proxy

Hệ thống phòng chống DDOS được triển khai ở lớp trung gian, hệ thống được đặt giữa kết nối internet với các máy chủ bên trong. Hệ thống được khuyến nghị đặt trước Firewall để có thể xử lý packets trước, nhầm giảm tải cho tường lửa và máy chủ bên trong. Một số tính năng cơ bản của hệ thống như sau:

  • Máy chủ được Proxy bảo vệ có thể chạy Linux hoặc Windows. 
  • Hỗ trợ ẩn IP thật máy chủ, nhận diện IP client. 
  • Tự động phân tích, nhận diện và ngăn chặn tấn công 
  • Quản lý bằng các chức năng đơn giản dễ sử dụng. 
  • Hỗ trợ tốt các máy chủ thương mại, game online. 
  • Hệ thống an toàn bảo mật, thường xuyên cập nhật.

BÁO GIÁ
DỊCH VỤ