Firewall Anti DDoS
SSL
5
5

Cam Kết Dịch Vụ

1. Định nghĩa

Công ty Cổ Phần Giải Pháp Và Công Nghệ Vietnix (“Vietnix”, “chúng tôi”, tùy theo từng trường hợp) cung cấp dịch vụ (được nêu trên website www.vietnix.vn) cho bạn. 

Khách hàng: Là bất kỳ cá nhân, đơn vị, tổ chức sử dụng dịch vụ của Vietnix cung cấp. Giữa Khách hàng và Vietnix có ký kết một hợp đồng về việc cung cấp và sử dụng dịch vụ.

2. Cam kết về tính sẵn sàng

Vietnix cam kết tính sẵn sàng của dịch vụ luôn được duy trì và đạt mức tối thiểu là: 99% với toàn bộ khoảng thời gian mà khách hàng đã thực hiện thanh toán dịch vụ tại Vietnix. 

3. Điều kiện loại trừ

Tính sẵn sàng của dịch vụ sẽ không được xem như cam kết và không được áp dụng đối với một trong những trường hợp sau đây:

  • Máy chủ bị gián đoạn do lịch bảo trì tại thông tin bảo trì hệ thống theo định kỳ.
  • Dịch vụ bị khóa hoặc chấm dứt sử dụng do vi phạm các Điều khoản sử dụng dịch vụ.
  • Lỗi do khách hàng thực hiện cài đặt cấu hình sai so với hướng dẫn của Vietnix.
  • Các trường hợp gây ra bởi các yếu tố ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi như hỏa hoạn, lũ lụt, chiến tranh, khủng bố, cấm vận, yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước hoặc các sự cố về mạng có tính rộng khắp quốc gia.
  • Lỗi phát sinh từ thiết bị hay phần mềm, công nghệ khác của khách hàng hoặc thiết bị hay phần mềm, công nghệ khác của bên thứ ba mà không phải từ bộ phận của Vietnix.

4. Cam kết về hỗ trợ dịch vụ

Vietnix cung cấp các hình thức liên hệ sau để quý khách hàng có thể liên lạc để nhận được hỗ trợ khi cần:

5. Cam kết về bảo mật dữ liệu và thông tin

Vietnix cam kết bảo mật cho dữ liệu và thông tin của khách hàng ở mức cao nhất khi dữ liệu được truyền đi trên kết nối mạng và khi lưu trữ trên hệ thống của Vietnix.

Vietnix cam kết không xâm phạm đến dữ liệu của khách hàng, không gây rò rỉ, thất thoát hay lộ thông tin dữ liệu của khách hàng ngoại trừ các trường hợp được pháp luật yêu cầu.

6. Bảo trì hệ thống theo định kỳ

Để đảm bảo tính liên tục của dịch vụ được cung cấp đến khách hàng, Vietnix bắt buộc phải thực hiện việc bảo trì hệ thống. Việc bảo trì hệ thống có thể được lên kế hoạch thực hiện vào bất kỳ ngày nào trong tuần và có thể vào bất kỳ thời điểm nào trong ngày. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ cố gắng tiến hành việc bảo trì hệ thống ở các thời điểm ít ảnh hưởng đến việc sử dụng dịch vụ của khách hàng nhất. Việc bảo trì hệ thống sẽ được Vietnix tiến hành theo cách sau đây:

  • Những bảo trì định kỳ sẽ được thông báo đến khách hàng từ 24 – 48 tiếng trước khi tiến hành bảo trì. Việc thông báo sẽ được tiến hành thông qua gửi email thông tin, public thông tin trên website, fanpage công ty, nhân viên kinh doanh cũng sẽ tiến hành liên hệ để thông báo trực tiếp với các khách hàng trọng tâm VIP.
  •  Những bảo trì khẩn cấp sẽ được thông báo đến khách hàng 1 tiếng trước khi tiến hành bảo trì. Việc thông báo sẽ được tiến hành thông qua gửi email thông tin, public thông tin trên website, fanpage công ty, nhân viên kinh doanh cũng sẽ tiến hành liên hệ để báo trực tiếp với các khách hàng trọng tâm VIP. Tuy nhiên, trường hợp này rất hiếm khi xảy ra.

7. Cam kết về bồi thường thiệt hại

Bồi thường tối đa tương đương với 06 tháng giá trị dịch vụ được đăng ký tại công ty. Tuỳ vào các trường hợp sự cố cụ thể mà mức bồi thường có thể thay đổi dựa vào thông tin trao đổi với khách hàng.

Nội dung được cập nhật lần cuối vào lúc 10:00 AM – Ngày 22 tháng 6 năm 2021