Tạo Database trên Directadmin Control Panel

Tạo Database trên Directadmin Control Panel

19/04/2021

Databases là một phần quan trọng cấu trúc web mã nguồn PHP, dưới đây là hướng dẫn tạo database trong phpMyAdmin trên DirectAdmin.

Cách tạo database trong phpMyAdmin trên Directadmin

Truy cập giao diện quản lý của Directadmin

Nếu bạn đang ở Reseller level -> bạn có thể chuyển sang user mà bạn muốn tạo database cho domain ở user đó.

tạo database trên directadmin
  • Vào mục MySQL Management
vào SQL management
  • Tại giao diện này chúng ta sẽ chọn CREATE NEW DATABASE để tạo mới một Database.
Tạo mysql mới
Tạo database trong phpmyadmin
Bạn có thể chọn “Same as database name” nếu muốn đồng bộ name database và user database
  • Sau khi nhấn CREATE DATABASE -> database sẽ được tạo thành công
Tạo database thành công
  • Truy cập phpMyadmin: Extra Features -> phpMyadmin
Đăng nhập phpadmin trên directadmin
Điền user database và password vừa tạo vào khung này.
giao diện database được tạo trên phpmyadmin
Giao diện phpMyadmin

Chúc các bạn thành công!

Xem thêm các bài viết liên quan:

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments