Thông báo

Đây là khu vực lưu lại các thông báo và các bảng sự kiện của Công ty Vietnix

avatar
Khuyến mãi thuê máy chủ HP G7 chỉ 2tr5 - tặng proxy anti DDoS 2016-11-25 04:23:31
xem thêm

avatar
Khuyến mãi đặc biệt VPS SSD chỉ 50k/tháng 2016-11-15 01:34:59
xem thêm

Số lượng chỉ 50 gói

avatar
Thư cảm ơn về chương trình khuyến mãi tặng server Dell R610 2016-11-02 06:15:41
xem thêm

avatar
Vui Trung Thu - VPS SSD chỉ 100K/tháng 2016-09-05 04:09:51
xem thêm

avatar
TUYỂN SINH VIÊN THỰC TẬP LINUX 2016-06-11 05:33:56
xem thêm

Chuyên ngành Linux System ( chủ yếu là linux và unix, security)