Hotline : 07 088 44444
Thích
Chia sẻ

Hướng dẫn chi tiết về cách cài đặt và cấu hình VNC Ubuntu

20/11/2021

Virtual Network Computing (VNC) là một hệ thống chia sẻ máy tính để bàn cho phép bạn sử dụng bàn phím và chuột để điều khiển một máy tính khác từ xa. Đó là một mã nguồn mở có tính thay thế cho giao thức desktop của Microsoft remote desktop protocol (RDP).

VNC Ubuntu

Bài viết này giải thích cách cài đặt và cấu hình server VNC Ubuntu 20. 04. Vietnix cũng sẽ cho bạn thấy cách kết nối an toàn với server VNC thông qua SSH tunnel.

Cài đặt môi trường máy tính


Ubuntu server được quản lý từ dòng lệnh và không được cài đặt môi trường máy tính để bàn theo mặc định. Nếu bạn chạy phiên bản Ubuntu dành cho máy tính để bàn, hãy bỏ qua bước này.

Có nhiều môi trường máy tính để bàn khác nhau có sẵn trong kho lưu trữ Ubuntu. Một tùy chọn là cài đặt Gnome, là môi trường máy tính để bàn mặc định trong Ubuntu 20.04. Một tùy chọn khác là cài đặt Xfce. Đây là một môi trường máy tính để bàn nhanh, ổn định và nhẹ, lý tưởng cho việc sử dụng trên một remote server.

Trong hướng dẫn này, Vietnix sẽ cài đặt Xfce. Nhập các lệnh sau với tư cách người dùng có đặc quyền sudo:

sudo apt update
sudo apt install xfce4 xfce4-goodies

Tùy thuộc vào hệ thống của bạn, việc tải xuống và cài đặt các gói Xfce có thể mất một chút thời gian.


Cài đặt VNC Server


Có một số VNC server khác nhau có sẵn trong kho lưu trữ Ubuntu, chẳng hạn như TightVNC, TigerVNC và x11vnc. Mỗi VNC server đều có những điểm mạnh và điểm yếu khác nhau về tốc độ và bảo mật.

Vietnix sẽ cài đặt TigerVNC. Đây là một VNC server hiệu suất cao được duy trì tích cực. Gõ lệnh sau để cài đặt gói:

sudo apt install tigervnc-standalone-server

Định cấu hình truy cập VNC

Sau khi server VNC được cài đặt, bước tiếp theo là tạo cấu hình người dùng ban đầu và thiết lập mật khẩu.

Đặt mật khẩu người dùng bằng lệnh vncpasswd. Không sử dụng sudo khi chạy lệnh dưới đây:

Vncpasswd

Bạn sẽ được nhắc nhập và xác nhận mật khẩu cũng như có đặt nó làm mật khẩu chỉ xem hay không. Nếu bạn chọn thiết lập mật khẩu chỉ xem, người dùng sẽ không thể tương tác với phiên bản VNC bằng chuột và bàn phím.

Password:
Verify:
Would you like to enter a view-only password (y/n)? n

The password file is stored in the ~/.vnc directory, which is created if not present.

Tiếp theo, chúng ta cần cấu hình TigerVNC để sử dụng Xfce. Để làm như vậy, hãy tạo file sau:

~/.vnc/xstartup
nano ~/.vnc/xstartup

#!/bin/sh
unset SESSION_MANAGER
unset DBUS_SESSION_BUS_ADDRESS
exec startxfce4

File ~/.vnc/xstartup cũng cần có quyền thực thi. Sử dụng lệnh chmod để đặt quyền đối với file:

chmod u+x ~/.vnc/xstartup

Nếu bạn cần chuyển các tùy chọn bổ sung cho server Ubuntu VNC, hãy tạo một file có tên là config và thêm một tùy chọn trên mỗi dòng. Đây là một ví dụ:

~/.vnc/config
geometry=1920x1080
dpi=96
Copy

Bây giờ bạn có thể khởi động server VNC Ubuntu bằng lệnh vncserver:

vncserver
Output
New 'server2.linuxize.com:1 (linuxize)' desktop at :1 on machine server2.linuxize.com
Starting applications specified in /home/linuxize/.vnc/xstartup
Log file is /home/linuxize/.vnc/server2.linuxize.com:1.log
Use xtigervncviewer -SecurityTypes VncAuth -passwd /home/linuxize/.vnc/passwd :1 to connect to the VNC server.

Lưu ý: 1 sau hostnam trong output ở trên. Điều này cho biết số cổng hiển thị mà server VNC đang chạy. Trong ví dụ này, server đang chạy trên port TCP 5901 (5900 + 1). Nếu bạn tạo phiên bản thứ hai với vncserver, nó sẽ chạy trên port miễn phí tiếp theo, tức là: 2, có nghĩa là server đang chạy trên port 5902 (5900 + 2).

Điều quan trọng cần nhớ là khi làm việc với server VNC,: X là cổng hiển thị đề cập đến 5900 + X.
Bạn có thể nhận được danh sách tất cả các phiên VNC hiện đang chạy bằng cách nhập:

vncserver -list

Trước khi tiếp tục với bước tiếp theo, hãy dừng phiên bản VNC bằng cách sử dụng lệnh vncserver với tùy chọn -kill và số server làm đối số. Trong ví dụ này, server đang chạy ở port 5901 (: 1), vì vậy chúng ta sẽ dừng nó bằng:

vncserver -kill: 1
output vnc

Tạo file Systemd


Thay vì bắt đầu phiên VNC Ubuntu theo cách thủ công, hãy tạo file đơn vị systemd để bạn bắt đầu, dừng và khởi động lại dịch vụ VNC Ubuntu nếu cần.

Mở trình soạn thảo văn bản của bạn và sao chép và dán cấu hình sau vào đó. Đảm bảo thay đổi tên người dùng trên dòng 7 để khớp với tên người dùng của bạn.

sudo nano /etc/systemd/system/vncserver@.service
/etc/systemd/system/vncserver@.service
[Unit]
Description=Remote desktop service (VNC)
After=syslog.target network.target

[Service]
Type=simple
User=linuxize
PAMName=login
PIDFile=/home/%u/.vnc/%H%i.pid
ExecStartPre=/bin/sh -c '/usr/bin/vncserver -kill :%i > /dev/null 2>&1 || :'
ExecStart=/usr/bin/vncserver :%i -geometry 1440x900 -alwaysshared -fg
ExecStop=/usr/bin/vncserver -kill :%i

[Install]
WantedBy=multi-user.target

Lưu và đóng tập tin.

Thông báo cho systemd rằng một file đơn vị mới được tạo:

sudo systemctl daemon-reload

Cho phép server bắt đầu khi khởi động:

sudo systemctl enable vncserver@1.service

Số 1 sau dấu @ xác định port hiển thị mà dịch vụ VNC Ubuntu sẽ chạy. Điều này có nghĩa là server VNC sẽ chạy trên port 5901, như chúng ta đã nhắc tới trong phần trước.

Bắt đầu dịch vụ VNC bằng cách thực hiện:

sudo systemctl start vncserver@1.service

Xác minh rằng dịch vụ được khởi động thành công bằng:

sudo systemctl status vncserver@1.service
VNC output

Thiết lập SSH Tunneling trên Linux và macOS

Nếu bạn chạy Linux, macOS hoặc bất kỳ hệ điều hành dựa trên Unix nào khác trên máy của mình, bạn có thể dễ dàng tạo SSH tunnel bằng lệnh sau:

ssh -L 5901:127.0.0.1:5901 -N -f -l vagrant 192.168.33.10

Bạn sẽ được nhắc nhập mật khẩu người dùng.

Đảm bảo thay thế tên người dùng và server_ip_address bằng tên người dùng và địa chỉ IP của server của bạn.


Thiết lập SSH Tunneling trên Windows

Nếu bạn chạy Windows, bạn có thể thiết lập SSH Tunneling bằng ứng dụng PuTTY SSH.

Mở Putty và nhập Địa chỉ IP máy chủ của bạn vào trường Host name hoặc IP address.

putty

Trong hộp Connection menu, mở rộng SSH và chọn Tunnels. Nhập cổng máy chủ VNC Ubuntu (5901) vào trường Source Port và nhập server_ip_address: 5901 vào trường Destination và nhấp vào nút Add như trong hình dưới đây:

putty config

Quay lại trang Session để lưu cài đặt để bạn không cần phải nhập chúng mỗi lần. Đến remote server, chọn phiên đã lưu và nhấp vào nút Open.

Kết nối bằng Vncviewer

Bây giờ SSH tunnel đã được tạo, đã đến lúc mở Vncviewer và kết nối với Máy chủ VNC tại localhost:5901.

Bạn có thể sử dụng bất kỳ trình xem VNC nào như TigerVNC, TightVNC, RealVNC, UltraVNC, Vinagre và VNC Viewer cho Google Chrome.

Vietnix sẽ sử dụng TigerVNC. Mở trình xem, nhập localhost:5901 và nhấp vào nút Connect.

VNC Viewer

Nhập mật khẩu người dùng khi được nhắc và bạn sẽ thấy màn hình Xfce mặc định. Nó sẽ trông giống như sau:

Bạn có thể bắt đầu tương tác với máy tính để bàn XFCE từ xa từ máy cục bộ của mình bằng bàn phím và chuột.


Kết luận

Trong bài viết này, Vietnix đã hướng dẫn cho bạn cách cài đặt và định cấu hình VNC Ubuntu và chạy trên Ubuntu 20.04.

Để cấu hình server VNC của bạn để bắt đầu hiển thị cho nhiều người dùng, hãy tạo cấu hình ban đầu và thiết lập mật khẩu bằng lệnh vncpasswd. Bạn cũng sẽ cần tạo một fie dịch vụ mới bằng cách sử dụng một port khác.

Vietnix hiện đang có chương trình khuyến mãi lớn nhất trong năm

Giảm giá: Giảm giá TRỌN ĐỜI: Ngoài ra, khi sử dụng dịch vụ VPS và Hosting, quý khách sẽ được tặng bộ Theme & Plugin Wordpress bản quyền trị giá đến 800$/năm.

Đăng ký dùng thử ngay và Vietnix sẽ hoàn tiền 100% nếu quý khách không hài lòng với chất lượng sản phẩm, dịch vụ!

Nếu bạn có thắc mắc hay có vấn đề cần hỗ trợ, bạn có thể liên hệ trực tiếp với Vietnix thông qua các kênh sau:
  • Hotline: 1800 1093 - 07 088 44444
  • Email: support@vietnix.vn
  • Hoặc chat trực tiếp với Vietnix thông qua biểu tượng Livechat ở góc phải màn hình. Đội ngũ chuyên viên của chúng tôi luôn sẵn sàng tư vấn và hỗ trợ bạn 24/7.
Mình là Bo - admin của Quản Trị Linux. Mình đã có 10 năm làm việc trong mảng System, Network, Security và đã trải nghiệm qua các chứng chỉ như CCNP, CISSP, CISA, đặc biệt là chống tấn công DDoS. Gần đây mình trải nghiệm thêm Digital Marketing và đã hòan thành chứng chỉ CDMP của PersonVUE. Mình rất thích được chia sẻ và hỗ trợ cho mọi người, nhất là các bạn sinh viên. Hãy kết nối với mình nhé!
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments