được chuyển sang cụm filter chuyên dụng để nâng cao hiệu quả, giúp hạn chế tối đa tình trạng bị ảnh hưởng do có khách hàng trên cùng server bị DDoS.

Hiện tại các gói hosting rẻ trên thị trường thường có giá khoảng vài chục nghìn đồng 1 tháng.

 

Tuy nhiên bạn có thể sử dụng hosting giá siêu rẻ tại Vietnix chỉ với giá từ 5,000VND/ Tháng với dung lượng 0.1GB SSD, 0.5GB RAM, 1 Core CPU và 1 website.

Hosting Giá Rẻ Vietnix hiện tại không hỗ trợ mã nguồn ASP.Net. Hiện tại, Vietnix chỉ đang hỗ trợ chạy mã nguồn Node.js và PHP nhiều version.

Hosting Giá Rẻ của Vietnix hỗ trợ Node.js và PHP nhiều version. Với PHP bạn có thể linh hoạt chuyển đổi PHP từ phiên bản từ 4.4 đến 8.1. 

Với Nodejs hỗ trợ từ phiên bản v6 đến v16.

Kể từ ngày 15/10/2021, Vietnix cập nhật chính sách kinh doanh mới: Tặng miễn phí các Plugin và theme bản quyền của WordPress khi khách hàng đăng ký Hosting Giá Rẻ. Danh sách các theme và plugin được tặng miễn phí tính đến thời điểm hiện tại bao gồm:

 

  • Plugin: WP Rocket
  • Plugin: Rank Math SEO PRO
  • Plugin: iTheme Security PRO
  • Plugin: WPML
  • Plugin: WP Smush PRO
  • Plugin: Elementor PRO
  • Toàn bộ 164 theme + plugin của MyThemeShop
  • Theme + plugin: WP Astra Growth Bundle

Yêu cầu Vietnix gọi lại

Vui lòng nhập thông tin để chúng tôi liên hệ lại với bạn