Hotline : 07 088 44444
Thích
Chia sẻ

Tag: Zimbra

1 bài viết.
Colocation

Hướng dẫn cài đặt SSL trên Zimbra

Khi certificate của bạn đã kích hoạt và có hiệu lực, bạn có thể tiến hành cài đặt SSL trên Zimbra. Có hai cách để cài đặt một certificate trên Zimbra mail server: cài đặt trong Zimbra Administration Console trên giao diện Web (WebApp) hoặc sử dụng giao diện cmd của Zimbra. Phương pháp cài […]